Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Bosch van Drakestein - Boerderijen

Al enige tijd houd ik mij bezig met het onderzoeken van boerderijen in de gemeente Houten. 

Deze stonden ooit binnen de grenzen of buiten de vroegere gemeente grenzen van de gemeente Houten en waren ooit in het bezit van familie Bosch van Drakestein.

Een korte uitleg van deze desbetreffende boerderijen lees u hieronder:


Boerderij De Koppel en ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd


Boerderij De Koppel omstreeks 1930-1940. Reconstructie tekening Peter Koch.Boerderij De Koppel omstreeks 1930-1940. Reconstructie tekening Peter Koch.


Boerderij De Koppel ooit gelegen aan het einde van de Koppeldijk O88/O89 en aan het begin van het Rijndijkje. Was gelegen tegen de grens van het Utrechtse Tolsteeg aan. Boerderij De Koppel was eeuwenlang het eigendom van het Utrechtse kapittel ten DOM. Op woensdag 15 december 1819 kocht Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein op een veiling te Utrecht de boerderij aan van de Nederlandse Domeinen van het Rijksdomeinen kantoor te Amerongen.

Na het overlijden van Paulus in 1834 erft zijn zoon Jhr. Willem Bosch van Drakestein boerderij De Koppel. Willem verkoopt de boerderij aan zijn jongste broer Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein in 1846 om een onbekende rede. Gerard Willem (1813-1862) overlijd op 12 december 1862 op 49 jarige leeftijd waarna zijn neef Paulus Jan Bosch van Drakestein door het kantongerecht in 1863 wordt toegewezen als voogd over zijn kinderen. Hiermee was ook het beheer van de landerijen en hofstede van De Koppel mee gemoeid.De zonen van Gerard Willem, Jhr. Paulus Titus Marie Jozef Bosch van Drakestein en Jhr. Henri Balthasar Rudolf Aloysius Josef Marie Bosch van Drakestein die gemachtigde was voor zijn broer Paul Titus verkochten de boerderij in 1896 na de veiling aan veehouder Michiel de Groot.

Per 1 januari 1954 komt de boerderij op Utrechts grondgebied te liggen na een grote grond-annexatie in die tijd. Het Houtense Maarschalkerweerd werd bij de gemeente Utrecht gevoegd.

In 1964 verkopen de broers Willem en Johan van Zijl de boerderij aan gemeente Utrecht voor de toenmalige stadsuitbreiding van Utrecht Lunetten. Kort daarna is de boerderij gesloopt. 


De tot nu toe enige bekendste foto van boerderij De Koppel in de periode 1930-1940. Foto: Collectie Peter Sneltjes. Historische Kring Lunetten Utrecht.De tot nu toe enige bekendste foto van boerderij De Koppel in de periode 1930-1940. Foto: Collectie Peter Sneltjes. Historische Kring Lunetten Utrecht.


Op donderdag 18 februari 1965 wordt bij besluit van de gemeenteraad van Utrecht besloten om boerderij De Koppel (hoofdgebouw) van het boerderijen complex te kopen van J.W. van Zijl, wonende te Bunnik voor een bedrag van f. 551.530,- gulden. Akte gepasseerd ten overstaan van de Utrechtse notaris A.P.M. Festen op dinsdag 29 juni 1965. Bron: Het Utrechts Archief, 1803, 665, 000155.Op donderdag 18 februari 1965 wordt bij besluit van de gemeenteraad van Utrecht besloten om boerderij De Koppel (hoofdgebouw) van het boerderijen complex te kopen van J.W. van Zijl, wonende te Bunnik voor een bedrag van f. 551.530,- gulden. Akte gepasseerd ten overstaan van de Utrechtse notaris A.P.M. Festen op dinsdag 29 juni 1965. Bron: Het Utrechts Archief, 1803, 665, 000155.


Op donderdag 18 februari 1965 wordt bij besluit van de gemeenteraad van Utrecht besloten om boerderij De Koppel (bakhuis) van het boerderijen complex te kopen van M. de Bree Jr. voor een bedrag van f. 510.000,- gulden. Akte gepasseerd ten overstaan van de Utrechtse notaris A.J.J.M van Iersel op woensdag 23 juni 1965. Bron: Het Utrechts Archief, 1803, 665, 000156.Op donderdag 18 februari 1965 wordt bij besluit van de gemeenteraad van Utrecht besloten om boerderij De Koppel (bakhuis) van het boerderijen complex te kopen van M. de Bree Jr. voor een bedrag van f. 510.000,- gulden. Akte gepasseerd ten overstaan van de Utrechtse notaris A.J.J.M van Iersel op woensdag 23 juni 1965. Bron: Het Utrechts Archief, 1803, 665, 000156. Fotogalerij boerderij De Koppel


Op zaterdag 28 november 1896 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Henri Francois Wouter Dubois en Jhr. Willem Eugene Bosch van Oud-Amelisweerd hofstede De Koppel en de ambachtsheerlijkheid de Grote en De Kleine Koppel en Maarschalkerweerd per opbod verkocht. Diverse landerijen in Houten, Oud-Wulven en het Utrechtse Tolsteeg werden hierbij geveild.


Portret van mr. H.F.W. Dubois in 1883-1884, geboren 1844, notaris en lid van de gemeenteraad van Utrecht (1891-1911), overleden 1932. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 221525.Portret van mr. H.F.W. Dubois in 1883-1884, geboren 1844, notaris en lid van de gemeenteraad van Utrecht (1891-1911), overleden 1932. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 221525.


Portret van Jhr. mr. W.E. Bosch van Oud-Amelisweerd in 1934-1935, geboren 1864, notaris te Utrecht, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht (1906-1927), overleden 1935. Borstbeeld links. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 104126.Portret van Jhr. mr. W.E. Bosch van Oud-Amelisweerd in 1934-1935, geboren 1864, notaris te Utrecht, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht (1906-1927), overleden 1935. Borstbeeld links. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 104126.De vast- en onroerende goederen werden aangeboden door curator Jhr. Willem Hendrik Frederik Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) als gemachtigede voor zijn onder curatele gestelde broer Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak).

Paul Titus was bij zijn geboorte op 6 augustus 1854 te Markelo als verstandelijke gehandicapt geboren. Paul Titus overleed op 72 jarige leeftijd op 6 september 1926 op Kasteel Baelen in het Belgische Hendrik-Kapelle.

Onder een gerechtelijke uitspraak van de rechtbank van Zutphen in 1890 was Paul Titus onder curatele gesteld bij zijn broers.

Bij de veiling werd de ambachtsheerlijkheid gemijnd op f. 1.000,- gulden. Maar kopers zagen op het laatste moment van de aankoop af (opgehouden). Waardoor na de veiling Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein met zijn ambachtsheerlijkheid bleef bezitten tot aan zijn overlijden in 1926 en hij dus Heer van de heerlijkheid bleef.

Boerderij De Koppel werd voor gemijnd opbod verkocht aan de toenmalige pachter die er al jaren op boerde Michiel de Groot kocht de boerderij van f. 24.500,- gulden.


Handtekening gezet door curator Jhr. Willem Hendrik Frederik Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) op zaterdag 28 november 1896 voor de verkoop van het vast- en onroerend goed en de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd die tot die tijd het eigendom was van zijn broer Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak). Bon: Het Utrechts Archief, 34-4, U330p028, aktenummer: 3949.Handtekening gezet door curator Jhr. Willem Hendrik Frederik Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) op zaterdag 28 november 1896 voor de verkoop van het vast- en onroerend goed en de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd die tot die tijd het eigendom was van zijn broer Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak). Bon: Het Utrechts Archief, 34-4, U330p028, aktenummer: 3949.


Op vrijdag 1 mei 1874 werd de ambachtsheerlijkheid die in het bezit was geweest van de erfgenamen (link) Munnicks van Cleeff / Ridder van Rappard verkocht aan familie Bosch van Drakestein.

De erfgename verkochten de ambachtsheerlijkheid aan de Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein, wonende te 's-Hertogenbosch en commissaris van de koning in Noord-Brabant. Hij was voogd over zijn neven Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein en zijn broer Jhr. Henri Balthasar Rudolf Aloysius Josef Marie Bosch van Drakestein uit Goor (Heeckeren tak).

Vader Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein de oom van Paulus Jan was al in 1862 op veel te vroege leeftijd overleden. In de verkoop betrof ook nog het verhandelen van diverse percelen grond in Utrecht Tolsteeg door oom Jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein van Oud-Amelisweerd. Hij was tevens gemachtigde voor zijn neven voor het aankopen van de ambachtsheerlijkheid.

In akte werd vastgelegd dat hij de ambachtsheerlijkheid aan zijn neef Paulus Jan zou doorgeven zonder enige recht van privileges. Paulus Jan zou de ambachtsheerlijkheid beheren voor zijn neven Paul Titus en Henri Balthasar totdat zij oud genoeg zouden zijn voor het beheren van onroerende goederen. Paul Titus was pas 20 jaar en zijn jongere broer Henri Balthasar was nog maar 17 jaar.

Het verhandelen van percelen en de ambachtsheerlijkheid gebeurden ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek voor een bedrag van in totaal f. 4.000,- gulden.

Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein had de vele landerijen en de hofstede van zijn diverse ouderlijke familieleden vererft.


Handtekening onder akte van aan- en verkoop van onder andere de ambachtsheerlijkheid door Jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein van Oud-Amelisweerd op vrijdag 1 mei 1874. Foto: Sander van Scherpenzeel. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4.Handtekening onder akte van aan- en verkoop van onder andere de ambachtsheerlijkheid door Jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein van Oud-Amelisweerd op vrijdag 1 mei 1874. Foto: Sander van Scherpenzeel. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4.


Jacob Hendrik van Schermbeek. Geboren op 27 mei 1855 te Utrecht en overleden op 1 juni 1926 te Utrecht. Hij werd 71 jaar oud.Jacob Hendrik van Schermbeek. Geboren op 27 mei 1855 te Utrecht en overleden op 1 juni 1926 te Utrecht. Hij werd 71 jaar oud.
Krantenknipsel uit het Utrechtsch Nieuwsblad van zaterdag 15 september 1928 met daarin een korte geschiedkundige uitleg over ambachtsheerlijkheid de Grote en Kleine Koppel en Maarschalkerweerd. Bron: Het Utrechts Archief, krantenbank.Krantenknipsel uit het Utrechtsch Nieuwsblad van zaterdag 15 september 1928 met daarin een korte geschiedkundige uitleg over ambachtsheerlijkheid de Grote en Kleine Koppel en Maarschalkerweerd. Bron: Het Utrechts Archief, krantenbank.Tussen 1874 tot aan zijn overlijden in 1926 was Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein, Heer van de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd. Zijn broer Jhr. Henri Balthasar Rudolf Aloysius Josef Marie Bosch van Drakestein was op 1 mei 1874 ook Heer van beide ambachtsheerlijkheden maar wordt in de veiling van 1896 niet meer genoemd als tweede titelhouder van de heerlijkheden. Paul Titus bleef de titel behouden na de veiling van november 1896 omdat een bieder op de ambachtsheerlijkheid op het laatste moment afzag tot de aankoop van de ambachtsheerlijkheid.

Familie Munnicks van Cleeff verkocht de ambachtsheerlijkheid in mei 1874 omdat zij (vermoedelijk) meer zagen in de titel bij de familie Bosch omdat zij fysiek ook de landerijen in eigendom hadden. Hierbij zal ook mee gespeeld hebben dat de twee zusters Anthonia Elisabeth Munnicks van Cleeff (1829 - 1857) en Alida Johanna Sara Munnicks van Cleeff (1832 - 1866) vroegtijdig waren overleden. Zij waren beide gehuwd met Carel Casimir Alexander, ridder van Rappard die ook op te vroegtijdige leeftijd in 1871 in Duitsland overleed. Hierdoor hadden de diverse kinderen uit zijn twee huwelijken van beide zusters geen ouders en weinig vermogen meer. De enigste zoon Alexander, ridder van Rappard was respectievelijk 4 jaar toen zijn moeder overleed en ruim 9 jaar toen zijn vader Casimir overleed. 

De voogd over hun kinderen hebben toen vermoedelijk besloten om eerste maar de titel van de ambachtsheerlijkheid van vader Casimir, ridder van Rappard en opa Gerard Munnicks van Cleeff te verkopen in 1874 om voor de kinderen nog een aardig bedrag eruit te halen voor hun latere toekomst.

Bronnen: Het Utrechts Archief, 34-4, U330p028, aktenummer: 3949, 1896 en 34-4, U321e150 aktenummer: 21057, 1874 mei - 1874 aug..

Boerderij De Grote Geer

Boerderij De Grote Geer, Snoeksloot 54, 56 en 58. Foto: Peter Koch.Boerderij De Grote Geer, Snoeksloot 54, 56 en 58. Foto: Peter Koch.


Boerderij De Grote Geer ooit gelegen aan de Binnenweg kwam in 1985 te liggen aan de Snoeksloot 62 en 64 nadat om de boerderij in die periode de wijk De Sloten werd gebouwd.

Anno 2020 is de boerderij gelegen aan de Snoeksloot 54, 56 en 58. 

Tot 1798 was de boerderij eigendom van Jan van Vianen. In dat jaar overlijd hij en laat een vrouw en dochtertje achter. Zijn vrouw Engeltje Smit krijgt enkele jaren later een relatie met Jan Nagel.

Hij trouwt met haar waardoor hij De Grote Geer in eigendom verkrijgt. In de verpondingslijst uit 1806 (belasting) staat geschreven dat Jan Nagel in dat jaar een compagnon heeft een zekere J. de Munnik. De heer Nagel en De Munnik verkopen boerderij De Grote Geer op zaterdag 2 september 1815 ten overstaan van notaris Theodorus Koppen te Utrecht.

Koper is Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein samen met zijn moeder Cornelia van Bijleveld die De Grote Geer voor f. 16.000-, gulden. De voltooiing van de koop vind plaats ten overstaan van Utrechtse notaris Theodorus Koppen op maandag 18 september 1815.


Handtekeningen van P.W. Bosch van Drakestein, moeder Cornelia van Bijleveld en de notaris Theodorus Koppen op zaterdag 2 september 1815 onder koopakte van boerderij De Grote Geer wat door Paul en Cornelia voor f. 16.000-, gulden wordt aangekocht. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U270a035 1814-1815 Notaris Theodorus Koppen, aktenummer: 794, blz 401Handtekeningen van P.W. Bosch van Drakestein, moeder Cornelia van Bijleveld en de notaris Theodorus Koppen op zaterdag 2 september 1815 onder koopakte van boerderij De Grote Geer wat door Paul en Cornelia voor f. 16.000-, gulden wordt aangekocht. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U270a035 1814-1815 Notaris Theodorus Koppen, aktenummer: 794, blz 401


Paul Bosch geeft De Grote Geer met het bijbehorende land gelijk door aan zijn moeder Cornelia van Bijleveld. Zodat zij uit de pachtopbrengsten die zij later sluit met de landbouwer Abraham van Rossum in haar oude dag kan voorzien.


Kadastertekening naar dato van dinsdag 12 april 1927 van boerderij De Grote Geer (links) en omgeving. De oprijlaan van De Grote Geer vanaf het midden van de kaart lopend naar links (westen) is nog oorspronkelijk opgenomen in de wijk wegen van de buurt De Sloten en het Kooikerspark. Bron: Gemeente Houten, Kadaster NL.Kadastertekening naar dato van dinsdag 12 april 1927 van boerderij De Grote Geer (links) en omgeving. De oprijlaan van De Grote Geer vanaf het midden van de kaart lopend naar links (westen) is nog oorspronkelijk opgenomen in de wijk wegen van de buurt De Sloten en het Kooikerspark. Bron: Gemeente Houten, Kadaster NL.


Bron: Het Utrechts Archief 34-4 Notarissen in de stad Utrecht U270a035 1814-1815 Blz. 401 Aktenummer: 794 .


Fragment van een kaart waarop boerderij De Grote Geer staat ingetekend omstreeks 1650. Linksonder de Binnenweg/Rijsbruggerweg en het andere boerderijtje De Geer wat midden jaren tachtig van de twintigste eeuw is afgebroken. Rechtsboven polder De Geer. Bron: Het Utrechts Archief. Archief Hof van Utrecht 239-1 252-166-18.Fragment van een kaart waarop boerderij De Grote Geer staat ingetekend omstreeks 1650. Linksonder de Binnenweg/Rijsbruggerweg en het andere boerderijtje De Geer wat midden jaren tachtig van de twintigste eeuw is afgebroken. Rechtsboven polder De Geer. Bron: Het Utrechts Archief. Archief Hof van Utrecht 239-1 252-166-18.

 

Boerderij De Grote Geer linksboven ingetekend in het kadaster van Houten in 1982. De rode lijnen zijn de contouren van de nieuw aan te leggen oostelijke Rondweg in die tijd. De laan naar de boerderij is nog deels bestaand in de huidige infrastructuur alszijnde fietspad en rondwegtunnel aansluitend op de Binnenweg in het oosten.Boerderij De Grote Geer linksboven ingetekend in het kadaster van Houten in 1982. De rode lijnen zijn de contouren van de nieuw aan te leggen oostelijke Rondweg in die tijd. De laan naar de boerderij is nog deels bestaand in de huidige infrastructuur alszijnde fietspad en rondwegtunnel aansluitend op de Binnenweg in het oosten.


De man van Cornelia is Theodorus Gerardus Bosch die in 1802 al overlijd had voor die tijd al wat gronden in eigendom in het Houtense 't Goy. Na het overlijden van Cornelia in 1823 erft haar zoon Paulus de boerderij weer terug.


Handtekeningen van Cornelia van Bijleveld, wed. van T. G. Bosch en landbouwer Abraham van Rossum op boerderij De Grote Geer. Tezamen ondertekenend met de Utrechtse notaris Theodorus Koppen. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U270a035 1814-1815 Not. Theodorus Koppen, aktenummer: 801, blz 409.Handtekeningen van Cornelia van Bijleveld, wed. van T. G. Bosch en landbouwer Abraham van Rossum op boerderij De Grote Geer. Tezamen ondertekenend met de Utrechtse notaris Theodorus Koppen. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U270a035 1814-1815 Not. Theodorus Koppen, aktenummer: 801, blz 409.


Na zijn overlijden op 17 april 1834 komt de boerderij in handen van zijn zoon Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein. Tot 1927 zou de boerderij in het bezit blijven van familie Bosch van Drakestein. Via de nazaten van Van Nispen tot Pannerden en Helmich verkoopt deze laatste familie de boerderij in 1973 aan de familie Van Wijk die er al reeds tiental jaren erop pachten.

In hetzelfde jaar laat de familie Van Wijk de boerderij bij openbare veiling veilen en koopt de gemeente Houten boerderij De Grote Geer met de bijbehorende landerijen.


Boerderij Schoneveld

Boerderij Schoneveld tot 2003 gelegen aan de Leedijk tegenwoordig Leedijkerhout 15-17. Foto: Peter Koch.Boerderij Schoneveld tot 2003 gelegen aan de Leedijk tegenwoordig Leedijkerhout 15-17. Foto: Peter Koch.


Gerlach Theodorus Baron van der Capellen, heer van Houten en 't Goy, Schonauwen en Mijdrecht. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Gerlach Theodorus Baron van der Capellen, heer van Houten en 't Goy, Schonauwen en Mijdrecht. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Mevrouw Frederika Johanna Hangest d’Yvoy, echgenote van Gerlach Theodorus van der Capellen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Mevrouw Frederika Johanna Hangest d’Yvoy, echgenote van Gerlach Theodorus van der Capellen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.In een groot deel van de 18e eeuw behoord boerderij Schoneveld bij de onroerende goederen van kasteel Schonauwen. De onroerende goederen zijn eigendom van Gerlach Theodorus Baron van der Capellen, heer van Houten en 't Goy, Schonauwen en Mijdrecht. De baron overlijd in 1805 en laat alles na aan zijn weduwe Frederika Johanna van Hangest d’Yvoy. Zij overlijd in 1812. Doordat het echtpaar geen kinderen heeft en bovendien nog een grote schuld heeft openstaan bij een zekere jonkheer Nepveu van 18.000 gulden zien de nazaten van Frederika familie Van Hangest d'Yvoy zich genoodzaakt alles te laten veilen om de nog opstaande schuld te vereffenen. De veiling geschied op woensdag 26 oktober 1812 voor notaris Gerardus Hendrikus Stevens te Utrecht. Achter de St. Pieter, Wijk F, n. 363.


Detail van een kaart uit het kaartenboek van de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk bij Utrecht uit 1662 van boerderij Schoneveld te Houten en zijn landerijen die in het midden van de zeventiende-eeuw behoorde bij het convent. Links de Houtensewetering (weg) en bovenaan de Leedijkerhout (Leedijk). Links van de boerderij een stippelijntje van noord naar zuid dat was het zandpad van Utrecht, Houten naar het Culemborgs Veer, onderhouden door de Staten van Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, 1005-1, 78 f.27.Detail van een kaart uit het kaartenboek van de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk bij Utrecht uit 1662 van boerderij Schoneveld te Houten en zijn landerijen die in het midden van de zeventiende-eeuw behoorde bij het convent. Links de Houtensewetering (weg) en bovenaan de Leedijkerhout (Leedijk). Links van de boerderij een stippelijntje van noord naar zuid dat was het zandpad van Utrecht, Houten naar het Culemborgs Veer, onderhouden door de Staten van Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, 1005-1, 78 f.27.


Bij de veiling werd boerderij Schoneveld gekocht door Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein die hij gelijk aan zijn moeder Cornelia van Bijleveld schonk.


Handtekening van P.W. Bosch van Drakestein onder de aankoopakte van boerderij Schoneveld uit 1812. Paul kocht de boerderij aan voor f. 25.900-, gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4.Handtekening van P.W. Bosch van Drakestein onder de aankoopakte van boerderij Schoneveld uit 1812. Paul kocht de boerderij aan voor f. 25.900-, gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4.


Paul zal van de veiling eerder hebben af geweten omdat de buren van zijn moeder Cornelia de familie Van Hangest d'Yvoy waren, wonend aan de Nieuwegracht nr. 5 of Runnenbaan te Utrecht.

Om van de opbrengsten van de pacht in haar oude dag te voorzien. Na haar overlijden in 1823 erft haar kleinzoon Jan Willem Hendrik Bosch (Van Drakestein) de boerderij, hij is de neef van Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein. Via verschillende verervingen door de familie Bosch werd Schoneveld uiteindelijk verkocht bij een veiling in 1931 aan de toenmalige pachter P.J. van Wijk. Nazaten van deze P.J. van Wijk wonen tot op de dag van vandaag nog op de boerderij.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 Notarissen in de stad Utrecht U324c004 1812 Aktenummer: 1696.


Kaart uit het kaartenboek van de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk bij Utrecht uit 1662 van boerderij Schoneveld te Houten en zijn landerijen die in het midden van de zeventiende-eeuw behoorde bij het convent. Links de Houtensewetering (weg) en bovenaan de Leedijkerhout (Leedijk). Links van de boerderij een stippelijntje van noord naar zuid dat was het zandpad van Utrecht, Houten naar het Culemborgs Veer, onderhouden door de Staten van Utrecht. Rechts op de kaart de Beusichemsetuin en Rendiermos (Beusichemseweg) en het Loerikse Zandpad of Foxpad. Bron: Het Utrechts Archief, 1005-1, 78 f.27.Kaart uit het kaartenboek van de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk bij Utrecht uit 1662 van boerderij Schoneveld te Houten en zijn landerijen die in het midden van de zeventiende-eeuw behoorde bij het convent. Links de Houtensewetering (weg) en bovenaan de Leedijkerhout (Leedijk). Links van de boerderij een stippelijntje van noord naar zuid dat was het zandpad van Utrecht, Houten naar het Culemborgs Veer, onderhouden door de Staten van Utrecht. Rechts op de kaart de Beusichemsetuin en Rendiermos (Beusichemseweg) en het Loerikse Zandpad of Foxpad. Bron: Het Utrechts Archief, 1005-1, 78 f.27.


Rond 1900 is de boerderij ook een periode in eigendom geweest van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. De vroegere Commissaris van de Koning(in) van Noord-Brabant.


Detail uit een kadasterkaart van de gemeente Houten Sectie A van boerderij Schoneveld en omgeving vanaf 1832. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45950.Detail uit een kadasterkaart van de gemeente Houten Sectie A van boerderij Schoneveld en omgeving vanaf 1832. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45950.


Luchtfoto uit ca. 1995 richting het noorden gezien met op de voorgrond de toenmalige agrarische gronden van boerderij Schoneveld. Waar heden het woon- winkelgebied van Houten Zuid is gerealiseerd, geheten 'Houten Castellum'. Net onder het midden van de foto horizontaal de toenmalige Leedijk. Heden aan de oostkant van de spoorlijn (r) het Loeriksepad gelegen. Aan de westkant (l) van de spoorlijn het Loerikerhout sinds 2003 geheten. Linksboven op de foto bedrijventerrein De Schaft. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44352.Luchtfoto uit ca. 1995 richting het noorden gezien met op de voorgrond de toenmalige agrarische gronden van boerderij Schoneveld. Waar heden het woon- winkelgebied van Houten Zuid is gerealiseerd, geheten 'Houten Castellum'. Net onder het midden van de foto horizontaal de toenmalige Leedijk. Heden aan de oostkant van de spoorlijn (r) het Loeriksepad gelegen. Aan de westkant (l) van de spoorlijn het Loerikerhout sinds 2003 geheten. Linksboven op de foto bedrijventerrein De Schaft. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44352.


Boerderij Schoneveld omstreeks 1950 ingetekend in het kadaster van Houten. Bewonend door P.J. van Wijk. Het gebied is het tegenwoordige Houten Castellum in Houten Zuid.Boerderij Schoneveld omstreeks 1950 ingetekend in het kadaster van Houten. Bewonend door P.J. van Wijk. Het gebied is het tegenwoordige Houten Castellum in Houten Zuid.


Kadasterkaart van de omgeving van Schoneveld omstreeks 1870. Nu ligt hier Houten Castellum. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Beeldbank.Kadasterkaart van de omgeving van Schoneveld omstreeks 1870. Nu ligt hier Houten Castellum. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Beeldbank.


Boerderij Schoneveld, omliggende landerijen en het gebied waar heden de nieuwbouwwijk Houten Castellum is gebouwd was vanaf 1812 tot 1931 is het bezit van familie Bosch van Drakestein geweest. Eerst van de familietak Oud-Amelisweerd en later van De Vuursche familietak.