Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Geschiedenis boerderij Nieuwoord (Notengaarde 3)

    

Boerderij Nieuwoord aan de Notengaarde 3 in 2005 toen nog in gebruik als Sociaal Cultureel Centrum. Foto: Sander van Scherpenzeel Boerderij Nieuwoord aan de Notengaarde 3 in 2005 toen nog in gebruik als Sociaal Cultureel Centrum. Foto: Sander van ScherpenzeelDe naam van de wijk Den Oord, verwijst naar boerderij Den Oord gelegen aan de Tarwe-oord 2 en 4. De naam van de boerderij is al bekend in de zestiende eeuw in het archief van Zutphen en omgeving. Destijds was de hofstede een leen van het Graafschap Zutphen. De Heer van Wulven, was ook Heer van Zutphen en Wilp. Een klein dorp in de buurt van de stad Zutphen. Familie van Renesse had de drie ambachtsheerlijkheden in de zestiende eeuw in eigendom.

In het midden van de achttiende eeuw stond hofstede Den Oord al langere tijd in de ambachtsheerlijkheid van Houten en 't Goy. De ontsluiting geschieden via het zandpad, wat tot 1985 de Utrechtseweg was. Aan de overkant van de weg was de ambachtsheerlijkheid Wulven. Ruim een kilometer ernaast was de ambachtsheerlijkheid Heemstede. De heer van Heemstede Essaye Gillot en zijn zoon met dezelfde naam als zijn vader. Hadden tot aan het eind van de achttiende eeuw Den Oord in Houten in bezit.

Waarna het in het bezit van familie De Kock kwam. Diverse heren van deze familie waren in een groot deel van de achttiende- en negentiende eeuw grootgrondbezitters in de regio Utrecht. Een van hen was zelfs ook schout van de ambachtsheerlijkheid Jutphaas.

In de tweede helft van de negentiende- en eerste deel van de twintigste eeuw was boerderij Den Oord het eigendom van de Utrechtse notarisfamilie Schermbeek. De pachter van de boerderij was landbouwer De Goey.

Inwoners uit de buurt De Gaarden en Den Oord verwarren boerderij Den Oord nog wel eens met de in 1891 gebouwde boerderij Nieuwoord. Dit bouwjaar is aan het licht gekomen na uitgebreid kadasteronderzoek. Op de gevel van de boerderij staat dat het bouwjaar 1893 is.

Dit is het jaar van oplevering. Op de plek van de boerderij werd eerder nog een ander huis gebouwd in het jaar 1887 door landbouwer Reijer van Woudenberg uit Linschoten. Zijn echtgenote was Jacoba van Schaik.

De naam van boerderij Nieuwoord (Notengaarde 3) is de tegenhanger van boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2a en 4).

Sommige Houtense inwoners denken in de uitspraak van de naam Nieuwoord de naam Nieuweroord te herkennen. En spreken dit als zodanig ook foutief uit.

In een groot gedeelte van de twintigste eeuw was tot aan 1973 familie De Vor de eigenaar van boerderij Nieuwoord. Waarna zij de boerderij aan de gemeente Houten verkochten voor de bouw voor de destijds nieuw te bouwen wijk De Weerwolf.


Zicht op het begin van de Oud Wulfseweg met links boerderij Nieuwoord in ca. 1980 op een winterse dag. Bron: FB Oud Houten, Hans de Klein. Zicht op het begin van de Oud Wulfseweg met links boerderij Nieuwoord in ca. 1980 op een winterse dag. Bron: FB Oud Houten, Hans de Klein.


Op woensdag 3 juli van het jaar 1963 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Peter Thomas Tjabbes een boedelscheiding plaats binnen de familie De Vor. Aanwezige waren Willem Jacobus de Vor en Jacobus Wijnand de Vor en de heer Jan Ferdinand Suvee, kandidaat-notaris, wonende te Bunnik volgens verklaring als lasthebber van Hilda de Vor, gehuwd met Peter Verrips alle als onderhands getekende akte. Waarbij de comparante verklaarden dat op 6 januari 1963 overleed de heer Adriaan Gijsbert de Vor. Waarbij onderandere gelegateerde werd Jacobus Wijnand de Vor een bouwmanswoning en zijn broer en zus bij verdere verdeling andere dingen toebedeeld kregen. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 9751 (1351), 1963 juli 2-1963 juli 12 1351 9. Op woensdag 3 juli van het jaar 1963 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Peter Thomas Tjabbes een boedelscheiding plaats binnen de familie De Vor. Aanwezige waren Willem Jacobus de Vor en Jacobus Wijnand de Vor en de heer Jan Ferdinand Suvee, kandidaat-notaris, wonende te Bunnik volgens verklaring als lasthebber van Hilda de Vor, gehuwd met Peter Verrips alle als onderhands getekende akte. Waarbij de comparante verklaarden dat op 6 januari 1963 overleed de heer Adriaan Gijsbert de Vor. Waarbij onderandere gelegateerde werd Jacobus Wijnand de Vor een bouwmanswoning en zijn broer en zus bij verdere verdeling andere dingen toebedeeld kregen. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 9751 (1351), 1963 juli 2-1963 juli 12 1351 9.


Op woensdag 3 juli van het jaar 1963 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Peter Thomas Tjabbes een boedelscheiding plaats binnen de familie De Vor. Aanwezige waren Willem Jacobus de Vor en Jacobus Wijnand de Vor en de heer Jan Ferdinand Suvee, kandidaat-notaris, wonende te Bunnik volgens verklaring als lasthebber van Hilda de Vor, gehuwd met Peter Verrips alle als onderhands getekende akte. Waarbij de comparante verklaarden dat op 6 januari 1963 overleed de heer Adriaan Gijsbert de Vor. Waarbij onderandere gelegateerde werd Jacobus Wijnand de Vor een bouwmanswoning en zijn broer en zus bij verdere verdeling andere dingen toebedeeld kregen. Eindbeschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 9751 (1351), 1963 juli 2-1963 juli 12 1351 9. Op woensdag 3 juli van het jaar 1963 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Peter Thomas Tjabbes een boedelscheiding plaats binnen de familie De Vor. Aanwezige waren Willem Jacobus de Vor en Jacobus Wijnand de Vor en de heer Jan Ferdinand Suvee, kandidaat-notaris, wonende te Bunnik volgens verklaring als lasthebber van Hilda de Vor, gehuwd met Peter Verrips alle als onderhands getekende akte. Waarbij de comparante verklaarden dat op 6 januari 1963 overleed de heer Adriaan Gijsbert de Vor. Waarbij onderandere gelegateerde werd Jacobus Wijnand de Vor een bouwmanswoning en zijn broer en zus bij verdere verdeling andere dingen toebedeeld kregen. Eindbeschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 9751 (1351), 1963 juli 2-1963 juli 12 1351 9.


Portret van Niesje Streefkerk en Hendrik de Vor, eerder wonende op boerderij Nieuwoord. foto uit omstreeks 1965. Bron: met dank aan Henk de Vor. Portret van Niesje Streefkerk en Hendrik de Vor, eerder wonende op boerderij Nieuwoord. foto uit omstreeks 1965. Bron: met dank aan Henk de Vor.


Foto van het familiegraf De Vor op de Algemene Begraafplaats aan de Pr. Ireneweg in het Oude Dorp van Houten. Bron: met dank aan Henk de Vor. Foto van het familiegraf De Vor op de Algemene Begraafplaats aan de Pr. Ireneweg in het Oude Dorp van Houten. Bron: met dank aan Henk de Vor.


Gezicht op boerderij Nieuwoord toenmalige aan de Utrechtseweg rond 1977-1978, heden aan de Notengaarde nr. 3. Bron: RAZU, 353. Gezicht op boerderij Nieuwoord toenmalige aan de Utrechtseweg rond 1977-1978, heden aan de Notengaarde nr. 3. Bron: RAZU, 353.


Op donderdag 31 oktober 1963 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Peter Thomas Tjabbes de verkoop plaats van boerderij Nieuwoord. Hendrik de Vor en zijn echtgenote Niesje Streefkerk verkochte de boerderij met bijbehorende landerijen aan hun zoon Willem Jacobus de Vor voor ƒ. 130.000-, gulden. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 9761 (1361), 1963 okt. 31-1963 nov. 8 1361 35. Op donderdag 31 oktober 1963 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Peter Thomas Tjabbes de verkoop plaats van boerderij Nieuwoord. Hendrik de Vor en zijn echtgenote Niesje Streefkerk verkochte de boerderij met bijbehorende landerijen aan hun zoon Willem Jacobus de Vor voor ƒ. 130.000-, gulden. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 9761 (1361), 1963 okt. 31-1963 nov. 8 1361 35.


De voordeur van boerderij Nieuwoord aan de Notengaarde 3 in 1987. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. De voordeur van boerderij Nieuwoord aan de Notengaarde 3 in 1987. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


Op donderdag 31 oktober 1963 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Peter Thomas Tjabbes de verkoop plaats van boerderij Nieuwoord. Hendrik de Vor en zijn echtgenote Niesje Streefkerk verkochte de boerderij met bijbehorende landerijen aan hun zoon Willem Jacobus de Vor voor ƒ. 130.000-, gulden. Eind beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 9761 (1361), 1963 okt. 31-1963 nov. 8 1361 35. Op donderdag 31 oktober 1963 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Peter Thomas Tjabbes de verkoop plaats van boerderij Nieuwoord. Hendrik de Vor en zijn echtgenote Niesje Streefkerk verkochte de boerderij met bijbehorende landerijen aan hun zoon Willem Jacobus de Vor voor ƒ. 130.000-, gulden. Eind beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 9761 (1361), 1963 okt. 31-1963 nov. 8 1361 35.


Boerderij Nieuwoord aan de Notengaarde 3 gezien vanaf de Utrechtseweg in 1987. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. Boerderij Nieuwoord aan de Notengaarde 3 gezien vanaf de Utrechtseweg in 1987. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


Op vrijdag 4 november van het jaar 1927 vond ten overstaan van de Houtense notaris Immink de boedelscheiding plaats van boerderij Nieuwoord. Jacobus Hendrikus van Woudenberg, veehouder te Breukelen, echtgenoot van Jacoba Streefkerk, Hendrik de Vor, gehuwd met Niesje Streefkerk, Mevrouw Dirkje Bernarda Jabik Streefkerk en de heer Willem Hendrikus van Woudenberg, Reijerszoon. Waarbij Dirkje Jabikje Streefkerk aan haar zwager Hendrik de Vor de boerderij Nieuwoord legateert. gulden. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 7174 (674), 1927 sept. 27-1927 nov. 12 674 134 A1159. Op vrijdag 4 november van het jaar 1927 vond ten overstaan van de Houtense notaris Immink de boedelscheiding plaats van boerderij Nieuwoord. Jacobus Hendrikus van Woudenberg, veehouder te Breukelen, echtgenoot van Jacoba Streefkerk, Hendrik de Vor, gehuwd met Niesje Streefkerk, Mevrouw Dirkje Bernarda Jabik Streefkerk en de heer Willem Hendrikus van Woudenberg, Reijerszoon. Waarbij Dirkje Jabikje Streefkerk aan haar zwager Hendrik de Vor de boerderij Nieuwoord legateert. gulden. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 7174 (674), 1927 sept. 27-1927 nov. 12 674 134 A1159.


Boerderij in 1987 gezien aan de Notengaarde 3. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. Boerderij in 1987 gezien aan de Notengaarde 3. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


Op vrijdag 4 november van het jaar 1927 vond ten overstaan van de Houtense notaris Immink de boedelscheiding plaats van boerderij Nieuwoord. Jacobus Hendrikus van Woudenberg, veehouder te Breukelen, echtgenoot van Jacoba Streefkerk, Hendrik de Vor, gehuwd met Niesje Streefkerk, Mevrouw Dirkje Bernarda Jabik Streefkerk en de heer Willem Hendrikus van Woudenberg, Reijerszoon. Waarbij Dirkje Jabikje Streefkerk aan haar zwager Hendrik de Vor de boerderij Nieuwoord legateert. gulden. Beschrijving van akte met het vastgoed van boerderij Nieuwoord. Bron: HUA, 1294 7174 (674), 1927 sept. 27-1927 nov. 12 674 134 A1159. Op vrijdag 4 november van het jaar 1927 vond ten overstaan van de Houtense notaris Immink de boedelscheiding plaats van boerderij Nieuwoord. Jacobus Hendrikus van Woudenberg, veehouder te Breukelen, echtgenoot van Jacoba Streefkerk, Hendrik de Vor, gehuwd met Niesje Streefkerk, Mevrouw Dirkje Bernarda Jabik Streefkerk en de heer Willem Hendrikus van Woudenberg, Reijerszoon. Waarbij Dirkje Jabikje Streefkerk aan haar zwager Hendrik de Vor de boerderij Nieuwoord legateert. gulden. Beschrijving van akte met het vastgoed van boerderij Nieuwoord. Bron: HUA, 1294 7174 (674), 1927 sept. 27-1927 nov. 12 674 134 A1159.


Achterkant van boerderij Nieuwoord in 1987. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. Achterkant van boerderij Nieuwoord in 1987. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


Op vrijdag 4 november van het jaar 1927 vond ten overstaan van de Houtense notaris Immink de boedelscheiding plaats van boerderij Nieuwoord. Jacobus Hendrikus van Woudenberg, veehouder te Breukelen, echtgenoot van Jacoba Streefkerk, Hendrik de Vor, gehuwd met Niesje Streefkerk, Mevrouw Dirkje Bernarda Jabik Streefkerk en de heer Willem Hendrikus van Woudenberg, Reijerszoon. Waarbij Dirkje Jabikje Streefkerk aan haar zwager Hendrik de Vor de boerderij Nieuwoord legateert. gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 7174 (674), 1927 sept. 27-1927 nov. 12 674 134 A1159. Op vrijdag 4 november van het jaar 1927 vond ten overstaan van de Houtense notaris Immink de boedelscheiding plaats van boerderij Nieuwoord. Jacobus Hendrikus van Woudenberg, veehouder te Breukelen, echtgenoot van Jacoba Streefkerk, Hendrik de Vor, gehuwd met Niesje Streefkerk, Mevrouw Dirkje Bernarda Jabik Streefkerk en de heer Willem Hendrikus van Woudenberg, Reijerszoon. Waarbij Dirkje Jabikje Streefkerk aan haar zwager Hendrik de Vor de boerderij Nieuwoord legateert. gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 7174 (674), 1927 sept. 27-1927 nov. 12 674 134 A1159.


Op vrijdag 29 december van het jaar 1899 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma de boedekscheiding plaats van veehouder Reijer van Woudenberg. Het vastgoed werd verdeeld onder diverse familieleden Van Wouden. Perceel 2 bedroeg boerderij Nieuwoord ter waarde van ƒ. 33.500-, gulden die toekwam aan dochter Dirkje Jabikje van Woudenberg, gehuwd met Dirk Berandus Streefkerk. Beschrijving van akte met perceel 2 en de waarde van boerderij Nieuwoord. Bron: HUA, 1294 6857 (357), 1899 dec. 9-1900 april 21 357 11 A923 A924. Op vrijdag 29 december van het jaar 1899 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma de boedekscheiding plaats van veehouder Reijer van Woudenberg. Het vastgoed werd verdeeld onder diverse familieleden Van Wouden. Perceel 2 bedroeg boerderij Nieuwoord ter waarde van ƒ. 33.500-, gulden die toekwam aan dochter Dirkje Jabikje van Woudenberg, gehuwd met Dirk Berandus Streefkerk. Beschrijving van akte met perceel 2 en de waarde van boerderij Nieuwoord. Bron: HUA, 1294 6857 (357), 1899 dec. 9-1900 april 21 357 11 A923 A924.


Op vrijdag 29 december van het jaar 1899 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma de boedekscheiding plaats van veehouder Reijer van Woudenberg. Het vastgoed werd verdeeld onder diverse familieleden Van Wouden. Perceel 2 bedroeg boerderij Nieuwoord ter waarde van ƒ. 33.500-, gulden die toekwam aan dochter Dirkje Jabikje van Woudenberg, gehuwd met Dirk Berandus Streefkerk. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 6857 (357), 1899 dec. 9-1900 april 21 357 11 A923 A924. Op vrijdag 29 december van het jaar 1899 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma de boedekscheiding plaats van veehouder Reijer van Woudenberg. Het vastgoed werd verdeeld onder diverse familieleden Van Wouden. Perceel 2 bedroeg boerderij Nieuwoord ter waarde van ƒ. 33.500-, gulden die toekwam aan dochter Dirkje Jabikje van Woudenberg, gehuwd met Dirk Berandus Streefkerk. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 6857 (357), 1899 dec. 9-1900 april 21 357 11 A923 A924.


Op vrijdag 29 december van het jaar 1899 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma de boedekscheiding plaats van veehouder Reijer van Woudenberg. Het vastgoed werd verdeeld onder diverse familieleden Van Wouden. Perceel 2 bedroeg boerderij Nieuwoord ter waarde van ƒ. 33.500-, gulden die toekwam aan dochter Dirkje Jabikje van Woudenberg, gehuwd met Dirk Berandus Streefkerk. Beschrijving van perceel 2 met boerderij Nieuwoord. Bron: HUA, 1294 6857 (357), 1899 dec. 9-1900 april 21 357 11 A923 A924. Op vrijdag 29 december van het jaar 1899 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma de boedekscheiding plaats van veehouder Reijer van Woudenberg. Het vastgoed werd verdeeld onder diverse familieleden Van Wouden. Perceel 2 bedroeg boerderij Nieuwoord ter waarde van ƒ. 33.500-, gulden die toekwam aan dochter Dirkje Jabikje van Woudenberg, gehuwd met Dirk Berandus Streefkerk. Beschrijving van perceel 2 met boerderij Nieuwoord. Bron: HUA, 1294 6857 (357), 1899 dec. 9-1900 april 21 357 11 A923 A924.


Op vrijdag 29 december van het jaar 1899 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma de boedekscheiding plaats van veehouder Reijer van Woudenberg. Het vastgoed werd verdeeld onder diverse familieleden Van Wouden. Perceel 2 bedroeg boerderij Nieuwoord ter waarde van ƒ. 33.500-, gulden die toekwam aan dochter Dirkje Jabikje van Woudenberg, gehuwd met Dirk Berandus Streefkerk. Beschrijving van familieleden Van Woudenberg. Bron: HUA, 1294 6857 (357), 1899 dec. 9-1900 april 21 357 11 A923 A924. Op vrijdag 29 december van het jaar 1899 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma de boedekscheiding plaats van veehouder Reijer van Woudenberg. Het vastgoed werd verdeeld onder diverse familieleden Van Wouden. Perceel 2 bedroeg boerderij Nieuwoord ter waarde van ƒ. 33.500-, gulden die toekwam aan dochter Dirkje Jabikje van Woudenberg, gehuwd met Dirk Berandus Streefkerk. Beschrijving van familieleden Van Woudenberg. Bron: HUA, 1294 6857 (357), 1899 dec. 9-1900 april 21 357 11 A923 A924.


Zicht vanaf het boerderijterrein Nieuwoord in 1978 met de startende voorbereidingen voor de bouw van de wijk De Weerwolf, met de buurten De Gaarden. Later werd deze buurt onderdeel vanaf 2012 van de wijk Houten Noordwest. Bron: met dank aan Hendrik de Vor. Zicht vanaf het boerderijterrein Nieuwoord in 1978 met de startende voorbereidingen voor de bouw van de wijk De Weerwolf, met de buurten De Gaarden. Later werd deze buurt onderdeel vanaf 2012 van de wijk Houten Noordwest. Bron: met dank aan Hendrik de Vor.


Op vrijdag 29 december van het jaar 1899 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma de boedekscheiding plaats van veehouder Reijer van Woudenberg. Het vastgoed werd verdeeld onder diverse familieleden Van Wouden. Perceel 2 bedroeg boerderij Nieuwoord ter waarde van ƒ. 33.500-, gulden die toekwam aan dochter Dirkje Jabikje van Woudenberg, gehuwd met Dirk Berandus Streefkerk. Beschrijving van familieleden Van Woudenberg. Bron: HUA, 1294 6857 (357), 1899 dec. 9-1900 april 21 357 11 A923 A924. Op vrijdag 29 december van het jaar 1899 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma de boedekscheiding plaats van veehouder Reijer van Woudenberg. Het vastgoed werd verdeeld onder diverse familieleden Van Wouden. Perceel 2 bedroeg boerderij Nieuwoord ter waarde van ƒ. 33.500-, gulden die toekwam aan dochter Dirkje Jabikje van Woudenberg, gehuwd met Dirk Berandus Streefkerk. Beschrijving van familieleden Van Woudenberg. Bron: HUA, 1294 6857 (357), 1899 dec. 9-1900 april 21 357 11 A923 A924.


Op vrijdag 29 december van het jaar 1899 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma de boedekscheiding plaats van veehouder Reijer van Woudenberg. Het vastgoed werd verdeeld onder diverse familieleden Van Wouden. Perceel 2 bedroeg boerderij Nieuwoord ter waarde van ƒ. 33.500-, gulden die toekwam aan dochter Dirkje Jabikje van Woudenberg, gehuwd met Dirk Berandus Streefkerk. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 6857 (357), 1899 dec. 9-1900 april 21 357 11 A923 A924. Op vrijdag 29 december van het jaar 1899 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma de boedekscheiding plaats van veehouder Reijer van Woudenberg. Het vastgoed werd verdeeld onder diverse familieleden Van Wouden. Perceel 2 bedroeg boerderij Nieuwoord ter waarde van ƒ. 33.500-, gulden die toekwam aan dochter Dirkje Jabikje van Woudenberg, gehuwd met Dirk Berandus Streefkerk. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 6857 (357), 1899 dec. 9-1900 april 21 357 11 A923 A924.


Op vrijdag 28 juni 1974 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Antonie de Gier de verkoop plaats van boerderij Nieuwoord waarbij Willem Jacobus de Vor, gehuwd met Wilhelmina Hendrika Lekkerkerker de boerderij verkocht aan de gemeente Houten voor de verkoopsom ƒ. 946.200-,. Beschrijving van verkoopsom. Bron: HUA, 1294 8981 2781 105. Op vrijdag 28 juni 1974 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Antonie de Gier de verkoop plaats van boerderij Nieuwoord waarbij Willem Jacobus de Vor, gehuwd met Wilhelmina Hendrika Lekkerkerker de boerderij verkocht aan de gemeente Houten voor de verkoopsom ƒ. 946.200-,. Beschrijving van verkoopsom. Bron: HUA, 1294 8981 2781 105.


Op vrijdag 28 juni 1974 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Antonie de Gier de verkoop plaats van boerderij Nieuwoord waarbij Willem Jacobus de Vor, gehuwd met Wilhelmina Hendrika Lekkerkerker de boerderij verkocht aan de gemeente Houten voor de verkoopsom ƒ. 946.200-,. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 8981 2781 105. Op vrijdag 28 juni 1974 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Antonie de Gier de verkoop plaats van boerderij Nieuwoord waarbij Willem Jacobus de Vor, gehuwd met Wilhelmina Hendrika Lekkerkerker de boerderij verkocht aan de gemeente Houten voor de verkoopsom ƒ. 946.200-,. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 8981 2781 105.


Gezicht op boerderij Nieuwoord aan de Utrechtseweg in het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Boerderij toen nog in gebruik bij de familie De Vor. Collectie Hans Schemmekes. RAZU, 353. Gezicht op boerderij Nieuwoord aan de Utrechtseweg in het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Boerderij toen nog in gebruik bij de familie De Vor. Collectie Hans Schemmekes. RAZU, 353.


Gezicht vanaf de Utrechtseweg op de Oud Wulfseweg in het midden van de jaren zeventig met rechts de boom die er heden nog staat naast het huis van de Moerbeigaarde nr. 10. De knobbels aan de boom komen van munitieschreven afkomstig van militaire vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Collectie Hans Schemmekes RAZU, 353. Gezicht vanaf de Utrechtseweg op de Oud Wulfseweg in het midden van de jaren zeventig met rechts de boom die er heden nog staat naast het huis van de Moerbeigaarde nr. 10. De knobbels aan de boom komen van munitieschreven afkomstig van militaire vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Collectie Hans Schemmekes RAZU, 353.


Op donderdag 10 juli van het jaar 1873 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek vond de verkoop plaats een stuk grond door eigenaar IJsbrand Jan Hendrik de Kock aan Reyer van Woudenberg die al eerder dan 1893 een boerderij Nieuwoord op het stuk grond liet bouwen. Uit kaderonderzoek blijkt dat er al in 1885-1886 heeft moeten staan. De verkoopsom bedroeg f. 3.500. Bron: HUA, 34-4, 3533, aktenummer: 20749. Op donderdag 10 juli van het jaar 1873 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek vond de verkoop plaats een stuk grond door eigenaar IJsbrand Jan Hendrik de Kock aan Reyer van Woudenberg die al eerder dan 1893 een boerderij Nieuwoord op het stuk grond liet bouwen. Uit kaderonderzoek blijkt dat er al in 1885-1886 heeft moeten staan. De verkoopsom bedroeg f. 3.500. Bron: HUA, 34-4, 3533, aktenummer: 20749.


Op vrijdag 23 december 1938 vond ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma de verkoop van diverse stukken grond aan de Provincialwe Waterstaat van Utrecht voor de uitbreiding en verbreding van de de Utrechtseweg. Voor gelegen van boerderijen Nieuwoord en Den Oord. Bron: HUA, 1294 7368 (868), 1938 nov. 19-1939 jan. 18 868.61. Op vrijdag 23 december 1938 vond ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma de verkoop van diverse stukken grond aan de Provincialwe Waterstaat van Utrecht voor de uitbreiding en verbreding van de de Utrechtseweg. Voor gelegen van boerderijen Nieuwoord en Den Oord. Bron: HUA, 1294 7368 (868), 1938 nov. 19-1939 jan. 18 868.61.


Op vrijdag 23 december 1938 vond ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma de verkoop van diverse stukken grond aan de Provincialwe Waterstaat van Utrecht voor de uitbreiding en verbreding van de de Utrechtseweg. Voor gelegen van boerderijen Nieuwoord en Den Oord. Beschrijving van grond van eigenaren. Bron: HUA, 1294 7368 (868), 1938 nov. 19-1939 jan. 18 868.61. Op vrijdag 23 december 1938 vond ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma de verkoop van diverse stukken grond aan de Provincialwe Waterstaat van Utrecht voor de uitbreiding en verbreding van de de Utrechtseweg. Voor gelegen van boerderijen Nieuwoord en Den Oord. Beschrijving van grond van eigenaren. Bron: HUA, 1294 7368 (868), 1938 nov. 19-1939 jan. 18 868.61.


Zicht vanaf het boerderijterrein Nieuwoord in 1978 met de startende voorbereidingen voor de bouw van de wijk De Weerwolf, met de buurten De Gaarden. Later werd deze buurt onderdeel vanaf 2012 van de wijk Houten Noordwest. Bron: met dank aan Hendrik de Vor. Zicht vanaf het boerderijterrein Nieuwoord in 1978 met de startende voorbereidingen voor de bouw van de wijk De Weerwolf, met de buurten De Gaarden. Later werd deze buurt onderdeel vanaf 2012 van de wijk Houten Noordwest. Bron: met dank aan Hendrik de Vor.


Op vrijdag 23 december 1938 vond ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma de verkoop van diverse stukken grond aan de Provincialwe Waterstaat van Utrecht voor de uitbreiding en verbreding van de de Utrechtseweg. Voor gelegen van boerderijen Nieuwoord en Den Oord. Beschrijving van de diverse percelen. Bron: HUA, 1294 7368 (868), 1938 nov. 19-1939 jan. 18 868.61. Op vrijdag 23 december 1938 vond ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma de verkoop van diverse stukken grond aan de Provincialwe Waterstaat van Utrecht voor de uitbreiding en verbreding van de de Utrechtseweg. Voor gelegen van boerderijen Nieuwoord en Den Oord. Beschrijving van de diverse percelen. Bron: HUA, 1294 7368 (868), 1938 nov. 19-1939 jan. 18 868.61.


Bouwtekening behorend bij het plan van de heer H. de Vor, wonende op boerderij Nieuwoord op 9 augustus 1928. Bron: RAZU, 109. Bouwtekening behorend bij het plan van de heer H. de Vor, wonende op boerderij Nieuwoord op 9 augustus 1928. Bron: RAZU, 109.


Zicht op de Utrechtseweg in zuidoostelijke richting gezien met links boerderij Nieuwoord in ca. 1975. Bron: RAZU, 353. Zicht op de Utrechtseweg in zuidoostelijke richting gezien met links boerderij Nieuwoord in ca. 1975. Bron: RAZU, 353.


Zicht op het terrein van boerderij Nieuwoord rond 1975 met kippen op het terrein met op de voorgrond Hendrik de Vor. Bron: met dank aan Henk de Vor. Zicht op het terrein van boerderij Nieuwoord rond 1975 met kippen op het terrein met op de voorgrond Hendrik de Vor. Bron: met dank aan Henk de Vor.


Gezicht op enkele weilanden langs de Lobbendijk te Houten. vanaf de Utrechtseweg in 1974. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 856681. Gezicht op enkele weilanden langs de Lobbendijk te Houten. vanaf de Utrechtseweg in 1974. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 856681.


Boerderij Nieuwoord in 1935 gelegen aan de Utrechtseweg. Heden de Notengaarde 3. Collectie: prentbriefkaarten H. Steenman. Boerderij Nieuwoord in 1935 gelegen aan de Utrechtseweg. Heden de Notengaarde 3. Collectie: prentbriefkaarten H. Steenman.


Op vrijdag 23 december 1938 vond ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma de verkoop van diverse stukken grond aan de Provincialwe Waterstaat van Utrecht voor de uitbreiding en verbreding van de de Utrechtseweg. Voor gelegen van boerderijen Nieuwoord en Den Oord. Bron: HUA, 1294 7368 (868), 1938 nov. 19-1939 jan. 18 868.61. Op vrijdag 23 december 1938 vond ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma de verkoop van diverse stukken grond aan de Provincialwe Waterstaat van Utrecht voor de uitbreiding en verbreding van de de Utrechtseweg. Voor gelegen van boerderijen Nieuwoord en Den Oord. Bron: HUA, 1294 7368 (868), 1938 nov. 19-1939 jan. 18 868.61.


Fragment van bouwvergunning tot het plaatsen van een houten schuur bij het boerderij terrein Nieuwoord van 15 augustus 1928 door J. van Hal. Bron: RAZU, 109. Fragment van bouwvergunning tot het plaatsen van een houten schuur bij het boerderij terrein Nieuwoord van 15 augustus 1928 door J. van Hal. Bron: RAZU, 109.


Luchtfoto van de (toenmalige) Utrechtseweg, heden de wijk Houten Noordwest, buurt De Gaarden gezien vanuit het zuiden rond 1965-1973. Bron: HUA, 1929. Luchtfoto van de (toenmalige) Utrechtseweg, heden de wijk Houten Noordwest, buurt De Gaarden gezien vanuit het zuiden rond 1965-1973. Bron: HUA, 1929.


Fragment van bouwvertgunning van 20 maart 1918 waarbij de wed. Streefkerk, wonende op boerderij Nieuwoord aanvraag doet tot het aanbouwen van een keuken met bergplaats aan de boerderij Nieuwoord. Bijbehorende tekening. Bron: RAZU, 109. Fragment van bouwvertgunning van 20 maart 1918 waarbij de wed. Streefkerk, wonende op boerderij Nieuwoord aanvraag doet tot het aanbouwen van een keuken met bergplaats aan de boerderij Nieuwoord. Bijbehorende tekening. Bron: RAZU, 109.


De door brand beschadigde rietenkap (vandalisme) van boerderij Nieuwoord in de zomer van 2009. Foto: Cees vVerhoef. De door brand beschadigde rietenkap (vandalisme) van boerderij Nieuwoord in de zomer van 2009. Foto: Cees vVerhoef.


Fragment van bouwvergunning tot het plaatsen van een houten schuur bij het boerderij terrein Nieuwoord van 15 augustus 1928 door J. van Hal. Bron: RAZU, 109. Fragment van bouwvergunning tot het plaatsen van een houten schuur bij het boerderij terrein Nieuwoord van 15 augustus 1928 door J. van Hal. Bron: RAZU, 109.


De door brand beschadigde rietenkap (vandalisme) van boerderij Nieuwoord in de zomer van 2009. Foto: Cees vVerhoef. De door brand beschadigde rietenkap (vandalisme) van boerderij Nieuwoord in de zomer van 2009. Foto: Cees vVerhoef.


Fragment van bouwvergunning tot bouwen van een gebouw/ schuur met pannen op het boerderijterrein Nieuwoord van 4 april 1918. Bron: RAZU, 109. Fragment van bouwvergunning tot bouwen van een gebouw/ schuur met pannen op het boerderijterrein Nieuwoord van 4 april 1918. Bron: RAZU, 109.


Zicht vanaf de Utrechtseweg op boerderij Nieuwoord in ca. 1975 op een winterse dag. Bron: met dank aan Henk de Vor. Zicht vanaf de Utrechtseweg op boerderij Nieuwoord in ca. 1975 op een winterse dag. Bron: met dank aan Henk de Vor.


Zicht op boerderij Nieuwoord gezien vanaf de zijkant medio jaren 1965-1975. Elke zaterdag werd het grind bij de boerderij aangeharkt. Bron: met dank aan Henk de Vor. Zicht op boerderij Nieuwoord gezien vanaf de zijkant medio jaren 1965-1975. Elke zaterdag werd het grind bij de boerderij aangeharkt. Bron: met dank aan Henk de Vor.


Luchtfoto gezien vanuit het zuiden met in pijlen aangegeven welke onderdelen van het boerderijterrein wat, wat, was. De rode pijl was de boomgaard van de familie De Vor. De blauwe pijl is het kippenhok met de schapen in de wei, groene pijl is de betonnen plaat waar in de zomer de koeien gemolken werden en in de winter de opslag voor “ ruige mest Luchtfoto gezien vanuit het zuiden met in pijlen aangegeven welke onderdelen van het boerderijterrein wat, wat, was. De rode pijl was de boomgaard van de familie De Vor. De blauwe pijl is het kippenhok met de schapen in de wei, groene pijl is de betonnen plaat waar in de zomer de koeien gemolken werden en in de winter de opslag voor “ ruige mest ". gele pijl is de “ zwarte schuur “dat aan de rechter kant de garage was en de rest de werkplaats en opslag voor machines . #1 was de varkens stal aan de voorkant en de achterste gedeelte was jongvee stal in de winter  #2 was de stenen “ witte schuur” en was opslag voor de “ stranssporteurband “ voor de hooibalen die in de hooiberg gingen en voor opslag van alles en nog wat oa zakken voer. Met dank aan Henk de Vor. Bron: HUA, 1929.


Gezicht op de verhuizing van familie De Vor in 1978 naar de nieuwe boerderij Nieuwoord in Nieuwkoop (bij Alphen aan de Rijn) waarbij de heer Cor van Rijswijk bezig is goederen op de vrachtwagen aan het laden. Bron: met dank aan Henk de Vor. Gezicht op de verhuizing van familie De Vor in 1978 naar de nieuwe boerderij Nieuwoord in Nieuwkoop (bij Alphen aan de Rijn) waarbij de heer Cor van Rijswijk bezig is goederen op de vrachtwagen aan het laden. Bron: met dank aan Henk de Vor.


Tekening door Harry Hoogstraten uit 1989 van boerderij Nieuwoord. Bron: SHH archief. Tekening door Harry Hoogstraten uit 1989 van boerderij Nieuwoord. Bron: SHH archief.


Gezicht op de verhuizing van familie De Vor in 1978 naar de nieuwe boerderij Nieuwoord in Nieuwkoop (bij Alphen aan de Rijn) waarbij de heer Cor van Rijswijk bezig de balen hooi op de vrachtwagen te laden. Bron: met dank aan Henk de Vor. Gezicht op de verhuizing van familie De Vor in 1978 naar de nieuwe boerderij Nieuwoord in Nieuwkoop (bij Alphen aan de Rijn) waarbij de heer Cor van Rijswijk bezig de balen hooi op de vrachtwagen te laden. Bron: met dank aan Henk de Vor.


Zicht vanaf de Utrechtseweg (in de buurt het boerderijterrein Nieuwoord) in 1978 met de startende voorbereidingen voor de bouw van de wijk De Weerwolf, met de buurten De Gaarden. Later werd deze buurt onderdeel vanaf 2012 van de wijk Houten Noordwest. Bron: met dank aan Hendrik de Vor. Zicht vanaf de Utrechtseweg (in de buurt het boerderijterrein Nieuwoord) in 1978 met de startende voorbereidingen voor de bouw van de wijk De Weerwolf, met de buurten De Gaarden. Later werd deze buurt onderdeel vanaf 2012 van de wijk Houten Noordwest. Bron: met dank aan Hendrik de Vor.


Fragment van bouwvertgunning van 20 maart 1918 waarbij de wed. Streefkerk, wonende op boerderij Nieuwoord aanvraag doet tot het aanbouwen van een keuken met bergplaats aan de boerderij Nieuwoord. Bron: RAZU, 109. Fragment van bouwvertgunning van 20 maart 1918 waarbij de wed. Streefkerk, wonende op boerderij Nieuwoord aanvraag doet tot het aanbouwen van een keuken met bergplaats aan de boerderij Nieuwoord. Bron: RAZU, 109.


Zicht vanaf het boerderijterrein in 1978 met het graven van de watergang tussen de Appelgaarde en de latere Troubadoursborch (Utrechtseweg). Bron: met dank aan Henk de Vor. Zicht vanaf het boerderijterrein in 1978 met het graven van de watergang tussen de Appelgaarde en de latere Troubadoursborch (Utrechtseweg). Bron: met dank aan Henk de Vor.


   

E-mailen
Info