Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Historie van boerderij Den Oord, aan de Tarwe-oord 2, 2a en 4

   

Een van de oudste beschrijvingen daterdend van 25 mei 1403 waarbij het land of een hofstede Den Oord bij Houten wordt genoemd. Zweder van Vorne (Vianen) verklaart De Oord onder Houten, bij Utrecht in leen te houden van de hertog van Gelre (Zuthen). Bron: Gelders Archief. Een van de oudste beschrijvingen daterdend van 25 mei 1403 waarbij het land of een hofstede Den Oord bij Houten wordt genoemd. Zweder van Vorne (Vianen) verklaart De Oord onder Houten, bij Utrecht in leen te houden van de hertog van Gelre (Zuthen). Bron: Gelders Archief.


Boerderij Den Oord in 1916 (Tarwe-oord 2, 2a en 4), het rechts van de boerderij gelegen zomerhuis en het toegangshek. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, (RAZU), 353. Boerderij Den Oord in 1916 (Tarwe-oord 2, 2a en 4), het rechts van de boerderij gelegen zomerhuis en het toegangshek. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, (RAZU), 353.


Op woensdag 19 september van het jaar 1764 ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Dam de verkoop plaats van boerderij Den Oord. Eigenaar Jacques Gillot, heer van Heemstede verkocht de boerderij aan Jan de Kock, schout van Wulven en Jutphaas voor de verkoopsom van ƒ. 9.500-, gulden. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 34-4, 1393, aktenummer: 215. Op woensdag 19 september van het jaar 1764 ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Dam de verkoop plaats van boerderij Den Oord. Eigenaar Jacques Gillot, heer van Heemstede verkocht de boerderij aan Jan de Kock, schout van Wulven en Jutphaas voor de verkoopsom van ƒ. 9.500-, gulden. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 34-4, 1393, aktenummer: 215.


Boerderij Den Oord aan de Tarwe-oord 2 en 4 gezien vanuit het Imkerspark bij het Tiellandtspad. Bron: Wikimedia Commons. Boerderij Den Oord aan de Tarwe-oord 2 en 4 gezien vanuit het Imkerspark bij het Tiellandtspad. Bron: Wikimedia Commons.


Op woensdag 19 september van het jaar 1764 ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Dam de verkoop plaats van boerderij Den Oord. Eigenaar Jacques Gillot, heer van Heemstede verkocht de boerderij aan Jan de Kock, schout van Wulven en Jutphaas voor de verkoopsom van ƒ. 9.500-, gulden. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 34-4, 1393, aktenummer: 215. Op woensdag 19 september van het jaar 1764 ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Dam de verkoop plaats van boerderij Den Oord. Eigenaar Jacques Gillot, heer van Heemstede verkocht de boerderij aan Jan de Kock, schout van Wulven en Jutphaas voor de verkoopsom van ƒ. 9.500-, gulden. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 34-4, 1393, aktenummer: 215.


Zicht vanaf de N.H. Kerktoren (Lobbendijk nr. 1) op de Herenweg in westelijke richting met de buurt Den Oord in aanbouw in 1973. Collectie Hans Schemmekes / RAZU, 353. Zicht vanaf de N.H. Kerktoren (Lobbendijk nr. 1) op de Herenweg in westelijke richting met de buurt Den Oord in aanbouw in 1973. Collectie Hans Schemmekes / RAZU, 353.


Op woensdag 19 september van het jaar 1764 ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Dam de verkoop plaats van boerderij Den Oord. Eigenaar Jacques Gillot, heer van Heemstede verkocht de boerderij aan Jan de Kock, schout van Wulven en Jutphaas voor de verkoopsom van ƒ. 9.500-, gulden. Beschrijving van verkoopsom. Bron: HUA, 34-4, 1393, aktenummer: 215. Op woensdag 19 september van het jaar 1764 ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Dam de verkoop plaats van boerderij Den Oord. Eigenaar Jacques Gillot, heer van Heemstede verkocht de boerderij aan Jan de Kock, schout van Wulven en Jutphaas voor de verkoopsom van ƒ. 9.500-, gulden. Beschrijving van verkoopsom. Bron: HUA, 34-4, 1393, aktenummer: 215.


Zicht op het boerderij terrein van boerderij Den Oord eind jaren zeventig van de twintigste eeuw. Met in de zijgevel de voordeur van de boerderij Den Oord. Bron: FB Oud Houten Rob van der Vegt. Zicht op het boerderij terrein van boerderij Den Oord eind jaren zeventig van de twintigste eeuw. Met in de zijgevel de voordeur van de boerderij Den Oord. Bron: FB Oud Houten Rob van der Vegt.


Op woensdag 19 september van het jaar 1764 ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Dam de verkoop plaats van boerderij Den Oord. Eigenaar Jacques Gillot, heer van Heemstede verkocht de boerderij aan Jan de Kock, schout van Wulven en Jutphaas voor de verkoopsom van ƒ. 9.500-, gulden. Beschrijving van akte met de handtekeningen van Jacques Gillot en Jan de Kock. Bron: HUA, 34-4, 1393, aktenummer: 215. Op woensdag 19 september van het jaar 1764 ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Dam de verkoop plaats van boerderij Den Oord. Eigenaar Jacques Gillot, heer van Heemstede verkocht de boerderij aan Jan de Kock, schout van Wulven en Jutphaas voor de verkoopsom van ƒ. 9.500-, gulden. Beschrijving van akte met de handtekeningen van Jacques Gillot en Jan de Kock. Bron: HUA, 34-4, 1393, aktenummer: 215.


Boerderij Den Oord nog met diverse bijgebouwen destijds aan de Utrechtseweg gelegen. Vanaf 1986 aan de Tarwe-oord 2, 2A en 4. Bron: onbekend. Boerderij Den Oord nog met diverse bijgebouwen destijds aan de Utrechtseweg gelegen. Vanaf 1986 aan de Tarwe-oord 2, 2A en 4. Bron: onbekend.De naam van de wijk Den Oord, verwijst naar boerderij Den Oord gelegen aan de Tarwe-oord 2 en 4. De naam van de boerderij is al bekend in de zestiende eeuw in het archief van Zutphen en omgeving. Destijds was de hofstede een leen van het Graafschap Zutphen. De Heer van Wulven, was ook Heer van Zutphen en Wilp. Een klein dorp in de buurt van de stad Zutphen. Familie van Renesse had de drie ambachtsheerlijkheden in de zestiende eeuw in eigendom.

In het midden van de achttiende eeuw stond hofstede Den Oord al langere tijd in de ambachtsheerlijkheid van Houten en 't Goy. De ontsluiting geschieden via het zandpad, wat tot 1985 de Utrechtseweg was. Aan de overkant van de weg was de ambachtsheerlijkheid Wulven. Ruim een kilometer ernaast was de ambachtsheerlijkheid Heemstede. De heer van Heemstede Essaye Gillot en zijn zoon met dezelfde naam als zijn vader. Hadden tot aan het eind van de achttiende eeuw Den Oord in Houten in bezit.

Waarna het in het bezit van familie De Kock kwam. Diverse heren van deze familie waren in een groot deel van de achttiende- en negentiende eeuw grootgrondbezitters in de regio Utrecht. Een van hen was zelfs ook schout van de ambachtsheerlijkheid Jutphaas.
In de tweede helft van de negentiende- en eerste deel van de twintigste eeuw was boerderij Den Oord het eigendom van de Utrechtse notarisfamilie Schermbeek. De pachter van de boerderij was landbouwer De Goey.

Inwoners uit de buurt De Gaarden en Den Oord verwarren boerderij Den Oord nog wel eens met de in 1891 gebouwde boerderij Nieuwoord. Dit bouwjaar is aan het licht gekomen na uitgebreid kadasteronderzoek. Op de gevel van de boerderij staat dat het bouwjaar 1893 is.
Dit is het jaar van oplevering. Op de plek van de boerderij werd eerder nog een ander huis gebouwd in het jaar 1887 door landbouwer Reijer van Woudenberg uit Linschoten. Zijn echtgenote was Jacoba van Schaik.

De naam van boerderij Nieuwoord (Notengaarde 3) is de tegenhanger van boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2a en 4).

Sommige Houtense inwoners denken in de uitspraak van de naam Nieuwoord de naam Nieuweroord te herkennen. En spreken dit als zodanig ook foutief uit.

In een groot gedeelte van de twintigste eeuw was tot aan 1973 familie De Vor de eigenaar van boerderij Nieuwoord. Waarna zij de boerderij aan de gemeente Houten verkochten voor de bouw voor de destijds nieuw te bouwen wijk De Weerwolf.


Fragment uit de akte van verhuur van boerderij Den Oord, gelegen aan de Tarwe-oord, voor 1987 gelegen aan de Utrechtseweg. Door familie De Kock aan boer De Goeij in 1852 ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo van Lemstra Buma. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1392, aktenummer: 64. Fragment uit de akte van verhuur van boerderij Den Oord, gelegen aan de Tarwe-oord, voor 1987 gelegen aan de Utrechtseweg. Door familie De Kock aan boer De Goeij in 1852 ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo van Lemstra Buma. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1392, aktenummer: 64.


Gezicht vanaf de N.H. Kerktoren aan de Lobbendijk 1 in noordelijke richting met de bouw en aanleg van de wijk Den Oord in 1974-1975. Met links de achterkant van het boerderijcomplex van Den Oord. Bron: Collectie Hans Schemmekes. Gezicht vanaf de N.H. Kerktoren aan de Lobbendijk 1 in noordelijke richting met de bouw en aanleg van de wijk Den Oord in 1974-1975. Met links de achterkant van het boerderijcomplex van Den Oord. Bron: Collectie Hans Schemmekes.


Fragment uit de akte van verhuur van boerderij Den Oord, gelegen aan de Tarwe-oord, voor 1987 gelegen aan de Utrechtseweg. Door familie De Kock aan boer De Goeij in 1852 ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo van Lemstra Buma. Handtekening van C. de Kock en D. de Goeij. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1392, aktenummer: 64. Fragment uit de akte van verhuur van boerderij Den Oord, gelegen aan de Tarwe-oord, voor 1987 gelegen aan de Utrechtseweg. Door familie De Kock aan boer De Goeij in 1852 ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo van Lemstra Buma. Handtekening van C. de Kock en D. de Goeij. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1392, aktenummer: 64.


Portret van Johannes (Hannes) de Goeij (1844-1922), pachter van boerderij Den Oord van de familie Van Schermbeek. Bron: FB Oud Houten, Jacqueline ter Beest. Portret van Johannes (Hannes) de Goeij (1844-1922), pachter van boerderij Den Oord van de familie Van Schermbeek. Bron: FB Oud Houten, Jacqueline ter Beest.


Het gezin De Goeij wonend op boerderij Den Oord die zij pachte van de familie Van Schermbeek van Hannes de Goeij (1844-1922) en zijn echtgenote Willemina Bouman (1839-1917) en hun dochter Hanne de Goeij en nichtje in ca. 1890. Bron: FB Oud Houten Jacqueline ter Beest. Het gezin De Goeij wonend op boerderij Den Oord die zij pachte van de familie Van Schermbeek van Hannes de Goeij (1844-1922) en zijn echtgenote Willemina Bouman (1839-1917) en hun dochter Hanne de Goeij en nichtje in ca. 1890. Bron: FB Oud Houten Jacqueline ter Beest.


Portret van Willemina Bouwman (1839-1917), echtgenote van Johannes (Hannes) de Goeij (1844-1922), pachter van boerderij Den Oord van de familie Van Schermbeek. Bron: FB Oud Houten, Jacqueline ter Beest. Portret van Willemina Bouwman (1839-1917), echtgenote van Johannes (Hannes) de Goeij (1844-1922), pachter van boerderij Den Oord van de familie Van Schermbeek. Bron: FB Oud Houten, Jacqueline ter Beest.


Graf van familie Van der Louw op de Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg in Houten. Bron: Online-begraafplaatsen.nl. Graf van familie Van der Louw op de Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg in Houten. Bron: Online-begraafplaatsen.nl.


Op zaterdag 1 februari van het jaar 1879 vond ten overstaan van de Zeister notaris Arnaud Vosmaer de verkoop plaats van de boerderij Den Oord, gelegen aan de Utrechtseweg, later aan de Tarwe-oord. Waarbij Mr. IJsbrand Jan Hendrik de Kock de boerderij verkocht aan Jacob Hendrik van Schermbeek voor een verkoopsom van ƒ. 125.000,- gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Zeisterarchief, 3000 3069 1879 jan. -1879 juni 01-02-1879. Op zaterdag 1 februari van het jaar 1879 vond ten overstaan van de Zeister notaris Arnaud Vosmaer de verkoop plaats van de boerderij Den Oord, gelegen aan de Utrechtseweg, later aan de Tarwe-oord. Waarbij Mr. IJsbrand Jan Hendrik de Kock de boerderij verkocht aan Jacob Hendrik van Schermbeek voor een verkoopsom van ƒ. 125.000,- gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Zeisterarchief, 3000 3069 1879 jan. -1879 juni 01-02-1879.


Portret van Y.J.H. de Kock, geboren 1826, lid van Provinciale Staten van Utrecht (1857-1867), Griffier (1867-1893), lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht (1865-1867), overleden 1893. Beeld uit 1875-1885. Bron: HUA, catalogusnummer: 105337. Portret van Y.J.H. de Kock, geboren 1826, lid van Provinciale Staten van Utrecht (1857-1867), Griffier (1867-1893), lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht (1865-1867), overleden 1893. Beeld uit 1875-1885. Bron: HUA, catalogusnummer: 105337.


Op zaterdag 1 februari van het jaar 1879 vond ten overstaan van de Zeister notaris Arnaud Vosmaer de verkoop plaats van de boerderij Den Oord, gelegen aan de Utrechtseweg, later aan de Tarwe-oord. Waarbij Mr. IJsbrand Jan Hendrik de Kock de boerderij verkocht aan Jacob Hendrik van Schermbeek voor een verkoopsom van ƒ. 125.000,- gulden. Beschrijving van het vastgoed met perceelnummers. Bron: Zeisterarchief, 3000 3069 1879 jan. -1879 juni 01-02-1879. Op zaterdag 1 februari van het jaar 1879 vond ten overstaan van de Zeister notaris Arnaud Vosmaer de verkoop plaats van de boerderij Den Oord, gelegen aan de Utrechtseweg, later aan de Tarwe-oord. Waarbij Mr. IJsbrand Jan Hendrik de Kock de boerderij verkocht aan Jacob Hendrik van Schermbeek voor een verkoopsom van ƒ. 125.000,- gulden. Beschrijving van het vastgoed met perceelnummers. Bron: Zeisterarchief, 3000 3069 1879 jan. -1879 juni 01-02-1879.


Portret van Y.J.H. de Kock, geboren 1826, lid van Provinciale Staten van Utrecht (1857-1867), Griffier (1867-1893), lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht (1865-1867), overleden 1893 in 1883-1887. Bron: HUA, catalogusnummer: 105338. Portret van Y.J.H. de Kock, geboren 1826, lid van Provinciale Staten van Utrecht (1857-1867), Griffier (1867-1893), lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht (1865-1867), overleden 1893 in 1883-1887. Bron: HUA, catalogusnummer: 105338.


Op zaterdag 1 februari van het jaar 1879 vond ten overstaan van de Zeister notaris Arnaud Vosmaer de verkoop plaats van de boerderij Den Oord, gelegen aan de Utrechtseweg, later aan de Tarwe-oord. Waarbij Mr. IJsbrand Jan Hendrik de Kock de boerderij verkocht aan Jacob Hendrik van Schermbeek voor een verkoopsom van ƒ. 125.000,- gulden. Beschrijving van perceelnummer met grote. Bron: Zeisterarchief, 3000 3069 1879 jan. -1879 juni 01-02-1879. Op zaterdag 1 februari van het jaar 1879 vond ten overstaan van de Zeister notaris Arnaud Vosmaer de verkoop plaats van de boerderij Den Oord, gelegen aan de Utrechtseweg, later aan de Tarwe-oord. Waarbij Mr. IJsbrand Jan Hendrik de Kock de boerderij verkocht aan Jacob Hendrik van Schermbeek voor een verkoopsom van ƒ. 125.000,- gulden. Beschrijving van perceelnummer met grote. Bron: Zeisterarchief, 3000 3069 1879 jan. -1879 juni 01-02-1879.


Portret van IJ. de Kock, geboren 1808, arts te Utrecht, overleden 1876. Gehuwd in 1836 met Anna Petronella Maria van Noorle van Hall (1811-1889), Vader en moeder van IJsbrand de Kock (1847-1882). Portret uit ca. 1875. Bron: HUA, catalogusnummer: 105336. Portret van IJ. de Kock, geboren 1808, arts te Utrecht, overleden 1876. Gehuwd in 1836 met Anna Petronella Maria van Noorle van Hall (1811-1889), Vader en moeder van IJsbrand de Kock (1847-1882). Portret uit ca. 1875. Bron: HUA, catalogusnummer: 105336.


Akte verhuur van de hofstede Den Oord uit 1793 door Mr. IJsbrand de Kock aan Dirk de Goeij. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU. Akte verhuur van de hofstede Den Oord uit 1793 door Mr. IJsbrand de Kock aan Dirk de Goeij. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU.


Akte verhuur van de hofstede Den Oord uit 1793 door Mr. IJsbrand de Kock aan Dirk de Goeij. Eind van akte met handtekening. Bron: RAZU. Akte verhuur van de hofstede Den Oord uit 1793 door Mr. IJsbrand de Kock aan Dirk de Goeij. Eind van akte met handtekening. Bron: RAZU.


Op zaterdag 1 februari van het jaar 1879 vond ten overstaan van de Zeister notaris Arnaud Vosmaer de verkoop plaats van de boerderij Den Oord, gelegen aan de Utrechtseweg, later aan de Tarwe-oord. Waarbij Mr. IJsbrand Jan Hendrik de Kock de boerderij verkocht aan Jacob Hendrik van Schermbeek voor een verkoopsom van ƒ. 125.000,- gulden. Einde van akte. Bron: Zeisterarchief, 3000 3069 1879 jan. -1879 juni 01-02-1879. Op zaterdag 1 februari van het jaar 1879 vond ten overstaan van de Zeister notaris Arnaud Vosmaer de verkoop plaats van de boerderij Den Oord, gelegen aan de Utrechtseweg, later aan de Tarwe-oord. Waarbij Mr. IJsbrand Jan Hendrik de Kock de boerderij verkocht aan Jacob Hendrik van Schermbeek voor een verkoopsom van ƒ. 125.000,- gulden. Einde van akte. Bron: Zeisterarchief, 3000 3069 1879 jan. -1879 juni 01-02-1879.


Familiegraf De Kock op de 1e Algemene Begraafplaats Soestbergen in Utrecht. Bron: Online-Begraafplaatsen.nl. Familiegraf De Kock op de 1e Algemene Begraafplaats Soestbergen in Utrecht. Bron: Online-Begraafplaatsen.nl.


Op zaterdag 1 februari van het jaar 1879 vond ten overstaan van de Zeister notaris Arnaud Vosmaer de verkoop plaats van de boerderij Den Oord, gelegen aan de Utrechtseweg, later aan de Tarwe-oord. Waarbij Mr. IJsbrand Jan Hendrik de Kock de boerderij verkocht aan Jacob Hendrik van Schermbeek voor een verkoopsom van ƒ. 125.000,- gulden. Beschrijving van de verkoopsom. Bron: Zeisterarchief, 3000 3069 1879 jan. -1879 juni 01-02-1879. Op zaterdag 1 februari van het jaar 1879 vond ten overstaan van de Zeister notaris Arnaud Vosmaer de verkoop plaats van de boerderij Den Oord, gelegen aan de Utrechtseweg, later aan de Tarwe-oord. Waarbij Mr. IJsbrand Jan Hendrik de Kock de boerderij verkocht aan Jacob Hendrik van Schermbeek voor een verkoopsom van ƒ. 125.000,- gulden. Beschrijving van de verkoopsom. Bron: Zeisterarchief, 3000 3069 1879 jan. -1879 juni 01-02-1879.


Portret van mr. A.M.C.H. Kock, geboren 1828, lid van de gemeenteraad van Utrecht (1881-1898) in 1881-1890. Bron: HUA, catalogusnummer: 105335. Portret van mr. A.M.C.H. Kock, geboren 1828, lid van de gemeenteraad van Utrecht (1881-1898) in 1881-1890. Bron: HUA, catalogusnummer: 105335.


Op maandag 8 janauri van het jaar 1906 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Magrareeth Immink verkocht Adrianus Elberse aan Johannes de Goeij boerderij De Staart met landerijen ter waarde van ƒ. 4.500-, gulden. Begin beschrijving van akte met benoeming percelen. Bron: RAZU, 063, 456, aktenummer: 557. Op maandag 8 janauri van het jaar 1906 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Magrareeth Immink verkocht Adrianus Elberse aan Johannes de Goeij boerderij De Staart met landerijen ter waarde van ƒ. 4.500-, gulden. Begin beschrijving van akte met benoeming percelen. Bron: RAZU, 063, 456, aktenummer: 557.


Gezicht op boerderij Den Oord aan de Utrechtseweg nr. 9 en 11 in 1978-1979. Met links de tijdelijke inprikker van de Papaver-oord wat vanaf 1987 het Imkerspad zou worden. Foto: Jos Schalkwijk. Gezicht op boerderij Den Oord aan de Utrechtseweg nr. 9 en 11 in 1978-1979. Met links de tijdelijke inprikker van de Papaver-oord wat vanaf 1987 het Imkerspad zou worden. Foto: Jos Schalkwijk.


Op maandag 8 janauri van het jaar 1906 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Magrareeth Immink verkocht Adrianus Elberse aan Johannes de Goeij boerderij De Staart met landerijen ter waarde van ƒ. 4.500-, gulden. Eind beschrijving van akte met verkoopsom en handtekeningen. Bron: RAZU, 063, 456, aktenummer: 557. Op maandag 8 janauri van het jaar 1906 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Magrareeth Immink verkocht Adrianus Elberse aan Johannes de Goeij boerderij De Staart met landerijen ter waarde van ƒ. 4.500-, gulden. Eind beschrijving van akte met verkoopsom en handtekeningen. Bron: RAZU, 063, 456, aktenummer: 557.


Jacob Hendrik van Schermbeek. Geboren op 27 mei 1855 te Utrecht en overleden op 1 juni 1926 te Utrecht. Hij werd 71 jaar oud. Jacob Hendrik van Schermbeek. Geboren op 27 mei 1855 te Utrecht en overleden op 1 juni 1926 te Utrecht. Hij werd 71 jaar oud.


Voormalige graf van Jacob Hendrik van Schermbeek geboren 11 juli 1876 en overleden op 28 maart 1948 op 71 jarige leeftijd en echtgenote Maria van Heijningen geboren 18 november 1882 en overleden 26 februari 1971 op 88 jarige leeftijd. Op de	Stichting Kerkelijke Begraafplaats Doorwerth aan de, Koninginnelaan 24 in Heelsum. Bron: Online-begraafplaasten.nl. Voormalige graf van Jacob Hendrik van Schermbeek geboren 11 juli 1876 en overleden op 28 maart 1948 op 71 jarige leeftijd en echtgenote Maria van Heijningen geboren 18 november 1882 en overleden 26 februari 1971 op 88 jarige leeftijd. Op de Stichting Kerkelijke Begraafplaats Doorwerth aan de, Koninginnelaan 24 in Heelsum. Bron: Online-begraafplaasten.nl.


Op zaterdag 29 mei van het jaar 1869 vond ten overstaan van notaris Jacob Hendrik van Schermbeek een boedelscheiding plaats in de familie De Kock. Waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock de boerderij Den Oord vererft kreeg ter waarde van ƒ. 54.000-, gulden. Beschrijving van het vastgoed, de waarde. Bron: HUA, 34-4, 3519, aktnummer: 19138. Op zaterdag 29 mei van het jaar 1869 vond ten overstaan van notaris Jacob Hendrik van Schermbeek een boedelscheiding plaats in de familie De Kock. Waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock de boerderij Den Oord vererft kreeg ter waarde van ƒ. 54.000-, gulden. Beschrijving van het vastgoed, de waarde. Bron: HUA, 34-4, 3519, aktnummer: 19138.


Graf van Maria Anna Geertruida de Kock overleden 0 jaar oud, Maria Anna de Kock geboren op 3 mei 1839 en overleden op 24 jaar oud, Josina Gebke van Geuns overleden op 22 mei 1852, IJsbrand de Kock overleden op 31 oktober 1868	d. N.F. van Nooten geboren op 18 juni 1817 en overleden 24 oktober 1894 op 77 jarige leeftijd. Sara Josina de Kock geboren	16 februari 1819 en overleden op 8 januari 1896 op 76 jarige leeftijd. Op de Oude Kerkhof bij de Dorpskerk aan de Kerksteeg in De Bilt. Bron/; Online-begraafplaasten.nl. Graf van Maria Anna Geertruida de Kock overleden 0 jaar oud, Maria Anna de Kock geboren op 3 mei 1839 en overleden op 24 jaar oud, Josina Gebke van Geuns overleden op 22 mei 1852, IJsbrand de Kock overleden op 31 oktober 1868 d. N.F. van Nooten geboren op 18 juni 1817 en overleden 24 oktober 1894 op 77 jarige leeftijd. Sara Josina de Kock geboren 16 februari 1819 en overleden op 8 januari 1896 op 76 jarige leeftijd. Op de Oude Kerkhof bij de Dorpskerk aan de Kerksteeg in De Bilt. Bron/; Online-begraafplaasten.nl.


Op zaterdag 29 mei van het jaar 1869 vond ten overstaan van notaris Jacob Hendrik van Schermbeek een boedelscheiding plaats in de familie De Kock. Waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock de boerderij Den Oord vererft kreeg ter waarde van ƒ. 54.000-, gulden. Beschrijving van het vastgoed. Bron: HUA, 34-4, 3519, aktnummer: 19138. Op zaterdag 29 mei van het jaar 1869 vond ten overstaan van notaris Jacob Hendrik van Schermbeek een boedelscheiding plaats in de familie De Kock. Waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock de boerderij Den Oord vererft kreeg ter waarde van ƒ. 54.000-, gulden. Beschrijving van het vastgoed. Bron: HUA, 34-4, 3519, aktnummer: 19138.


Familiegraf van familie De Kock: - Elisabeth van Eijs (1785-1834), - H. Anna van Goudoever (-1810), - M. IJsbrand de Kock (-1811), - Johanna Elisabeth Machielsen (-1880), - Matthias de Kock (1813-1875). Op de begraafplaats van de Dorpskerk aan de Dorpsstraat in de Bilt in mei 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Familiegraf van familie De Kock: - Elisabeth van Eijs (1785-1834), - H. Anna van Goudoever (-1810), - M. IJsbrand de Kock (-1811), - Johanna Elisabeth Machielsen (-1880), - Matthias de Kock (1813-1875). Op de begraafplaats van de Dorpskerk aan de Dorpsstraat in de Bilt in mei 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Gezicht op de zijgevel en voorgevel van boerderij den Oord aan de Tarwe-oord 4 in oktober 1991. Bron: RAZU, 005. Gezicht op de zijgevel en voorgevel van boerderij den Oord aan de Tarwe-oord 4 in oktober 1991. Bron: RAZU, 005.


Op zaterdag 29 mei van het jaar 1869 vond ten overstaan van notaris Jacob Hendrik van Schermbeek een boedelscheiding plaats in de familie De Kock. Waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock de boerderij Den Oord vererft kreeg ter waarde van ƒ. 54.000-, gulden. Bron: HUA, 34-4, 3519, aktnummer: 19138. Op zaterdag 29 mei van het jaar 1869 vond ten overstaan van notaris Jacob Hendrik van Schermbeek een boedelscheiding plaats in de familie De Kock. Waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock de boerderij Den Oord vererft kreeg ter waarde van ƒ. 54.000-, gulden. Bron: HUA, 34-4, 3519, aktnummer: 19138.


Gezicht op de zij- en voorgevel van boerderij Den Oord (Tarwe-oord 4) in oktober 1991. Bron: RAZU, 005. Gezicht op de zij- en voorgevel van boerderij Den Oord (Tarwe-oord 4) in oktober 1991. Bron: RAZU, 005.


Op zaterdag 3 februari van het jaar 1894 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Eliza Cornelis Unico de Balbian van Doorn de boedelscheiding plaats van oud notaris Jacob Hendrik van Schermbeek waarbij zijn echtgenote Sophie Johanna Selinde de Jongh. Waarbij ze boerderij Den Oord in Houten en Oud-Wulven verkocht aan de heer Jacob Hendrik van Schermbeek de boerderij Den Oord met landerijen ter waarde van ƒ. 384.500-, gulden. Beschrijving van eerdere verkrijging bij inbreng in het huwelijk ten overstaan van notaris Hendrik van Ommeren. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6814 (314), 1893 nov. 1-1894 febr. 17 314 11 Op zaterdag 3 februari van het jaar 1894 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Eliza Cornelis Unico de Balbian van Doorn de boedelscheiding plaats van oud notaris Jacob Hendrik van Schermbeek waarbij zijn echtgenote Sophie Johanna Selinde de Jongh. Waarbij ze boerderij Den Oord in Houten en Oud-Wulven verkocht aan de heer Jacob Hendrik van Schermbeek de boerderij Den Oord met landerijen ter waarde van ƒ. 384.500-, gulden. Beschrijving van eerdere verkrijging bij inbreng in het huwelijk ten overstaan van notaris Hendrik van Ommeren. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6814 (314), 1893 nov. 1-1894 febr. 17 314 11


Boerderij Den Oord aan de Utrechtseweg 9 (bakhuis) en het hoofdgebouw aan de Utrechtseweg 11, later Tarwe-oord 2, 2a en 4. Bron: Oud Houten FB Cees Verhoef. Boerderij Den Oord aan de Utrechtseweg 9 (bakhuis) en het hoofdgebouw aan de Utrechtseweg 11, later Tarwe-oord 2, 2a en 4. Bron: Oud Houten FB Cees Verhoef.


Op zaterdag 3 februari van het jaar 1894 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Eliza Cornelis Unico de Balbian van Doorn de boedelscheiding plaats van oud notaris Jacob Hendrik van Schermbeek waarbij zijn echtgenote Sophie Johanna Selinde de Jongh. Waarbij ze boerderij Den Oord in Houten en Oud-Wulven verkocht aan de heer Jacob Hendrik van Schermbeek de boerderij Den Oord met landerijen ter waarde van ƒ. 384.500-, gulden. Beschrijving van perceelnummers. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6814 (314), 1893 nov. 1-1894 febr. 17 314 11 Op zaterdag 3 februari van het jaar 1894 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Eliza Cornelis Unico de Balbian van Doorn de boedelscheiding plaats van oud notaris Jacob Hendrik van Schermbeek waarbij zijn echtgenote Sophie Johanna Selinde de Jongh. Waarbij ze boerderij Den Oord in Houten en Oud-Wulven verkocht aan de heer Jacob Hendrik van Schermbeek de boerderij Den Oord met landerijen ter waarde van ƒ. 384.500-, gulden. Beschrijving van perceelnummers. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6814 (314), 1893 nov. 1-1894 febr. 17 314 11


Gezicht op het hoofdgebouw van het boerderijterrein van Den Oord aan de Tarwe-oord 4 in oktober 1991. Bron: RAZU, 005. Gezicht op het hoofdgebouw van het boerderijterrein van Den Oord aan de Tarwe-oord 4 in oktober 1991. Bron: RAZU, 005.


Op zaterdag 3 februari van het jaar 1894 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Eliza Cornelis Unico de Balbian van Doorn de boedelscheiding plaats van oud notaris Jacob Hendrik van Schermbeek waarbij zijn echtgenote Sophie Johanna Selinde de Jongh. Waarbij ze boerderij Den Oord in Houten en Oud-Wulven verkocht aan de heer Jacob Hendrik van Schermbeek de boerderij Den Oord met landerijen ter waarde van ƒ. 384.500-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6814 (314), 1893 nov. 1-1894 febr. 17 314 11 Op zaterdag 3 februari van het jaar 1894 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Eliza Cornelis Unico de Balbian van Doorn de boedelscheiding plaats van oud notaris Jacob Hendrik van Schermbeek waarbij zijn echtgenote Sophie Johanna Selinde de Jongh. Waarbij ze boerderij Den Oord in Houten en Oud-Wulven verkocht aan de heer Jacob Hendrik van Schermbeek de boerderij Den Oord met landerijen ter waarde van ƒ. 384.500-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6814 (314), 1893 nov. 1-1894 febr. 17 314 11


Zicht op het boerderij terrein van boerderij Den Oord eind jaren zeventig van de twintigste eeuw. Met in de zijgevel de voordeur (links) van de boerderij Den Oord. Bron: FB Oud Houten Rob van der Vegt. Zicht op het boerderij terrein van boerderij Den Oord eind jaren zeventig van de twintigste eeuw. Met in de zijgevel de voordeur (links) van de boerderij Den Oord. Bron: FB Oud Houten Rob van der Vegt.


Op donderdag 11 maart van het jaar 1943 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Albert Markus Brouwer de verdeling plaats van boerderij Den Oord waarbij de heer Meester Jacob Hendrik van Schermbeek, zonder beroep, wonende te Heelsum, Kabeljauw nr. 5, gehuwd met Maria van Heyningen. Handelende voor zich en als lasthebber van de heer Gerrit van Schermbeek, oud administrateur. Zoals blijkt uit de volmacht van Heer Ingenieur Pieter Adriaan van Schermbeek, de heer Constantijen Johannes Simons de Heer Doctor Jan Johan Vierstraiz, wonende te Almelo, de Heer Ernst Willem Jacob Viersteeg en de Heer Jan Adriaan Lekkerkekker te verdelen ieder 1/5 deel van de boerderij Den Oord in de nalatenschap in bezit te krijgen. Beschrijving van vast- en onroerend goed. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7445 (945), 1943 febr. 1-1943 mei 15 945 83 Op donderdag 11 maart van het jaar 1943 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Albert Markus Brouwer de verdeling plaats van boerderij Den Oord waarbij de heer Meester Jacob Hendrik van Schermbeek, zonder beroep, wonende te Heelsum, Kabeljauw nr. 5, gehuwd met Maria van Heyningen. Handelende voor zich en als lasthebber van de heer Gerrit van Schermbeek, oud administrateur. Zoals blijkt uit de volmacht van Heer Ingenieur Pieter Adriaan van Schermbeek, de heer Constantijen Johannes Simons de Heer Doctor Jan Johan Vierstraiz, wonende te Almelo, de Heer Ernst Willem Jacob Viersteeg en de Heer Jan Adriaan Lekkerkekker te verdelen ieder 1/5 deel van de boerderij Den Oord in de nalatenschap in bezit te krijgen. Beschrijving van vast- en onroerend goed. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7445 (945), 1943 febr. 1-1943 mei 15 945 83


Op donderdag 11 maart van het jaar 1943 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Albert Markus Brouwer de verdeling plaats van boerderij Den Oord waarbij de heer Meester Jacob Hendrik van Schermbeek, zonder beroep, wonende te Heelsum, Kabeljauw nr. 5, gehuwd met Maria van Heyningen. Handelende voor zich en als lasthebber van de heer Gerrit van Schermbeek, oud administrateur. Zoals blijkt uit de volmacht van Heer Ingenieur Pieter Adriaan van Schermbeek, de heer Constantijen Johannes Simons de Heer Doctor Jan Johan Vierstraiz, wonende te Almelo, de Heer Ernst Willem Jacob Viersteeg en de Heer Jan Adriaan Lekkerkekker te verdelen ieder 1/5 deel van de boerderij Den Oord in de nalatenschap in bezit te krijgen. Beschrijving van vast- en onroerend goed. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7445 (945), 1943 febr. 1-1943 mei 15 945 83 Op donderdag 11 maart van het jaar 1943 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Albert Markus Brouwer de verdeling plaats van boerderij Den Oord waarbij de heer Meester Jacob Hendrik van Schermbeek, zonder beroep, wonende te Heelsum, Kabeljauw nr. 5, gehuwd met Maria van Heyningen. Handelende voor zich en als lasthebber van de heer Gerrit van Schermbeek, oud administrateur. Zoals blijkt uit de volmacht van Heer Ingenieur Pieter Adriaan van Schermbeek, de heer Constantijen Johannes Simons de Heer Doctor Jan Johan Vierstraiz, wonende te Almelo, de Heer Ernst Willem Jacob Viersteeg en de Heer Jan Adriaan Lekkerkekker te verdelen ieder 1/5 deel van de boerderij Den Oord in de nalatenschap in bezit te krijgen. Beschrijving van vast- en onroerend goed. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7445 (945), 1943 febr. 1-1943 mei 15 945 83


Portret van Johannes (Hannes) de Goeij (1844-1922) uit ca. 1870, pachter van boerderij Den Oord van de familie Van Schermbeek. Bron: FB Oud Houten, Jacqueline ter Beest. Portret van Johannes (Hannes) de Goeij (1844-1922) uit ca. 1870, pachter van boerderij Den Oord van de familie Van Schermbeek. Bron: FB Oud Houten, Jacqueline ter Beest.


Op donderdag 11 maart van het jaar 1943 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Albert Markus Brouwer de verdeling plaats van boerderij Den Oord waarbij de heer Meester Jacob Hendrik van Schermbeek, zonder beroep, wonende te Heelsum, Kabeljauw nr. 5, gehuwd met Maria van Heyningen. Handelende voor zich en als lasthebber van de heer Gerrit van Schermbeek, oud administrateur. Zoals blijkt uit de volmacht van Heer Ingenieur Pieter Adriaan van Schermbeek, de heer Constantijen Johannes Simons de Heer Doctor Jan Johan Vierstraiz, wonende te Almelo, de Heer Ernst Willem Jacob Viersteeg en de Heer Jan Adriaan Lekkerkekker te verdelen ieder 1/5 deel van de boerderij Den Oord in de nalatenschap in bezit te krijgen. Beschrijving belanghebbende. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7445 (945), 1943 febr. 1-1943 mei 15 945 83 Op donderdag 11 maart van het jaar 1943 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Albert Markus Brouwer de verdeling plaats van boerderij Den Oord waarbij de heer Meester Jacob Hendrik van Schermbeek, zonder beroep, wonende te Heelsum, Kabeljauw nr. 5, gehuwd met Maria van Heyningen. Handelende voor zich en als lasthebber van de heer Gerrit van Schermbeek, oud administrateur. Zoals blijkt uit de volmacht van Heer Ingenieur Pieter Adriaan van Schermbeek, de heer Constantijen Johannes Simons de Heer Doctor Jan Johan Vierstraiz, wonende te Almelo, de Heer Ernst Willem Jacob Viersteeg en de Heer Jan Adriaan Lekkerkekker te verdelen ieder 1/5 deel van de boerderij Den Oord in de nalatenschap in bezit te krijgen. Beschrijving belanghebbende. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7445 (945), 1943 febr. 1-1943 mei 15 945 83


Gezicht op de Lobbendijk in 1978 met op de achtergrond het huis wat tegenwoordig aan de Meekrap-oord 18 staat. Collectie Cees Verhoef. Gezicht op de Lobbendijk in 1978 met op de achtergrond het huis wat tegenwoordig aan de Meekrap-oord 18 staat. Collectie Cees Verhoef.


Op donderdag 11 maart van het jaar 1943 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Albert Markus Brouwer de verdeling plaats van boerderij Den Oord waarbij de heer Meester Jacob Hendrik van Schermbeek, zonder beroep, wonende te Heelsum, Kabeljauw nr. 5, gehuwd met Maria van Heyningen. Handelende voor zich en als lasthebber van de heer Gerrit van Schermbeek, oud administrateur. Zoals blijkt uit de volmacht van Heer Ingenieur Pieter Adriaan van Schermbeek, de heer Constantijen Johannes Simons de Heer Doctor Jan Johan Vierstraiz, wonende te Almelo, de Heer Ernst Willem Jacob Viersteeg en de Heer Jan Adriaan Lekkerkekker te verdelen ieder 1/5 deel van de boerderij Den Oord in de nalatenschap in bezit te krijgen. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7445 (945), 1943 febr. 1-1943 mei 15 945 83 Op donderdag 11 maart van het jaar 1943 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Albert Markus Brouwer de verdeling plaats van boerderij Den Oord waarbij de heer Meester Jacob Hendrik van Schermbeek, zonder beroep, wonende te Heelsum, Kabeljauw nr. 5, gehuwd met Maria van Heyningen. Handelende voor zich en als lasthebber van de heer Gerrit van Schermbeek, oud administrateur. Zoals blijkt uit de volmacht van Heer Ingenieur Pieter Adriaan van Schermbeek, de heer Constantijen Johannes Simons de Heer Doctor Jan Johan Vierstraiz, wonende te Almelo, de Heer Ernst Willem Jacob Viersteeg en de Heer Jan Adriaan Lekkerkekker te verdelen ieder 1/5 deel van de boerderij Den Oord in de nalatenschap in bezit te krijgen. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7445 (945), 1943 febr. 1-1943 mei 15 945 83


Gezicht op het hoofdgebouw van het boerderijterrein van Den Oord aan de Tarwe-oord 4 in oktober 1991. Bron: RAZU, 005. Gezicht op het hoofdgebouw van het boerderijterrein van Den Oord aan de Tarwe-oord 4 in oktober 1991. Bron: RAZU, 005.


Op donderdag 11 maart van het jaar 1943 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Albert Markus Brouwer de verdeling plaats van boerderij Den Oord waarbij de heer Meester Jacob Hendrik van Schermbeek, zonder beroep, wonende te Heelsum, Kabeljauw nr. 5, gehuwd met Maria van Heyningen. Handelende voor zich en als lasthebber van de heer Gerrit van Schermbeek, oud administrateur. Zoals blijkt uit de volmacht van Heer Ingenieur Pieter Adriaan van Schermbeek, de heer Constantijen Johannes Simons de Heer Doctor Jan Johan Vierstraiz, wonende te Almelo, de Heer Ernst Willem Jacob Viersteeg en de Heer Jan Adriaan Lekkerkekker te verdelen ieder 1/5 deel van de boerderij Den Oord in de nalatenschap in bezit te krijgen. Beschrijving van vast- en onroerend goed. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7445 (945), 1943 febr. 1-1943 mei 15 945 83 Op donderdag 11 maart van het jaar 1943 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Albert Markus Brouwer de verdeling plaats van boerderij Den Oord waarbij de heer Meester Jacob Hendrik van Schermbeek, zonder beroep, wonende te Heelsum, Kabeljauw nr. 5, gehuwd met Maria van Heyningen. Handelende voor zich en als lasthebber van de heer Gerrit van Schermbeek, oud administrateur. Zoals blijkt uit de volmacht van Heer Ingenieur Pieter Adriaan van Schermbeek, de heer Constantijen Johannes Simons de Heer Doctor Jan Johan Vierstraiz, wonende te Almelo, de Heer Ernst Willem Jacob Viersteeg en de Heer Jan Adriaan Lekkerkekker te verdelen ieder 1/5 deel van de boerderij Den Oord in de nalatenschap in bezit te krijgen. Beschrijving van vast- en onroerend goed. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7445 (945), 1943 febr. 1-1943 mei 15 945 83


Op dinsdag 9 september van het jaar 1947 ten overstaan van de Utrechtse notaris Constantijn Johannes Timmer. Van tegenwoordige getuige Hendrik Abraham de Jongh als lasthebber de Heer Meester Jacob Hendrik van Schermbeek wonende te Heelsum, voor zich en privé in hoedanigheid van uitvoerder der Wilsbeschikkingen van na te nomen heer Gerrit van Schermbeek. Waarbij te noemen melden personen bij zijn testament De Heer Ingenieuer Pieter Adriaan van Schermbeek, particulier, wonende te Ermelo op Huize Oud Groenenbeek, de Heer Evert Willem Jacob Vierstraiz. Waarbij nog 6 andere getuigen overgingen over tot de boedelscheiding van Suzanne van Schermbeek. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7487 (987), 1947 sept. 4-1948 febr. 27 987 79. Op dinsdag 9 september van het jaar 1947 ten overstaan van de Utrechtse notaris Constantijn Johannes Timmer. Van tegenwoordige getuige Hendrik Abraham de Jongh als lasthebber de Heer Meester Jacob Hendrik van Schermbeek wonende te Heelsum, voor zich en privé in hoedanigheid van uitvoerder der Wilsbeschikkingen van na te nomen heer Gerrit van Schermbeek. Waarbij te noemen melden personen bij zijn testament De Heer Ingenieuer Pieter Adriaan van Schermbeek, particulier, wonende te Ermelo op Huize Oud Groenenbeek, de Heer Evert Willem Jacob Vierstraiz. Waarbij nog 6 andere getuigen overgingen over tot de boedelscheiding van Suzanne van Schermbeek. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7487 (987), 1947 sept. 4-1948 febr. 27 987 79.


Gezicht vanaf de N.H. Kerktoren aan de Lobbendijk 1 in noordelijke richting met de bouw en aanleg van de wijk Den Oord in 1974-1975. Met links de achterkant van het boerderijcomplex van Den Oord. Bron: Collectie Hans Schemmekes. Gezicht vanaf de N.H. Kerktoren aan de Lobbendijk 1 in noordelijke richting met de bouw en aanleg van de wijk Den Oord in 1974-1975. Met links de achterkant van het boerderijcomplex van Den Oord. Bron: Collectie Hans Schemmekes.


Op dinsdag 9 september van het jaar 1947 ten overstaan van de Utrechtse notaris Constantijn Johannes Timmer. Van tegenwoordige getuige Hendrik Abraham de Jongh als lasthebber de Heer Meester Jacob Hendrik van Schermbeek wonende te Heelsum, voor zich en privé in hoedanigheid van uitvoerder der Wilsbeschikkingen van na te nomen heer Gerrit van Schermbeek. Waarbij te noemen melden personen bij zijn testament De Heer Ingenieuer Pieter Adriaan van Schermbeek, particulier, wonende te Ermelo op Huize Oud Groenenbeek, de Heer Evert Willem Jacob Vierstraiz. Waarbij nog 6 andere getuigen overgingen over tot de boedelscheiding van Suzanne van Schermbeek. Eind beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7487 (987), 1947 sept. 4-1948 febr. 27 987 79. Op dinsdag 9 september van het jaar 1947 ten overstaan van de Utrechtse notaris Constantijn Johannes Timmer. Van tegenwoordige getuige Hendrik Abraham de Jongh als lasthebber de Heer Meester Jacob Hendrik van Schermbeek wonende te Heelsum, voor zich en privé in hoedanigheid van uitvoerder der Wilsbeschikkingen van na te nomen heer Gerrit van Schermbeek. Waarbij te noemen melden personen bij zijn testament De Heer Ingenieuer Pieter Adriaan van Schermbeek, particulier, wonende te Ermelo op Huize Oud Groenenbeek, de Heer Evert Willem Jacob Vierstraiz. Waarbij nog 6 andere getuigen overgingen over tot de boedelscheiding van Suzanne van Schermbeek. Eind beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7487 (987), 1947 sept. 4-1948 febr. 27 987 79.


Gezicht vanaf de Utrechtseweg op het hoofdgebouw van boerderij Den Oord eind jaren zeventig van de twintigste eeuw. Bron: FB Oud Houten Rob van der Vegt. Gezicht vanaf de Utrechtseweg op het hoofdgebouw van boerderij Den Oord eind jaren zeventig van de twintigste eeuw. Bron: FB Oud Houten Rob van der Vegt.


Op dinsdag 9 september van het jaar 1947 ten overstaan van de Utrechtse notaris Constantijn Johannes Timmer. Van tegenwoordige getuige Hendrik Abraham de Jongh als lasthebber de Heer Meester Jacob Hendrik van Schermbeek wonende te Heelsum, voor zich en privé in hoedanigheid van uitvoerder der Wilsbeschikkingen van na te nomen heer Gerrit van Schermbeek. Waarbij te noemen melden personen bij zijn testament De Heer Ingenieuer Pieter Adriaan van Schermbeek, particulier, wonende te Ermelo op Huize Oud Groenenbeek, de Heer Evert Willem Jacob Vierstraiz. Waarbij nog 6 andere getuigen overgingen over tot de boedelscheiding van Suzanne van Schermbeek. Beschrijving van vast- en onroerend goed van boerderij Den Oord. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7487 (987), 1947 sept. 4-1948 febr. 27 987 79. Op dinsdag 9 september van het jaar 1947 ten overstaan van de Utrechtse notaris Constantijn Johannes Timmer. Van tegenwoordige getuige Hendrik Abraham de Jongh als lasthebber de Heer Meester Jacob Hendrik van Schermbeek wonende te Heelsum, voor zich en privé in hoedanigheid van uitvoerder der Wilsbeschikkingen van na te nomen heer Gerrit van Schermbeek. Waarbij te noemen melden personen bij zijn testament De Heer Ingenieuer Pieter Adriaan van Schermbeek, particulier, wonende te Ermelo op Huize Oud Groenenbeek, de Heer Evert Willem Jacob Vierstraiz. Waarbij nog 6 andere getuigen overgingen over tot de boedelscheiding van Suzanne van Schermbeek. Beschrijving van vast- en onroerend goed van boerderij Den Oord. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7487 (987), 1947 sept. 4-1948 febr. 27 987 79.


Boerderij Den Oord, het rechts van de boerderij gelegen zomerhuis en het toegangshek in 1916. Bron: RAZU, 353. Boerderij Den Oord, het rechts van de boerderij gelegen zomerhuis en het toegangshek in 1916. Bron: RAZU, 353.


Akte van ratificatie voor notaris Hendrik Abraham de Jongh van dat eerder onroerend goed beschrijving anders omschreven had moeten worden. Bron: Het Utrechts archief, 1294 7488 (988), 1947 sept. 17-1948 april 5 988 66. Akte van ratificatie voor notaris Hendrik Abraham de Jongh van dat eerder onroerend goed beschrijving anders omschreven had moeten worden. Bron: Het Utrechts archief, 1294 7488 (988), 1947 sept. 17-1948 april 5 988 66.


Gezicht vanaf de Utrechtseweg op het hoofdgebouw van boerderij Den Oord eind jaren zeventig van de twintigste eeuw. Bron: FB Oud Houten Rob van der Vegt. Gezicht vanaf de Utrechtseweg op het hoofdgebouw van boerderij Den Oord eind jaren zeventig van de twintigste eeuw. Bron: FB Oud Houten Rob van der Vegt.


Op vrijdag 10 september van het jaar 1948 verscheen voor notaris Pieter Willem van der Ploeg, notaris in Amsterdam, de heer Leondardus Teunis Wames, kandidaat-notaris, wonende in Amsterdam, verklarende als gemachtigde van de lasthebber van de heer Ernst Willem Jacob Nierstrang, wonende te Bussum, en de kandidaat-notaris Josephus Constantinus Maria Galf, volgens verklaring gemachtigde en lasthebber van de heer Doctor Jan Johan Nierstrang. Waaraan de ene heer Nierstrang aan de ander voor de koopsom van ƒ. 6.132,39 gulden het 1/21 deel van het eigenaarsbelang op die van de boerderij Den Oord verkocht had. Beschrijving van de verkoopsom van het aanhoudersdeel. Bron: Het Utrechts archief, 1294 7497 (997), 1948 april 14-1949 febr. 2 997 112. Op vrijdag 10 september van het jaar 1948 verscheen voor notaris Pieter Willem van der Ploeg, notaris in Amsterdam, de heer Leondardus Teunis Wames, kandidaat-notaris, wonende in Amsterdam, verklarende als gemachtigde van de lasthebber van de heer Ernst Willem Jacob Nierstrang, wonende te Bussum, en de kandidaat-notaris Josephus Constantinus Maria Galf, volgens verklaring gemachtigde en lasthebber van de heer Doctor Jan Johan Nierstrang. Waaraan de ene heer Nierstrang aan de ander voor de koopsom van ƒ. 6.132,39 gulden het 1/21 deel van het eigenaarsbelang op die van de boerderij Den Oord verkocht had. Beschrijving van de verkoopsom van het aanhoudersdeel. Bron: Het Utrechts archief, 1294 7497 (997), 1948 april 14-1949 febr. 2 997 112.


De toenmalige schuur op het boerderijterrein Den Oord in 1988. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. De toenmalige schuur op het boerderijterrein Den Oord in 1988. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


Op vrijdag 10 september van het jaar 1948 verscheen voor notaris Pieter Willem van der Ploeg, notaris in Amsterdam, de heer Leondardus Teunis Wames, kandidaat-notaris, wonende in Amsterdam, verklarende als gemachtigde van de lasthebber van de heer Ernst Willem Jacob Nierstrang, wonende te Bussum, en de kandidaat-notaris Josephus Constantinus Maria Galf, volgens verklaring gemachtigde en lasthebber van de heer Doctor Jan Johan Nierstrang. Waaraan de ene heer Nierstrang aan de ander voor de koopsom van ƒ. 6.132,39 gulden het 1/21 deel van het eigenaarsbelang op die van de boerderij Den Oord verkocht had. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts archief, 1294 7497 (997), 1948 april 14-1949 febr. 2 997 112. Op vrijdag 10 september van het jaar 1948 verscheen voor notaris Pieter Willem van der Ploeg, notaris in Amsterdam, de heer Leondardus Teunis Wames, kandidaat-notaris, wonende in Amsterdam, verklarende als gemachtigde van de lasthebber van de heer Ernst Willem Jacob Nierstrang, wonende te Bussum, en de kandidaat-notaris Josephus Constantinus Maria Galf, volgens verklaring gemachtigde en lasthebber van de heer Doctor Jan Johan Nierstrang. Waaraan de ene heer Nierstrang aan de ander voor de koopsom van ƒ. 6.132,39 gulden het 1/21 deel van het eigenaarsbelang op die van de boerderij Den Oord verkocht had. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts archief, 1294 7497 (997), 1948 april 14-1949 febr. 2 997 112.


Het gezin De Goeij op boerderij Den Oord rond 1890-1900. Bron: FB Oud Houten, Jacqueline ter Beest. Het gezin De Goeij op boerderij Den Oord rond 1890-1900. Bron: FB Oud Houten, Jacqueline ter Beest.


Op donderdag 3 maart van het jaar 1949 vond ten overstaan van notaris Lambertus Buurma in Houten. Verscheen Pieter Moesker kandidaat-notaris wonende te Houten als lasthebber voor de heer doctor Jan Johan Kierstrasz, wonende te Almelo, en de heer Meester Ernst Willem Jacob Vierstrasz, particulier, wonend in Bussum, mevrouw Maria van Heyningen, wonende in Heelsum, weduwe van Jacob Hendrik van Schermbeek en de heer Helmich de Vries, directeur van de Twentse Bank N.V., wonende in Hengelo. Waarbij ter andere zijde de Reyer van Dijk, wonende aan de Odijkerweg A 214 het zomerhuis of bakhuis van boerderij Den Oord kocht voor ƒ. 15.000-, gulden. Beschrijving de verkoopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7510 (1010), 1948 dec. 30-1949 juni 14 1010 78 Den Oord A1642. Op donderdag 3 maart van het jaar 1949 vond ten overstaan van notaris Lambertus Buurma in Houten. Verscheen Pieter Moesker kandidaat-notaris wonende te Houten als lasthebber voor de heer doctor Jan Johan Kierstrasz, wonende te Almelo, en de heer Meester Ernst Willem Jacob Vierstrasz, particulier, wonend in Bussum, mevrouw Maria van Heyningen, wonende in Heelsum, weduwe van Jacob Hendrik van Schermbeek en de heer Helmich de Vries, directeur van de Twentse Bank N.V., wonende in Hengelo. Waarbij ter andere zijde de Reyer van Dijk, wonende aan de Odijkerweg A 214 het zomerhuis of bakhuis van boerderij Den Oord kocht voor ƒ. 15.000-, gulden. Beschrijving de verkoopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7510 (1010), 1948 dec. 30-1949 juni 14 1010 78 Den Oord A1642.


Boerderij Den Oord aan de Tarwe-oord 2, 2a en 4 in 1988. Foto: O.J. Wttweaall. Bron: RAZU, 033. Boerderij Den Oord aan de Tarwe-oord 2, 2a en 4 in 1988. Foto: O.J. Wttweaall. Bron: RAZU, 033.


Op donderdag 3 maart van het jaar 1949 vond ten overstaan van notaris Lambertus Buurma in Houten. Verscheen Pieter Moesker kandidaat-notaris wonende te Houten als lasthebber voor de heer doctor Jan Johan Kierstrasz, wonende te Almelo, en de heer Meester Ernst Willem Jacob Vierstrasz, particulier, wonend in Bussum, mevrouw Maria van Heyningen, wonende in Heelsum, weduwe van Jacob Hendrik van Schermbeek en de heer Helmich de Vries, directeur van de Twentse Bank N.V., wonende in Hengelo. Waarbij ter andere zijde de Reyer van Dijk, wonende aan de Odijkerweg A 214 het zomerhuis of bakhuis van boerderij Den Oord kocht voor ƒ. 15.000-, gulden. Beschrijving van het vastgoed. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7510 (1010), 1948 dec. 30-1949 juni 14 1010 78 Den Oord A1642. Op donderdag 3 maart van het jaar 1949 vond ten overstaan van notaris Lambertus Buurma in Houten. Verscheen Pieter Moesker kandidaat-notaris wonende te Houten als lasthebber voor de heer doctor Jan Johan Kierstrasz, wonende te Almelo, en de heer Meester Ernst Willem Jacob Vierstrasz, particulier, wonend in Bussum, mevrouw Maria van Heyningen, wonende in Heelsum, weduwe van Jacob Hendrik van Schermbeek en de heer Helmich de Vries, directeur van de Twentse Bank N.V., wonende in Hengelo. Waarbij ter andere zijde de Reyer van Dijk, wonende aan de Odijkerweg A 214 het zomerhuis of bakhuis van boerderij Den Oord kocht voor ƒ. 15.000-, gulden. Beschrijving van het vastgoed. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7510 (1010), 1948 dec. 30-1949 juni 14 1010 78 Den Oord A1642.


Dames de Goeij op boerderij Den Oord eind negentiende eeuw. Bron: FB Oud Houten Jacqueline ter Beest. Dames de Goeij op boerderij Den Oord eind negentiende eeuw. Bron: FB Oud Houten Jacqueline ter Beest.


Op donderdag 3 maart van het jaar 1949 vond ten overstaan van notaris Lambertus Buurma in Houten. Verscheen Pieter Moesker kandidaat-notaris wonende in Houten als lasthebber voor de heer doctor Jan Johan Kierstrasz, wonende in Almelo, en de heer Meester Ernst Willem Jacob Vierstrasz, particulier, wonend te Bussum, mevrouw Maria van Heyningen, wonende in Heelsum, weduwe van Jacob Hendrik van Schermbeek, de Heer Pieter Adriaan van Schermbeek en de heer Helmich de Vries, directeur van de Twentste Bank N.V., wonende te Hengelo. Waarbij ter andere zijde de Reyer van Dijk, wonende aan de Odijkerweg A 214 het hoofdhuis of de boerderij Den Oord aankocht voor ƒ. 46.007-, gulden. Beschrijving van belanghebbende, verkopers en koper. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7510 (1010), 1948 dec. 30-1949 juni 14 1010 80 Den Oord. Op donderdag 3 maart van het jaar 1949 vond ten overstaan van notaris Lambertus Buurma in Houten. Verscheen Pieter Moesker kandidaat-notaris wonende in Houten als lasthebber voor de heer doctor Jan Johan Kierstrasz, wonende in Almelo, en de heer Meester Ernst Willem Jacob Vierstrasz, particulier, wonend te Bussum, mevrouw Maria van Heyningen, wonende in Heelsum, weduwe van Jacob Hendrik van Schermbeek, de Heer Pieter Adriaan van Schermbeek en de heer Helmich de Vries, directeur van de Twentste Bank N.V., wonende te Hengelo. Waarbij ter andere zijde de Reyer van Dijk, wonende aan de Odijkerweg A 214 het hoofdhuis of de boerderij Den Oord aankocht voor ƒ. 46.007-, gulden. Beschrijving van belanghebbende, verkopers en koper. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7510 (1010), 1948 dec. 30-1949 juni 14 1010 80 Den Oord.


Boerderij Den Oord gezien vanaf de Lobbendijk in 1973. Bron onbekend. Boerderij Den Oord gezien vanaf de Lobbendijk in 1973. Bron onbekend.


Op donderdag 3 maart van het jaar 1949 vond ten overstaan van notaris Lambertus Buurma in Houten. Verscheen Pieter Moesker kandidaat-notaris wonende te Houten als lasthebber voor de heer doctor Jan Johan Kierstrasz, wonende te Almelo, en de heer Meester Ernst Willem Jacob Vierstrasz, particulier, wonend in Bussum, mevrouw Maria van Heyningen, wonende in Heelsum, weduwe van Jacob Hendrik van Schermbeek en de heer Helmich de Vries, directeur van de Twentse Bank N.V., wonende in Hengelo. Waarbij ter andere zijde de Reyer van Dijk, wonende aan de Odijkerweg A 214 het zomerhuis of bakhuis van boerderij Den Oord kocht voor ƒ. 15.000-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7510 (1010), 1948 dec. 30-1949 juni 14 1010 78 Den Oord A1642. Op donderdag 3 maart van het jaar 1949 vond ten overstaan van notaris Lambertus Buurma in Houten. Verscheen Pieter Moesker kandidaat-notaris wonende te Houten als lasthebber voor de heer doctor Jan Johan Kierstrasz, wonende te Almelo, en de heer Meester Ernst Willem Jacob Vierstrasz, particulier, wonend in Bussum, mevrouw Maria van Heyningen, wonende in Heelsum, weduwe van Jacob Hendrik van Schermbeek en de heer Helmich de Vries, directeur van de Twentse Bank N.V., wonende in Hengelo. Waarbij ter andere zijde de Reyer van Dijk, wonende aan de Odijkerweg A 214 het zomerhuis of bakhuis van boerderij Den Oord kocht voor ƒ. 15.000-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7510 (1010), 1948 dec. 30-1949 juni 14 1010 78 Den Oord A1642.


Het bakhuis van boerderij in 1988, nog zonder de luiken aan beide zijde, destijd in bezit van de heet Viljeer. Bron: RAZU, 033. Het bakhuis van boerderij in 1988, nog zonder de luiken aan beide zijde, destijd in bezit van de heet Viljeer. Bron: RAZU, 033.


Op donderdag 3 maart van het jaar 1949 vond ten overstaan van notaris Lambertus Buurma in Houten. Verscheen Pieter Moesker kandidaat-notaris wonende in Houten als lasthebber voor de heer doctor Jan Johan Kierstrasz, wonende in Almelo, en de heer Meester Ernst Willem Jacob Vierstrasz, particulier, wonend te Bussum, mevrouw Maria van Heyningen, wonende in Heelsum, weduwe van Jacob Hendrik van Schermbeek, de Heer Pieter Adriaan van Schermbeek en de heer Helmich de Vries, directeur van de Twentste Bank N.V., wonende te Hengelo. Waarbij ter andere zijde de Reyer van Dijk, wonende aan de Odijkerweg A 214 het hoofdhuis of de boerderij Den Oord aankocht voor ƒ. 46.007-, gulden. Beschrijving van de verkoopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7510 (1010), 1948 dec. 30-1949 juni 14 1010 80 Den Oord. Op donderdag 3 maart van het jaar 1949 vond ten overstaan van notaris Lambertus Buurma in Houten. Verscheen Pieter Moesker kandidaat-notaris wonende in Houten als lasthebber voor de heer doctor Jan Johan Kierstrasz, wonende in Almelo, en de heer Meester Ernst Willem Jacob Vierstrasz, particulier, wonend te Bussum, mevrouw Maria van Heyningen, wonende in Heelsum, weduwe van Jacob Hendrik van Schermbeek, de Heer Pieter Adriaan van Schermbeek en de heer Helmich de Vries, directeur van de Twentste Bank N.V., wonende te Hengelo. Waarbij ter andere zijde de Reyer van Dijk, wonende aan de Odijkerweg A 214 het hoofdhuis of de boerderij Den Oord aankocht voor ƒ. 46.007-, gulden. Beschrijving van de verkoopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7510 (1010), 1948 dec. 30-1949 juni 14 1010 80 Den Oord.


Het bakhuis/zomerhuis van boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2 en 2a) gezien vanaf het Imkerspark bij het Tiellandtspad. Foto: Otto Wttewaall - RAZU, 353. Het bakhuis/zomerhuis van boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2 en 2a) gezien vanaf het Imkerspark bij het Tiellandtspad. Foto: Otto Wttewaall - RAZU, 353.


Op donderdag 3 maart van het jaar 1949 vond ten overstaan van notaris Lambertus Buurma in Houten. Verscheen Pieter Moesker kandidaat-notaris wonende in Houten als lasthebber voor de heer doctor Jan Johan Kierstrasz, wonende in Almelo, en de heer Meester Ernst Willem Jacob Vierstrasz, particulier, wonend te Bussum, mevrouw Maria van Heyningen, wonende in Heelsum, weduwe van Jacob Hendrik van Schermbeek, de Heer Pieter Adriaan van Schermbeek en de heer Helmich de Vries, directeur van de Twentste Bank N.V., wonende te Hengelo. Waarbij ter andere zijde de Reyer van Dijk, wonende aan de Odijkerweg A 214 het hoofdhuis of de boerderij Den Oord aankocht voor ƒ. 46.007-, gulden. Beschrijving van percelen. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7510 (1010), 1948 dec. 30-1949 juni 14 1010 80 Den Oord. Op donderdag 3 maart van het jaar 1949 vond ten overstaan van notaris Lambertus Buurma in Houten. Verscheen Pieter Moesker kandidaat-notaris wonende in Houten als lasthebber voor de heer doctor Jan Johan Kierstrasz, wonende in Almelo, en de heer Meester Ernst Willem Jacob Vierstrasz, particulier, wonend te Bussum, mevrouw Maria van Heyningen, wonende in Heelsum, weduwe van Jacob Hendrik van Schermbeek, de Heer Pieter Adriaan van Schermbeek en de heer Helmich de Vries, directeur van de Twentste Bank N.V., wonende te Hengelo. Waarbij ter andere zijde de Reyer van Dijk, wonende aan de Odijkerweg A 214 het hoofdhuis of de boerderij Den Oord aankocht voor ƒ. 46.007-, gulden. Beschrijving van percelen. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7510 (1010), 1948 dec. 30-1949 juni 14 1010 80 Den Oord.


Op donderdag 3 maart van het jaar 1949 vond ten overstaan van notaris Lambertus Buurma in Houten. Verscheen Pieter Moesker kandidaat-notaris wonende in Houten als lasthebber voor de heer doctor Jan Johan Kierstrasz, wonende in Almelo, en de heer Meester Ernst Willem Jacob Vierstrasz, particulier, wonend te Bussum, mevrouw Maria van Heyningen, wonende in Heelsum, weduwe van Jacob Hendrik van Schermbeek, de Heer Pieter Adriaan van Schermbeek en de heer Helmich de Vries, directeur van de Twentste Bank N.V., wonende te Hengelo. Waarbij ter andere zijde de Reyer van Dijk, wonende aan de Odijkerweg A 214 het hoofdhuis of de boerderij Den Oord aankocht voor ƒ. 46.007-, gulden. Beschrijving van belanghebbende. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7510 (1010), 1948 dec. 30-1949 juni 14 1010 80 Den Oord. Op donderdag 3 maart van het jaar 1949 vond ten overstaan van notaris Lambertus Buurma in Houten. Verscheen Pieter Moesker kandidaat-notaris wonende in Houten als lasthebber voor de heer doctor Jan Johan Kierstrasz, wonende in Almelo, en de heer Meester Ernst Willem Jacob Vierstrasz, particulier, wonend te Bussum, mevrouw Maria van Heyningen, wonende in Heelsum, weduwe van Jacob Hendrik van Schermbeek, de Heer Pieter Adriaan van Schermbeek en de heer Helmich de Vries, directeur van de Twentste Bank N.V., wonende te Hengelo. Waarbij ter andere zijde de Reyer van Dijk, wonende aan de Odijkerweg A 214 het hoofdhuis of de boerderij Den Oord aankocht voor ƒ. 46.007-, gulden. Beschrijving van belanghebbende. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7510 (1010), 1948 dec. 30-1949 juni 14 1010 80 Den Oord.


Portret van Hanna de Goeij, lopend op de Utrechtseweg in de periode 1960-1970, wonende op de Lupine-oord 56. Dochter van Hannes de Goeij en Wilhelmina Bouwman. Bron: Oud Houten FB, Jacqueline ter Beest. Portret van Hanna de Goeij, lopend op de Utrechtseweg in de periode 1960-1970, wonende op de Lupine-oord 56. Dochter van Hannes de Goeij en Wilhelmina Bouwman. Bron: Oud Houten FB, Jacqueline ter Beest.


Op donderdag 3 maart van het jaar 1949 vond ten overstaan van notaris Lambertus Buurma in Houten. Verscheen Pieter Moesker kandidaat-notaris wonende in Houten als lasthebber voor de heer doctor Jan Johan Kierstrasz, wonende in Almelo, en de heer Meester Ernst Willem Jacob Vierstrasz, particulier, wonend te Bussum, mevrouw Maria van Heyningen, wonende in Heelsum, weduwe van Jacob Hendrik van Schermbeek, de Heer Pieter Adriaan van Schermbeek en de heer Helmich de Vries, directeur van de Twentste Bank N.V., wonende te Hengelo. Waarbij ter andere zijde de Reyer van Dijk, wonende aan de Odijkerweg A 214 het hoofdhuis of de boerderij Den Oord aankocht voor ƒ. 46.007-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7510 (1010), 1948 dec. 30-1949 juni 14 1010 80 Den Oord. Op donderdag 3 maart van het jaar 1949 vond ten overstaan van notaris Lambertus Buurma in Houten. Verscheen Pieter Moesker kandidaat-notaris wonende in Houten als lasthebber voor de heer doctor Jan Johan Kierstrasz, wonende in Almelo, en de heer Meester Ernst Willem Jacob Vierstrasz, particulier, wonend te Bussum, mevrouw Maria van Heyningen, wonende in Heelsum, weduwe van Jacob Hendrik van Schermbeek, de Heer Pieter Adriaan van Schermbeek en de heer Helmich de Vries, directeur van de Twentste Bank N.V., wonende te Hengelo. Waarbij ter andere zijde de Reyer van Dijk, wonende aan de Odijkerweg A 214 het hoofdhuis of de boerderij Den Oord aankocht voor ƒ. 46.007-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7510 (1010), 1948 dec. 30-1949 juni 14 1010 80 Den Oord.


Hanna de Goeij wandeldend op de Utrechtseweg op een winterse dag. Bron: FB Oud Houten, Jacqueline ter Beest. Hanna de Goeij wandeldend op de Utrechtseweg op een winterse dag. Bron: FB Oud Houten, Jacqueline ter Beest.


Voorlopig-koopcontract waarbij Ir. Peter Adriaan van Schermbeek een perceel grond verkocht aan de gemeente Houten ter grote van 12 hectare voor ƒ. 496.000-, gulden, sectie E, perceelnummer: 719. Bron: RAZU, 005. Voorlopig-koopcontract waarbij Ir. Peter Adriaan van Schermbeek een perceel grond verkocht aan de gemeente Houten ter grote van 12 hectare voor ƒ. 496.000-, gulden, sectie E, perceelnummer: 719. Bron: RAZU, 005.


Brief van Ir. Pieter Adriaan van Schermbeek aan het gemeentebestuur van Houten inzake de eventuele aankoop van het perceel weiland sectie E, perceelnummer: 207/719. Bron: RAZU, 005. Brief van Ir. Pieter Adriaan van Schermbeek aan het gemeentebestuur van Houten inzake de eventuele aankoop van het perceel weiland sectie E, perceelnummer: 207/719. Bron: RAZU, 005.


Portret van Pieter Adriaan van Schermbeek (1902-1980). Met een app digitaal ingekleurd en gerestaureerd. Mede eigenaar van boerderij Den Oord. Portret van Pieter Adriaan van Schermbeek (1902-1980). Met een app digitaal ingekleurd en gerestaureerd. Mede eigenaar van boerderij Den Oord.


Op dinsdag 1 juli 1975 vond ten overstaan van de Houtense notaris Van Otterloo een verkoop van een perceel land plaats.Verkopende pakrtij waren de deeleigenaren Ir. Peter Adriaan van Schermbeek, Constance van Hoek, Jan Boulhuijs, Willem Cornelis van Heyningen, Johanna Elisabeth Bouhuijs, Aleidus Gerard, Bouhuijs, Jan Nicolaas van Heyningen. De deel eigenaren verkocht een perceel grond aan de gemeente Houten ƒ. 496.000 gulden-,. Beschrijving van vertkoopsom. Bron: RAZU, 005 704 114 8-5. Op dinsdag 1 juli 1975 vond ten overstaan van de Houtense notaris Van Otterloo een verkoop van een perceel land plaats.Verkopende pakrtij waren de deeleigenaren Ir. Peter Adriaan van Schermbeek, Constance van Hoek, Jan Boulhuijs, Willem Cornelis van Heyningen, Johanna Elisabeth Bouhuijs, Aleidus Gerard, Bouhuijs, Jan Nicolaas van Heyningen. De deel eigenaren verkocht een perceel grond aan de gemeente Houten ƒ. 496.000 gulden-,. Beschrijving van vertkoopsom. Bron: RAZU, 005 704 114 8-5.


Luchtfoto gezien vanuit het zuiden in het voorjaar van 1980 met diagonaal de Utrechtseweg, met de tijdelijke inprikker van de Papaver-oord. Links het begin van het vroegere Houtlaantje. Rechts op de hoek van de inprikker het boerderijterrein van Den Oord, later gelege aan de Tarwe-oord 2, 2a en 4. Bron: HUA, 1929. Luchtfoto gezien vanuit het zuiden in het voorjaar van 1980 met diagonaal de Utrechtseweg, met de tijdelijke inprikker van de Papaver-oord. Links het begin van het vroegere Houtlaantje. Rechts op de hoek van de inprikker het boerderijterrein van Den Oord, later gelege aan de Tarwe-oord 2, 2a en 4. Bron: HUA, 1929.


Op dinsdag 1 juli 1975 vond ten overstaan van de Houtense notaris Van Otterloo een verkoop van een perceel land plaats.Verkopende pakrtij waren de deeleigenaren Ir. Peter Adriaan van Schermbeek, Constance van Hoek, Jan Boulhuijs, Willem Cornelis van Heyningen, Johanna Elisabeth Bouhuijs, Aleidus Gerard, Bouhuijs, Jan Nicolaas van Heyningen. De deel eigenaren verkocht een perceel grond aan de gemeente Houten ƒ. 496.000 gulden-, Bron: RAZU, 005 704 114 8-5. Op dinsdag 1 juli 1975 vond ten overstaan van de Houtense notaris Van Otterloo een verkoop van een perceel land plaats.Verkopende pakrtij waren de deeleigenaren Ir. Peter Adriaan van Schermbeek, Constance van Hoek, Jan Boulhuijs, Willem Cornelis van Heyningen, Johanna Elisabeth Bouhuijs, Aleidus Gerard, Bouhuijs, Jan Nicolaas van Heyningen. De deel eigenaren verkocht een perceel grond aan de gemeente Houten ƒ. 496.000 gulden-, Bron: RAZU, 005 704 114 8-5.


Aankoop door de Provinciale Waterstaat van Utrecht van diverse percelen land voor de te verbreden Utrechtseweg ter hoogte van boerderij Den Oord in 1977. Bron: RAZU, 005. Aankoop door de Provinciale Waterstaat van Utrecht van diverse percelen land voor de te verbreden Utrechtseweg ter hoogte van boerderij Den Oord in 1977. Bron: RAZU, 005.


Aankoop door de Provinciale Waterstaat van Utrecht van diverse percelen land voor de te verbreden Utrechtseweg ter hoogte van boerderij Den Oord in 1977. Bron: RAZU, 005. Aankoop door de Provinciale Waterstaat van Utrecht van diverse percelen land voor de te verbreden Utrechtseweg ter hoogte van boerderij Den Oord in 1977. Bron: RAZU, 005.


Zijgevel van boerderij Den Oord aan de Tarwe-oord 2, 2a en 4 i 1987. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. Zijgevel van boerderij Den Oord aan de Tarwe-oord 2, 2a en 4 i 1987. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


Op dinsdag 1 juli 1975 vond ten overstaan van de Houtense notaris Van Otterloo een verkoop van een perceel land plaats.Verkopende pakrtij waren de deeleigenaren Ir. Peter Adriaan van Schermbeek, Constance van Hoek, Jan Boulhuijs, Willem Cornelis van Heyningen, Johanna Elisabeth Bouhuijs, Aleidus Gerard, Bouhuijs, Jan Nicolaas van Heyningen. De deel eigenaren verkocht een perceel grond aan de gemeente Houten ƒ. 496.000 gulden-,. Bijbehorende kaart van verkoop bij het raadsbesluit. Bron: RAZU, 005 704 114 8-5. Op dinsdag 1 juli 1975 vond ten overstaan van de Houtense notaris Van Otterloo een verkoop van een perceel land plaats.Verkopende pakrtij waren de deeleigenaren Ir. Peter Adriaan van Schermbeek, Constance van Hoek, Jan Boulhuijs, Willem Cornelis van Heyningen, Johanna Elisabeth Bouhuijs, Aleidus Gerard, Bouhuijs, Jan Nicolaas van Heyningen. De deel eigenaren verkocht een perceel grond aan de gemeente Houten ƒ. 496.000 gulden-,. Bijbehorende kaart van verkoop bij het raadsbesluit. Bron: RAZU, 005 704 114 8-5.


Op dinsdag 4 maart 1983 werd bij besluit van de gemeente Houten op voordragen van het college van BenW besloten tot de aankoop van het bakhuis van boerderij Den Oord (Utrechtseweg nr. 9), heden Tarwe-oord 2, 2a en 4. Gijsbert van der Louw verkocht het bakhuis voor ƒ. 325.000-, gulden. Perceel 3794, sectie A. Fragment van besluit met bijbehorende plattegrond. Bron: RAZU, 005. Op dinsdag 4 maart 1983 werd bij besluit van de gemeente Houten op voordragen van het college van BenW besloten tot de aankoop van het bakhuis van boerderij Den Oord (Utrechtseweg nr. 9), heden Tarwe-oord 2, 2a en 4. Gijsbert van der Louw verkocht het bakhuis voor ƒ. 325.000-, gulden. Perceel 3794, sectie A. Fragment van besluit met bijbehorende plattegrond. Bron: RAZU, 005.


Op dinsdag 4 maart 1983 werd bij besluit van de gemeente Houten op voordragen van het college van BenW besloten tot de aankoop van het bakhuis van boerderij Den Oord (Utrechtseweg nr. 9), heden Tarwe-oord 2, 2a en 4. Gijsbert van der Louw verkocht het bakhuis voor ƒ. 325.000-, gulden. Perceel 3794, sectie A. Fragment van besluit. Bron: RAZU, 005. Op dinsdag 4 maart 1983 werd bij besluit van de gemeente Houten op voordragen van het college van BenW besloten tot de aankoop van het bakhuis van boerderij Den Oord (Utrechtseweg nr. 9), heden Tarwe-oord 2, 2a en 4. Gijsbert van der Louw verkocht het bakhuis voor ƒ. 325.000-, gulden. Perceel 3794, sectie A. Fragment van besluit. Bron: RAZU, 005.


In 1998 verkocht de gemeente Houten stuk grond gelegen naast de het bakhuis van boerderij Den Oord aan de Tarwe-oord nr. 4 aan de particuliere eigenaren ter grote van 26 vierkante meter. In zwart gearceerd de betreffende grond. Bron: RAZU, 005. In 1998 verkocht de gemeente Houten stuk grond gelegen naast de het bakhuis van boerderij Den Oord aan de Tarwe-oord nr. 4 aan de particuliere eigenaren ter grote van 26 vierkante meter. In zwart gearceerd de betreffende grond. Bron: RAZU, 005.


In maart 1985 verkocht de gemeente Houten een stuk van het terrein van boerderij den Oord aan de toenmalige woningbouwvereniging dr. Schaepman, sectie A, perceelnummer: 4470 met een oppervlakte van 102,2. Bijbehorende plattegrond in donkerblauw geaereerd de grond waar het om ging aan de Tarwe-oord. Bron: RAZU, 005. In maart 1985 verkocht de gemeente Houten een stuk van het terrein van boerderij den Oord aan de toenmalige woningbouwvereniging dr. Schaepman, sectie A, perceelnummer: 4470 met een oppervlakte van 102,2. Bijbehorende plattegrond in donkerblauw geaereerd de grond waar het om ging aan de Tarwe-oord. Bron: RAZU, 005.


In maart 1985 verkocht de gemeente Houten een stuk van het terrein van boerderij den Oord aan de toenmalige woningbouwvereniging dr. Schaepman, sectie A, perceelnummer: 4470 met een oppervlakte van 102,2. Bron: RAZU, 005. In maart 1985 verkocht de gemeente Houten een stuk van het terrein van boerderij den Oord aan de toenmalige woningbouwvereniging dr. Schaepman, sectie A, perceelnummer: 4470 met een oppervlakte van 102,2. Bron: RAZU, 005.


In 1998 verkocht de gemeente Houten stuk grond gelegen naast de het bakhuis van boerderij Den Oord aan de Tarwe-oord nr. 4 aan de particuliere eigenaren ter grote van 26 vierkante meter. In grond naast perceelnummer nr. 7603. Bron: RAZU, 005. In 1998 verkocht de gemeente Houten stuk grond gelegen naast de het bakhuis van boerderij Den Oord aan de Tarwe-oord nr. 4 aan de particuliere eigenaren ter grote van 26 vierkante meter. In grond naast perceelnummer nr. 7603. Bron: RAZU, 005.


Fragment van BenW en raadsbesluit van de gemeente Houten van 23 juni 1983 en 28 juni 1983 waarbij zij het bakhuis/zomerhuis van boerderij Den oord aan de Heer Viljeer verkochte ter waarde van ƒ. 180.000-, gulden. Bron: RAZU, 005. Fragment van BenW en raadsbesluit van de gemeente Houten van 23 juni 1983 en 28 juni 1983 waarbij zij het bakhuis/zomerhuis van boerderij Den oord aan de Heer Viljeer verkochte ter waarde van ƒ. 180.000-, gulden. Bron: RAZU, 005.


Fragment van het voorlopig koopcontract van het bakhuis aan de Utrechtseweg 9 (heden Tarwe-oord 2a-4) aan de heer J.W. Viljeer, wonende aan de Schoolstraat 13 te Kekerdom. Gemeente Houten verkocht het zomerhuis/bakhuis van Den Oord nadat zij de Lupine-oord als weg kon doortrekken. Bron: RAZU, 005. Fragment van het voorlopig koopcontract van het bakhuis aan de Utrechtseweg 9 (heden Tarwe-oord 2a-4) aan de heer J.W. Viljeer, wonende aan de Schoolstraat 13 te Kekerdom. Gemeente Houten verkocht het zomerhuis/bakhuis van Den Oord nadat zij de Lupine-oord als weg kon doortrekken. Bron: RAZU, 005.


Op vrijdag 29 april 1983 ten overstaan van notaris Hendrik Gerrit van Otterloo werd het bakhuis van boerderij Den Oord (Utrechtseweg nr. 9), heden Tarwe-oord 2, 2a en 4. Door Gijsbert van der Louw verkocht het bakhuis voor ƒ. 325.000-, gulden aan de gemeente Houten. Perceel 3794, sectie A. Fragment van notariële akten met beschrijving van voorwaarden. Bron: RAZU, 005. Op vrijdag 29 april 1983 ten overstaan van notaris Hendrik Gerrit van Otterloo werd het bakhuis van boerderij Den Oord (Utrechtseweg nr. 9), heden Tarwe-oord 2, 2a en 4. Door Gijsbert van der Louw verkocht het bakhuis voor ƒ. 325.000-, gulden aan de gemeente Houten. Perceel 3794, sectie A. Fragment van notariële akten met beschrijving van voorwaarden. Bron: RAZU, 005.


Op maandag 13 februari 1983 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit Otterloo verkocht de gemeente Houten het bakhuis/zomerhuis aan de heer Viljeer ter waarde van ƒ. 180.000-. gulden. Beschrijving van eerdere verkrijging. Bron: RAZU, 005. Op maandag 13 februari 1983 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit Otterloo verkocht de gemeente Houten het bakhuis/zomerhuis aan de heer Viljeer ter waarde van ƒ. 180.000-. gulden. Beschrijving van eerdere verkrijging. Bron: RAZU, 005.


Op maandag 13 februari 1983 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit Otterloo verkocht de gemeente Houten het bakhuis/zomerhuis aan de heer Viljeer ter waarde van ƒ. 180.000-. gulden. Bron: RAZU, 005. Op maandag 13 februari 1983 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit Otterloo verkocht de gemeente Houten het bakhuis/zomerhuis aan de heer Viljeer ter waarde van ƒ. 180.000-. gulden. Bron: RAZU, 005.


Kaart behorend bij het raadsbesluit uit maart 1983 welk deel van het terrein met de Utrechtseweg 9 nodig is om de Lupine-oord als weg door te trekken. Bijbehorende schuur werd gesloopt en het bakhuis aan de Tarwe-oord 2, 2-4 werd behouden. Bron: RAZU, 005. Kaart behorend bij het raadsbesluit uit maart 1983 welk deel van het terrein met de Utrechtseweg 9 nodig is om de Lupine-oord als weg door te trekken. Bijbehorende schuur werd gesloopt en het bakhuis aan de Tarwe-oord 2, 2-4 werd behouden. Bron: RAZU, 005.


Op donderdag 30 november van het jaar 1972 verkocht Hendrika Maria de Gier, weduwe van Cornelis Gijsbertus de Gier het perceel land waarop het hoofdgebouw van boerderij Den Oord staat. Perceel grond was met het naast gelegen weiland ruim 4,5 hectare groot. Het perceel werd gesplitst in boerderij en het weiland ging naar de gemeente Houten voor de ontwikkeling van de wijk Den Oord in 1973-1975. Gemeente Houten kocht het weiland A2557 voor een koopsom van ƒ. 237.500-, gulden. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 8721 (2521), 1972 nov. 30-1972 dec. 1 2521.81. Op donderdag 30 november van het jaar 1972 verkocht Hendrika Maria de Gier, weduwe van Cornelis Gijsbertus de Gier het perceel land waarop het hoofdgebouw van boerderij Den Oord staat. Perceel grond was met het naast gelegen weiland ruim 4,5 hectare groot. Het perceel werd gesplitst in boerderij en het weiland ging naar de gemeente Houten voor de ontwikkeling van de wijk Den Oord in 1973-1975. Gemeente Houten kocht het weiland A2557 voor een koopsom van ƒ. 237.500-, gulden. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 8721 (2521), 1972 nov. 30-1972 dec. 1 2521.81.


Op donderdag 30 november van het jaar 1972 verkocht Hendrika Maria de Gier, weduwe van Cornelis Gijsbertus de Gier het perceel land waarop het hoofdgebouw van boerderij Den Oord staat. Perceel grond was met het naast gelegen weiland ruim 4,5 hectare groot. Het perceel werd gesplitst in boerderij en het weiland ging naar de gemeente Houten voor de ontwikkeling van de wijk Den Oord in 1973-1975. Gemeente Houten kocht het weiland A2557 voor een koopsom van ƒ. 237.500-, gulden. Beschrijving van akte met benoeming van de verkoopsom. Bron: HUA, 1294 8721 (2521), 1972 nov. 30-1972 dec. 1 2521.81. Op donderdag 30 november van het jaar 1972 verkocht Hendrika Maria de Gier, weduwe van Cornelis Gijsbertus de Gier het perceel land waarop het hoofdgebouw van boerderij Den Oord staat. Perceel grond was met het naast gelegen weiland ruim 4,5 hectare groot. Het perceel werd gesplitst in boerderij en het weiland ging naar de gemeente Houten voor de ontwikkeling van de wijk Den Oord in 1973-1975. Gemeente Houten kocht het weiland A2557 voor een koopsom van ƒ. 237.500-, gulden. Beschrijving van akte met benoeming van de verkoopsom. Bron: HUA, 1294 8721 (2521), 1972 nov. 30-1972 dec. 1 2521.81.


Op donderdag 30 november van het jaar 1972 verkocht Hendrika Maria de Gier, weduwe van Cornelis Gijsbertus de Gier het perceel land waarop het hoofdgebouw van boerderij Den Oord staat. Perceel grond was met het naast gelegen weiland ruim 4,5 hectare groot. Het perceel werd gesplitst in boerderij en het weiland ging naar de gemeente Houten voor de ontwikkeling van de wijk Den Oord in 1973-1975. Gemeente Houten kocht het weiland A2556 voor een koopsom van ƒ. 100.740-, gulden. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 8721 (2521), 1972 nov. 30-1972 dec. 1 2521.81. Op donderdag 30 november van het jaar 1972 verkocht Hendrika Maria de Gier, weduwe van Cornelis Gijsbertus de Gier het perceel land waarop het hoofdgebouw van boerderij Den Oord staat. Perceel grond was met het naast gelegen weiland ruim 4,5 hectare groot. Het perceel werd gesplitst in boerderij en het weiland ging naar de gemeente Houten voor de ontwikkeling van de wijk Den Oord in 1973-1975. Gemeente Houten kocht het weiland A2556 voor een koopsom van ƒ. 100.740-, gulden. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 8721 (2521), 1972 nov. 30-1972 dec. 1 2521.81.


Op donderdag 30 november van het jaar 1972 verkocht Hendrika Maria de Gier, weduwe van Cornelis Gijsbertus de Gier het perceel land waarop het hoofdgebouw van boerderij Den Oord staat. Perceel grond was met het naast gelegen weiland ruim 4,5 hectare groot. Het perceel werd gesplitst in boerderij en het weiland ging naar de gemeente Houten voor de ontwikkeling van de wijk Den Oord in 1973-1975. Gemeente Houten kocht het weiland A2556 voor een koopsom van ƒ. 100.740-, gulden. Beschrijving van akte met benoeming van de verkoopsom. Bron: HUA, 1294 8721 (2521), 1972 nov. 30-1972 dec. 1 2521.81. Op donderdag 30 november van het jaar 1972 verkocht Hendrika Maria de Gier, weduwe van Cornelis Gijsbertus de Gier het perceel land waarop het hoofdgebouw van boerderij Den Oord staat. Perceel grond was met het naast gelegen weiland ruim 4,5 hectare groot. Het perceel werd gesplitst in boerderij en het weiland ging naar de gemeente Houten voor de ontwikkeling van de wijk Den Oord in 1973-1975. Gemeente Houten kocht het weiland A2556 voor een koopsom van ƒ. 100.740-, gulden. Beschrijving van akte met benoeming van de verkoopsom. Bron: HUA, 1294 8721 (2521), 1972 nov. 30-1972 dec. 1 2521.81.


Op donderdag 30 november van het jaar 1972 verkocht Hendrika Maria de Gier, weduwe van Cornelis Gijsbertus de Gier het perceel land waarop het hoofdgebouw van boerderij Den Oord staat. Perceel grond was met het naast gelegen weiland ruim 4,5 hectare groot. Het perceel werd gesplitst in boerderij en het weiland ging naar de gemeente Houten voor de ontwikkeling van de wijk Den Oord in 1973-1975. Gemeente Houten kocht het weiland A2556 voor een koopsom van ƒ. 100.740-, gulden. Eind van beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 8721 (2521), 1972 nov. 30-1972 dec. 1 2521.81. Op donderdag 30 november van het jaar 1972 verkocht Hendrika Maria de Gier, weduwe van Cornelis Gijsbertus de Gier het perceel land waarop het hoofdgebouw van boerderij Den Oord staat. Perceel grond was met het naast gelegen weiland ruim 4,5 hectare groot. Het perceel werd gesplitst in boerderij en het weiland ging naar de gemeente Houten voor de ontwikkeling van de wijk Den Oord in 1973-1975. Gemeente Houten kocht het weiland A2556 voor een koopsom van ƒ. 100.740-, gulden. Eind van beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 8721 (2521), 1972 nov. 30-1972 dec. 1 2521.81.


Op vrijdag 29 april 1983 ten overstaan van notaris Hendrik Gerrit van Otterloo werd het bakhuis van boerderij Den Oord (Utrechtseweg nr. 9), heden Tarwe-oord 2, 2a en 4. Door Gijsbert van der Louw verkocht het bakhuis voor ƒ. 325.000-, gulden aan de gemeente Houten. Perceel 3794, sectie A. Fragment van notariële akten. Bron: RAZU, 005. Op vrijdag 29 april 1983 ten overstaan van notaris Hendrik Gerrit van Otterloo werd het bakhuis van boerderij Den Oord (Utrechtseweg nr. 9), heden Tarwe-oord 2, 2a en 4. Door Gijsbert van der Louw verkocht het bakhuis voor ƒ. 325.000-, gulden aan de gemeente Houten. Perceel 3794, sectie A. Fragment van notariële akten. Bron: RAZU, 005.


Op vrijdag 29 april 1983 ten overstaan van notaris Hendrik Gerrit van Otterloo werd het bakhuis van boerderij Den Oord (Utrechtseweg nr. 9), heden Tarwe-oord 2, 2a en 4. Door Gijsbert van der Louw verkocht het bakhuis voor ƒ. 325.000-, gulden aan de gemeente Houten. Perceel 3794, sectie A. Fragment van beschrijving met eerdere verkrijging. Bron: RAZU, 005. Op vrijdag 29 april 1983 ten overstaan van notaris Hendrik Gerrit van Otterloo werd het bakhuis van boerderij Den Oord (Utrechtseweg nr. 9), heden Tarwe-oord 2, 2a en 4. Door Gijsbert van der Louw verkocht het bakhuis voor ƒ. 325.000-, gulden aan de gemeente Houten. Perceel 3794, sectie A. Fragment van beschrijving met eerdere verkrijging. Bron: RAZU, 005.


Op vrijdag 29 april 1983 ten overstaan van notaris Hendrik Gerrit van Otterloo werd het bakhuis van boerderij Den Oord (Utrechtseweg nr. 9), heden Tarwe-oord 2, 2a en 4. Door Gijsbert van der Louw verkocht het bakhuis voor ƒ. 325.000-, gulden aan de gemeente Houten. Perceel 3794, sectie A. Fragment van beschrijving van besluit van gemeenteraad van Houten. Bron: RAZU, 005. Op vrijdag 29 april 1983 ten overstaan van notaris Hendrik Gerrit van Otterloo werd het bakhuis van boerderij Den Oord (Utrechtseweg nr. 9), heden Tarwe-oord 2, 2a en 4. Door Gijsbert van der Louw verkocht het bakhuis voor ƒ. 325.000-, gulden aan de gemeente Houten. Perceel 3794, sectie A. Fragment van beschrijving van besluit van gemeenteraad van Houten. Bron: RAZU, 005.


Perceelkaart uit 1969 waarop de perceleringnummer van het hoofdgebouw van boerderij Den Oord van Sectie A, perceelnummer: 1641 naar 2557 ging. Boerderij Den Oord middenin onder ingetekend. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL). Perceelkaart uit 1969 waarop de perceleringnummer van het hoofdgebouw van boerderij Den Oord van Sectie A, perceelnummer: 1641 naar 2557 ging. Boerderij Den Oord middenin onder ingetekend. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).


Tekening behorend bij de bouwvergunning voor een schuur bij boerderij Den Oord in 1957. Bron: RAZU, 109. Tekening behorend bij de bouwvergunning voor een schuur bij boerderij Den Oord in 1957. Bron: RAZU, 109.


Na de verkoop van het perceel waarop de boerderij Den Oord aan de Utrechtseweg 11, later Tarwe-oord 2 staat werd het perceel weiland van ruim 4,5 hectare gesplitst. Van Sectie A, perceelnummer 2557 naar 3000 in 1974. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL). Na de verkoop van het perceel waarop de boerderij Den Oord aan de Utrechtseweg 11, later Tarwe-oord 2 staat werd het perceel weiland van ruim 4,5 hectare gesplitst. Van Sectie A, perceelnummer 2557 naar 3000 in 1974. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).


Kadasterveldtekening uit 1920 met perceel nr. 207, sectie E met de cirkel rechtsboven die in het bezit was van Ir. Pieter Adriaan van Schermbeek en consorten. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL). Kadasterveldtekening uit 1920 met perceel nr. 207, sectie E met de cirkel rechtsboven die in het bezit was van Ir. Pieter Adriaan van Schermbeek en consorten. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).


Fragment van de brief van de gemeente Houten namens het college van burgemeester en wethouders van 5 december 1989 aan de bewoner van boerderij Den Oord met de mededeling dat er geen bezwaar is binnengekomen op om de boerderij op de Gemeentelijke Monumentenlijst te plaatsen. Bron: RAZU, 005. Fragment van de brief van de gemeente Houten namens het college van burgemeester en wethouders van 5 december 1989 aan de bewoner van boerderij Den Oord met de mededeling dat er geen bezwaar is binnengekomen op om de boerderij op de Gemeentelijke Monumentenlijst te plaatsen. Bron: RAZU, 005.


Plattegrond van de diverse gebouwen aan de Tarwe-oord 2, 4 en 6 tussen met het boerderijterrein Den Oord waarbij tussen de gemeente en de heer Akveld een bouwbedrijf Aantjes B.V. van grond wordt gewisseld. Bron: RAZU, 005. Plattegrond van de diverse gebouwen aan de Tarwe-oord 2, 4 en 6 tussen met het boerderijterrein Den Oord waarbij tussen de gemeente en de heer Akveld een bouwbedrijf Aantjes B.V. van grond wordt gewisseld. Bron: RAZU, 005.


Besluit van de gemeenteraad van Houten van 26 oktober 1987 waarbij de heer J. Aantjes (Tarwe-oord 6) van de heer F.A. Akveld via een A-B-C-constructie een perceel aankoopt van 72 m2, sectie A, perceelnummer: 4646. Besluit van de gemeenteraad van Houten van 26 oktober 1987 waarbij de heer J. Aantjes (Tarwe-oord 6) van de heer F.A. Akveld via een A-B-C-constructie een perceel aankoopt van 72 m2, sectie A, perceelnummer: 4646.


Fragment van gemeenteraadsbesluit van 29 september 1987 waarbij een grondruil plaats vind tussen de heer J. Aantjes en de heer F.A. Akveld van een grote van 72 m2. Bron: TAZU, 005. Fragment van gemeenteraadsbesluit van 29 september 1987 waarbij een grondruil plaats vind tussen de heer J. Aantjes en de heer F.A. Akveld van een grote van 72 m2. Bron: TAZU, 005.


Fragment van toelichting op het besluit van de grondtransactie tussen de heer J. Aantjes en de heer F.A. Akveld van 30 september 1982. Bron: RAZU, 005. Fragment van toelichting op het besluit van de grondtransactie tussen de heer J. Aantjes en de heer F.A. Akveld van 30 september 1982. Bron: RAZU, 005.Fragment van het voorlopig koopcontract bij besluit van de gemeente Houten. Waarbij Aantjes B.V. (Tarwe-oord 6) met de heer F.A. Akveld en mevrouw A.M. Ausems (Tarwe-oord 4) en de burgemeester van de gemeente Houten een A-B-C, koopovereenkomst aangaan. De heer Akveld had op 30 december 1982 ten overstaan van de Houtense notaris H.G. van Otterloo de boerderij den Oord gekocht van Aantjes B.V.. Bron: RAZA, 005. Fragment van het voorlopig koopcontract bij besluit van de gemeente Houten. Waarbij Aantjes B.V. (Tarwe-oord 6) met de heer F.A. Akveld en mevrouw A.M. Ausems (Tarwe-oord 4) en de burgemeester van de gemeente Houten een A-B-C, koopovereenkomst aangaan. De heer Akveld had op 30 december 1982 ten overstaan van de Houtense notaris H.G. van Otterloo de boerderij den Oord gekocht van Aantjes B.V.. Bron: RAZA, 005.


Fragment van de bouwvergunning door Gijsbertus van der Louw van 16 november 1951 voor het bouwen van een kippenhok achter het boerderijterrein Den Oord. Bron: RAZU, 109. Fragment van de bouwvergunning door Gijsbertus van der Louw van 16 november 1951 voor het bouwen van een kippenhok achter het boerderijterrein Den Oord. Bron: RAZU, 109.


Blauwdruk van de nieuwe te bouwen boerderij Den Oord in 1927. Met bijbehorende doorsneden Bron: RAZU, 109. Blauwdruk van de nieuwe te bouwen boerderij Den Oord in 1927. Met bijbehorende doorsneden Bron: RAZU, 109.


Blauwdruk van de nieuwe te bouwen boerderij Den Oord in 1927. Bron: RAZU, 109. Blauwdruk van de nieuwe te bouwen boerderij Den Oord in 1927. Bron: RAZU, 109.


Fragment van de bouwvergunning tot het deels herbouwen van boerderij Den Oord van 20 april 1926 door architect J. Pothoven in opdracht van mevrouw Van Schermbeek. Bron: RAZU, 109. Fragment van de bouwvergunning tot het deels herbouwen van boerderij Den Oord van 20 april 1926 door architect J. Pothoven in opdracht van mevrouw Van Schermbeek. Bron: RAZU, 109.


Fragment van de bouwvergunning tot het deels herbouwen van boerderij Den Oord van 20 april 1926 door architect J. Pothoven in opdracht van mevrouw Van Schermbeek. Bron: RAZU, 109. Fragment van de bouwvergunning tot het deels herbouwen van boerderij Den Oord van 20 april 1926 door architect J. Pothoven in opdracht van mevrouw Van Schermbeek. Bron: RAZU, 109.


Bestek en Voorwaarden van de deels herbouw van boerderij Den Oord uit 1926 door architect J. Pothoven in opdracht van jkvr. Van Schermbeek. Bron: RAZU, 109. Bestek en Voorwaarden van de deels herbouw van boerderij Den Oord uit 1926 door architect J. Pothoven in opdracht van jkvr. Van Schermbeek. Bron: RAZU, 109.


Sluitsteen boven de staldeur in de achtergevel van boerderij Den Oord, met het jaar 1926 erop vermeld. Het jaar waarbij de boerderij is gebouwd door de familie Van Schermbeek. Foto: SHH. Sluitsteen boven de staldeur in de achtergevel van boerderij Den Oord, met het jaar 1926 erop vermeld. Het jaar waarbij de boerderij is gebouwd door de familie Van Schermbeek. Foto: SHH.


Blauwdruk en doorsnedne van de nieuw te bouwen boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2a en 4) in 1927 door jkvr. Van Schermbeek. Tekening behorende bij de bijbehorende bouwvergunning. Bron: RAZU, 109. Blauwdruk en doorsnedne van de nieuw te bouwen boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2a en 4) in 1927 door jkvr. Van Schermbeek. Tekening behorende bij de bijbehorende bouwvergunning. Bron: RAZU, 109.


Blauwdruk van de nieuwe te bouwen boerderij Den Oord in 1927. Bron: RAZU, 109. Blauwdruk van de nieuwe te bouwen boerderij Den Oord in 1927. Bron: RAZU, 109.


Lijst van waarde van het vast- en onroerend goederen die Hannes de Goeij als pachter van boerderij Den Oord van de familie Van Schermbeek op 19 oktober 1916. Bron: FB Oud Houten, Jacqueline ter Beest. Lijst van waarde van het vast- en onroerend goederen die Hannes de Goeij als pachter van boerderij Den Oord van de familie Van Schermbeek op 19 oktober 1916. Bron: FB Oud Houten, Jacqueline ter Beest.


Een openstaande toegangshek bij boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2a en 4) gezien vanaf het pad in het Imkerspark in 2009. Foto: O.J. Wttewaall - RAZU, 353. Een openstaande toegangshek bij boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2a en 4) gezien vanaf het pad in het Imkerspark in 2009. Foto: O.J. Wttewaall - RAZU, 353.


Het toegangshek met de letters Den Oord bij boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2a en 4) in 2009. Foto: O.J. Wttewaall - RAZU, 353. Het toegangshek met de letters Den Oord bij boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2a en 4) in 2009. Foto: O.J. Wttewaall - RAZU, 353.


Boerderij Den Oord (Tarwe-oord 4) gezien vanaf het Imkerpark - Tiellandtspad. Foto: Otto Wttewaall - RAZU, 353. Boerderij Den Oord (Tarwe-oord 4) gezien vanaf het Imkerpark - Tiellandtspad. Foto: Otto Wttewaall - RAZU, 353.


Boerderij Den Oord (Tarwe-oord 4) gezien vanaf het Imkerspark/Tiellandtspad in 2009. Foto: Otto Wttewaall - RAZU, 353. Boerderij Den Oord (Tarwe-oord 4) gezien vanaf het Imkerspark/Tiellandtspad in 2009. Foto: Otto Wttewaall - RAZU, 353.


Boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2a en 4) gezien vanaf het toegangshek bij het Tiellandtspad bij het Imkerspark in 2009. Foto: O.J. Wttewaall - RAZU, 353. Boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2a en 4) gezien vanaf het toegangshek bij het Tiellandtspad bij het Imkerspark in 2009. Foto: O.J. Wttewaall - RAZU, 353.


Boerderij Den Oord met het rechts van de boerderij gelegen zomerhuis en het toegangshek en twee op het erf poserende personen in 1910. Bron: RAZU, 353. Boerderij Den Oord met het rechts van de boerderij gelegen zomerhuis en het toegangshek en twee op het erf poserende personen in 1910. Bron: RAZU, 353.


Een openstaande toegangshek bij boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2a en 4) gezien vanaf het pad in het Imkerspark in 2009. Foto: O.J. Wttewaall - RAZU, 353. Een openstaande toegangshek bij boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2a en 4) gezien vanaf het pad in het Imkerspark in 2009. Foto: O.J. Wttewaall - RAZU, 353.


Richtingaanwijzer-bord Bouwplan Den Oord II in 1975. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, (RAZU), 353. Richtingaanwijzer-bord Bouwplan Den Oord II in 1975. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, (RAZU), 353.


Gezicht op het zomerhuis/bakhuis in 2009 van boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2 en 2a). Foto: Otto Wttewaall. Gezicht op het zomerhuis/bakhuis in 2009 van boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2 en 2a). Foto: Otto Wttewaall.


Op maandag 19 mei van het jaar 1958 vomd ten overstaan van de Utrechtse notaris Jan Gerhard Robertus ter Horst in de getuigen van mebrouw Grietje van der Louw, veehoudster, wonende te Houten Odijkseweg nr. 2, weduwe Reyer van Dijk, comparante ter ene zijde comparante ter andere zijde de heer Gijsbertus van der Louw, veehouder, wonende te Houten, aan de Utrechtseweg 9, in gemeenschap van goederen getrouwd met Maatje Lokhorst. Waarbij Grietje van der Louw aan Gijsbertus van der Louw boerderij Den Oord verkocht ƒ. 20.200-, gulden. Achterkant van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9607 (1207), 1958 mei 14-1958 juni 2 1207 23. Op maandag 19 mei van het jaar 1958 vomd ten overstaan van de Utrechtse notaris Jan Gerhard Robertus ter Horst in de getuigen van mebrouw Grietje van der Louw, veehoudster, wonende te Houten Odijkseweg nr. 2, weduwe Reyer van Dijk, comparante ter ene zijde comparante ter andere zijde de heer Gijsbertus van der Louw, veehouder, wonende te Houten, aan de Utrechtseweg 9, in gemeenschap van goederen getrouwd met Maatje Lokhorst. Waarbij Grietje van der Louw aan Gijsbertus van der Louw boerderij Den Oord verkocht ƒ. 20.200-, gulden. Achterkant van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9607 (1207), 1958 mei 14-1958 juni 2 1207 23.


Op maandag 19 mei van het jaar 1958 vomd ten overstaan van de Utrechtse notaris Jan Gerhard Robertus ter Horst in de getuigen van mebrouw Grietje van der Louw, veehoudster, wonende te Houten Odijkseweg nr. 2, weduwe Reyer van Dijk, comparante ter ene zijde comparante ter andere zijde de heer Gijsbertus van der Louw, veehouder, wonende te Houten, aan de Utrechtseweg 9, in gemeenschap van goederen getrouwd met Maatje Lokhorst. Waarbij Grietje van der Louw aan Gijsbertus van der Louw boerderij Den Oord verkocht ƒ. 20.200-, gulden. Voorkant van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9607 (1207), 1958 mei 14-1958 juni 2 1207 23. Op maandag 19 mei van het jaar 1958 vomd ten overstaan van de Utrechtse notaris Jan Gerhard Robertus ter Horst in de getuigen van mebrouw Grietje van der Louw, veehoudster, wonende te Houten Odijkseweg nr. 2, weduwe Reyer van Dijk, comparante ter ene zijde comparante ter andere zijde de heer Gijsbertus van der Louw, veehouder, wonende te Houten, aan de Utrechtseweg 9, in gemeenschap van goederen getrouwd met Maatje Lokhorst. Waarbij Grietje van der Louw aan Gijsbertus van der Louw boerderij Den Oord verkocht ƒ. 20.200-, gulden. Voorkant van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9607 (1207), 1958 mei 14-1958 juni 2 1207 23.


Luchtfoto gezien vanuit het zuidoosten met links de laatste aanleg van de noordwestelijke Rondweg rond 1983-1984. Bron: HUA, 1929. Luchtfoto gezien vanuit het zuidoosten met links de laatste aanleg van de noordwestelijke Rondweg rond 1983-1984. Bron: HUA, 1929.


Op woensdag 17 december van het jaar 1952 notaris Jan Gerard Robertus ter Horst, notaris ter standplaats in tegenwoordigheid van mevrouw Grietje van de rLouw, veehoudster, wonende te Houten Odijkerweg H204, weduwe van de heer Reyer van Dijk, voorzicht en als curatrice over de heer Willem van Dijk, als zondanig benoemd en beedigd door de de heer kantonrechter te Utrecht. Tweede aanwezige is mejuffrouw Jannigje Wilhelmina va Dijk, als toeziend ciratrice over de heer Willem van Dijk. Uit het huwelijk van Grietje van der Louw en de heer Reyer van Dijk die eerder overleden was werd boerderij De Oord in 1 derde deel verdeeld onder zijn weduwe en twee konderen Willem en Jannigje van Dijk. Voorkant van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9487 (1087), 1952 dec. 13-1953 jan. 6 1087 54 A1642. Op woensdag 17 december van het jaar 1952 notaris Jan Gerard Robertus ter Horst, notaris ter standplaats in tegenwoordigheid van mevrouw Grietje van de rLouw, veehoudster, wonende te Houten Odijkerweg H204, weduwe van de heer Reyer van Dijk, voorzicht en als curatrice over de heer Willem van Dijk, als zondanig benoemd en beedigd door de de heer kantonrechter te Utrecht. Tweede aanwezige is mejuffrouw Jannigje Wilhelmina va Dijk, als toeziend ciratrice over de heer Willem van Dijk. Uit het huwelijk van Grietje van der Louw en de heer Reyer van Dijk die eerder overleden was werd boerderij De Oord in 1 derde deel verdeeld onder zijn weduwe en twee konderen Willem en Jannigje van Dijk. Voorkant van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9487 (1087), 1952 dec. 13-1953 jan. 6 1087 54 A1642.


Luchtfoto gezien vanuit get zuiden op het dorp Houten met middenin De Brug (Veerwagenweg) in de jaren zeventig. Bron: HUA, 1929. Luchtfoto gezien vanuit get zuiden op het dorp Houten met middenin De Brug (Veerwagenweg) in de jaren zeventig. Bron: HUA, 1929.


Op woensdag 17 december van het jaar 1952 notaris Jan Gerard Robertus ter Horst, notaris ter standplaats in tegenwoordigheid van mevrouw Grietje van de rLouw, veehoudster, wonende te Houten Odijkerweg H204, weduwe van de heer Reyer van Dijk, voorzicht en als curatrice over de heer Willem van Dijk, als zondanig benoemd en beedigd door de de heer kantonrechter te Utrecht. Tweede aanwezige is mejuffrouw Jannigje Wilhelmina va Dijk, als toeziend ciratrice over de heer Willem van Dijk. Uit het huwelijk van Grietje van der Louw en de heer Reyer van Dijk die eerder overleden was werd boerderij De Oord in 1 derde deel verdeeld onder zijn weduwe en twee konderen Willem en Jannigje van Dijk. Achterkant van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9487 (1087), 1952 dec. 13-1953 jan. 6 1087 54 A1642. Op woensdag 17 december van het jaar 1952 notaris Jan Gerard Robertus ter Horst, notaris ter standplaats in tegenwoordigheid van mevrouw Grietje van de rLouw, veehoudster, wonende te Houten Odijkerweg H204, weduwe van de heer Reyer van Dijk, voorzicht en als curatrice over de heer Willem van Dijk, als zondanig benoemd en beedigd door de de heer kantonrechter te Utrecht. Tweede aanwezige is mejuffrouw Jannigje Wilhelmina va Dijk, als toeziend ciratrice over de heer Willem van Dijk. Uit het huwelijk van Grietje van der Louw en de heer Reyer van Dijk die eerder overleden was werd boerderij De Oord in 1 derde deel verdeeld onder zijn weduwe en twee konderen Willem en Jannigje van Dijk. Achterkant van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9487 (1087), 1952 dec. 13-1953 jan. 6 1087 54 A1642.


Boerderij Den Oord aan de Tarwe-oord 2, 2a en 4 in 1988. foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. Boerderij Den Oord aan de Tarwe-oord 2, 2a en 4 in 1988. foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


Afschrift van een akte, voor notaris H.J. van Mariënhoff te Wijk bij Duurstede, van de scheiding van de goederen van Theodorus de Goeij, weduwnaar van Antonia Peek, wonend te Houten. Bron: RAZU, 022,1124. Afschrift van een akte, voor notaris H.J. van Mariënhoff te Wijk bij Duurstede, van de scheiding van de goederen van Theodorus de Goeij, weduwnaar van Antonia Peek, wonend te Houten. Bron: RAZU, 022,1124.


Luchtfoto gezien vanuit het westen met rechtsboven de buurt Den Oord in aanbouw in de periode van 1975-1976. Rechts boerderij Den Oord (Tarwe-oord) met midden en links nog de open weilanden waarbij de buurt Den Oord II-De Lobben vanaf 1977 gebouwd zou gaan worden. Diagonaal is de Utrechtseweg. Hier is tegenwoordig het Imkerspark en het Tiellandtspad. Bron: HUA, 1929. Luchtfoto gezien vanuit het westen met rechtsboven de buurt Den Oord in aanbouw in de periode van 1975-1976. Rechts boerderij Den Oord (Tarwe-oord) met midden en links nog de open weilanden waarbij de buurt Den Oord II-De Lobben vanaf 1977 gebouwd zou gaan worden. Diagonaal is de Utrechtseweg. Hier is tegenwoordig het Imkerspark en het Tiellandtspad. Bron: HUA, 1929.


Afschrift (fragment) van een akte, voor notaris H.J. van Mariënhoff te Wijk bij Duurstede, van de scheiding van de goederen van Theodorus de Goeij, weduwnaar van Antonia Peek, wonend te Houten van 10 oktober 1849. Bron: RAZU, 022, 1124. Afschrift (fragment) van een akte, voor notaris H.J. van Mariënhoff te Wijk bij Duurstede, van de scheiding van de goederen van Theodorus de Goeij, weduwnaar van Antonia Peek, wonend te Houten van 10 oktober 1849. Bron: RAZU, 022, 1124.


Het bakhuis van boerderij den Oord aan de Tarwe-oord 2, 2a en 4 in 1990. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. Het bakhuis van boerderij den Oord aan de Tarwe-oord 2, 2a en 4 in 1990. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


Afschrift van een akte waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johanna Doenbeek (weduwe Dirck de Goeij) te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 32 hectaren 84 aren 70 centiaren van 18 juni 1871. Bron: RAZU, 022, 1126. Afschrift van een akte waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johanna Doenbeek (weduwe Dirck de Goeij) te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 32 hectaren 84 aren 70 centiaren van 18 juni 1871. Bron: RAZU, 022, 1126.


Het hoofdgebouw van boerderij Den Oord, gezien in de periode dat het nog aan de Utrechtseweg lag in 1985-1990. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. Het hoofdgebouw van boerderij Den Oord, gezien in de periode dat het nog aan de Utrechtseweg lag in 1985-1990. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


Afschrift van een akte waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johanna Doenbeek (weduwe Dirck de Goeij) te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 32 hectaren 84 aren 70 centiaren van 18 juni 1871. Bron: RAZU, 022, 1126. Afschrift van een akte waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johanna Doenbeek (weduwe Dirck de Goeij) te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 32 hectaren 84 aren 70 centiaren van 18 juni 1871. Bron: RAZU, 022, 1126.


Afschrift van een akte waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johanna Doenbeek (weduwe Dirck de Goeij) te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 32 hectaren 84 aren 70 centiaren van 18 juni 1871. Bron: RAZU, 022, 1126. Afschrift van een akte waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johanna Doenbeek (weduwe Dirck de Goeij) te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 32 hectaren 84 aren 70 centiaren van 18 juni 1871. Bron: RAZU, 022, 1126.


Afschrift van een akte waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johanna Doenbeek (weduwe Dirck de Goeij) te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 32 hectaren 84 aren 70 centiaren van 18 juni 1871. Bron: RAZU, 022, 1126. Afschrift van een akte waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johanna Doenbeek (weduwe Dirck de Goeij) te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 32 hectaren 84 aren 70 centiaren van 18 juni 1871. Bron: RAZU, 022, 1126.


Afschrift van een akte waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johanna Doenbeek (weduwe Dirck de Goeij) te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 32 hectaren 84 aren 70 centiaren van 22 februari 1875. Bron: RAZU, 022, 1126. Afschrift van een akte waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johanna Doenbeek (weduwe Dirck de Goeij) te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 32 hectaren 84 aren 70 centiaren van 22 februari 1875. Bron: RAZU, 022, 1126.


Afschrift van akte waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johanna Doenbeek (weduwe Dirck de Goeij) te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 32 hectaren 84 aren 70 centiaren op 22 februari 1875. Bron: RAZU, 022, 1126. Afschrift van akte waarbij IJsbrand Jan Hendrik de Kock te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johanna Doenbeek (weduwe Dirck de Goeij) te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 32 hectaren 84 aren 70 centiaren op 22 februari 1875. Bron: RAZU, 022, 1126.


Akte waarbij Sophie Johanna Selinde de Jongh (weduwe Jacob Hendrik van Schermbeek) te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johanna Doenbeek (weduwe Dirck de Goeij) te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 32 hectaren 84 aren 70 centiaren op 5 februari 1884. Bron: RAZU, 022, 1128. Akte waarbij Sophie Johanna Selinde de Jongh (weduwe Jacob Hendrik van Schermbeek) te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johanna Doenbeek (weduwe Dirck de Goeij) te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 32 hectaren 84 aren 70 centiaren op 5 februari 1884. Bron: RAZU, 022, 1128.


Afschrift van een akte waarbij Susanna van Schermbeek te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johannes de Goeij te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 53 hectaren 40 aren 92 centiaren op 2 januari 1922. Bron: RAZU, 022, 1131. Afschrift van een akte waarbij Susanna van Schermbeek te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johannes de Goeij te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 53 hectaren 40 aren 92 centiaren op 2 januari 1922. Bron: RAZU, 022, 1131.


Afschrift (fragment) van een akte waarbij Susanna van Schermbeek te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johannes de Goeij te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 53 hectaren 40 aren 92 centiaren op 2 januari 1922. Bron: RAZU, 022, 1131. Afschrift (fragment) van een akte waarbij Susanna van Schermbeek te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johannes de Goeij te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 53 hectaren 40 aren 92 centiaren op 2 januari 1922. Bron: RAZU, 022, 1131.


Afschrift (fragment) van een akte waarbij Susanna van Schermbeek te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johannes de Goeij te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 53 hectaren 40 aren 92 centiaren op 2 januari 1922. Bron: RAZU, 022, 1131. Afschrift (fragment) van een akte waarbij Susanna van Schermbeek te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johannes de Goeij te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 53 hectaren 40 aren 92 centiaren op 2 januari 1922. Bron: RAZU, 022, 1131.


Afschrift (fragment) van een akte waarbij Susanna van Schermbeek te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johannes de Goeij te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 53 hectaren 40 aren 92 centiaren op 2 januari 1922. Bron: RAZU, 022, 1131. Afschrift (fragment) van een akte waarbij Susanna van Schermbeek te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johannes de Goeij te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 53 hectaren 40 aren 92 centiaren op 2 januari 1922. Bron: RAZU, 022, 1131.


Afschrift (fragment) van een akte waarbij Susanna van Schermbeek te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johannes de Goeij te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 53 hectaren 40 aren 92 centiaren op 2 januari 1922. Bron: RAZU, 022, 1131. Afschrift (fragment) van een akte waarbij Susanna van Schermbeek te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johannes de Goeij te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 53 hectaren 40 aren 92 centiaren op 2 januari 1922. Bron: RAZU, 022, 1131.


Afschrift (fragment) van een akte waarbij Susanna van Schermbeek te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johannes de Goeij te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 53 hectaren 40 aren 92 centiaren op 2 januari 1922. Bron: RAZU, 022, 1131. Afschrift (fragment) van een akte waarbij Susanna van Schermbeek te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johannes de Goeij te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 53 hectaren 40 aren 92 centiaren op 2 januari 1922. Bron: RAZU, 022, 1131.


Akte waarbij Sophie Johanna Selinde de Jongh (weduwe Jacob Hendrik van Schermbeek) te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johanna Doenbeek (weduwe Dirck de Goeij) te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 32 hectaren 84 aren 70 centiaren op 5 februari 1884. Bron: RAZU, 022, 1128. Akte waarbij Sophie Johanna Selinde de Jongh (weduwe Jacob Hendrik van Schermbeek) te Utrecht verklaart te hebben verhuurd aan Johanna Doenbeek (weduwe Dirck de Goeij) te Houten de hofstede Den Oord aldaar met 32 hectaren 84 aren 70 centiaren op 5 februari 1884. Bron: RAZU, 022, 1128.


Op donderdag 10 juli van het jaar 1873 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek vond de verkoop plaats een stuk grond door eigenaar IJsbrand Jan Hendrik de Kock aan Reyer van Woudenberg die al eerder dan 1893 een boerderij Nieuwoord op het stuk grond liet bouwen. Uit kaderonderzoek blijkt dat er al in 1885-1886 heeft moeten staan. De verkoopsom bedroeg f. 3.500. Handtekening van verkopende partij en aankiopende partij. Bron: HUA, 34-4, 3533, aktenummer: 20749. Op donderdag 10 juli van het jaar 1873 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek vond de verkoop plaats een stuk grond door eigenaar IJsbrand Jan Hendrik de Kock aan Reyer van Woudenberg die al eerder dan 1893 een boerderij Nieuwoord op het stuk grond liet bouwen. Uit kaderonderzoek blijkt dat er al in 1885-1886 heeft moeten staan. De verkoopsom bedroeg f. 3.500. Handtekening van verkopende partij en aankiopende partij. Bron: HUA, 34-4, 3533, aktenummer: 20749.


         

Op dinsdag 2 september van het jaar 1856 ten overstaan van de Houtense notaris Hermsen verkocht Mr. Ijsbrand Jan Hendrik de Kock, burgmeester van Bunnik, Odijk en Werkhoven een groot deel van zijn Houtense bezit bij veiling. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU, 063 396, aktenummer: 397. Op dinsdag 2 september van het jaar 1856 ten overstaan van de Houtense notaris Hermsen verkocht Mr. Ijsbrand Jan Hendrik de Kock, burgmeester van Bunnik, Odijk en Werkhoven een groot deel van zijn Houtense bezit bij veiling. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU, 063 396, aktenummer: 397.


Op dinsdag 2 september van het jaar 1856 ten overstaan van de Houtense notaris Hermsen verkocht Mr. Ijsbrand Jan Hendrik de Kock, burgmeester van Bunnik, Odijk en Werkhoven een groot deel van zijn Houtense bezit bij veiling. Begin beschrijving van akte met perceel ligging Bron: RAZU, 063 396, aktenummer: 397. Op dinsdag 2 september van het jaar 1856 ten overstaan van de Houtense notaris Hermsen verkocht Mr. Ijsbrand Jan Hendrik de Kock, burgmeester van Bunnik, Odijk en Werkhoven een groot deel van zijn Houtense bezit bij veiling. Begin beschrijving van akte met perceel ligging Bron: RAZU, 063 396, aktenummer: 397.


Op dinsdag 2 september van het jaar 1856 ten overstaan van de Houtense notaris Hermsen verkocht Mr. Ijsbrand Jan Hendrik de Kock, burgmeester van Bunnik, Odijk en Werkhoven een groot deel van zijn Houtense bezit bij veiling. Begin beschrijving van akte met bieding op percelen. Bron: RAZU, 063 396, aktenummer: 397. Op dinsdag 2 september van het jaar 1856 ten overstaan van de Houtense notaris Hermsen verkocht Mr. Ijsbrand Jan Hendrik de Kock, burgmeester van Bunnik, Odijk en Werkhoven een groot deel van zijn Houtense bezit bij veiling. Begin beschrijving van akte met bieding op percelen. Bron: RAZU, 063 396, aktenummer: 397.


Op donderdag 16 april van het jaar 1970 ten overstaan Philippus Henderikus Grasser candidaat-notaris, wonende te Renkum waarnemende vakacante kantoor notaris Christiaan Jan Emilius Engelbertus te Wageningen waarbij Ing. Pierre (Pieter Adriaan van Schermbeek), landbouwkundig ingenieur boerderij De Grote Maat (Maatweg 1 te Cothen) met bijbehorende landbouwgronden in Langbroek, Cothen, Wijk bij Duurstede met een grote van 56 hectare verkocht aan Jacobus Marinus van Rijn, landbouwer, wonende op De Grote Maat voor een verkoopprijs van ƒ. 482.365.40-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 8410 (2210), 1970 april 15-1970 april 21 2210.92 A687. Op donderdag 16 april van het jaar 1970 ten overstaan Philippus Henderikus Grasser candidaat-notaris, wonende te Renkum waarnemende vakacante kantoor notaris Christiaan Jan Emilius Engelbertus te Wageningen waarbij Ing. Pierre (Pieter Adriaan van Schermbeek), landbouwkundig ingenieur boerderij De Grote Maat (Maatweg 1 te Cothen) met bijbehorende landbouwgronden in Langbroek, Cothen, Wijk bij Duurstede met een grote van 56 hectare verkocht aan Jacobus Marinus van Rijn, landbouwer, wonende op De Grote Maat voor een verkoopprijs van ƒ. 482.365.40-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 8410 (2210), 1970 april 15-1970 april 21 2210.92 A687.


Boerderij De Groote Maat. Bron: RAZU, 236. Boerderij De Groote Maat. Bron: RAZU, 236.


Op donderdag 16 april van het jaar 1970 ten overstaan Philippus Henderikus Grasser candidaat-notaris, wonende te Renkum waarnemende vakacante kantoor notaris Christiaan Jan Emilius Engelbertus te Wageningen waarbij Ing. Pierre (Pieter Adriaan van Schermbeek), landbouwkundig ingenieur boerderij De Grote Maat (Maatweg 1 te Cothen) met bijbehorende landbouwgronden in Langbroek, Cothen, Wijk bij Duurstede met een grote van 56 hectare verkocht aan Jacobus Marinus van Rijn, landbouwer, wonende op De Grote Maat voor een verkoopprijs van ƒ. 482.365.40-, gulden. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 8410 (2210), 1970 april 15-1970 april 21 2210.92 A687. Op donderdag 16 april van het jaar 1970 ten overstaan Philippus Henderikus Grasser candidaat-notaris, wonende te Renkum waarnemende vakacante kantoor notaris Christiaan Jan Emilius Engelbertus te Wageningen waarbij Ing. Pierre (Pieter Adriaan van Schermbeek), landbouwkundig ingenieur boerderij De Grote Maat (Maatweg 1 te Cothen) met bijbehorende landbouwgronden in Langbroek, Cothen, Wijk bij Duurstede met een grote van 56 hectare verkocht aan Jacobus Marinus van Rijn, landbouwer, wonende op De Grote Maat voor een verkoopprijs van ƒ. 482.365.40-, gulden. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 8410 (2210), 1970 april 15-1970 april 21 2210.92 A687.


Luchtfoto van boerderij De Grote Maat (Maatweg 1 te Cothen) in 2019. Bron: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto van boerderij De Grote Maat (Maatweg 1 te Cothen) in 2019. Bron: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtfoto van boerderij De Grote Maat met bijgebouwen (Maatweg 1 te Cothen) in 2019. Bron: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto van boerderij De Grote Maat met bijgebouwen (Maatweg 1 te Cothen) in 2019. Bron: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtfoto van boerderij De Grote Maat met bijgebouwen (Maatweg 1 te Cothen) in 2019. Bron: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto van boerderij De Grote Maat met bijgebouwen (Maatweg 1 te Cothen) in 2019. Bron: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtfoto van boerderij De Grote Maat met bijgebouwen (Maatweg 1 te Cothen) in 2019. Bron: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto van boerderij De Grote Maat met bijgebouwen (Maatweg 1 te Cothen) in 2019. Bron: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Op zaterdag 3 februari van het jaar 1894 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Balbian van Doorn de aankoop plaats van diverse stukken wei- en bouwland door een consortium va diverse personen waaronder Sophie Johanne Selinde de Jongh, weduwe van Jacob Hendrik Schermbeek en de neef van haar man Jan Hendrik van Schermbeek. Bron: HUA, 34-4 4438, aktenummer: 5898. Op zaterdag 3 februari van het jaar 1894 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Balbian van Doorn de aankoop plaats van diverse stukken wei- en bouwland door een consortium va diverse personen waaronder Sophie Johanne Selinde de Jongh, weduwe van Jacob Hendrik Schermbeek en de neef van haar man Jan Hendrik van Schermbeek. Bron: HUA, 34-4 4438, aktenummer: 5898.


Op zaterdag 3 februari van het jaar 1894 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Balbian van Doorn de aankoop plaats van diverse stukken wei- en bouwland door een consortium va diverse personen waaronder Sophie Johanne Selinde de Jongh, weduwe van Jacob Hendrik Schermbeek en de neef van haar man Jan Hendrik van Schermbeek. Einde van aktebeschrijving met handtekeningen. Bron: HUA, 34-4 4438, aktenummer: 5898. Op zaterdag 3 februari van het jaar 1894 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Balbian van Doorn de aankoop plaats van diverse stukken wei- en bouwland door een consortium va diverse personen waaronder Sophie Johanne Selinde de Jongh, weduwe van Jacob Hendrik Schermbeek en de neef van haar man Jan Hendrik van Schermbeek. Einde van aktebeschrijving met handtekeningen. Bron: HUA, 34-4 4438, aktenummer: 5898.


Op zaterdag 3 februari van het jaar 1894 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Balbian van Doorn de verkoop plaats van boerderij De Groote Maat aan Jan Henrik van Schermbeek (1855-1926). Bron: HUA, 34-4 4438, aktenummer: 5898. Op zaterdag 3 februari van het jaar 1894 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Balbian van Doorn de verkoop plaats van boerderij De Groote Maat aan Jan Henrik van Schermbeek (1855-1926). Bron: HUA, 34-4 4438, aktenummer: 5898.


Op maandag 2 februari van het jaar 1852 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Dwars de boedelscheiding plaats oud notaris Pieter Adriaan van Schermbeek (1778-1833) en Johanna Justine Ross (1775-1851), gezamenlijke gehuwd in 1800. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 34-4, 2208, aktenummer: 2769. Op maandag 2 februari van het jaar 1852 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Dwars de boedelscheiding plaats oud notaris Pieter Adriaan van Schermbeek (1778-1833) en Johanna Justine Ross (1775-1851), gezamenlijke gehuwd in 1800. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 34-4, 2208, aktenummer: 2769.


  

E-mailen
Info