Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Over Stichting Houtense Hodoniemen

Logo Stichting Houtense Hodoniemen (c) Logo Stichting Houtense Hodoniemen (c)


Slogan Stichting Houtense Hodoniemen (c) Slogan Stichting Houtense Hodoniemen (c)Postadres


Stichting Houtense Hodoniemen

Schonenburgseind 59

3995 DB HOUTEN

E-mail: houtensehodoniemen@gmail.com

Telefoon: 06 230 733 30 (geen acquisitie)

Kamer van Koophandel: 72016752

Rekeningnummer: NL92 TRIO 0379 3066 97

RSIN/fiscaal nummer: 8589.46.294

Stichting Houtense Hodoniemen is statutair gevestigd in de gemeente Houten.

Je kan het mailformulier ook gebruiken als je geïnteresseerd bent in onze maandelijkse nieuwsbrief?Privacybeleid


Gegevens op deze website worden met de grootste zorgvuldigheid verzameld, verwerkt en/of beschikbaar gesteld.

Is er in uw ogen spraken van onjuiste informatie of voelt u zich als persoon of als organisatie in de privacy aangetast.

Neem dan contact met ons op. Om hiervoor tot een goede oplossing te komen.Contactformulier


 

 Nieuwsbrief SHH


Wil je onze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuur dan een mailtje om je af te melden. Stichting Houtense Hodoniemen houdt zeker rekening met de privacy van personen en instelling waar deze nieuwsbrief naar wordt gestuurd. Wij zullen je e-mailadres nooit verstrekken aan derde partijen. Dit alles in het kader van de AVG-wetgeving. Voor vragen mail ons voor een antwoord.


 

 ANBI (status)

ANBI logo ANBI logoStichting Houtense Hodoniemen is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als Culturele ANBI. Dit betekent dat de organisatie zich voor minimaal 90 procent inzet voor het algemeen nut. ANBI-instellingen zijn bovendien volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.


 

Beloningsbeleid


Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning. Eventueel gemaakte onkosten worden vergoed.Beleidsplan


Stichting Houtense Hodoniemen wil een organisatie zijn die de historie van de gemeente Houten omtrent hodoniemen en alles wat daaronder valt wil ontsluiten voor de toekomst. Door middel van publicatie op internet of in gedrukte vorm. De interesse wekken bij geïnteresseerden en voorlichting geven op het gebied hiervan is ook een van haar taken.


    

Huisstijl StichtingDe blauw-zwarte letters met witte achtergrond in de huisstijl van Stichting Houtense Hodoniemen verwijzen naar de Nederlandse straatnaamborden.

Het basisbeginsel van de stichting is straatnamen (hodoniemen).


    

Leden bestuur Stichting Houtense HodoniemenDhr. Sander van Scherpenzeel (voorzitter)

Actief sinds 2018 - heden

Dhr. Adrie de Mol (penningmeester)

Actief sinds 2024 - heden

Dhr. André Botermans (secretaris)

Actief sinds 2018 - heden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen lid van het bestuur maar wel betrokken dhr. Joop van Herwijnen (Extern Adviseur)

Actief sinds 2018 - heden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betrokken bij de stichting en contactpersoon voor de Vrienden van SHH - mevr. Addy Firet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oud penningmeester dhr. Gert-Jan van Scherpenzeel 

Actief geweest van 2018 tot 2023

Hij is de bedenker van de

Familie Bosch van Drakestein (de Hoge- en Lage Vuursche) pagina

en

Familie Van Tuyll van Serooskerken Slot Zuylen, Vleuten en Westbroek pagina


   

De stichting heeft ten doel:


a. het ontsluiten van de historie met betrekking tot hodoniemen van de
gemeente Houten;
b. het verzorgen van educatie, voorlichting en informatieverstrekking in druk
en digitaal met betrekking tot de hodoniemen van de gemeente Houten;
c. het bevorderen en in stand houden van historische informatie met
betrekking tot de hodoniemen van de gemeente Houten bij
geïnteresseerden, in het bijzonder bij de Houtense bevolking;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


 

De stichting tracht haar doel onder

meer te verwezenlijken door:


a. het opsporen van gegevens en het onderzoek in historische archieven bij
particulieren, verenigingen, kastelen, boerderijen en/of andere instellingen
met een historisch archief;
b. het publiceren van informatie over de (geschiedenis van de) straatnamen,
hoofzakelijk door het uitwerken daarvan tot tussentijdse webteksten met als
einddoel het plaatsen daarvan op een website (van de stichting) en/of
schriftelijke vastlegging;
c. te voorzien in een kenniscentrum met betrekking tot Houtense straatnamen
en samen te werken met onder andere Oud Houten, de Historische Kring
Tussen Rijn en Lek, waaronder de Archeologische werkgroep ‘Leen de
Keijzer’ en de werkgroep ‘Historisch Onderzoek en Genealogie’;
d. het creëren van (financieel) draagvlak voor de realisatie van de hiervoor
gemelde activiteiten.


   

Documenten (download)

Stichting Houtense Hodoniemen jaarverslag 2022 en vooruitzien 2023 (PDF) Stichting Houtense Hodoniemen jaarverslag 2022 en vooruitzien 2023 (PDF)Stichting Houtense Hodoniemen jaarverslag 2023 en vooruitzien 2024 (PDF)

Stichting Houtense Hodoniemen jaarverslag 2022 en vooruitzien 2023 (PDF)

Stichting Houtense Hodoniemen halfjaarverslag 2021 en vooruitzien 2022 (PDF)

Stichting Houtense Hodoniemen jaarverslag 2020 en vooruitzien 2021 (PDF)

Stichting Houtense Hodoniemen jaarverslag 2019 en vooruitzien 2020 (PDF)

Stichting Houtense Hodoniemen jaarverslag 2018 en vooruitzien 2019 (PDF)

Beleidsplan Stichting Houtense Hodoniemen 2014 - 2029 (PDF)

     

Werkgebied Stichting Houtense Hodoniemen


De kaart van de gemeente Houten en zijn vroegere grenzen waarop staat ingetekend wat het onderzoeksgebied is van Stichting Houtense Hodoniemen.


De kaart van de gemeente Houten en zijn vroegere grenzen waarop staat ingetekend wat het onderzoeksgebied is van Stichting Houtense Hodoniemen. De kaart van de gemeente Houten en zijn vroegere grenzen waarop staat ingetekend wat het onderzoeksgebied is van Stichting Houtense Hodoniemen. 
E-mailen
Info