Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Wttewaall - Wickenburgh

Familiewapen Wttewaall - Wickenburgh. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall en Facebook. Familiewapen Wttewaall - Wickenburgh. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall en Facebook.


 

Naambetekenis

Gezicht over een gracht op de zij- en voorgevel van huis Wickenburgh te 't Goy in de periode 1975-1985. Naar een tekening van L.M.J. de Keijzer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54148, 125. Gezicht over een gracht op de zij- en voorgevel van huis Wickenburgh te 't Goy in de periode 1975-1985. Naar een tekening van L.M.J. de Keijzer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54148, 125.Wttewaall spreek je uit als Uutewaal. Wat de betekenis heeft van ‘uit ‘t Waal komen’,’uut ‘t Wael komen’. Het tegenwoordige dorp Tull en “t Waal gelegen in het zuidwesten van de gemeente Houten, tegen de grens met de gemeente Nieuwegein aan. De oorspronkelijke voorouders van familie Wttewaall, Wttwael, Uiterwaal, Uyterwaall, Uyterwaal komen dus uit het dorp ‘t Waal.


Luchtfoto van Tull en 't Waal (gemeente Houten), uit het noordwesten gezien, met links de Waalseweg op 13 juni 1983. Met midden achterin op de foto het oude wiel of waal gelegen. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50200. Luchtfoto van Tull en 't Waal (gemeente Houten), uit het noordwesten gezien, met links de Waalseweg op 13 juni 1983. Met midden achterin op de foto het oude wiel of waal gelegen. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50200.Een waal is het Oudnederlandse woord voor wiel. Wat dan ontstaat als de Lekdijk in de veertiende- tot de achttiende eeuw doorbrak. Bij hoogwater stroomde er dan zoveel water het land binnen dat er een gat of wiel (waal) ontstond in het landschap. Vele eeuwen later zijn deze plekken veelal nog te herkennen als een plas of vennetje achter de dijk.Gezicht, over de gracht met een eilandje, op de voorgevel van huis Wickenburgh te 't Goy uit de periode 1975-1985. Naar een tekening van L.M.J. de Keijzer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54181, 125. Gezicht, over de gracht met een eilandje, op de voorgevel van huis Wickenburgh te 't Goy uit de periode 1975-1985. Naar een tekening van L.M.J. de Keijzer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54181, 125.De schrijfwijze van de naam Wttewaall heeft te maken met het zestiende, en zeventiende eeuwse manier van schrijven. De naam die begint met de hoofdletter W. Die moet je zien als twee v’s. In die tijden werd de u als een v geschreven, twee u’s maakt dan twee v’s, en twee v’s maakt aan elkaar geschreven een hedendaagse W. Sommige mensen spreken de naam ook als Wittewaal uit. Of schrijven het zelfs ook op die manier. Maar het is gewoon ‘Wttewaall’.


Luchtfoto uit 2016 vanuit het oosten gezien met links in de bossen landgoed en huize Wickenburgh en de Wickenburghseweg. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V. Luchtfoto uit 2016 vanuit het oosten gezien met links in de bossen landgoed en huize Wickenburgh en de Wickenburghseweg. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.Na naam van het Landgoed Wickenburgh waar de familie woont kunnen we kort en krachtig over zijn. De betekenis daarvan is ‘de verdwenen burcht’. Wick is het Oud Nederlands woord voor ‘wijken’ of ‘verdwijnen’. Burg verwijst naar het eerdere kasteel wat op dezelfde plek heeft gestaan voor het jaar 1300 met de naam Westenstein. Dus een stenen (stein) kasteel gelegen in het westen. Ter onderscheiding naar het twaalfde- en dertiende eeuwse dorpje Oostrum of Oostrom.


Gezicht in het park van het landgoed Wickenburgh (Wickenburghseweg 19) te Houten, met op de achtergrond de voorgevel van het landhuis in de periode 1905-1910. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 10669 Gezicht in het park van het landgoed Wickenburgh (Wickenburghseweg 19) te Houten, met op de achtergrond de voorgevel van het landhuis in de periode 1905-1910. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 10669Wat in het oosten lag aan het einde van het Groenedijkje in ‘t Goy. De huizen en bungalows en hun voorgangers die aan de Wickenburghseweg staan in het oude ‘t Goy naast de grote bocht die de weg maakt om het kasteelterrein van het vroegere kasteel ‘t Gooi. Zijn daar in de loop der tijd ontstaan nadat bij het vroegere kasteel. Naderhand is het oude dorpje Oostrom of Oostrum in verval geraakt en in de loop van de veertiende eeuw verdwenen uit het landschap.


Huize Wickenburgh in 1794 vanuit het noordwesten gezien. Prent te vinden in het Huisarchief Wickeburgh, collectie: Wttewaall. Huize Wickenburgh in 1794 vanuit het noordwesten gezien. Prent te vinden in het Huisarchief Wickeburgh, collectie: Wttewaall.Overigens lag ten westen van Kasteel Westenstein ook een dorpje Westrum of de Westrummerhofstede Vermoedelijk op de hedendaagse plek in de hoek van de Rondweg en Schalkwijkseweg ten oosten daarvan. Naast het fietspad van de Hoogdijk. In 2007 is er nog een toren (monument) neergezet op wat vandaag de dag een beschermd archeologisch monument is. De naam van het dorp ‘t Goy betekend niets ander dan dat het uit het oud Nederlands komt van gouw of gauw wat landstreek betekent.


Toegangshek van het landgoed Wickenburg aan de zuidoostkant van het landgoed waar tot 1938 een toegang was vanaf het dorp Schalkwijk tot aan de Wickenburghseweg. Door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal in 1938-1953 kwam deze route te vervallen. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Toegangshek van het landgoed Wickenburg aan de zuidoostkant van het landgoed waar tot 1938 een toegang was vanaf het dorp Schalkwijk tot aan de Wickenburghseweg. Door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal in 1938-1953 kwam deze route te vervallen. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).De oer Nederlandse ridders en graven uit de dertiende eeuw gebruikten maar wat graag het achtervoegsel stein in de naam van hun kasteel. In die tijd was het de mode. En je blinkte uit bij de tegenstanders als er weer eens kasteel aangevallen moest worden.

Als je een huis of burcht van steen (stein) bewoonde was je in de dertiende eeuw onmetelijk rijk. De meeste boeren, burgers en buitenlui woonde in simpele lemen of houten huisjes die meestal niet langer dan dertig jaar meegingen. Steen was dus een rijk goed voor die tijd.

De letterlijke betekenis van de achternaam Wttewaall van Wickenburgh is:

Uit het dorp 't Waal van verdwenen burcht


Landgoed en Landhuis Wickenburgh in augustus 2016. Foto: Sander van Scherpenzeel. Landgoed en Landhuis Wickenburgh in augustus 2016. Foto: Sander van Scherpenzeel.


 

Hendrik Assuërus Wttewaall (1699-1775),

Heer van Wickenburgh en Stoetwegen

Mr. Hendrik Assuërus Wttewaall (1699-1775), raad en burgemeester van Utrecht; trouwde in 1724 met Margaretha van Suchtelen, vrouwe van Stoetwegen en Wickenburgh (1696-1760) die beide heerlijkheden in de familie Wttewaall bracht. Vervaardigde tekening naar een origineel uit het Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Mr. Hendrik Assuërus Wttewaall (1699-1775), raad en burgemeester van Utrecht; trouwde in 1724 met Margaretha van Suchtelen, vrouwe van Stoetwegen en Wickenburgh (1696-1760) die beide heerlijkheden in de familie Wttewaall bracht. Vervaardigde tekening naar een origineel uit het Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.Portret van Mr. Hendrik Assuërus Wttewaall (1699-1775), raad en burgemeester van Utrecht; trouwde in 1724 met Margaretha van Suchtelen, vrouwe van Stoetwegen en Wickenburgh (1696-1760). In de tijd van zijn huwelijk met Margaretha van Suchtelen kwam Landgoed Wickenburgh in 1741 in het bezit van de familie Wttewaall.


Landhuis Wickenburgh aan de Wickenburghseweg 15, 17 in 19 gezien in 1963. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 83.366. Landhuis Wickenburgh aan de Wickenburghseweg 15, 17 in 19 gezien in 1963. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 83.366.


         

Wapen van familie Wttewaall van Stoetwegen met de predicaten jonkheren en jonkvrouwen. Stoetwegen was een ambachtsheerlijkheid in de gemeente Zeist. Familie Wttewaall op landgoed Wickenburgh is van het Nederlandse patriciaat. Bron: Hoge Raad van Adel, Nederland. Wapen van familie Wttewaall van Stoetwegen met de predicaten jonkheren en jonkvrouwen. Stoetwegen was een ambachtsheerlijkheid in de gemeente Zeist. Familie Wttewaall op landgoed Wickenburgh is van het Nederlandse patriciaat. Bron: Hoge Raad van Adel, Nederland. Johannes Wttewaall (1735-1812), Heer van Wickenburgh 

Johannes Wttewaall (Huisarchief Landgoed Wickenburgh Oost) Johannes Wttewaall (Huisarchief Landgoed Wickenburgh Oost)Johannes Wttewaall, Heer van Wickenburgh. Zoon van  Hendrik Assuërus Wttewaall. Geboren 21 januari 1735 te Utrecht, Utrecht en overleden 10 september 1812 te Houten, Utrecht. Johannes huwde op 28 januari 1760 te Batavia, Nederlands Indië met Clara Johanna van der Burg.Gerard Wttewaall, Heer van Wickenburgh

Gerard Wttewaall (1776-1838). Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Gerard Wttewaall (1776-1838). Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).


Bernardina Antonia Cornelia Visscher. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaal (c). Bernardina Antonia Cornelia Visscher. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaal (c).
Gerard Wttewaall huwde op zondag 14 april 1805 te Utrecht, Utrecht met Bernardina Antonia Cornelia Visscher (1780-1856).Portret van Geard Wttewaall (1776-1838) op een negentiende-eeuwse foto van een portrettekening uit circa 1810. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Digitaal ingekleurd en gerestaureerd. Portret van Geard Wttewaall (1776-1838) op een negentiende-eeuwse foto van een portrettekening uit circa 1810. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Digitaal ingekleurd en gerestaureerd.Gerard Wttewaall, Heer van Wickenburgh geboren 26 april 1776 te Utrecht, Utrecht en overleden op 6 juli 1839 te Houten, Utrecht. Gerard Wttewaall was een Nederlands jurist en econoom, hoogleraar wis- en natuurkunde voor onderwijs in de landhuishoudkunde aan de Universiteit Leiden, en rector magnificus van de universiteit in 1827-1828. Gerard is de zoon van Johannes Wttewaall en Clara Johanna van der Burg.


Foto uit 1890 van het landgoed Wickenburgh naar een heruitgaven op een prentbriefkaart uit het huisarchief Wickenburgh. Bron: Huiarchief Wickenburgh, Wttewaall. Foto uit 1890 van het landgoed Wickenburgh naar een heruitgaven op een prentbriefkaart uit het huisarchief Wickenburgh. Bron: Huiarchief Wickenburgh, Wttewaall.Gerard Wttewaall (1776-1838),

Heer van Wickenburgh

Gerard Wttewaall van Wickenburgh. Bron: Wikipedia Gerard-Wttewaall. Gerard Wttewaall van Wickenburgh. Bron: Wikipedia Gerard-Wttewaall.Gerard Wttewaall (of Wttewael) van Wickenburgh (Utrecht, 26 april 1776 - Houten, 6 juli 1839) was een Nederlands jurist en econoom, hoogleraar wis- en natuurkunde voor onderwijs in de landhuishoudkunde aan de Universiteit Leiden, en rector magnificus van de universiteit in 1827-1828.


Handleiding tot de kennis der planten, 1819. Gerard Wttewaall van Wickenburgh - Handleiding tot de kennis der planten. Bron: Wikipedia. Handleiding tot de kennis der planten, 1819. Gerard Wttewaall van Wickenburgh - Handleiding tot de kennis der planten. Bron: Wikipedia.Jeugd en studie

Wttewaall was de zoon van Johannes, heer van Wickenburgh en resident van Gorontalo (1735-1812), en Clara Johanna van der Burgh (1743-1804). Hij was een telg uit de Wttewaall familie, waarvan leden sinds 1841 tot de Nederlandse adel behoren. Geboren en getogen in Utrecht, volgde hij de hieronymusschool, die hij in 1793 afsloot met een rede over landbouw, getiteld "Over den landbouw der Ouden, in toepassing op den hedendaagschen landbouw."

Van 1793 tot 1801 studeerde hij rechten aan de Hogeschool van Utrecht. Hij volgde hier ook colleges in oude letteren, vooral het Griek; lessen in plantkunde; natuurkunde lessen bij Johannes Theodorus Rossijn (1744-1817), hoogleraar in de proefondervindelijke wijsbegeerte en metafysica; lessen in wijsbegeerte bij Johan Frederik Hennert; en lessen in logica. In 1801 promoveerde hij onder Cornelis Willem de Rhoer op het proefschrift, getitled "Positiones juridicae."


Landgoed Wickenburgh. Bron: Wikipedia Kasteelbeer - Eigen werk. Landgoed Wickenburgh. Bron: Wikipedia Kasteelbeer - Eigen werk.Vroege carrière

In 1800 was Wttewaall benoemd tot hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams, en hij uiteindelijk zou blijven dienen tot 1830.

In 1803 kreeg hij een aanbod hoogleraar in de rechten te worden aan de hogeschool van Deventer, maar bedankte hiervoor. Hetzelfde jaar accepteerde hij de benoeming tot Schepen van de stad Utrecht. Na de annexatie van Holland in het Franse keizerrijk in 1810, weigerde Wttewaall zijn herbenoeming. Bij de komst van Napoleon Bonaparte te Utrecht, weigerde Wttewaall zijn opwachting te maken, en werd op staande voet ontslagen.
Landgoed Wickenburgh.
Handleiding tot de kennis der planten, 1819

Wttewaall trok zich terug op zijn landgoed Wickenburgh, waar hij zich aan de praktisch en wetenschappelijk landbouw wijdde. Samen met zijn broer, medisch doctor Jan Wttewaall, begon hij een proeftuin met inlandse flora. In die tijd had hij ook een werk van Carl Ludwig Willdenow vertaald, en uitgegeven onder de titel "Handleiding tot de kennis der planten."

Sinds 1808 was Wttewaall lid van de commissie van landbouw. Na een uitbraak van de runderpest in Utrecht eind 1813 werd hij aan het hoofd gesteld van een commissie om deze uitbraak te bestrijden. De commissie was succesvol, maar het kostte Wttewaall wel zijn gezondheid.


Familieleden Wttewaall in een auto achter het landhuis van het landgoed in ca. 1915-1920. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Familieleden Wttewaall in een auto achter het landhuis van het landgoed in ca. 1915-1920. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).Hoogleraar in de landhuishouding

In 1814 kreeg Wttewaall het aanbod hoogleraar te worden in de landhuishoudkunde aan de Hogeschool van Utrecht. Wttewaall bedankte echter en de jongere Georgius Johannes van der Boon Mesch werd in zijn plaats aangesteld.

In 1821 kreeg hij van de bevriende hoogleraar Hendrik Willem Tydeman het aanbod om hoogleraar in de landhuishoudkunde worden aan de Universiteit Leiden. Hij accepteerde het aanbod, en sprak op 30 november 1822 de inaugurele rede, getiteld "Over de landhuishoudkunde, uithoofde van hare belangrijkheid der bescherming van 's Rijks Regeering waardig." In deze betrekking toonde hij zich een groot aanhanger van het werk van Albrecht Thaer.

In het studiejaar 1827-1828 was Wttewaall tevens rector magnificus van de universiteit. Hij diende daarna nog ruim tien jaar aan de universiteit en ging op 6 juli 1839 met emeritaat.

In 1832 werd Wttewaall redacteur van het nieuw opgerichte tijdschrift voor nijverheid en de landbouw, getiteld Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, van de De Huishoudelijke Maatschappij. In de redactieraad zaten verder Anthony Hendrik van der Boon Mesch, Gideon Jan Verdam en de apotheker F. van Catz Smallenburg.

Wttewaall werd in 1819 lid van en in 1821 directeur van het Utrechts Genootschap, in 1823 lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, in 1824 lid van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, in 1825 lid eerste klas van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, de later Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, en in 1827 lid consultant van het Bataafs Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. Hij was ook mededirecteur van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij.


Familieleden Wttewaall op de veranda aan de voorkant van het landhuis van het landgoed in ca. 1910. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Familieleden Wttewaall op de veranda aan de voorkant van het landhuis van het landgoed in ca. 1910. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).Personalia

Wttewaall was in 1805 in Utrecht getrouwd met Bernardina Antonia Cornelia Visscher (1780-1856). Zij kregen twee zoons en twee dochter. De oudste Bartholomeus Willem Wttewaall (1807-1890), gemeenteraadslid van Leiden, had een dochter Joanna Diderica Wttewaall (1851-1874), die was getrouwd met minister-president Pieter Cort van der Linden (1846-1935). De tweede zoon was Jan Wttewaall (1810-1862), grootvader van Frederik Willem Reinhard Wttewaall (1880-1959), de burgemeester van Deventer van 1929 tot 1945.

Wttewaall was de oom van Bartholomeus Sloet tot Oldhuis.


   

Bartholomeus Willem Wttewaall (1807-1890),

Heer van Wickenburgh

Bartholomeus Willem Wttewaall, Heer van Wickenburgh. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Bartholomeus Willem Wttewaall, Heer van Wickenburgh. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Maria Cornelia Hartevelt (Huisarchief Landgoed Wickenburgh Oost) Maria Cornelia Hartevelt (Huisarchief Landgoed Wickenburgh Oost)


      

Portret van Bartholomeus Willem Wttewaall, Heer van Wickenburgh. Bron:Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Portret van Bartholomeus Willem Wttewaall, Heer van Wickenburgh. Bron:Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.Huwde op woensdag 30 juni 1841 te Leiden, Zuid-Holland met Maria Cornelia Hartevelt (1816-1894). Bartholomeus Willem is de zoon van Gerard Wttewaall en Bernardina Antonia Cornelia Visscher.


Wand met familieportretten en andere schilderijen in de voorkamervan Wickenburgh in 1904. Foto digitaal ingekleurd en gerestaureerd. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Wand met familieportretten en andere schilderijen in de voorkamervan Wickenburgh in 1904. Foto digitaal ingekleurd en gerestaureerd. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.Jongetje spelend in op het gras met om zichheen kippen met op de achtergrond het landhuis Wickenburgh in een onbekende periode. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Jongetje spelend in op het gras met om zichheen kippen met op de achtergrond het landhuis Wickenburgh in een onbekende periode. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.Bartholomeus Willem Wttewaall, Heer van Wickenburgh geboren 16 juli 1807 te Utrecht, Utrecht en overleden 18 november 1890 te Utrecht. 


Een gedeelte van de voorkamer van Wickenburgh met familieportretten en de achttiende eeuwse lambrisering. Foto uit 2001. Foto is digitaal ingekleurd en gerestaureerd. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Een gedeelte van de voorkamer van Wickenburgh met familieportretten en de achttiende eeuwse lambrisering. Foto uit 2001. Foto is digitaal ingekleurd en gerestaureerd. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.Jan Wttewaall. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Jan Wttewaall. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Jan Wttewaall geboren 6 september 1810 te Leiden, Zuid-Holland en overleden 2 augustus 1862 te Utrecht, Utrecht. Jan is de jongere broer van Bartholomeus Willem Wttewaall en de zoon Gerard Wttewaall en Bernardina Antonia Cornelia Visscher.

Jan huwde op op 30 juni 1843 te Utrecht met Helena Emilia van Eelde (1821-1866).


Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall (1856-1920),

Heer van Wickenburgh

Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall, Heer van Wickenburgh Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall, Heer van Wickenburgh Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Françoise Elisabeth van Eelde (Huisarchief Landgoed Wickenburgh Oost). Françoise Elisabeth van Eelde (Huisarchief Landgoed Wickenburgh Oost).


      

DE gang van Wickenburgh met marmeren plavuizen. Foto is digitaal ingekleurd en gerestaureerd. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. DE gang van Wickenburgh met marmeren plavuizen. Foto is digitaal ingekleurd en gerestaureerd. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.Bartholomeus huwde op vrijdag 6 mei 1881 met

Françoise Elisabeth van Eelde (1859-1938) te Utrecht.


  

Huis Wickenburgh in de winterse periode in een onbekende periode. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Huis Wickenburgh in de winterse periode in een onbekende periode. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall, Heer van Wickenburgh geboren 16 juni 1856 te Leiden, Zuid-Holland en overleden 3 augustus 1920 te Rotterdam, bijgezet in Houten in het familiegraf.

Bij een auto ongeluk op dinsdag 3 augustus 1920 te Rotterdam veroorzaakte de chauffeur van Bartholomeus Wttewaall op de Oost-Zeedijk uit de richting van het Oostplein een botsing met een stadstram (lijn 1). De chauffeur wist de weg niet en zag de tram plotseling ombuigen de Admiraalstraat in.

Hij remde uit alle macht. Door de gladde weg slipte de auto en liep de motorwagen van de tram erbovenop. Bartholomeus Wttewaall die naast zijn chauffeur zat werd onmiddellijk gedood met een geheel verbrijzeld hoofd werd hij opgenomen in het ziekenhuis.

Bartholomeus Wttwaall werd maar 60 jaar. Van de zes of zeven inzittende (ze hadden familie afgehaald van het terrein van Lloyd (rederij) in Rotterdam raakte twee andere inzittende gewond en zijn in het ziekenhuis verbonden.

Bron: Delpher.nl, Leeuwarder Courant 03-08-1920 - Algemeen Handelsblad 03-08-1920.

Bartholomeus Willem Gerard is de zoon Bartholomeus Willem Wttewaall en Maria Cornelia Hartevelt.


Handtekening onder de boedelscheidingsakte van Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall (1856-1920) in februari 1921. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 476. Handtekening onder de boedelscheidingsakte van Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall (1856-1920) in februari 1921. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 476. Gerard Frans Wttewaall (1885-1950),

Heer van Wickenburgh

Cornelia Henriette Cardinaal (Huisarchief Landgoed Wickenburgh Oost). Cornelia Henriette Cardinaal (Huisarchief Landgoed Wickenburgh Oost).


Gerard Frans Wttewaall (Huisarchief Landgoed Wickenburgh Oost). Gerard Frans Wttewaall (Huisarchief Landgoed Wickenburgh Oost).


Gerard Frans huwde op 27 januari 1914 met 

Cornelia Henriette Cardinaal (1890-1979) te Delft, Zuid-Holland.


In maart 1939 werden de boerderij De Meern, Kortland en nog een andere boerderij verkocht door Gerard Frans Wttewaall ten overstaan van notaris Buurma te Houten. Bron: Delpher.nl. In maart 1939 werden de boerderij De Meern, Kortland en nog een andere boerderij verkocht door Gerard Frans Wttewaall ten overstaan van notaris Buurma te Houten. Bron: Delpher.nl.Gerard Frans Wttewaall, Heer van Wickenburgh geboren 11 januari 1885 te Houten, Huize Wickenburgh, Utrecht en overleden 22 januari 1950 te Baarn, Utrecht hij was toen 65 jaar oud. Gerard Frans is de zoon van Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall en Françoise Elisabeth van Eelde (1859-1938).Jacob Wttewaall (1918-2002),

Heer van Wickenburgh

Wilhelmina (Miep) Wttewaall-Van der Velden (1918-2001). Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. (c). Wilhelmina (Miep) Wttewaall-Van der Velden (1918-2001). Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. (c).


Jacob Wttewaall (1918-2002). Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. (c). Jacob Wttewaall (1918-2002). Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. (c).Huwelijksfoto van Jacob Wttewaall en Miep van der Velde. Bron: Huisarchief Wickenburgh Wttewaall (c). Huwelijksfoto van Jacob Wttewaall en Miep van der Velde. Bron: Huisarchief Wickenburgh Wttewaall (c).Jacob Wttewaall, Heer van Wickenburgh geboren 4 augustus 1918 te Lieshout, Noord-Brabant en overleden 15 februari 2002 hij was toen 83 jaar oud. Jacob is de zoon van Gerard Frans Wttewaall en Cornelia Henriette Cardinaal.

Na het overlijden van Jacob Wttewaall in 2002 werd Landgoed Wickenburgh bij erfenis onder hun drie zonen verdeeld.

Jacob Wttewaall en Miep van der Velde huwde op zaterdag 31 juli 1943 te Delft, Zuid-Holland.
DISCLAIMER: Foto's voorzien van een SHH watermerk in de foto zijn uitsluitend bedoeld voor vertoning op deze website. Rechten liggen bij het Huisarchief Wickenburgh.

Voor foto's met SHH watermerk geldt dat deze absoluut niet voor andere doeleinde gebruikt mogen worden. Voor gebruik of bezichtige van de familiefoto's neem contact op met Otto Wttewaall via, info@landgoedwickenburgh.nl Gastheer Otto Wttewaall.Het gezin Wttewaall-van der Velde. L. moeder Miep, R. vader Jacob, M. Otto, LB Pim, RB. Jacob Wttewaall als gezin in ca. 1960. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Het gezin Wttewaall-van der Velde. L. moeder Miep, R. vader Jacob, M. Otto, LB Pim, RB. Jacob Wttewaall als gezin in ca. 1960. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).


     

Jacob Wttewaall zoon van Jacob en Miep Wttewaall begin jaren zestig van de twintigste eeuw. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Jacob Wttewaall zoon van Jacob en Miep Wttewaall begin jaren zestig van de twintigste eeuw. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).


  

Links Jacob Wttewaall, midden Oma, tweede van rechts Pim Wttewaal en rechtsonder Otto Wttewaall in ca. 1960. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Links Jacob Wttewaall, midden Oma, tweede van rechts Pim Wttewaal en rechtsonder Otto Wttewaall in ca. 1960. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).


 

Gebroeders Wttewaall

Gerard Willem (Pim) Wttewaall (Huisarchief Landgoed Wickenburgh Oost). Gerard Willem (Pim) Wttewaall (Huisarchief Landgoed Wickenburgh Oost).Pim Wttewaall geboren 3 mei 1946 (Bron: FB), wonend te 't Goy, Huize Wickenburgh, Houten. Beroep: Antiquair (ZZP'er). Zoon van Jacob Wttewaall en Wilhelmina (Miep) Wttewaall-Van der Velden. Erfde na het overlijden van zijn vader in 2002 het oostelijke gedeelte van Landgoed en Huize Wickenburgh en begon er een Antiekwinkel met de naam Wickenburgh Oost.

Website: Wickenburgh-oost.nl


Jacob Wtewaall als een-na-oudste zoon van Jacob en Miep Wttewaall eind jaren zeventig van de twintigste eeuw. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Jacob Wtewaall als een-na-oudste zoon van Jacob en Miep Wttewaall eind jaren zeventig van de twintigste eeuw. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).Jacob Wttewaall geboren 7 oktober 1947 (Bron: RKD.nl), wonend te Amsterdam. Beroep: kunstenaar. Zoon van Jacob Wttewaall en Wilhelmina (Miep) Wttewaall-Van der Velden. Erfde na het overlijden van zijn vader in 2002 de oude tuinmanswoning genaamd boerderij 'Kortland', Wickenburghseweg 26.


Otto Joachim Wttewaall (1953) in 2020 poserend voor de duiventoren ter gelegenheid voor een interview met het Houtens Nieuws in verband met zijn afscheid als gemeente ambtenaar dorpshistoricus. Foto: Frank Magdelyns. Otto Joachim Wttewaall (1953) in 2020 poserend voor de duiventoren ter gelegenheid voor een interview met het Houtens Nieuws in verband met zijn afscheid als gemeente ambtenaar dorpshistoricus. Foto: Frank Magdelyns.Otto Joachim Wttewaall geboren 28 juli 1953 (Bron: RKD.nl), wonend te 't Goy, Huize Wickenburgh, Houten. Beroep:  graficus, tekenaar, stadshistoricus. Zoon van Jacob Wttewaall en Wilhelmina (Miep) Wttewaall-Van der Velden. Erfde na het overlijden van zijn vader in 2002 het westelijk gedeelte van Landgoed en Huize Wickenburgh en begon er een kleinschalig  conferentieoord voor trouwerijen en vergaderingen met de naam Landgoed Wickenburgh.

Website: Landgoedwickenburgh.nl


Portret van Otto Joachim Wttewaall omsteeks 1955. Collectie: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Portret van Otto Joachim Wttewaall omsteeks 1955. Collectie: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).Familiegraf Wttewaall (van Wickenburgh)

Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg 1 te Houten. Middenin het familiegraf van familie Wttewaall (van Wickenburgh). Foto: Sander van Scherpenzeel, zomer 2019. Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg 1 te Houten. Middenin het familiegraf van familie Wttewaall (van Wickenburgh). Foto: Sander van Scherpenzeel, zomer 2019.


Familiegraf van Familie Wttewaall (van Wickenburgh) op de Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg 1 te Houten. Foto: Sander van Scherpenzeel, zomer 2019. Familiegraf van Familie Wttewaall (van Wickenburgh) op de Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg 1 te Houten. Foto: Sander van Scherpenzeel, zomer 2019.Bijgezette familieleden

Wttewaall (van Wickenburgh)

in het familiegraf

1.   Bartholomeus Willem Wttewaall geboren 4 april 1882 te Alphen aan de Rijn, Zuid-Holland en overleden 7 juli 1885 te Houten, Utrecht hij werd 3 jaar oud.

2.   Bartholomeus Willem Wttewaall   Geboren op 16 juli 1807 in Utrecht, Gemeente Utrecht   Hij is overleden op 18 november 1890 in Utrecht, Gemeente Utrecht, hij was toen 83 jaar oud.

3.   Maria Cornelia Hartevelt  Zij is geboren op 22 december 1816 in Leiden, Zuid Holland, Netherlands.  Zij is overleden op 2 april 1894 in Utrecht, Utrecht,  zij was toen 77 jaar oud.

4.   Hubertina Elise van Meerten zij is geboren op 18 juli 1831 te Leiden, Zuid-Holland en ze is overleden op 14 april 1900 te Houten, Utrecht, ze werd 68 jaar.

5.   Maria Cornelia Gerhardina Johanna Wttewaall   Zij is geboren op 29 mei 1846 in Leiden, Zuid-Holland   Zij is overleden op 15 september 1910 in Utrecht, Utrecht, zij was toen 64 jaar oud.

6.   Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall   Hij is geboren op 16 juni 1856 in Leiden, Zuid-Holland, Hij is overleden op 3 augustus 1920 in Houten, Utrecht, huis Wickenburgh, hij was toen 64 jaar oud.

7.   Francesca Elisabeth Wttewaall-Van Eelde  zij werd geboren op 18 april 1859 te Utrecht, Utrecht en ze is overleden op 24 september 1938 te Houten, Utrecht ze was toen 79 jaar oud.

8.   Gerard Frans Wttewaall hij werd geboren 11 januari 1885 te Houten, Utrecht en overleed op 22 januari 1950 te Baarn, Utrecht hij was toen 65 jaar oud.

Overlijdensadvertentie van Gerard Wttewaall, Heer van Wickenburgh. Bron: Delpher.nl Algemeen Handelsblad 24-01-1950. Overlijdensadvertentie van Gerard Wttewaall, Heer van Wickenburgh. Bron: Delpher.nl Algemeen Handelsblad 24-01-1950.


 

Familieleden Wttewaall in een bootje op de vijver liggend voor het het landgoed naast de Wickenburghseweg. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Familieleden Wttewaall in een bootje op de vijver liggend voor het het landgoed naast de Wickenburghseweg. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).


Landhuis Wickenburgh in ca. 1910 met de nog aanwezige veranda,. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Landhuis Wickenburgh in ca. 1910 met de nog aanwezige veranda,. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).9.   Wilhelmina (Miep) Wttewaall-Van der Velden geboren op 17 februari 1918 te Delft, Zuid-Holland en overleden op 7 janauri 2001 ze was toen 82 jaar oud.

10.   Jacob Wttewaall hij werd geboren op 4 augustus 1918 te Lieshout, Noord-Brabant en overleed op 15 februari 2002 hij was toen 83 jaar oud.

11.   Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall geboren 31 janauri 1915 te Tilburg, Noord-Brabant en overleden 31 oktober 2003 te Den Haag, Zuid-Holland hij was toen 88 jaar oud.

12.   Oedina Wttewaall-Bloemkolk geboren 16 maart 1920 te Den Haag, Zuid-Holland en is overleden 30 oktober 2005 te Den Haag, Zuid-Holland ze was toen 85 jaar oud.

In de gemeente Houten was er ook nog een Wttewaall-Mansbach en Wttewaall-Testas tak. Die vooral gronden in de omgeving van Kasteel Heemstede en Oud-Wulven in de twintigste eeuw in eigendom hadden. Bron: Delpher.nl Algemeen Handelsblad, 15-10-1959. In de gemeente Houten was er ook nog een Wttewaall-Mansbach en Wttewaall-Testas tak. Die vooral gronden in de omgeving van Kasteel Heemstede en Oud-Wulven in de twintigste eeuw in eigendom hadden. Bron: Delpher.nl Algemeen Handelsblad, 15-10-1959.


 

Gezicht op de voorgevel en de linkerzijgevel van landhuis Wickenburgh met op de voorgrond een van de eilandjes in de vijver in 1930. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42099, 67. Gezicht op de voorgevel en de linkerzijgevel van landhuis Wickenburgh met op de voorgrond een van de eilandjes in de vijver in 1930. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42099, 67.De Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg 1 is een begraafplaats met historische waarde die rond 1830 in gebruik is genomen. Ze is in Engelse stijl aangelegd naar een ontwerp van tuinarchitect H. van Lunteren.  Van Lunteren ontwierp diverse landgoederen en parken zoals Park Randenbroek in Amersfoort. Er zijn drie monumentale graven en ongeveer zestig oude grafstenen van vóór 1962 die bewaard blijven.

In 1956 is de begraafplaats  heringericht in Franse stijl met de kenmerkende zuilvormige coniferen. De begraafplaats is rond 1989 aangewezen als gemeentelijk monument. Dit geldt voor de hoofdstructuur van de begraafplaats, het toegangshek en drie gemeentelijke monumentale graven.


Plattegrond, met beplantingsplan en genummerde graven, van de Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg te Houten van 6 november 1986. Bron: RHC Zuidoost Utrecht, beeldbank, Identificatienummer: P.27.4 (054416).Plattegrond, met beplantingsplan en genummerde graven, van de Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg te Houten van 6 november 1986. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, beeldbank, Identificatienummer: P.27.4 (054416). Plattegrond, met beplantingsplan en genummerde graven, van de Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg te Houten van 6 november 1986. Bron: RHC Zuidoost Utrecht, beeldbank, Identificatienummer: P.27.4 (054416).Plattegrond, met beplantingsplan en genummerde graven, van de Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg te Houten van 6 november 1986. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, beeldbank, Identificatienummer: P.27.4 (054416).


  

Graf van P.W.A. Cort van der Linden 

op Begraafplaats Oud Eik en Duinen

Laan van Eik en Duinen 40, 2564 GT, Den Haag

Mr. P.W.A. Cort van der Linden in 1933, minister-president, minister van justitie, minister van staat, lid Raad van State minister van Buitenlandse Zaken a.i. 29 augustus 1913 - 27 september 1913. Geboren op 14 mei 1846 in 's Gravenhage en overleden op 15 juli 1935 in 's Gravenhage. Hij was gehuwd met Joanna Diderica Wttewaall op 29 mei 1873 te Houten. Hij was toen 27 jaar oud.. Joanna Diderica Wttewaall geboren op 6 oktober 1851 in Leiden en overleden op 6 maart 1874 in 's Gravenhage. Zij was toen 22 jaar oud. Foto: Haags gemeentearchief, beeldbank, identificatiinr: 1.61612. Mr. P.W.A. Cort van der Linden in 1933, minister-president, minister van justitie, minister van staat, lid Raad van State minister van Buitenlandse Zaken a.i. 29 augustus 1913 - 27 september 1913. Geboren op 14 mei 1846 in 's Gravenhage en overleden op 15 juli 1935 in 's Gravenhage. Hij was gehuwd met Joanna Diderica Wttewaall op 29 mei 1873 te Houten. Hij was toen 27 jaar oud.. Joanna Diderica Wttewaall geboren op 6 oktober 1851 in Leiden en overleden op 6 maart 1874 in 's Gravenhage. Zij was toen 22 jaar oud. Foto: Haags gemeentearchief, beeldbank, identificatiinr: 1.61612.


Grafzerk van Pieter Wilhelm Adrianus Cort van der Linden op begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag op woensdagmiddag 3 juni 2020 (2). Foto: Sander van Scherpenzeel. Grafzerk van Pieter Wilhelm Adrianus Cort van der Linden op begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag op woensdagmiddag 3 juni 2020 (2). Foto: Sander van Scherpenzeel.


Straatnaambord 'Cort van der Linden Kade' in de Amsterdamse wijk Geuzenveld in augustus 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel. Straatnaambord 'Cort van der Linden Kade' in de Amsterdamse wijk Geuzenveld in augustus 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Grafzerk van Pieter Wilhelm Adrianus Cort van der Linden op begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag op woensdagmiddag 3 juni 2020 (1). Foto: Sander van Scherpenzeel. Grafzerk van Pieter Wilhelm Adrianus Cort van der Linden op begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag op woensdagmiddag 3 juni 2020 (1). Foto: Sander van Scherpenzeel.


 

Portret van 5 personen met middenin zittend Pieter Wilhelm Adrianus Cort van der Linden (1846-1935) met zittend aan zijn rechterkant op de foto links vermoedelijk zijn echtgenote Joanna Diderica Wttewaall van Wickenburgh (1851-1874) omstreek 1872-1873 vlak voordat het echtpaar Wttwaall - Cort van Linden in het huwelijk zou treden. Man zitten aan de rechterkant Bartholomeus Willem Wttewaall van Wickeburgh (1856-1920). Dames links en rechts staande zijn ook twee Wttewaalls. Bron: Huisarchief, Wickenburgh, Wttewaall (c). Portret van 5 personen met middenin zittend Pieter Wilhelm Adrianus Cort van der Linden (1846-1935) met zittend aan zijn rechterkant op de foto links vermoedelijk zijn echtgenote Joanna Diderica Wttewaall van Wickenburgh (1851-1874) omstreek 1872-1873 vlak voordat het echtpaar Wttwaall - Cort van Linden in het huwelijk zou treden. Man zitten aan de rechterkant Bartholomeus Willem Wttewaall van Wickeburgh (1856-1920). Dames links en rechts staande zijn ook twee Wttewaalls. Bron: Huisarchief, Wickenburgh, Wttewaall (c).Pieter Wilhelm Adrianus Cort van der Linden (1846-1935) zoon van Gijsbertus Martinus van der Linden (1812-1888) en Jacoba Henriette Wttewaall (1812-1866).Huwde op donderdag 29 juli 1873 te Houten met Johanna Diderica Wttewaall van Wickenburgh Joanna Diderica Wttewaall van Wickenburgh (1851-1874) Johanna stierf na de bevalling van haar eerste kind in het kraambed ze werd maar 23 jaar.


Potloodtekening van de duiventoren op landgoed Wickenburgh gezien vanaf de Wickenburghseweg in 1880-1900. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42087, 67. Potloodtekening van de duiventoren op landgoed Wickenburgh gezien vanaf de Wickenburghseweg in 1880-1900. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42087, 67.  Pieter Wilhelm Adrianus Cort van der Linden huwde voor een tweede keer met Joahaan Cornela de Koning  op woensdag 28 juli 1881 te Dordrecht. Met haar kreeg het echtpaar 3 zonen. Jacobus Cort van der Linden (1882-...), Rudolph Adriaan Damas Cort van der Linden (1886-1965), Pieter Willem Jacob Henri Cort van der Linden (1893-1969).


Schilderij van landgoed Wickenburgh gezien vanaf de Wickenburghseweg richting het zuidoosten. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Schilderij van landgoed Wickenburgh gezien vanaf de Wickenburghseweg richting het zuidoosten. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).


 

Huisarchief Wickenburgh, WttewaallKaart uit juni 1880 waarop Bartholomeus Willem Wttewaall een voorstel doet aan het Waterschap Houten om de Houtensewetering en Goyerwetering te verbreden. Een plan wat nooit is uitgevoerd. Kaart bevindt zich in het huisarchief van Wickenburgh.


 Rond de jaarwisseling van 1911 op het voorjaar van 1912 schrijft Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall brieven aan de Hoge Raad van Adel, de gemeente Houten aan burgemeester Jacob Waller en het Parket van de officier van Justitie te Utrecht.


Landgoed Wickenburgh. Achtergevel van het landhuis met een koetsje met paard ervoor in 1886. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42084, 67. Landgoed Wickenburgh. Achtergevel van het landhuis met een koetsje met paard ervoor in 1886. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42084, 67.Om achter zijn achternaam de naam 'Van Wickenburgh' te mogen gaan gebruiken. Gemeente Houten, de Hoge Raad van Adel en het Parket van Justitie besloten hun fiat hier niet aan te geven. De rede was dat Wickenburgh in eerdere tijden geen gerecht of gemeente was. Maar alleen een landgoed van die naam. Om een titel te mogen zetten achter je achternaam waren ze mening had het dus een beide moest zijn of zijn geweest.

Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) 109, 771.


Windvaan op de spits van de duiventoren op landgoed Wickenburgh in de periode 1980-1990. Het jaartal 1675 staat voor de herbouw van de duiventoren nar de verwoestende storm in Utrecht van 1 augustus 1674 die ook vele vernieling in Houten en 't Goy veroorzaakt had. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Windvaan op de spits van de duiventoren op landgoed Wickenburgh in de periode 1980-1990. Het jaartal 1675 staat voor de herbouw van de duiventoren nar de verwoestende storm in Utrecht van 1 augustus 1674 die ook vele vernieling in Houten en 't Goy veroorzaakt had. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Geschiedenis Landgoed Wickenburgh

Landgoed Wickenburgh (Wickenburghseweg 15-19). Luchtfoto met het landhuis, de vijver en de duiventoren. Daarachter het koetshuis en het bos. Op de voorgrond de Wickenburghseweg in 1999-2000. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beeldbank, identificatienummer: doos13 (042151). Landgoed Wickenburgh (Wickenburghseweg 15-19). Luchtfoto met het landhuis, de vijver en de duiventoren. Daarachter het koetshuis en het bos. Op de voorgrond de Wickenburghseweg in 1999-2000. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beeldbank, identificatienummer: doos13 (042151).Het landgoed Wickenburgh ligt ongeveer 1 km ten westen van het dorp ’t Goy en strekt zich zowel ten zuiden als ten noorden van de Wickenburghseweg uit. Het huis zelf ligt aan de zuidkant van de weg. Het landgoed heeft een oppervlakte van 15 ha en omvat behalve het hoofdgebouw en een aantal bijgebouwen een parkbos, twee oprijlanen, weilanden en een moestuin.


Familie Wttewaall op het landgoed Wickenburgh. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Originele foto is te vinden in het huisarchief van Wickenburgh, Wttewaall. Familie Wttewaall op het landgoed Wickenburgh. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Originele foto is te vinden in het huisarchief van Wickenburgh, Wttewaall.Geschiedenis

Het huidige Wickenburgh is vermoedelijk de opvolger van de Westrummerhofstede, waarvan de stichting in de Karolingische tijd moet hebben plaatsgevonden. Uit deze vroegste periode zijn verder geen gegevens overgeleverd. In een charter uit 1300 komt Wickenburgh voor onder de naam ‘Westenstein’. Het is dan een bisschoppelijk leen. 

De toenmalige eigenaar, Hubert van Goilberdinghen, beloofde aan de bisschop zijn huis nooit meer tegen hem te zullen gebruiken en het voor hem open te stellen wanneer de bisschop in oorlog zou raken met de heren van Arkel, Culemborg of Vianen. 

Het moet in die tijd dus een enigszins verdedigbaar huis zijn geweest.
Ergens in de 14de eeuw vond er een naamsverandering plaats, want in 1381 heette het huis opeens ‘Wickenburgh’. Deze naamsverandering heeft mogelijk te maken met de verwoesting van Westenstein tijdens één van de vele oorlogen tussen de bisschoppen van Utrecht en de heren van Goye. Al die tijd was Wickenburg bezit van de familie Van Goilberdinghen.

In 1409 ging het in andere handen over. Op 17 april van dat jaar werd Willem van Oostrum ermee beleend.

Portret van mr. G. Wttewaall. Foto uit ca. 1884 op pagina 53 in een album met portretfoto's van oud-leerlingen en leerlingen van prof.mr. J.A. Fruin, hem aangeboden bij zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar in 1884. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 221675. Portret van mr. G. Wttewaall. Foto uit ca. 1884 op pagina 53 in een album met portretfoto's van oud-leerlingen en leerlingen van prof.mr. J.A. Fruin, hem aangeboden bij zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar in 1884. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 221675.


 

Toegangshek naast huize Wickenburgh. Middenonder is nog een kanonsloop te zien die de berm van de inrit moest beschermen in 1958. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 115695, 190. Toegangshek naast huize Wickenburgh. Middenonder is nog een kanonsloop te zien die de berm van de inrit moest beschermen in 1958. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 115695, 190.Wickenburgh zou ruim twee eeuwen in handen blijven van de Van Oostrums. Deze familie bewoonde Wickenburgh vermoedelijk niet zelf, maar verpachtte het huis en de daarbij behorende
landerijen. Na opdracht door jhr. Willem van Oostrum werd Lubbertus van Westrenen, kanunnik van het Utrechtse kapittel van St. Pieter, in 1630 eigenaar.


Landgoed Wickenburg vanaf de achterkant gezien uit het zuidoosten rond 1900-1920. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Landgoed Wickenburg vanaf de achterkant gezien uit het zuidoosten rond 1900-1920. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).De zoon van Lubbertus, Martinus van Westrenen, raakte echter in geldproblemen en belastte Wickenburgh in 1659 met twee hypotheken ter grootte van 4500 gulden ieder. Kennelijk boden die transacties onvoldoende soelaas, want in 1671 zag hij zich gedwongen zijn huis in Utrecht en Wickenburgh te verkopen.


Kaart van het landgoed Wickenburgh uit de periode rond 1770 met links de Wickenburghseweg, genaamd als Goijsche Dijck. Origineel bevindt zicht in Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Kaart van het landgoed Wickenburgh uit de periode rond 1770 met links de Wickenburghseweg, genaamd als Goijsche Dijck. Origineel bevindt zicht in Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Bij die openbare verkoping werd Wickenburgh omschreven als ‘de oude hofstadt Wickenborgh, met zijn huysinge, bergen, schuer, back- en brouwhuys, boomgaert ende cingels, en met sodanige pre-eminentiën rechten ende gerechtigheden daer aen van oudts spetterende’. Twee van Martinus’ schuldeisers, Hendrik Quint en Nicolaas Hamel, maakten van de gelegenheid gebruik om Wickenburgh te kopen. Zij werden ieder voor de helft eigenaar.


Herberg De Laetste Stuijver aan de Beusichemseweg gezien richting het westen. Bron: Huisarchief Wttewaall, Wickenburgh (c). Herberg De Laetste Stuijver aan de Beusichemseweg gezien richting het westen. Bron: Huisarchief Wttewaall, Wickenburgh (c).Na de dood van Nicolaas Hamel in 1677 erfde zijn schoonzoon Ferdinand van Hattinck, die een tijd lang burgemeester van Utrecht is geweest, diens helft. In 1697 zag Ferdinand
kans ook de andere helft te verwerven en was Wickenburgh weer in één hand.
Ferdinand van Hattinck overleed in 1740.


Famlieleden Wttewaall bij een bootje op de vijver voor het landhuis. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Famlieleden Wttewaall bij een bootje op de vijver voor het landhuis. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).Via zijn weduwe Mechteld Maria Hamel kwam het goed een jaar later in bezit van haar nicht Margaretha van Suchtelen. Margaretha was gehuwd met Hendrik Assuerus Wttewaall, die tijdens zijn leven verschillende belangrijke posities bekleedde, waaronder het burgemeesterschap van Utrecht en het lidmaatschap van de Staten van Utrecht. Wickenburgh is tot op de dag van vandaag in deze familie gebleven.


Landhuis Wickenburg gezien vanuit het zuidoosten in ca. 1900 op een ingekleurde prentbriefkaart van het landgoed. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Landhuis Wickenburg gezien vanuit het zuidoosten in ca. 1900 op een ingekleurde prentbriefkaart van het landgoed. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).


Familie Wttewaal in serre van het huis Wickenburgh met vermoedelijke gasten begin twintigste eeuw. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Familie Wttewaal in serre van het huis Wickenburgh met vermoedelijke gasten begin twintigste eeuw. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).Bouwgeschiedenis

De voorgevel van het landhuis Wickenburgh op een prentbriefkaart uit 1920. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40008, 189. De voorgevel van het landhuis Wickenburgh op een prentbriefkaart uit 1920. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40008, 189.Over de middeleeuwse geschiedenis van Wickenburgh is weinig bekend. De vroeg 14de-eeuwse benaming ‘Westenstein’ en het gegeven dat het als open huis voor de Utrechtse bisschop fungeerde, duiden erop dat het in die tijd een stenen, verdedigbaar huis moet zijn geweest.


Kasteel Wickenburgh in 1995 vanuit de lucht gezien. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol. Kasteel Wickenburgh in 1995 vanuit de lucht gezien. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol.Maar vermoedelijk zal deze functie al in de loop van de 14de eeuw, toen het huis zijn huidige naam
kreeg, op de achtergrond zijn geraakt. Vanaf die tijd was Wickenburgh eeuwenlang een omgrachte
herenboerderij die door de eigenaars, het geslacht Van Oostrom, niet zelf werd bewoond. 


Landgoed Wickenburgh. Een kaart van de directe omgeving van het huis en de oprijlaan naar de Beusichemseweg uit de periode 1750-1770 naar een kaart van J. Perrenot. Foto van kaart. Op een later tijdstip bijgeschreven tekst door G. Wttewaall. Origineel zit in het huisarchief Wickenburgh/Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42107, 67. Landgoed Wickenburgh. Een kaart van de directe omgeving van het huis en de oprijlaan naar de Beusichemseweg uit de periode 1750-1770 naar een kaart van J. Perrenot. Foto van kaart. Op een later tijdstip bijgeschreven tekst door G. Wttewaall. Origineel zit in het huisarchief Wickenburgh/Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42107, 67.De oudste afbeelding van het huis vinden we op een kaart van Jan van Diepenem uit 1641, waarop een monumentale dwarshuisboerderij met rieten zadeldak tussen topgevels staat afgebeeld. De boerderij ligt aan een nagenoeg ronde vijver met daarin een rond eiland. Dit eiland vormt vrijwel zeker de plek die het eerst bewoond is geweest en waar vermoedelijk een houten,
omgrachte versterking heeft gestaan.


Landgoed Wickenburgh. Aquarel van de vijver met eilandjes en links de duiventoren. In de vijver vaart een bootje met mensen erin naar een tekening J.E. Kikkert uit 1872. Foto van een aquarel. Origineel in bezit van G.W. Wttewaall. Bron: Regionaal archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42081, 67. Landgoed Wickenburgh. Aquarel van de vijver met eilandjes en links de duiventoren. In de vijver vaart een bootje met mensen erin naar een tekening J.E. Kikkert uit 1872. Foto van een aquarel. Origineel in bezit van G.W. Wttewaall. Bron: Regionaal archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42081, 67.Bij deze versterking zal ongetwijfeld al heel vroeg op de voorburcht een boerderij hebben behoord, waarvan het bovengenoemde Westenstein evenals het huidige hoofdgebouw een opvolger is. Bij bewijs voor deze veronderstelling leveren de 14de-eeuwse kloostermopfunderingen, die zich onder een gedeelte van Wickenburgh bevinden.


Kaart waarop Landgoed Wickenburgh op staat ingetekend op 7 september 1641 naar de hand van J. van Diepenem. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Kaart waarop Landgoed Wickenburgh op staat ingetekend op 7 september 1641 naar de hand van J. van Diepenem. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.In de tijd dat Van Diepenem zijn kaart tekende had de ontwikkeling tot buitenplaats al een aanvang genomen, want hij beeldde ook de nog bestaande oprijlaan vanaf de huidige Hoogdijk en de ronde duiventoren af.


Landgoed Wickenburgh. Linkerzijgevel van het landhuis met de vijver op de voorgrond en rechts door de bomen heen de duiventoren. Er staan enkele poserende mensen op de foto in 1886. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42086, 67. Landgoed Wickenburgh. Linkerzijgevel van het landhuis met de vijver op de voorgrond en rechts door de bomen heen de duiventoren. Er staan enkele poserende mensen op de foto in 1886. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42086, 67.Een huurcontract uit 1662 wijst uit dat een gedeelte van de boerderij toen als zomerverblijf voor de eigenaar in gebruik was. De rest van het gebouw werd verpacht. Volgens een tekening uit 1794 was het gedeelte dat als zomerverblijf dienst deed met een verdieping verhoogd en verbouwd tot een herenhuis met classicistische trekken. Deze verbouwing moet rond 1780 hebben plaatsgevonden. De aanleg van een formele tuin, alsmede de bouw van een koetshuis,
vermoedelijk nog in het laatste kwart van de 17de eeuw, en van een tuinmanswoning aan de overzijde van de Wickenburghseweg in 1785, onderstrepen de verdere ontwikkeling tot buitenplaats.

Tot 1814 behield Wickenburgh zijn tweeledige functie van buiten en boerderij. Het achterhuis werd niet lang daarna gesloopt en tussen 1860 en 1870 werd het voormalige boerderijgedeelte tot dezelfde hoogte als het herenhuis opgetrokken. 

Jacob Wttewaall vraagt in de zomer van 1957 of er belangstellende nieuwe huurders zijn om een groot gedeelte van Huize Wickenburgh te huren in de zomer maanden van dat jaar. Bron: Delpher.nl Algemeen Handelsblad 21-05-1957. Jacob Wttewaall vraagt in de zomer van 1957 of er belangstellende nieuwe huurders zijn om een groot gedeelte van Huize Wickenburgh te huren in de zomer maanden van dat jaar. Bron: Delpher.nl Algemeen Handelsblad 21-05-1957.


In 1951 ging een deel van het huis in vlammen op. De keuken en een gedeelte van de opkamer gingen verloren en werden niet meer herbouwd.Eigenhandige copie van een copie van 3 juli 1703 van een kaart (J. Wttewaall te Amsterdam) van landerijen onder Houten, 't Goy en Schalkwijk door Bernard de Roy van 25 december 1685. Getekend door Leen de Keijzer op woensdag 5 december 1962. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54423, 130. Eigenhandige copie van een copie van 3 juli 1703 van een kaart (J. Wttewaall te Amsterdam) van landerijen onder Houten, 't Goy en Schalkwijk door Bernard de Roy van 25 december 1685. Getekend door Leen de Keijzer op woensdag 5 december 1962. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54423, 130.Tegenwoordig voert een korte oprit vanaf de Wickenburghseweg naar het witschilderde, bakstenen hoofdgebouw. Het bestaat uit twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een pannen schilddak. De zes traveeën brede asymmetrische voorgevel heeft achtruits fenêtres à terre en een zesruits draaivenster, dat de opkamer verlicht. Op de verdieping  bevindt zich in elke travee een vierruits draaivenster.


Landgoed Wickenburgh. Aquarel van de linkergevel en voorgevel van het landhuis met op de voorgrond de vijver en linksachter een gedeelte van het koetshuis. In de vijver vaart een bootje met mensen erin naar een tekening van J.E. Kikkert uit 1872. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU). 353, 42083, 67. Landgoed Wickenburgh. Aquarel van de linkergevel en voorgevel van het landhuis met op de voorgrond de vijver en linksachter een gedeelte van het koetshuis. In de vijver vaart een bootje met mensen erin naar een tekening van J.E. Kikkert uit 1872. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU). 353, 42083, 67.Tegen de achtergevel staat een houten serre met balkon uit 1910. In de fundering en voor een deel ook nog in het opgaande muurwerk zijn kloostermoppen verwerkt. De kelder, die oorspronkelijk een tongewelf had, is tijdens de herbouw na de brand in 1951 ingestort en vervolgens met beton overdekt. een tweede kelder was reeds in de vorige eeuw volgestort, maar is enkele jaren geleden grotendeels hersteld. In het voormalige herenhuisgedeelte zijn nog een 18de-eeuwse marmeren schouw en houten lambrizeringen aanwezig. In de gang liggen witmarmeren tegels uit dezelfde periode.


Het na deels afgebrande landhuis Wickenburgh gezien vanuit het zuidoosten met links de afgebrande zolder. Bron: Huisarchief Wttewaall (c). Het na deels afgebrande landhuis Wickenburgh gezien vanuit het zuidoosten met links de afgebrande zolder. Bron: Huisarchief Wttewaall (c).


In de winter van 1951 branden de zolder van de westelijke zolder van van het landhuis Wickenburgh af. Hier de storthopen aan de voorkant van het landhuis toen het puinruimen na de brand was begonnen. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). In de winter van 1951 branden de zolder van de westelijke zolder van van het landhuis Wickenburgh af. Hier de storthopen aan de voorkant van het landhuis toen het puinruimen na de brand was begonnen. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).


Foto van het westelijk deel van het landhuis Wickenburgh na de brand. Op een nog deels rechtovereind staande muur zitten de broers Pim en Jacob Wttewaall. Recht moeder Miep Wttewaall-van der Velde bezig puin te ruimen. Landhuis werd na de brand aan de westelijke kant niet meer herbouwd. Pas in 2012 zou Otto Wttewaall het ooit afbranden gedeelte weer herbouwd. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Foto van het westelijk deel van het landhuis Wickenburgh na de brand. Op een nog deels rechtovereind staande muur zitten de broers Pim en Jacob Wttewaall. Recht moeder Miep Wttewaall-van der Velde bezig puin te ruimen. Landhuis werd na de brand aan de westelijke kant niet meer herbouwd. Pas in 2012 zou Otto Wttewaall het ooit afbranden gedeelte weer herbouwd. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).


     

De reconstructie (na de brand van 1951) van westelijke deel van het landhuis Wickenburgh wat in 2011-2012 is herbouwd en gerestaureerd. Foto van de zolder tijdens de renovatie en vernieuwing. Foto: Sander van Scherpenzeel. De reconstructie (na de brand van 1951) van westelijke deel van het landhuis Wickenburgh wat in 2011-2012 is herbouwd en gerestaureerd. Foto van de zolder tijdens de renovatie en vernieuwing. Foto: Sander van Scherpenzeel.


  

Omgeving

Wegwerkzaamheden bij Wickenburgh aan de Wickenburghseweg in het voorjaar van 2006. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 105_123, 105. Wegwerkzaamheden bij Wickenburgh aan de Wickenburghseweg in het voorjaar van 2006. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 105_123, 105.Ten oosten van het hoofdgebouw werd vermoedelijk nog in de 17de eeuw een formele tuin aangelegd, die in 1777 naar een ontwerp van G. Praalder zou worden vergroot. In datzelfde jaar kwam er een tweede oprijlaan vanaf de Jonkheer Ramweg in Schalkwijk. Eerder al, in 1720 was op last van de toenmalige eigenaar Ferdinand de Hattick de oude oprijlaan verlengd tot aan de Beusichemseweg, waar het inrijhek werd geplaatst dat tegenwoordig bij de ingang aan de Wickenburghseweg staat. In dezelfde periode werd de formele tuin, die tot ca. 1830 dienst had gedaan als moestuin, ingericht als wintertuin. De moestuin verhuisde naar het terrein naast de voormalige tuinmanswoning, die inmiddels als boerderij werd verpacht.


Kaart van Landgoed Wickenburgh waarop 1 mei 1777 de nieuwe oprijlaan staat ingetekend komend vanaf de Jonkheer Ramweg in Schalkwijk. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Kaart van Landgoed Wickenburgh waarop 1 mei 1777 de nieuwe oprijlaan staat ingetekend komend vanaf de Jonkheer Ramweg in Schalkwijk. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.Het bouwland achter het huis  werd herschapen in een 'slingerboomgaard', een parkachtige aanleg die herinneringen opriep aan de Engelse landschapsparken. Tussen 1800 en 1830 waren rondom het huis door G. Wttewaall diverse exoten aangeplant. Rond 1840 werd evenwijdig aan de oprijlaan naar de Beusichemseweg een derde oprijlaan aangelegd, zodat en brede zichtas werd verkregen.


De Wickenburghselaan in Schalkwijk richting het zuidwesten gezien met rechts de R.K. Kerk van Schalkwijk aan de de Jhr. Ramweg 18 - 19. Maker: onbekend. De Wickenburghselaan in Schalkwijk richting het zuidwesten gezien met rechts de R.K. Kerk van Schalkwijk aan de de Jhr. Ramweg 18 - 19. Maker: onbekend.In 1872 vond er opnieuw een wijziging in de tuinaanleg plaats. De vijver vóór het huis werd vergroot, een ingreep waarvoor het tracé van de Wickenburghseweg in noordelijke richting moest worden verlegd. De tuin rond de vijver en het huis werd veranderd in een Engelse landschapstuin, waardoor in grote lijnen de huidige situatie ontstond.


Landgoed Wickenburgh (Wickenburghseweg 15-19). Aquarel van het landhuis gezien vanaf de Wickenburghseweg met op de voorgrond de vijver met eilandjes en rechts de duiventoren in 1872. In de vijver vaart een bootje met enkele mensen erin. Getekend door J.E. Kikkert. Foto van een aquarel. Origineel te vinden in het huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beeldbank, identificatienummer: doos13 (042078). Landgoed Wickenburgh (Wickenburghseweg 15-19). Aquarel van het landhuis gezien vanaf de Wickenburghseweg met op de voorgrond de vijver met eilandjes en rechts de duiventoren in 1872. In de vijver vaart een bootje met enkele mensen erin. Getekend door J.E. Kikkert. Foto van een aquarel. Origineel te vinden in het huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beeldbank, identificatienummer: doos13 (042078).Na de eeuwwisseling werden de boomgaarden één voor één gekapt, de laatste in 1933. De open plekken vulden zicht met spontane begroeiing. Door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal in de jaren dertig werd de oprijlaan vanaf de Jonkheer Ramweg direct achter het parkbos afgesneden.


Links Jhr. Carel Johan Strick van Linschoten van Rhijnauwen (1853-1910) schakend op Landgoed Wickenburg tegen Anthon van Eelde op donderdag 20 augustus 1903. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Links Jhr. Carel Johan Strick van Linschoten van Rhijnauwen (1853-1910) schakend op Landgoed Wickenburg tegen Anthon van Eelde op donderdag 20 augustus 1903. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).


Foto waarop twee heren aan het schaken zijn op het landgoed Wickenburgh in april 1904 op het landgoed Wickenburgh links zittend met een sigaar in de linker hand Jhr. Carel Johan Strick van Linschoten van Rhijnauwen en rechts een heer Wttewaall? Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Foto waarop twee heren aan het schaken zijn op het landgoed Wickenburgh in april 1904 op het landgoed Wickenburgh links zittend met een sigaar in de linker hand Jhr. Carel Johan Strick van Linschoten van Rhijnauwen en rechts een heer Wttewaall? Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).De ronde duiventoren, die in eerste opzet nog uit de 16de eeuw dateert, staat aan de vijver ten noorden van het hoofdgebouw. Hij is opgetrokken uit diverse formaten baksteen en wordt gedekt door een zinken, achthoekige spits met een koperen windvaan. In de windvaan staat het jaartal 1675, dat mogelijk herinnert aan de herstelwerkzaamheden na de orkaan van 1674, die veel schade aanrichtte in Utrecht.


Kadasterkaart waarop Langoed Wickenburgh op staat ingetekend in 1883. Bron: Kadasterarchiefviewer (1832-1987). Kadasterkaart waarop Langoed Wickenburgh op staat ingetekend in 1883. Bron: Kadasterarchiefviewer (1832-1987).


   


Achter het hoofdgebouw staat het voormalige koetshuis met koetsierswoning, dat in oorsprong uit het laatste kwart van de 17de eeuw dateert. In zijn eerste opzet was het een eenbeukige pand. Het is verschillende keren verbouwd en uitgebreid, het laatst ca. 1860, waardoor een tweebeukige opzet is ontstaan. Het pand bestaat uit één bouwlaag en een zolderverdieping onder een pannen schilddak met dakgoot, dat halverwege overgaat in een afgeplat zadeldak.


Dubbelportret van Bartholomeus Willem Wttewaall (1807-1890) en Maria Cornelia Hartevelt (1816-1894) in 1845. Schilderij gestolen in 1975. Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Dubbelportret van Bartholomeus Willem Wttewaall (1807-1890) en Maria Cornelia Hartevelt (1816-1894) in 1845. Schilderij gestolen in 1975. Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Aan het begin van de oprit staat het inrijhek uit ca. 1720, dat oorspronkelijk het begin van de oprijlaan vanaf de Beusichemseweg markeerde. Het werd in 1982 op de huige plek herbouwd. De bakstenen pijlers die het tweevleugelige smeedijzeren hek dragen, worden bekroond door hardstenen panelen aan de voorzijde staat de naam 'WICKEN-BURGH' geschilderd.

De voormalige tuinmanswoning (Wickenburghseweg 26) werd in 1785 gebouwd. Het pand kreeg de naam 'Kortland', omdat het werd gebouwd op een stuk land dat al in de 14de eeuw onder deze naam word vermeld. In ieder geval werd de tuinmanswoning sinds 1835 als boerderij verpacht.


  

Aquarel van het botenhuis op landgoed Wickenburgh uit 1895 naar een tekening van K. Haman. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42088, 67. Aquarel van het botenhuis op landgoed Wickenburgh uit 1895 naar een tekening van K. Haman. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42088, 67.Kortland is een grotendeels gepleisterde langhuisboerderij onder een rieten wolfdak. In de keuken is nog een fraaie 18de eeuwse schouw aanwezig, waarvan de achterwand is versierd met veelkleurige tegeltableaus met taferelen uit het boerenleven.


Boerderij Kortland aan de Wickenburghseweg 26 in 1958. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beeldbank, identificatienummer: doos26 (043686). Boerderij Kortland aan de Wickenburghseweg 26 in 1958. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beeldbank, identificatienummer: doos26 (043686).Overgenomen uit: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1997, Uitgeverij Matrijs, tekst: O.J. Wttewaall en Jan Smits, blz. 482 t/m 485.


Foto Otto Wttewaal (voorzitter van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek) spreekt tijdens een studentenrondleiding langs de bestrating die op de Burg Wallerweg de vindplaats van een oude Romeinse villa markeert in 2004. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 48944, 81. Foto Otto Wttewaal (voorzitter van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek) spreekt tijdens een studentenrondleiding langs de bestrating die op de Burg Wallerweg de vindplaats van een oude Romeinse villa markeert in 2004. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 48944, 81.


         

Op dinsdag 26 februari 1935 werd door Rijkswaterstaat Utrecht een groot gedeelte van het vast- en onroerend goed ten zuiden van het landgoed Wickenburgh aangekocht voor de toen toekomstige aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Amsterdam (stad) en de Waal bij Tiel. Van de weduwe Françoise Elisabet van Eelde van de heer Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall werd onder andere de Wickenburghselaan (in Schalkwijk), weilanden, boomgaarden en huisjes gekocht ter waarden van f. 97.100-, gulden. Niet bij notaris overschreven maar bij ministeriële besluit gekocht. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7374 (874), 1939 mrt 23-1939 juni 26 874 63. Op dinsdag 26 februari 1935 werd door Rijkswaterstaat Utrecht een groot gedeelte van het vast- en onroerend goed ten zuiden van het landgoed Wickenburgh aangekocht voor de toen toekomstige aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Amsterdam (stad) en de Waal bij Tiel. Van de weduwe Françoise Elisabet van Eelde van de heer Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall werd onder andere de Wickenburghselaan (in Schalkwijk), weilanden, boomgaarden en huisjes gekocht ter waarden van f. 97.100-, gulden. Niet bij notaris overschreven maar bij ministeriële besluit gekocht. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7374 (874), 1939 mrt 23-1939 juni 26 874 63.


De Wickenburghselaan in Schalkwijk richting het zuidwesten gezien met rechts de R.K. Kerk van Schalkwijk aan de de Jhr. Ramweg 18 - 19. Maker: onbekend. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033. De Wickenburghselaan in Schalkwijk richting het zuidwesten gezien met rechts de R.K. Kerk van Schalkwijk aan de de Jhr. Ramweg 18 - 19. Maker: onbekend. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033.


Op dinsdag 26 februari 1935 werd door Rijkswaterstaat Utrecht een groot gedeelte van het vast- en onroerend goed ten zuiden van het landgoed Wickenburgh aangekocht voor de toen toekomstige aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Amsterdam (stad) en de Waal bij Tiel. Van de weduwe Françoise Elisabet van Eelde van de heer Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall werd onder andere de Wickenburghselaan (in Schalkwijk), weilanden, boomgaarden en huisjes gekocht ter waarden van f. 97.100-, gulden. Niet bij notaris overschreven maar bij ministeriële besluit gekocht. Eind van beschrijving van akte met koopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7374 (874), 1939 mrt 23-1939 juni 26 874 63. Op dinsdag 26 februari 1935 werd door Rijkswaterstaat Utrecht een groot gedeelte van het vast- en onroerend goed ten zuiden van het landgoed Wickenburgh aangekocht voor de toen toekomstige aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Amsterdam (stad) en de Waal bij Tiel. Van de weduwe Françoise Elisabet van Eelde van de heer Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall werd onder andere de Wickenburghselaan (in Schalkwijk), weilanden, boomgaarden en huisjes gekocht ter waarden van f. 97.100-, gulden. Niet bij notaris overschreven maar bij ministeriële besluit gekocht. Eind van beschrijving van akte met koopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7374 (874), 1939 mrt 23-1939 juni 26 874 63.


Aankoop door de gemeente Schalkwijk besluit van 22 januari 1951 van diverse percelen aan de Wickenburghselaan voor de ontwikkeling van woningen. Bron: RAZU, 111. Aankoop door de gemeente Schalkwijk besluit van 22 januari 1951 van diverse percelen aan de Wickenburghselaan voor de ontwikkeling van woningen. Bron: RAZU, 111.


Aankoop door de gemeente Schalkwijk besluit van 8 juni 1950 van diverse percelen aan de Wickenburghselaan voor de ontwikkeling van woningen. Bron: RAZU, 111. Aankoop door de gemeente Schalkwijk besluit van 8 juni 1950 van diverse percelen aan de Wickenburghselaan voor de ontwikkeling van woningen. Bron: RAZU, 111.


Overeenkomst van zakelijkrecht van een elektriciteitskabel langs het Overeind in 1933 tussen de gemeente Schalkwijk en de elektriciteitsmaatschappij. Bron: RAZU, 111. Overeenkomst van zakelijkrecht van een elektriciteitskabel langs het Overeind in 1933 tussen de gemeente Schalkwijk en de elektriciteitsmaatschappij. Bron: RAZU, 111.


In 1933 werd een gedeelte van de Uitweg ten westen van Schalkwijk door het Rijk aangekocht voor de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal. Bron: RAZU, 111. In 1933 werd een gedeelte van de Uitweg ten westen van Schalkwijk door het Rijk aangekocht voor de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal. Bron: RAZU, 111.


Recht van opstal tussen de gemeente Schalkwijk en het elektriciteitsbedrijf voor de aanleg van een stroomkabel in de berm van de Uitweg. Bron: RAZU, 111. Recht van opstal tussen de gemeente Schalkwijk en het elektriciteitsbedrijf voor de aanleg van een stroomkabel in de berm van de Uitweg. Bron: RAZU, 111.


In 1943 kocht de gemeente Schalkwijk de Spoorlaan, naast station Schalkwijk aan van de Nederlandse Spoorwegen. Bron: RAZU, 111. In 1943 kocht de gemeente Schalkwijk de Spoorlaan, naast station Schalkwijk aan van de Nederlandse Spoorwegen. Bron: RAZU, 111.


Besluit met aan te kopen Spoorlaan van de Nederlandse Spoorwegen op 19 maart 1943 door de raad van Schalkwijk besloten voor een overnamen waarde van ƒ. 1-,. Bron: RAZU, 111. Besluit met aan te kopen Spoorlaan van de Nederlandse Spoorwegen op 19 maart 1943 door de raad van Schalkwijk besloten voor een overnamen waarde van ƒ. 1-,. Bron: RAZU, 111.


Besluit met bijbehorende kadasterkaart van de aan te kopen Spoorlaan van de Nederlandse Spoorwegen op 19 maart 1943 door de raad besloten voor een overnamen waarde van ƒ. 1-,. Bron: RAZU, 111. Besluit met bijbehorende kadasterkaart van de aan te kopen Spoorlaan van de Nederlandse Spoorwegen op 19 maart 1943 door de raad besloten voor een overnamen waarde van ƒ. 1-,. Bron: RAZU, 111.


   

De Wickenburghseweg richting het zuidoosten gezien in april 2021. Links zitten op het bankje een echtpaar. Foto: André Botermans. De Wickenburghseweg richting het zuidoosten gezien in april 2021. Links zitten op het bankje een echtpaar. Foto: André Botermans.


De Wickenburghseweg richting het zuidoosten gezien in april 2021. Met op de achtergrond de achterkant van boerderij Kortland (Wickenburghseweg 26). Foto: André Botermans. De Wickenburghseweg richting het zuidoosten gezien in april 2021. Met op de achtergrond de achterkant van boerderij Kortland (Wickenburghseweg 26). Foto: André Botermans.


Landgoed Wickenburgh gezien vanaf de Wickeneburghseweg met rechts de duiventoren in links het hoofdhuis. Otto is net bezig het gazon te maaien met zijn rode grasmaaier. In april 2021. Foto: André Botermans. Landgoed Wickenburgh gezien vanaf de Wickeneburghseweg met rechts de duiventoren in links het hoofdhuis. Otto is net bezig het gazon te maaien met zijn rode grasmaaier. In april 2021. Foto: André Botermans.


Gezicht vanaf de zolder van landhuis Wickenburgh op de duiventoren in 2011. Foto: Sander van Scherpenzeel. Gezicht vanaf de zolder van landhuis Wickenburgh op de duiventoren in 2011. Foto: Sander van Scherpenzeel.


De bocht in de Wickenburghseweg gezien richting westen ter hoogte van boerderij Kortland. Links het Wickenburghse bos in april 2021. Foto: André Botermans. De bocht in de Wickenburghseweg gezien richting westen ter hoogte van boerderij Kortland. Links het Wickenburghse bos in april 2021. Foto: André Botermans.


Boerderij Kortland aan de Wickenburghseweg 26 te 't Goy uit 1785. De boerderij was de vroegere tuimanswoning van het landgoed. In april 2021. Foto: André Botermans. Boerderij Kortland aan de Wickenburghseweg 26 te 't Goy uit 1785. De boerderij was de vroegere tuimanswoning van het landgoed. In april 2021. Foto: André Botermans.


De Beusichemseweg richting het zuidoosten gezien het het Nieuwe Goyse Dorp ter hoogte van de kruising met de Wickenburghseweg in april 2021. Foto: André Botermans. De Beusichemseweg richting het zuidoosten gezien het het Nieuwe Goyse Dorp ter hoogte van de kruising met de Wickenburghseweg in april 2021. Foto: André Botermans.


          

De heer Jan Wttewaall op zijn tractor op de oprijlaan van het landgoed in de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. De heer Jan Wttewaall op zijn tractor op de oprijlaan van het landgoed in de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


Zicht op de Koedijk in noordelijke richting gezien met op de achtergrond de kerktoren van het dorp Houten. Rechts de Houtensewetering. Foto genomen te rplekke van waar nu boerderij De Staart is. Heden het Randvestepad, de weg De Staart tussen de noordwestelijke Rondweg en de rijksweg A27. In de periode 1890-1900. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Zicht op de Koedijk in noordelijke richting gezien met op de achtergrond de kerktoren van het dorp Houten. Rechts de Houtensewetering. Foto genomen te rplekke van waar nu boerderij De Staart is. Heden het Randvestepad, de weg De Staart tussen de noordwestelijke Rondweg en de rijksweg A27. In de periode 1890-1900. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


Groepsfoto van een van de eerste archeologische opgraving door de archeologische werkgroep. Midden met wiiteblouse de heer Leen de Keijzer met naast hem ene jonge Otto Wttewaall met naast hem moeder Miep Wttewaall. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Groepsfoto van een van de eerste archeologische opgraving door de archeologische werkgroep. Midden met wiiteblouse de heer Leen de Keijzer met naast hem ene jonge Otto Wttewaall met naast hem moeder Miep Wttewaall. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


Toeganspoort van een van de drie oprijlanen van landgoed Wickenburgh in 1900-1920. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Toeganspoort van een van de drie oprijlanen van landgoed Wickenburgh in 1900-1920. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).


In het jaar 2010 vond op de zolder van Het Oude Station van Houten een tentoonstelling plaats van de huisvoorwerpen van het landgoed Wickenburgh. Foto: Sander van Scherpenzeel. In het jaar 2010 vond op de zolder van Het Oude Station van Houten een tentoonstelling plaats van de huisvoorwerpen van het landgoed Wickenburgh. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Fragment van de Wickenburghse Courant van donderdag 29 mei 1873. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Fragment van de Wickenburghse Courant van donderdag 29 mei 1873. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).


Op vrijdag 10 juni van het jaar 1842 werden diverse kerssen, rogge, klaver, grasgewas van het veld uit Houten. 't Goy, Schalkwijk en Werkhoven op de veiling verkocht door de lokale adel van herenboeren. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Op vrijdag 10 juni van het jaar 1842 werden diverse kerssen, rogge, klaver, grasgewas van het veld uit Houten. 't Goy, Schalkwijk en Werkhoven op de veiling verkocht door de lokale adel van herenboeren. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).


Plattegrond van het landgoed Wickenburgh uit vermoedelijke de achttiende eeuw. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Plattegrond van het landgoed Wickenburgh uit vermoedelijke de achttiende eeuw. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


Kadasterkaart van een voorgenomen verbreding van de Goyerwetering rond 1900 door Bartholomeus, Willem Wttewaall voorgesteld als kid van het waterschap. Hier is een fragment te zien met linksboven de Wickenburghseweg, midden van rechts een verdwenen toegansgweg aansluitend op de Goyerdijk.l Na 1938 is deze verdwenen door de aanleg en het graven van het Amsterdam-Rijnkanaal. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Kadasterkaart van een voorgenomen verbreding van de Goyerwetering rond 1900 door Bartholomeus, Willem Wttewaall voorgesteld als kid van het waterschap. Hier is een fragment te zien met linksboven de Wickenburghseweg, midden van rechts een verdwenen toegansgweg aansluitend op de Goyerdijk.l Na 1938 is deze verdwenen door de aanleg en het graven van het Amsterdam-Rijnkanaal. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


In het jaar 1877 verhuurd jkvr. Elisabeth Bosch van Drakestein, douairière van Jan Willem Hendrik Bosch twee percelen boomgaard in ;t Goy aan Barthlomeus Willem Wttewaall voor het jagen op het terrein. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. In het jaar 1877 verhuurd jkvr. Elisabeth Bosch van Drakestein, douairière van Jan Willem Hendrik Bosch twee percelen boomgaard in ;t Goy aan Barthlomeus Willem Wttewaall voor het jagen op het terrein. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


Kadasterkaartje van diverse percelen ten noorden van het landgoed Wickenburgh in 1872 met links de Tiendweg en onder de Hoogdijk. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Kadasterkaartje van diverse percelen ten noorden van het landgoed Wickenburgh in 1872 met links de Tiendweg en onder de Hoogdijk. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


In het jaar 1939 werd het grootste gedeelte van bijbehorende landerijen die al vele eeuwen bij het landgoed Wickenburgh behoorden bij veiling verkocht. Plattegrond van de landerijen en woningen in de omgeving van het landgoed in het dorp 't Goy. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. In het jaar 1939 werd het grootste gedeelte van bijbehorende landerijen die al vele eeuwen bij het landgoed Wickenburgh behoorden bij veiling verkocht. Plattegrond van de landerijen en woningen in de omgeving van het landgoed in het dorp 't Goy. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


In het jaar 1939 werd het grootste gedeelte van bijbehorende landerijen die al vele eeuwen bij het landgoed Wickenburgh behoorden bij veiling verkocht. Plattegrond van de landerijen en woningen in de omgeving van het landgoed in het dorp 't Goy. Fragment van het land in de binnenbocht van de Wickenburghseweg waar eens het kasteel opgooie heeft gestaan. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. In het jaar 1939 werd het grootste gedeelte van bijbehorende landerijen die al vele eeuwen bij het landgoed Wickenburgh behoorden bij veiling verkocht. Plattegrond van de landerijen en woningen in de omgeving van het landgoed in het dorp 't Goy. Fragment van het land in de binnenbocht van de Wickenburghseweg waar eens het kasteel opgooie heeft gestaan. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


In het jaar 1939 werd het grootste gedeelte van bijbehorende landerijen die al vele eeuwen bij het landgoed Wickenburgh behoorden bij veiling verkocht. Plattegrond van de landerijen en woningen in de omgeving van het landgoed in het dorp 't Goy. Percelen in de omgeving van de oprijlaan. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. In het jaar 1939 werd het grootste gedeelte van bijbehorende landerijen die al vele eeuwen bij het landgoed Wickenburgh behoorden bij veiling verkocht. Plattegrond van de landerijen en woningen in de omgeving van het landgoed in het dorp 't Goy. Percelen in de omgeving van de oprijlaan. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


Landgoed Wickenburgh in de periode 1945-1950. Bron: RAZU, 022. Landgoed Wickenburgh in de periode 1945-1950. Bron: RAZU, 022.


Brochure over de geschiedenis van Jhr. Van testfruitteeltschool. In 1939 aangekochte boerderij aan de Wickenburghseweg na de veiling van de vast- en onroerende goederen. Bron: RAZU, 022. Brochure over de geschiedenis van Jhr. Van testfruitteeltschool. In 1939 aangekochte boerderij aan de Wickenburghseweg na de veiling van de vast- en onroerende goederen. Bron: RAZU, 022.


De Jhr. Van Tetsfruitteeltschool aan de Wickenburghseweg in 19501-955. Bron: RAZU, 022. De Jhr. Van Tetsfruitteeltschool aan de Wickenburghseweg in 19501-955. Bron: RAZU, 022.


Lijst van de deelnemers aan de jhr. Van Tetsfruitteeltschool in de periode 1956-1958, waaronder een van de deelnemers Karel baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, W. Vulto, en J. Schimmel. Bron: RAZU, 022. Lijst van de deelnemers aan de jhr. Van Tetsfruitteeltschool in de periode 1956-1958, waaronder een van de deelnemers Karel baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, W. Vulto, en J. Schimmel. Bron: RAZU, 022.


    

Fotogalerij van Landgoed Wickenburgh


Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


    


  

E-mailen
Info