Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Van Beeck van Calkoen - Rhijnestein

Familiewapen Van Beeck van Calkoen. Familiewapen Van Beeck van Calkoen.


          

Rhijnestein is een voormalige ridderhofstad in Cothen in de gemeente Wijk bij Duurstede en wordt zowel een 'huis' als een kasteel genoemd. Oorspronkelijk is sprake van een woontoren die staat aan de rechteroever van de Kromme Rijn op een rechthoekig omgracht terrein. Bron: Wikipedia Commons Dirkjankraan - Eigen werk. Rhijnestein is een voormalige ridderhofstad in Cothen in de gemeente Wijk bij Duurstede en wordt zowel een 'huis' als een kasteel genoemd. Oorspronkelijk is sprake van een woontoren die staat aan de rechteroever van de Kromme Rijn op een rechthoekig omgracht terrein. Bron: Wikipedia Commons Dirkjankraan - Eigen werk.


   

Kadastertekening met erin de percelen van het landgoed Rhijnestein ingetekend. Bron: HUA, 80. Kadastertekening met erin de percelen van het landgoed Rhijnestein ingetekend. Bron: HUA, 80.Calkoen (ook: Van Beeck Calkoen) is een Amsterdamse regentenfamilie uit de 17e en 18e eeuw. De Calkoens waren allen lakenververs of kooplieden, zowel op de Levant als op Oost-Indië, maar oefenden ook bestuurlijke functies uit. Ze bleven tot ongeveer 1765 in lakenstoffen handelen. De Calkoens behoren tot de Nederlandse adel en het patriciaat.


 

Geschiedenis

Straatnaambord 'Van Beeck Calkoenstraat' te Cothen, genoemd naar Wilhelmus Frederik van Beeck Calkoen geboren 18 juli 1880 te Cothen en overleden op 14 april 1960. Burgemeester van Cothen van 1907 tot 1945. Foto: juni 2023, Sander van Scherpenzeel. Straatnaambord 'Van Beeck Calkoenstraat' te Cothen, genoemd naar Wilhelmus Frederik van Beeck Calkoen geboren 18 juli 1880 te Cothen en overleden op 14 april 1960. Burgemeester van Cothen van 1907 tot 1945. Foto: juni 2023, Sander van Scherpenzeel.De families Calkoen en van Beeck Calkoen stammen af van Jan Willemsz. van Dort(h) (ca. 1575-1624). Hij was afkomstig uit het graafschap Zutphen. Jan Willemsz. trouwde te Kleef met de in Deventer geboren Alida Temminck (-1651). Jan Willemsz kwam met een stiefzoon uit het eerste huwelijk van zijn vrouw rond 1600 naar Amsterdam en vestigde zich daar als lakenkoper.

Zijn manufactuur lag in de Barber(en)straat, in een pand genaamd De Blauwe Calkoen. Van de huisnaam met een kalkoen in de gevel is de familienaam afgeleid. Het bedrijf was vermoedelijk een voormalig klooster dat bij de Alteratie van Amsterdam in handen van de stad was gekomen en ter beschikking gesteld om de werkgelegenheid te verbeteren.


Portret van Jan Frederik van Beeck Calkoen (1772-1811). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Jan Frederik van Beeck Calkoen (1772-1811). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Jan Willemszoon van Dort(h) werd op 24 mei 1603 tot poorter van de stad Amsterdam ingeschreven onder de naam Jan Willemszoon Calkoen. Hij stierf te Amsterdam 18 sept. 1624.

Uit zijn huwelijk met Alida Temminck zes kinderen: Arent (1602-1660), een lakenverver; Willem (1604-1667), een goudsmid; Elisabeth, die trouwde met een goudsmit; Engelbert (1609-1669), een bierbrouwer; de lakenverver Claes (1612-1687), en Isaac (1617-1672) een wijnverlater.


Grafsteen van Jan Frederik van Beeck Calkoen (1773-1811) van beroep Hoogleraar Wijsbegeerte Hogeschool Utrecht, overleden op 37 jarige leeftijd. Gehuwd met Isabelle Antonia Lucretia van Westrenen (1778-1846), op 67 jarige leeftijd. Foto: Sander van Scherpenzeel. Grafsteen van Jan Frederik van Beeck Calkoen (1773-1811) van beroep Hoogleraar Wijsbegeerte Hogeschool Utrecht, overleden op 37 jarige leeftijd. Gehuwd met Isabelle Antonia Lucretia van Westrenen (1778-1846), op 67 jarige leeftijd. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Straatnaambord 'Rhijnestein' met verwijzing van de huisnummering te Cothen in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Straatnaambord 'Rhijnestein' met verwijzing van de huisnummering te Cothen in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.


 

Kasteel Rhijnestein aan de Rhijnestein 2 te Cothen in 1975. Foto: Peter Koch. Kasteel Rhijnestein aan de Rhijnestein 2 te Cothen in 1975. Foto: Peter Koch.Vanwege het feit dat van hun dopen geen registratie is gevonden, een aantal huwelijken plaatsvond voor het gerecht en Aeltje en Aswerus, twee kleinkinderen, zich op volwassen leeftijd lieten dopen in de gereformeerde kerk lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de familie aanvankelijk doopsgezind was.


 

Geschiedenis Kasteel Rhijnestein


 Naar een tekst van Taco Hermans. Uit het boek Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, onder redactie van B. Olde Meierink, Utrecht, Uitgeverij Matrijs, 1995.


Gezicht op de voorzijde van het kasteel Rhijnestein te Cothen uit het noordwesten in april 1891. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 5622. Gezicht op de voorzijde van het kasteel Rhijnestein te Cothen uit het noordwesten in april 1891. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 5622.Aangevuld met diverse afbeeldingen en foto's door SHH uit diverse bronnen.

Kasteel Rhijnestein, Rhijnestein 2, 3945 BD te Cothen, Wijk bij Duurstede.

Sinds 2010 behorend bij de kadastrale gemeente Wijk bij Duurstede (WIJ01), Sectie F, perceel 176.

Daarvoor ruim 180 jaar bij de kadastrale gemeente Cothen behoord. 

Sinds 1 januari 1996 behoord Cothen samen met Langbroek 

bij de nieuwe gemeente Wijk bij Duurstede.


In het midden Landgoed en Kasteel Rhijnestein te Cothen naast de Kromme Rijn anno 2020. Bron: Openstreetmap.nl. In het midden Landgoed en Kasteel Rhijnestein te Cothen naast de Kromme Rijn anno 2020. Bron: Openstreetmap.nl.RHIJNESTEIN LIGT IETS TEN OOSTEN VAN DE OUDE dorpskom van Cothen aan de noordzijde van de Kromme Rijn, tegenover de kerk’.De oorspronkelijke woontoren waaruit het kasteel is ontstaan, is gebouwd op een oude, met ijzeroer doortrokken zandplaat en vormt nog steeds de kern van het gebouw. De huidige vorm is het resultaat van twee uitbreidingen in de 19e eeuw.


  

 GESCHIEDENIS

Straatnaambord 'Rhijnestein' in Cothen in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Straatnaambord 'Rhijnestein' in Cothen in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.De oudst bekende bezitter van Rhijnestein was ridder Steven van Wijk, in de oorkonden voorkomend van 1248 tot 1268.

Bij het woord ‘bezitter’ moeten we overigens niet automatisch denken aan bezitter van de woontoren, omdat geenszins vaststaat dat de toren er rond die tijd al stond.

De zoon van Steven, ridder Daem van Bloemenweerde, werd in 1203 vermeld als bezitter van Rhijnestein?. Friederichs is van mening dat Rhijnestein in die tijd nog Bloemenwoerde of Bloemenweerde heette“.


Portret van Willem Jabes van Beeck Calkoen in 1835-1840 (1806-1895). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Willem Jabes van Beeck Calkoen in 1835-1840 (1806-1895). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Bloemenweerde is echter de naam van het stuk grond, dat wordt ingesloten door een bocht van de Kromme Rijn en de provinciale weg aan de noordwestzijde van het dorp en waar in de 17de eeuw nog de plaats van een verdwenen kasteel kon worden aangewezen’.

Vermoedelijk zijn de heren van Bloemenweerde in het bezit gekomen van Rhijnestein.


    

Cothen dorp vanuit de lucht richting het zuidoosten gezien in maart 2003. Bron: Provincie Utrecht, Henk Bol. Cothen dorp vanuit de lucht richting het zuidoosten gezien in maart 2003. Bron: Provincie Utrecht, Henk Bol.De zoon van Daem, Gijsbert, ‘knaap’ van 1348-1361”, verkocht Rhijnestein in 1361. Uit dat jaar dateert ook de oudste vermelding van het kasteel, namelijk van ro juli 136r: ‘dat huus ent hofstede te Rijnensteyne … als ’t gheleghen is in den Rijn tot Coten tusschen den Kerkdijc aen die een side en tusschen Rijchaerd Cloetinx lande an de ander side’.

Op genoemde datum werd Margriet van Arkel, vrouwe van der Eem, door Gijsbert van Abcoude met Rhijnestein beleend, na opdracht van Gijsbert van Bloemenweerde. Laatstgenoemde was hiertoe waarschijnlijk bewogen door bisschop Jan van Arkel (1346-1364), een zoon van Margriet.


Situatie tekening in 1840 van Kasteel Rhijnestein en omgeving, in bezit van familie van Beek-Calcoen. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort, objectnummer: 116.227. Situatie tekening in 1840 van Kasteel Rhijnestein en omgeving, in bezit van familie van Beek-Calcoen. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort, objectnummer: 116.227.Margriet van Arkel, gehuwd met Gijsbert Both, heer van der Eem, stierf op 23 juni 1368 en liet Rhijnestein na aan haar klein zoon Jan, een bastaard van haar zoon, de bisschop. Na een bele gering in 1396 door bisschop Frederik van Blankenheim kwam het kasteel tijdelijk in handen van Sweder van Vianen, maar op 29 september 1407 werd Daem Taetse, neef van Jan van Arkel, er
door Jacob van Gaasbeek, heer van Abcoude, weer mee beleend Rhijnestein, een leen van de heren van Abcoude van Duurstede volgens Zutphens recht, had geen eigen gerecht maar lag in het gerecht van Cothen.


Cothen dorp vanuit de lucht richting het zuidoosten gezien met links de bosschage van Kasteel Rhijnestein in maart 2003. Bron: Provincie Utrecht, Henk Bol. Cothen dorp vanuit de lucht richting het zuidoosten gezien met links de bosschage van Kasteel Rhijnestein in maart 2003. Bron: Provincie Utrecht, Henk Bol.In opdracht van Daem werd op 2 februari 1416 Herman van Steenren met het kasteel beleend. Zijn zoon Frederik werd vervolgens op 6 juni 1436 met het kasteel beleend en hij droeg het op 28 juni 1440 over aan Daniël van Nyewael, Daniël en zijn vrouw Sibilla van Dymondt bewoonden het kasteel en beplanten stuk land vóór het kasteel met wijnranken, die ‘daer aen sttecken stonden’ en in een gunstig jaar wel ‘vier amen wijns’ konden leveren“.

Blijkbaar was Daniël een gunsteling van bischop Rudolf van Diepholt, want deze waarschuwde op 24 september 1448 ‘mit eernsten allen onsen goeden luden ende ondersaten ons gestichts van Utrecht ende bijzonder onse bueren ende ondersaten van Coten’ dat zij toch vooral Daniël zijn goederen ‘rustelike ende vredelike lait(en) besitten’ en geen ‘hynder, krot of moeynisse’ bezorgden's.


Buitengebied van het dorp Cothen vanuit de lucht gezien, richting het noorden op 10 augustus 2003. Bron: Provincie Utrecht, Henk Bol. Buitengebied van het dorp Cothen vanuit de lucht gezien, richting het noorden op 10 augustus 2003. Bron: Provincie Utrecht, Henk Bol.Daniël deed in 1473 ten behoeve van zijn zoon Balthazar afstand van het kasteel en op 2 juli van dat jaar werd Balthazar ermee beleend. Daniël en zijn vrouw bleven echter op Rhijnestein wonen en vermoedelijk vestigde Balthazar zich in augustus 1481 op het kasteel.

Doordat de zoon van Balthazar, Johan van Nyewael, in 1515 vóór of kort na zijn vader overleed, vererfde het kasteel op zijn, op dat moment overigens nog ongeboren, dochter Johanna van Nyewael. Zij werd op 22 februari 1516 met het kasteel beleend en op 5 juni 1520 nogmaals door Karel V.


Gezicht op de voorgevels van de bouwhuizen op de voormalige voorburcht en de omgrachte woontoren van het kasteel Rhijnestein te Cothen in 1728. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201859. Gezicht op de voorgevels van de bouwhuizen op de voormalige voorburcht en de omgrachte woontoren van het kasteel Rhijnestein te Cothen in 1728. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201859.Toen vanaf 1536 de lijst met erkende ridderhofsteden werd opgesteld, was er al een tijd geen heer van Rhijnestein meer vertegenwoordigd in de ridderschap van Utrecht. Dit is misschien de reden waarom Rhijnestein dan ook niet als zodanig is erkend. Johanna bracht Rhijnestein via een huwelijk met Joriphaes van Hattum in diens familie. In 1567 droegen Johanna en Joriphaes Rhijnestein over aan hun zoon Jan, die er op 2 juni van dat jaar mee werd beleend.


Moestuin behorend bij Kasteel Rhijnestein in de zomer van 1996. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 315.098. Moestuin behorend bij Kasteel Rhijnestein in de zomer van 1996. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 315.098.Jan wordt op 19 februari 1600 nog vermeld ‘als gevestigd op het huys Duyrstede bij Wijck’ en schijnt Rhijnestein niet te hebben bewoond”. Ook zijn zoon Johan, gehuwd met Maria van Oostrum, heeft het kasteel niet

bewoond, maar woonde vermoedelijk op het huis Wickenburgh, eigendom van zijn schoonvader. In 16o1 droeg Maria, inmiddels weduwe, Rhijnestein over aan haar zoon Jan van Hattum, gehuwd met Maria de Ridder van Walenburg.


Het dorp Cothen vanuit de lucht gezien richting het westen. Rechts op de foto Kasteel Rhijnestein in augustus 2003. Bron: Provincie Utrecht, Henk Bol. Het dorp Cothen vanuit de lucht gezien richting het westen. Rechts op de foto Kasteel Rhijnestein in augustus 2003. Bron: Provincie Utrecht, Henk Bol.Jan werd er op 2 april 1601 mee beleend. Hij verkocht het kasteel echter een goede maand later wegens een enorme schuld aan de schuldeiser Dirk de Ridder van Groenestein en diens broer Cornelis. Cornelis werd op 16 mei 1601 met het kasteel beleend. Dirk en Cornelis en hun nazaten schijnen Rhijnestein in gemeenschappelijk bezit te hebben gehouden tot begin 1640.


Fragment van een kadastrale kaart van de gemeente Cothen, sectie A, 1ste blad (veldplan) met links van het midden Kasteel Rhijnestein ingetekend in 1829. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 236, 96231, 56. Fragment van een kadastrale kaart van de gemeente Cothen, sectie A, 1ste blad (veldplan) met links van het midden Kasteel Rhijnestein ingetekend in 1829. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 236, 96231, 56.Vermoedelijk heeft noch Dirk noch Cornelis het kasteel bewoond. Vanaf 2 februari 1609 was het kasteel verhuurd aan Adriaan van Schayck en vanaf 27 februari 1612 aan Francois Deckers voor een periode van zes jaar. Na de dood van Dirk en Cornelis en hun beider echtgenoten gingen de rechten over op de dochter van Cornelis, Anne Cathrijne.


Interieur van een kamer op Kasteel Rhijnestein in april 1982. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 234.552. Interieur van een kamer op Kasteel Rhijnestein in april 1982. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 234.552.Ook zij heeft het kasteel vermoedelijk niet bewoond, want vanaf 15 september 1630 was het verhuurd aan Uldrich van Cleef en vanaf februari 1638 aan jhr. Godert de Coninck. In 1640 schijnt een boedelscheiding te hebben plaatsgevonden.


Interieur hal begane grond van kasteel Rhijnestein in april 1982. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 234.548. Interieur hal begane grond van kasteel Rhijnestein in april 1982. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 234.548.Rhijnestein is daarbij toebedeeld aan een zoon van Dirk, Cornelis genaamd. Na zijn dood vererfde het kasteel op zijn broer Daniël en deze werd er op 14 december 1647 mee beleend. Daniël schijnt het kasteel alleen ’s zomers voor kortere of langere tijd te hebben bewoond. Hij liet het kasteel in 1680 na aan zijn zoon Dirk Jan.


Gezicht op kasteel Rhijnestein in 1920. Bron: Regionaal Archhief Zuid-Utrecht (RAZU), 236, 6637, 24. Gezicht op kasteel Rhijnestein in 1920. Bron: Regionaal Archhief Zuid-Utrecht (RAZU), 236, 6637, 24.Na de dood van Dirk Jan vererfde Rhijnestein op zijn dochter Marie, gehuwd met Jan Barthold van Hövel. Marie verkocht het kasteel in 1734 aan Gerard van Neck en deze op zijn beurt in 1736 aan IJsbrand Georgesz. Bruyn. Zijn weduwe Sybilla Helena Severijn erfde het kasteel in 1746.

Op 18 november 1762 verkocht zij Rhijnestein aan Arend van Lelieveld uit Amsterdam, die in
mel 1775 ‘de heerenhuizinge en hofstede genaamd Rynestein met deszelfs visscherij, zwanendrift en duivenvlucht, de Rynesteinse bank en grafkelder in Cothens oude kerk, benevens alle daar toebehoorende landerijen, groot te zamen omtrent 26 morgen’ voor f 25.000,- verkocht aan Gerard Weenink uit Rhenen.


Poortgebouw van kasteel Rhijnestein in april 1982. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 234.545. Poortgebouw van kasteel Rhijnestein in april 1982. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 234.545.Bij deze laatste koop werd bepaald dat het kasteel met de tuin tot september ter beschikking moesten blijven van de voormalige eigenaar. Op 26 augustus 1775 verscheen Gerard ‘ter leenkamer om er zijn Gaasbeekse leen te verheffen’ en dit was tevens de laatste keer dat dit gebeurde, want in 1798 bij de  Staatsregeling van de Bataafsche Republiek werd het leenstelsel afgeschaft.


Het dorp Cothen vanuit de lucht gezien met rechtsboven van het midden Kasteel Rhijnestein in augustus 2003. Bron: Provincie Utrecht, Henk Bol. Het dorp Cothen vanuit de lucht gezien met rechtsboven van het midden Kasteel Rhijnestein in augustus 2003. Bron: Provincie Utrecht, Henk Bol.De weduwe van Weenink verkocht het kasteel in 1827 aan Isabella Antonia Lueretia van Westrenen, weduwe van dr. Jan Frederik van Beeck Calkoen, die er overigens nooit heeft gewoond. Zij bewoonde het landhuis Stenisweerd ten oosten van Cothen. In 1846 vererfde Rhijnestein op haar zoon Willem Jabes van Beeck Calkoen. Diens zoon Willem Arnoud trouwde in 1872 en ging op Rhijnestein wonen. Ten behoeve van deze bewoning is het kasteel hersteld en met een woonvleugel uitgebreid.


Voorgevel van kasteel Rhijnestein in april 1982. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 234.540. Voorgevel van kasteel Rhijnestein in april 1982. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 234.540.Na de dood van Willem Arnoud vererfde het kasteel op zijn zoon Willem Frederik. Deze overleed in 1960 en sindsdien zijn zijn twee dochters eigenaar van het kasteel. Eén van hen, mevrouw F.E. van Lidth de Jeude-van Beeck Calkoen, bewoonde met haar echtgenoot het huis tot aan hun overlijden. 

Sinds 2019 bewoont haar dochter W.F. Reigersman - van Lidth de Jeude met haar echtgenoot en inwonende kinderen het huis in Cothen.


Rechts Willem Frederik van Beeck Calkoen in de tijd van zijn burgemeesterschap van Cothen van 1907 tot 1945. Rechts Willem Frederik van Beeck Calkoen in de tijd van zijn burgemeesterschap van Cothen van 1907 tot 1945.


Het dorp Cothen vanuit de lucht gezien met rechts van het midden Kasteel Rhijnestein in augustus 2003. Bron: Provincie Utrecht, Henk Bol. Het dorp Cothen vanuit de lucht gezien met rechts van het midden Kasteel Rhijnestein in augustus 2003. Bron: Provincie Utrecht, Henk Bol.


           

Foto van de vier jongste kinderen van Aarnoud Willem van Beeck Calkoen en Pauline Albertine Ram in het huis aan de Drift: Miene (Wilhelmina Cornelia), Matje (Magdalena Maria), Bel (Isabella Antonia Lucretia) en Jan (Jan Frederik) met de huishoudster Doortje Koenen, ca. 1884. Bron: HUA, 1135, 385. Foto van de vier jongste kinderen van Aarnoud Willem van Beeck Calkoen en Pauline Albertine Ram in het huis aan de Drift: Miene (Wilhelmina Cornelia), Matje (Magdalena Maria), Bel (Isabella Antonia Lucretia) en Jan (Jan Frederik) met de huishoudster Doortje Koenen, ca. 1884. Bron: HUA, 1135, 385.


Foto door Corine Ingelse van Adrienne Johanna Margaretha Repelaer, staande bij een bank met daarop de kinderen Noudje (Aernoud Willem) op de leeftijd van 5 jaar en 9 maanden, Fransje (Frans Jabes) op de leeftijd van 3 jaar en 2 maanden en Philipje (Philip Jan) op de leeftijd van 1 jaar en 4 maanden, en foto door Corine Ingelse van de twee oudste kinderen in matrozenpakje, 1908. Bron: HUA, 1135, 430. Foto door Corine Ingelse van Adrienne Johanna Margaretha Repelaer, staande bij een bank met daarop de kinderen Noudje (Aernoud Willem) op de leeftijd van 5 jaar en 9 maanden, Fransje (Frans Jabes) op de leeftijd van 3 jaar en 2 maanden en Philipje (Philip Jan) op de leeftijd van 1 jaar en 4 maanden, en foto door Corine Ingelse van de twee oudste kinderen in matrozenpakje, 1908. Bron: HUA, 1135, 430.


Portret van Noudje (Aernoud Willem van Beeck Calkoen) op de leeftijd van 5 jaar en 9 maanden, Fransje (Frans Jabes van Beeck Calkoen) op de leeftijd van 3 jaar en 2 maanden. Bron: HUA, 1135. 430. Portret van Noudje (Aernoud Willem van Beeck Calkoen) op de leeftijd van 5 jaar en 9 maanden, Fransje (Frans Jabes van Beeck Calkoen) op de leeftijd van 3 jaar en 2 maanden. Bron: HUA, 1135. 430.


Foto van waarschijnlijk twee dochters van Aarnoud Willem van Beeck Calkoen en Pauline Albertine Ram, zittend op en staand tegen een bankje met een hond, ca. 1888. Bron: HUA, 1135, 387. Foto van waarschijnlijk twee dochters van Aarnoud Willem van Beeck Calkoen en Pauline Albertine Ram, zittend op en staand tegen een bankje met een hond, ca. 1888. Bron: HUA, 1135, 387.


Portret van Willem Jabes van Beeck Calkoen (Utrecht, 25 maart 1871 - Doorn, 13 februari 1945) als burgemeester van Bunnik, Werkhoven en Odijk (1901-1936). Bron: HUA, 1135, 438. Portret van Willem Jabes van Beeck Calkoen (Utrecht, 25 maart 1871 - Doorn, 13 februari 1945) als burgemeester van Bunnik, Werkhoven en Odijk (1901-1936). Bron: HUA, 1135, 438.


Portret van Aarnoud Willem van Beeck Calkoen in ca. 1862 als student. Bron: HUA,1135, 378. Portret van Aarnoud Willem van Beeck Calkoen in ca. 1862 als student. Bron: HUA,1135, 378.


Foto door Corine Ingelse/G.C. Kooyker Atelier Ingelse van de kinderen van Willem Jabes van Beeck Calkoen en Adrienne Johanna Magaretha Repelaer: Noud (Aernoud Willem) op de leeftijd van 11 jaar en 7 maanden, Frans (Frans Jabes) op 9-jarige leeftijd, Philip (Philip Jan) op de leeftijd van 7 jaar en 2 maanden en Paul (Johan Adriaan Paulus) op de leeftijd van 1 jaar en 4 maanden in 1914. Bron: HUA,1135, 434. Foto door Corine Ingelse/G.C. Kooyker Atelier Ingelse van de kinderen van Willem Jabes van Beeck Calkoen en Adrienne Johanna Magaretha Repelaer: Noud (Aernoud Willem) op de leeftijd van 11 jaar en 7 maanden, Frans (Frans Jabes) op 9-jarige leeftijd, Philip (Philip Jan) op de leeftijd van 7 jaar en 2 maanden en Paul (Johan Adriaan Paulus) op de leeftijd van 1 jaar en 4 maanden in 1914. Bron: HUA,1135, 434.


Foto van Willem Jabes van Beeck Calkoen en Adrienne Johanna Margaretha Repelaer met hun drie oudste zoons en twee dames op en bij een bank in een tuin in ca. 1910. Bron: HUA, 1135, 431. Foto van Willem Jabes van Beeck Calkoen en Adrienne Johanna Margaretha Repelaer met hun drie oudste zoons en twee dames op en bij een bank in een tuin in ca. 1910. Bron: HUA, 1135, 431.


Foto door Corine Ingelse/G.C. Kooyker Atelier Ingelse van de kinderen van Willem Jabes van Beeck Calkoen en Adrienne Johanna Magaretha Repelaer: Noud (Aernoud Willem) op de leeftijd van 11 jaar en 7 maanden, Frans (Frans Jabes) op 9-jarige leeftijd, Philip (Philip Jan) op de leeftijd van 7 jaar en 2 maanden en Paul (Johan Adriaan Paulus) op de leeftijd van 1 jaar en 4 maanden in 1914. Bron: HUA,1135, 434. Foto door Corine Ingelse/G.C. Kooyker Atelier Ingelse van de kinderen van Willem Jabes van Beeck Calkoen en Adrienne Johanna Magaretha Repelaer: Noud (Aernoud Willem) op de leeftijd van 11 jaar en 7 maanden, Frans (Frans Jabes) op 9-jarige leeftijd, Philip (Philip Jan) op de leeftijd van 7 jaar en 2 maanden en Paul (Johan Adriaan Paulus) op de leeftijd van 1 jaar en 4 maanden in 1914. Bron: HUA,1135, 434.


Foto van de kinderen van Willem Jabes van Beeck Calkoen en Adrienne Johanna Magaretha Repelaer in ca. 1916. Bron: HUA, 1135, 436. Foto van de kinderen van Willem Jabes van Beeck Calkoen en Adrienne Johanna Magaretha Repelaer in ca. 1916. Bron: HUA, 1135, 436.


Ingekleurde portretfoto van Frans Jabes van Beeck Calkoen op de leeftijd van 12½ jaar in 1917. Bron: HUA, 1135, 437. Ingekleurde portretfoto van Frans Jabes van Beeck Calkoen op de leeftijd van 12½ jaar in 1917. Bron: HUA, 1135, 437.


Portret van Frans Jabes van Beeck Calkoen als jongenman. Bron: HUA, 1135, 437. Portret van Frans Jabes van Beeck Calkoen als jongenman. Bron: HUA, 1135, 437.


Silhouetportret van Jan Frederik van Beeck Calkoen in een uniform, in 19e eeuw. Bron: HUA, 1135, 738. Silhouetportret van Jan Frederik van Beeck Calkoen in een uniform, in 19e eeuw. Bron: HUA, 1135, 738.


Silhouetportret van Isabella Antonia Lucretia van Westrenen, weduwe van Jan Frederik van Beeck Calkoen in de 19e eeuw. Bron: HUA, 1135, 739. Silhouetportret van Isabella Antonia Lucretia van Westrenen, weduwe van Jan Frederik van Beeck Calkoen in de 19e eeuw. Bron: HUA, 1135, 739.


Portret van Aarnoud Jan van Beeck Calkoen (1805-1874), gehuwd op 31 juli 1834 met Angelique Henriette Hora Siccama (1808-1872). Bron: RKD. Portret van Aarnoud Jan van Beeck Calkoen (1805-1874), gehuwd op 31 juli 1834 met Angelique Henriette Hora Siccama (1808-1872). Bron: RKD.


Portret van Angelique Henriette Hora Siccama (1808-1872), gehuwd op 31 juli 1834 met Aarnoud Jan van Beeck Calkoen (1805-1874). Bron: RKD. Portret van Angelique Henriette Hora Siccama (1808-1872), gehuwd op 31 juli 1834 met Aarnoud Jan van Beeck Calkoen (1805-1874). Bron: RKD.


Portret van Willem Jabes van Beeck Calkoen (1871-1945) in 1920. Bron: RKD. Portret van Willem Jabes van Beeck Calkoen (1871-1945) in 1920. Bron: RKD.


Portret van Amelia Carolina van Beeck Calkoen (1835-1852) in 1851. Bron: RKD. Portret van Amelia Carolina van Beeck Calkoen (1835-1852) in 1851. Bron: RKD.


        

Foto van de voorgevel van het huis Bloemerwaard te Bunnik in 1929. Bron: HUA, 1135, 439. Foto van de voorgevel van het huis Bloemerwaard te Bunnik in 1929. Bron: HUA, 1135, 439.


Een foto van de salon van Rhijnestein in het tijdschrift Buiten van 25 februari 1922. Een foto van de salon van Rhijnestein in het tijdschrift Buiten van 25 februari 1922.


         

Portret van Angelique Henriette Hora Siccama uit 1837, echtgenote van Aarnoud Jan van Beeck Calkoen. Bron: HUA,1135, 771. Portret van Angelique Henriette Hora Siccama uit 1837, echtgenote van Aarnoud Jan van Beeck Calkoen. Bron: HUA,1135, 771.


Portret van Aarnoud Jan van Beeck Calkoen in zijn uniform in Heeswijk door J. Hora Siccama, [1832]. Potloodtekening op karton. Bron: HUA, 1135, 770. Portret van Aarnoud Jan van Beeck Calkoen in zijn uniform in Heeswijk door J. Hora Siccama, [1832]. Potloodtekening op karton. Bron: HUA, 1135, 770.


Foto door G.L. Mulder te Utrecht van het echtpaar Van Beeck Calkoen-Ram met de drie oudste kinderen Aarnoud Jan, Francisca Johanna en Willem Jabes uit ca. 1882. Bron: HUA, 1135, 788. Foto door G.L. Mulder te Utrecht van het echtpaar Van Beeck Calkoen-Ram met de drie oudste kinderen Aarnoud Jan, Francisca Johanna en Willem Jabes uit ca. 1882. Bron: HUA, 1135, 788.


Groepsfoto door Corine Ingelse te Utrecht van de kinderen, kleinkinderen, schoondochters en schoonzoon van Aarnoud Willem van Beeck Calkoen uit 1912. Bron: HUA, 1135, 789. Groepsfoto door Corine Ingelse te Utrecht van de kinderen, kleinkinderen, schoondochters en schoonzoon van Aarnoud Willem van Beeck Calkoen uit 1912. Bron: HUA, 1135, 789.


          

In 1926 was dhr. Van Beeck Calkoen 25 jaar burgemeester van Odijk, Bunnik en Werkhoven. Elke burgemeester had de drie dorpen als werkgebied. Hij kreeg een tegeltableau aangeboden door de gemeenteraden. Dominee Daran nam het voorzitterschap van het feestcomité op zich, met als lid Petrus Peek (boer van Dalenoord), Herman en Willem Vernooij (ook allebei boer), schoolmeester Hol en aannemer Oldemaat. Foto: Sander van Scherpenzeel. In 1926 was dhr. Van Beeck Calkoen 25 jaar burgemeester van Odijk, Bunnik en Werkhoven. Elke burgemeester had de drie dorpen als werkgebied. Hij kreeg een tegeltableau aangeboden door de gemeenteraden. Dominee Daran nam het voorzitterschap van het feestcomité op zich, met als lid Petrus Peek (boer van Dalenoord), Herman en Willem Vernooij (ook allebei boer), schoolmeester Hol en aannemer Oldemaat. Foto: Sander van Scherpenzeel.


In 1926 was dhr. Van Beeck Calkoen 25 jaar burgemeester van Odijk, Bunnik en Werkhoven. Elke burgemeester had de drie dorpen als werkgebied. Hij kreeg een tegeltableau aangeboden door de gemeenteraden. Dominee Daran nam het voorzitterschap van het feestcomité op zich, met als lid Petrus Peek (boer van Dalenoord), Herman en Willem Vernooij (ook allebei boer), schoolmeester Hol en aannemer Oldemaat. Foto: Sander van Scherpenzeel. In 1926 was dhr. Van Beeck Calkoen 25 jaar burgemeester van Odijk, Bunnik en Werkhoven. Elke burgemeester had de drie dorpen als werkgebied. Hij kreeg een tegeltableau aangeboden door de gemeenteraden. Dominee Daran nam het voorzitterschap van het feestcomité op zich, met als lid Petrus Peek (boer van Dalenoord), Herman en Willem Vernooij (ook allebei boer), schoolmeester Hol en aannemer Oldemaat. Rechtsonderaan de beschrijving van H.C. van Scherpenzeel, de overgrootvader van Sander. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Straatnaambord Rhijnesteinstraat in een van de kantoren van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) in Wijk bij Duurstede. Foto: Sander van Scherpenzeel. Straatnaambord Rhijnesteinstraat in een van de kantoren van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) in Wijk bij Duurstede. Foto: Sander van Scherpenzeel.


In 1926 was dhr. Van Beeck Calkoen 25 jaar burgemeester van Odijk, Bunnik en Werkhoven. Elke burgemeester had de drie dorpen als werkgebied. Hij kreeg een tegeltableau aangeboden door de gemeenteraden. Dominee Daran nam het voorzitterschap van het feestcomité op zich, met als lid Petrus Peek (boer van Dalenoord), Herman en Willem Vernooij (ook allebei boer), schoolmeester Hol en aannemer Oldemaat. Portret van Mr. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester van Bunnik. Foto: Sander van Scherpenzeel. In 1926 was dhr. Van Beeck Calkoen 25 jaar burgemeester van Odijk, Bunnik en Werkhoven. Elke burgemeester had de drie dorpen als werkgebied. Hij kreeg een tegeltableau aangeboden door de gemeenteraden. Dominee Daran nam het voorzitterschap van het feestcomité op zich, met als lid Petrus Peek (boer van Dalenoord), Herman en Willem Vernooij (ook allebei boer), schoolmeester Hol en aannemer Oldemaat. Portret van Mr. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester van Bunnik. Foto: Sander van Scherpenzeel.


 

Bouwgeschiedenis
Portret van Aarnoud Jan van Beeck Calkoen, met zijn handtekening. Anonieme prent (ets), uit ca. 1860. Bron: HUA, 1135, 773. Portret van Aarnoud Jan van Beeck Calkoen, met zijn handtekening. Anonieme prent (ets), uit ca. 1860. Bron: HUA, 1135, 773.Het tegenwoordige huis Rhijnestein is in de vorige eeuw ontstaan door een verbouwing en uitbreiding van een middeleeuwse woontoren, die op 18de-eeuwse tekeningen van Jan de Beijer wordt weergegeven als staand op een omgracht iets verhoogd vierkant eiland.


Interieur gang van kasteel Rhijnestein in april 1982. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 234.549. Interieur gang van kasteel Rhijnestein in april 1982. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 234.549.De toren heeft een buitenmaat van 8,5 x 8,5 m en een hoogte tot de weergang van 14,6 m. De muurdikte verloopt van 1,7 ter plaatse van de fundering, via 1,3 op de begane grond en de verdieping naar 1,15 m op de tweede verdieping.

De gebruikte baksteen meet 30 X 14 X 8,5 cm aan de voorzijde en 30 X 14. X 7,5 cm aan de achterzijde boven. De toren telt boven een kelder drie bouwlagen plus een zolder en wordt afgesloten met een vierzijdig tentdak. De toren zou zijn gefundeerd op tonnen zonder bodem, die in het zand zijn geslagen, uitgegraven en volgestort met cement vermengd met ‘schulpkalk’.


Fragment van een kadastrale kaart gemeente Cothen, sectie A, 1ste blad (reproductie) met links van het midden Kasteel Rhijnestein ingetekend in 1979. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 236, 96231, 56. Fragment van een kadastrale kaart gemeente Cothen, sectie A, 1ste blad (reproductie) met links van het midden Kasteel Rhijnestein ingetekend in 1979. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 236, 96231, 56.De kelder is overkluisd met een tongewelf. De huidige toegang is later aangebracht en bevindt zich in de oostwand. In de westen zuidwand bevindt zich een niet-oorspronkelijk venster en in de westwand links naast het venster een kaarsnis. In de noordoosthoek zijn zowel in de vloer als in het gewelf sporen aangetroffen, die corresponderen met een halfronde nis in de  noordwand op de begane grond en die doen vermoeden dat we hier te maken hebben met een buiten gebruik gestelde waterput.


Gezicht op kasteel Rhijnestein in 1920. Bron: Regionaal Archhief Zuid-Utrecht (RAZU), 236, 6636, 24. Gezicht op kasteel Rhijnestein in 1920. Bron: Regionaal Archhief Zuid-Utrecht (RAZU), 236, 6636, 24.Ongeveer in het midden van de noordwand zijn de restanten van een stenen spiltrap met houten spil aangetroffen. Op de begane grond kwam deze trap ongeveer boven op de plaats waar zich de huidige toegang bevindt: de vloer herbergt een luik en daaronder is de trapopening gedeeltelijk te zien. Een ander deel van de trapopgang bevindt zich rechts naast de toegang in de muur.


Kadastrale meting van gronden van Kasteel Rhijnestein in april 1918. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987. Kadastrale meting van gronden van Kasteel Rhijnestein in april 1918. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987.Aangenomen wordt dat de oorspronkelijke toegang tot de toren zich op de begane grond in de noordwand bevond, zoals ook nog te zien is op 18de-eeuwse afbeeldingen. Wanneer we aannemen dat de oorspronkelijke toegang zich hier inderdaad heeft bevonden en dat, wat gebruikelijk is bij de woontorens in deze omgeving, er in oorsprong geen directe verbinding was tussen kelder en begane grond, moeten we concluderen dat de toegang bij het maken van de spiltrap is dichtgezet en op een later tijdstip weer is opengehakt, waarbij de trap buiten gebruik is gesteld.


Kadastrale meting van gronden in de omgeving van Kasteel Rhijnestein op 8 augustus 1900. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987. Kadastrale meting van gronden in de omgeving van Kasteel Rhijnestein op 8 augustus 1900. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987.Hoe de verbinding met de overige verdiepingen plaatsvond is niet duidelijk. Gesuggereerd wordt dat de oostmuur mogelijk muurtrappen heeft bevat, omdat zich hier thans een groot aantal kisten bevindt. Een muurdikte van ca. 1,3 m laat echter nauwelijks ruimte voor trappen, zodat het waarschijnlijker is dat er in houten of gemetselde trappen tegen de muren hebben bevonden.


Poortgebouw van kasteel Rhijnestein in april 1982. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 234.546. Poortgebouw van kasteel Rhijnestein in april 1982. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 234.546.


   


De westwand bevat op de begane grond en de eerste verdieping een stookplaats. De eerste en tweede verdieping bevatten in de noordwest- en noordoosthoek naar buiten toe in hoogte afnemende schietspleten, die het poortgebouw bestrijken. Afgaande op openingen aan de buitenzijde zijn er vroeger meer geweest. Van de constructie van de vloeren is alleen die van de zoldervloer
waarneembaar.


Portret van Jan Frederik van Beeck Calkoen (1772-1811). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Jan Frederik van Beeck Calkoen (1772-1811). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Het betreft hier een enkelvoudige balklaag, gesteund door een onderslagbalk en strijkbalken, de laatste rustend op consoles. De kap bevat eiken spanten, mogelijk nog
daterend uit de 16de eeuw, waarin zich telmerken bevinden, die met een vlakke en een gebogen beitel zijn gehakt.


    


Het hout bevat echter ook oudere telmerken, wat duidt op hergebruik. Het overige deel van de kap, uitgevoerd in grenen, zou uit de 17de eeuw kunnen dateren. De woontoren werd in de 18de en 19de eeuw gebruikt als opslagplaats.


Poortgebouw van kasteel Rhijnestein in april 1982. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 234.544. Poortgebouw van kasteel Rhijnestein in april 1982. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 234.544.In 1858 is de woontoren gerenoveerd en is de ophaalbrug aan de noordzijde van de toren vervangen door een dam. Bij de renovatie van de toren werden onder meer vloeren en vensters vervangen en werd het dak gedekt met pannen.


Kassteel Rhijnestein in 1895-1905 op een prentbriefkaart. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 236, 6524, 47. Kassteel Rhijnestein in 1895-1905 op een prentbriefkaart. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 236, 6524, 47.In de jaren 1873/74 is ten behoeve van Willem Arnoud van Beeck Calkoen tegen de noordzijde van de toren een nieuwe woning aangebouwd en hierbij zijn de grachten, die in directe verbinding stonden met de Kromme Rijn, geheel verdwenen. De woning werd gefundeerd op beton met een dikte van één meter. Het interieur van de toren werd bij deze verbouwing gewijzigd en er werden onder meer stucplafonds aangebracht. De vensters werden vergroot.


Kasteel Rhijnestein in het voorjaar. Foto: Winfried Leeman (fotografie). Kasteel Rhijnestein in het voorjaar. Foto: Winfried Leeman (fotografie).In 1879 werd de toren opnieuw gerenoveerd en werd, evenals in 1858, nogal wat metselwerk aan de buitenzijde vervangen door een kleinere baksteen. Het dak werd vernieuwd en nu gedekt met leien in Rijndekking. De oorspronkelijke kantelen werden vervangen door kleinere op een spitsboogfries en met hardsteen afgewerkt.


Kasteel Rhijnestein met op de voorgrond paarden in het weiland. Foto: Winfried Leeman (fotografie). Kasteel Rhijnestein met op de voorgrond paarden in het weiland. Foto: Winfried Leeman (fotografie).Onderdeel van deze renovatie was ook een ingrijpend herstel van de funderingen. In 1867/68 was de Kromme Rijn gekanaliseerd, waarna de rivierbodem twee meter lager was komen te liggen. De toren dreigde te verzakken door de verlaging van de grondwaterstand. Op een diepte van 1,4 m werd een nieuwe zware fundering aangebracht.


Kasteel Rhijnestein te Cothen in 1900-19151. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 236, 6527, 47. Kasteel Rhijnestein te Cothen in 1900-19151. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 236, 6527, 47.In 1887 is aan de noordzijde van de woning (ten behoeve van de symmetrie) een tweede toren gebouwd, eveneens gefundeerd op één meter dikke betonnen fundamenten.


Kasteel Rhijnestein vanuit het zuidoosten gezien langs de Kromme Rijn in 1995 bij Cothen. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol. Kasteel Rhijnestein vanuit het zuidoosten gezien langs de Kromme Rijn in 1995 bij Cothen. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol.OMGEVING


Het kasteelterrein was en is nog steeds bereikbaar via een poort gebouw. De onderbouw van dit poortgebouw is opgetrokken uit een baksteen met een formaat van 30 X 14. X 7 cm. 
Dit formaat komt nagenoeg overeen met de baksteenmaat van de woontoren. 
Dit gevoegd bij het feit dat de noordwesthoek een overhoeks geplaatst schietgat bevat, 
doet veronderstellen dat tenminste de onderbouw van het poortgebouw uit dezelfde bouwtijd dateert als de woontoren.


Portret van Willem Jabes van Beeck Calkoen in ca. 1890 (1806-1895). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Willem Jabes van Beeck Calkoen in ca. 1890 (1806-1895). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.De poorttoren is in oorsprong gebouwd als vrijstaand gebouw, getuige de, deels verdwenen, steunberen tegen voor- en zijgevels. Er moet nog een tweede voorpoort zijn geweest, waarvan de fundamenten ‘op de kerksteeg’ nog aanwezig zijn”.


   

Straatnaambord 'Rhijnesteinstraat' in Cothen in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Straatnaambord 'Rhijnesteinstraat' in Cothen in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.Volgens Canneman zouden zowel poortgebouw als woontoren omstreeks 1300 gebouwd zijn. Het formaat van de gebruikte baksteen is daarmee in overeenstemming. Moeilijk is deze datering in verband te brengen met het feit dat het kasteel door Jan van Arkel kort voor of in 1396 aanmerkelijk zou zijn versterkt en in hetzelfde jaar door de Utrechters, in opdracht van bisschop Frederik van Blankenheim, met ‘donderbussen, donderkruit en blijden’ zou zijn verwoest. In welke mate het kasteel is verwoest, is niet duidelijk. Sweder van Vianen zou het vervolgens voor een deel hebben herbouwd.


Kadastrale meting van gronden van Kasteel Rhijnestein in juli 1907. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987. Kadastrale meting van gronden van Kasteel Rhijnestein in juli 1907. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987.De bebouwing schijnt in de 14e eeuw groter te zijn geweest en de toren zou door een voorplein gescheiden zijn geweest van een woonhuis, waarvan de fundamenten in het begin van deze eeuw zijn ontgraven. Het ging om een fundering op ‘zware beuken platen’ van bakstenen met een maat van 32 a 33 X 21 X 12 cm. Het metselwerk was versterkt met ‘hoekstukken van hardsteen en
Bentemersteen.


Toegangsweg en toegangspoort naar kasteel Rhijnestein aan de Rhijnestein 2 te Cothen in 2009. Foto: Peter Koch. Toegangsweg en toegangspoort naar kasteel Rhijnestein aan de Rhijnestein 2 te Cothen in 2009. Foto: Peter Koch.Mogelijk betreft dit een voorganger van het in de 17e eeuw op de voorburcht gebouwde tweebeukige huis met zadeldaken die eindigden tegen trapgevels, zoals wordt weergegeven op de tekeningen van Jan de Beijer en Cornelis Pronk.

De aanwezige inrijpoort wijst erop dat het deels ook functioneerde als stal of koetshuis. In 1810 is dit gebouw gesloopt, waarna het koetshuis, dat vóór die tijd tegen het poortgebouw was aangebouwd, tot drie woningen is omgebouwd.


Gezicht op het terrein van het kasteel Rhijnestein te Cothen met de woontoren en het poortgebouw als overblijfsels van het middeleeuwse kasteel, op de voorgrond het omheinde voorterrein met links een tweebeukig dienstgebouw en op de achtergrond het kerkgebouw en huizen van het dorp Cothen in 1740-1750. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201854. Gezicht op het terrein van het kasteel Rhijnestein te Cothen met de woontoren en het poortgebouw als overblijfsels van het middeleeuwse kasteel, op de voorgrond het omheinde voorterrein met links een tweebeukig dienstgebouw en op de achtergrond het kerkgebouw en huizen van het dorp Cothen in 1740-1750. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201854.Over de oorspronkelijke tuinaanleg is weinig bekend. Over de tuinaanleg in de 18e eeuw kunnen we ons aan de hand van de tekening van Jan de Beijer geen goed beeld vormen. Pas rond 1900 raakte de tuinaanleg bij de eigenaren in de belangstelling en werd langs de Kromme Rijn de zogenaamde ‘Boulevard’ in geometrische stijl aangelegd.


Landgoed Rhijnestein aan de Rhijnestein 1, 2 en 3 te Cothen in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Landgoed Rhijnestein aan de Rhijnestein 1, 2 en 3 te Cothen in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.Familiegraf Van Beeck van Calkoen van Rhijnestein in de Ring of Rotonde van Zocher op begraafplaats Soestbergen, Gansstraat 167 te Utrecht - Tolsteeg

Familiegraf van bijgezette familieleden Van Beeck Calkoen op begraafplaats Soestbergen. In Ring of Rotonde van Zocher, rij nr.1, nr. 6. Foto: Sander van Scherpenzeel. Familiegraf van bijgezette familieleden Van Beeck Calkoen op begraafplaats Soestbergen. In Ring of Rotonde van Zocher, rij nr.1, nr. 6. Foto: Sander van Scherpenzeel.Aangekocht op 27 maart 1839 door Mr. Arnaud Jan van Beeck Calkoen

Mr. Wilhelm Jabis van Beeck Calkoen

Datum van rechtsovergang 21 februari 1905 Arnaud Willem van Beeck Calkoen

Overschrijving bij besluit 18-02-1905.

Mevrouw Francien Johanna van Beeck Calkoen


Luchtfoto van de 1e Algemene Begraafplaats Soestbergen (Gansstraat) en omgeving te Utrecht, uit het zuidwesten. Op de voorgrond de flatgebouwen aan het Tolsteegplantsoen en de spoorlijnen naar Arnhem/'s-Hertogenbosch. Links een gedeelte van de Watervogelbuurt in 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85472. Luchtfoto van de 1e Algemene Begraafplaats Soestbergen (Gansstraat) en omgeving te Utrecht, uit het zuidwesten. Op de voorgrond de flatgebouwen aan het Tolsteegplantsoen en de spoorlijnen naar Arnhem/'s-Hertogenbosch. Links een gedeelte van de Watervogelbuurt in 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85472.


     


Naam

Bijgezet

Geboren

Overleden

Leeftijd

1.

A.R. Faleg

Za. 25-03-1843

-

-

-

2.

Harco van Beeck Calkoen

Za. 24-10-1846

1845

Wo. 21-10-1846

1 jaar

3.

J.A. van Beeck Calkoen

Vr. 15-10-1847

-

-

-

4.

A.C. van Beeck Calkoen

Do. 21-10-1852

-

-

-

5.

L.A. van Beeck Calkoen

Do. 15-09-1853

-

-

-

6.

P.J.W. van Beeck Calkoen

Wo. 22-02-1865

-

-

-

7.

A.H. Hetta Siccama, geb. Mr. A.J. van Beeck Calkoen

Di. 15-10-1872

-

-

-

8.

doodgeboren kind A.H. van Beeck Calkoen

Vr. 29-08-1873

-

-

-

9.

M.A.J. van Beeck Calkoen

Za. 19-12-1874

-

-

-

10.

Jkvr. P.A. Ram, wed. A.H. van Beeck Calkoen

Za. 02-05-1885

-

-

-

11.

Wed. A.W. van Beeck Calkoen

Za. 24-06-1922

-

-

80 jaar

12.

Willem Jabes van Beeck Calkoen

Za. 17-02-1945

-

-

73 jaar

13.

Francisca Johanna van Beeck Calkoen

Wo. 29-10-1947

-

-

77 jaar

14.

Albert Jan Leonard van Beeck Calkoen

Vr. 15-07-1949

-

-

74 jaar

15.

Wilhelmina Cornelia van Beeck Calkoen

Vr. 08-06-1962

-

-

78 jaar

        

Laan van Soestbergen hoek Gansstraat te Utrecht op 24 april 2015. Bron: Wikimedia Commons. Laan van Soestbergen hoek Gansstraat te Utrecht op 24 april 2015. Bron: Wikimedia Commons.Regel 1 overgebracht naar V Gr. nr. 2

Regel 2 t/m 10 op 24 maart 1905 negen lijken geruimd en de overblijfselen daarvan in drie kisten bijeengebracht weder in deze grafkelder bijgezet ingevolge besluit 25 maart 1905 nr. 109.


Grafmonument van Isabella Antonia Lucretia van Beeck Calkoen (1883-1945) op begraafplaats Soestbergen in Utrecht. Foto: Sander van Scherpenzeel. Grafmonument van Isabella Antonia Lucretia van Beeck Calkoen (1883-1945) op begraafplaats Soestbergen in Utrecht. Foto: Sander van Scherpenzeel.


         


Disclaimer: in de loop van de tijd werden graven geruimd doordat familielijnen uitsterven. Rechthebbende op een graf niet meer te vinden zijn. Of omdat de grafrechten zijn verlopen.

Bij het overschrijven van een grafregister afkomstig van Het Utrechts Archief uit archieftoegang: 1376. Zijn begraven of bijgezette familieleden in een graf uit zo'n register vermeld. In kolom 'Aanmerking' wordt vermeld wat er met een stoffelijk overschot gebeurt is in de loop van de tijd.

In diverse registers heeft de stichting geprobeerd de kolom 'aanmerkingen' over te nemen.  In deze kolom staat vermeld of een stoffelijk overschot geruimd is. In verband met de gemoeide tijd is er meestal niet gekozen om 'aanmerkingen' over te nemen. Wat dus niet wil zeggen dat een persoon er nog wel of niet in een graf aanwezig kan zijn.

Bedenk dus dat als u opzoek bent naar een persoon. Die vermeld staat in de tabel. Dat hij of zij geruimd kan zijn ofwel er nog zou kunnen liggen of zijn bijgezet.

De stichting is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen voervloeiend uit een overschreven register. Als u verdere informatie wil. Bekijk de registers op de studiezaal van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade 199-201 te Utrecht in toegang: 1376, of zoek voor de vier begraafplaatsen van de gemeente Utrecht naar een persoon via: Grafzoeken.nl of neem contact op met de gemeente Utrecht.

Registers zijn niet op de website van het Het Utrecht Archief in te zien vanwege de AVG en/of eventuele rechthebbende op een graf die nog zouden kunnen leven en in de registers vermeld zouden kunnen zijn.

De stichting heeft bij het overschrijven rekening gehouden met het eventueel nog in leven zijn van rechthebbende op een graf.


       

Portretfoto door F. van der Werf te Utrecht van F[rans] J[abes] van Beeck Calkoen, in ca. 1925. Bron: HUA, 1135, 797. Portretfoto door F. van der Werf te Utrecht van F[rans] J[abes] van Beeck Calkoen, in ca. 1925. Bron: HUA, 1135, 797.Familieleden begraven op de N.H. begraafplaats te Cothen

Familiegraf Van Beeck Calkoen aan de Groenewoudseweg te Cothen op de N.H. begraafplaats. Foto: met dank aan Graftombe.nl. Familiegraf Van Beeck Calkoen aan de Groenewoudseweg te Cothen op de N.H. begraafplaats. Foto: met dank aan Graftombe.nl.Familieleden die zijn begezet in dit graf:

1.   Susanna Elisabeth van Beeck Calkoen, dochter van Willem Aarnaud van Beeck Calkoen en Sara Johanna Grothe, oud 3 jaar, overleden 24 februari 1879.

2.   Suasanna Elizabeth Sluijmer 's Graeuwen, echtegnote van Mr. Wilhelmus Jabes van Beeck Calkoen, oud 74 jaar, overleden op 31 oktober 1885.

3.   Mr. Wilhelmus Jabes van Beeck Calkoen, weduwnaar van S.E. Sluijmer 's Grauwen, oud 88 jaar, overleden 21 augustus 1895.

4.   Bernhard Egbert Sjuck van Welderen Baron Rengers, echtgenoot van Johanna Maria 's Graeuwen, oud 71 jaar, overleden 23 april 1897.

5.   Joahnna Maria 's Grauwen, weduwe van B.E.S. van Welderen Baron Rengers, oud 81 jaar, overleden 15 januari 1899.

6.   Willem Aarnaud van Beeck Calkoen, echtgenote van Sara Johanna Grothe, oud 78 jaar, overleden 29 januari 1925.

7.   Sara Johanna Grothe, weduwe van W.A. van Beeck Calkoen, oud 77 jaar, overleden 3 januari 1927.

8.   Johanna Louise Antoinette van Beeck Calkoen, ongeuwd, dochter van W.A. van Beeck Calkoen en S.J. Grothe, oud 77 jaar, overleden te Zeist op 17 maart 1955.

9.   Jacob Theodoor van Beeck Calkoen, gescheiden echtgenoot van jkvr. Maria Hugonia Repelaer, oud 76 jaar, overleden 19 september 1958.

10.  Françoise Elizabeth van Beeck Calkoen, echtgenote van Lidt de Jeude, oud 85 jaar, overleden 27 oktober 2016.

Bron: RAZU, 379, 144.


Grafmonument van Wilhelmus Frederik van Beeck Calkoen (1880-1960), gehuwd in 1927 met Françoise Elizabeth Wttewaall (1891-1980). Begraven bij op de N.H. Begraafplaats aan de Groenewoudseweg te Cothen. Foto: met dank aan Graftombe.nl. Grafmonument van Wilhelmus Frederik van Beeck Calkoen (1880-1960), gehuwd in 1927 met Françoise Elizabeth Wttewaall (1891-1980). Begraven bij op de N.H. Begraafplaats aan de Groenewoudseweg te Cothen. Foto: met dank aan Graftombe.nl.


   

Huis Steeniswaard te Cothen *

Huis Steeneswaard te Cothen. Bron: RAZU. Huis Steeneswaard te Cothen. Bron: RAZU.


Op 17 mei van het jaar 1933 ten overstaande van de Wijk bij Duursteedse notaris J.A. Breemer waarbij de familie Van Beeck Calkoen het Huis Steniswaard bij boedel scheiden. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU, 063, 2137, aktenummer: 387. Op 17 mei van het jaar 1933 ten overstaande van de Wijk bij Duursteedse notaris J.A. Breemer waarbij de familie Van Beeck Calkoen het Huis Steniswaard bij boedel scheiden. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU, 063, 2137, aktenummer: 387.


Op 17 mei van het jaar 1933 ten overstaande van de Wijk bij Duursteedse notaris J.A. Breemer waarbij de familie Van Beeck Calkoen het Huis Steniswaard bij boedel scheiden. Beschrijving van volmacht. Bron: RAZU, 063, 2137, aktenummer: 387. Op 17 mei van het jaar 1933 ten overstaande van de Wijk bij Duursteedse notaris J.A. Breemer waarbij de familie Van Beeck Calkoen het Huis Steniswaard bij boedel scheiden. Beschrijving van volmacht. Bron: RAZU, 063, 2137, aktenummer: 387.


Op 17 mei van het jaar 1933 ten overstaande van de Wijk bij Duursteedse notaris J.A. Breemer waarbij de familie Van Beeck Calkoen het Huis Steniswaard bij boedel scheiden. Eindeschrijving van akte met handtekeningen. Bron: RAZU, 063, 2137, aktenummer: 387. Op 17 mei van het jaar 1933 ten overstaande van de Wijk bij Duursteedse notaris J.A. Breemer waarbij de familie Van Beeck Calkoen het Huis Steniswaard bij boedel scheiden. Eindeschrijving van akte met handtekeningen. Bron: RAZU, 063, 2137, aktenummer: 387.


 

Kasteel Rhijnestein en zijn (vroegere) bewoners 

Portret van A.W. van Beeck Calkoen, geboren 1843, lid van de gemeenteraad van Utrecht (1881-1885); lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht (1885-1906), overleden 1922. Portret uit 1914. Naar een tekening van W. van den Heuvel. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 31783. Portret van A.W. van Beeck Calkoen, geboren 1843, lid van de gemeenteraad van Utrecht (1881-1885); lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht (1885-1906), overleden 1922. Portret uit 1914. Naar een tekening van W. van den Heuvel. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 31783.


  


Periode

Bewoner

1.

1248 - 1268

Mr. Steven van Wijk

2.

1303 - ...

Mr. Daem van Bloemenweerde (zoon)

3.

... - 1361

Mr. Gijsbert van Bloemenweerde (zoon)

4.

1361 - 1368

Mw. Margaretha van Arkel (koop), gehuwd met Gijsbert Both

5.

1368 - 1396

Mr. Jan van Rijnensteine (kleinzoon)

6.

1396 - 1407

Mr. Sweder van Vianen (belening)

7.

1407 - 1416

Mr. Daem Taetse (neef van Jan van Arkel)

8.

1416 - 1436

Mr. Herman van Steenren

9.

1436 - 1440

Mr. Frederik van Steenre (zoon)

10.

1440 - 1473

Mr. Daniël van Nyewael, gehuwd met Sibilla van Dymondt

         

Portret van A.J. van Beeck Calkoen, geboren 1805, wethouder van Utrecht (1844-1855); lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht (1855-1874), overleden 1874 uit periode 1850-1870. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 31782. Portret van A.J. van Beeck Calkoen, geboren 1805, wethouder van Utrecht (1844-1855); lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht (1855-1874), overleden 1874 uit periode 1850-1870. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 31782.


    

11.

1473 - 1515

Mr. Balthasar van Nyewael (zoon)

12.

1515

Mr. Johan van Nyewael (zoon)

13.

1516/1529 - 1567

Mr. Johanna van Nyewael (dochter), gehuwd met Joriphaes van Hattum

14.

1567 - 1592

Mr. Jan van Hattum (zoon), gehuwd met Maria van Oostrum

15.

1592 - 1601

Mw. Maria van Oostrum (weduwe)

16.

1601

Mr. Jan van Hattum (zoon), gehuwd met Maria de Ridder van Walenburg

17.

1601

Mr. Dirk en Cornelis de Ridder van Groenestein (eigenaar door koop)

18.

ca 1630 - 1640

Mw. Anne Cathrijne de Ridder van Groenestein (dochter van Cornelis)

19.

1640 - 1647

Mr. Cornelis de Ridder van Groenestein (zoon van Dirk)

20.

1647 - 1680

Mr. Daniel de Ridder van Groenestein (broer)

      

Kasteel Rhijnestein te Cothen gezien vanaf de brug. Foto: Winfried Leeman (fotografie). Kasteel Rhijnestein te Cothen gezien vanaf de brug. Foto: Winfried Leeman (fotografie).


Gezicht op de achterzijde van het kasteel Rhijnestein te Cothen uit het zuidoosten in april 1904. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 5624. Gezicht op de achterzijde van het kasteel Rhijnestein te Cothen uit het zuidoosten in april 1904. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 5624.


Kasteel Rhijnestein met links het poortgebouw met op de voorgrond een sloot. Foto: Winfried Leeman (fotografie). Kasteel Rhijnestein met links het poortgebouw met op de voorgrond een sloot. Foto: Winfried Leeman (fotografie).21.  

1680 - 1719 (?)

Mr. Diederik Jan Albert de Ridder van Groenestein (zoon)

22.  

1719 - 1734

Mw. Maria Isabella Antonia de Ridder van Groenestein (dochter), getrouwd met Johan Barthold van Hövel van Andelst

23.

1734 - 1736

Mr. Gerard van Neck (eigenaar door koop)

24.

1736 - 1746

Mr. IJsbrand Georges Bruyn (eigenaar door koop), gehuwd met Sybilla Helena Severijn

25.  

1746 - 1764

Sybilla Helena Severijn (weduwe)

26.

1764 - 1775

Mr. Arend Lelieveld (eigenaar door koop)  

27.

1775 - 1827

Mr. Gerard Weenink (eigenaar door koop)

28.    

1827 - 1846

Mw. Isabella van Westreenen (eigenaar door koop), weduwe van Prof. dr. Jan Frederik van Beeck Calkoen 29.

 


1846 - 1895

Mr. Willem Jabes van Beeck Calkoen (zoon), gehuwd met Suzanna Elisabeth Sluijmer 's Graeuwen

30.   

1895 - 1925

Mr. Willernoud van Beeck Calkoen (zoon), gehuwd met Sara Johanna Grothe

31.  

1925 - 1980

Mr. Wilhelmus Frederik van Beeck Calkoen (zoon), gehuwd met Françoise Elizabeth Wttewaall

32.   

1984 - 2014

Françoise Elizabeth van Beeck Calkoen (dochter) en Jhr. Ir. Johan Lambert van   Lidth de Jeude

33.  

2019 - heden

Jkvr. drs. Frédérique van Lidth de Jeude (dochter) en Jhr. mr. Andreas Reigersman.

     

De toegangspoort van kasteel Rhijnstein aan de Rhijnestein 2 te Cothen in 2009. Foto: Peter Koch. De toegangspoort van kasteel Rhijnstein aan de Rhijnestein 2 te Cothen in 2009. Foto: Peter Koch.


Kasteel Rhijnestein met op de voorgrond een rozeperk. Foto: Winfried Leeman (fotografie). Kasteel Rhijnestein met op de voorgrond een rozeperk. Foto: Winfried Leeman (fotografie).


Kasteel Rhijnestein te Cothen gezien door de toegangspoort van het kasteelterrein in 2009. Foto: Peter Koch. Kasteel Rhijnestein te Cothen gezien door de toegangspoort van het kasteelterrein in 2009. Foto: Peter Koch.


De voorgevel van kasteel Rhijnestein te Cothen in 2009. Foto: Peter Koch. De voorgevel van kasteel Rhijnestein te Cothen in 2009. Foto: Peter Koch.


Kasteel Rhijnestein met toegangspoort te Cothen vanuit het buitengebied gezien in 2009. Foto: Peter Koch. Kasteel Rhijnestein met toegangspoort te Cothen vanuit het buitengebied gezien in 2009. Foto: Peter Koch.


Kasteel Rhijnestein gezien vanuit het kasteelpark te Cothen in 2009. Foto: Peter Koch. Kasteel Rhijnestein gezien vanuit het kasteelpark te Cothen in 2009. Foto: Peter Koch.


Toegangspoort van kasteel Rhijnestein aan de Rhijnestein 2 te Cothen in 2009. Foto: Peter Koch. Toegangspoort van kasteel Rhijnestein aan de Rhijnestein 2 te Cothen in 2009. Foto: Peter Koch.


 

E-mailen
Info