Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Bosch van Drakestein - Vast- en Onroerend Goed (1)

 

Verworven gronden, landerijen, boerderijen en landgoederen, herbergen door jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1771-1834) tussen 1798 en 1832-1900 en overige familieleden.

Deel 1

 

    

Kaart van landerijen te Oostveen, vervaardigd door de landmeter van het Hof van Utrecht op basis van een landmeterskaart van 1641 van het gehele gebied aldaar. Het noorden is linksonder. De Vuursche, linksboven. Gemeente De Bilt middenboven. Bron: Het Utrechts Archief, 1855, 1074. Kaart van landerijen te Oostveen, vervaardigd door de landmeter van het Hof van Utrecht op basis van een landmeterskaart van 1641 van het gehele gebied aldaar. Het noorden is linksonder. De Vuursche, linksboven. Gemeente De Bilt middenboven. Bron: Het Utrechts Archief, 1855, 1074.
Aankopen vast- en onroerend goed in kaart gebracht

 


De tot nu toe bekende uitgezochte gegevens door SHH van grond aankopen door jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein en/of zijn nazaten tussen 1798 en 1832-1900.

Let op: galerij wordt van tijd tot tijd aangevuld met meer kaarten van grondaankopen.


        

 • Aankoop van de ambachtsheerlijkheid De Vuursche en Kasteel Drakestein door Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein op 07-08-1805.
 • Aangekochten gronden door Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein in zuidelijke en oost Utrecht nog eens op een rij. Bekend vanaf 1832.
 • Gronden aangekocht op zaterdag 2 september 1815 door Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein in Houten en Odijk behorend bij boerderij De Grote Geer. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Gekochten gronden door Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein in Bunnik (Rhijnauwen) en Houten. Landgoed Nieuw-, en Oud-Amelisweerd (24-11-1811), boerderij De Klomp met het Fectio Vechten terrein (11-11-1826) en boerderij De Koppel (15-12-1819) (1).
 • Gekochten gronden door Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein in Bunnik (Rhijnauwen) en Houten. Landgoed Nieuw-, en Oud-Amelisweerd (24-11-1811), boerderij De Klomp met het Fectio Vechten terrein (11-11-1826) en boerderij De Koppel (15-12-1819) (2)
 • Kaart uit 1832 met in geel gearceerd de gronden in de toenmalige gemeente Rhijnauwen vanaf augustus 1811 in het bezit van Paul Bosch van Drakestein. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Gronden in geel gearceerd behorend bij boerderij Schoneveld vanaf 1813 tot 1931 in bezit van familie Bosch van Drakestein geweest. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Gronden in geel gearceerd vanaf de achttiende eeuw tot 1931 in bezit geweest van familie Bosch van Drakestein in de omgeving van de 't Goyse Dorp. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Het in het bezit komen van de Landgoed De Sterrenberg in 1805 bij Paul Bosch van Drakestein, doordat een lid van de familie Van Tuyll van Serooskerken zijn leningen niet meer kon voldoen. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Gronden aangekocht op 26 augustus 1815 door Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein behorend bij boerderij De Groote Geer, maar dan gelegen in de gemeente Odijk.
 • Op zaterdag 14 november 1818 kocht Paulus Willem Bosch van Drakestein ten overstaan van not. H. van Ommeren 5 percelen van de Colenberg aan in De Bilt. In bezit geweest van Maximilaan Louis baron van Utenhove tot B. Bron: HISGIS U.
 • Aankoop van de hofstede de Heezer Eng te Soest voor f. 1.025 gulden door Paul Bosch van Drakestein. Later hernoemde de familie Bosch / Steenberghe de hofstede De Kleine Paltz. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Aankoop Landgoed Hennekamp of Hindekamp in de gemeente Ede op De Ginkelse Heide op 1 december 1819 voor het Domeinenkatoor van Gelderland te Arnhem. Landgoed was tot 21 februari 1811 in het bezit geweest van het kapittel van St. Jan te Utrecht.
 • In augustus 1817 kocht Paul Bosch van Drakestein het landgoed Splinterenburg aan (Vuursche weg 3 en 2 - oost). Negen jaar later kocht Paul het landgoed De Hooge Wooning (Maartensdijkseweg 10 - west) aan. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Het Prinsenhuis/Prinsenhof aan de Maartensdijkseweg 14 kort voor de sloop. In 1954 aan gekocht door de familie Van der Krol van jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. Behorend bij De Hooge Woning/Splinterenburg. Foto: 'd Oude School De Bilt Ellen Dree


 • Op 27 januari 1798 kocht Paulus Wilhelmus Bosch boerderij Bruxvoort in de gemeente Bennekom aan. Voor 1832 zou de boerderij al zijn overgedaan aan zijn zoon Jhr. Johannes Gerardus Bosch van Drakestein.
 • Aankoop van landerijen en boerderij Proosdij in de gemeente Ede op 1 december 1819 voor het Domeinenkatoor van Gelderland te Arhem. Landerijen en boerderij waren tot 21 februari 1811 in het bezit geweest van het kapittel van St. Jan te Utrecht.
 • De oliemolen aan de Catharijnepoort bij de stadswallen van Utrecht in 1835 de ene helft geschonken door vader Theo de andere helft kocht Paulus aan uit de inboedel van zijn overleden oom Herbert Jan Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 36471
 • De Utrechtse Oliemolen aan de Catharijnepoort die Paulus van zijn vader Theo op maandag 6 oktober 1800 voor de helft kreeg en de andere helft die Paulus kocht uit de boedel van zijn overleden oom Herbert Jan Bosch.
 • Gronden in eigendom van familie Bosch van Drakestein in de achttiende eeuw tot 1914. Gronden gelegen in Vleuten, Themaat en Haarzuilens.
 • Op woensdag 21 september 1803 verkochte de kinderen wijlen Jan Carel Reykse, van beroep drossaard diverse percelen land in Oudhuizen (gem. De Ronde Venen) aan Paulus Willem Bosch. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Op woensdag 21 september 1803 verkochte de kinderen wijlen Jan Carel Reykse, van beroep drossaard diverse percelen land in Oudhuizen (gem. De Ronde Venen) aan Paulus Willem Bosch. Bron: HISGIS Utrecht.Op woensdag 21 september 1803 verkochte de kinder
 • Op woensdag 15 december 1819 kocht Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein boerderij De Hoop aan, gelegen in Cothen aan de Ossenwaard. Boerderij behoorde tot 21-02-1811 bij de onroerende goederen van het Utrechtse kapittel Ten Dom.
 • Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein, kocht in 1841 het Landgoed Heeckeren aan, bij het dorp Goor in de hedendaagse gemeente Hof van Twente in de provincie Overijssel. Zijn nazaten verkochten het landgoed in 1898. Bron: beeldbank Gelders Archief.
 • Huis Heeckeren, vroeger ook Huis te Goor genaamd, is een havezate pal ten noorden van de Nederlandse plaats Goor in de gemeente Hof van Twente. Lintelerweg 5 7471LB Goor (gemeente Hof van Twente). Bron: Wikipedia Huis Heeckeren. Overijssel
 • Al in 1796 is bekend dat familie Van Bijleveld diverse percelen stukken grond in de ambachtsheerlijkheid Bergambacht in eigendom heeft. Nazaat Jhr. Paulus Willem Bosch van Drakestein had per 01-10-1832 nog diverse percelen in eigendom.
 • In het midden van de zeventiende eeuw waren de tiendrechten toegewezen aan het diverse landeigenaren. Bij het dorp Ommeren en Lienden (Gelderland). Later aan Paulus van Bijleveld. Dit is een aankondigingsfiche. Bron: Het Utrechts Archief 635 32.
 • Op zaterdag 6 augustus 1808 koopt Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein de ambachtsheerlijkheid Reijerscop-Creuningen. Kaart van het gebied tussen Woerden en Utrecht waar gehucht in lag. Plaats is er niet op ingetekend.
 • Gronden in de omgeving van de stad Middelburg (Walcheren, Zeeland) vanaf ca. 1850 in het bezit van familie Bosch van Drakestein. Tot op heden niet bekend waar deze gronden precies gelegen hebben. Kaart: Kuypers Atlas (1866).
 • Wegen en watergangen van het dorp Ommeren. Hier had ruim 250 jaar familie Van Bijleveld en Bosch het tiendrechtbezit in het Ommeresche Veld. Bron: Regionaal Archief Rivierenland 0669 102.


 • Land met boerderij in Kamerik Mijzijde, Mijzijde 148 in geel gearceerd wat vanaf 1750 van familie Bosch van Drakestein is geweest. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Land in de gemeente Woerden, Kamerik Teckop, Teckop 15 wat van 1747 tot 1802 in het bezit was van familie Bosch. Daarna van familie Michiels van Kessenich. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Gemeente Maarssenbroek in 1832 alle percelen die in deze gemeente lagen op basis van het kadaster van 1 oktober 1832 (geel). Ergens een perceel het eigendom geweest van Cornlia van Bijleveld. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Land en boerderij, gelegen aan de Bosdijk 8, Kockengen, gemeente Stichtse Vecht van 1770 tot 1803 het eigendom van familie Bosch na 1823 van familie Michiels van Kessenich. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Op donderdag 27 juli 1758 koopt Willem Bosch een stuk boomgaard alsook weiland aan, gelegen aan de Breudijk 53-51 te Harmelen. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein, de neef van Willem is in 1832 de eigenaar. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Vermoedelijk in het najaar van 1812 kocht Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein het land aan, gelegen tussen de Daalsedijk en Amsterdamsestraatweg en in het noordwesten gelegen gehucht Vijfhuizen. Bron: HISGIS.nl Utrecht.
 • Land aan de Daalsedijk wat al vanaf 1745 in het bezit was van Jan van Bijlveld. Hij was de opa van Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein. Land behoorde later toe aan familie Bosch van Oud-Amelisweerd. Bron: HISGIS.nl Utrecht.
 • Op zaterdag 13 augustus 1814 kocht Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein 8 en een halve morgen groot stuk land in Maartensdijk aan. Bij zijn vriend en buurman notaris Budiing. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Op maandag 26 november 1781 kocht Theodorus Gerardus Bosch 10 morgen land (in geel gearceerd) aan in de polder De Gagel te Achttienhoven in Utrecht. Gelegen ten westen van Fort Ruigenhoek, ten noorden van de Gageldijk. Bron: HISGIS Utrecht.
 • In geel gearceerd het land heden in Utrecht Overvecht van <1776 tot 1823 van familie Van Bijleveld, daarna het eigendom van familie Michiels van Kessenich. Bron: HISGIS Utrecht.
 • In 1804 kocht Paulus Willem Bosch de ruim 6,73 morgen land van de familie Verhoeff voor een bedrag van f. 6.300-, gulden. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Gronden aangekocht op 26 augustus 1815 door Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein behorend bij boerderij De Groote Geer, maar dan gelegen in de gemeente Odijk.
 • Op woensdag 19 december 1819 kocht Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein De Veilingkamp te Wijk bij Duurstede aan van het vroegere Utrechtse kapittel Ten DOM. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Op maandag 12 juni 1820 kocht Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein twee percelen land aan die voor 1811 van het kapittel van St. Marie waren geweest. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Linksonder het weiland in de polder Heycop van Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein wat hij aankocht. Bron: HISGIS Utrecht.


 • Op zaterdag 6 oktober 1804 kocht Paul Bosch voor f. 600- , gulden het land De Baexen aan in Den Dolder ten overstaan van J. de Wijs. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Aankoop door jhr. P.J. Bosch van Drakestein in 1856 van 'De Veenhuizen' (in geel gearceerd) van Andries de Wilde. Tot 1902 in bezit geweest van familie Bosch. Heden Jachthuislaan en Koningsweg te Soest. Bron: HISGIS Utrecht.
 • In 1845 kocht Jhr. Carel Theodoor Jan Bosch van Drakestein (1807 - 1860) het landgoed De Oude Tempel aan gelegen aan de Amersfoortseweg 'Wegh der Wegen'. Bron: Delpher.nl.
 • Het huidige landgoed Oude Tempel aan de Oude Tempellaan 1 te Soesterberg. Gezien in blauw gearceerd anno 2021. Bron: Kadastralekaart.com.
 • Op dinsdag 17 oktober 1829 kocht Paul Bosch van Drakestein voor f. 5.300- , gulden de boerderij aan de Fortweg 13 (Waijensedijk nr. 6). Hierop is onbekend gebleven na 1832 hoe het bezit van Paul is verworpen door onbekende rede. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Op zaterdag 25 juni 1860 kocht Jhr. Frederik Bosch van Drakestein (1799-1866) een aantal een aantal percelen die eerder bij de Riddermatige hofstede Drakenburg behoorde ter waarde van f. 24.000,-. Bron: Delpher.nl.
 • Aankoop van het landgoed Klein Drakestein op donderdag 30 maart 1854 ten overstaande van de Baarnse notaris Hermanus Pen door vader en zoon Jhr. Frederik en Paulus Jan Bosch van Drakestein. Bron: HUA.
 • Aankoop van de Hofstede De Stulp van Louis Rutgers van Rozenburg op 30 januari 1817 ten overstaan van notaris Hendrik van Ommeren. Bron: Topotijdreis.nl.
 • Aankoop van de Hofstede De Zeven Linden van Louis Rutgers van Rozenburg in 1815. Gelegen ten oosten van het landgoed Drakestein. Bron: Topotijdreis.nl.
 • Op 7 november 1826 kocht Paulus Willem Bosch van Drakestein ten overstaan van de Baarnse notaris F. Pen hofstede De Hooge Woning aan (Maartensdijkseweg 10) voor f. 4.800 gulden van De Rooij, Roelofse en Van Dijk. Foto: Sl. en Pts. Luchtfotografie B.V
 • Hofstede Crailo aan de Hoge Vuurseweg 5 aangekocht in 1875 door jhr. P.J. Bosch van Drakestein. Foto: Wikimedia Commens.
 • Op zaterdag 11 augustus 1809 kocht Paulus Willem Bosch ten overstaan van de Amersfoortse notaris Gerard van Kleef het heidegebied de Heezer Eng aan te Soest aan van Pieter Rademaker. Bron: Delpher.
 • Op zaterdag 22 juli 1882 verkochte de erfgename van jhr. H. van den Bosch een stuk heide voor f. 1.800- , gulden aan Lammert Lam als gemachtigde van jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. Bron: RHC Vecht en Venen.
 • In het jaar van 1917 bouwde moeder Rouppe van der Voort tezamen met zoon P.J. Bosch van Drakestein het huis aan de Maartensdijkseweg 12. In 154 zou P.J. Bosch het huis verkopen. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..
 • Op woensdag 15 juli 1801 verkocht kastelein Albert Heijl onder hypotheekstelling herberg De Twee Geruste Harten aan de Boterstraat 12 onder hypotheekstelling aan Paulus Willem Bosch. Bron: HUA, 79487.


 • Op zaterdag 23 januari 1841 kocht jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein van Oud-Amelisweerd het pand aan de Keizerstraat 38 aan voor de koopsom van ƒ. 1.625,- gulden. Bron: HUA.
 • Op vrijdag 1 mei 1840 kocht jht. Hendrik Willem Bosch van Drakestein van Oud-Amelisweerd het pand Drift 23 - Keizerstraat 42 aan voor de koopsom van ƒ. 30.000,- gulden. Bron: HUA.
 • Op 6 juni 1807 kocht Paul Willem Bosch een hakhout bosje voor f. 720,- gulden aan de Looydijk en de Waterweg. Bron: HUA, 32.
 • Op woensdag 1 oktober 1823 kocht Paul Willem Bosch van Drakestein (1771-1834) het huisje De Uithof (Mereveldseweg 1) aan voor f. 450,- gulden. Bron: HUA.


    

 Toelichting bij de aangekochte vast- en onroerende goederen


Families Bijleveld, Bosch (van Drakestein- Van Oud-Amelisweerd) en Michiels van Kessenich hadden aan het einde van de achttiende eeuw en de eerste vijfentwintig jaar van de negentiende eeuw meer vastgoed dan we hier op deze pagina staat beschreven. Het gaat dan voornamelijk om binnenstedelijk panden binnen Utrecht stad.

Deze heeft de stichting verder niet uitgezocht. Historisch bewoningsonderzoek in de binnenstad van Utrecht en de eigendomsverhouding daarin in het eind van de achttiende eeuw is namelijk niet het onderzoeksgebied en de kunde van de stichting.

De stichting heeft zich voornamelijk gericht op betrouwbaar krantenonderzoek uit kranten van de achttiende- en begin negentiende eeuw, gehaald uit de database Delpher.nl van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. In kranten werden in die tijdsperiode divers vast- en onroerend goed te koop aangeboden of aangekondigd voor aanstaande veilingen.

De grootte in oppervlakten van (Ridder)hofsteden, landerijen en landgoederen in morgen of hectaren die waren te herleiden naar een goede locatie, die heden te vinden zijn op online kaarten over de provincies Utrecht en Gelderland.

Zijn het dat de stichting ervoor gekozen heeft deze aankopen van vast- en onroerende goederen van boven genoemde families te onderzoeken en erover te publiceren. Het is niet uitgesloten dat zij meer hadden in vast- en onroerend goed. Gelegen in andere provincies of steden/dorpen buiten de provincies Utrecht en Gelderland.
Aankoop informatie en/of verervingen van families Bosch en Bijleveld zijn ook uit de online database van getranscribeerde notariële akten van Het Utrechts Archief gehaald.

Na het overlijden van jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein en zijn neef Jan Willem Hendrik Bosch zijn erin de loop van de negentiende eeuw nog diverse familieleden Bosch geweest die ook andere stukken land kochten. Om van de opbrengst van de pachten te rentenieren. De stichting heeft de meest van deze aankopen niet meegenomen in het hieronder omschreven overzicht.De Tiende van de gemeente Ommeren

Verpachting van tienden op diverse landbouwgronden in de ambachtsheerlijkheid Ommeren op vrijdag 17 april 1665. Bron: Het Utrechts Archief, archief Bosch van Drakestein 635 32. Verpachting van tienden op diverse landbouwgronden in de ambachtsheerlijkheid Ommeren op vrijdag 17 april 1665. Bron: Het Utrechts Archief, archief Bosch van Drakestein 635 32.Op vrijdag 17 april 1665 wordt erop een fiche een nieuwe verpachtingsronden gehouden door de toenmalige houder van de tiendrechten in de ambachtsheerlijkheid Ommeren en Lienden (Gelderland). In de zeventiende eeuw behoorde deze tiendrechten bij diverse aanzienlijke lieden die in de omgeving van het dorp (kerspel) van Ommeren woonde.

In de 18e eeuw komt het tiendrecht van de heerlijkheid van Ommeren toe aan Paulus van Bijleveld. In het jaar 1795 na het overlijden van Paulus van Bijleveld heeft hij in zijn testament bepaald dat neef Paulus Willem Bosch (1771-1834) het tiendrecht als erfenis toebedeeld eeg van zijn oom..

Paulus van Bijleveld was de oudere broer van Cornelia van Bijleveld, dus de oom van Paulus Willem Bosch. 


Op maandag 28 december 1818 vond de boedelscheiding plaats van de goederen van Paulus van Bijleveld die 23 jaar eerder was overleden. Het tiendrecht in de gemeente Ommeren werd toebedeeld aan neef Paulus Willem Bosch. Bron: Het Utrechts Archief, 203 30. Op maandag 28 december 1818 vond de boedelscheiding plaats van de goederen van Paulus van Bijleveld die 23 jaar eerder was overleden. Het tiendrecht in de gemeente Ommeren werd toebedeeld aan neef Paulus Willem Bosch. Bron: Het Utrechts Archief, 203 30.Bij het opmaken van de Memories van Successie van jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein in 1834. Wordt er geschreven over het recht op tiendheffing (recht) op diverse landerijen en landbouwgronden in de gemeente Lienden bij en om het dorp Ommeren in de provincie Gelderland.

Een tiend was het recht op het heffen van opbrengsten op landbouwgronden of boomgaarden om een tiende gedeelte hiervan af te staan aan de heer die het recht op de tiendheffing had. Het tiendrecht is in de jaren tien van de twintigste eeuw afgeschaft en afgekocht. Destijds door de toenmalige grootgrondbezitters van die tijd.

In het jaar 1894 na het overlijden van jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) is bekend bij het opmaken van zijn Memories van Successie dat hij nog de tiende in het Ommersche Veld bezat.


Op maandag 28 december 1818 vond de boedelscheiding plaats van de goederen van Paulus van Bijleveld die 23 jaar eerder was overleden. Het tiendrecht in de gemeente Ommeren werd toebedeeld aan neef Paulus Willem Bosch. Bijschrijving van het tiendrecht aan neef Paulus Willem Bosch. Bron: Het Utrechts Archief, 203 30. Op maandag 28 december 1818 vond de boedelscheiding plaats van de goederen van Paulus van Bijleveld die 23 jaar eerder was overleden. Het tiendrecht in de gemeente Ommeren werd toebedeeld aan neef Paulus Willem Bosch. Bijschrijving van het tiendrecht aan neef Paulus Willem Bosch. Bron: Het Utrechts Archief, 203 30.Schoonzoon van Paulus Jan Bosch, jhr. P.J.J.S.M. van der Does de Willebois uit ''s-Hertogenbosch deed rond 1908-1910 aangifte bij de Tiendecommissie in het derde Tiendedistrict te Tiel te Gelderland om het tiendrecht in Ommeren, genaamd op De Princen of Oudeweise tiend ook wel genaamd de Ommerveldse Havertiend afgekocht en vergoed te krijgen.

Bij besluit van de tiendecommissie van dinsdag 23 augustus 1910 werd hier het fiat voor gegeven.

Bron: Het Gelders Archief, 0094 Tiendecommissie in het derde Tiendedistrict te Tiel, 127.


Op zaterdag 14 oktober 1780 vond ten overstaan van de Utrechtse A.a Hoevenaar de testamentaire bepaling plaats van Paulus van Bijleveld, pastoor uit Vleuten. Hierin bepaalde Van Bijleveld dat zijn negenjarige neef na zijn overlijden als legaat de Ommerensche Tiend toebedeeld zou krijgen. In 1818 bij het verkrijgen van het legaat voegde Paul Bosch de Ommerensche Tiend toe bij het vermogen van kasteel Drakestein en de daarop aanwezige toekomistige familieleden. Bron: Het Utrechts Archief. 34-4, 1731, aktenummer: 174. Op zaterdag 14 oktober 1780 vond ten overstaan van de Utrechtse A.a Hoevenaar de testamentaire bepaling plaats van Paulus van Bijleveld, pastoor uit Vleuten. Hierin bepaalde Van Bijleveld dat zijn negenjarige neef na zijn overlijden als legaat de Ommerensche Tiend toebedeeld zou krijgen. In 1818 bij het verkrijgen van het legaat voegde Paul Bosch de Ommerensche Tiend toe bij het vermogen van kasteel Drakestein en de daarop aanwezige toekomistige familieleden. Bron: Het Utrechts Archief. 34-4, 1731, aktenummer: 174.


Wegen en watergangen kaart van het dorp Ommeren in de voormalige gemeente Lienden. Bron: Regionaal Archief Rivierenland Tiel 0669 102. Wegen en watergangen kaart van het dorp Ommeren in de voormalige gemeente Lienden. Bron: Regionaal Archief Rivierenland Tiel 0669 102.


Op zaterdag 14 oktober 1780 vond ten overstaan van de Utrechtse A.a Hoevenaar de testamentaire bepaling plaats van Paulus van Bijleveld, pastoor uit Vleuten. Hierin bepaalde Van Bijleveld dat zijn negenjarige neef na zijn overlijden als legaat de Ommerensche Tiend toebedeeld zou krijgen. In 1818 bij het verkrijgen van het legaat voegde Paul Bosch de Ommerensche Tiend toe bij het vermogen van kasteel Drakestein en de daarop aanwezige toekomistige familieleden. Handtekeningen. Bron: Het Utrechts Archief. 34-4, 1731, aktenummer: 174. Op zaterdag 14 oktober 1780 vond ten overstaan van de Utrechtse A.a Hoevenaar de testamentaire bepaling plaats van Paulus van Bijleveld, pastoor uit Vleuten. Hierin bepaalde Van Bijleveld dat zijn negenjarige neef na zijn overlijden als legaat de Ommerensche Tiend toebedeeld zou krijgen. In 1818 bij het verkrijgen van het legaat voegde Paul Bosch de Ommerensche Tiend toe bij het vermogen van kasteel Drakestein en de daarop aanwezige toekomistige familieleden. Handtekeningen. Bron: Het Utrechts Archief. 34-4, 1731, aktenummer: 174.


       

Op 19 maart 1909 vond bij de tiendcommissie de afkoop plaats van de tiendrecht in het Ommerensche Havertiend enz.. Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Marie van der Does de Willebois burgemeester van 's-Hertogenbosch, gehuwd met jkvr. Maria Henriette Elisabeth Bosch van Drakestein. Jhr. Petrus van der Does had de tienden verkregen van na het overlijden van zijn schoonvader jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Die het daarvoor van zijn grootvader jhr. Paulus Willem Bosch van Drakestein verwerf met daartussen door zijn zoon Frederik Bosch van Drakestein. Fragment uit de afkoop akte van het tiendrecht in Ommeren. Bron: Gelders Archief, 0094, 127. Op 19 maart 1909 vond bij de tiendcommissie de afkoop plaats van de tiendrecht in het Ommerensche Havertiend enz.. Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Marie van der Does de Willebois burgemeester van 's-Hertogenbosch, gehuwd met jkvr. Maria Henriette Elisabeth Bosch van Drakestein. Jhr. Petrus van der Does had de tienden verkregen van na het overlijden van zijn schoonvader jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Die het daarvoor van zijn grootvader jhr. Paulus Willem Bosch van Drakestein verwerf met daartussen door zijn zoon Frederik Bosch van Drakestein. Fragment uit de afkoop akte van het tiendrecht in Ommeren. Bron: Gelders Archief, 0094, 127.


Op 19 maart 1909 vond bij de tiendcommissie de afkoop plaats van de tiendrecht in het Ommerensche Havertiend enz.. Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Marie van der Does de Willebois burgemeester van 's-Hertogenbosch, gehuwd met jkvr. Maria Henriette Elisabeth Bosch van Drakestein. Jhr. Petrus van der Does had de tienden verkregen van na het overlijden van zijn schoonvader jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Die het daarvoor van zijn grootvader jhr. Paulus Willem Bosch van Drakestein verwerf met daartussen door zijn zoon Frederik Bosch van Drakestein. Fragment uit de afkoop akte van het tiendrecht in Ommeren. Schattingslijst en omschrijving van het Thienrecht.Bron: Gelders Archief, 0094, 127. Op 19 maart 1909 vond bij de tiendcommissie de afkoop plaats van de tiendrecht in het Ommerensche Havertiend enz.. Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Marie van der Does de Willebois burgemeester van 's-Hertogenbosch, gehuwd met jkvr. Maria Henriette Elisabeth Bosch van Drakestein. Jhr. Petrus van der Does had de tienden verkregen van na het overlijden van zijn schoonvader jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Die het daarvoor van zijn grootvader jhr. Paulus Willem Bosch van Drakestein verwerf met daartussen door zijn zoon Frederik Bosch van Drakestein. Fragment uit de afkoop akte van het tiendrecht in Ommeren. Schattingslijst en omschrijving van het Thienrecht.Bron: Gelders Archief, 0094, 127.


  

Bouw- en weiland gronden in dorp 't Goy (gem. Houten)

Gronden aangekocht op 08-08-1735 door Hendrik Bosch voor zijn onmondige zoon Theodorus Gerardus Bosch. Na zijn overlijden in 1802 komen ze in het bezit van Paulus Wilhelmus Bosch. Situatie op de kaart ingetekend op 1 oktober 1832. Gronden aangekocht op 08-08-1735 door Hendrik Bosch voor zijn onmondige zoon Theodorus Gerardus Bosch. Na zijn overlijden in 1802 komen ze in het bezit van Paulus Wilhelmus Bosch. Situatie op de kaart ingetekend op 1 oktober 1832.Op maandag 8 augustus 1735 werd ten overstaan van notaris Johannes Sluyterman te Utrecht door Hendrik Willem als voogd van zijn onmondige zoon Theodorus Gerardus Bosch 8 morgen bouw en weiland aangekocht naast het Uurdijkje gelegen in 't Goy. Bij de koop behoorde ook 3 en halve morgen en 9 roeden land en een halve morgen land in erfpacht bij het kapittel Ten Dom te Utrecht.

Gelegen tussen de Tuurdijk ten het noordoosten en Beusichemseweg in het zuidwesten. Na het overlijden van Theodorus in 1802 vererven de landerijen in 't Houten bij Houten op zijn zoon Paulus Wilhelmus Bosch. In 1832 zijn de landerijen in het bezit van de neef van Paulus, Jan Hendrik Willem Bosch. Maar behoren dan bij de landerijen van boerderij Schoneveld (Leedijkerhout 15-17).


 

Herberg De Klop en landerijen

te Zuilen (gem. Utrecht, wijk Overvecht)

Gezicht over de Vecht buiten Utrecht met de herberg De Klop en links op de achtergrond slot Zuylen in 1779. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 38219. Gezicht over de Vecht buiten Utrecht met de herberg De Klop en links op de achtergrond slot Zuylen in 1779. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 38219.De stichting vroegst bekende vermelding van herberg De Klop dateert van vrijdag 8 oktober 1610. In een akte werd er erfpacht vastgelegd voor het kapittel van Oudmunster te Utrecht voor Adam van Lokhorst na opdracht door Jaspar Quingett. Het betrof hier van een halve hoeve land achter de Klop. Gelegen tegenover het voormalige convent Mariëndaal onder Zuilen.

Bron: Het Utrechts Archief, 76, 9-9.


Kaart (fragment) van land gelegen tussen de Vecht en de Hollandse Rading, onder Westbroek, met afbeelding van het kasteel Zuilen in 1624. Bron: Het Utrechts Archief, 223, 933, p. 22-23. Kaart (fragment) van land gelegen tussen de Vecht en de Hollandse Rading, onder Westbroek, met afbeelding van het kasteel Zuilen in 1624. Bron: Het Utrechts Archief, 223, 933, p. 22-23.Uit twee andere archieven die te vinden zijn bij het Amsterdams Stadsarchief in aktenboeken van transport van onroerend goed uit 1680 en 1681. Wordt als belending van verkoop van hofstede Roosendaal, De Klop als belending genoemd.

Bron: Amsterdam Stadsarchief, toegang 5066, inv. nr.37 folio 261 en toegang 5067, inv. nr.26 folio 225.

Met dank aan Frits van Riel te Utrecht.


Slot Zuylen vanuit het zuidoosten gezien in 1995. Bron: H. Bol, Provincie Utrecht. Slot Zuylen vanuit het zuidoosten gezien in 1995. Bron: H. Bol, Provincie Utrecht. Slot Zuylen vanuit het zuidoosten gezien in 1995. Bron: H. Bol, Provincie Utrecht. Slot Zuylen vanuit het zuidoosten gezien in 1995. Bron: H. Bol, Provincie Utrecht.Hierop is een vermelding van herberg De Klop aan het einde 17e eeuw te vinden wat toen nog vermeld werd als 'herberge d'Klop'. Op woensdag 12 januari 1695 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Nico Vonck het goed verkocht door Cornelis Teuniss van Oostveen, wonende op De Klop te Zuylen samen met zijn echtgenote Dirkie Janss.

Koper was Hendrik Willhem Brieell, van beroep Advocaat aan het Hof van Utrecht. Op dezelfde dag ten overstaan van notaris Vonck verruilde Cor van Oostveen zijn bezit De Klop om het voortaan te huren van Hendrik Brieell.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U083b018 aktenummer 6 12-01-1695 en U083b018 aktenummer 7 12-01-1695.


Kaart (fragment) van het dorp en huis Zuilen en van percelen bouw- en weiland en een boomgaard tussen de Vecht en de Groeneweg en de Nedereindsevaart en de Klopvaart uit ca. 1650. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283-1. Kaart (fragment) van het dorp en huis Zuilen en van percelen bouw- en weiland en een boomgaard tussen de Vecht en de Groeneweg en de Nedereindsevaart en de Klopvaart uit ca. 1650. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283-1.


 

Bij een tweede bekende huurcedule bekend van dinsdag 22 februari 1707 opgemaakt bij de Utrechtse notaris Theodorus Vosch van Avezaat verhuurde Weyntje van Zyll weduwe van Jochem van Veen Huysinge ende herberge De Clop aan Jan Arissen in de Klop in het gerecht van Zuilen.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U118a002 aktenummer 415 22-02-1707.


Gezicht over de Vecht te Utrecht op de voorgevel en het inrijhek van het huis Roosendaal en op de achtergrond de herberg De Klop in 1750 - 1800. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206347. Gezicht over de Vecht te Utrecht op de voorgevel en het inrijhek van het huis Roosendaal en op de achtergrond de herberg De Klop in 1750 - 1800. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206347.Een kleine twee jaar later verhuurde Weyntje van Zyll ten overstaan van Vosch van Avezaat op zaterdag 13 oktober 1708, huysinge en de hergerbe De Clop aan Jan Arissen van Barnevelt.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U118a002 aktenummer 514 13-10-1708

Op maandag 12 januari 1711 verhuurde Weyntje van Zyll ten overstaan van Vosch van Avezaat, huysinge en herberge c.a. met cleyn huysjen over den dyck; Vecht omtrent Rosendael, De Clop aan Arien Cornelissen van Schayck.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U118a003 aktenummer 101 12-01-1711


Huize/boerderij/herberg De Klop aan de Klopdijk 2 langs de Vecht in 2016 van familie Voorwinden-Van der Slot vanuit het zuiden gezien. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V. Huize/boerderij/herberg De Klop aan de Klopdijk 2 langs de Vecht in 2016 van familie Voorwinden-Van der Slot vanuit het zuiden gezien. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.Op zaterdag 23 juni 1736 werd ten overstaan van het Hof van Utrecht en het gerecht van Utrecht herberg De Klop verkocht voor 2000 duizend en 50 carolusguldens en 20 stuivers, Verkoper was Gerrit Maassen die het goed verkocht aan Hendrik van Bijleveld brouwer wonende te Vleuten.

Hendrik was zoals eerder beschreven brouwer maar ook schepen van het gerecht Vleuten. als Hendrik sterft komt herberg De Klop toe aan zijn enigste zoon Johan van Bijleveld werd geboren in ca. 1702 en overleed in 1769, net als zijn vader beoefende hij ook dezelfde beroepen.

Bron: Het Utrechts Archief, T76 huisarchief Zuilen, Invt. 45.


Luchtfoto uit 2016 vanuit het noordwesten gezien met Fort aan De Klop met daarachter huize/boerderij/herberg De Klop. Rechts rivier de Vecht. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V. Luchtfoto uit 2016 vanuit het noordwesten gezien met Fort aan De Klop met daarachter huize/boerderij/herberg De Klop. Rechts rivier de Vecht. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.Ruim vijf jaar later werd ten overstaan van de Utrechtse Dirk Oskamp door Hendrik van Bijleveld, huysinge en herreberg De Klop, verhuurd aan Willem Goes op zaterdag 10 juni 1741.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U188a003 aktenummer 119 10-06-1741

Op zaterdag 25 mei 1782 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Willem Gerard van Nes de boedelscheiding plaats van de ouders van Willem Hendrik van Bijleveld (1733-1799), Paulus van Bijleveld (1741-1795) en Cornelia van Bijleveld (1746-1823).

Vader Johannes Cornelis van Bijleveld, (1702-1769), huwde in 1751 Ida Eycken.

Zij overleed in 1780.


Gezicht vanaf de Vechtdijk op de Vecht en de herberg De Klop bij Zuilen uit het oosten in 1760. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202338. Gezicht vanaf de Vechtdijk op de Vecht en de herberg De Klop bij Zuilen uit het oosten in 1760. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202338.Cornelia werd vertegenwoordigd door haar echtgenoot Theodorus Gerardus Bosch. In de achttiende- en negentiende eeuw was het gewoonlijk dat nalatenschappen naar een vrouwelijk lid van een familie werden beheerd door de echtgenoot. Uit de boedelscheiding kreeg Cornelia van haar ouders herberg De Klop, heden gelegen aan de Klopdijk 2 te Utrecht Overvecht.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U211a005 aktenummer 28 25-05-1782.


Fragment uit de akte van zaterdag 18 januari 1800 van verhuur ten overstaan van de Utrechtse notaris Hermanus Brouwer en huurder / kastelein van herberg De Klop Daniël Vreeaars en eigenaar Theodorus Geardus Bosch, voogd over Cornelia van Bijleveld zijn echtgenoot. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 2452, aktenummer: 10. Fragment uit de akte van zaterdag 18 januari 1800 van verhuur ten overstaan van de Utrechtse notaris Hermanus Brouwer en huurder / kastelein van herberg De Klop Daniël Vreeaars en eigenaar Theodorus Geardus Bosch, voogd over Cornelia van Bijleveld zijn echtgenoot. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 2452, aktenummer: 10.Van een huurcedule uit het tijdperk dat Cornelia van Bijleveld het goed van De Klop bezat. Verhuurde Theodorus Gerardus Bosch ten overstaan van de Utrechtse notaris Johan Kelffkens op vrijdag 2 november 1782, huysinge c.a., zynde een herberg met kolffbaan; de Vegt by het Sandpad, aan Daniel Vreaart, genaamd Daniel Vreyers, wonende te Achttienhoven tesamen met zijn echtgenote Aaltje van der Woert.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U225a015 aktenummer 11 02-22-1787.


Fragment uit de akte van zaterdag 18 januari 1800 van verhuur ten overstaan van de Utrechtse notaris Hermanus Brouwer en huurder / kastelein van herberg De Klop Daniël Vreeaars en eigenaar Theodorus Geardus Bosch, voogd over Cornelia van Bijleveld zijn echtgenoot. (handtekeningen). Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 2452, aktenummer: 10. Fragment uit de akte van zaterdag 18 januari 1800 van verhuur ten overstaan van de Utrechtse notaris Hermanus Brouwer en huurder / kastelein van herberg De Klop Daniël Vreeaars en eigenaar Theodorus Geardus Bosch, voogd over Cornelia van Bijleveld zijn echtgenoot. (handtekeningen). Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 2452, aktenummer: 10.


 

 • Van de achttiende eeuw tot het jaar 1845 was boerderij De Klop (Klopdijk 2, Utrecht Overvecht). Midden onder in geel gearceerd in het bezit van families Van Bijleveld en Bosch van Drakestein. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Boerderij De Klop aan de Klopdijk 2 te Utrecht Overvecht heden gezien op de kadasterkaart. Bron: kadastralekaart.com.
 • In rood en geel gearceerd de 4 morgen land die Cornelia van Bijleveld in het jaar 1804 aankocht om bij boerderij De Klop te trekken. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Gezicht op de boerderij De Klop aan de de Klopdijk te Utrecht, gezien vanaf de Groeneweg op 25 augustus 1760. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 38026.
 • Gezicht op de Vecht, de Vechtdijk, de brug over de Klopvaart en de boerderij annex herberg De Klop te Zuilen uit het zuidoosten in 1905. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 16387.
 • Gezicht op een gedeelte van de boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht, vanaf de Vechtdijk op 14 juli 1969. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20770.
 • Gezicht op de voorgevel van de boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht; vanuit het oosten, links de Vecht en het Zandpad in 1974. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 60336.
 • Gezicht op de voor- en linker zijgevel van de boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht; vanuit het zuiden op de voorgrond het Zandpad in 1974. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 60337.
 • Gezicht op de voor- en een gedeelte van de rechter zijgevel van de boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht in 1989. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 60343.
 • Gezicht over de Vecht buiten Utrecht met de herberg De Klop en links op de achtergrond slot Zuylen in 1779. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 38219.
 • Gezicht op een gedeelte van de boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht, vanaf de Vechtdijk op 14 juli 1969. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20770.
 • Gezicht op de voorgevel van boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht, vanaf de Vechtdijk in 1984. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 844954.
 • Verticale luchtfoto van Fort De Klop, Klopdijk, Vecht en de omgeving van de Prinses Irenelaan te Utrecht in 1948-1952. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 84963.
 • Gezicht vanaf de Vechtdijk op de Vecht en de herberg De Klop bij Zuilen uit het oosten in 1760. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202338.
 • Luchtfoto van het in ontwikkeling zijnde gebied tussen de Franciscusdreef (links) en de Klopvaart (rechts) te Utrecht in 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 85274.


   

Op dinsdag 31 januari 1804 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Nicolaas Willem Buddingh de verkoop plaats van 4 morgen weiland, gelegen aan oostzijde van de Groeneweg. Gelegen in de gerechten van Westbroek, Buitenweg achter De Klop. Hermanus Fransen Jansz. wonende te Zuylen op Mariëndaal met echtgenote Eva Wigman werd de 4 morgen land verkocht aan Cornelia van Bijleveld, weduwe van Theodorus Gerardus Bosch. De verkoopprijs van het goed betrof f. 1.800-, gulden. (fragment van beschrijving). Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 2134, aktenummer: 13. Op dinsdag 31 januari 1804 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Nicolaas Willem Buddingh de verkoop plaats van 4 morgen weiland, gelegen aan oostzijde van de Groeneweg. Gelegen in de gerechten van Westbroek, Buitenweg achter De Klop. Hermanus Fransen Jansz. wonende te Zuylen op Mariëndaal met echtgenote Eva Wigman werd de 4 morgen land verkocht aan Cornelia van Bijleveld, weduwe van Theodorus Gerardus Bosch. De verkoopprijs van het goed betrof f. 1.800-, gulden. (fragment van beschrijving). Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 2134, aktenummer: 13.


Op dinsdag 31 januari 1804 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Nicolaas Willem Buddingh de verkoop plaats van 4 morgen weiland, gelegen aan oostzijde van de Groeneweg. Gelegen in de gerechten van Westbroek, Buitenweg achter De Klop. Hermanus Fransen Jansz. wonende te Zuylen op Mariëndaal met echtgenote Eva Wigman werd de 4 morgen land verkocht aan Cornelia van Bijleveld, weduwe van Theodorus Gerardus Bosch. De verkoopprijs van het goed betrof f. 1.800-, gulden. (fragment met handtekeningen). Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 2134, aktenummer: 13. Op dinsdag 31 januari 1804 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Nicolaas Willem Buddingh de verkoop plaats van 4 morgen weiland, gelegen aan oostzijde van de Groeneweg. Gelegen in de gerechten van Westbroek, Buitenweg achter De Klop. Hermanus Fransen Jansz. wonende te Zuylen op Mariëndaal met echtgenote Eva Wigman werd de 4 morgen land verkocht aan Cornelia van Bijleveld, weduwe van Theodorus Gerardus Bosch. De verkoopprijs van het goed betrof f. 1.800-, gulden. (fragment met handtekeningen). Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 2134, aktenummer: 13.Gezicht op de voorgevel van boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht, vanaf de Vechtdijk in 1984. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 844954. Gezicht op de voorgevel van boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht, vanaf de Vechtdijk in 1984. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 844954.

 


Na het overlijden van Cornelia van Bijleveld in 1823 komt de herberg toe aan haar zoon Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein.


Kaart (fragment/reconstructie) uit de 17e eeuw naar de situatie van 1539 van de gerechten behorend bij de stadsvrijheid Utrecht van Utrecht naar een tekening van Cornelis Specht. Hierp staat Slot Zuylen al ingetekend en rivier de Vecht. Rehts van het midden hofstede Den Dael ook maar nog niet herberg De Klop. Er is bij het westelijke gedeelte van de Klopdijk de naam 'De Klophaemer ingevuld, maar dit zal een 17e eeuwse toevoeging zijn geweest maar niet naar zoals deze situatie was qua 'naam' uit het jaar 1539. Bron: Het Utrechts Archief, beeldbank. Kaart (fragment/reconstructie) uit de 17e eeuw naar de situatie van 1539 van de gerechten behorend bij de stadsvrijheid Utrecht van Utrecht naar een tekening van Cornelis Specht. Hierp staat Slot Zuylen al ingetekend en rivier de Vecht. Rehts van het midden hofstede Den Dael ook maar nog niet herberg De Klop. Er is bij het westelijke gedeelte van de Klopdijk de naam 'De Klophaemer ingevuld, maar dit zal een 17e eeuwse toevoeging zijn geweest maar niet naar zoals deze situatie was qua 'naam' uit het jaar 1539. Bron: Het Utrechts Archief, beeldbank.


    

Gezicht op de zijgevel met aanbouw en de voorgevel van boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht op vrijdag 4 december 2015. Naar een foto van R. van der Woude. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 844972. Gezicht op de zijgevel met aanbouw en de voorgevel van boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht op vrijdag 4 december 2015. Naar een foto van R. van der Woude. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 844972.


Gezicht op enkele bijgebouwen van boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht op vrijdag 25 februari 2005. Naar een foto van R. van der Woude. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer:	 844955. Gezicht op enkele bijgebouwen van boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht op vrijdag 25 februari 2005. Naar een foto van R. van der Woude. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 844955.


Een van de bijgebouwen op het fortterrein van Fort aan de Klop in Utrecht Overvecht. Foto: Wikimedia Commons. Een van de bijgebouwen op het fortterrein van Fort aan de Klop in Utrecht Overvecht. Foto: Wikimedia Commons.


Het achter terrein van de vroegere herberg De Klop aan de Klopdijk te Utrecht Overvecht. Foto: Wikimedia Commons. Het achter terrein van de vroegere herberg De Klop aan de Klopdijk te Utrecht Overvecht. Foto: Wikimedia Commons.


    

Luchtfoto van het fortterrein van Fort aan de Klop in Utrecht Overvecht met rechts rivier de Vecht en bovenaan de vroegere herberg De Klop. Foto: Wikimedia Commons. Luchtfoto van het fortterrein van Fort aan de Klop in Utrecht Overvecht met rechts rivier de Vecht en bovenaan de vroegere herberg De Klop. Foto: Wikimedia Commons.


   


Op dinsdag 28 oktober 1828 ruim zes jaar voor het overlijden van Paul geeft hij herberg De Klop als gift toe aan zijn oudste zoon jhr. Willem Bosch van Drakestein.

Dit gebeurt ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan Schermbeek. Waarna De Klop ruim 18 jaar in het bezit van Willem blijft en dus onder het onder het onroerend goed van Landgoed Nieuw-Amelisweerd in de gemeente Rhijnauwen ging behoren.
jhr. Willem Bosch van Drakestein verkocht De Klop op zaterdag 14 juni 1845 ten overstaan van de Utrechtse notaris G.H. Stevens aan Carel Emanuel baron Tuyll van Serooskerken.

Na zijn overlijden nog datzelfde jaar komt De Klop in het bezit van zijn zoon Willem René baron Tuyll van Serooskerken.
Hij overleed in 1878 waarop De Klop in het bezit van zijn echtgenote mevr. Van Weede tot 1899.

Bij testament liet Willem René baron Tuyll en Serooskerken enkele jaren voor zijn overlijden optekenen dat Slot Zuylen en herberg De Klop na het overlijden van zijn echtgenote Van Weede moest overgaan naar zijn achterneef Frederik Leopold Samuel Frans baron Tuyll van Serooskerke. Frederik Leopold was de kleinzoon van de broer van de vader van Willem René, hij die ook Willem René heette en in 1839 overleed.


Advertentie over de verkoop van 'Hofstede De Klop' die in vele landelijke dagbladen stond dat de landerijen en de hofstede door melkfabrikant Van der Lee verkocht zouden gaan worden aan familie Voorwinden. Bron: Delpher.nl. Advertentie over de verkoop van 'Hofstede De Klop' die in vele landelijke dagbladen stond dat de landerijen en de hofstede door melkfabrikant Van der Lee verkocht zouden gaan worden aan familie Voorwinden. Bron: Delpher.nl.Een van Willem René's nazaten Frederik Leopold Samuel Frans baron Tuyll van Serooskerke, Heer van Zuilen verkoopt huize De Klop bij veiling op zaterdag 21 april 1900 onder het toeziend oog van de Maarssense notaris Diederik Hendrik van Nieuwenhuizen.

Koper van herberg De Klop was Cornelis Gijsbertus van der Lee, van beroep Zuivelfabrikant te Utrecht.

Hij kocht De Klop van baron Tuyll van Serooskerken voor f. 21.872,56 gulden.

Hij verkoopt De Klop in op zaterdag 6 juli 1912 per veiling ten overstaan van de Utrechtse notaris J.G. Brouwer Nijhoff aan Simon Anthonie Voorwinden uit Schiebroek van beroep veehouder en later wonende te Zuilen.

Simon Voorwinden kocht De Klop aan met een lening van f. 28.000,- gulden van vrouwe Anna Elisabeth Ribbius Peletier, echtgenote van dr. Jacob Hartog. Hij voldeed de kooppenningen op vrijdag 1 november 1912 ten overstaan van notaris Brouwer Nijhoff te Utrecht.

Simon was gehuwd met Baatje van Wijngaarden.  Het echtpaar kreeg een zoon Leenert Simon Voorwinden (1898-1976)

Leendert was gehuwd met Johanna van Os (1896-1974)

In 1956 werd Leendert Voorwinden de halve  eigenaar van boerderij De Klop. Voor de andere helft werd Jan Dirk van der Voort ook van beroep Veehouder en wonende te Lunteren de eigenaar van de boerderij.

In 1967 onteigende de gemeente Utrecht huize De Klop van Leendert Voorwinden met als doel de uitbreiding van Utrecht Overvecht Noord te bewerkstelligen.
In later tijd kocht de familie Voorwinden De Klop weer terug van de gemeente Utrecht.

Na het overlijden van Leendert Voorwinden in 1976 woonde (zoon) Simon Anthonie Voorwinden (1925-2005) in De Klop.


         

Portret van jhr. Willem Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd (1798-1853) in de periode 1835-1840. Eigenaar van herberg de Klop van 1828 tot 1845. Portret bevindt zich in particulier bezit. Portret van jhr. Willem Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd (1798-1853) in de periode 1835-1840. Eigenaar van herberg de Klop van 1828 tot 1845. Portret bevindt zich in particulier bezit.


  

Herberg De Klop aan de Klopdijk en Vechtdijk en de 1e Polderweg op woensdag 29 augustus 1764. Door een anonieme tekenaar. Met links de Klopvaart en de sluis met brug met daarnaast de rivier de Vecht. Bron: Beeldbank Rijksmuseum, objectnummer: RP-T-1899-A-4159. Herberg De Klop aan de Klopdijk en Vechtdijk en de 1e Polderweg op woensdag 29 augustus 1764. Door een anonieme tekenaar. Met links de Klopvaart en de sluis met brug met daarnaast de rivier de Vecht. Bron: Beeldbank Rijksmuseum, objectnummer: RP-T-1899-A-4159.


    

Schetskaart van de aan te kopen gronden ten noorden van herberg De Klop in 1819 door het Utrechtse departement van Utrechtse fortificatiën van dhr. Willem René baron Tuyll van Serooskerken. Bron: Het Utrechts Archief, 76. Schetskaart van de aan te kopen gronden ten noorden van herberg De Klop in 1819 door het Utrechtse departement van Utrechtse fortificatiën van dhr. Willem René baron Tuyll van Serooskerken. Bron: Het Utrechts Archief, 76.Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U321a052 1828 sep.-1828 dec.  29-10-1828 - 04-11-1828

Bron: Het Utrechts Archief, 76, 45.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U324c047 1845 juni-1845 sep. 14-06-1845 - 23-06-1845


Handtekeningen van vader en zoon jonkheren P.W. Bosch van Drakestein en Willem Bosch van Drakestein ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan van Schermbeek Paul droeg landerijen in Westbroek en herberg De Klop over aan zijn oudste zoon Willem Bosch op dinsdag 28 oktober 1828. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U321a052, 28-10-1828, aktenummer: 9434. Handtekeningen van vader en zoon jonkheren P.W. Bosch van Drakestein en Willem Bosch van Drakestein ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan van Schermbeek Paul droeg landerijen in Westbroek en herberg De Klop over aan zijn oudste zoon Willem Bosch op dinsdag 28 oktober 1828. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U321a052, 28-10-1828, aktenummer: 9434.


 

Utrecht vanaf de Vecht gezien. Naar een tekening van Claes Jansz. Visscher in de periode 1600-1625. Utrecht vanaf de Vecht gezien. Naar een tekening van Claes Jansz. Visscher in de periode 1600-1625.Op dinsdag 31 januari 1804 kocht Cornelia van Bijleveld voor f. 1.800, - gulden 4 morgen land aan van ten overstaan van de Utrechtse notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh van Hermanus Fransen Jansz, echtgenoot van Eva Wiggen, land gelegen in Westbroek. Land ging bij herberg De Klop behoren.


Fragment uit de notariële verkoopakte op zaterdag 14 juni 1845 ten overstaan van de Utrechtse notaris G.H. Stevens aan Carel Emanuel baron Tuyll van Serooskerken van der verkoop van de herberg De Klop (Klopdijk 2) voor een bedrag van f. 7.350, - gulden door jhr. Willem Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd. Bron: Het Utrechts Archief,34-4 U324c047 1845 juni-1845 sep. 14-06-1845 - 23-06-1845 aktenummers: 14091. Fragment uit de notariële verkoopakte op zaterdag 14 juni 1845 ten overstaan van de Utrechtse notaris G.H. Stevens aan Carel Emanuel baron Tuyll van Serooskerken van der verkoop van de herberg De Klop (Klopdijk 2) voor een bedrag van f. 7.350, - gulden door jhr. Willem Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd. Bron: Het Utrechts Archief,34-4 U324c047 1845 juni-1845 sep. 14-06-1845 - 23-06-1845 aktenummers: 14091.Andere landerijen in de polder van Westbroek kwamen uit de boedels van familie van Cornelia van Bijleveld of waren aangekocht door Theodorus Gerardus Bosch aangekocht.


Fragment uit de notariële verkoopakte op zaterdag 14 juni 1845 ten overstaan van de Utrechtse notaris G.H. Stevens aan Carel Emanuel baron Tuyll van Serooskerken van der verkoop van de herberg De Klop (Klopdijk 2) voor een bedrag van f. 7.350, - gulden door jhr. Willem Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd (handtekening rechtsboven). Bron: Het Utrechts Archief,34-4 U324c047 1845 juni-1845 sep. 14-06-1845 - 23-06-1845 aktenummers: 14091. Fragment uit de notariële verkoopakte op zaterdag 14 juni 1845 ten overstaan van de Utrechtse notaris G.H. Stevens aan Carel Emanuel baron Tuyll van Serooskerken van der verkoop van de herberg De Klop (Klopdijk 2) voor een bedrag van f. 7.350, - gulden door jhr. Willem Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd (handtekening rechtsboven). Bron: Het Utrechts Archief,34-4 U324c047 1845 juni-1845 sep. 14-06-1845 - 23-06-1845 aktenummers: 14091.Op zaterdag 23 september 1837 vroeg jhr. Willem Bosch van Drakestein aan het department van het ministerie van oorlog om schadeloosstelling omdat hij de stenen koestal vergroot had achter De Klop met daarop neergelegd dakpannen.

Bron: Het Utrechts Archief, 76, 45.


Willem René (1743-1839), Baron van Tuyll van Serooskerken in 1775. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: C527. Willem René (1743-1839), Baron van Tuyll van Serooskerken in 1775. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: C527.De straatnaam de 'Kloplaan' werden door gemeentesecretaris, burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht vastgesteld op maandag 8 oktober 1956.

De Kloplaan is gelegen tussen de Pr. Irenelaan en de rivier de Vecht in het noordelijke deel van de wijk Zuilen.

De straatnaam de 'Klopdijk' werden door gemeentesecretaris, burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht vastgesteld op dinsdag 16 april 1985.

De Klopdijk is gelegen ten oosten van herberg De Klop in de Utrechtse wijk Overvecht. 


Verkoop affiche (fragment) uit het huisarchief Slot Zuylen waarop op perceel 7 'VEEHOUDERSWONING De Klop' door baron Tuyll van Serooskerken wordt verkocht per veiling ten overstaan van de Maarssenveense notaris Nieuwenhuizen op 21 april 1900. Koper van het goed van dhr. Van de Lee. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 285. Verkoop affiche (fragment) uit het huisarchief Slot Zuylen waarop op perceel 7 'VEEHOUDERSWONING De Klop' door baron Tuyll van Serooskerken wordt verkocht per veiling ten overstaan van de Maarssenveense notaris Nieuwenhuizen op 21 april 1900. Koper van het goed van dhr. Van de Lee. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 285.


Luchtfoto van het in ontwikkeling zijnde gebied tussen de Franciscusdreef (links) en de Klopvaart (rechts) te Utrecht, uit het zuiden. Op de voorgrond de Vecht en het Fort aan de Klop (1e Polderweg 4-6). Links op de achtergrond het Bedrijventerrein Overvecht in 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85274. Luchtfoto van het in ontwikkeling zijnde gebied tussen de Franciscusdreef (links) en de Klopvaart (rechts) te Utrecht, uit het zuiden. Op de voorgrond de Vecht en het Fort aan de Klop (1e Polderweg 4-6). Links op de achtergrond het Bedrijventerrein Overvecht in 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85274.


Verkoop affiche (fragment) van de verkoop van het onroerend goed van Gijsbertus Cornelis van der Lee op zaterdag 6 juli 1912 ten overstaan van de Utrechtse notaris J.G. Brouwer Nijhoff te Utrecht. Koper was Simon Anthonie Voorwinden voor f. 28.000 gulden met bijbehorende landerijen. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 285. Verkoop affiche (fragment) van de verkoop van het onroerend goed van Gijsbertus Cornelis van der Lee op zaterdag 6 juli 1912 ten overstaan van de Utrechtse notaris J.G. Brouwer Nijhoff te Utrecht. Koper was Simon Anthonie Voorwinden voor f. 28.000 gulden met bijbehorende landerijen. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 285.


Handtekening van Simon Anthonie Voorwinden op vrijdag 1 november 1912 ten overstaan van notaris J.G. Brouwer Nijhoff voor de koop van boerderij De Klop van melkfabrikant Van der Lee met landerijen in Zuilen en Westbroek voor f. 28.000 gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 830, 292, 293. Handtekening van Simon Anthonie Voorwinden op vrijdag 1 november 1912 ten overstaan van notaris J.G. Brouwer Nijhoff voor de koop van boerderij De Klop van melkfabrikant Van der Lee met landerijen in Zuilen en Westbroek voor f. 28.000 gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 830, 292, 293.Luchtfoto van Fort De Klop vanaf 800 m hoogte in 1926. Bron: NIMH-beeldbank, Defensie, objectnummer: 2155_005297. Luchtfoto van Fort De Klop vanaf 800 m hoogte in 1926. Bron: NIMH-beeldbank, Defensie, objectnummer: 2155_005297.De oudste vermelding die de stichting bekend is van De Klop is de 'Cloop' op de stadregiokaart uit 1629 die zich in de Het Utrechts Archief te vinden is. Diverse historici, Hollandse Waterlinie websites en Regionaal Historische verenigingen schrijven allemaal prachtige artikelen over de historie van Fort aan De Klop. Met de hierin voor hun bekende vermelding dat het fort genoemd is naar herberg De Klophaemer. Met hierin, in 90% van de gevallen in het verhaal niet opgenomen dat het om het naast gelegen pand De Klop gaat.


Kaart (fragment) van de stad Utrecht uit 1629 met wijde omgeving; met weergave van wegen, watergangen en bebouwing buiten de binnenstad; met weergave van een verdedigingswal met bastions en gracht tussen de Vecht en Vaartsche Rijn in de eerste linie en vier hoornwerken tussen de Vecht en de Vaartsche Rijn langs de stadsgracht in de tweede linie. Met rechtsboven herberg De Klop als herberg 'Cloop' ingetekend op de kruising van de Vechtdijk en de Klopdijk. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216130. Kaart (fragment) van de stad Utrecht uit 1629 met wijde omgeving; met weergave van wegen, watergangen en bebouwing buiten de binnenstad; met weergave van een verdedigingswal met bastions en gracht tussen de Vecht en Vaartsche Rijn in de eerste linie en vier hoornwerken tussen de Vecht en de Vaartsche Rijn langs de stadsgracht in de tweede linie. Met rechtsboven herberg De Klop als herberg 'Cloop' ingetekend op de kruising van de Vechtdijk en de Klopdijk. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216130.Gelegen naast het fort De Klop aan de Klopdijk 2. Evenmin hierin na het uitgebreid nagekeken te hebben op de website laat geen enkel persoon of verenging een goede duidelijke bronvermelding zien. Waarmee te herleiden is dat erover de herberg geschreven wordt als De Klophaemer.


Achterzijde van Herberg De Klop. Naar een tekening van Dirk van der Burg in het jaar 1760. Achterzijde van Herberg De Klop. Naar een tekening van Dirk van der Burg in het jaar 1760.De herberg vormde in vroegere tijden een rust- en slaapplaats voor florense die over het naastgelegen zandpad naar Amsterdam of Utrecht trokken. De Klop was er ook voor de trekschuiten en andere scheepjes die veerdienst uitvoerde op de naast gelegen rivier de Vecht. Die meestal hun begin- of eindpunt hadden bij de herberg.

Een tweede opvallende naar onze mening gedeeltelijke misvatting beschreven hierin is dat ze het hebben over dat Fort aan De Klop genoemd naar herberg De Klophaemer.


Gezicht vanaf de Vechtdijk op de Vecht en de herberg De Klop bij Zuilen uit het oosten op donderdag 30 september 1756. Getekend door Jan Versteegh. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201001. Gezicht vanaf de Vechtdijk op de Vecht en de herberg De Klop bij Zuilen uit het oosten op donderdag 30 september 1756. Getekend door Jan Versteegh. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201001. Gezicht vanaf de Vechtdijk op de Vecht en de herberg De Klop bij Zuilen uit het oosten op donderdag 30 september 1756. Getekend door Jan Versteegh. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201001. Gezicht vanaf de Vechtdijk op de Vecht en de herberg De Klop bij Zuilen uit het oosten op donderdag 30 september 1756. Getekend door Jan Versteegh. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201001.Het klopt inderdaad dat in een opgesnorde bron uit een placaatboek uit 1729 herberg De Klop. De Klophaemer wordt genoemd. Wat in één van de summiere bronnen te bevinden is op internet. Waaronder op Google Books en Delpher.nl.

Dat het De Klophamer was geldt verder niet voor de verdere voor- en achterliggende jaren waarin in vermoedelijk tientallen notariële akten wordt geschreven over De Clop of De Klop en niet als zijnde De Klophaemer.


Gezicht op de bomvrije toren van het Fort aan de Klop (1e Polderweg 4-6) te Utrecht in een winters landschap op zaterdag 22 december 2007. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 901058. Gezicht op de bomvrije toren van het Fort aan de Klop (1e Polderweg 4-6) te Utrecht in een winters landschap op zaterdag 22 december 2007. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 901058.Dus leest uw op een website dat Fort aan de Klop is genoemd naar Herberg De Klophamer, dient dit met een korreltje zout te worden verstaan. In de vele honderden jaren vanaf de zeventiende eeuw was, en is het De Clop of De Klop.

Mocht een ander van mening zijn en bewijs hebben dat er in meerdere akten wordt geschreven als zijnde De Klophamer. Dan verneemt de stichting dat graag en kunnen we dit bijstellen.

 

Fort aan de Klop in 1926. Bron: NIMH-beeldbank, Defensie, objectnummer: 2011-0970. Fort aan de Klop in 1926. Bron: NIMH-beeldbank, Defensie, objectnummer: 2011-0970.


Kaart (fragment) van de kadastrale gemeente Zuilen, sectie B te Utrecht midden 19e eeuw. Beneden de Amsterdamsestraatweg (westen), boven rivier de Vecht (oosten). Linksboven de Laan van Chartroise en de Grotelaan ooit onderdeel geweest van klooster Nieuwlicht van de Kartuizers. Bron: Het Utrechts Archief, beeldbank. Kaart (fragment) van de kadastrale gemeente Zuilen, sectie B te Utrecht midden 19e eeuw. Beneden de Amsterdamsestraatweg (westen), boven rivier de Vecht (oosten). Linksboven de Laan van Chartroise en de Grotelaan ooit onderdeel geweest van klooster Nieuwlicht van de Kartuizers. Bron: Het Utrechts Archief, beeldbank.Op dinsdag 31 januari 1804 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh 4 mergen weyland getransporteerd van eigenaar. Gelegen in  de ambachtsheerlijkheid Westbroek en Buytenweg achter de Klop. Verkoper was Hermanus Fransen Jansz, wonend te Zuilen Mariëndaal, echtgenote Eva Wigman. Koopsters was Cornelia van Bijleveld. Zij kocht de 4 morgen land aan om bij haar bezit van boerderij De Klop te trekken. De weilanden lagen enkele tientallen meters in noordwestelijke richting van De Klop af.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U272c030 aktenummer 13 31-01-1804.


Kaart van het dorp en huis Zuilen en van percelen bouw- en weiland en een boomgaard tussen de Vecht en de Groeneweg en de Nedereindsevaart en de Klopvaart in ca. 1650. Bovenlangs de rivier de Vecht. Links staat herberg De Klop ingetekend op de hoek van de Klopdijk 2, met de Vechtdijk en 1e Polderweg. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283, 001. Kaart van het dorp en huis Zuilen en van percelen bouw- en weiland en een boomgaard tussen de Vecht en de Groeneweg en de Nedereindsevaart en de Klopvaart in ca. 1650. Bovenlangs de rivier de Vecht. Links staat herberg De Klop ingetekend op de hoek van de Klopdijk 2, met de Vechtdijk en 1e Polderweg. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283, 001.In het jaar 1819 werd westelijk tegen het terrein van boerderij De Klop het Fort aan de Klop aangelegd. Onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Cornelia heeft zoals te zien is op de kadasterkaart in dat jaar een aantal stukjes land behorend bij de boerderij aan de Staat der Nederlanden moeten verkopen voor de aanleg van de fortificatie.


Verticale luchtfoto van Fort De Klop, Klopdijk, Vecht en de omgeving van de Prinses Irenelaan te Utrecht in 1948-1952. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 84963. Verticale luchtfoto van Fort De Klop, Klopdijk, Vecht en de omgeving van de Prinses Irenelaan te Utrecht in 1948-1952. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 84963.Fort aan de Klop is een verdedigingswerk aan de rivier de Vecht in Utrecht. Het fort werd aangelegd in 1819. De functie van het fort bestond onder andere uit de bescherming van de stad Utrecht. Het was tevens onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.


Luchtfoto van Oud-Zuilen (gemeente Maarssen) uit het zuidwesten; met op de achtergrond een gedeelte van de Polder Buitenweg op dinsdag 28 april 1987. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50375. Luchtfoto van Oud-Zuilen (gemeente Maarssen) uit het zuidwesten; met op de achtergrond een gedeelte van de Polder Buitenweg op dinsdag 28 april 1987. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50375. De huidige kruising Klopdijk, Vechtdijk en Eerste Polderweg was vroeger een belangrijk kruispunt voor het verkeer dat met kleine schepen, via de Vecht en de Westbroekervaart (nu Klopvaart), de stad Utrecht moest kunnen bereiken.


Kaart van rivier de Vecht met gedeelte van buiten Rosendaal ten noorden van de rivier en ten zuiden van de Klopvaart. Bron: Archief Slot- Zuylen, Het Utrechts Archief, Topografische Atlas. Kaart van rivier de Vecht met gedeelte van buiten Rosendaal ten noorden van de rivier en ten zuiden van de Klopvaart. Bron: Archief Slot- Zuylen, Het Utrechts Archief, Topografische Atlas.Op deze plaats floreerde de toenmalige herberg "de Clophaemer", waar reizigers onderdak werd geboden. De naam van het fort en van veel organisaties in de omgeving in Utrecht Overvecht zijn hiervan afgeleid.


Gezicht op twee schuurtjes van de boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht; uit het noordoosten op 27 mei 1985. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 60342. Gezicht op twee schuurtjes van de boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht; uit het noordoosten op 27 mei 1985. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 60342.Op dit gedeelte van de Vecht was destijds nog geen brug, zoals nu het geval is. Men moest daarom gebruikmaken van de veerdienst van de herberg om de rivier over te steken. De Fortlaan in het wijkdeel Zuilen dankt zijn naam aan het gebruik van deze veerdienst. 

Bron: Wikipedia Fort aan de Klop.


Plattegrond van het Fort aan de Klop uit 1906 met hierbij wel ingetekend 'Boerderij De Klop' rechtsonder te zien. Bron: Onbekend. Plattegrond van het Fort aan de Klop uit 1906 met hierbij wel ingetekend 'Boerderij De Klop' rechtsonder te zien. Bron: Onbekend.


Plattegrond van het fort De Klop ten noorden van Utrecht in 1829 ingetekend door J.A. van der Monde. Bron: HUA, catalogusnummer: 2110. Plattegrond van het fort De Klop ten noorden van Utrecht in 1829 ingetekend door J.A. van der Monde. Bron: HUA, catalogusnummer: 2110.Beschrijving van huize De Klop aan de Klopdijk 2

volgens het Monumentenregister

Kaart uit het huisarchief van Slot Zuylen uit 1743 waar de landerijen van Zuilen ten zuiden van de rivier de Vecht op staan ingetekend. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 308-2. Kaart uit het huisarchief van Slot Zuylen uit 1743 waar de landerijen van Zuilen ten zuiden van de rivier de Vecht op staan ingetekend. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 308-2.Boerderijcomplex met 17e eeuws woonhuis en compleet erf met o.a. diverse schuren, aan de Vecht en de Klopdijk gelegen.

Het aan een bocht in de Vecht, Klopdijk en 1e Polderweg gelegen erf is zeer compact en bevat achter het hoofdgebouw twee houten schuren, een stenen schuurtje en een hooimijt. Tevens bevindt zich aan de overzijde van de 1e Polderweg een houten schuur.


Herberg De Klop ingetekend in de kadastrale gemeentekaart van Zuilen in de periode tussen 1832 en 1850. Bron: Het Utrechts Archief, beeldbank. Herberg De Klop ingetekend in de kadastrale gemeentekaart van Zuilen in de periode tussen 1832 en 1850. Bron: Het Utrechts Archief, beeldbank.

 

 

Gezicht op de Vecht, de Vechtdijk, de brug over de Klopvaart en de boerderij annex herberg De Klop te Zuilen uit het zuidoosten in 1905. Bron: HUA, catalogusnummer:	16387. Gezicht op de Vecht, de Vechtdijk, de brug over de Klopvaart en de boerderij annex herberg De Klop te Zuilen uit het zuidoosten in 1905. Bron: HUA, catalogusnummer: 16387.Het hoofdgebouw, eenlaags met schilddak met de nok evenwijdig aan de Klopdijk, bestaat uit een woongedeelte en een aangebouwd stalgedeelte aan de linkerzijde.

Het stamt uit de 17e eeuw en heeft een opkamer en een kelder. De gevels zijn witgeschilderd en hadden tot voor kort geen goten.

De op het zuid-oosten gerichte voorgevel aan de Klopdijk heeft eenvoudige, forse muurankers. In deze gevel bevindt zich een deur met rechts daarvan drie vensters en links twee vensters behorend bij de opkamer, alle met de oude luiken.

De rechter zijgevel heeft twee hoog geplaatste vensters, eveneens nog met luiken, met daaronder twee kelderlichten, het voorste met luikje, het achterste met diefijzers.


Portret van Carel Emanuel baron van Tuyll van Serooskerken (1775-1845) in 1845. Carel kocht herberg De Klop aan in 1845 van Jhr. Willem Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Carel Emanuel baron van Tuyll van Serooskerken (1775-1845) in 1845. Carel kocht herberg De Klop aan in 1845 van Jhr. Willem Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Achter aan deze gevel bevindt zich een modern venster behorend bij de keuken, die ten dele uitgebouwd onder een aankapping, op maaiveld niveau achter de opkamer ligt en mogelijk tot de oudste bouwfase behoort.

De achtergevel van deze aanbouw heeft een goot met ojief-profiel en bevat naast de deur met zijlicht twee kleine, gewijzigde vensters.

Links achter ligt een veel diepere aanbouw onder aankapping, aansluitend op het stalgedeelte dat links hiervan ligt onder een zadeldak met wolfseind.


   

Intekening van Herberg De Klop rond 1850 met perceelnummers en rivier de Vecht. Bron: HUA, 707, 1428. Intekening van Herberg De Klop rond 1850 met perceelnummers en rivier de Vecht. Bron: HUA, 707, 1428.


Kaart (fragment) van de stad Utrecht met wijde omgeving; met weergave van wegen, watergangen en bebouwing buiten de binnenstad; met weergave van een verdedigingswal met bastions en gracht tussen de Vecht en Vaartsche Rijn in de eerste linie en vier hoornwerken tussen de Vecht en de Vaartsche Rijn langs de stadsgracht in de tweede linie. Dit is de tot zover oudste bekend kaart die de stichting kent uit het jaar anno 1629 waar herberg De Klop op staat ingetekend onder de naam 'Cloop'. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216130. Kaart (fragment) van de stad Utrecht met wijde omgeving; met weergave van wegen, watergangen en bebouwing buiten de binnenstad; met weergave van een verdedigingswal met bastions en gracht tussen de Vecht en Vaartsche Rijn in de eerste linie en vier hoornwerken tussen de Vecht en de Vaartsche Rijn langs de stadsgracht in de tweede linie. Dit is de tot zover oudste bekend kaart die de stichting kent uit het jaar anno 1629 waar herberg De Klop op staat ingetekend onder de naam 'Cloop'. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216130.


Intekening van Herberg De Klop rond 1850 met perceelnummers en rivier de Vecht. Bron: HUA, 707, 1428. Intekening van Herberg De Klop rond 1850 met perceelnummers en rivier de Vecht. Bron: HUA, 707, 1428.Portret van Jkvr. Francoise Margaretha van Weede (1823-1899) in 1876. Zij was de echtgenote Willem René baron van Tuyll van Serooskerken. Van 1878 tot 1899 had Francoise herberg De Klop in haar bezit na het overlijden van haar echtgenoot. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Jkvr. Francoise Margaretha van Weede (1823-1899) in 1876. Zij was de echtgenote Willem René baron van Tuyll van Serooskerken. Van 1878 tot 1899 had Francoise herberg De Klop in haar bezit na het overlijden van haar echtgenoot. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Willem Rene baron van Tuyll van Serooskerken (1813-1878) in 1876. Hij bezat herberg De Klop na het overlijden van zijn vader van 1845 tot zijn overlijden in 1878. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Willem Rene baron van Tuyll van Serooskerken (1813-1878) in 1876. Hij bezat herberg De Klop na het overlijden van zijn vader van 1845 tot zijn overlijden in 1878. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


   


De achtergevel van deze aanbouw en de stal heeft drie stalvensters onder segmentbogen.

De lage linker gevel van de stal heeft in het midden een deur met drie-ruit bovenlicht en voor- en achteraan een kleine staldeur.

In de overblijvende hoek voor het stalgedeelte heeft het hoofdhuis, tegen de linker gevel, nog een zeer kleine houten groene uitbouw van rabatwerk onder een plat dak met aan de voor- en linkerzijde een venster.


Een kleurenfoto van een tekening van één de gevelkanten van Slot Zuylen getekend in januari 1753. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas. Een kleurenfoto van een tekening van één de gevelkanten van Slot Zuylen getekend in januari 1753. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas.Achter het hoofdgebouw ligt een rij bijgebouwen. Geheel links, aan de Vecht, een groene houten schuur onder zadeldak met pannendekking, daterend uit de 19e eeuw (of eerder). De nok ligt evenwijdig aan de Klopdijk. De lage zuid-west gevel van rabatwerk heeft links een inrijpoort en rechts een deur. De blinde topgevels rechts en links zijn gepotdekseld.


Gezicht over de Klopvaart en de Klopdijk te Utrecht, met rechts op de achtergrond flatgebouwen in de wijk Overvecht-Noord in 1969-1970. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 851298. Gezicht over de Klopvaart en de Klopdijk te Utrecht, met rechts op de achtergrond flatgebouwen in de wijk Overvecht-Noord in 1969-1970. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 851298.Rechts hiervan ligt een recent houten schuurtje van zeer bescheiden afmeting dat geen bescherming behoeft, hoewel kenmerkend voor de wijze waarop uit afvalhout op een levend erf steeds naar behoefte kleine bergingen ontstaan.Portret van Frederik Leopold Samuel Frans van Tuyll van Serooskerken (1858-1934) in 1909. Lid van de Provinciale Staten van Utrecht en burgemeester van Zuilen (Utrecht). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Frederik Leopold Samuel Frans van Tuyll van Serooskerken (1858-1934) in 1909. Lid van de Provinciale Staten van Utrecht en burgemeester van Zuilen (Utrecht). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Willem René baron van Tuyll van Serooskerken (1813-1878) in 1816. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Willem René baron van Tuyll van Serooskerken (1813-1878) in 1816. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Gezicht over de Klopvaart en de Klopdijk te Utrecht, met links op de achtergrond flatgebouwen in de wijk Overvecht-Noord in 1969-1970. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 851299. Gezicht over de Klopvaart en de Klopdijk te Utrecht, met links op de achtergrond flatgebouwen in de wijk Overvecht-Noord in 1969-1970. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 851299.Daarop volgt een witgeschilderd stenen gebouw onder steil zadeldak, met de nok evenwijdig aan de Klopdijk, vermoedelijk uit de eerste helft van de 19e eeuw. De noord-oost gevel, met vlechtingen, heeft een deur en een zolderluik. De zuid-west gevel, eveneens met vlechtingen, is blind. De noord-west gevel heeft een halfrond stalraam.


Zicht op links de rivier de Vecht met de diverse woonboten en ernaast de naar het verder noordwestelijk lopende Vechtdijk met rechts de vroegere herberg/boerderij De Klop aan de Klopdijk 2. Heden het bezit van familie Voorwinden/Van der Slot in vroegere tijden Van Bijleveld, Bosch van Drakestein, Tuyll van Serooskerken en Van der Lee geweest. Foto: oktober 2020, Sander van Scherpenzeel. Zicht op links de rivier de Vecht met de diverse woonboten en ernaast de naar het verder noordwestelijk lopende Vechtdijk met rechts de vroegere herberg/boerderij De Klop aan de Klopdijk 2. Heden het bezit van familie Voorwinden/Van der Slot in vroegere tijden Van Bijleveld, Bosch van Drakestein, Tuyll van Serooskerken en Van der Lee geweest. Foto: oktober 2020, Sander van Scherpenzeel.Hierna volgt de nog compleet aanwezige vierkante hooimijt onder puntdak.


Links de vroegere boerderij en herberg De Klop met aan de rechterkant de opkamer met daarnaast de toegangsweg tot Fort aan de Klop en de 1e Polderweg. Foto: Oktober 2020, Sander van Scherpenzeel. Links de vroegere boerderij en herberg De Klop met aan de rechterkant de opkamer met daarnaast de toegangsweg tot Fort aan de Klop en de 1e Polderweg. Foto: Oktober 2020, Sander van Scherpenzeel.Rechts sluit de rij langs de 1e Polderweg met een houten schuur van rabatwerk onder een met pannen gedekt zadeldak met de nok loodrecht op de Klopdijk, stammend uit de 19e eeuw (of eerder) De zuid-oostelijke puntgevel met inrijpoort, zolderluik en daarboven vier invliegopeningen voor duiven, heeft rijk-gesneden windveren en kozijnen.


Op maandag 9 oktober 1837 regelde jhr. Willem Bosch van Drakestein ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerardus Henricus Stevens bevestigde dat vanuit het Departement van Oorlog de koeienstal mocht uitbreiden bij herberg De Klop op goedkeuring van het Departement van Oorlog.. Dit in verband met als de Nieuwe Hollandse Waterlinie in staat van oorlog gebracht zou worden dat het nabij gelegen fort aan De Klop zijn schootsveld nog gebruiken kon. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U324c031, 1837 aktenummers: 10921. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U324c031, 1837 aktenummer: 10921. Op maandag 9 oktober 1837 regelde jhr. Willem Bosch van Drakestein ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerardus Henricus Stevens bevestigde dat vanuit het Departement van Oorlog de koeienstal mocht uitbreiden bij herberg De Klop op goedkeuring van het Departement van Oorlog.. Dit in verband met als de Nieuwe Hollandse Waterlinie in staat van oorlog gebracht zou worden dat het nabij gelegen fort aan De Klop zijn schootsveld nog gebruiken kon. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U324c031, 1837 aktenummers: 10921. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U324c031, 1837 aktenummer: 10921.De groene rechtergevel langs de 1e Polderweg heeft twee kleine halfronde vensters. De linker zijgevel heeft een deur, een venster en enkele gewijzigde kleine vensters. De puntgevel aan de achterzijde heeft eenvoudige windveren en is zwart geschilderd.


De vroegere herberg en boerderij De Klop aan de Klopdijk 2 te Utrecht Overvecht. Met rechts de opkamer. Foto: Oktober 2020, Sander van Scherpenzeel. De vroegere herberg en boerderij De Klop aan de Klopdijk 2 te Utrecht Overvecht. Met rechts de opkamer. Foto: Oktober 2020, Sander van Scherpenzeel.


   


Tegenover de ingang van het erf, die tussen de laatst genoemde schuur en de keuken van het hoofdgebouw ligt, bevindt zich aan de overzijde van de 1e Polderweg nog een kleine schuur van rabatwerk uit de 19e eeuw (of eerder), onder een ongeveer noord-zuid gericht zadeldak.

De voorgevel met inrijdeur, zolderluik en eenvoudige windveren is groen geschilderd.

De groene rechter gevel, min of meer langs de Klopdijk gelegen, is op een klein venstertje na blind.


Portret van Willem René baron van Tuyll van Serooskerken (1813-1878) en Jkvr. Françoise Margaretha van Weede (1823-1899) in 1871. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Willem René baron van Tuyll van Serooskerken (1813-1878) en Jkvr. Françoise Margaretha van Weede (1823-1899) in 1871. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.De eveneens groene linker gevel heeft slechts een zeer laag deurtje. De zwarte achtergevel is blind.

Het boerderij-erf is zeer markant gelegen langs de vecht en onttrekt ten dele het jonge fort De Klop aan het oog.
Het complex van hoofdhuis met aanbouwen, vier bijgebouwen en hooimijt is van belang als gaaf bewaard gebleven compact boerenerf en tevens van bouwhistorisch belang.  

Toegangsweg tot het Fort aan De Klop aan de 1e Polderweg te Utrecht Overvecht. Foto: Oktober 2020, Sander van Scherpenzeel. Toegangsweg tot het Fort aan De Klop aan de 1e Polderweg te Utrecht Overvecht. Foto: Oktober 2020, Sander van Scherpenzeel.Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort.


Foto van het straatnaambord Vechtdijk onderdeel uitmakende van het vroegere zandpad tussen Amsterdam en Utrecht. Bordt staat tegenover De Klop. Foto: Oktober 2020, Sander van Scherpenzeel. Foto van het straatnaambord Vechtdijk onderdeel uitmakende van het vroegere zandpad tussen Amsterdam en Utrecht. Bordt staat tegenover De Klop. Foto: Oktober 2020, Sander van Scherpenzeel.


Gezicht op de weg rond het fort De Klop te Utrecht bij de ingang van het fort. met een gedeelte van twee houten schuren, uit het zuidoosten in 1985. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 32983. Gezicht op de weg rond het fort De Klop te Utrecht bij de ingang van het fort. met een gedeelte van twee houten schuren, uit het zuidoosten in 1985. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 32983.


Luchtfoto van Zuilen, uit het zuidoosten; op de voorgrond een gedeelte van de wijk Ondiep te Utrecht in de periode 1920-1930. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 84637. Luchtfoto van Zuilen, uit het zuidoosten; op de voorgrond een gedeelte van de wijk Ondiep te Utrecht in de periode 1920-1930. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 84637.Krantenadvertenties en akten over herberg 'De Klop'

'Coopconsitien Hendrik Maassen cum fins Verkopers en H. Hendrik van Bijleveld Coper m. dato 23 junij 1736 Van Herberg De Klop (Klopdijk 2). Bron: Het Utrechts Archief, 76, 45. 'Coopconsitien Hendrik Maassen cum fins Verkopers en H. Hendrik van Bijleveld Coper m. dato 23 junij 1736 Van Herberg De Klop (Klopdijk 2). Bron: Het Utrechts Archief, 76, 45.


Gifte onder de Levenden gepasseerd door Den WelEdelengeboren Heer Mr. P.W. Bosch van Drakestein aan zijnen Zoon Den wel EdelenGeboren Heer Mr. W. Bosch van Drakestein. Van 3 bunders, 40 roeden, 36 ellen wei- en hooiland, en 3 bunders en 40 roeden, 36 ellen mei- en hooiland, weide gelegen in de gemeente Westbroek. In dato 28 october 1828. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 45. Gifte onder de Levenden gepasseerd door Den WelEdelengeboren Heer Mr. P.W. Bosch van Drakestein aan zijnen Zoon Den wel EdelenGeboren Heer Mr. W. Bosch van Drakestein. Van 3 bunders, 40 roeden, 36 ellen wei- en hooiland, en 3 bunders en 40 roeden, 36 ellen mei- en hooiland, weide gelegen in de gemeente Westbroek. In dato 28 october 1828. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 45.


Verkoopakte over de verkoop van herberg De Klop van Jhr. Willem Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd aan Carel Emmanuel baron Tuyll van Serooskerken, Heer van Zuilen van zaterdag 14 juni 1845. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 45. Verkoopakte over de verkoop van herberg De Klop van Jhr. Willem Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd aan Carel Emmanuel baron Tuyll van Serooskerken, Heer van Zuilen van zaterdag 14 juni 1845. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 45.


Krantenartikel van het Genie van Nederland en Utrecht uit 1815 over de aangekondigde bouw en aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en verbeteringen in het landschap ten oosten en noorden van Utrecht stad. Waaronder die ook van De Klop. Bron: Delpher.nl. Krantenartikel van het Genie van Nederland en Utrecht uit 1815 over de aangekondigde bouw en aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en verbeteringen in het landschap ten oosten en noorden van Utrecht stad. Waaronder die ook van De Klop. Bron: Delpher.nl.


Verkoop hofstede Den Daal in december 1849 ten overstaan de Maarsseveense notaris Van den Helm geveild in herberg De Klop. Bron: Delpher.nl. Verkoop hofstede Den Daal in december 1849 ten overstaan de Maarsseveense notaris Van den Helm geveild in herberg De Klop. Bron: Delpher.nl.


Kaart van de hofstede ten Daal met bijbehorende landerijen bij Zuilen in 1800-1820. Bron: Het Utrechts Archief, 8001, catalogusnummer: 1594. Kaart van de hofstede ten Daal met bijbehorende landerijen bij Zuilen in 1800-1820. Bron: Het Utrechts Archief, 8001, catalogusnummer: 1594.


Advertentie voor de verkoop van een burgerwoning of boerenwoning in februari 1837 door de Maarssenveense notaris Van den Helm in herberg De Klop. Bron: Delpher.nl. Advertentie voor de verkoop van een burgerwoning of boerenwoning in februari 1837 door de Maarssenveense notaris Van den Helm in herberg De Klop. Bron: Delpher.nl.


Op vrijdag 22 november 1850 werden in herberg De Klop werkpaarden aangeboden van 4 a 5 jaar oud. Bron: Delpher.nl. Op vrijdag 22 november 1850 werden in herberg De Klop werkpaarden aangeboden van 4 a 5 jaar oud. Bron: Delpher.nl.


Herberg De Klop (rechts) en het Fort aan de Klop ingetekend op de kadastrale minuutplan uit het jaar 1832. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank. Herberg De Klop (rechts) en het Fort aan de Klop ingetekend op de kadastrale minuutplan uit het jaar 1832. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank.


Op woensdag 25 juni 1845 werd in herberg De Klop 12 bunders aan grasgewas verpachting aangeboden, gelegen in Zuilen. Bron: Delpher.nl. Op woensdag 25 juni 1845 werd in herberg De Klop 12 bunders aan grasgewas verpachting aangeboden, gelegen in Zuilen. Bron: Delpher.nl.


Op donderdag 8 maart 1838 werd in herberg De Klop Eene Huizinge en Smeederij, erf en Grond met loods aangeboden voor de veiling. Bron: Delpher.nl. Op donderdag 8 maart 1838 werd in herberg De Klop Eene Huizinge en Smeederij, erf en Grond met loods aangeboden voor de veiling. Bron: Delpher.nl.


Op zaterdag 6 juli 1912 verkocht zuivelfabrikant Van der Lee huize De Klop aan Leendert Simon Voorwinden. Waarop De Klop al meer dan 100 jaar wordt bewoond door een familielid Voorwinden. Bron: Delpher.nl. Op zaterdag 6 juli 1912 verkocht zuivelfabrikant Van der Lee huize De Klop aan Leendert Simon Voorwinden. Waarop De Klop al meer dan 100 jaar wordt bewoond door een familielid Voorwinden. Bron: Delpher.nl.


Op zaterdag 13 november 1847 werd het buiten Roosendaal aan de Vecht in Utrecht Overvecht te koop aangeboden om per veiling te worden aangekocht. Bron: Delpher.nl. Op zaterdag 13 november 1847 werd het buiten Roosendaal aan de Vecht in Utrecht Overvecht te koop aangeboden om per veiling te worden aangekocht. Bron: Delpher.nl.


Buitenplaats Roosendaal aan de Vecht gelegen voor herberg De Klop op een prent aan het begin van de zeventiende eeuw. Bron: Het Utrechts Archief, beeldbank. Buitenplaats Roosendaal aan de Vecht gelegen voor herberg De Klop op een prent aan het begin van de zeventiende eeuw. Bron: Het Utrechts Archief, beeldbank.


In februari 1860 wordt een aangenaam plaatsje RUSTOORD te koop aangeboden en per veiling verkocht in herberg De Klop. Bron: Delpher.nl. In februari 1860 wordt een aangenaam plaatsje RUSTOORD te koop aangeboden en per veiling verkocht in herberg De Klop. Bron: Delpher.nl. In februari 1860 wordt een aangenaam plaatsje RUSTOORD te koop aangeboden en per veiling verkocht in herberg De Klop. Bron: Delpher.nl. In februari 1860 wordt een aangenaam plaatsje RUSTOORD te koop aangeboden en per veiling verkocht in herberg De Klop. Bron: Delpher.nl.


Rivier de Vecht in de richting van zuidoosten gezien in 1957. Links de toegangspoort van de vroegere buitenplaats Roosendaal. Getekend door Chris Schut. Rivier de Vecht in de richting van zuidoosten gezien in 1957. Links de toegangspoort van de vroegere buitenplaats Roosendaal. Getekend door Chris Schut.


Ter stond gevraag een boerenknecht. Voor op hoeve De Klop. Delpher.nl. Ter stond gevraag een boerenknecht. Voor op hoeve De Klop. Delpher.nl.


Veerhouder Voorwinden vraagt om een goede boerenknecht. Bron: Delpher.nl. Veerhouder Voorwinden vraagt om een goede boerenknecht. Bron: Delpher.nl.


Veehouder Leendert Simon Voorwinden vraagt om een boerendienstbode. Bron: Delpher.nl. Veehouder Leendert Simon Voorwinden vraagt om een boerendienstbode. Bron: Delpher.nl.


Kaart (fragment) van percelen bouw- en weiland tussen de Vecht bij de Klop en de Hollandse Rading; met weergave van de kerk met omgeving in het dorp Westbroek. Met links de rivier de Vecht en herberg De Klop. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283, 002. Kaart (fragment) van percelen bouw- en weiland tussen de Vecht bij de Klop en de Hollandse Rading; met weergave van de kerk met omgeving in het dorp Westbroek. Met links de rivier de Vecht en herberg De Klop. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283, 002.


Kaart (fragment) van het dorp en huis Zuilen en van percelen bouw- en weiland en een boomgaard tussen de Vecht en de Groeneweg en de Nedereindsevaart en de Klopvaart in ca. 1650. Bovenlangs de rivier de Vecht. Links staat herberg De Klop ingetekend op de hoek van de Klopdijk 2, met de Vechtdijk en 1e Polderweg. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283, 001. Kaart (fragment) van het dorp en huis Zuilen en van percelen bouw- en weiland en een boomgaard tussen de Vecht en de Groeneweg en de Nedereindsevaart en de Klopvaart in ca. 1650. Bovenlangs de rivier de Vecht. Links staat herberg De Klop ingetekend op de hoek van de Klopdijk 2, met de Vechtdijk en 1e Polderweg. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283, 001.


   

In geel gearceerd de gronden waarop Fort aan De Klop staat ingetekend op een plattegrond in de jaren tachtig van de twintigste eeuw toen de gemeente Utrecht van plan was het fort aan te kopen. Bron: HUA, 1338. In geel gearceerd de gronden waarop Fort aan De Klop staat ingetekend op een plattegrond in de jaren tachtig van de twintigste eeuw toen de gemeente Utrecht van plan was het fort aan te kopen. Bron: HUA, 1338.


  

Grond in Zuilen

 • Het stuk grond wat al vanaf 1745 in het bezit was van familie Van Bijleveld. Later het eigendom van familie Bosch van Oud-Amelisweerd in Utrecht Zuilen aan de 2e Daalsedijk. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Heden de Cartesiusweg, Station Utrecht Zuilen de St. Jozephlaan in Zuilen. Die nu zijn aangelegd en gebouwd op de vroegere gronden van familie Bosch van Oud-Amelisweerd. Bron: Openstreetmap.org.
 • Heden de Cartesiusweg, Station Utrecht Zuilen de St. Jozephlaan in Zuilen. Die nu zijn aangelegd en gebouwd op de vroegere gronden van familie Bosch van Oud-Amelisweerd. Bron: Kadastralekaart.com.
In het HISGIS systeem van Ad van Ooststroom staat al te lezen dan Jan van Bijleveld in 1745 al een stuk land aan de (heden) 2e Daalsedijk in Utrecht Zuilen bezat. Na zijn overlijden in 1769 komt het land toe aan zijn dochter Cornelia van Bijleveld.

Haar man Theodorus Gerardus Bosch voert het beheer erover. Na het overlijden van Cornelia in 1823 komt het land toe aan Paulus Bosch van Drakestein. Later in de negentiende eeuw komt het land aan de 2e Daalsedijk toe aan familie Bosch van Oud-Amelisweerd.

Heden is op het stuk grond de Cartesiusweg, Station Utrecht Zuilen en de St. Josephlaan aangelegd en gebouwd. Hofstede met landerijen in Kamerik Teckop (gem. Woerden)

 • Land in de gemeente Woerden, Kamerik Teckop, Teckop 15 in geel gearceerd wat van de familie Michiels van Kessenich was op 1 oktober 1832 bij de invoering van het kadaster. Bron: HISGIS Utrecht
 • Land heden in de gemeente Woerden, Kamerik Teckop, Teckop 15 wat in 1832 van familie Michiels van Kessenich is geweest. Bron: Kadastralekaart.com.


 


In het jaar 1747 staat in het hoefslaggeld vermeld (belasting) dat Hendrik Bosch de eigenaar is van de boerderij met landerijen in de gemeente Woerden, Kamerik Teckop, Teckop 15. Tot het jaar 1802 zullen met een redelijk zekerheid de boerderij en landerijen vererven op de broers van Hendrik Bosch, via Willem Bosch tot aan zijn broer Theodorus Gerardus Bosch. Na zijn overlijden in 1802 zal de boerderij met landerijen toe bekomen aan zijn weduwe Cornelia van Bijleveld.

Na haar overlijden in 1823 komt het land aan de Teckop 15 toe aan haar dochter Cornelia Jacoba Bosch. Haar echtgenoot Hendrik Joseph Baron Michiels van Kessenich beheerd het vast- en ontroerend goed. Wat Cornelia Jacoba van haar overleden moeder geërfd had. In de achttiende eeuw en tijden daarna was het gebruikelijk dat gehuwde vrouwen die na het overlijden van een directe familielid veel bezitting erfde. Dat deze toekwamen aan hun echtgenoot.

Bron: HISGIS Utrecht, Ad van Ooststroom. Hofstede en landerijen in Kamerik Mijzijde

 • Heden het land in Kamerik Mijzijde, Mijzijde 148. Bron: kadastralekaart.com
 • Land met boerderij in Kamerik Mijzijde, Mijzijde 148. Sinds 1750 het eigendom geweest van familie Bosch (Van Drakestein). Bron: HISGIS Utrecht.
 • Land met boerderij in geel gearceerd in Kamerik Mijzijde, Mijzijde 148. Sinds 1750 het eigendom geweest van familie Bosch (Van Drakestein). Bron: HISGIS Utrecht.
In het jaar 1750 staat in het hoefslaggeld vermeld dat Willem Bosch de eigenaar is van de boerderij met landerijen aan de Kamerik Mijzijde, Mijdzijde 148. In 1801 overlijd Willem Bosch en komt de boerderij met land in het bezit van zijn broer Theodorus Gerardus Bosch.

Hij overlijd een jaar later in 1802. In het kadaster van 1832 staat dat de weduwe van Theo, Cornelia van Bijleveld de eigenaresse is van land en boerderij. Dit is wel opmerkelijk want zij overlijd in 1823, ruim 9 jaar eerder. Dus mag aangenomen dat Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein vanaf die tijd de eigenaar was.

Bron: HISGIS Utrecht, Ad van Ooststroom.


Twee boerderijen Kamerik Mijzijde, met rechts de Mijzijde 148 en links de boerderij Mijzijde 146 die eertijds van familie Bosch van Drakestein zijn geweest. Luchtfoto naar het westen gezien. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Twee boerderijen Kamerik Mijzijde, met rechts de Mijzijde 148 en links de boerderij Mijzijde 146 die eertijds van familie Bosch van Drakestein zijn geweest. Luchtfoto naar het westen gezien. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Het dorp Kamerik met de Mijzijde met de Van Teylingenweg en de Spruitweg vanuit de lucht gezien richting het noordwesten op zaterdag 19 mei 1979. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50814. Het dorp Kamerik met de Mijzijde met de Van Teylingenweg en de Spruitweg vanuit de lucht gezien richting het noordwesten op zaterdag 19 mei 1979. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50814.


Luchtfoto van Kanis en de lintbebouwing langs de Mijzijde/Van Teylingenweg (gemeente Kamerik) uit het zuidoosten; met op de achtergrond een gedeelte van de Polder Kamerik-Mijzijde op zaterdag 19 mei 1979. De gemeente Kamerik is per 1 januari 1989 bij de gemeente Woerden gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50815. Luchtfoto van Kanis en de lintbebouwing langs de Mijzijde/Van Teylingenweg (gemeente Kamerik) uit het zuidoosten; met op de achtergrond een gedeelte van de Polder Kamerik-Mijzijde op zaterdag 19 mei 1979. De gemeente Kamerik is per 1 januari 1989 bij de gemeente Woerden gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50815.


Luchtfoto van Kamerik de Polder Kamerik-Mijzijde en de Polder Kamerik-Teylingens uit het zuidwesten op zaterdag 19 mei 1979. De gemeente Kamerik is per 1 januari 1989 bij de gemeente Woerden gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50812. Luchtfoto van Kamerik de Polder Kamerik-Mijzijde en de Polder Kamerik-Teylingens uit het zuidwesten op zaterdag 19 mei 1979. De gemeente Kamerik is per 1 januari 1989 bij de gemeente Woerden gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50812.


Luchtfoto van Kanis en de lintbebouwing langs de de Mijzijde/Van Teylingenweg (gemeente Kamerik) uit het zuidoosten; met op de achtergrond een gedeelte van de Polder Kamerik-Mijzijde op zaterdag 19 mei 1979. De gemeente Kamerik is per 1 januari 1989 bij de gemeente Woerden gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50814. Luchtfoto van Kanis en de lintbebouwing langs de de Mijzijde/Van Teylingenweg (gemeente Kamerik) uit het zuidoosten; met op de achtergrond een gedeelte van de Polder Kamerik-Mijzijde op zaterdag 19 mei 1979. De gemeente Kamerik is per 1 januari 1989 bij de gemeente Woerden gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50814.Hofstede Den Hoed in Vleuten-De Meern (gem. Utrecht)

Gezicht op de voorgevel van de boerderij De Hoed bij Vleuten in 1926 aan de Belcampostraat 6 - 8. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20639. Gezicht op de voorgevel van de boerderij De Hoed bij Vleuten in 1926 aan de Belcampostraat 6 - 8. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20639.Op donderdag 30 mei 1754 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Luyt van der Pauw boerderij De Hoed, gelegen te Vleuten verkocht. De gemachtigde in de verkoop was Hendrik van den Bosch. Verkoper was Isaacq de I' Espaul van beroep lid van de veertig raad van Delft. Koper van Den Hoed was Theodorus Gerardus Bosch van beroep koopman te Utrecht. 

Fragment van omschrijving van Den Hoed in de notariële akte:

hofstad en huysinge met 26 mergen zoo boomgaert als bouwlandt ca, te Vleuten, genaamd Den Hoedt.


Foto genomen van de de Dirck Hoetweg met op de achtergrond boerderij Den Hoet (Belcampostraat 6 - 8) met links de Brandweerpost Leidsche Rijn in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel. Foto genomen van de de Dirck Hoetweg met op de achtergrond boerderij Den Hoet (Belcampostraat 6 - 8) met links de Brandweerpost Leidsche Rijn in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Na het overlijden van Theodorus Gerardus Bosch in 1802 gaat boerderij Den Hoed over op zijn schoonzoon Hendrik Joseph Baron Michiels van Kessenich. Hij is getrouwd in 1793 met Cornelia Jacoba Bosch. Zij is de zus van Paulus Wilhelmus Bosch.

Uit het huwelijk van Cornelia Jacoba Bosch met Hendrik Joseph komen twee zonen. Johan Alexander Hubert Baron Michiels van Kessenich (1800-1863) en Frans Bernhard Hubert Jonkheer Michiels van Kessenich (1802-1881).

Bron: Het Utrechts Archief Notarissen in de stad Utrecht 34-4 U205U009, aktn. 79, 30-05-1754.


Gezicht op de boerderij Den Hoet (vroeger: Utrechtseweg 111, heden Belcampostraat 6 - 8) te Vleuten (gemeente Vleuten-De Meern) op zondag 11 mei 1969. Dit gedeelte van de gemeente Vleuten-De Meern is per 1 januari 1995 bij de gemeente Utrecht gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 124395. Gezicht op de boerderij Den Hoet (vroeger: Utrechtseweg 111, heden Belcampostraat 6 - 8) te Vleuten (gemeente Vleuten-De Meern) op zondag 11 mei 1969. Dit gedeelte van de gemeente Vleuten-De Meern is per 1 januari 1995 bij de gemeente Utrecht gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 124395.


     

Stations Leidsche Rijn gebouwd tezamen met Winkelcentrum Leidsche Rijn op de vroegere gronden van boerderij en hofstede Den Hoet wat ooit van familie Bosch van Drakestein en Michiels van Kessenich is geweest. Foto in maart 2021, Sander van Scherpenzeel. Stations Leidsche Rijn gebouwd tezamen met Winkelcentrum Leidsche Rijn op de vroegere gronden van boerderij en hofstede Den Hoet wat ooit van familie Bosch van Drakestein en Michiels van Kessenich is geweest. Foto in maart 2021, Sander van Scherpenzeel.Eigenaren boerderij Den Hoet (Belcampostraat 4-6)

Kadastrale gemeente Vleuten, Sectie A en F

1.   Hendrik Joseph baron Michiels van Kessenich en echtgenote Cornelia Jacoba Bosch 1823-1839 (legger 83)

2.   Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich en Con. 1839-1854/1860 (zoon) (legger 188)

3.   Cornelia Maria Eugenia Petronella barones Micheils van Kessenich (dochter), echtgenote van jhr. Carel Jan Hendrik van Nispen tot Sevenaer

en jhr. Paulus Josephus Aloysius Anealitus Maria van Nispen tot Sevenaer 1860-1915 (zoon) (legger 445)

4.   jhr. Mr. Paulus Josephus Aloysius Anealitus van Nispen tot Sevenaer en

jhr. Joannes Ludovicus Emmanuel Maria van Nispen tot Sevenaer, heer van Kessenich en Hunsel (zoon) 1915-1966 (legger 1065)

5.   Maatschap Van Nispen tot Sevenaer, gevestigd te Huis ter Heide, maten: jhr. Joannes Ludovicus Emmanuel Maria van Nispen tot Sevenaer, wonende te Huis ter Heide

(gemeente Zeist), jkvr. Theresia Maria Margaetha Cecilia van Nispen tot Sevenaer, wonende te Rosmalen, gehuwd met Frans Jozeph Maria Rouppe van der Voort 1966-1967 (legger 3116) (Utrechtseweg 111)

6.   Agtha Sophia Spithoven, wed. Adrianus Johannes Spithoven (veehouder) 1967-1972 (koper) (legger 3194)

7.   Adrianus Cornelis Vernooij, gehuwd met Josephina Maria Vernooij 1972-1987

(koper) (legger 3896)

Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987.


OP dinsdag 1 augustus van het jaar 1967 stond ten overstaan van de Utrechtse notairs Arnold Paul Marie Festen de verkoop plaats van boerderij Den Hoed (Utrechtseweg 111) in Vleuten-Den Meern. Ingenieur Willem Johan Velthuysen als rentmeester en gemachtigde van jhr. Joannes Ludovicus Emmanuel Maria van Nispen tot Sevenaer. Waarbij de de aankopende partij de pachters waren te noemen Agatha Sophia Spithoven, weduwe van Adrianus Johannes Vernooy waarbij zij de boerderij voor ƒ. 10.000,- gulden aankocht van familie Van Nispen tot Sevenaer. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8179 (1979), 1967 aug. 2-1967 aug. 8 1979 16. 23062022 OP dinsdag 1 augustus van het jaar 1967 stond ten overstaan van de Utrechtse notairs Arnold Paul Marie Festen de verkoop plaats van boerderij Den Hoed (Utrechtseweg 111) in Vleuten-Den Meern. Ingenieur Willem Johan Velthuysen als rentmeester en gemachtigde van jhr. Joannes Ludovicus Emmanuel Maria van Nispen tot Sevenaer. Waarbij de de aankopende partij de pachters waren te noemen Agatha Sophia Spithoven, weduwe van Adrianus Johannes Vernooy waarbij zij de boerderij voor ƒ. 10.000,- gulden aankocht van familie Van Nispen tot Sevenaer. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8179 (1979), 1967 aug. 2-1967 aug. 8 1979 16. 23062022


Rechts de Terwijdesingel met links Woonzorgcentrum De Ingelanden op de hoek met de James Johnsonstraat en Louis Armstronglaan in Leidsche Rijn staande op de vroegere gronden die bij boerderij Den Hoet behoorde van familie Bosch van Drakestein en Michiels van Kessenich. Foto in maart 2021, Sander van Scherpenzeel. Rechts de Terwijdesingel met links Woonzorgcentrum De Ingelanden op de hoek met de James Johnsonstraat en Louis Armstronglaan in Leidsche Rijn staande op de vroegere gronden die bij boerderij Den Hoet behoorde van familie Bosch van Drakestein en Michiels van Kessenich. Foto in maart 2021, Sander van Scherpenzeel.


 

 • Huize Den Hoet ingetekend op een kaart uit 1556 te Vleuten. Bron en foto: Wikipedia Den Hoet.