Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Van Brienen van de Groote Lindt -
Stad aan 't Haringvliet, Dortsmond,
Tiengemeten, Brienenoord en Wezenstein
Familie Van Brienen van de Groote Lindt - Stad aan 't Haringvliet, Dortsmond, Tiengemeten, Brienenoord en Wezenstein. Bron: Wikipedia.nl Familie Van Brienen van de Groote Lindt - Stad aan 't Haringvliet, Dortsmond, Tiengemeten, Brienenoord en Wezenstein. Bron: Wikipedia.nl


 

Naambetekenis

Stad aan 't Haringvliet. prent uit 1793 van Ollefen & Bakker. Stad aan 't Haringvliet. prent uit 1793 van Ollefen & Bakker.In Nederland waren twee adellijke takken Van Brienen. Een Wageningse tak en aagse/Wassenaarse tak. Het tot nu nooit bewezen dat deze twee familie takken gerelateerd waren aan elkaar.Van Brienen

Plattegrond uit de Kuypers atlas van 1867 van de gemeente Zwijndrecht en omgeving. Met erop ingetekend de ambachtsheerlijkheid De Groote Lindt. Plattegrond uit de Kuypers atlas van 1867 van de gemeente Zwijndrecht en omgeving. Met erop ingetekend de ambachtsheerlijkheid De Groote Lindt.De familienaam is afkomstig van het Duitse stadje Brienen gelegen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in het westen van Duitsland. Bij de grens met Nederland, gelegen ten zuidoosten van de Nederlandse dorpen Lobith en Spijk en ten noorden van de Duitse stad Kleef.

De plaatsnaambetekenis van de naam Brienen of zoals in vakjargon gezegd de toponymische betekenis van Brienen is vermoedelijk het oud Duits voor: vestigingsplaats bij de nieuw gegraven haven.

Willem Joseph baron van Brienen van de Groote Lindt kocht op dinsdag 4 december 1781 ten overstaan van Haagse notaris Johannes Ebbe de ambachtsheerlijkheid De Groote Lindt aan, gelegen in Zwijndrecht vlakbij Rotterdam en Dordrecht. Vanaf toen ging Willem Joseph als Heer van De Groote Lindt zich noemen als zijnde Van Brienen van de Groote Lindt.Wapen de De Groote Lindt


In de regio van Zwijndrecht zijn de kleine ambachtsheerlijkheden De Kleine-, en De Grote Lindt gelegen.

De bedijking van de Zwijndrechtse Waard werd in 1331 in gang gezet door Hendrik van Brederode. Hij bepaalde dat iedereen die meer dan 1/16 aandeel van de kosten van de nieuwe waard voor zijn rekening zou nemen, deze de titel Ambachtsheer van een gedeelte van de waard zou krijgen. Hierop besloot een achttal personen de bedijking te financieren. Zij kregen daarop allen 1/8 deel van de waard in leen.


Wapen Groote Lindt, I : Bij besluit van de Raad van Adel van 24 december 1817 vastgesteld. Wapen Groote Lindt, I : Bij besluit van de Raad van Adel van 24 december 1817 vastgesteld. "Van sijnople ( smaragdgroene kleur) beladen met 3 sautoirs (sieraad,bv. ridderorde) van zilver, geplaatst 2 en 1." In 1857 worden Heer Oudelands Ambacht en Kijfhoek toegevoegd, in 1881 wordt de gemeente Groote Lindt opgeheven en gaat deel uit maken van Zwijndrecht. Bron: Wikipedia Groote Lindt.Deze 8 personen waren: Heer Schobbeland van Zevenbergen, die het gebied rond het huidige Zwijndrecht verkreeg; N van de Lindt, naar wie de Groote en Kleine Lindt zijn genoemd; Heer Oudeland, naar wie Heer Oudelands Ambacht is genoemd; Jan van Roozendaal, die Heerjansdam verkreeg; Daniel en Arnold van Kijfhoek; Claes van Meerdervoort; Adriaan van Sandelingen, die Sandelingen Ambacht verkreeg en tenslotte Zeger van Kijfhoek, wiens zoon Hendrik Ido ambachtsheer werd. Waar het wapen vandaan komt is niet duidelijk.

De drie kruisjes zouden duiden op een relatie met Strijen. Al voor de bedijking was er sprake van een heerlijkheid ter plaatse. Deze was in bezit van Daniel van de Merwede (een afstammeling van Van Strijen), rond 1200. Zijn afstammelingen noemden zich Van de Lindt en bleven in bezit van de heerlijkheid tot in de 16e eeuw. Het wapen wordt in ieder geval in de loop der 17e en 18e eeuw gevoerd als heerlijkheidswapen.

In 1632 stonden er 34 huizen in Groote Lindt. Een eeuw later zijn dat er 52 en een steenplaats, aan de Veersedijk. Bron: swaen.org


     


De gemeente werd ook wel 'Groote Lindt en Dortmond' genoemd. Die laatste naam is ook als Dortmondt gespeld geweest.


Kaart van landerijen en straten bij het dorp Strijen (Hoeksche Waard, Prov. Zuid-Holland) en de polder het Land van Esch. Percelen land in eigendom van Graaf Alsace of Prins d'Henin wonend in zijn kasteel Bourlemont in de Franse Vogezen. Bron: Stasarchief Amsterdam, Westerwoudt. Kaart van landerijen en straten bij het dorp Strijen (Hoeksche Waard, Prov. Zuid-Holland) en de polder het Land van Esch. Percelen land in eigendom van Graaf Alsace of Prins d'Henin wonend in zijn kasteel Bourlemont in de Franse Vogezen. Bron: Stasarchief Amsterdam, Westerwoudt.


    

Oudere vermeldingen van de Lindt


In 1329 den goede in die Linde, in 1330 in die Linde, in 1475-1476 Duvelkerck et dicitur esse die Lijnde submerse sunt, in 1480-1481 Die Lijnde alias Duvelkerck, in 1573 Lijnde, in 1639 Lynde, in 1846 "de Groote Lindt, ook wel de Groote Lind gespeld en oudtijds Lindekerke geheeten".

Naamsverklaring

De nederzetting is genoemd naar de ligging in de polder Groote Lindt, die op zijn beurt is genoemd naar het middeleeuwse riviereiland Linde. Misschien oorspronkelijk een waternaam Linde, ontstaan uit het Germaanse linþja- 'langzaam, zachtjes stromend', verwant met het Nieuwnederlandse lenig en het Middelnederlandse linde 'kalm, zacht, week', vergelijk Linschoten. Een andere verklaring gaat uit van linde 'aanlegplaats', vergelijk het Oudhoogduitse lentî 'landingsplaats' en zie Lent.


Huis van Brienen te Amsterdam aan de Herengracht 284 in 2017. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 14666-65879. Huis van Brienen te Amsterdam aan de Herengracht 284 in 2017. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 14666-65879.Slechts anecdotische waarde heeft Van der Aa die meent dat de polders hier in het jaar 1331 werden bedijkt en genoemd naar een zekere Van der Linden, de stichter van de kerk in het dorp dat toen Lindekerke werd genoemd. Later werd het ambacht gesplitst in Groote Lindt en Kleine Lindt. 1481 Duvelkerck bevat de waternaam Devel, waarvoor zie Dubbeldam.


    

Willem Josephus baron van Brienen van de Groote Lindt. Geboren 31 december 1760, te Amsterdam en overleden 10 oktober 1839, te Wassenaar. Willem Josephus baron van Brienen van de Groote Lindt. Geboren 31 december 1760, te Amsterdam en overleden 10 oktober 1839, te Wassenaar.Dat geldt dan kennelijk ook voor deze verklaring op: "Groote Lindt is vernoemd naar N. van de Lindt, een van de acht mensen die na een oproep door Hendrik van Brederode in 1331 een deel van de inpoldering van de Zwijndrechtse waard financierden. Ieder die minimaal 1/16 aandeel van de kosten van de nieuwe waard voor zijn rekening zou nemen, zou de titel Ambachtsheer van een gedeelte van de waard krijgen.

De acht personen die daarop reageerden waren: Heer Schobbeland van Zevenbergen, die het gebied rond het huidige Zwijndrecht verkreeg; N. van de Lindt, naar wie de Groote en Kleine Lindt zijn genoemd; Heer Oudeland, naar wie Heer Oudelands Ambacht is genoemd; Jan van Roozendaal, die Heerjansdam verkreeg; Daniel en Arnold van Kijfhoek; Claes van Meerdervoort; Adriaan van Sandelingen, die Sandelingen-Ambacht verkreeg en ten slotte Zeger van Kijfhoek, wiens zoon Hendrik Ido ambachtsheer werd." Bron: plaatsengids.nl/groote-lindt

De namen van de ambachtsheerlijkheden De Groote Lindt en De Kleine Lindt stammen af van de oorspronkelijke grote van beide ambachtsheerlijkheden.

De letterlijk betekenis van de achternaam Van Brienen van de Groote Lindt is:

Van Vestingsplaats bij de nieuw gegraven watergang van De Groote Ambachtsheerlijkheid/zachtjes stromend water?


De intocht van Napoleon te Amsterdam, 9 oktober 1811 door Mattheus Ignatius van Bree. schilderij; Linnaeusstraat; geschiedenis Amsterdam; Linnaeusstraat; Bonaparte, Napoleon; D'Alphonse, baron; Chassedeloup; Brienen, Willem Joseph van; Brouwer Joachimsz., Jan; Brun, Jan le; Changuion, Daniel; Charlé, Petrus Paulus; Eijs, Jan Nicolaas van; Gales, H.J.; Gelder de Neufville, David Mattheus van; Gogel, Isaac J.A.; Hodshon, Jan; Huydecoper van Maarsseveen, Joan; Meijnts, Anthony; Molitor; Moncey, Maarschalk; Oudinot; Pelichy de Lichtevelde; Roustan; Sande, Gerrit van; Scholten van Oud-Haarlem, W.; Stuers, Joseph de; Vereul, Abraham; Verheijen, J.J.; Voombergh, Willem Hendrik. Bron: Wikipedia Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt. De intocht van Napoleon te Amsterdam, 9 oktober 1811 door Mattheus Ignatius van Bree. schilderij; Linnaeusstraat; geschiedenis Amsterdam; Linnaeusstraat; Bonaparte, Napoleon; D'Alphonse, baron; Chassedeloup; Brienen, Willem Joseph van; Brouwer Joachimsz., Jan; Brun, Jan le; Changuion, Daniel; Charlé, Petrus Paulus; Eijs, Jan Nicolaas van; Gales, H.J.; Gelder de Neufville, David Mattheus van; Gogel, Isaac J.A.; Hodshon, Jan; Huydecoper van Maarsseveen, Joan; Meijnts, Anthony; Molitor; Moncey, Maarschalk; Oudinot; Pelichy de Lichtevelde; Roustan; Sande, Gerrit van; Scholten van Oud-Haarlem, W.; Stuers, Joseph de; Vereul, Abraham; Verheijen, J.J.; Voombergh, Willem Hendrik. Bron: Wikipedia Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt.Adelverheffing

Portret van Willem Joseph Baron van Brienen (1760-1839) vervaardigd door Mattheus Ignatius van Bree in 1812. Bron: RKD. Portret van Willem Joseph Baron van Brienen (1760-1839) vervaardigd door Mattheus Ignatius van Bree in 1812. Bron: RKD.De stamreeks begint met de uit Amersfoort afkomstige Antonie van Brienen die in 1656 apotheker was in Rotterdam. Diens zoon vestigde zich als geneesheer in Leiden en zijn kleinzoon Wilhelmus (1697-1770) werd in 1732 poorter van Amsterdam en de stichter van de handelsfirma Willem van Brienen & Zoon.

Een zoon van de laatste, Willem Joseph (1760-1839) werd op 23 oktober 1811 verheven tot baron de l'Empire door keizer Napoleon, en werd op 9 december 1814 benoemd in de ridderschap van Holland. Op 12 januari 1825 volgde een verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte en op 26 oktober 1835 erkenning van de titel van baron op allen. Bron: Wikipedia Van Brienen (I).Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt

Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt. Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt.Arnoud Willem baron van Brienen van Groote Lindt (Amsterdam, gedoopt 5 april 1783 - Den Haag, 26 oktober 1854), heer van De Groote Lindt, Dortsmond, Stad aan 't Haringvliet en Wezenstein, was een Nederlandse, rooms-katholieke notabele, koopman en politicus. Hij speelde een grote maatschappelijke rol gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw.


Overlijdensadvertentie van Arnold (Arnoud) Willem baron van Brienen van de Groote Lindt uit oktober 1854. Bron: Delpher.nl. Overlijdensadvertentie van Arnold (Arnoud) Willem baron van Brienen van de Groote Lindt uit oktober 1854. Bron: Delpher.nl.Zijn vader was de politicus Willem Joseph baron van Brienen van de Groote Lindt, zijn moeder Margaretha Thimothea Johanna Ram van Schalkwijk. Hij huwde op 5 maart 1813 met Angelica Louise van Wijckerslooth van Grevenmachern (1795-1816), lid van de familie De Wijkerslooth, met wie hij een zoon en een dochter kreeg.

Zij overleed echter in 1816. Hij hertrouwde op 18 mei 1825 met Carolina Francisca Josephina van Brouckhoven van Bergeyck (1802-1846), uit dit huwelijk werden drie zoons en een dochter geboren.


Luchtfoto van landgoed Clingendael te 's-Gravenhage in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto van landgoed Clingendael te 's-Gravenhage in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..De oudste zoon Willem Thierrij Arnold Maria baron van Brienen van de Groote Lindt, ook genoemd Willem Diederik Arnoud Maria, is van alle kinderen het meest bekend geworden.


   

Politieke Loopbaan   


Twintig jaar lang, van 1820 tot 1840, was Arnoud Willem baron van Brienen kamerheer van koning Willem I, en daarna nog eens negen jaar voor diens zoon koning Willem II. Daarnaast was hij van 20 oktober 1840 tot 13 februari 1849 lid van de Eerste Kamer, lid van de stedelijke raad van Amsterdam van 1822 tot 1851 en lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland van 1849 tot 1850.


Willem Joseph baron van Brienen van de Groote Lindt Willem Joseph baron van Brienen van de Groote LindtHij speelde een belangrijke rol bij de stemming over de liberale grondwet van Thorbecke in 1848. Toen de stemmen staakten, werd Van Brienen op het laatste moment door koning Willem II overgehaald om toch voor de grondwetswijziging te stemmen, waarna de nieuwe grondwet aangenomen kon worden.


  

Handen en Wandel

Zicht op landgoed Clingendael in de 19e eeuw met de ontworpen tuin van J.D. Zocher. Bron: Bijzondere Collecties Leiden - Geheugen.delpher.nl. Zicht op landgoed Clingendael in de 19e eeuw met de ontworpen tuin van J.D. Zocher. Bron: Bijzondere Collecties Leiden - Geheugen.delpher.nl.De baron, als koopman van de firma Van Brienen & Zoon in Amsterdam woonachtig aan de Keizersgracht en later als politicus in Den Haag wonende te Huize Clingendael op het landgoed Clingendael, kocht in 1839 de buitenplaats Oosterbeek, gelegen ten oosten van Clingendael. In zijn opdracht voltooiden de zoon en kleinzoon van de beroemde landschapsarchitect Zocher de transformatie van het gebied naar een weelderige landschapsarchitectuur.

Als heer van Dortsmond beschikte reeds zijn vader over de visprivileges in de omgeving van Dordrecht. De rechten werden verpacht aan verschillende partijen. In 1847 verwierf Van Brienen voor zijn bedrijf een concessie van diepvisserij op steur en zalm in de Nieuwe Maas ten oosten van Rotterdam. Bij de koop inbegrepen was het oord dat sindsdien zijn naam draagt, het Eiland van Brienenoord. Hier werd in 1965 de Van Brienenoordbrug gebouw.

Bron: Wikipedia.


De Van Brienenoordbrug in de zomer van 2016. Foto: Sander van Scherpenzeel. De Van Brienenoordbrug in de zomer van 2016. Foto: Sander van Scherpenzeel.Familie relaties

 • Een dienstwoning op het landgoed Clingendael te 's-Gravenhage in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Laan op het landgoed Clingendael in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Landhuis Clingendael op het gelijknamige landgoed te 's-Gravenhage in 2021. (3) Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Landhuis Clingendael op het gelijknamige landgoed te 's-Gravenhage in 2021. (1) Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Koetshuis van landgoed Clingendael in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Landhuis Clingendael op het gelijknamige landgoed te 's-Gravenhage in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Straatnaambord 'Van Brienenlaan' in 's-Gravenhage in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Bruggetje over de vijver/slootje in de Japansetuin op landgoed Clingendael in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Vijver op het landgoed Clingendael te 's-Gravenhage in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Roze plant in de Japensetuin van landgoed Clingendael in 's-Gravenhage-Wassenaar in 2021. foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Landgoed Clingendael Den Haag met Frank Hettinga 14-05-2019 (25)Jhr. Eduard (Alard) Pieter Ram van Schalkwijk, gedoopt te Utrecht (RK) (Witte Vrouwen Parochie), 10 mei 1730, volgt zijn vader op als Heer van Weerdesteyn en huurt voor 200 gulden per jaar van baron De Milan Visconti de ridderhofstad Hindersteyn (in 1769). Eduard overlijd te Utrecht op 6 april 1775.

Eduard huwt te Haarlem op 2 augustus 1758 met Jkvr. Agatha Margaretha Oem, zij is gedoopt te Haarlem op 12 augustus 1738. Zij is Vrouwe van Sandelingen Ambacht. Agatha werd begraven te Haarlem op 16 december 1804. Zij was de dochter van Cornelis Alardus van Oem (Van Moesenbroeck), heer van Sandelingen Ambacht, en Anna de Kies van Wissen.

Uit dit huwelijk komen drie dochters voort A B C: 

A.   Jkvr. Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk. Gedoopt 13 februari 1760 te Haarlem, Noord-Holland -. Erft van haar vader de ridderhofstad Weerdesteyn. Anna Maria overleed op 19 oktober 1828 te Haarlem, Noord-Holland. Zij werd 68 jaar. Zij huwt op 19 april 1785 met Hendrik Jacob van Wijkerslooth (1752-1808). Hendrik Jacob noemde zich vanaf 1785 De Wijkerslooth de Weerdesteyn.


Kaart van de plaats genaamd Tiengemeten, naar de hand van H. Vogel Cz.. Bron: Nationaal Archief, 4.VTH, 2172. Kaart van de plaats genaamd Tiengemeten, naar de hand van H. Vogel Cz.. Bron: Nationaal Archief, 4.VTH, 2172.Uit dit huwelijk komen twee zonen voort AA AB:

AA.   Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1786-1851)

AB.   Franciscus Joannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1792-1864)

B.   Jkvr. Margaretha Thimothea Johanna Ram van Schalkwijk. Gedoopt 10 februari 1761 te Haarlem Noord-Holland. Erft van haar vader het bezit Rhodesteyn in Nederlangbroek en de hofdstede De Melkweg in Wijk bij Duurstede. Margaretha overleed op 14 december 1802 te Amsterdam, Noord-Holland. Zij was toen 41 jaar. Zij huwt op 26 mei 1782 te Haarlem, Noord-Holland met Jhr. Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt (1760-1839). In 1812 wordt Willem Joseph verheven tot baron.

Uit dit huwelijk komt een zoon voort:

BA.   Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt (1783-1854)

C.   Jkvr. Timothea Maria Ram van Schalkwijk, Vrouwe van Schalkwijk. Zij werd gedoopt op 11 januari 1764.  Zij overleed te Haarlem, Noord-Holland op 17 juni 1825. Ze werd 61 jaar.

Bron: Genealogieonline.nl en Het Kromme Rijngebied 2010 nr. 2 en 3.


Familiewapen Van Brienen (ook: Van Brienen van Ramerus en Van Brienen van Guesselt (Wageningense tak)). De naamsvermelding onder dit het wapen 'Brienen van de Groote Lindt' klopt niet. Dit wapen is van de Van Brienens eerder genoemd in de begin van deze zin. Het familiewapen bovenaan deze pagina is het wapen van de Van Brienens die we op deze pagina beschrijven. (Amsterdamse en Wassenaarse tak). Familiewapen Van Brienen (ook: Van Brienen van Ramerus en Van Brienen van Guesselt (Wageningense tak)). De naamsvermelding onder dit het wapen 'Brienen van de Groote Lindt' klopt niet. Dit wapen is van de Van Brienens eerder genoemd in de begin van deze zin. Het familiewapen bovenaan deze pagina is het wapen van de Van Brienens die we op deze pagina beschrijven. (Amsterdamse en Wassenaarse tak).Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt huwt in het jaar 1813 met Angelica Louisa van Wijkerslooth van Grevenmachern. Zij werd geboren op 24 februari 1795 te Amsterdam, Noord-Holland. Zij overleed op 29 augustus 1816. Zij was toen 21 jaar oud.

Uit dit huwelijk kwam een zoon en dochter voort BAA en BAB:


Kaart van de polders de Oude en Nieuwe Stad van donderdag 10 augustus 1752. Vervaardigd door D.W.C. Hattinga en Anth. Hattinga. Bron: Het Nationaal Archief, 4.VTH, 2254. Kaart van de polders de Oude en Nieuwe Stad van donderdag 10 augustus 1752. Vervaardigd door D.W.C. Hattinga en Anth. Hattinga. Bron: Het Nationaal Archief, 4.VTH, 2254.


    


BAA.   Willem Diederik Arnoud Maria baron van Brienen van de Groote Lindt. Willem werd geboren 5 maart 1814 te Amsterdam, Noord-Holland. Hij overleed op 9 april 1873. Hij werd 59 jaar oud. Willem huwt op 19 oktober 1836 met Ida Charlotta Nicoletta Friin Selby. Zij werd geboren op 25 november 1809 te Kopenhagen, Denemarken. Zij overleed op 16 februari 1845. Zij werd 35 jaar oud.

Uit dit huwelijk komt een zoon voort BAAB:


Willem Diederik Arnoud Maria baron van Brienen van de Groote Lindt Willem Diederik Arnoud Maria baron van Brienen van de Groote LindtBAAB.  Arnoud Nicolaas Justinus Marie baron van Brienen van de Groote Lindt. Hij werd geboren op 18 juli 1839 te Wassenaar, Zuid-Holland. Hij is overleden op 4 januari 1903 in Op De Middellandse Zee Tussen Italie en Egypte. Hij werd 63 jaar oud.

Arnoud Nicolaas huwt voor de eerste keer in 1862 voor de eerste keer met Justina Wilhelmina Adriana barones Rengers. Zij werd geboren op 28 janauri 1841 te Den Haag, Zuid-Holland en zij is overleden op 10 juli 1863 te Den Haag, Zuid-Holland.

Uit dit huwelijk komt een dochter voort BAABA:

BAABA.   Ida Cornelia Maria Adriana barones van Brienen van de Groote Lindt. Zij werd geboren op 20 juni 1862 te Den Haag, Zuid-Holland en ze is overleden op 8 juni 1913 te Den Haag, Zuid-Holland.


Arnold Nicolaas Justinus Marie baron van Brienen van de Groote Lindt. Arnold Nicolaas Justinus Marie baron van Brienen van de Groote Lindt.


      

Portret van Ida Cornelia Maria Adriana barones van Brienen van de Groote Lindt (1863-1913). Poserend waarschijnlijk met haar zoons. Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Ida Cornelia Maria Adriana barones van Brienen van de Groote Lindt (1863-1913). Poserend waarschijnlijk met haar zoons. Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Arnoud Nicolaas huwt voor de tweede keer in 1865 met Marie Louise Ottoline Niagara barones van Tuyll Van Serooskerke. Zij werd geboren op 25 juli 1848 in Niagara te Canada. Marie Louise overleed op 18 augustus 1903 te Wassenaar, Zuid-Holland. Zij werd 55 jaar oud.

Uit dit huwelijk komen vier dochters voort BAABB BAABC BAABD BAABE:


Louise Hoeve op het eiland Tiengemeten op 10 juni 2019, Tiengemeten 16, gebouwd ca. 1900. Foto: Sander van Scherpenzeel. Louise Hoeve op het eiland Tiengemeten op 10 juni 2019, Tiengemeten 16, gebouwd ca. 1900. Foto: Sander van Scherpenzeel.BAABB.   Charlotte Marie Louise barones van Brienen van de Groote Lindt. Zij werd geboren op 14 december 1866 te Den Haag, Zuid-Holland en overleed op 18 juni 1948 te Knebworth, Herts, Engeland. Zij werd 81 jaar oud.

BAABC.   Eleonora Helena Louisa barones van Brienen van de Groote Lindt. Zij werd geboren op 28 janauri 1868 te Den Haag, Zuid-Holland en ze overleed op 25 maart 1931 te Parijs, 75000, Ile-de-France,  Frankrijk. Zij werd 63 jaar oud.


Helene Hoeve op het eiland Tiengemeten op 10 juni 2019, Tiengemeten 19, gebouwd in ca. 1900. Foto: Sander van Scherpenzeel. Helene Hoeve op het eiland Tiengemeten op 10 juni 2019, Tiengemeten 19, gebouwd in ca. 1900. Foto: Sander van Scherpenzeel.BAABD.   Marguérite Mary barones van Brienen van de Groote Lindt. Zij werd geboren op 11 maart 1871 te Den Haag, Zuid-Holland en ze overleed op 22 november 1939 te Den Haag, Zuid-Holland. Zij werd 68 jaar oud.


Marguérite Hoeve op het eiland Tiengemeten op 10 juni 2019, Tiengemeten 14A, gebouwd in 1807. Foto: Sander van Scherpenzeel. Marguérite Hoeve op het eiland Tiengemeten op 10 juni 2019, Tiengemeten 14A, gebouwd in 1807. Foto: Sander van Scherpenzeel.BAABE.   Blanche Nicolette barones van Brienen van de Groote Lindt. Zij werd geboren op 5 november 1883 te London, Engeland. Titel: Vrouwe van Stad aan het Haringvliet. Zij overleed op 21 april 1974 te Tetbury, Clouc, Engeland. Zij werd 90 jaar oud.

Na het overlijden van Blanche Nicolette in 1974 kwam er een einde aan de familielijn van familie Brienen van de Groote Lindt.

Willem Diederik Arnoud Maria baron van Brienen van de Groote Lindt huwt na het overlijden van Ida voor een tweede keer met Adriana Maria barones van Zuylen Van Nyevelt. Zij werd geboren op 18 februari 1819 te Haarlem, Noord-Holland. Adriana overleed op 13 februari 1892. Zij werd toen 72 jaar oud.


Angelique Comtesse de Mercy d'Argenteau (1846-1898) overle;den op 51 jarige leeftijd. 	 Dochter van Charles Joseph François, comte de Mercy d'Argenteau en Adelaïde Henriette Angélique, barones van Brienen van de Groote Lindt. Bron: Geni.com. Angelique Comtesse de Mercy d'Argenteau (1846-1898) overle;den op 51 jarige leeftijd. Dochter van Charles Joseph François, comte de Mercy d'Argenteau en Adelaïde Henriette Angélique, barones van Brienen van de Groote Lindt. Bron: Geni.com.BAB.  Adelaïde Henriette Angélique barones van Brienen van de Groote Lindt. Zij werd geboren op 22 februari 1815 te Amsterdam, Noord-Holland. Zij overleed op 4 mei 1871 te Luik (België). Adelaïde huwt op 17 september 1835 te Amsterdam, Noord-Holland met Charles Joseph Francois Comte de Mercy d' Argenteau. Charles werd geboren op 16 december 1808 te Parijs, Frankrijk. Hij overleed op 14 mei 1886 te Parijs, Frankrijk. Hij werd 77 jaar oud. 

In het familiearchief de Mercy d' Argenteau zijn nog vele archiefstukken te vinden over het Kromme-Rijngebied zoals kastelen en oud onroerend goed van de plaatsen, Driebergen-Rijsenburg, Cothen, Wijk bij Duurstede en Langbroek. Zie de website van het Rijksarchief België. Studiezaal Luik: https://search.arch.be/nl/


Het eylandt West-Voorn of Goedereede met de dieptens en de droogtens ronds-omme, tot aan den Hoek van Hollandt uit 1733. Bron: http://objects.library.uu.nl. Het eylandt West-Voorn of Goedereede met de dieptens en de droogtens ronds-omme, tot aan den Hoek van Hollandt uit 1733. Bron: http://objects.library.uu.nl.Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt huwt voor een tweede keer op 18 mei 1825 te Beveren, Oostvlaanderen, België met Carolina Francisca Josephina van Brouckhoven Van Bergeyck. Zij werd geboren op 12 augustus 1802 te Brussel, België. Carolina overleed op 13 juni 1846 te Amsterdam, Noord-Holland. Zij werd 43 jaar oud.

Uit dit huwelijk komt een zoon en een dochter voort BAC en BAD:

BAC.   Hendri baron van Brienen van de Groote Lindt. Geboren in 1826 en overleden in 1854. Hij huwt op 20 april 1852 te Brussel, België met Philippine Mathilde Eugénie Marie Ghislaine van der Linden barones d' Hooghvorst. Zij werd geboren in 1833 en overleed in 1903.

Uit dit huwelijk kwam een dochter voort BACA:

BACA.   Marie Caroline barones van Brienen van de Groote Lindt. Geboren en overleden in 1882.


      

Angélique barones van Brienen van de Groote Lindt. Angélique barones van Brienen van de Groote Lindt.

  BAD.   Angélique barones van Brienen van de Groote Lindt. Geboren in 1833 en overleden in 1921. Zij werd 88 jaar oud. Zij huwt met Simon Gérard Louis Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard. Simon werd geboren werd geboren in 1832 en overleed in 1891. Hij werd 59 jaar oud.

Uit dit huwelijk komen twee zoons en twee dochters voort BADA BADB BADC BADD:

BADA.   Thierry Arnaud Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard. Geboren in 1853 en overleden in 1934.

Na het overlijden van zijn vader Simon erft Thierry in 1891 alle gronden in de gemeenten Houten, Schalkwijk en Tull en 't Waal van zijn vader. Simon op zijn beurt verkreeg de gronden van zijn schoonvader Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt in de gemeenten Houten, Schalkwijk, Schonauwen en Tull en 't Waal nadat hij trouwde met Angélique in 1853.


Portret van Thierry Arnaud Graaf d'Alsace, Prins d'Hénin-Liétard (1853-1934). Portret van Thierry Arnaud Graaf d'Alsace, Prins d'Hénin-Liétard (1853-1934).Na het overlijden van Thierry in 1934 vererven alle gronden in de gemeenten Houten, Schalkwijk en Tull en 't Waal op de dochter Marguerite Gravin d'Alsace, van zijn broer Philippe Graaf d' Alsace.

Vanaf 1853 werd de huidige Warinenpoort in de wijk Houten Noordwest buurt De Poorten van boerderij De Steenen Poort tot het Plein in het Oude Dorp door de Houtense bevolking de Prinsenweg genoemd. Naar vader en zoon Simon en ThierryPrins de Hénin-Liétard. De woningen aan de Prins Bernhardweg naast de Albert Heijn Steenman werden ook vanaf 1853 de Prinsenbuurt genoemd. Vanaf 13 maart 1929 tot en met 27 mei 1937 was de naam Prinsenweg ook een officiële straatnaam in het Oude Dorp.

Op 28 mei 1937 werd de naam Prins Bernhardweg aangenomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten. Dit in het kader van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard. Destijds waren er grote feesten in het land ter gelegenheid hiervan. Zo ook in Houten en werd er door het Oranje Comité per brief aan de gemeente Houten gevraagd om de naam van deze straat te wijzigen.


Op maandag 15 juni van het jaar 1953 ten overstaan van de Houtense notaris Meester Johannes Alexander Bremer, waarbij het echtpaar De Leusse-Yurbe een gedeelte van de Pr. Bernhardweg kadastraal sectie A, perceelnummer: 1467, verkochte aan de gemeente Houten voor ƒ. 120,-. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 9496 (1096), 1953 juni 5-1953 juni 26 1096.82 A1467 Op maandag 15 juni van het jaar 1953 ten overstaan van de Houtense notaris Meester Johannes Alexander Bremer, waarbij het echtpaar De Leusse-Yurbe een gedeelte van de Pr. Bernhardweg kadastraal sectie A, perceelnummer: 1467, verkochte aan de gemeente Houten voor ƒ. 120,-. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 9496 (1096), 1953 juni 5-1953 juni 26 1096.82 A1467


Een kadastrale hulpkaart uit 1937 van de in 1932 omgelegde provincialeweg ten westen van het dorp Houten, met een verdeling van de Pr. Bernhardweg eerder in het bezit van familie Van Brienen van de Groote Lindt, Prins d'Henin Graag Alsace, echtpaar De Leusse-Yurbe. Bron: Kadasterarchieveiwer 1832-1987 (NL). Een kadastrale hulpkaart uit 1937 van de in 1932 omgelegde provincialeweg ten westen van het dorp Houten, met een verdeling van de Pr. Bernhardweg eerder in het bezit van familie Van Brienen van de Groote Lindt, Prins d'Henin Graag Alsace, echtpaar De Leusse-Yurbe. Bron: Kadasterarchieveiwer 1832-1987 (NL).


In rood gaerceerd een perceel van de Pr. Bernhardweg, kadastraal sectie A, perceelnummer: 1420, eerder aangekocht door de gemeente Houten van een andere particulier. Bron: RAZU, 005. In rood gaerceerd een perceel van de Pr. Bernhardweg, kadastraal sectie A, perceelnummer: 1420, eerder aangekocht door de gemeente Houten van een andere particulier. Bron: RAZU, 005.


Op maandag 15 juni van het jaar 1953 ten overstaan van de Houtense notaris Meester Johannes Alexander Bremer, waarbij het echtpaar De Leusse-Yurbe een gedeelte van de Pr. Bernhardweg kadastraal sectie A, perceelnummer: 1467, verkochte aan de gemeente Houten voor f. 120,-. Eind beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 9496 (1096),_1953 juni 5-1953 juni 26 1096.82. Op maandag 15 juni van het jaar 1953 ten overstaan van de Houtense notaris Meester Johannes Alexander Bremer, waarbij het echtpaar De Leusse-Yurbe een gedeelte van de Pr. Bernhardweg kadastraal sectie A, perceelnummer: 1467, verkochte aan de gemeente Houten voor f. 120,-. Eind beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 9496 (1096),_1953 juni 5-1953 juni 26 1096.82.


     

Landerijen in het zuiden van het oude Houten die vanaf 1853 in eigendom waren van Simon en Thierry Arnaud Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard. Tot aan hun nazaten Yturbe in de jaren tachtig van de twintigste eeuw de laatste gronden hier verkochten. Vooral aan de gemeente Houten voor de aanleg van de Rondweg in 1983. Kaart: Hisgis.nl Landerijen in het zuiden van het oude Houten die vanaf 1853 in eigendom waren van Simon en Thierry Arnaud Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard. Tot aan hun nazaten Yturbe in de jaren tachtig van de twintigste eeuw de laatste gronden hier verkochten. Vooral aan de gemeente Houten voor de aanleg van de Rondweg in 1983. Kaart: Hisgis.nl


   

Simon Gérard Louis Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Simon Gérard Louis Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Angélique barones van Brienen van de Groote Lindt Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Angélique barones van Brienen van de Groote Lindt Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


    

Fragment van een kadasterkaart uit 1832 naar een nieuw ingetekende versie door ingenieur Wentink in 1880 voor Bartholomeus Willem Wttewaall voor de verbreding en verdieping van de Houtensewetering gelegen tussen Houten en Schonauwen. Links van de Molenweg (west) van Jhr. Willem Strick van Linschoten (Rhijnauwen) en rechts (oost) van Baron Van Brienen van de Groote Lindt uit Wassenaar. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Fragment van een kadasterkaart uit 1832 naar een nieuw ingetekende versie door ingenieur Wentink in 1880 voor Bartholomeus Willem Wttewaall voor de verbreding en verdieping van de Houtensewetering gelegen tussen Houten en Schonauwen. Links van de Molenweg (west) van Jhr. Willem Strick van Linschoten (Rhijnauwen) en rechts (oost) van Baron Van Brienen van de Groote Lindt uit Wassenaar. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


   


BADB.   Philippe Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard. Geboren in 1855 en overleden in 1914. Philippe huwt met Hélène Marie Eléonore barones van Brienen van de Groote Lindt.

Uit dit huwelijk komen drie dochters voort BADBA BADBB BADBC:

BADBA.   Hedwige Gravin d' Alasce, Prinses de Hénin Liétard. Geboren in 1889 en overleden in 1960. Zij huwt op 9 juli 1914 te St-Pierre-de-Chaillot, Paris XVI° (75) met Hubert de Montaigu.


Familiewapen: d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard. Familiewapen: d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard.BADBB.   Nicole Hélène Gravin d'Alsace, Prinses de Hénin Liétard. Geboren in 1892 en overleden in 1958.  Zij huwt op 27 november 1917 met Jacques de Rohan-Chabot. Geboren in 1889 en overleden in 1958.

Uit dit huwelijk komt een dochter en twee zoons voort BABBA BABBB BABBC:

BABBA.   Hélène Anne Marie Léonce de Rohan-Chabot huwt met Marie Amédée Thierry Jean Obert de Clermont-Tonnerre.

    Uit dit huwelijk kom een zoon voort BABBAA:

    BABBAA.   Antoine Louis Guy de Clermont-Tonnerre


De Van Tiellandtweg gezien vanaf boerderij Zorgvliet in 1976 met op de achtergrond een boerderij aan de Houtensewetering. Deze weg werd vanaf 1853 tot 1938 de Prinsenweg genoemd. Naar vader en zoon Simon en Thierry Arnaud Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard uit de Vogezen in Noord Frankrijk. Bron: dia gemaakt door Leen de Keijzer, Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Beeldbank, Dia-doos 2 12 (052329). De Van Tiellandtweg gezien vanaf boerderij Zorgvliet in 1976 met op de achtergrond een boerderij aan de Houtensewetering. Deze weg werd vanaf 1853 tot 1938 de Prinsenweg genoemd. Naar vader en zoon Simon en Thierry Arnaud Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard uit de Vogezen in Noord Frankrijk. Bron: dia gemaakt door Leen de Keijzer, Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Beeldbank, Dia-doos 2 12 (052329).BABBB.   Guy Aldonce de Rohan-Chabot huwt met Alix Louise Marguerite de Luppé

    Uit dit huwelijk komt een zoon en twee dochters voort BABBBA BABBBB BABBBC:

    BABBBA.   Pierre Jacques de Rohan-Chabot

    BABBBB.   Jacqueline Nicole de Rohan-Chabot

    BABBBC.   Véronique Louise de Rohan-Chabot

BABBC.   Charles de Rohan-Chabot huwt met Paola Maria Claude Sanjust di Teulada

     Uit dut huwelijk komt een dochter voort BABBCA:

     BABBCA.   Delphine Paola Nicole de Rohan-Chabot

De familie Rohan-Chabot heeft voornamelijk gronden in de voormalige gemeente Cothen vererft van hun vroegere voorvader Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt.


      


BADBC.   Marguerite Gravin d' Alsace, Prinses de Hénin Liétard. Geboren in 1890 en overleden in 1963. Zij huwt op 2 mei 1918 met Maurice Graaf de Leusse. Geboren op 17 mei 1890 te Parijs, Frankrijk en overleden in 24 december 1921.

Uit dit huwelijk komt een dochter voort BADBCA:


       

Laurette Marie Anne Hedwige Gravin de Leusse. Schilderij van Jean Claude Fourneau. Laurette Marie Anne Hedwige Gravin de Leusse. Schilderij van Jean Claude Fourneau.BADBCA.    Laurette Marie Anne Hedwige Gravin de Leusse zij is geboren 17 februari 1921. Laurette huwt met Charles Francois Xavier de Yturbe.

Hij werd geboren 22 maart 1914 en is overleden op 1 augustus 1998. Hij werd 84 jaar oud. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw woonde het echtpaar in Mexico-City.

Uit dit huwelijk komt een dochter en twee zoons voort  BADBCAA BADBCAB BADBCAC:

BADBCAA.   Isabelle de Yturbe Gravin de Leusse.

Zij werd geboren op 8 mei 1943.

BADBCAB.   Phillipe de Yturbe Graaf de Leusse

BADBCAC.   Jean Hans de Yturbe Graaf de Leusse


           

Portret van Laurette Marie Anne Hedwige Gravin de Leusse. Maker en bron onbekend. Portret van Laurette Marie Anne Hedwige Gravin de Leusse. Maker en bron onbekend.


  


Isabelle, Phillipe en Jean Hans hadden tot midden jaren tachtig van de twintigste eeuw diverse gronden in de gemeente Houten in eigendom. Deze hebben ze allemaal verkocht. Waardoor er een einde kwam aan de ooit al verworven gronden die door hun voorvader Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt waren aangekocht van de diverse boeren die in de negentiende eeuw in Houten woonde en leefde.

BADC.   Caroline Gravin d' Alsace, Prinses de Hénin-Liétard. Geboren in 1856 en overleden in 1903.

BADD.    Marguerite Gravin d' Alsace, Prinses de Hénin-Liétard. Geboren in 1858 en overleden in 1931. Bronnen: Genealogieonline.nl en https://gw.geneanet.org.


  

Vast- en Onroerend goed familie Van Brienen van de Groote Lindt, d'Henin d'Alsace, Mercy-Argenteau, Leusse, Yturbe en Chabot

Provincie Utrecht

Gemeente Houten (dorp)

Boerderij aan de Prinsenweg, later Weth. van Rooijenweg nr. 21, behorend bij boerderij Bouw- en Weilust aan de Houtensewetering 33, later 31 (Schonauwen)

Huisje van de familie Fraza in de jaren zeventig aan de Weth. van Rooijenweg nr. 21 wat vanaf 1883 van de R.K. kerk van Houten was. Eerder van familie Van Brienen van de Groote Lindt en vader en zoon Prins Alsace, Graaf d'Henin, vanaf 1853 in de Prinsenbuurt en aan de Prinsenweg gelegen. Bron: RAZU, 353. Huisje van de familie Fraza in de jaren zeventig aan de Weth. van Rooijenweg nr. 21 wat vanaf 1883 van de R.K. kerk van Houten was. Eerder van familie Van Brienen van de Groote Lindt en vader en zoon Prins Alsace, Graaf d'Henin, vanaf 1853 in de Prinsenbuurt en aan de Prinsenweg gelegen. Bron: RAZU, 353.


Boerderij aan de Binnenweg, later Prinsenweg, daarna Pr. Bernhardweg die in 1832 in het bezit was van Johannes de Goeij en al in de jaren dertig van de negentiende eeuw in het bezit van de familie Van Brienen van de Groote Lindt kwam. Gronden in geel gaerceerd behorend bij het bezit van de de boerderij die op het perceel stond wat vanouds de Achterstebrink heette. Bron: HISGIS Utrecht (NL). Boerderij aan de Binnenweg, later Prinsenweg, daarna Pr. Bernhardweg die in 1832 in het bezit was van Johannes de Goeij en al in de jaren dertig van de negentiende eeuw in het bezit van de familie Van Brienen van de Groote Lindt kwam. Gronden in geel gaerceerd behorend bij het bezit van de de boerderij die op het perceel stond wat vanouds de Achterstebrink heette. Bron: HISGIS Utrecht (NL).


Huisje van de familie Fraza in de jaren zeventig aan de Weth. van Rooijenweg nr. 21 wat vanaf 1883 van de R.K. kerk van Houten was. Eerder van familie Van Brienen van de Groote Lindt en vader en zoon Prins Alsace, Graaf d'Henin, vanaf 1853 in de Prinsenbuurt en aan de Prinsenweg gelegen. Foto genomen vanaf de N.H. Kerktoren aan de Lobbendijk. Huisje in het midden met het zwarte dag van de familie Fraza. Bron: RAZU, 353. Huisje van de familie Fraza in de jaren zeventig aan de Weth. van Rooijenweg nr. 21 wat vanaf 1883 van de R.K. kerk van Houten was. Eerder van familie Van Brienen van de Groote Lindt en vader en zoon Prins Alsace, Graaf d'Henin, vanaf 1853 in de Prinsenbuurt en aan de Prinsenweg gelegen. Foto genomen vanaf de N.H. Kerktoren aan de Lobbendijk. Huisje in het midden met het zwarte dag van de familie Fraza. Bron: RAZU, 353.


Boerderij aan de Binnenweg, later Prinsenweg, daarna Pr. Bernhardweg die in 1832 in het bezit was van Johannes de Goeij en al in de jaren dertig van de negentiende eeuw in het bezit van de familie Van Brienen van de Groote Lindt kwam. Gronden in geel gaerceerd behorend bij het bezit van de de boerderij die op het perceel stond wat vanouds de Achterstebrink heette. Gronden in de buurt van het Schonauwense Zandpad (Schalkwijkseweg) en het Loerikse Zandpad. Bron: HISGIS Utrecht (NL). Boerderij aan de Binnenweg, later Prinsenweg, daarna Pr. Bernhardweg die in 1832 in het bezit was van Johannes de Goeij en al in de jaren dertig van de negentiende eeuw in het bezit van de familie Van Brienen van de Groote Lindt kwam. Gronden in geel gaerceerd behorend bij het bezit van de de boerderij die op het perceel stond wat vanouds de Achterstebrink heette. Gronden in de buurt van het Schonauwense Zandpad (Schalkwijkseweg) en het Loerikse Zandpad. Bron: HISGIS Utrecht (NL).


Huisje van de familie Fraza in de jaren zeventig aan de Weth. van Rooijenweg nr. 21 wat vanaf 1883 van de R.K. kerk van Houten was. Eerder van familie Van Brienen van de Groote Lindt en vader en zoon Prins Alsace, Graaf d'Henin, vanaf 1853 in de Prinsenbuurt en aan de Prinsenweg gelegen. Bron: RAZU, 353. Huisje van de familie Fraza in de jaren zeventig aan de Weth. van Rooijenweg nr. 21 wat vanaf 1883 van de R.K. kerk van Houten was. Eerder van familie Van Brienen van de Groote Lindt en vader en zoon Prins Alsace, Graaf d'Henin, vanaf 1853 in de Prinsenbuurt en aan de Prinsenweg gelegen. Bron: RAZU, 353.


In geel gearceerd de gronden van Johannes de Goeij, gelegen in Houten en Schonauwen. Johan de Goeij verkocht het huis op de Achterste Brink en boerderij Vee- en Bouwlust aan de Houtensewetering 31-33 op dinsdag 15 februari 1842 aan Gijsbert Kronenburg. Als gemachtigde van baron Van Brienen van de Groote Lindt. Boerderij en huis in de kadastertekening aan elkaar gekoppeld. Bron: HISGIS Utrecht. In geel gearceerd de gronden van Johannes de Goeij, gelegen in Houten en Schonauwen. Johan de Goeij verkocht het huis op de Achterste Brink en boerderij Vee- en Bouwlust aan de Houtensewetering 31-33 op dinsdag 15 februari 1842 aan Gijsbert Kronenburg. Als gemachtigde van baron Van Brienen van de Groote Lindt. Boerderij en huis in de kadastertekening aan elkaar gekoppeld. Bron: HISGIS Utrecht.


Op dinsdag 15 februari 1842 vond ten overstaan van de in Wijk bij Duurstede gevestigde notaris Carel Elisa van Strijen de verkoop plaats van boerderij Bouw- en Weillust (Houtensewetering 31) en het huisje aan de latere Prinsenweg. Landbouwer Johannes de Goeij verkocht de diverse gronden woningen aan rentmeester Gijsbertus Kronenburg, werkende en gemachtigde voor de de heer Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt uit Amsterdam ter waarde van ƒ. 26.000,-. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU, 063, 1887, aktenummer: 1254. Op dinsdag 15 februari 1842 vond ten overstaan van de in Wijk bij Duurstede gevestigde notaris Carel Elisa van Strijen de verkoop plaats van boerderij Bouw- en Weillust (Houtensewetering 31) en het huisje aan de latere Prinsenweg. Landbouwer Johannes de Goeij verkocht de diverse gronden woningen aan rentmeester Gijsbertus Kronenburg, werkende en gemachtigde voor de de heer Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt uit Amsterdam ter waarde van ƒ. 26.000,-. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU, 063, 1887, aktenummer: 1254.


Kaart uit 1948 met de landerijen ten oosten van de Veerweg, later Veerwagenweg, later Veerwagenpad waarbij Steenfabriek Van Arkel en Co toestemming vraagt aan de fammilie d'Alsace d'Henin voor het ontgronden van land in de polder De Hoon van de landerijen van boerderij Bouw- en Weilust aan de Houtensewetering 33. Bron: HUA, 1201, 4761 . Kaart uit 1948 met de landerijen ten oosten van de Veerweg, later Veerwagenweg, later Veerwagenpad waarbij Steenfabriek Van Arkel en Co toestemming vraagt aan de fammilie d'Alsace d'Henin voor het ontgronden van land in de polder De Hoon van de landerijen van boerderij Bouw- en Weilust aan de Houtensewetering 33. Bron: HUA, 1201, 4761 .


Op dinsdag 15 februari 1842 vond ten overstaan van de in Wijk bij Duurstede gevestigde notaris Carel Elisa van Strijen de verkoop plaats van boerderij Bouw- en Weillust (Houtensewetering 31) en het huisje aan de latere Prinsenweg. Landbouwer Johannes de Goeij verkocht de diverse gronden woningen aan rentmeester Gijsbertus Kronenburg, werkende en gemachtigde voor de de heer Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt uit Amsterdam ter waarde van ƒ. 26.000,-. Bijgevoegde machtiging van de baron aan zijn rentmeester Kronenburg.. Bron: RAZU, 063, 1887, aktenummer: 1254. Op dinsdag 15 februari 1842 vond ten overstaan van de in Wijk bij Duurstede gevestigde notaris Carel Elisa van Strijen de verkoop plaats van boerderij Bouw- en Weillust (Houtensewetering 31) en het huisje aan de latere Prinsenweg. Landbouwer Johannes de Goeij verkocht de diverse gronden woningen aan rentmeester Gijsbertus Kronenburg, werkende en gemachtigde voor de de heer Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt uit Amsterdam ter waarde van ƒ. 26.000,-. Bijgevoegde machtiging van de baron aan zijn rentmeester Kronenburg.. Bron: RAZU, 063, 1887, aktenummer: 1254.


Beeld van boerderij Bouw- en Weilust aan de Houtensewetering 31-33 hier op beeld afgebrand in 1985. Tot 1972 in het bezit van Gravin De Leusse geweest. Bron: RAZU, 353. Beeld van boerderij Bouw- en Weilust aan de Houtensewetering 31-33 hier op beeld afgebrand in 1985. Tot 1972 in het bezit van Gravin De Leusse geweest. Bron: RAZU, 353.


Op vrijdag 21 april van het jaar 1848 vond ten overstaan de van de Utrechtse notaris Gerardus Henricus Stevens de verkoop plaats van diverse vast- en onroerend goed, waaronder ook percelen in Schonauwen, waarbij rentmeester Gijsbertus Kronenburg voor f. 9.875,- als gemachtigde van Arnaud Willem Baron van Brienen van de Groote Lindt op de veiling de percelen weiland aankocht. Begin beschrijving van hypotheek4 akte. Bron: HUA, 1294 6560 (60), 1848 aug. 19-1848 sept. 21 60.4 Op vrijdag 21 april van het jaar 1848 vond ten overstaan de van de Utrechtse notaris Gerardus Henricus Stevens de verkoop plaats van diverse vast- en onroerend goed, waaronder ook percelen in Schonauwen, waarbij rentmeester Gijsbertus Kronenburg voor f. 9.875,- als gemachtigde van Arnaud Willem Baron van Brienen van de Groote Lindt op de veiling de percelen weiland aankocht. Begin beschrijving van hypotheek4 akte. Bron: HUA, 1294 6560 (60), 1848 aug. 19-1848 sept. 21 60.4


Op vrijdag 21 april van het jaar 1848 vond ten overstaan de van de Utrechtse notaris Gerardus Henricus Stevens de verkoop plaats van diverse vast- en onroerend goed, waaronder ook percelen in Schonauwen, waarbij rentmeester Gijsbertus Kronenburg voor f. 9.875,- als gemachtigde van Arnaud Willem Baron van Brienen van de Groote Lindt op de veiling de percelen weiland aankocht. Beschrijving van hypotheek4 akte met bieding van veilingbod. Bron: HUA, 1294 6560 (60), 1848 aug. 19-1848 sept. 21 60.4 Op vrijdag 21 april van het jaar 1848 vond ten overstaan de van de Utrechtse notaris Gerardus Henricus Stevens de verkoop plaats van diverse vast- en onroerend goed, waaronder ook percelen in Schonauwen, waarbij rentmeester Gijsbertus Kronenburg voor f. 9.875,- als gemachtigde van Arnaud Willem Baron van Brienen van de Groote Lindt op de veiling de percelen weiland aankocht. Beschrijving van hypotheek4 akte met bieding van veilingbod. Bron: HUA, 1294 6560 (60), 1848 aug. 19-1848 sept. 21 60.4


Diverse percelen gelegen in het Zuiderland in oostelijke Houten. In rood omcirkeld van de familie De Leusse-Yturbe in 1984. Rechtsonder de Odijkseweg, links de Staatslijn H. Bron: RAZU, 005. Diverse percelen gelegen in het Zuiderland in oostelijke Houten. In rood omcirkeld van de familie De Leusse-Yturbe in 1984. Rechtsonder de Odijkseweg, links de Staatslijn H. Bron: RAZU, 005.


Luchtfoto gezien vanuit het zuiden op de bedrijfsgebouwen aan de Houtensewetering 31, eerder nr. 33, waar tot 1985 eens boerderij Bouw- Weillust stond. Gezien in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het zuiden op de bedrijfsgebouwen aan de Houtensewetering 31, eerder nr. 33, waar tot 1985 eens boerderij Bouw- Weillust stond. Gezien in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Fragment van een kadasterkaart uit 1982-1984 waarbij in zwart gearceerd de behorende gronden die nodig waren voor de aanleg van de zuidwestelijke Rondweg, aangekocht door de gemeente Houten. Perceel 3771, sectie A was tot die tijd van het echt paar De Leusse-Yturbe. Bron: RAZU, 005. Fragment van een kadasterkaart uit 1982-1984 waarbij in zwart gearceerd de behorende gronden die nodig waren voor de aanleg van de zuidwestelijke Rondweg, aangekocht door de gemeente Houten. Perceel 3771, sectie A was tot die tijd van het echt paar De Leusse-Yturbe. Bron: RAZU, 005.


Aankoopakte die zich in het gemeentearchief van Houten bevindt waarbij de gemeente diverse percelen aankocht van het echtpaar de Yturbe-De Leusse. Bron: RAZU, 005. Aankoopakte die zich in het gemeentearchief van Houten bevindt waarbij de gemeente diverse percelen aankocht van het echtpaar de Yturbe-De Leusse. Bron: RAZU, 005.


Kadasterhulpkaart uit de jaren zeventig van de twintigste eeuw, waarbij een gedeelte van de Tiellandtweg werd aangelegd. Perceel 3771 kreeg zijn nieuwe perceelnummer. Bron: Kadasterarchiefviewer (NL). Kadasterhulpkaart uit de jaren zeventig van de twintigste eeuw, waarbij een gedeelte van de Tiellandtweg werd aangelegd. Perceel 3771 kreeg zijn nieuwe perceelnummer. Bron: Kadasterarchiefviewer (NL).


Op dinsdag 9 augustus van het jaar 1881 ten overstaan de van Utrechtse notaris Josephus Antonius Hubertus Borret vond de verkoop plaats van het huisje, wat eens op de Achterste Brink stond werd verkocht. Door de Graaf d'Alsece, Prins d'Henin aan de Rooms Katholieke Parochie van Houten, voor de verkoop som van ƒ. 5.000. Tot de jaren zestig van de twintigste eeuw zou het huis aan de Weth. Van Rooijenweg nr. 21 geadresseerd komen te staan. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 34-4 2797 09-08-1881 Borret Brienen verkoop huisje Achterste Brink f. 5.000 en Schalkwijk aktenummers: 7645 en 7646. Op dinsdag 9 augustus van het jaar 1881 ten overstaan de van Utrechtse notaris Josephus Antonius Hubertus Borret vond de verkoop plaats van het huisje, wat eens op de Achterste Brink stond werd verkocht. Door de Graaf d'Alsece, Prins d'Henin aan de Rooms Katholieke Parochie van Houten, voor de verkoop som van ƒ. 5.000. Tot de jaren zestig van de twintigste eeuw zou het huis aan de Weth. Van Rooijenweg nr. 21 geadresseerd komen te staan. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 34-4 2797 09-08-1881 Borret Brienen verkoop huisje Achterste Brink f. 5.000 en Schalkwijk aktenummers: 7645 en 7646.


In het jaar 1942 werd de Veerwagenweg aangelegd door Rijkswaterstaat Utrecht. Toen nog de Veerweg geheten. Gelegen tussen de Houtensewetering en het toenmalige inspectiepad Kanaaldijk Noord. Bron: Kadasterarchiefviewer (1832-1987) (NL). In het jaar 1942 werd de Veerwagenweg aangelegd door Rijkswaterstaat Utrecht. Toen nog de Veerweg geheten. Gelegen tussen de Houtensewetering en het toenmalige inspectiepad Kanaaldijk Noord. Bron: Kadasterarchiefviewer (1832-1987) (NL).


Op dinsdag 9 augustus van het jaar 1881 ten overstaan de van Utrechtse notaris Josephus Antonius Hubertus Borret vond de verkoop plaats van het huisje, wat eens op de Achterste Brink stond werd verkocht. Door de Graaf d'Alsece, Prins d'Henin aan de Rooms Katholieke Parochie van Houten, voor de verkoop som van ƒ. 5.000. Tot de jaren zestig van de twintigste eeuw zou het huis aan de Weth. Van Rooijenweg nr. 21 geadresseerd komen te staan. Beschrijving van namen van verkopende en aankopende partij. Bron: HUA, 34-4 2797 09-08-1881 Borret Brienen verkoop huisje Achterste Brink f. 5.000 en Schalkwijk aktenummers: 7645 en 7646. Op dinsdag 9 augustus van het jaar 1881 ten overstaan de van Utrechtse notaris Josephus Antonius Hubertus Borret vond de verkoop plaats van het huisje, wat eens op de Achterste Brink stond werd verkocht. Door de Graaf d'Alsece, Prins d'Henin aan de Rooms Katholieke Parochie van Houten, voor de verkoop som van ƒ. 5.000. Tot de jaren zestig van de twintigste eeuw zou het huis aan de Weth. Van Rooijenweg nr. 21 geadresseerd komen te staan. Beschrijving van namen van verkopende en aankopende partij. Bron: HUA, 34-4 2797 09-08-1881 Borret Brienen verkoop huisje Achterste Brink f. 5.000 en Schalkwijk aktenummers: 7645 en 7646.


Gezicht vanaf De Brug (Veerwagenweg) op de kruising van de Houtensewetering met in het verlengde de Veerwagenweg richting het Amsterdam-Rijnkanaal. (In de periode 1970-1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Gezicht vanaf De Brug (Veerwagenweg) op de kruising van de Houtensewetering met in het verlengde de Veerwagenweg richting het Amsterdam-Rijnkanaal. (In de periode 1970-1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Op dinsdag 9 augustus van het jaar 1881 ten overstaan de van Utrechtse notaris Josephus Antonius Hubertus Borret vond de verkoop plaats van het huisje, wat eens op de Achterste Brink stond werd verkocht. Door de Graaf d'Alsece, Prins d'Henin aan de Rooms Katholieke Parochie van Houten, voor de verkoop som van ƒ. 5.000. Tot de jaren zestig van de twintigste eeuw zou het huis aan de Weth. Van Rooijenweg nr. 21 geadresseerd komen te staan. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 34-4 2797 09-08-1881 Borret Brienen verkoop huisje Achterste Brink f. 5.000 en Schalkwijk aktenummers: 7645 en 7646. Op dinsdag 9 augustus van het jaar 1881 ten overstaan de van Utrechtse notaris Josephus Antonius Hubertus Borret vond de verkoop plaats van het huisje, wat eens op de Achterste Brink stond werd verkocht. Door de Graaf d'Alsece, Prins d'Henin aan de Rooms Katholieke Parochie van Houten, voor de verkoop som van ƒ. 5.000. Tot de jaren zestig van de twintigste eeuw zou het huis aan de Weth. Van Rooijenweg nr. 21 geadresseerd komen te staan. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 34-4 2797 09-08-1881 Borret Brienen verkoop huisje Achterste Brink f. 5.000 en Schalkwijk aktenummers: 7645 en 7646.


Op dinsdag 9 augustus van het jaar 1881 ten overstaan de van Utrechtse notaris Josephus Antonius Hubertus Borret vond de verkoop plaats van het huisje, wat eens op de Achterste Brink stond werd verkocht. Door de Graaf d'Alsece, Prins d'Henin aan de Rooms Katholieke Parochie van Houten, voor de verkoop som van ƒ. 5.000. Tot de jaren zestig van de twintigste eeuw zou het huis aan de Weth. Van Rooijenweg nr. 21 geadresseerd komen te staan. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 34-4 2797 09-08-1881 Borret Brienen verkoop huisje Achterste Brink f. 5.000 en Schalkwijk aktenummers: 7645 en 7646. Op dinsdag 9 augustus van het jaar 1881 ten overstaan de van Utrechtse notaris Josephus Antonius Hubertus Borret vond de verkoop plaats van het huisje, wat eens op de Achterste Brink stond werd verkocht. Door de Graaf d'Alsece, Prins d'Henin aan de Rooms Katholieke Parochie van Houten, voor de verkoop som van ƒ. 5.000. Tot de jaren zestig van de twintigste eeuw zou het huis aan de Weth. Van Rooijenweg nr. 21 geadresseerd komen te staan. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 34-4 2797 09-08-1881 Borret Brienen verkoop huisje Achterste Brink f. 5.000 en Schalkwijk aktenummers: 7645 en 7646.


Op vrijdag 21 mei van het jaar 1954 ten overstaan de van Houtense notaris Mr. Johannes Alexander Bremer verkocht Johannes Cornelis van Rooijen, als gemachtigde van Roomsch Katholieke Amrbestuur van Houten het huisje, wat eens van de familie Van Brienen en d'Alsace d'Henin was aan Gerardus Marinus Fraza, van beroep spoorwegwerker, wonende aan de Weth. van Rooijenweg H 23. De koop bedroeg een waarde van ƒ. 3.000-.. Begin beschrijving van akte. Bron: 1294 9514 (1114), 1954 mei 14-1954 mei 31 1114.78 en 79. Op vrijdag 21 mei van het jaar 1954 ten overstaan de van Houtense notaris Mr. Johannes Alexander Bremer verkocht Johannes Cornelis van Rooijen, als gemachtigde van Roomsch Katholieke Amrbestuur van Houten het huisje, wat eens van de familie Van Brienen en d'Alsace d'Henin was aan Gerardus Marinus Fraza, van beroep spoorwegwerker, wonende aan de Weth. van Rooijenweg H 23. De koop bedroeg een waarde van ƒ. 3.000-.. Begin beschrijving van akte. Bron: 1294 9514 (1114), 1954 mei 14-1954 mei 31 1114.78 en 79.


Op vrijdag 20 september van het jaar 1963 ten overstaan van de Houtense notaris Mr. Johannes Alexander Bremer, verscheen Franciskus van Proosdij, als gevolmachtigde van Philliphe Françoise Xavier de Yturbe, en de heer Johannes Michies, als mondeling gevolmachigde van de heer De Yturbe. Waarbij diverse gronden, vroeger afkomstig van de familie Van Brienen, verdeeld werden onder de kinderen van de heer Yturbe. Waaronder dochter Isabelle de Yturbe, Philliphe de Yturbe wn Jean de Yturbe. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 9757 (1357), 1963 sept. 16-1963 sept. 26 1357.110. Op vrijdag 20 september van het jaar 1963 ten overstaan van de Houtense notaris Mr. Johannes Alexander Bremer, verscheen Franciskus van Proosdij, als gevolmachtigde van Philliphe Françoise Xavier de Yturbe, en de heer Johannes Michies, als mondeling gevolmachigde van de heer De Yturbe. Waarbij diverse gronden, vroeger afkomstig van de familie Van Brienen, verdeeld werden onder de kinderen van de heer Yturbe. Waaronder dochter Isabelle de Yturbe, Philliphe de Yturbe wn Jean de Yturbe. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 9757 (1357), 1963 sept. 16-1963 sept. 26 1357.110.


Op donderdag 15 juni van het jaar 1972 ten overstaan van de Houtense notaris Mr. Hendrik Gerrit van Otterloo, verscheen Johannes Franciskus van Proosdij, administrateur, wonende te Doorn aan de Woestduinlaan 83, volgens hem verklarende gemachtigde van Philippe de Yturbe, Laurette Marie Anne Hedwig gravin de Leusse en Charles Françoise Xavier de Yturbe. Waarbijh de familie Yturbe_Leusse de boerderij Bouw- en Weilust aan de Houtensewetering nr. 33, later 31 verkochte aan Janna Antonia Gerarda de Veen, echtgenote van Mr. Cornelis Adrianus van Rooijen voor een verkoopbedrag van ƒ. 40.000-,. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 8653 (2453), 1972 juni 14-1972 juni 16 2453.101 G842 Op donderdag 15 juni van het jaar 1972 ten overstaan van de Houtense notaris Mr. Hendrik Gerrit van Otterloo, verscheen Johannes Franciskus van Proosdij, administrateur, wonende te Doorn aan de Woestduinlaan 83, volgens hem verklarende gemachtigde van Philippe de Yturbe, Laurette Marie Anne Hedwig gravin de Leusse en Charles Françoise Xavier de Yturbe. Waarbijh de familie Yturbe_Leusse de boerderij Bouw- en Weilust aan de Houtensewetering nr. 33, later 31 verkochte aan Janna Antonia Gerarda de Veen, echtgenote van Mr. Cornelis Adrianus van Rooijen voor een verkoopbedrag van ƒ. 40.000-,. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 8653 (2453), 1972 juni 14-1972 juni 16 2453.101 G842


         

Op donderdag 15 mei van het jaar 1845 verkocht familie De Rooi/Van Peek/Van der Vegt diverse percelen grond, gelegen in Schonauwen aan Baron Van Brienen van de Groote Lindt ten overstaande van de Utrechtse notaris Stevens. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 34-4, 34-4 3656, aktenummer: 140150. Op donderdag 15 mei van het jaar 1845 verkocht familie De Rooi/Van Peek/Van der Vegt diverse percelen grond, gelegen in Schonauwen aan Baron Van Brienen van de Groote Lindt ten overstaande van de Utrechtse notaris Stevens. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 34-4, 34-4 3656, aktenummer: 140150.


Op donderdag 15 mei van het jaar 1845 verkocht familie De Rooi/Van Peek/Van der Vegt diverse percelen grond, gelegen in Schonauwen aan Baron Van Brienen van de Groote Lindt ten overstaande van de Utrechtse notaris Stevens. Eind beschrijving van akte met handteningen. Bron: HUA, 34-4, 34-4 3656, aktenummer: 140150. Op donderdag 15 mei van het jaar 1845 verkocht familie De Rooi/Van Peek/Van der Vegt diverse percelen grond, gelegen in Schonauwen aan Baron Van Brienen van de Groote Lindt ten overstaande van de Utrechtse notaris Stevens. Eind beschrijving van akte met handteningen. Bron: HUA, 34-4, 34-4 3656, aktenummer: 140150.


        

Fragment van hypotheek4 akte (bijlage) van de onteigende percelen van de Nederlandse Hervormde Kerk te Houten en familie Yturbe-De Leusse (Van Brienen). Bron: HUA, 1294 7473 973.75. Fragment van hypotheek4 akte (bijlage) van de onteigende percelen van de Nederlandse Hervormde Kerk te Houten en familie Yturbe-De Leusse (Van Brienen). Bron: HUA, 1294 7473 973.75.


In 1947 werd een gedeelte van de Lobbendijk endiverse percelen tussen deze weg en de Herenweg onteigend door de Staatder Nederland, voor de aanlge van de Koningin Wilhelminaweg. Waaronder ook diverse landerijen van familie De Leusse-Yturbe (Van Brienen). Plattegrond in geel gearceerd die onteigend werd. Bron: HUA, 1294 7473 973.75. In 1947 werd een gedeelte van de Lobbendijk endiverse percelen tussen deze weg en de Herenweg onteigend door de Staatder Nederland, voor de aanlge van de Koningin Wilhelminaweg. Waaronder ook diverse landerijen van familie De Leusse-Yturbe (Van Brienen). Plattegrond in geel gearceerd die onteigend werd. Bron: HUA, 1294 7473 973.75.


 

Gemeente Houten

Landerijen van Jhr. Ram aan Baron Van Brienen

Op maandag 2 juni van het jaar 1845 ten overstaan de van de Utrechtse notaris Hendricus Stevens verkocht jhr. Isaac Arend Albert Ram, diverse percelen bouw- en weiland, gelegen in de gemeente Houten, kadastraal, sectie B. Beschrijving van de te verkopen percelen. Bron: HUA, 34-4. Op maandag 2 juni van het jaar 1845 ten overstaan de van de Utrechtse notaris Hendricus Stevens verkocht jhr. Isaac Arend Albert Ram, diverse percelen bouw- en weiland, gelegen in de gemeente Houten, kadastraal, sectie B. Beschrijving van de te verkopen percelen. Bron: HUA, 34-4.


Op maandag 2 juni van het jaar 1845 ten overstaan de van de Utrechtse notaris Hendricus Stevens verkocht jhr. Isaac Arend Albert Ram, diverse percelen bouw- en weiland, gelegen in de gemeente Houten, kadastraal, sectie B. Beschrijving van de te verkopen percelen. Bron: HUA, 1294. Op maandag 2 juni van het jaar 1845 ten overstaan de van de Utrechtse notaris Hendricus Stevens verkocht jhr. Isaac Arend Albert Ram, diverse percelen bouw- en weiland, gelegen in de gemeente Houten, kadastraal, sectie B. Beschrijving van de te verkopen percelen. Bron: HUA, 1294.


Op maandag 2 juni van het jaar 1845 ten overstaan de van de Utrechtse notaris Hendricus Stevens verkocht jhr. Isaac Arend Albert Ram, diverse percelen bouw- en weiland, gelegen in de gemeente Houten, kadastraal, sectie B. Begin beschrijving van hypotheek4 akte. Bron: HUA, 1294. Op maandag 2 juni van het jaar 1845 ten overstaan de van de Utrechtse notaris Hendricus Stevens verkocht jhr. Isaac Arend Albert Ram, diverse percelen bouw- en weiland, gelegen in de gemeente Houten, kadastraal, sectie B. Begin beschrijving van hypotheek4 akte. Bron: HUA, 1294.


   

Gemeente Houten (Schonauwen)

Boerderij Bouw- en Veelust aan de Houtensewetering nr. 27

Boerderij Bouw- en Veelust aan de Houtensewetering 27 gezien in 1999. Van 1832 tot 1853 van de familie Van Brienen van de Groote Lindt, na deze tijd van familie d'Alsace en d'Henin, Leusse en De Yturbe. Foto: Otto Wttewaall, RAZU, 353. Boerderij Bouw- en Veelust aan de Houtensewetering 27 gezien in 1999. Van 1832 tot 1853 van de familie Van Brienen van de Groote Lindt, na deze tijd van familie d'Alsace en d'Henin, Leusse en De Yturbe. Foto: Otto Wttewaall, RAZU, 353.


Boerderij Bouw- en Veelust in 2019 aan de Houtensewetering 27. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Boerderij Bouw- en Veelust in 2019 aan de Houtensewetering 27. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Kadasterhulpkaart uit juni 1914 waarbij de percelen van de boerderij Bouw- en Veelust aan de Houtensewetering nr. 27 werden gewijzigd. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL). Kadasterhulpkaart uit juni 1914 waarbij de percelen van de boerderij Bouw- en Veelust aan de Houtensewetering nr. 27 werden gewijzigd. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).


Bord bovenaan de voorgevel van de boerderij Bouw- en Veelust aan de Houtensewetering nr. 27, gezien vanaf de gemeentewerf in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Bord bovenaan de voorgevel van de boerderij Bouw- en Veelust aan de Houtensewetering nr. 27, gezien vanaf de gemeentewerf in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Boerderij Bouw- en Veelust aan de Houtensewetering nr. 27, gezien vanaf de gemeentewerf in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Boerderij Bouw- en Veelust aan de Houtensewetering nr. 27, gezien vanaf de gemeentewerf in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Op donderdag 16 juni van het jaar 1983 ten overstaande van de Utrechtse notris Mr. F. M. J. Hermans kocht de gemeente Houten diverse percelen land, weggedeelte aan veehouder C.J. Zomer voor ƒ. 538.000,-. Voorkant van verkoopakte. Bron: RAZU, 005. Op donderdag 16 juni van het jaar 1983 ten overstaande van de Utrechtse notris Mr. F. M. J. Hermans kocht de gemeente Houten diverse percelen land, weggedeelte aan veehouder C.J. Zomer voor ƒ. 538.000,-. Voorkant van verkoopakte. Bron: RAZU, 005.


Kaart van de uitbreidingsplannen van de gemeente Houten en de daarbij behorende grondaankopen in de jaren tachtig van de vorige eeuw. In rood geaerceerd de percelen die de gemeente Houten ging aankopen van familie Zomer en Yturbe uit Mexico Stad. Bron: RAZU, 005. Kaart van de uitbreidingsplannen van de gemeente Houten en de daarbij behorende grondaankopen in de jaren tachtig van de vorige eeuw. In rood geaerceerd de percelen die de gemeente Houten ging aankopen van familie Zomer en Yturbe uit Mexico Stad. Bron: RAZU, 005.


Op dinsdag 16 november van het jaar 1982 besloot de gemeenteraad van Houten tot de aankoop van diverse percelen land, weggedeelte aan veehouder C.J. Zomer voor ƒ. 538.000,-. Fragment van raadsbesluit.. Bron: RAZU, 005. Op dinsdag 16 november van het jaar 1982 besloot de gemeenteraad van Houten tot de aankoop van diverse percelen land, weggedeelte aan veehouder C.J. Zomer voor ƒ. 538.000,-. Fragment van raadsbesluit.. Bron: RAZU, 005.


Op donderdag 16 juni van het jaar 1983 vond ten overstaande van de Utrechtse notaris Mr. Ferdinant Marie Joseph Hermans de verkoop plaats van diverse stukken land en wegpercelen door Philippe de Yturbe, Jean de Yturbe en Isabelle De Mora Figueroa Markiezin De Tameron, geboren De Yturbe. De heer Cornelis Johannes Zomer was mede eigenaar.Koper van de percelen was de gemeente Houten voor een aankoopbedrag van ƒ. 538.000,-. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU, 005. Op donderdag 16 juni van het jaar 1983 vond ten overstaande van de Utrechtse notaris Mr. Ferdinant Marie Joseph Hermans de verkoop plaats van diverse stukken land en wegpercelen door Philippe de Yturbe, Jean de Yturbe en Isabelle De Mora Figueroa Markiezin De Tameron, geboren De Yturbe. De heer Cornelis Johannes Zomer was mede eigenaar.Koper van de percelen was de gemeente Houten voor een aankoopbedrag van ƒ. 538.000,-. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU, 005.


Op donderdag 16 juni van het jaar 1983 vond ten overstaande van de Utrechtse notaris Mr. Ferdinant Marie Joseph Hermans de verkoop plaats van diverse stukken land en wegpercelen door Philippe de Yturbe, Jean de Yturbe en Isabelle De Mora Figueroa Markiezin De Tameron, geboren De Yturbe. De heer Cornelis Johannes Zomer was mede eigenaar.Koper van de percelen was de gemeente Houten voor een aankoopbedrag van ƒ. 538.000,-. Beschrijving van akte met percelen. Bron: RAZU, 005. Op donderdag 16 juni van het jaar 1983 vond ten overstaande van de Utrechtse notaris Mr. Ferdinant Marie Joseph Hermans de verkoop plaats van diverse stukken land en wegpercelen door Philippe de Yturbe, Jean de Yturbe en Isabelle De Mora Figueroa Markiezin De Tameron, geboren De Yturbe. De heer Cornelis Johannes Zomer was mede eigenaar.Koper van de percelen was de gemeente Houten voor een aankoopbedrag van ƒ. 538.000,-. Beschrijving van akte met percelen. Bron: RAZU, 005.


Op donderdag 16 juni van het jaar 1983 vond ten overstaande van de Utrechtse notaris Mr. Ferdinant Marie Joseph Hermans de verkoop plaats van diverse stukken land en wegpercelen door Philippe de Yturbe, Jean de Yturbe en Isabelle De Mora Figueroa Markiezin De Tameron, geboren De Yturbe. De heer Cornelis Johannes Zomer was mede eigenaar.Koper van de percelen was de gemeente Houten voor een aankoopbedrag van ƒ. 538.000,-. Bijborende kaart in donkerblauw de betreffende percelen. Bron: RAZU, 005. Op donderdag 16 juni van het jaar 1983 vond ten overstaande van de Utrechtse notaris Mr. Ferdinant Marie Joseph Hermans de verkoop plaats van diverse stukken land en wegpercelen door Philippe de Yturbe, Jean de Yturbe en Isabelle De Mora Figueroa Markiezin De Tameron, geboren De Yturbe. De heer Cornelis Johannes Zomer was mede eigenaar.Koper van de percelen was de gemeente Houten voor een aankoopbedrag van ƒ. 538.000,-. Bijborende kaart in donkerblauw de betreffende percelen. Bron: RAZU, 005.


Aankoop door de gemeente Houten van een perceelgrond van familie De Yturbe/C.J Zomer om een gedeelte van de noordoostelijke Rondweg aan te leggen in 1982-1983. Bron: RAZU, 005. Aankoop door de gemeente Houten van een perceelgrond van familie De Yturbe/C.J Zomer om een gedeelte van de noordoostelijke Rondweg aan te leggen in 1982-1983. Bron: RAZU, 005.


Op woensdag 23 december van het jaar 1987 ten overstaande van de Houtense notaris Mr. Hendrik Gerrti van Otterloo verkochtte Philippe de Yturbe en Isabelle de Yturbe tesamen met Johannes Gerardus Cornelis van Rooijen, wonende aan de Houtensewetering nr. 33 te Houten een perceel weiland, kadastraal sectie F, nummer 214. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU, 005. Op woensdag 23 december van het jaar 1987 ten overstaande van de Houtense notaris Mr. Hendrik Gerrti van Otterloo verkochtte Philippe de Yturbe en Isabelle de Yturbe tesamen met Johannes Gerardus Cornelis van Rooijen, wonende aan de Houtensewetering nr. 33 te Houten een perceel weiland, kadastraal sectie F, nummer 214. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU, 005.


Op woensdag 23 december van het jaar 1987 ten overstaande van de Houtense notaris Mr. Hendrik Gerrti van Otterloo verkochtte Philippe de Yturbe en Isabelle de Yturbe tesamen met Johannes Gerardus Cornelis van Rooijen, wonende aan de Houtensewetering nr. 33 te Houten een perceel weiland, kadastraal sectie F, nummer 214. Plattegrond in grijs/blauw gearceerd het perceel ten zuiden van de Hoonkade en Vuilcop. Bron: RAZU, 005. Op woensdag 23 december van het jaar 1987 ten overstaande van de Houtense notaris Mr. Hendrik Gerrti van Otterloo verkochtte Philippe de Yturbe en Isabelle de Yturbe tesamen met Johannes Gerardus Cornelis van Rooijen, wonende aan de Houtensewetering nr. 33 te Houten een perceel weiland, kadastraal sectie F, nummer 214. Plattegrond in grijs/blauw gearceerd het perceel ten zuiden van de Hoonkade en Vuilcop. Bron: RAZU, 005.


  

 Boerderij De Knoest aan de Schalkwijksewetering 1

Op zaterdag 29 juli van het jaar 1848 ten overstaande van de Utrechtse notaris Balbian van Doorn werd de hofstede De Knoest door de familie Budding/Voogt aangeboden op de veiling. De boerderij werd bij opbod opgehouden en later onderhandse verkocht aan rentmeester Gijsbertus Kronenburg. Bron: Delpher.nl. Op zaterdag 29 juli van het jaar 1848 ten overstaande van de Utrechtse notaris Balbian van Doorn werd de hofstede De Knoest door de familie Budding/Voogt aangeboden op de veiling. De boerderij werd bij opbod opgehouden en later onderhandse verkocht aan rentmeester Gijsbertus Kronenburg. Bron: Delpher.nl.


Luchtfoto gezien vanuit het zuidoosten op het boerderijencomplex aan de Knoesterweg nr. 1 en de Schalkwijksewetering nr. 1, aan de Schalkwijksewetering in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het zuidoosten op het boerderijencomplex aan de Knoesterweg nr. 1 en de Schalkwijksewetering nr. 1, aan de Schalkwijksewetering in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Op zaterdag 29 juli van het jaar 1848 verkocht de familie Buddingh/Voogt diverse landerijen in Schonauwen, boerderij De Knoest bleef onverkocht en werd later onderhands verkocht. Bron: HUA, 34-4. Op zaterdag 29 juli van het jaar 1848 verkocht de familie Buddingh/Voogt diverse landerijen in Schonauwen, boerderij De Knoest bleef onverkocht en werd later onderhands verkocht. Bron: HUA, 34-4.


De Knoesterweg richting de Schalkwijksewetering gezien. Foto: sander van Scherpenzeel. De Knoesterweg richting de Schalkwijksewetering gezien. Foto: sander van Scherpenzeel.


Op woensdag 11 oktober van het jaar 1848 verkocht Gerrit Nicolaas Bunddigh, van beroep burgemeester en notaris in Harmelen, via een onderhandse akte, aan Arnaud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt, wonende te Amsterdam. De boerderij De Knoest aan de Schalkwijksewetering 1 in Schonauwen. Het verkoopbedrag bedroeg f, 10.000-,. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 6561 (61), 1848 sept. 21-1848 okt. 25 61.24 11-10-1848. Op woensdag 11 oktober van het jaar 1848 verkocht Gerrit Nicolaas Bunddigh, van beroep burgemeester en notaris in Harmelen, via een onderhandse akte, aan Arnaud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt, wonende te Amsterdam. De boerderij De Knoest aan de Schalkwijksewetering 1 in Schonauwen. Het verkoopbedrag bedroeg f, 10.000-,. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 6561 (61), 1848 sept. 21-1848 okt. 25 61.24 11-10-1848.


De Schalkwijksewetering gezien vanaf het klompenpad bij de Knoesterweg in oostelijke richting gezien. Foto: Sander van Scherpenzeel. De Schalkwijksewetering gezien vanaf het klompenpad bij de Knoesterweg in oostelijke richting gezien. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Op woensdag 11 oktober van het jaar 1848 verkocht Gerrit Nicolaas Bunddigh, van beroep burgemeester en notaris in Harmelen, via een onderhandse akte, aan Arnaud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt, wonende te Amsterdam. De boerderij De Knoest aan de Schalkwijksewetering 1 in Schonauwen. Het verkoopbedrag bedroeg f, 10.000-,. Begin beschrijving van akte met benoeming van verkoopsom. Bron: HUA, 1294 6561 (61), 1848 sept. 21-1848 okt. 25 61.24 11-10-1848. Op woensdag 11 oktober van het jaar 1848 verkocht Gerrit Nicolaas Bunddigh, van beroep burgemeester en notaris in Harmelen, via een onderhandse akte, aan Arnaud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt, wonende te Amsterdam. De boerderij De Knoest aan de Schalkwijksewetering 1 in Schonauwen. Het verkoopbedrag bedroeg f, 10.000-,. Begin beschrijving van akte met benoeming van verkoopsom. Bron: HUA, 1294 6561 (61), 1848 sept. 21-1848 okt. 25 61.24 11-10-1848.


Woning aan de Schalkwijksewetering nr. 1, tekening van Han Kion in 1957 uit Amsterdam. Woning aan de Schalkwijksewetering nr. 1, tekening van Han Kion in 1957 uit Amsterdam.


   

OP woensdag 27 maart in het jaar 1850 vond ten overstaan van notaris Strijen statutair gevestigd in Wijk bij Duurstede de verkoop van een groot aantal percelen gelegen in de gemeente Schalkwijk en Schonauwen. Rentmeester Gijsbertus Kronenburg kocht voor Baron Van Brienen van de Groote Lindt voor ƒ. 13.400,- ruim 29 hectare. Machtiging van de Baron. Bron: RAZU, 063, 1900, aktenummer: 2288. OP woensdag 27 maart in het jaar 1850 vond ten overstaan van notaris Strijen statutair gevestigd in Wijk bij Duurstede de verkoop van een groot aantal percelen gelegen in de gemeente Schalkwijk en Schonauwen. Rentmeester Gijsbertus Kronenburg kocht voor Baron Van Brienen van de Groote Lindt voor ƒ. 13.400,- ruim 29 hectare. Machtiging van de Baron. Bron: RAZU, 063, 1900, aktenummer: 2288.


  

Boerderij Vogelenzang of Vogellust aan de Knoesterweg 1

Voorgevel van boerderij Vogelenzang aan de Knoesterweg 1 te Schalkwijk in 1990. Digitaal gerestaureerd en ingekleurd. Foto: O.J. Wttewaall. Voorgevel van boerderij Vogelenzang aan de Knoesterweg 1 te Schalkwijk in 1990. Digitaal gerestaureerd en ingekleurd. Foto: O.J. Wttewaall.Eeen lange oprit voert vanaf de Kanaaldijk Zuid naar de langhuisboerderij onder rieten wolfdak. Zij is in 1931 door S.A. de Graaf voor Th. A.L.B. d'Alsace gebouwd ter vervanging van een oudere boerderij, die al op een kaart uit 1602 staat ingetekend. Deze voorgangster heette naar het gebied waarin zij stond 'De Knoest'. Van oudsher maakte de ten noorden van de boerderij gelegen eendenkooi deel uit van de boerderij. Het meest opmerkelijk aan het pand zijn de halfronde dakvensters en het uilebord, dat het wolfweind bekroond.


Op donderdag 16 mei van het jaar 1889 vond in logement De Roskam aan het Plein te Houten ten overstaande van de Houtense notaris, Hanzo Lemstra van Buma de veiling plaats van boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1 in Schonauwen. De heer meester Henri Wigman, kandidaat- notaris, wonende te Nieuwer-Amstel, als gemachtigde de heer Edmond Jean Guillaume Auguste Crahai, koopman, wonende te Antwerpen. Als de daarop gevolmachtigde heer Maximiliaan Marie Vincent Crahaij, koopman, wonende te Nieuwerkerk, boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1 te Schonauwen bij veiling verkochte aan Willem Hendrik van Woudenberg voor ƒ. 16.150,-. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU, 063, 435, aktenummer: 2985. Op donderdag 16 mei van het jaar 1889 vond in logement De Roskam aan het Plein te Houten ten overstaande van de Houtense notaris, Hanzo Lemstra van Buma de veiling plaats van boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1 in Schonauwen. De heer meester Henri Wigman, kandidaat- notaris, wonende te Nieuwer-Amstel, als gemachtigde de heer Edmond Jean Guillaume Auguste Crahai, koopman, wonende te Antwerpen. Als de daarop gevolmachtigde heer Maximiliaan Marie Vincent Crahaij, koopman, wonende te Nieuwerkerk, boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1 te Schonauwen bij veiling verkochte aan Willem Hendrik van Woudenberg voor ƒ. 16.150,-. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU, 063, 435, aktenummer: 2985.


Op donderdag 16 mei van het jaar 1889 vond in logement De Roskam aan het Plein te Houten ten overstaande van de Houtense notaris, Hanzo Lemstra van Buma de veiling plaats van boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1 in Schonauwen. De heer meester Henri Wigman, kandidaat- notaris, wonende te Nieuwer-Amstel, als gemachtigde de heer Edmond Jean Guillaume Auguste Crahai, koopman, wonende te Antwerpen. Als de daarop gevolmachtigde heer Maximiliaan Marie Vincent Crahaij, koopman, wonende te Nieuwerkerk, boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1 te Schonauwen bij veiling verkochte aan Willem Hendrik van Woudenberg voor ƒ. 16.150,-. Beschrijving van eerste perceel. Bron: RAZU, 063, 435, aktenummer: 2985. Op donderdag 16 mei van het jaar 1889 vond in logement De Roskam aan het Plein te Houten ten overstaande van de Houtense notaris, Hanzo Lemstra van Buma de veiling plaats van boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1 in Schonauwen. De heer meester Henri Wigman, kandidaat- notaris, wonende te Nieuwer-Amstel, als gemachtigde de heer Edmond Jean Guillaume Auguste Crahai, koopman, wonende te Antwerpen. Als de daarop gevolmachtigde heer Maximiliaan Marie Vincent Crahaij, koopman, wonende te Nieuwerkerk, boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1 te Schonauwen bij veiling verkochte aan Willem Hendrik van Woudenberg voor ƒ. 16.150,-. Beschrijving van eerste perceel. Bron: RAZU, 063, 435, aktenummer: 2985.


Op donderdag 16 mei van het jaar 1889 vond in logement De Roskam aan het Plein te Houten ten overstaande van de Houtense notaris, Hanzo Lemstra van Buma de veiling plaats van boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1 in Schonauwen. De heer meester Henri Wigman, kandidaat- notaris, wonende te Nieuwer-Amstel, als gemachtigde de heer Edmond Jean Guillaume Auguste Crahai, koopman, wonende te Antwerpen. Als de daarop gevolmachtigde heer Maximiliaan Marie Vincent Crahaij, koopman, wonende te Nieuwerkerk, boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1 te Schonauwen bij veiling verkochte aan Willem Hendrik van Woudenberg voor ƒ. 16.150,-. Beschrijving van biedingen. Bron: RAZU, 063, 435, aktenummer: 2985. Op donderdag 16 mei van het jaar 1889 vond in logement De Roskam aan het Plein te Houten ten overstaande van de Houtense notaris, Hanzo Lemstra van Buma de veiling plaats van boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1 in Schonauwen. De heer meester Henri Wigman, kandidaat- notaris, wonende te Nieuwer-Amstel, als gemachtigde de heer Edmond Jean Guillaume Auguste Crahai, koopman, wonende te Antwerpen. Als de daarop gevolmachtigde heer Maximiliaan Marie Vincent Crahaij, koopman, wonende te Nieuwerkerk, boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1 te Schonauwen bij veiling verkochte aan Willem Hendrik van Woudenberg voor ƒ. 16.150,-. Beschrijving van biedingen. Bron: RAZU, 063, 435, aktenummer: 2985.Luchtfoto van het boerderijen complex Vogelenzanf, eerder Vogellust , met diagonaal de Schalkwijksewetering met rechts de boerderij aan de Knoesterweg 1 en links aan de Schalkwijksewetering nr. 1. Luchtfoto gezien vanuit het zuiden in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto van het boerderijen complex Vogelenzanf, eerder Vogellust , met diagonaal de Schalkwijksewetering met rechts de boerderij aan de Knoesterweg 1 en links aan de Schalkwijksewetering nr. 1. Luchtfoto gezien vanuit het zuiden in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Op donderdag 16 mei van het jaar 1889 vond in logement De Roskam aan het Plein te Houten ten overstaande van de Houtense notaris, Hanzo Lemstra van Buma de veiling plaats van boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1 in Schonauwen. De heer meester Henri Wigman, kandidaat- notaris, wonende te Nieuwer-Amstel, als gemachtigde de heer Edmond Jean Guillaume Auguste Crahai, koopman, wonende te Antwerpen. Als de daarop gevolmachtigde heer Maximiliaan Marie Vincent Crahaij, koopman, wonende te Nieuwerkerk, boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1 te Schonauwen bij veiling verkochte aan Willem Hendrik van Woudenberg voor ƒ. 16.150,-. Beschrijving van lastgeving door Elisabeth Wilhelmina Crahaij voor de verkoop van boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1. Bron: RAZU, 063, 435, aktenummer: 2985. Op donderdag 16 mei van het jaar 1889 vond in logement De Roskam aan het Plein te Houten ten overstaande van de Houtense notaris, Hanzo Lemstra van Buma de veiling plaats van boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1 in Schonauwen. De heer meester Henri Wigman, kandidaat- notaris, wonende te Nieuwer-Amstel, als gemachtigde de heer Edmond Jean Guillaume Auguste Crahai, koopman, wonende te Antwerpen. Als de daarop gevolmachtigde heer Maximiliaan Marie Vincent Crahaij, koopman, wonende te Nieuwerkerk, boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1 te Schonauwen bij veiling verkochte aan Willem Hendrik van Woudenberg voor ƒ. 16.150,-. Beschrijving van lastgeving door Elisabeth Wilhelmina Crahaij voor de verkoop van boerderij Vogellust aan de Knoesterweg 1. Bron: RAZU, 063, 435, aktenummer: 2985.


Knoesterweg 1 aan het begin van de zeventiende eeuw, waarop e voorgangster van 'Vogelenzang' en de bijbehorende eendenkooi 'de Knoest' staan afgebeeld. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283-27. Knoesterweg 1 aan het begin van de zeventiende eeuw, waarop e voorgangster van 'Vogelenzang' en de bijbehorende eendenkooi 'de Knoest' staan afgebeeld. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283-27.Bron: Houten; Historische Bebouwing, drs. J.A.M. Smits en O,J, Wttewaall, 1991.


Blauwdruk van boerderij Vogelenzang uit 1931. Op de bouwtekening nog Vogellust genoemd. Bron: Stadsarchief Amsterdam, Fonds Westerwoldt. Blauwdruk van boerderij Vogelenzang uit 1931. Op de bouwtekening nog Vogellust genoemd. Bron: Stadsarchief Amsterdam, Fonds Westerwoldt.


Luchtfoto gezien vanuit het zuidwesten op het boerderijencomplex aan de Knoesterweg nr. 1 en de Schalkwijksewetering nr. 1, aan de Schalkwijksewetering in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het zuidwesten op het boerderijencomplex aan de Knoesterweg nr. 1 en de Schalkwijksewetering nr. 1, aan de Schalkwijksewetering in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Verkoop advertentie voor de aankondiging van verkoop van weiland met weg gelegen in de gemeente Schalkwijk op zaterdag 19 april 1845. De rentmeester van Arnoud Willem Baron van Brienen van de Groote Lindt kocht het land voor de baron aan om deze bij zijn vele onroerend goed en vastgoed bezit in Nederland en het Kromme Rijngebied te voegen. Bron: Delpher.nl. Verkoop advertentie voor de aankondiging van verkoop van weiland met weg gelegen in de gemeente Schalkwijk op zaterdag 19 april 1845. De rentmeester van Arnoud Willem Baron van Brienen van de Groote Lindt kocht het land voor de baron aan om deze bij zijn vele onroerend goed en vastgoed bezit in Nederland en het Kromme Rijngebied te voegen. Bron: Delpher.nl.


Blauwdruk van nieuw te bouwen schuur bij boerderij Vogellust aan in 1923 voor Graaf d'Alsace Prins d'Henin. Bron: RAZU, 109. Blauwdruk van nieuw te bouwen schuur bij boerderij Vogellust aan in 1923 voor Graaf d'Alsace Prins d'Henin. Bron: RAZU, 109.


           

Gemeente Houten ('t Goy)

Boerderij Looijendaal aan de Beusichemseweg nr. 30

en

 Boerderij De Schone Hofstede aan de Beusichemseweg nr. 32

Kaart in kleur door Henderik Verstralen van enige percelen land gelegen tussen de Vliegersloot en de Enghsloot te Houten nabij de Beusichemseweg in 1626. Kopie door B. Lobe uit 1643. Bron: HUA, 223 Oudmunster. Kaart in kleur door Henderik Verstralen van enige percelen land gelegen tussen de Vliegersloot en de Enghsloot te Houten nabij de Beusichemseweg in 1626. Kopie door B. Lobe uit 1643. Bron: HUA, 223 Oudmunster.


Boerderij Looijendaal (aan de Beusichemseweg nr. 30) vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw in het bezit van de familie Van Brienen van de Groote Lindt geweest. Beeld uit de jaren tachtig, twintigste eeuw. Bron: RAZU, 353. Boerderij Looijendaal (aan de Beusichemseweg nr. 30) vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw in het bezit van de familie Van Brienen van de Groote Lindt geweest. Beeld uit de jaren tachtig, twintigste eeuw. Bron: RAZU, 353.


Fragment van akte van de veiling van de boerderijen Loijendaal en De Schone Hofstede op zaterdag 14 september 1844 ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 34-4 3299 1844 jan.-1844 sep. aktenummer: 9792 14-09-1844. Fragment van akte van de veiling van de boerderijen Loijendaal en De Schone Hofstede op zaterdag 14 september 1844 ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 34-4 3299 1844 jan.-1844 sep. aktenummer: 9792 14-09-1844.


Luchtfoto gezien vanuit noorden met rechts boerderij Looijendaal aan de Beusichemseweg nr. 30 en links boerderij De Schone Hofstede aan de Beusichemseweg nr. 32, met de achterkant liggend aan de Oosterlaak, twee oprijlanen richting de Beusichemseweg in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit noorden met rechts boerderij Looijendaal aan de Beusichemseweg nr. 30 en links boerderij De Schone Hofstede aan de Beusichemseweg nr. 32, met de achterkant liggend aan de Oosterlaak, twee oprijlanen richting de Beusichemseweg in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Verkoopadvertentie van boerderijen De Schoone Hofstede en Looijenaal, gelegen aan de Beusichemseweg in ' Goy aangeboden op de veiling te Utrecht ten overstaan de van de notaris Hendrik van Ommeren op 14 september 1844. Koper was rentmeester Gijsbertus Kronenburg, gemachtigde van baron Van Brienen van de Groote Lindt. Bron: Delpher.nl. Verkoopadvertentie van boerderijen De Schoone Hofstede en Looijenaal, gelegen aan de Beusichemseweg in ' Goy aangeboden op de veiling te Utrecht ten overstaan de van de notaris Hendrik van Ommeren op 14 september 1844. Koper was rentmeester Gijsbertus Kronenburg, gemachtigde van baron Van Brienen van de Groote Lindt. Bron: Delpher.nl.


Boerderij De Schone Hofstede (aan de Beusichemseweg nr. 32) vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw in het bezit van de familie Van Brienen van de Groote Lindt geweest. Beeld uit 2009. Bron: RAZU, 353. Boerderij De Schone Hofstede (aan de Beusichemseweg nr. 32) vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw in het bezit van de familie Van Brienen van de Groote Lindt geweest. Beeld uit 2009. Bron: RAZU, 353.


Advertentie van de verkochte boerderijen De Schoone Hofstede en Looijenaal, gelegen aan de Beusichemseweg in ' Goy verkocht ten overstaan van notaris Hendrik van Ommeren op 14 september 1844. Koper was rentmeester Gijsbertus Kronenburg, gemachtigde van baron Van Brienen van de Groote Lindt met een aankoopsom van ƒ. 63.600,- Bron: Delpher.nl. Advertentie van de verkochte boerderijen De Schoone Hofstede en Looijenaal, gelegen aan de Beusichemseweg in ' Goy verkocht ten overstaan van notaris Hendrik van Ommeren op 14 september 1844. Koper was rentmeester Gijsbertus Kronenburg, gemachtigde van baron Van Brienen van de Groote Lindt met een aankoopsom van ƒ. 63.600,- Bron: Delpher.nl.


Luchtfoto gezien vanuit het oosten op (bovenaan) boerderij Looijendaal aan de Beusichemseweg nr. 30 en (beneden) boerderij De Schone Hofstede aan de Beusichemseweg nr. 32 in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het oosten op (bovenaan) boerderij Looijendaal aan de Beusichemseweg nr. 30 en (beneden) boerderij De Schone Hofstede aan de Beusichemseweg nr. 32 in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Fragment van akte van de veiling van de boerderijen Loijendaal en De Schone Hofstede op zaterdag 14 september 1844 ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren. Machtiging door Arnaud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt aan zijn rentmeester Gijsbert Kronenburg tot aankoop van de twee boerderijen. Bron: HUA, 34-4 3299 1844 jan.-1844 sep. aktenummer: 9792 14-09-1844. Fragment van akte van de veiling van de boerderijen Loijendaal en De Schone Hofstede op zaterdag 14 september 1844 ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren. Machtiging door Arnaud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt aan zijn rentmeester Gijsbert Kronenburg tot aankoop van de twee boerderijen. Bron: HUA, 34-4 3299 1844 jan.-1844 sep. aktenummer: 9792 14-09-1844.


Luchtfoto gezien vanuit het noorden op het boerderijencomplex van Looijendaal de Beusichemseweg nr. 30 in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het noorden op het boerderijencomplex van Looijendaal de Beusichemseweg nr. 30 in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Op vrijdag 10 januari van het jaar 1975 vond ten overstaan van de Houtense notaris Mr. Hendrik Gerrit van Otterloo, de verkoop plaats van de boerderij De Schone Hofstede aan de Beusichemseweg nr. 32. Hierbij handelde Joannes Renier Maria Ruijgrok, als gevolmachtigde van Isabelle de Yturbe, Laurette Marie Anne Hedwig gravin de Leusse en de heer Charles François Xavier de Yturbe. De verkoopsom bedroeg ƒ. 70.000,-. Aankoper was Wilhelmus Maria Vernooij. Bron: HUA, 1294 9075 (2875), 1975 jan. 9-1975 jan. 14 2875.56 C734 C2. Op vrijdag 10 januari van het jaar 1975 vond ten overstaan van de Houtense notaris Mr. Hendrik Gerrit van Otterloo, de verkoop plaats van de boerderij De Schone Hofstede aan de Beusichemseweg nr. 32. Hierbij handelde Joannes Renier Maria Ruijgrok, als gevolmachtigde van Isabelle de Yturbe, Laurette Marie Anne Hedwig gravin de Leusse en de heer Charles François Xavier de Yturbe. De verkoopsom bedroeg ƒ. 70.000,-. Aankoper was Wilhelmus Maria Vernooij. Bron: HUA, 1294 9075 (2875), 1975 jan. 9-1975 jan. 14 2875.56 C734 C2.


 

 Gemeente Houten (Tull en 't Waal)

Boerderijen Geerestein aan de Waalseweg nr. 85

Boerderij Geerestein (Waalseweg nr. 85) was vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw in het bezit van de familie Van Brienen van de Groote Lindt. Bron: RAZU, 353. Boerderij Geerestein (Waalseweg nr. 85) was vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw in het bezit van de familie Van Brienen van de Groote Lindt. Bron: RAZU, 353.Op zaterdag 28 maart van het jaar 1829 vond ten overstaan van de Culemborgse notaris Gijsbert Wolfert van der Most de verkoop plaats van boerderij Geerestein aan de Waalseweg nr. 85 in Tull en en 't Waal. De heer Arnaud Wi;llem baron van Brienen van de Groote Lindt, kocht via zijn plaatselijk rentmeester de boerderij aan voor ƒ. 19.000-,.

Bron: Regionaal Archief Rivierenland, 1516, 384, aktenummer: 2217.


Op zaterdag 28 maart van het jaar 1829 vond ten overstaan van de Culemborgse notaris Gijsbert Wolfert van der Most de verkoop plaats van boerderij Geerestein aan de Waalseweg nr. 85 in Tull en en 't Waal. De heer Arnaud Wi;llem baron van Brienen van de Groote Lindt, kocht via zijn plaatselijk rentmeester de boerderij aan voor ƒ. 19.000-,. Beschrijving van repertoire. Bron: Regionaal Archief Rivierenland, 1516, 384, aktenummer: 2217. Op zaterdag 28 maart van het jaar 1829 vond ten overstaan van de Culemborgse notaris Gijsbert Wolfert van der Most de verkoop plaats van boerderij Geerestein aan de Waalseweg nr. 85 in Tull en en 't Waal. De heer Arnaud Wi;llem baron van Brienen van de Groote Lindt, kocht via zijn plaatselijk rentmeester de boerderij aan voor ƒ. 19.000-,. Beschrijving van repertoire. Bron: Regionaal Archief Rivierenland, 1516, 384, aktenummer: 2217.


Op woensdag 6 mei van het jaar 1829 verkocht Maria Baars boerderij Geerestein in Tull en 't Waal aan de rentmeester van Baron van Brienen van de Groote Lindt voor ƒ. 19.000,-. Begin beschrijving van hypotheek4 akte. Bron: HUA, 22. Op woensdag 6 mei van het jaar 1829 verkocht Maria Baars boerderij Geerestein in Tull en 't Waal aan de rentmeester van Baron van Brienen van de Groote Lindt voor ƒ. 19.000,-. Begin beschrijving van hypotheek4 akte. Bron: HUA, 22.


Op woensdag 6 mei van het jaar 1829 verkocht Maria Baars boerderij Geerestein in Tull en 't Waal aan de rentmeester van Baron van Brienen van de Groote Lindt voor ƒ. 19.000,-. beschrijving van de verkoopsom. Bron: HUA, 22. Op woensdag 6 mei van het jaar 1829 verkocht Maria Baars boerderij Geerestein in Tull en 't Waal aan de rentmeester van Baron van Brienen van de Groote Lindt voor ƒ. 19.000,-. beschrijving van de verkoopsom. Bron: HUA, 22.


Op woensdag 6 mei van het jaar 1829 verkocht Maria Baars boerderij Geerestein in Tull en 't Waal aan de rentmeester van Baron van Brienen van de Groote Lindt voor ƒ. 19.000,-. Beschrijving van de verkoopsom. Begin beschrijving van akte. Bron: RAR.. Op woensdag 6 mei van het jaar 1829 verkocht Maria Baars boerderij Geerestein in Tull en 't Waal aan de rentmeester van Baron van Brienen van de Groote Lindt voor ƒ. 19.000,-. Beschrijving van de verkoopsom. Begin beschrijving van akte. Bron: RAR..


Op woensdag 6 mei van het jaar 1829 verkocht Maria Baars boerderij Geerestein in Tull en 't Waal aan de rentmeester van Baron van Brienen van de Groote Lindt voor ƒ. 19.000,-. Beschrijving van de verkoopsom. Beschrijving van verkoopsom. Bron: RAR.. Op woensdag 6 mei van het jaar 1829 verkocht Maria Baars boerderij Geerestein in Tull en 't Waal aan de rentmeester van Baron van Brienen van de Groote Lindt voor ƒ. 19.000,-. Beschrijving van de verkoopsom. Beschrijving van verkoopsom. Bron: RAR..


Op woensdag 6 mei van het jaar 1829 verkocht Maria Baars boerderij Geerestein in Tull en 't Waal aan de rentmeester van Baron van Brienen van de Groote Lindt voor ƒ. 19.000,-. Beschrijving van de verkoopsom. Eind beschrijving van akte. Bron: RAR.. Op woensdag 6 mei van het jaar 1829 verkocht Maria Baars boerderij Geerestein in Tull en 't Waal aan de rentmeester van Baron van Brienen van de Groote Lindt voor ƒ. 19.000,-. Beschrijving van de verkoopsom. Eind beschrijving van akte. Bron: RAR..


In het najaar van 1904 verkocht Graaf Jean de Beaufort, echtgenote van Gravin Adelaide d'Oultremont de Wégimont et de Warfusée boerderij Geerestein in Tull en 't Waal aan Willibrordus Johannes van Schaik ƒ. 58.000,-. Begin beschrijving van hypotheek4 akte. Bron: HUA, 1294. In het najaar van 1904 verkocht Graaf Jean de Beaufort, echtgenote van Gravin Adelaide d'Oultremont de Wégimont et de Warfusée boerderij Geerestein in Tull en 't Waal aan Willibrordus Johannes van Schaik ƒ. 58.000,-. Begin beschrijving van hypotheek4 akte. Bron: HUA, 1294.


In het najaar van 1904 verkocht Graaf Jean de Beaufort, echtgenote van Gravin Adelaide d'Oultremont de Wégimont et de Warfusée boerderij Geerestein in Tull en 't Waal aan Willibrordus Johannes van Schaik ƒ. 58.000,-. Beschrijving van perceelnummers. Bron: HUA, 1294. In het najaar van 1904 verkocht Graaf Jean de Beaufort, echtgenote van Gravin Adelaide d'Oultremont de Wégimont et de Warfusée boerderij Geerestein in Tull en 't Waal aan Willibrordus Johannes van Schaik ƒ. 58.000,-. Beschrijving van perceelnummers. Bron: HUA, 1294.


In het najaar van 1904 verkocht Graaf Jean de Beaufort, echtgenote van Gravin Adelaide d'Oultremont de Wégimont et de Warfusée boerderij Geerestein in Tull en 't Waal aan Willibrordus Johannes van Schaik ƒ. 58.000,-. Beschrijving van verkoopsom. Bron: HUA, 1294. In het najaar van 1904 verkocht Graaf Jean de Beaufort, echtgenote van Gravin Adelaide d'Oultremont de Wégimont et de Warfusée boerderij Geerestein in Tull en 't Waal aan Willibrordus Johannes van Schaik ƒ. 58.000,-. Beschrijving van verkoopsom. Bron: HUA, 1294.


   

Gemeente Houten (Schalkwijk) 

Boerderij De Gindt of De Vrijbuit aan de Waalseweg nr. 76

Boerderij aan de Waalseweg nr. 76 in Tull en 't Waal was vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw in het bezit van de familie Van Brienen van de Groote Lindt. Bron: Google Maps Streetview. Boerderij aan de Waalseweg nr. 76 in Tull en 't Waal was vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw in het bezit van de familie Van Brienen van de Groote Lindt. Bron: Google Maps Streetview.Op woensdag 21 mei 1834 vond ten overstaan van de Culemborgse notaris Johan Gerard van Kesteren de verkoop plaats van boerderij de Glindt aan de Waalseweg nr. 76 in Schalkwijk.

Hierbij kocht Arnaud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt, via zijn plaatselijke rentmeester, de boerderij aan voor ƒ. 5.000-,.

Bron: Regionaal Archief Rivierenland, 1516, 445, aktenummer: 64.


Op woensdag 21 mei 1834 vond ten overstaan van de Culemborgse notaris Johan Gerard van Kesteren de verkoop plaats van boerderij de Glindt aan de Waalseweg nr. 76 in Schalkwijk. Hierbij kocht Arnaud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt, via zijn plaatselijke rentmeester, de boerderij aan voor ƒ. 5.000-,. Beschrijving van repertoire 1/2 Bron: Regionaal Archief Rivierenland, 1516, 445, aktenummer: 64. Op woensdag 21 mei 1834 vond ten overstaan van de Culemborgse notaris Johan Gerard van Kesteren de verkoop plaats van boerderij de Glindt aan de Waalseweg nr. 76 in Schalkwijk. Hierbij kocht Arnaud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt, via zijn plaatselijke rentmeester, de boerderij aan voor ƒ. 5.000-,. Beschrijving van repertoire 1/2 Bron: Regionaal Archief Rivierenland, 1516, 445, aktenummer: 64.


Boerderij de Vrijbuit of De Glindt aan de Waalseweg nr. 76 in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. Boerderij de Vrijbuit of De Glindt aan de Waalseweg nr. 76 in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


Op woensdag 21 mei 1834 vond ten overstaan van de Culemborgse notaris Johan Gerard van Kesteren de verkoop plaats van boerderij de Glindt aan de Waalseweg nr. 76 in Schalkwijk. Hierbij kocht Arnaud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt, via zijn plaatselijke rentmeester, de boerderij aan voor ƒ. 5.000-,. Beschrijving van repertoire 2/2 Bron: Regionaal Archief Rivierenland, 1516, 445, aktenummer: 64.


Boerderij de Vrijbuit of De Glindt aan de Waalseweg nr. 76 in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. Boerderij de Vrijbuit of De Glindt aan de Waalseweg nr. 76 in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


Fragment van hypotheek4 beschrijving van de aankoop van boerderij De Vrijbuit aan de Waalseweg nr. 76op vrijdag 6 juni 1834 waarbij Maria Baars, weduwe van Gerrit den Hartog en Andries Rhijsen aan Arnold Willem baron van Brienen de boerderij verkocht voor ƒ. 5.000,-. Bron: HUA, 22. Fragment van hypotheek4 beschrijving van de aankoop van boerderij De Vrijbuit aan de Waalseweg nr. 76op vrijdag 6 juni 1834 waarbij Maria Baars, weduwe van Gerrit den Hartog en Andries Rhijsen aan Arnold Willem baron van Brienen de boerderij verkocht voor ƒ. 5.000,-. Bron: HUA, 22.


Fragment van hypotheek4 beschrijving van de aankoop van boerderij De Vrijbuit aan de Waalseweg nr. 76op vrijdag 6 juni 1834 waarbij Maria Baars, weduwe van Gerrit den Hartog en Andries Rhijsen aan Arnold Willem baron van Brienen de boerderij verkocht voor ƒ. 5.000,-. Beschrijving van de verkoopsom. Bron: HUA, 22. Fragment van hypotheek4 beschrijving van de aankoop van boerderij De Vrijbuit aan de Waalseweg nr. 76op vrijdag 6 juni 1834 waarbij Maria Baars, weduwe van Gerrit den Hartog en Andries Rhijsen aan Arnold Willem baron van Brienen de boerderij verkocht voor ƒ. 5.000,-. Beschrijving van de verkoopsom. Bron: HUA, 22.


   

Fragment van de orginele verkoopakte op vrijdag 6 juni van het jaar 1834 boerderij 'De Gendt, verkocht aan de heer Wijnen als speciaal gemachtigde en rentmeester van Arnold Willem Baron van Brienen van de Groote Lindt. Waarbij de boerderij verkocht werd voor ƒ. 5.000,-. Bron: RAR. Fragment van de orginele verkoopakte op vrijdag 6 juni van het jaar 1834 boerderij 'De Gendt, verkocht aan de heer Wijnen als speciaal gemachtigde en rentmeester van Arnold Willem Baron van Brienen van de Groote Lindt. Waarbij de boerderij verkocht werd voor ƒ. 5.000,-. Bron: RAR.


Fragment van de orginele verkoopakte op vrijdag 6 juni van het jaar 1834 boerderij 'De Gendt, verkocht aan de heer Wijnen als speciaal gemachtigde en rentmeester van Arnold Willem Baron van Brienen van de Groote Lindt. Waarbij de boerderij werd verkocht voor ƒ. 5.000,-. Beschrijving van verkoopsom. Bron: RAR. Fragment van de orginele verkoopakte op vrijdag 6 juni van het jaar 1834 boerderij 'De Gendt, verkocht aan de heer Wijnen als speciaal gemachtigde en rentmeester van Arnold Willem Baron van Brienen van de Groote Lindt. Waarbij de boerderij werd verkocht voor ƒ. 5.000,-. Beschrijving van verkoopsom. Bron: RAR.


Fragment van de orginele verkoopakte op vrijdag 6 juni van het jaar 1834 boerderij 'De Gendt, verkocht aan de heer Wijnen als speciaal gemachtigde en rentmeester van Arnold Willem Baron van Brienen van de Groote Lindt. Waarbij de boerderij werd verkocht voor ƒ. 5.000,-. Einde van akte. Bron: RAR. Fragment van de orginele verkoopakte op vrijdag 6 juni van het jaar 1834 boerderij 'De Gendt, verkocht aan de heer Wijnen als speciaal gemachtigde en rentmeester van Arnold Willem Baron van Brienen van de Groote Lindt. Waarbij de boerderij werd verkocht voor ƒ. 5.000,-. Einde van akte. Bron: RAR.


  

Land tussen de Jhr. Ramweg en Spoordijk in Schalkwijk

Op vrijdag 14 oktober van het jaar 1977 vond ten overstaan de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de verkoop plaats van diverse stukken land in Schalkwijk. Voor de eigenaar van de landerijen verscheen Johannes Franciscus van Proosdij, administrateur, wonende te Doorn als gemachtigde van de heer Guy Aldonce Thierry François Graaf de Rohan Chabot. De graaf die een nazaat is van de diverse familieleden Van Brienen verkocht zijn percelen voor de ontwikkeling voor de woningen aan de Biesterlaan in Schalkwijk. Koper van de percelen was de gemeente Houten waarbij de heer Hendrik Albertus Wullink als gemeenteambtenaar en volgens verstrekte opdracht van Willem Hendrik Bijleveld de koop ondernam. De totale verkoopsom bedroeg ƒ. 170.550-, voor ruim 4 hectare land. Gelegen ten westen van de Wickenburghselaan ten noorden van de jhr. Ramweg. Bijbehorende plattegrond van perceel aanduiding. Bron: RAZU, 005, 720. Op vrijdag 14 oktober van het jaar 1977 vond ten overstaan de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de verkoop plaats van diverse stukken land in Schalkwijk. Voor de eigenaar van de landerijen verscheen Johannes Franciscus van Proosdij, administrateur, wonende te Doorn als gemachtigde van de heer Guy Aldonce Thierry François Graaf de Rohan Chabot. De graaf die een nazaat is van de diverse familieleden Van Brienen verkocht zijn percelen voor de ontwikkeling voor de woningen aan de Biesterlaan in Schalkwijk. Koper van de percelen was de gemeente Houten waarbij de heer Hendrik Albertus Wullink als gemeenteambtenaar en volgens verstrekte opdracht van Willem Hendrik Bijleveld de koop ondernam. De totale verkoopsom bedroeg ƒ. 170.550-, voor ruim 4 hectare land. Gelegen ten westen van de Wickenburghselaan ten noorden van de jhr. Ramweg. Bijbehorende plattegrond van perceel aanduiding. Bron: RAZU, 005, 720.
Op vrijdag 14 oktober van het jaar 1977 vond ten overstaan de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de verkoop plaats van diverse stukken land in Schalkwijk. Voor de eigenaar van de landerijen verscheen Johannes Franciscus van Proosdij, administrateur, wonende te Doorn als gemachtigde van de heer Guy Aldonce Thierry François Graaf de Rohan Chabot. De graaf die een nazaat is van de diverse familieleden Van Brienen verkocht zijn percelen voor de ontwikkeling voor de woningen aan de Biesterlaan in Schalkwijk. Koper van de percelen was de gemeente Houten waarbij de heer Hendrik Albertus Wullink als gemeenteambtenaar en volgens verstrekte opdracht van Willem Hendrik Bijleveld de koop ondernam. De totale verkoopsom bedroeg ƒ. 170.550-, voor ruim 4 hectare land. Gelegen ten westen van de Wickenburghselaan ten noorden van de jhr. Ramweg. Fragment van voorlopige aankoopakte. Bron: RAZU, 005, 720. Op vrijdag 14 oktober van het jaar 1977 vond ten overstaan de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de verkoop plaats van diverse stukken land in Schalkwijk. Voor de eigenaar van de landerijen verscheen Johannes Franciscus van Proosdij, administrateur, wonende te Doorn als gemachtigde van de heer Guy Aldonce Thierry François Graaf de Rohan Chabot. De graaf die een nazaat is van de diverse familieleden Van Brienen verkocht zijn percelen voor de ontwikkeling voor de woningen aan de Biesterlaan in Schalkwijk. Koper van de percelen was de gemeente Houten waarbij de heer Hendrik Albertus Wullink als gemeenteambtenaar en volgens verstrekte opdracht van Willem Hendrik Bijleveld de koop ondernam. De totale verkoopsom bedroeg ƒ. 170.550-, voor ruim 4 hectare land. Gelegen ten westen van de Wickenburghselaan ten noorden van de jhr. Ramweg. Fragment van voorlopige aankoopakte. Bron: RAZU, 005, 720.


  

Gemeente Wijk bij Duurstede (Cothen)

Boerderij 'de Brienenshof’ aan de Ossenwaard 13

Boerderij De Brienenshof, Ossenwaard 13 te Cothen, Wijk bij Duurstede. In 1832 in eigendom geweest van Arnoud Willem baron Brienen van de Groote Lindt. Foto: Google Maps Streetview. Boerderij De Brienenshof, Ossenwaard 13 te Cothen, Wijk bij Duurstede. In 1832 in eigendom geweest van Arnoud Willem baron Brienen van de Groote Lindt. Foto: Google Maps Streetview.De gedeeltelijk witgepleisterde T-huisboerderij dateert in oorsprong uit de zeventiende eeuw. In 1891 is de boerderij gedeeltelijk herbouwd. Na de verbouwing in 1987 is de boerderij als kaasmakerij in gebruik genomen.

Het oudste deel van de boerderij is het witgepleisterde woonhuis met rieten zadeldak en kloostermoppen in de fundering. Opvallend is dat de plattegrond van het woonhuisgedeelte niet rechthoekig, maar enigszins scheluw is. Links in het woonhuis is een opkamer, waaronder een kelder met stenen tongewelf. 


Gezicht over de Kromme Rijn op de voorgevel van boerderij 'de Brienenshof’ aan de Ossenwaard te Cothen in februari 1979. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 084, 57548, 47. Gezicht over de Kromme Rijn op de voorgevel van boerderij 'de Brienenshof’ aan de Ossenwaard te Cothen in februari 1979. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 084, 57548, 47.Hiernaast bevinden zich de woonkamer en een kaaskamer. Aan de voorzijde zien we links twee hoger in de gevel geplaatste opkamervensters, daaronder een kelderlicht met luik en drie grotere schuifvensters, alle met een negentiende eeuwse zesruits roedenverdeling en luiken.

Vlak onder de dakrand is een klein zoldervenster aangebracht. De ingang, een paneeldeur met bovenlicht, bevindt zich in de linkerzijgevel. Het achterhuis heeft een afgewolfd pannen zadeldak, waarvan de nok hoger is dan die van het woonhuis. Aan de linkerzijde is in het achterhuis een tweede deur en negenruits schuifvenster onder een opgelicht dak aangebracht.