Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Van der Capellen /

Van Hangest d'Yvoy - Houten en 't Goy - Mijdrecht

Familiewapen Van der Capellen. Bron: Wikipedia. Familiewapen Van der Capellen. Bron: Wikipedia.


Familiewapen Van Hangest d'Yvoy - Houten en 't Goy - Mijdrecht. Bron: Wikipedia. Familiewapen Van Hangest d'Yvoy - Houten en 't Goy - Mijdrecht. Bron: Wikipedia.


 

Manuscriptkaart van de toenmalige gemeente Houten (1818-1857) in ca. 1855. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Manuscriptkaart van de toenmalige gemeente Houten (1818-1857) in ca. 1855. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.

 

Kasteelterrein Ten Goye of Opgooi in de binnenbocht van de Wickenburghseweg in 1995 vanuit het noordwesten gezien. In de middeleeuwen van het dorp Houten ondergeschikt ten opzichte van het dorp 't Goy. En werd er gesproken over de ambachtsheerlijkheid 't en Houten. In latere tijden werd het omgedraaid en sprak men over de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy. Foto: H. Bol, Provincie Utrecht. Kasteelterrein Ten Goye of Opgooi in de binnenbocht van de Wickenburghseweg in 1995 vanuit het noordwesten gezien. In de middeleeuwen van het dorp Houten ondergeschikt ten opzichte van het dorp 't Goy. En werd er gesproken over de ambachtsheerlijkheid 't en Houten. In latere tijden werd het omgedraaid en sprak men over de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy. Foto: H. Bol, Provincie Utrecht.


Gezicht vanuit de verte op het dorp Houten, met kerkspits en molen, en op de voorgrond rechts enkele personen bij een met riet gedekt huisje in 1780 naar een tekening van Nico Wicart. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54190, 125. Gezicht vanuit de verte op het dorp Houten, met kerkspits en molen, en op de voorgrond rechts enkele personen bij een met riet gedekt huisje in 1780 naar een tekening van Nico Wicart. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54190, 125.


Hoogtelijnenkaart uit het midden van de twintigste eeuw van de gemeente Houten. Met linksonder het Amsterdam-Rijnkanaal, middenboven het Oude Dorp Houten. Middenrechtsboven naar midden beneden de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch-Boxtel). De Polder Groot Vuylcoop en Hoonpolder midden en linksonder gelegen in de vroeger gemeente Schonauwen (1818-1857) kleuren (donker)blauw wat tekend dat het oude komgronden zijn van de oude Rijn die hier meer dan een paar duizend jaar geleden lag. Middenboven (Houten) en rechtsboven (Loerik) zijn de gronden geel en oranje gekleurd wat betekend dat dit stroomruggronden zijn die eerder door de Rijn afzetting zijn opgehoopt. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Hoogtelijnenkaart uit het midden van de twintigste eeuw van de gemeente Houten. Met linksonder het Amsterdam-Rijnkanaal, middenboven het Oude Dorp Houten. Middenrechtsboven naar midden beneden de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch-Boxtel). De Polder Groot Vuylcoop en Hoonpolder midden en linksonder gelegen in de vroeger gemeente Schonauwen (1818-1857) kleuren (donker)blauw wat tekend dat het oude komgronden zijn van de oude Rijn die hier meer dan een paar duizend jaar geleden lag. Middenboven (Houten) en rechtsboven (Loerik) zijn de gronden geel en oranje gekleurd wat betekend dat dit stroomruggronden zijn die eerder door de Rijn afzetting zijn opgehoopt. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Manuscriptkaart op linnen in kleur van polders in voormalige gemeente Mijdrecht met namen van wegen uit 1885. Bron: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 80, diginummer:	010236. Manuscriptkaart op linnen in kleur van polders in voormalige gemeente Mijdrecht met namen van wegen uit 1885. Bron: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 80, diginummer: 010236.


Gezicht op het dorp Houten met kerktoren en op de voorgrond links twee personen bij een boom en een bootje in het water in 1780. Naar een tekening van N. Wicart. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54191, 125. Gezicht op het dorp Houten met kerktoren en op de voorgrond links twee personen bij een boom en een bootje in het water in 1780. Naar een tekening van N. Wicart. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54191, 125.


Kaart (fragment) van een grotere schoolkaart van de gemeente Houten van een school uit 't Goyse dorp. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Kaart (fragment) van een grotere schoolkaart van de gemeente Houten van een school uit 't Goyse dorp. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Zicht op het dorp 't Goy in 1731 naar een tekening van Cornelis Pronk. Bron: onbekend. Zicht op het dorp 't Goy in 1731 naar een tekening van Cornelis Pronk. Bron: onbekend.


Kaart van de gemeente Mijdrecht (1866) uit de Kuypers atlas. Kaart van de gemeente Mijdrecht (1866) uit de Kuypers atlas.


Gezicht vanuit de verte op het dorp Houten met kerktoren en op de voorgrond links vier personen en rechts twee personen in een bootje in het water bij een met riet gedekt huisje in 1780 naar een tekening van Nico Wicart. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54192, 125. Gezicht vanuit de verte op het dorp Houten met kerktoren en op de voorgrond links vier personen en rechts twee personen in een bootje in het water bij een met riet gedekt huisje in 1780 naar een tekening van Nico Wicart. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54192, 125.


Tekening van Jan de Beyer uit het jaar 1737 richtingen het noordwesten gezien. Rechts de N.H. Kerktoren van het Oude Dorp (Lobbendijk 1). Omgeving onbetrouwbaar of het naar waarheid ingetekend is. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: TH-014a. Tekening van Jan de Beyer uit het jaar 1737 richtingen het noordwesten gezien. Rechts de N.H. Kerktoren van het Oude Dorp (Lobbendijk 1). Omgeving onbetrouwbaar of het naar waarheid ingetekend is. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: TH-014a. Tekening van Jan de Beyer uit het jaar 1737 richtingen het noordwesten gezien. Rechts de N.H. Kerktoren van het Oude Dorp (Lobbendijk 1). Omgeving onbetrouwbaar of het naar waarheid ingetekend is. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: TH-014a. Tekening van Jan de Beyer uit het jaar 1737 richtingen het noordwesten gezien. Rechts de N.H. Kerktoren van het Oude Dorp (Lobbendijk 1). Omgeving onbetrouwbaar of het naar waarheid ingetekend is. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: TH-014a.


 

Naambetekenis

Wapen van familie d'Hangest d'Yvoy van Mijdrecht en Houten en 't Goy. Bron: de Hoge Raad van Adel, Nederland. Wapen van familie d'Hangest d'Yvoy van Mijdrecht en Houten en 't Goy. Bron: de Hoge Raad van Adel, Nederland.Van der Capellen

Komt van het Latijnse woord Capella vandaan wat kapel of kleine kerk betekend.

d' (van) Hangest

Vermoedelijk uit de oud laag Frankische taal wat Standaard betekend.

d' (van) Yvoy

Vermoedelijk uit het oud Keltisch wat hard hoofd betekend.

De letterlijk betekenis van de vaan Van Hangest d'Yvoy is dan Van Standaard van Hard Hoofd

Van Hangest d'Yvoy is een vermoedelijk uit Carignan afkomstig geslacht waarvan een lid vanaf 1600 

Officier in een Waals regiment was en waarvan nazaten sinds 1814 tot de Nederlandse adel behoren.

De stamreeks begint met Nicolaas Gillesz. (van) Ivoi, lid van een Waals regiment op Fort Sint-Andries in 1600, sergeant in Willemstad en daar overleden in 1636. Bij Souverein Besluit van 28 augustus 1814 werd een nazaat benoemd in de ridderschap van Utrecht. In 1816 werden drie broers d'Yvoy ingelijfd in de Nederlandse adel en werd datzelfde jaar voor de tot de adel behorende leden de titel van baron verleend.


Portret van Paul Engelbrecht van Hangest baron d'Yvoy (1776-1843). Broer van Maximiliaan Louis van baron Hangest d'Yvoy en Jan Jacob van Hangest baron d'Yvoy, Heer van Houten en 't Goy. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Paul Engelbrecht van Hangest baron d'Yvoy (1776-1843). Broer van Maximiliaan Louis van baron Hangest d'Yvoy en Jan Jacob van Hangest baron d'Yvoy, Heer van Houten en 't Goy. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Het was Maximiliaan Louis van Hangest baron d'Yvoy die als eerste ging behoren tot de Nederlandse adel want hij werd op 28 augustus 1814 benoemd in de ridderschap van Utrecht. (Andere verwanten werden later ingelijfd.) Hij kreeg bij KB van 8 juli 1816, net als zijn verwanten, de titel van baron. De genealoog Bijleveld was uiterst kritisch over de adeldom van het geslacht, publiceerde erover en meende in 1949: "Ingelijfd als baron op alle 1816, zonder eenig recht daarop en met vervalschte stukken verkregen". Bron: Wikipedia Van Hangest d'Yvoy

Van der Capellen is een oud adellijk, Gelders geslacht.

Oudst bekende voorouder van het geslacht is Johan de Capella die in de 1310 vermeld wordt in verband met het sticht Xanten (Duitsland). In 1814 werden verschillende leden van het geslacht benoemd in de ridderschap van Gelderland en verkregen zo het predicaat jonkheer.


Portret van Maximiliaan Louis van Hangest baron d'Yvoy (1774-1840). Hij is de broer van Jan Jacob van Hangest baron d'Yvoy, Heer van Houten 't Goy. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Maximiliaan Louis van Hangest baron d'Yvoy (1774-1840). Hij is de broer van Jan Jacob van Hangest baron d'Yvoy, Heer van Houten 't Goy. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Tussen 1822 en 1824 werd voor verschillende familieleden erkend de titel van baron.
Robert Lieve Jasper baron van der Capellen (1784-1860), luitenant-kolonel, adopteerde een zoon wiens vijf kinderen bij beschikking van de Raad van Justitie te Batavia van 31 maart 1888 de naam Van der Capellen kregen; via hen leeft er nog nageslacht met die naam, ook in Nederland.


Grafmonument van het familiegraf Van Hangest d'Yvoy en Hoffman op begraafplaats Soestbergen te Utrecht aan de Gansstraat. Foto uit mei 2019, Sander van Scherpenzeel. Grafmonument van het familiegraf Van Hangest d'Yvoy en Hoffman op begraafplaats Soestbergen te Utrecht aan de Gansstraat. Foto uit mei 2019, Sander van Scherpenzeel.Gerlach Theodorus van de Capellen, Heer van Schonauwen, Houten en 't Goy en Mijdrecht die op 12 oktober 1805 kinderloos overleed was zelf in de achttiende eeuw niet van adel. Maar behoorde wel tot het ridderschap en notabelen van de Staten van Utrecht. Zijtakken van zijn familie in de negentiende eeuw zijn wel verheven in de adelstand. Familie van Gerlach's echtgenote Van Hangest d'Yvoy werd in de negentiende eeuw wel in de adelstand verheven met het predicaat baron en barones.

En mochten ook de titel Heer of Vrouwe van Houten dragen van generatie op generatie. Tot aan het jaar 1961 toen Anna van Hangest barones d'Yvoy overleed zij was de laatste in lijn die de titel droeg. Anna had geen nakomeling waardoor de Van Hangest d'Yvoy van Houten tak definitief uitstierf.


Kopie adelsdiploma van Jacob Jan van Hangest Baron d'Yvoy, heet van Houten en 't Goy. Bron: DE Hoge Raad van Adel, Nederland. Kopie adelsdiploma van Jacob Jan van Hangest Baron d'Yvoy, heet van Houten en 't Goy. Bron: DE Hoge Raad van Adel, Nederland.


         

Brief van Jan Jacob d'Yvoy uit maart 1816. Bron: De Hoge Raad van Adel, Nederland. Brief van Jan Jacob d'Yvoy uit maart 1816. Bron: De Hoge Raad van Adel, Nederland.Van Hangest d'Yvoy


Bij S.B. van 28 aug. 1814, nr. 14, werd M(aximiliaan) L(ouis) d'Yvoy van Mijdrecht
benoemd in de ridderschap van Utrecht; acte van bewijs 27 juli 1816.

Bij K.B. van 20 febr. 1816, nr. 67, werden Paulus Hendrik Justus, Cornelis
Frederik, Maximiliaan Louis, Paul Engelbert en Jan Jacob d'Yvoy ingelijfd.

Bij K.B, van 8 juli 1816, nr, 60, werd voor jonkheer M. L, d'Yvoy van Mijdrecht
(1814), zijn broers en zonen van zijn overleden broer gehomologeerd de titel baron.

De oorsprong van de titel is niet duidelijk.


Portret van een man, genaamd Paulus Hendrik Justus van Hangest Baron d'Yvoy (1742-1831). Bron: Collectienederland.nl. Portret van een man, genaamd Paulus Hendrik Justus van Hangest Baron d'Yvoy (1742-1831). Bron: Collectienederland.nl.Wapen 20 febr. 1816: doorsneden; I in goud drie rode pijlen, naast elkaar; II in rood een zilveren antiek molenijzer; in een zilveren hartschild een rood kruis, beladen met vijf gouden schelpen. Een aanziende helm; een baronnenkroon; dekkleden: zilver en rood, helmteken: een vrouweborstbeeld van natuurlijke kleur, uitkomend vanaf de schouder, schildhouders: twee wildemannen van natuurlijke kleur, groen omkranst en omgord, houdende met de buitenste hand een knots van natuurlijke kleur bij de voet; het geheel geplaatst op een bruin voetstuk; wapenspreuk: EX CINERE REVIVO in zwarte letters op een wit lint.

W. 8 juli 1816; als 20 febr. 1816, maar de helmkroon met twee parelsnoeren omwonden.
Bron: De Nederlandse Adel - Besluiten en Wapenbeschrijvingen.


Brief gedateerd Brief gedateerd "Vrijheidslust, 6 Meij 1830", van J.J. van Hangest baron d'Yvoy van Houten, gesigneerd aan Jan baron van Pallandt (echtgenoot van Maria Johanna van Pallandt. Bron: NA, 2.21.333.01 39.


  

Inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage Willem Jacob baron van Lynden, van beroep advocaat en procureur, komende vanuit de gemeente Arnhem op woensdag 16 augustus 1911. Wonend te Riouwstraat 1. Zijn echtgenote Anna van Hangest d'Yvoy van Houten wam in 's-Gravenhage wonen komend vanuit Leeuwarden op maandag 25 oktober 1909. Bron: Haags Gemeentearchief. Inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage Willem Jacob baron van Lynden, van beroep advocaat en procureur, komende vanuit de gemeente Arnhem op woensdag 16 augustus 1911. Wonend te Riouwstraat 1. Zijn echtgenote Anna van Hangest d'Yvoy van Houten wam in 's-Gravenhage wonen komend vanuit Leeuwarden op maandag 25 oktober 1909. Bron: Haags Gemeentearchief.


  

Portret van Willem Jacob van Lynden (1879-1961), van beroep Advocaat en procureur, gehuwd te Den Haag op 24 juni 1911 Anna van Hangest barones d'Yvoy, vrouwe van Houten en 't Goy. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Willem Jacob van Lynden (1879-1961), van beroep Advocaat en procureur, gehuwd te Den Haag op 24 juni 1911 Anna van Hangest barones d'Yvoy, vrouwe van Houten en 't Goy. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Anna van Hangest barones d'Yvoy (1884-1961) in juni 1936, Vrouwe van Houten en 't Goy. Gehuwd te Den Haag op 24 juni 1911 met Willem Jacob van Lynden. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Anna van Hangest barones d'Yvoy (1884-1961) in juni 1936, Vrouwe van Houten en 't Goy. Gehuwd te Den Haag op 24 juni 1911 met Willem Jacob van Lynden. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Overlijdensadvertentie van Mr. Willem Jacob baron van Lynden (1879-1961) in oktober 1961. Bron: Delpher.nl. Overlijdensadvertentie van Mr. Willem Jacob baron van Lynden (1879-1961) in oktober 1961. Bron: Delpher.nl.


Overlijdensadvertentie van Anna d'Hangest d'Yvoy van Houten (1884-1961) in december 1961. Bron: Delpher.nl. Overlijdensadvertentie van Anna d'Hangest d'Yvoy van Houten (1884-1961) in december 1961. Bron: Delpher.nl.


        

Portret van Willem Jacob van Lynden (1879-1961) in 1954 als GROOTMEESTER VAN DE JOHANNITERORDE: IN ROKKOSTUUM, CAPE METSTER, JOHANNITERKRUIS OM DE HALS. LILA SJERP OVER LINKERSCHOUDER.. Gehuwd te De Haag op 254 juni 1911 met Anna van Hangest barones d'Yvoy van Houten. Portret geschilderd door Agens van den Brandeler. Digitaal ingekleurd. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Willem Jacob van Lynden (1879-1961) in 1954 als GROOTMEESTER VAN DE JOHANNITERORDE: IN ROKKOSTUUM, CAPE METSTER, JOHANNITERKRUIS OM DE HALS. LILA SJERP OVER LINKERSCHOUDER.. Gehuwd te De Haag op 254 juni 1911 met Anna van Hangest barones d'Yvoy van Houten. Portret geschilderd door Agens van den Brandeler. Digitaal ingekleurd. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


  

Kaart van ruim 23 morgen land van het gasthuis in t Goy in de 17e eeuw. Land in de omgeving van boerderij Looyendaal aan de Beusichemseweg 30. Bron: Het Utrechts Archief, 709, 1387. Kaart van ruim 23 morgen land van het gasthuis in t Goy in de 17e eeuw. Land in de omgeving van boerderij Looyendaal aan de Beusichemseweg 30. Bron: Het Utrechts Archief, 709, 1387.


  

Portret van Gerlach Theodorus van der Capellen (1734-1805) in 1758, van beroep Gedeputeerde admiraliteit van Amsterdam, Heer van Schonauwen, Raad van Utrecht).. Gehuwd te Amsterdam op 23 januari 1764 met Frederika Johanna van Hangest d'Yvoy. Digitaal ingekleurd en gerestaueerd. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Gerlach Theodorus van der Capellen (1734-1805) in 1758, van beroep Gedeputeerde admiraliteit van Amsterdam, Heer van Schonauwen, Raad van Utrecht).. Gehuwd te Amsterdam op 23 januari 1764 met Frederika Johanna van Hangest d'Yvoy. Digitaal ingekleurd en gerestaueerd. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Kaart in kleur door D. van Groenouw van enige percelen land gelegen tussen de Vliegersloot, het Houtense pad (Beusichemseweg) en de grens van Werkhoven, te Houten bij 't Goy. Rechts de Hoogdijk uit 1662. Bron: Het Utrechts Archief, 223, 1364, kapittel van Oudmunster. Kaart in kleur door D. van Groenouw van enige percelen land gelegen tussen de Vliegersloot, het Houtense pad (Beusichemseweg) en de grens van Werkhoven, te Houten bij 't Goy. Rechts de Hoogdijk uit 1662. Bron: Het Utrechts Archief, 223, 1364, kapittel van Oudmunster.


    

Gezicht op de toren van de Nederlands Hervormde kerk te Houten in 1729 naar een tekening van J. Nutges. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202576. Gezicht op de toren van de Nederlands Hervormde kerk te Houten in 1729 naar een tekening van J. Nutges. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202576.Takken van de Van Hangest baron d'Yvoy van Mijdrecht zijn nog steeds levend maar wel op kleine schaal. Nakomeling leven nog in Nederland, Engeland en het continent Afrika.


Kaart van percelen land in Schonauwen samen groot 10 morgen en 5 roeden in 1771. Bron: Het Utrechts Archief, 1002, 884. Kaart van percelen land in Schonauwen samen groot 10 morgen en 5 roeden in 1771. Bron: Het Utrechts Archief, 1002, 884.


   

Het oorspronkelijke grond gebied van de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy tussen 1 januari 1816 en 31 december 1857. Kaart getekend voor de wegenlegger uit ca. 1850. Bron: Het Utrechts Archief, Provinciaal Archief Utrecht. Het oorspronkelijke grond gebied van de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy tussen 1 januari 1816 en 31 december 1857. Kaart getekend voor de wegenlegger uit ca. 1850. Bron: Het Utrechts Archief, Provinciaal Archief Utrecht.


Gezicht op het landschap in de omgeving van Houten, waarvan de kerktoren aan de horizon is te zien in de periode 1790-1810. Naar een tekening van N. Wicart. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 809945. Gezicht op het landschap in de omgeving van Houten, waarvan de kerktoren aan de horizon is te zien in de periode 1790-1810. Naar een tekening van N. Wicart. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 809945.


Eigenhandige copie van een kaart (fragment) (Het Utrechts Archief, St. Marie, 772) van tienden onder 't Goy en Houten door J. van Diepenem van 1640. Met het oude dorp 't Goy ingetekend. Naar een kopie door Leen de Keijzer op zaterdag 23 mei 1964. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54426, 130. Eigenhandige copie van een kaart (fragment) (Het Utrechts Archief, St. Marie, 772) van tienden onder 't Goy en Houten door J. van Diepenem van 1640. Met het oude dorp 't Goy ingetekend. Naar een kopie door Leen de Keijzer op zaterdag 23 mei 1964. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54426, 130.


Wegen- en watergangenkaart gemeente Houten (1858-1961) in 1878. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Wegen- en watergangenkaart gemeente Houten (1858-1961) in 1878. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Een reconstructie tekening van hoe mogelijk kasteel 't Goy er uitgezien zou kunnen hebben. Er zijn geen tekeningen bewaard gebleven van het kasteel. Ook is niet bekend hoe het eruit gezien heeft 800 jaar geleden. Tekening: Peter Koch. Een reconstructie tekening van hoe mogelijk kasteel 't Goy er uitgezien zou kunnen hebben. Er zijn geen tekeningen bewaard gebleven van het kasteel. Ook is niet bekend hoe het eruit gezien heeft 800 jaar geleden. Tekening: Peter Koch.


  

Familie d'Hangest baron/baronnese d'Yvoy

Melding van geboorte van Jacob Jan Lodewijk van Hangest baron d'Yvoy van Houten in 1857 op huize De Mariënberg te Arnhem bij de nieuwe moeder Baronesse Van Pallandt van Westervoort. Bron: Delpher.nl Melding van geboorte van Jacob Jan Lodewijk van Hangest baron d'Yvoy van Houten in 1857 op huize De Mariënberg te Arnhem bij de nieuwe moeder Baronesse Van Pallandt van Westervoort. Bron: Delpher.nl


Portret van mr. J.J.L. van Hangest baron d' Yvoy, Heer van Houten en 't Goy in 1883-1884. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 22154. Portret van mr. J.J.L. van Hangest baron d' Yvoy, Heer van Houten en 't Goy in 1883-1884. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 22154.


      

Plattegrond van het gebied ten noordoosten van de Houtensewetering (middenin beneden) kasteel Schonauwen ingetekend. In raster ingetekend de gronden van de Rimdderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht. Bron: HUA. Plattegrond van het gebied ten noordoosten van de Houtensewetering (middenin beneden) kasteel Schonauwen ingetekend. In raster ingetekend de gronden van de Rimdderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht. Bron: HUA.In het jaar 1758 koopt Gerlach Theodorus van der Capellen (Geboren 6 april 1734 - Overleden 12 oktober 1805) kasteel Schonauwen. Hij huwde met Frederika Johanna Hangest d'Yvoy op op 23 janauri 1764. (Geboren 16 september 1747 - Overleden op 15 augustus 1812 te Schonauwen).


       

Portret van Johan jacob mr. Clotterbooke Patijn, Heer van Kloetinge (1859-1922), burgemeester van Zeist. Bron: Wikiemdia Commons. Portret van Johan jacob mr. Clotterbooke Patijn, Heer van Kloetinge (1859-1922), burgemeester van Zeist. Bron: Wikiemdia Commons.


Portret van Johan jacob mr. Clotterbooke Patijn, Heer van Kloetinge (1859-1922), burgemeester van Zeist. Bron: Wikiemdia Commons. Portret van Johan jacob mr. Clotterbooke Patijn, Heer van Kloetinge (1859-1922), burgemeester van Zeist. Bron: Wikiemdia Commons.


         


Johan Jacob Clotterbooke Patijn, heer van Kloetinge (Zeist, 27 juli 1859 − aldaar, huize Veldheim, 2 maart 1922) was een Nederlands burgemeester.

Patijn was een telg uit het geslacht Patijn en een zoon van het Utrechtse gemeenteraadslid Johannes Cornelis Clotterbooke Patijn, heer van Kloetinge (1832-1876) en jkvr. Anna Calkoen (1834-1893), telg uit het geslacht Calkoen. In 1876 volgde hij zijn vader op als heer van Kloetinge. In 1888 promoveerde hij in de rechten aan de Universiteit Utrecht op Afpersing en afdreiging. Per 1 januari 1893 werd hij benoemd tot burgemeester van Zeist; op 1 januari 1918 vierde hij zijn 25-jarig ambtsjubieum.

Hij trouwde in 1894 met jkvr. Marie Isabelle Anne Josine Charlotte Huydecoper (1860-1949) met wie hij drie dochters kreeg; twee dochters trouwden met twee broers Schorer. In 1908-1909 liet hij in Zeist het tegenwoordige rijksmonument huize Veldheim bouwen door architect Jan Stuivinga, tevens architect van het in die tijd gebouwde raadhuis van de gemeente, in neorenaissancestijl; op 22 augustus 1908 legde zijn oudste dochter Elisabeth Anna (1895-1989) de eerste steen. Vanaf 1911 was hij tevens (hoog)heemraad van Lekdijk Bovendams.

Per 1 mei 1919 vroeg hij ontslag als burgemeester; bij de huldiging die daaraan voorafging werd met name gewezen op zijn belang voor de aansluiting op het spoorwegnet van de gemeente. In 1919, na zijn terugtreden als burgemeester, verkocht hij ruim 1 ha bosgrond van zijn landgoed Veldheim aan de gemeente Zeist; die laatste bracht het in ontwikkeling waarmee de wijk Patijnpark ontstond die naar hem vernoemd werd.

Mr. J.J. Clotterbooke Patijn van Kloetinge overleed in 1922 op Veldheim op 62-jarige leeftijd; zijn weduwe overleefde hem ruim 25 jaar, zijn middelste dochter Irmgard Marguérite Clotterbooke Patijn (1896-1984) volgde hem op in Kloetinge.

Bron: Wikipedia

Johan Jacob Clotterbooke Patijn was de zwager van J.J.L. van Hangest baron d' Yvoy van Houten en 't Goy. De zus van Patijn, Margaretha Cornelia Wilhelmina Cloterbooke Patijn (1862-1917) was de echtgenote van Jan Jan Lodewijk baron 'd Yvoy.


         

Buste van (vermoedelijk) Johan Jacob Clotterbooke Patijn in de vensterbank, staande de vensterbank van de linkervleugel van Slot Zeist. (1). Foto: Sander van Scherpenzeel. Buste van (vermoedelijk) Johan Jacob Clotterbooke Patijn in de vensterbank, staande de vensterbank van de linkervleugel van Slot Zeist. (1). Foto: Sander van Scherpenzeel.


Buste van (vermoedelijk) Johan Jacob Clotterbooke Patijn in de vensterbank, staande de vensterbank van de linkervleugel van Slot Zeist. (2). Foto: Sander van Scherpenzeel. Buste van (vermoedelijk) Johan Jacob Clotterbooke Patijn in de vensterbank, staande de vensterbank van de linkervleugel van Slot Zeist. (2). Foto: Sander van Scherpenzeel.


  

Gezicht op het kasteel Schonauwen bij Houten met links het stalgebouw op de voorburcht. Het kasteel ten tijden dat Gerlach Theodorus van de Capellen er woonde. Tekening van E.M.F. van Hangest d'Yvoy uit 1771. Deze tekening behoort tot de Atlas Coenen van 's Gravesloot. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 206352 . Gezicht op het kasteel Schonauwen bij Houten met links het stalgebouw op de voorburcht. Het kasteel ten tijden dat Gerlach Theodorus van de Capellen er woonde. Tekening van E.M.F. van Hangest d'Yvoy uit 1771. Deze tekening behoort tot de Atlas Coenen van 's Gravesloot. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 206352 .

 

Detail van de grafsteen van het familiegraf van Hangest d'Yvoy van Houten op de Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg in 1986. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 48426, 78. Detail van de grafsteen van het familiegraf van Hangest d'Yvoy van Houten op de Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg in 1986. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 48426, 78.


 


Kasteel Schonauwen, gelegen aan het Granietsteen 50. Foto: Peter Koch.

  

Het echtpaar heeft nooit kinderen gehad. Gerlach was naast dat hij heer was van Schonauwen was, ook heer van Houten en 't Goy en Mijdrecht. Kasteel Schonauwen aan het Graniesteen 50 (Schalkwijkseweg 15) vanuit het zuiden gezien. Gewassen pentekening door Jan de Beyer uit ca. 1750. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort. Foto- en tekeningenarchief, reg. nr. 38627.Het echtpaar heeft nooit kinderen gehad. Gerlach was naast dat hij heer was van Schonauwen was, ook heer van Houten en 't Goy en Mijdrecht.


(Pre)kadastralekaart van de gemeente Schonauwen, met gelijknamige kasteel uit ca. 1820. Rechts het provinciale zandpad (De Trip). Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas. (Pre)kadastralekaart van de gemeente Schonauwen, met gelijknamige kasteel uit ca. 1820. Rechts het provinciale zandpad (De Trip). Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas.De vader van Gerlach Theodorus was, Gerlach Frederik van der Capellen, heer van Mijdrecht en Papekop (Geboren 26 februari 1697 - Overleden 17 mei 1754), hij huwde met Eleonora Constancia van Vlooswijk tot Papekop.


Foto van de situatie van kasteeltoren Schonauwen in 1988/1989 (Schalkwijkseweg 15), heden Granietsteen 50. Foto: O.J. Wttewaall. Foto van de situatie van kasteeltoren Schonauwen in 1988/1989 (Schalkwijkseweg 15), heden Granietsteen 50. Foto: O.J. Wttewaall.Verdeling van de ambachtsheerlijkheden

Houten en 't Goy en Mijdrecht

Portret van Gerlach Theodorus van der Capellen (1734-1805), heer van Houten en 't Goy en Mijdrecht. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Gerlach Theodorus van der Capellen (1734-1805), heer van Houten en 't Goy en Mijdrecht. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Frederika Johanna van Hangest d'Yvoy (1747-1812). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Frederika Johanna van Hangest d'Yvoy (1747-1812). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


              

Overgetekende reconstructie tekening van kasteel Schonauwen. Getekend door Peter Koch, 2013. Overgetekende reconstructie tekening van kasteel Schonauwen. Getekend door Peter Koch, 2013.


Veilingbiljet van de vrijwillige verkoping van de ridderhofstad Schonauwen, met aantekeningen betreffende onder meer de koop door de 'Vrouwe van Mijdrecht' (Van Hangest d'Yvoy) voor ƒ. 7000,-. Gedrukt, ca. 1758. Bron: Het Utrechts Archief, 274, 239. Veilingbiljet van de vrijwillige verkoping van de ridderhofstad Schonauwen, met aantekeningen betreffende onder meer de koop door de 'Vrouwe van Mijdrecht' (Van Hangest d'Yvoy) voor ƒ. 7000,-. Gedrukt, ca. 1758. Bron: Het Utrechts Archief, 274, 239.


    

Gezicht op het omgrachte kasteel Schonauwen bij Houten uit het zuidoosten naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201890. Gezicht op het omgrachte kasteel Schonauwen bij Houten uit het zuidoosten naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201890.Heerlijkheid of kasteel Mijdirecht was in het bezit van de familie Van der Capellen gekomen nadat Steven Frederik van der Capellen, die heer van Schalkwijk was huwde op 24 mei 1696 met Digna Elisabeth Booth tot Mijdrecht.

Zij hertrouwde in april 1709 met Jaspar van Lynden, heer van Oud-Wulven en Wayen.

Hij kocht op woensdag 4 juni 1714 voor f. 13.000-, gulden de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy aan.


Op woensdag 6 juni 1714 verkochte de Staten van Utrecht of het Ridderschap van Utrecht diverse ambachtsheerlijkheden aan particuliere. De ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy werd door de schout van betreffende dorpen voor f. 13.000-, gulden verkocht. De duurste van alle heerlijkheden. Bron: Delpher.nl,Groot Plakkaatboek van Utrecht, J. van de Water 1856. Op woensdag 6 juni 1714 verkochte de Staten van Utrecht of het Ridderschap van Utrecht diverse ambachtsheerlijkheden aan particuliere. De ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy werd door de schout van betreffende dorpen voor f. 13.000-, gulden verkocht. De duurste van alle heerlijkheden. Bron: Delpher.nl,Groot Plakkaatboek van Utrecht, J. van de Water 1856.Jaspar van Lynden zijn stiefzoon Alexander Hendrik van der Capellen zou in 1734 na het overlijden van Jaspar de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy vererven.

Na het overlijden van Alexander Hendrik van Capellen (1703-1740) zou de ambachtsheerlijkheid overgaan op zijn broer Evert Cornelis van der Capellen.

Na het overlijden van Evert Cornelis van der Capellen in 1759 kwam de ambachtsheerlijk Houten en 't Goy toe aan zijn neef Gerlach Theodorus van der Capellen.


Op woensdag 6 juni 1714 verkochte de Staten van Utrecht of het Ridderschap van Utrecht diverse ambachtsheerlijkheden aan particuliere. De ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy werd door de schout van betreffende dorpen voor f. 13.000-, gulden verkocht. De duurste van alle heerlijkheden (2). Bron: Delpher.nl,Groot Plakkaatboek van Utrecht, J. van de Water 1856. Op woensdag 6 juni 1714 verkochte de Staten van Utrecht of het Ridderschap van Utrecht diverse ambachtsheerlijkheden aan particuliere. De ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy werd door de schout van betreffende dorpen voor f. 13.000-, gulden verkocht. De duurste van alle heerlijkheden (2). Bron: Delpher.nl,Groot Plakkaatboek van Utrecht, J. van de Water 1856.


Boedelscheidingsakte van de schout van Houten, Jaspar van Lynden waar de heerlijkheid aan zijn peetkind Alexander Hendrik van der Capellen toebeeld kreeg. De scheiding van de boedel gebeurde ten overstaan van de Utrechtse notaris H. van Hees op vrijdag 5 november 1734. Beschrijving van akte. (1) Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 892, aktenummer: 70. Boedelscheidingsakte van de schout van Houten, Jaspar van Lynden waar de heerlijkheid aan zijn peetkind Alexander Hendrik van der Capellen toebeeld kreeg. De scheiding van de boedel gebeurde ten overstaan van de Utrechtse notaris H. van Hees op vrijdag 5 november 1734. Beschrijving van akte. (1) Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 892, aktenummer: 70.


Boedelscheidingsakte van de schout van Houten, Jaspar van Lynden waar de heerlijkheid aan zijn peetkind Alexander Hendrik van der Capellen toebeeld kreeg. De scheiding van de boedel gebeurde ten overstaan van de Utrechtse notaris H. van Hees op vrijdag 5 november 1734. Beschrijving van akte. (2) Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 892, aktenummer: 70. Boedelscheidingsakte van de schout van Houten, Jaspar van Lynden waar de heerlijkheid aan zijn peetkind Alexander Hendrik van der Capellen toebeeld kreeg. De scheiding van de boedel gebeurde ten overstaan van de Utrechtse notaris H. van Hees op vrijdag 5 november 1734. Beschrijving van akte. (2) Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 892, aktenummer: 70.


Boedelscheidingsakte van de schout van Houten, Jaspar van Lynden waar de heerlijkheid aan zijn peetkind Alexander Hendrik van der Capellen toebeeld kreeg. De scheiding van de boedel gebeurde ten overstaan van de Utrechtse notaris H. van Hees op vrijdag 5 november 1734. Handtekening van familieleden Van der Capellen. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 892, aktenummer: 70. Boedelscheidingsakte van de schout van Houten, Jaspar van Lynden waar de heerlijkheid aan zijn peetkind Alexander Hendrik van der Capellen toebeeld kreeg. De scheiding van de boedel gebeurde ten overstaan van de Utrechtse notaris H. van Hees op vrijdag 5 november 1734. Handtekening van familieleden Van der Capellen. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 892, aktenummer: 70.


       

De naam 'Jasper van Lynden' schout van Houten in de 17-eeuw op de klok in de kerktoren aan de Lobbendijk 1 in 1960-1970. De anno vermelding 1671 op de klok. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033 208. De naam 'Jasper van Lynden' schout van Houten in de 17-eeuw op de klok in de kerktoren aan de Lobbendijk 1 in 1960-1970. De anno vermelding 1671 op de klok. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033 208.


De naam 'Jasper van Lynden' schout van Houten in de 17-eeuw op de klok in de kerktoren aan de Lobbendijk 1 in 1960-1970. De anno vermelding 1671 op de klok. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033 208. De naam 'Jasper van Lynden' schout van Houten in de 17-eeuw op de klok in de kerktoren aan de Lobbendijk 1 in 1960-1970. De anno vermelding 1671 op de klok. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033 208.


De naam 'Jasper van Lynden' schout van Houten in de 17-eeuw op de klok in de kerktoren aan de Lobbendijk 1 in 1960-1970. De klok in de toren met de slaghamer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033 208. De naam 'Jasper van Lynden' schout van Houten in de 17-eeuw op de klok in de kerktoren aan de Lobbendijk 1 in 1960-1970. De klok in de toren met de slaghamer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033 208.


De torenklok voor de kerktoren aan de Lobbendijk 1 in de Tweede Wereld Oorlog geconfisceerd door de Duitse bezetter. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033 208. De torenklok voor de kerktoren aan de Lobbendijk 1 in de Tweede Wereld Oorlog geconfisceerd door de Duitse bezetter. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033 208.


   


Op donderdag 14 juni 1714 ten overstaan van de Utrechtse notaris D. Houtman werd het testament opgemaakt van Evert Cornelis van der Capellen waarbij de ambachtsheerlijkheid en het kasteel van Mijdrecht als hij zou overlijden zou nalaten aan zijn broer Gerlach Frederik van der Capellen of Alexander Hendrik van der Capellen.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 971, aktenummer: 38.


In de zomer van 1812 net voor het overlijden van Frederika Johanna van Hangest d'Yvoy, Vrouwe van Houten en 't Goy en Mijdrecht laat zij op haar sterfbed op kasteel Schonauwen in het bijzijn van notaris Noordbeek uit Wijk biij Duurstede haar testament opmaken. Hierin bepaald zij dat haar neven en nichten haar nalatenschap mogen afhandelen. Inplaats van haar 2 zuster en 2 broeders. Bron: Regionaal Archief, Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1785. In de zomer van 1812 net voor het overlijden van Frederika Johanna van Hangest d'Yvoy, Vrouwe van Houten en 't Goy en Mijdrecht laat zij op haar sterfbed op kasteel Schonauwen in het bijzijn van notaris Noordbeek uit Wijk biij Duurstede haar testament opmaken. Hierin bepaald zij dat haar neven en nichten haar nalatenschap mogen afhandelen. Inplaats van haar 2 zuster en 2 broeders. Bron: Regionaal Archief, Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1785.Op donderdag 24 september 1801 erft Gerlach Theodorus van der Capellen van zijn overleden broer Daniel Cornelis van der Capellen uit zijn nalatenschap, uitgeschreven en gesproken ten overstaan van de Utrechtse notaris Cornelis de Wijs, het kasteel en de ambachtsheerlijkheid Mijdrecht.

Bron: Het Utrechts Archief, 1963, aktenummer: 57.

Op zondag 1 november 1801, vier jaar voor het overlijden van dhr. Gerlach Theodorus van der Capellen maakte hij ten overstaan van de Utrechtse notaris W. van der Well zijn testamentaire beschikking voor de langstlevende op.

Bron: Het Utrechts Archief, 2001, aktenummer: 69.

Na het overlijden van Gerlach Theodorus van der Capellen in 1805, zou zijn echtgenote in augustus 1812 overlijden. In de zomer van 1812 maakte Frederika Johanna van Hangest d'Yvoy haar testament op bij notaris Noordbeek, ter standplaats Wijk bij Duurstede. Hierin bepaalt zij, dat geen van haar twee zuster of twee broeders haar roerende, vast- of onroerende goederen krijgen en dat deze nimmer verkocht mogen worden.

Dit laatste gebeurt wel naar haar overlijden om ze de erfgename een grote schuld bij diverse schuldeisers moeten vereffenen.
Haar neven en nichten krijgen één ieder 1/5 deel van het te verdelen goed. Maar dat zij elk onderling onder elkaar moeten uitmaken hoe haar nalatenschap moeten worden verdeeld.

Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1785.


Detail van een kaart uit het kaartenboek van de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk bij Utrecht uit 1662 van boerderij Schoneveld te Houten en zijn landerijen die in het midden van de zeventiende-eeuw behoorde bij het convent. Links de Houtensewetering (weg) en bovenaan de Leedijkerhout (Leedijk). Links van de boerderij een stippelijntje van noord naar zuid dat was het zandpad van Utrecht, Houten naar het Culemborgs Veer, onderhouden door de Staten van Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, 1005-1, 78 f.27. Detail van een kaart uit het kaartenboek van de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk bij Utrecht uit 1662 van boerderij Schoneveld te Houten en zijn landerijen die in het midden van de zeventiende-eeuw behoorde bij het convent. Links de Houtensewetering (weg) en bovenaan de Leedijkerhout (Leedijk). Links van de boerderij een stippelijntje van noord naar zuid dat was het zandpad van Utrecht, Houten naar het Culemborgs Veer, onderhouden door de Staten van Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, 1005-1, 78 f.27.In het voorjaar van 1813 regelen de neven en nichten Van Hangest d'Yvoy de boedelscheiding en verdeling van hun tante Frederika Johanna van Hangest d'Yvoy ten overstraan van de Utrechtse notaris Gerardus Henricus Stevens.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 3615, aktenummers: 440, 444, 457, 546, 547, 550, 583, 585, 586, 587, 588, 591, 608, 618 en 645.

Neef Maximiliaan Louis van Hangest baron d'Yvoy (1753-1831) weet het met zijn neef Jacob Jan van Hangest d'Yvoy (1779-1854) het op een akkoord te gooien.

Uit de erfenis van oom Gerlach Theodorus van der Capellen en tante Frederika Johanna van Hangest d'Yvoy is één van de weinig overgebleven goederen. De ambachtsheerlijkheden Houten en 't Goy en Mijdrecht.

Maxilimiliaan koopt/neemt uit de nalatenschap van oom en tante de ambachtsheerlijkheid Mijdrecht aan. Waarop voor neef Jacob Jan van Hangest baron d'Yvoy ook de ambachtsheerlijkheid Mijdrecht aanneemt/koopt met hierbij ook de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy.

In 1827 en 1829 wordt Jacob Jan van Hangest baron d'Yvoy vader van twee zonen. Waarna na zijn overlijden in 1854 de titels van heer van ... Mijdrecht en Houten en 't Goy over de oudste en jongst zoon verdeeld worden.


Portret van Jacob Jan van Hangest baron d' Yvoy, Heer van Houten en 't Goy en Mijdrecht, geboren 1779. Portret in 1835-1845. Bron: RKD. Portret van Jacob Jan van Hangest baron d' Yvoy, Heer van Houten en 't Goy en Mijdrecht, geboren 1779. Portret in 1835-1845. Bron: RKD.


          

Gezicht op het dorp Houten als reconstructie tekening uit de twaalfde- of dertiende eeuw. Tekening: Peter Koch. Gezicht op het dorp Houten als reconstructie tekening uit de twaalfde- of dertiende eeuw. Tekening: Peter Koch.


Fragment van een Koninklijk Besluit van 20 februari 1840, nummer: 126 waar Jacob Jan van Hangest baron d'Yvoy, heer van Houten en 't Goy aan Koning Willem I, burgemeester Samuel van Raven voordraagt als nieuwe burgmeester van Houten. Bron: Nationaal Archief. Fragment van een Koninklijk Besluit van 20 februari 1840, nummer: 126 waar Jacob Jan van Hangest baron d'Yvoy, heer van Houten en 't Goy aan Koning Willem I, burgemeester Samuel van Raven voordraagt als nieuwe burgmeester van Houten. Bron: Nationaal Archief.


Een reconstructie tekening van het toenmalige kasteel Opgooie ('t Goy) (twaalfden en dertiende eeuw) aan de Wickenburghseweg. Tekening is niet gebaseerd op eigen interpretatie. Wel is het vermoeden dat het kasteel een voor- en achterburcht had. Bovenaan het dorpje Oostrum aan het Groenedijkje wat later oude Goyse dorp werd. Tekening: Peter Kocht. Een reconstructie tekening van het toenmalige kasteel Opgooie ('t Goy) (twaalfden en dertiende eeuw) aan de Wickenburghseweg. Tekening is niet gebaseerd op eigen interpretatie. Wel is het vermoeden dat het kasteel een voor- en achterburcht had. Bovenaan het dorpje Oostrum aan het Groenedijkje wat later oude Goyse dorp werd. Tekening: Peter Kocht.


     

Portret van Mr. Daniel Maximiliaan Marie van Hangest baron d'Yvoy (1827-1892) als 5-jarig kind. Huwde in 1855 met Catharina Constantioa Wilhelmina gravin van Limburg Stirum. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Mr. Daniel Maximiliaan Marie van Hangest baron d'Yvoy (1827-1892) als 5-jarig kind. Huwde in 1855 met Catharina Constantioa Wilhelmina gravin van Limburg Stirum. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Mr. Daniel Maximiliaan Marie van Hangest baron d'Yvoy (1827-1892). Huwde in 1855 met Catharina Constantioa Wilhelmina gravin van Limburg Stirum. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Mr. Daniel Maximiliaan Marie van Hangest baron d'Yvoy (1827-1892). Huwde in 1855 met Catharina Constantioa Wilhelmina gravin van Limburg Stirum. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


  

In het voorjaar van 1813 regelen de neven en nichten van Frederika Johanna van Hangest d'Yvoy haar nalatenschap van boedel en onroerend goed. Zij had met haar echtgenoot Gerlach Theodorus van der Capellen in de loop van de jaren een grote schuld opgebouwd. Waardoor zijn al het vast- en onroerend goed moesten verkopen. De titels van de voormalige ambachtsheerlijkheden staat zoals in deze afbeelding te lezen van 'Houten en 't Goy en Mijdrecht' werden verdeel onder de twee neven van tante Frederik van Hanges d'Yvoy aan Jacob Jan van Hangest d'Yvoy em Maximiliaan van Hangest d'Yvoy. Bij diverse procuratie werden in het voorjaar van 1813 de zaken van tante afgehandeld bij de Utrechtse notaris Gerardus Henricus Stevens. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4. 3615, vele diverse aktenummers ... . In het voorjaar van 1813 regelen de neven en nichten van Frederika Johanna van Hangest d'Yvoy haar nalatenschap van boedel en onroerend goed. Zij had met haar echtgenoot Gerlach Theodorus van der Capellen in de loop van de jaren een grote schuld opgebouwd. Waardoor zijn al het vast- en onroerend goed moesten verkopen. De titels van de voormalige ambachtsheerlijkheden staat zoals in deze afbeelding te lezen van 'Houten en 't Goy en Mijdrecht' werden verdeel onder de twee neven van tante Frederik van Hanges d'Yvoy aan Jacob Jan van Hangest d'Yvoy em Maximiliaan van Hangest d'Yvoy. Bij diverse procuratie werden in het voorjaar van 1813 de zaken van tante afgehandeld bij de Utrechtse notaris Gerardus Henricus Stevens. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4. 3615, vele diverse aktenummers ... .


Jacob Jan van Hangest baron d'Yvoy, Heer van Houten en 't Goy en Mijdrecht (1779-1854, huwde in 1826 met Louise M.A. Hoffmann. Naar een tekening van jhr. Pieter van Loon in 1838. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Jacob Jan van Hangest baron d'Yvoy, Heer van Houten en 't Goy en Mijdrecht (1779-1854, huwde in 1826 met Louise M.A. Hoffmann. Naar een tekening van jhr. Pieter van Loon in 1838. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


In het voorjaar van 1813 regelen de neven en nichten van Frederika Johanna van Hangest d'Yvoy haar nalatenschap van boedel en onroerend goed. Zij had met haar echtgenoot Gerlach Theodorus van der Capellen in de loop van de jaren een grote schuld opgebouwd. Waardoor zijn al het vast- en onroerend goed moesten verkopen. De titels van de voormalige ambachtsheerlijkheden staat zoals in deze afbeelding te lezen van 'Houten en 't Goy en Mijdrecht' werden verdeel onder de twee neven van tante Frederik van Hanges d'Yvoy aan Jacob Jan van Hangest d'Yvoy em Maximiliaan van Hangest d'Yvoy. Bij diverse procuratie werden in het voorjaar van 1813 de zaken van tante afgehandeld bij de Utrechtse notaris Gerardus Henricus Stevens. Handtekeningen van de familieleden d'Yvoy en andere erfgename. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4. 3615, vele diverse aktenummers ... . In het voorjaar van 1813 regelen de neven en nichten van Frederika Johanna van Hangest d'Yvoy haar nalatenschap van boedel en onroerend goed. Zij had met haar echtgenoot Gerlach Theodorus van der Capellen in de loop van de jaren een grote schuld opgebouwd. Waardoor zijn al het vast- en onroerend goed moesten verkopen. De titels van de voormalige ambachtsheerlijkheden staat zoals in deze afbeelding te lezen van 'Houten en 't Goy en Mijdrecht' werden verdeel onder de twee neven van tante Frederik van Hanges d'Yvoy aan Jacob Jan van Hangest d'Yvoy em Maximiliaan van Hangest d'Yvoy. Bij diverse procuratie werden in het voorjaar van 1813 de zaken van tante afgehandeld bij de Utrechtse notaris Gerardus Henricus Stevens. Handtekeningen van de familieleden d'Yvoy en andere erfgename. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4. 3615, vele diverse aktenummers ... .


   

Portret van Jacob Jan van Hangest baron d' Yvoy, Heer van Houten en 't Goy en Mijdrecht, geboren 1779. Portret in 1835-1845. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 104937. Portret van Jacob Jan van Hangest baron d' Yvoy, Heer van Houten en 't Goy en Mijdrecht, geboren 1779. Portret in 1835-1845. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 104937.


Portret van Maximiliaan Louis van Hangest baron d'Yvoy (1774-1840), heer van Mijdrecht. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Maximiliaan Louis van Hangest baron d'Yvoy (1774-1840), heer van Mijdrecht. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


  

Op woensdag 23 april 1760 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Rijk van Vliet de boedel verdeeld van Evert Cornelis van der Capellen (1703-1759). Aan zijn halfbroer Gerlach Theodorus van der Capellen werd de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy toebedeeld. Die hij tot zijn overlijden in 1805 zou bezitten. Beeld van een akte die in het dorpsgerecht archief bewaard is gebleven. (1/3). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 064. Op woensdag 23 april 1760 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Rijk van Vliet de boedel verdeeld van Evert Cornelis van der Capellen (1703-1759). Aan zijn halfbroer Gerlach Theodorus van der Capellen werd de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy toebedeeld. Die hij tot zijn overlijden in 1805 zou bezitten. Beeld van een akte die in het dorpsgerecht archief bewaard is gebleven. (1/3). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 064.


Gezicht op het landschap in de omgeving van Houten, herkenbaar aan de kerktoren in de zomer van 1758. Mannetje op het pad lijkt ten opzichte van de kerktoren richting het noordwesten te lopen op het Loerikse zandpad of de Loerikseweg. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200567. Gezicht op het landschap in de omgeving van Houten, herkenbaar aan de kerktoren in de zomer van 1758. Mannetje op het pad lijkt ten opzichte van de kerktoren richting het noordwesten te lopen op het Loerikse zandpad of de Loerikseweg. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200567.


         

Portret van Catharina Johanna Broen (1793-1821), echtgenote van Paul Engelbrecht van baron Hangest d'Yvoy (1776-1843). Naar de hand van C.H. Hodges. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Catharina Johanna Broen (1793-1821), echtgenote van Paul Engelbrecht van baron Hangest d'Yvoy (1776-1843). Naar de hand van C.H. Hodges. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Paul Engelbrecht van baron Hangest d'Yvoy (1776-1843), echtgenoot van Catharina Johanna Broen (1793-1821). Naar de hand van C.H. Hodges. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Paul Engelbrecht van baron Hangest d'Yvoy (1776-1843), echtgenoot van Catharina Johanna Broen (1793-1821). Naar de hand van C.H. Hodges. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


  

Op woensdag 23 april 1760 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Rijk van Vliet de boedel verdeeld van Evert Cornelis van der Capellen (1703-1759). Aan zijn halfbroer Gerlach Theodorus van der Capellen werd de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy toebedeeld krijg samen met herberg De Roskam aan het Plein. waar de schout en schepenen zitting hielden (burgemeester en wethouders in de middeleeuwen). Die hij tot zijn overlijden in 1805 zou bezitten. Beeld van een akte die in het dorpsgerecht archief bewaard is gebleven. (2/3). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 064. Op woensdag 23 april 1760 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Rijk van Vliet de boedel verdeeld van Evert Cornelis van der Capellen (1703-1759). Aan zijn halfbroer Gerlach Theodorus van der Capellen werd de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy toebedeeld krijg samen met herberg De Roskam aan het Plein. waar de schout en schepenen zitting hielden (burgemeester en wethouders in de middeleeuwen). Die hij tot zijn overlijden in 1805 zou bezitten. Beeld van een akte die in het dorpsgerecht archief bewaard is gebleven. (2/3). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 064.


Portret van Louis Gaspard Adrien baron van Hangest d'Yvoy (1857-1927) en Louise Antoinette Maximilienne barones van Hangest d'Yvoy (1856-1950). Bron: RKD. Portret van Louis Gaspard Adrien baron van Hangest d'Yvoy (1857-1927) en Louise Antoinette Maximilienne barones van Hangest d'Yvoy (1856-1950). Bron: RKD.


    

Op woensdag 23 april 1760 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Rijk van Vliet de boedel verdeeld van Evert Cornelis van der Capellen (1703-1759). Aan zijn halfbroer Gerlach Theodorus van der Capellen werd de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy toebedeeld. Die hij tot zijn overlijden in 1805 zou bezitten. Beeld van een akte die in het dorpsgerecht archief bewaard is gebleven. Beschrijving van aankoop van de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy op woensdag 6 juni 1714 kocht Jasper van Lynden de heerlijkheid van de Staten van Utrecht voor f. 13.000-, gulden. Op 17 september 1731 sterft Jaspar van Lynden. Zijn vrouw overlijdt op 6 mei 1732. Hun kleinzoon Jasper Scheurwater is advocaat en wordt heer van Oud-Wulven en Waaien. Zijn stiefkind Alexander Hendrik van der Capellen wordt Heer van Houten en ’t Goy. Op 5 maart 1734 wordt de boedel van Jaspar en Digna verdeeld onder de erfgenamen. Alexander Hendrik van der Capellen (1707-1740) was de achter oom van Gerlach Theodorus van der Capellen (1734-1805) die later heer van Houten en 't Goy en Mijdrecht zou worden. Eind van het document. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 064. Op woensdag 23 april 1760 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Rijk van Vliet de boedel verdeeld van Evert Cornelis van der Capellen (1703-1759). Aan zijn halfbroer Gerlach Theodorus van der Capellen werd de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy toebedeeld. Die hij tot zijn overlijden in 1805 zou bezitten. Beeld van een akte die in het dorpsgerecht archief bewaard is gebleven. Beschrijving van aankoop van de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy op woensdag 6 juni 1714 kocht Jasper van Lynden de heerlijkheid van de Staten van Utrecht voor f. 13.000-, gulden. Op 17 september 1731 sterft Jaspar van Lynden. Zijn vrouw overlijdt op 6 mei 1732. Hun kleinzoon Jasper Scheurwater is advocaat en wordt heer van Oud-Wulven en Waaien. Zijn stiefkind Alexander Hendrik van der Capellen wordt Heer van Houten en ’t Goy. Op 5 maart 1734 wordt de boedel van Jaspar en Digna verdeeld onder de erfgenamen. Alexander Hendrik van der Capellen (1707-1740) was de achter oom van Gerlach Theodorus van der Capellen (1734-1805) die later heer van Houten en 't Goy en Mijdrecht zou worden. Eind van het document. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 064.


't Heerenhuis in 1840 gebouwd in opdracht H.B Nieuwenhuys, toenmalige eigenaar van kasteel Schonauwen. Foto uit 1988/1989 (Schalkwijkseweg 11, heden Granietseen 56 en 58. Foto: O.J. Wttewaall. 't Heerenhuis in 1840 gebouwd in opdracht H.B Nieuwenhuys, toenmalige eigenaar van kasteel Schonauwen. Foto uit 1988/1989 (Schalkwijkseweg 11, heden Granietseen 56 en 58. Foto: O.J. Wttewaall.


              

't Heerenhuis in 1840 gebouwd in opdracht H.B Nieuwenhuys, toenmalige eigenaar van kasteel Schonauwen. Foto uit 1988/1989 (Schalkwijkseweg 11, heden Granietseen 56 en 58. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. 't Heerenhuis in 1840 gebouwd in opdracht H.B Nieuwenhuys, toenmalige eigenaar van kasteel Schonauwen. Foto uit 1988/1989 (Schalkwijkseweg 11, heden Granietseen 56 en 58. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


   

Uittreksel waar Gerlach Theodorus van der Capellen in 1769 aan het Ridderschap van Utrecht schrijft over zijn aankoop in 1764 van de hofstede of boerderij Schoneveld van Jacob Carel Martens voor de koopsom van ƒ. 10.000. Bewijs geschreven om de adelskwalificatie te krijgen om bij het Ridderschap van Utrecht opgenomen te worden. Bron: Het Utrechts Archief, 1010 802. Uittreksel waar Gerlach Theodorus van der Capellen in 1769 aan het Ridderschap van Utrecht schrijft over zijn aankoop in 1764 van de hofstede of boerderij Schoneveld van Jacob Carel Martens voor de koopsom van ƒ. 10.000. Bewijs geschreven om de adelskwalificatie te krijgen om bij het Ridderschap van Utrecht opgenomen te worden. Bron: Het Utrechts Archief, 1010 802.


Gezicht op de kasteeltoren Schonauwen in Granietsteen nr. 50 in de periode 1910-1940. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: OF-08225. Gezicht op de kasteeltoren Schonauwen in Granietsteen nr. 50 in de periode 1910-1940. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: OF-08225.


Op 18 maart 1769 schrijven de schouten van Houten en 't Goy een kopie vanuit het dorpsgericht van De Roskam waarbij ze de ambachtsheerlijkheid van Houten en 't Goy taxeren op ƒ. 24.000,- gulden. Brief gericht aan het Ridderschap van Utrecht om Gericht Theodorus van der Capellen die ambachtsheer was te helpen de adelskwalificatie te krijgen om op genomen te worden tot het Ridderschap van Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, 1010 802. Op 18 maart 1769 schrijven de schouten van Houten en 't Goy een kopie vanuit het dorpsgericht van De Roskam waarbij ze de ambachtsheerlijkheid van Houten en 't Goy taxeren op ƒ. 24.000,- gulden. Brief gericht aan het Ridderschap van Utrecht om Gericht Theodorus van der Capellen die ambachtsheer was te helpen de adelskwalificatie te krijgen om op genomen te worden tot het Ridderschap van Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, 1010 802.


Het dorp Houten met plein op 3 pril 1996. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)bte Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 322.183. Het dorp Houten met plein op 3 pril 1996. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)bte Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 322.183.


Fragment uit een brief van Gerlach Theodoor van der Capellen van Schonauwen, lid van de Ridderschap van Utrecht, en gedeputeerde in de Admiraliteit te Amsterdam. Met rechtsonder zijn handtekening en links de plaats, waar de brief is geschreven op kasteel Schonauwen op donderdag 21 november 1782. Bron: Het Utrechts Archief, 1010, 567. Fragment uit een brief van Gerlach Theodoor van der Capellen van Schonauwen, lid van de Ridderschap van Utrecht, en gedeputeerde in de Admiraliteit te Amsterdam. Met rechtsonder zijn handtekening en links de plaats, waar de brief is geschreven op kasteel Schonauwen op donderdag 21 november 1782. Bron: Het Utrechts Archief, 1010, 567.


Twee mensen en een hond poseren voor het koetshuis van kasteel Schonauwen aan het Granietsteen in 1920. Bron: RAZU, 353. Twee mensen en een hond poseren voor het koetshuis van kasteel Schonauwen aan het Granietsteen in 1920. Bron: RAZU, 353.


Luchtfoto van het koetshuis van Kasteel Schonauwen. Met dank aan Toon van Nuland. Luchtfoto van het koetshuis van Kasteel Schonauwen. Met dank aan Toon van Nuland.


Luchtfoto van het koetshuis van Kasteel Schonauwen in de jaren tachtig. Met dank aan Toon van Nuland. Luchtfoto van het koetshuis van Kasteel Schonauwen in de jaren tachtig. Met dank aan Toon van Nuland.


         

Op zaterdag 10 april van het jaar 1852 werd de buitenplaats Oudwijk aangeboden op een veiling ten overstaan van de Utrechtse notaris Buskes. De heer Hendrik Rudolph Willem baron Goltstein, kamerheer van zijne koninklijke hoogheid de koning verkocht de buitenplaats. Op veilingperceelnr. 5 werd de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy verkocht. Baron Goltstein was niet de eigenaar van de heerlijkheid. Bij de veiling werd de heerlijkheid apart aangeboden door Jan Jacob van Hangest baron d'Yvoy. de nieuwe eigenaar van de buitenplaats werd de heer Jacob Gerard Nes. Bron: delpher.nl. Op zaterdag 10 april van het jaar 1852 werd de buitenplaats Oudwijk aangeboden op een veiling ten overstaan van de Utrechtse notaris Buskes. De heer Hendrik Rudolph Willem baron Goltstein, kamerheer van zijne koninklijke hoogheid de koning verkocht de buitenplaats. Op veilingperceelnr. 5 werd de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy verkocht. Baron Goltstein was niet de eigenaar van de heerlijkheid. Bij de veiling werd de heerlijkheid apart aangeboden door Jan Jacob van Hangest baron d'Yvoy. de nieuwe eigenaar van de buitenplaats werd de heer Jacob Gerard Nes. Bron: delpher.nl.


Op zaterdag 10 april van het jaar 1852 vond ten overstaan van de notaris Buskes te Utrecht de verkoop plaats van het buitengoed Oudwijk (Oudwijk 19). De toenmalige eigenaar Hendrik Rudolph Willem baron Goltstein verkocht het goed aan de heer Jacob Gerard Nes. De heerlijkheid Houten en 't Goy behoorde niet bij de buitenplaats Oudwijk. Deze werd aprt bij de veiling aangeboden door Jan Jacob van Hangest baron d'Yvoy. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 4140, aktenummer: 1009. Op zaterdag 10 april van het jaar 1852 vond ten overstaan van de notaris Buskes te Utrecht de verkoop plaats van het buitengoed Oudwijk (Oudwijk 19). De toenmalige eigenaar Hendrik Rudolph Willem baron Goltstein verkocht het goed aan de heer Jacob Gerard Nes. De heerlijkheid Houten en 't Goy behoorde niet bij de buitenplaats Oudwijk. Deze werd aprt bij de veiling aangeboden door Jan Jacob van Hangest baron d'Yvoy. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 4140, aktenummer: 1009.


Op zaterdag 10 april van het jaar 1852 vond ten overstaan van de notaris Buskes te Utrecht de verkoop plaats van het buitengoed Oudwijk (Oudwijk 19). De toenmalige eigenaar Hendrik Rudolph Willem baron Goltstein verkocht het goed aan de heer Jacob Gerard Nes. De heerlijkheid Houten en 't Goy behoorde niet bij de buitenplaats Oudwijk. Deze werd aprt bij de veiling aangeboden door Jan Jacob van Hangest baron d'Yvoy. Aanbieding van perceel nr. 5 de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 4140, aktenummer: 1009. Op zaterdag 10 april van het jaar 1852 vond ten overstaan van de notaris Buskes te Utrecht de verkoop plaats van het buitengoed Oudwijk (Oudwijk 19). De toenmalige eigenaar Hendrik Rudolph Willem baron Goltstein verkocht het goed aan de heer Jacob Gerard Nes. De heerlijkheid Houten en 't Goy behoorde niet bij de buitenplaats Oudwijk. Deze werd aprt bij de veiling aangeboden door Jan Jacob van Hangest baron d'Yvoy. Aanbieding van perceel nr. 5 de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 4140, aktenummer: 1009.


Op zaterdag 10 april van het jaar 1852 vond ten overstaan van de notaris Buskes te Utrecht de verkoop plaats van het buitengoed Oudwijk (Oudwijk 19). De toenmalige eigenaar Hendrik Rudolph Willem baron Goltstein verkocht het goed aan de heer Jacob Gerard Nes. De heerlijkheid Houten en 't Goy behoorde niet bij de buitenplaats Oudwijk. Deze werd aprt bij de veiling aangeboden door Jan Jacob van Hangest baron d'Yvoy. Aanbieding van perceel nr. 5 de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy. Bod door de heer Geelkerken, burgemeester van de gemeente Bunnik op de heerlijkheid van ƒ.1.000-, gulden. Veilingsperceel werd niet verhoogd maar opgehouden. Waardoor de heerlijkheid niet verkocht werd. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 4140, aktenummer: 1009. Op zaterdag 10 april van het jaar 1852 vond ten overstaan van de notaris Buskes te Utrecht de verkoop plaats van het buitengoed Oudwijk (Oudwijk 19). De toenmalige eigenaar Hendrik Rudolph Willem baron Goltstein verkocht het goed aan de heer Jacob Gerard Nes. De heerlijkheid Houten en 't Goy behoorde niet bij de buitenplaats Oudwijk. Deze werd aprt bij de veiling aangeboden door Jan Jacob van Hangest baron d'Yvoy. Aanbieding van perceel nr. 5 de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy. Bod door de heer Geelkerken, burgemeester van de gemeente Bunnik op de heerlijkheid van ƒ.1.000-, gulden. Veilingsperceel werd niet verhoogd maar opgehouden. Waardoor de heerlijkheid niet verkocht werd. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 4140, aktenummer: 1009.


Op zaterdag 10 april van het jaar 1852 vond ten overstaan van de notaris Buskes te Utrecht de verkoop plaats van het buitengoed Oudwijk (Oudwijk 19). De toenmalige eigenaar Hendrik Rudolph Willem baron Goltstein verkocht het goed aan de heer Jacob Gerard Nes. De heerlijkheid Houten en 't Goy behoorde niet bij de buitenplaats Oudwijk. Deze werd aprt bij de veiling aangeboden door Jan Jacob van Hangest baron d'Yvoy. Beschrijving van machtiging door Jan Jaco van Hangest baron d'Yvoy, heer van Houten en 't Goy. Het enige heerlijk recht was nog de herenbank in de nederlands-hervormde kerk in het Oude Dorp. Aan het recht van bezit van de heerlijkheid Houten en 't Goy zaten geen verdere heerlijke rechten meer verbonden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 4140, aktenummer: 1009. Op zaterdag 10 april van het jaar 1852 vond ten overstaan van de notaris Buskes te Utrecht de verkoop plaats van het buitengoed Oudwijk (Oudwijk 19). De toenmalige eigenaar Hendrik Rudolph Willem baron Goltstein verkocht het goed aan de heer Jacob Gerard Nes. De heerlijkheid Houten en 't Goy behoorde niet bij de buitenplaats Oudwijk. Deze werd aprt bij de veiling aangeboden door Jan Jacob van Hangest baron d'Yvoy. Beschrijving van machtiging door Jan Jaco van Hangest baron d'Yvoy, heer van Houten en 't Goy. Het enige heerlijk recht was nog de herenbank in de nederlands-hervormde kerk in het Oude Dorp. Aan het recht van bezit van de heerlijkheid Houten en 't Goy zaten geen verdere heerlijke rechten meer verbonden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 4140, aktenummer: 1009.


Na het overlijden van Paulus Hendrik Justus Hangest d'Yvoy (1742-1831), heer van Mijdrecht waarbij zijn zoon Maximiliaan Louis Marie van Hangest d 'Yvoy\ (1783-1851) als gemachtide van zijn vader van zijn vader in het bijzijn van zijn andere neven nichten. Waarbij van één ieder alle ouder d 'Yvoy overleden waren en zijn samen ieder 1/5 deel van het vermogen erfde van tante Frederike Johanna van Hangest d'Yvoy (1747-1812), echtgenote van Gerlach Theodorus van der Capellen. Dat bij Frderike haar testament uit 1812 werd toebedeeld onderandere de heerlijkheid Houten en 't Goy. Maar deze tussen 1812 en 1834 uit de boedel niet gerbuikt is voor lverdeling onder de neven en nicht d'Yvoy. Dat besloten werd werd op maandag 5 mei 1834 de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy te verkopen voor ƒ. 600-, gulden aan neef Jan Jacob van Hangest d'Yvoy. Zijn gemachtigde was Johannes Gerardus Geelkerekn, burgemeester van Bunnik. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 22, 362, 55-79, 05-05-1834. Na het overlijden van Paulus Hendrik Justus Hangest d'Yvoy (1742-1831), heer van Mijdrecht waarbij zijn zoon Maximiliaan Louis Marie van Hangest d 'Yvoy\ (1783-1851) als gemachtide van zijn vader van zijn vader in het bijzijn van zijn andere neven nichten. Waarbij van één ieder alle ouder d 'Yvoy overleden waren en zijn samen ieder 1/5 deel van het vermogen erfde van tante Frederike Johanna van Hangest d'Yvoy (1747-1812), echtgenote van Gerlach Theodorus van der Capellen. Dat bij Frderike haar testament uit 1812 werd toebedeeld onderandere de heerlijkheid Houten en 't Goy. Maar deze tussen 1812 en 1834 uit de boedel niet gerbuikt is voor lverdeling onder de neven en nicht d'Yvoy. Dat besloten werd werd op maandag 5 mei 1834 de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy te verkopen voor ƒ. 600-, gulden aan neef Jan Jacob van Hangest d'Yvoy. Zijn gemachtigde was Johannes Gerardus Geelkerekn, burgemeester van Bunnik. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 22, 362, 55-79, 05-05-1834.


Na het overlijden van Paulus Hendrik Justus Hangest d'Yvoy (1742-1831), heer van Mijdrecht waarbij zijn zoon Maximiliaan Louis Marie van Hangest d 'Yvoy\ (1783-1851) als gemachtide van zijn vader van zijn vader in het bijzijn van zijn andere neven nichten. Waarbij van één ieder alle ouder d 'Yvoy overleden waren en zijn samen ieder 1/5 deel van het vermogen erfde van tante Frederike Johanna van Hangest d'Yvoy (1747-1812), echtgenote van Gerlach Theodorus van der Capellen. Dat bij Frderike haar testament uit 1812 werd toebedeeld onderandere de heerlijkheid Houten en 't Goy. Maar deze tussen 1812 en 1834 uit de boedel niet gerbuikt is voor lverdeling onder de neven en nicht d'Yvoy. Dat besloten werd werd op maandag 5 mei 1834 de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy te verkopen voor ƒ. 600-, gulden aan neef Jan Jacob van Hangest d'Yvoy. Zijn gemachtigde was Johannes Gerardus Geelkerekn, burgemeester van Bunnik. Benoeming van neven en nichten d'Yvoy. Bron: Het Utrechts Archief, 22, 362, 55-79, 05-05-1834. Na het overlijden van Paulus Hendrik Justus Hangest d'Yvoy (1742-1831), heer van Mijdrecht waarbij zijn zoon Maximiliaan Louis Marie van Hangest d 'Yvoy\ (1783-1851) als gemachtide van zijn vader van zijn vader in het bijzijn van zijn andere neven nichten. Waarbij van één ieder alle ouder d 'Yvoy overleden waren en zijn samen ieder 1/5 deel van het vermogen erfde van tante Frederike Johanna van Hangest d'Yvoy (1747-1812), echtgenote van Gerlach Theodorus van der Capellen. Dat bij Frderike haar testament uit 1812 werd toebedeeld onderandere de heerlijkheid Houten en 't Goy. Maar deze tussen 1812 en 1834 uit de boedel niet gerbuikt is voor lverdeling onder de neven en nicht d'Yvoy. Dat besloten werd werd op maandag 5 mei 1834 de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy te verkopen voor ƒ. 600-, gulden aan neef Jan Jacob van Hangest d'Yvoy. Zijn gemachtigde was Johannes Gerardus Geelkerekn, burgemeester van Bunnik. Benoeming van neven en nichten d'Yvoy. Bron: Het Utrechts Archief, 22, 362, 55-79, 05-05-1834.


Na het overlijden van Paulus Hendrik Justus Hangest d'Yvoy (1742-1831), heer van Mijdrecht waarbij zijn zoon Maximiliaan Louis Marie van Hangest d 'Yvoy\ (1783-1851) als gemachtide van zijn vader van zijn vader in het bijzijn van zijn andere neven nichten. Waarbij van één ieder alle ouder d 'Yvoy overleden waren en zijn samen ieder 1/5 deel van het vermogen erfde van tante Frederike Johanna van Hangest d'Yvoy (1747-1812), echtgenote van Gerlach Theodorus van der Capellen. Dat bij Frderike haar testament uit 1812 werd toebedeeld onderandere de heerlijkheid Houten en 't Goy. Maar deze tussen 1812 en 1834 uit de boedel niet gerbuikt is voor lverdeling onder de neven en nicht d'Yvoy. Dat besloten werd werd op maandag 5 mei 1834 de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy te verkopen voor ƒ. 600-, gulden aan neef Jan Jacob van Hangest d'Yvoy. Zijn gemachtigde was Johannes Gerardus Geelkerekn, burgemeester van Bunnik. Benoeming van neven en nichten d'Yvoy. Bron: Het Utrechts Archief, 22, 362, 55-79, 05-05-1834. Na het overlijden van Paulus Hendrik Justus Hangest d'Yvoy (1742-1831), heer van Mijdrecht waarbij zijn zoon Maximiliaan Louis Marie van Hangest d 'Yvoy\ (1783-1851) als gemachtide van zijn vader van zijn vader in het bijzijn van zijn andere neven nichten. Waarbij van één ieder alle ouder d 'Yvoy overleden waren en zijn samen ieder 1/5 deel van het vermogen erfde van tante Frederike Johanna van Hangest d'Yvoy (1747-1812), echtgenote van Gerlach Theodorus van der Capellen. Dat bij Frderike haar testament uit 1812 werd toebedeeld onderandere de heerlijkheid Houten en 't Goy. Maar deze tussen 1812 en 1834 uit de boedel niet gerbuikt is voor lverdeling onder de neven en nicht d'Yvoy. Dat besloten werd werd op maandag 5 mei 1834 de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy te verkopen voor ƒ. 600-, gulden aan neef Jan Jacob van Hangest d'Yvoy. Zijn gemachtigde was Johannes Gerardus Geelkerekn, burgemeester van Bunnik. Benoeming van neven en nichten d'Yvoy. Bron: Het Utrechts Archief, 22, 362, 55-79, 05-05-1834.


Ruiter in een oogstveld De oogst bij het dorp Houten in 1854. Bron: Rijksmuseum. Ruiter in een oogstveld De oogst bij het dorp Houten in 1854. Bron: Rijksmuseum.


Na het overlijden van Paulus Hendrik Justus Hangest d'Yvoy (1742-1831), heer van Mijdrecht waarbij zijn zoon Maximiliaan Louis Marie van Hangest d 'Yvoy\ (1783-1851) als gemachtide van zijn vader van zijn vader in het bijzijn van zijn andere neven nichten. Waarbij van één ieder alle ouder d 'Yvoy overleden waren en zijn samen ieder 1/5 deel van het vermogen erfde van tante Frederike Johanna van Hangest d'Yvoy (1747-1812), echtgenote van Gerlach Theodorus van der Capellen. Dat bij Frderike haar testament uit 1812 werd toebedeeld onderandere de heerlijkheid Houten en 't Goy. Maar deze tussen 1812 en 1834 uit de boedel niet gerbuikt is voor lverdeling onder de neven en nicht d'Yvoy. Dat besloten werd werd op maandag 5 mei 1834 de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy te verkopen voor ƒ. 600-, gulden aan neef Jan Jacob van Hangest d'Yvoy. Zijn gemachtigde was Johannes Gerardus Geelkerekn, burgemeester van Bunnik. Benoeming van verkoopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 22, 362, 55-79, 05-05-1834. Na het overlijden van Paulus Hendrik Justus Hangest d'Yvoy (1742-1831), heer van Mijdrecht waarbij zijn zoon Maximiliaan Louis Marie van Hangest d 'Yvoy\ (1783-1851) als gemachtide van zijn vader van zijn vader in het bijzijn van zijn andere neven nichten. Waarbij van één ieder alle ouder d 'Yvoy overleden waren en zijn samen ieder 1/5 deel van het vermogen erfde van tante Frederike Johanna van Hangest d'Yvoy (1747-1812), echtgenote van Gerlach Theodorus van der Capellen. Dat bij Frderike haar testament uit 1812 werd toebedeeld onderandere de heerlijkheid Houten en 't Goy. Maar deze tussen 1812 en 1834 uit de boedel niet gerbuikt is voor lverdeling onder de neven en nicht d'Yvoy. Dat besloten werd werd op maandag 5 mei 1834 de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy te verkopen voor ƒ. 600-, gulden aan neef Jan Jacob van Hangest d'Yvoy. Zijn gemachtigde was Johannes Gerardus Geelkerekn, burgemeester van Bunnik. Benoeming van verkoopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 22, 362, 55-79, 05-05-1834.


Na het overlijden van Paulus Hendrik Justus Hangest d'Yvoy (1742-1831), heer van Mijdrecht waarbij zijn zoon Maximiliaan Louis Marie van Hangest d 'Yvoy\ (1783-1851) als gemachtide van zijn vader van zijn vader in het bijzijn van zijn andere neven nichten. Waarbij van één ieder alle ouder d 'Yvoy overleden waren en zijn samen ieder 1/5 deel van het vermogen erfde van tante Frederike Johanna van Hangest d'Yvoy (1747-1812), echtgenote van Gerlach Theodorus van der Capellen. Dat bij Frderike haar testament uit 1812 werd toebedeeld onderandere de heerlijkheid Houten en 't Goy. Maar deze tussen 1812 en 1834 uit de boedel niet gerbuikt is voor lverdeling onder de neven en nicht d'Yvoy. Dat besloten werd werd op maandag 5 mei 1834 de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy te verkopen voor ƒ. 600-, gulden aan neef Jan Jacob van Hangest d'Yvoy. Zijn gemachtigde was Johannes Gerardus Geelkerekn, burgemeester van Bunnik. Einde van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 22, 362, 55-79, 05-05-1834. Na het overlijden van Paulus Hendrik Justus Hangest d'Yvoy (1742-1831), heer van Mijdrecht waarbij zijn zoon Maximiliaan Louis Marie van Hangest d 'Yvoy\ (1783-1851) als gemachtide van zijn vader van zijn vader in het bijzijn van zijn andere neven nichten. Waarbij van één ieder alle ouder d 'Yvoy overleden waren en zijn samen ieder 1/5 deel van het vermogen erfde van tante Frederike Johanna van Hangest d'Yvoy (1747-1812), echtgenote van Gerlach Theodorus van der Capellen. Dat bij Frderike haar testament uit 1812 werd toebedeeld onderandere de heerlijkheid Houten en 't Goy. Maar deze tussen 1812 en 1834 uit de boedel niet gerbuikt is voor lverdeling onder de neven en nicht d'Yvoy. Dat besloten werd werd op maandag 5 mei 1834 de ambachtsheerlijkheid Houten en 't Goy te verkopen voor ƒ. 600-, gulden aan neef Jan Jacob van Hangest d'Yvoy. Zijn gemachtigde was Johannes Gerardus Geelkerekn, burgemeester van Bunnik. Einde van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 22, 362, 55-79, 05-05-1834.


   

Louis Gaspard Adrien van Hangest varon 'd Yvoy, Heer van Mijdrecht, burgemeester van Ruurlo (1857-1927. Huwde in 1983 met Albertine Ottoline Ernestine gravin van Limburg Stirum. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Louis Gaspard Adrien van Hangest varon 'd Yvoy, Heer van Mijdrecht, burgemeester van Ruurlo (1857-1927. Huwde in 1983 met Albertine Ottoline Ernestine gravin van Limburg Stirum. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


 

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest Baron d'Yvoy  

'Grafschriften, Rouwborden en Kerkglazen in verscheidene plaatsen in Utrecht, Hollamd, Gelderland, en Noord-Brabant en van enkele plaatsen in Duitschland, nagtekend in de jaren 1776-1815 door Maximiliaan Louis van Hangest Baron 'd Yvoy , heer van Mijdrecht (1753-1831, Opperschenker en Kamerheer des Konings Lid van den Hoogen Raad van Adel'. Met dank aan Rinus van den Heijkant. Bron: CBG, Den Haag. 'Grafschriften, Rouwborden en Kerkglazen in verscheidene plaatsen in Utrecht, Hollamd, Gelderland, en Noord-Brabant en van enkele plaatsen in Duitschland, nagtekend in de jaren 1776-1815 door Maximiliaan Louis van Hangest Baron 'd Yvoy , heer van Mijdrecht (1753-1831, Opperschenker en Kamerheer des Konings Lid van den Hoogen Raad van Adel'. Met dank aan Rinus van den Heijkant. Bron: CBG, Den Haag.


Tekening van het grafmonument van Nicolaas Cornelis Crollius, predikant te Houten overleden op 22 december 1743. Graf steen is nog altijd te vinden in de N.H. Kerk van Houten aan het Plein in het Oude Dorp. Tekening uit het Grafschriften en Rouwborden boek van Maximiliaan van Hangest Baron d'Yvoy. Foto met dank aan Rinus van den Heijkant. Bron: CBG, Den Haag. Tekening van het grafmonument van Nicolaas Cornelis Crollius, predikant te Houten overleden op 22 december 1743. Graf steen is nog altijd te vinden in de N.H. Kerk van Houten aan het Plein in het Oude Dorp. Tekening uit het Grafschriften en Rouwborden boek van Maximiliaan van Hangest Baron d'Yvoy. Foto met dank aan Rinus van den Heijkant. Bron: CBG, Den Haag.


Beschrijving van de ambachtsheerlijkheid Houten, met de bezitters van familie Van der Capellen. Uit het grafschriften en Rouwbordenboek van Maximiliaan van Hangest d'Yvoy. Met dank aan de Rinus van de Heijkant. Bron: CBG, Den Haag. Beschrijving van de ambachtsheerlijkheid Houten, met de bezitters van familie Van der Capellen. Uit het grafschriften en Rouwbordenboek van Maximiliaan van Hangest d'Yvoy. Met dank aan de Rinus van de Heijkant. Bron: CBG, Den Haag.


Vier kwartierstaten van Stephan Frederik van der Capellen, Heer van Schalkwijk. Getekend in in het grafschriften en Rouwborden boek van Maximiliaan van Hangest d'Yvoy. Foto: met dank aan Rinus van den Heijkant. Bron: CBG, Den Haag. Vier kwartierstaten van Stephan Frederik van der Capellen, Heer van Schalkwijk. Getekend in in het grafschriften en Rouwborden boek van Maximiliaan van Hangest d'Yvoy. Foto: met dank aan Rinus van den Heijkant. Bron: CBG, Den Haag.


Vier kwartierstaten van de heren Van Wulven uit de zeventiende eeuw, Getekend in het grafschriften en Rouwbordenboek van Maximiliaan van Hangest Baron d'Yvoy. Foto: met dank aan Rinus van den Heijkant. Bron: CBG, Den Haag. Vier kwartierstaten van de heren Van Wulven uit de zeventiende eeuw, Getekend in het grafschriften en Rouwbordenboek van Maximiliaan van Hangest Baron d'Yvoy. Foto: met dank aan Rinus van den Heijkant. Bron: CBG, Den Haag.


De driekwartierstaten van de heer Alexander Hendrik Baron van der Capellen, Heer van Schalkwijk en de heer Everard Cornelis Baron van der Capellen, Heer van Schalkwijk, Houten en 't Goy. Foto met dank aan Rinus van den Heijkant. Bron: CBG, den Haag. De driekwartierstaten van de heer Alexander Hendrik Baron van der Capellen, Heer van Schalkwijk en de heer Everard Cornelis Baron van der Capellen, Heer van Schalkwijk, Houten en 't Goy. Foto met dank aan Rinus van den Heijkant. Bron: CBG, den Haag.


Vier kwartierstaten van de heren van Van der Capellen. Uit het grfschriften en rouwbordenboek van de heer Maximiliaan van Hangest Baron d'Yvoy. Foto met dank aan Rinus van den Heijkant. Bron: CBG, Den Haag. Vier kwartierstaten van de heren van Van der Capellen. Uit het grfschriften en rouwbordenboek van de heer Maximiliaan van Hangest Baron d'Yvoy. Foto met dank aan Rinus van den Heijkant. Bron: CBG, Den Haag.


Vier kwartierstaten van Gerlach Frederik Baron van der Capellen, Heer van Mijdrecht uit het grafschriften en rouwbordenboek van Maximiliaan van Hangest d'Yvoy. Foto met dank aan de Rinus van den Heijkant. Bron: CBG, den Haag. Vier kwartierstaten van Gerlach Frederik Baron van der Capellen, Heer van Mijdrecht uit het grafschriften en rouwbordenboek van Maximiliaan van Hangest d'Yvoy. Foto met dank aan de Rinus van den Heijkant. Bron: CBG, den Haag.


 

Restaurant/herberg De Roskam aan het Plein 25  

Restaurant De Roskam Plein 25 in 2005 te Houten. Foto: Sander van Scherpenzeel. Restaurant De Roskam Plein 25 in 2005 te Houten. Foto: Sander van Scherpenzeel.Het dwarse huis, bestaande uit twee bouwlagen en een zolderverdieping onder pannen schilddak, is oorspronkelijk het voorhuis van een monumentale dwarshuisboerderij. De oudst bekende vermelding van 'De Roskam' dateert uit 1629, toen Gerard van Blanckendael 'seeckere huijsinge, brouwerije, berch endeschuijre' verkocht aan Cornelis Damen.

Herberg De Roskam wordt voor een tweede keer vermeld als in 1629 Cornelis Damen, waard in de Roskam, verklaart dat de mogelijke deserteur Claes Henrickx van Houten, soldaat onder de Compagnie van Jhr. Willem Rengers in Zutphen, ziek bij hem in Houten verbleef. Het jaar daarop transporteert Damen de Roskam aan Gerard van Blanckendael: ‘zeeckere huijsinge, brouwerije, berch ende schuijre mette erff daerop' hetzelve getimmer staende es’.

Deze dubbele functie van boerderij en herberg wordt bevestigd door een bron uit 1631, waarin sprake is van 'een herbergdaer de Roscam uythangt'.

Overdracht ten overstaan de van de Utrechtse notaris Nico de Cruyff - van haar akties en pretenties jegens de huur van het huis met boomgaard en wei te Houten, naast de Roscam, dat eigendom is van Johan van Mansvelt, alsmede alle inboedel en huisraad op maandag 6 april 1654. Overdrager: Neeltgen Ghysberts, woonplaats: Houten; naam partner: wed. Jan Corneliss Verkerck; ontvanger: Jan Henrickssen van Mechelen; gehuwd met Catharina Jans Verkerck.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 368, aktenummer: 324 06-04-1654.

 Op vrijdag 17 september van het jaar 1683 is gemachtigde Johannis Steenis voor Adriaen Jacobsz. van Rossum wonende in ''t Wael', administrerend bloedvoogd over het enige weeskind van Jan Jacobsz van Rossum zijn broer, die zoon en mede-erfgename was van zal. Jacob Gerritsz. van Rossum etc..

Notaris Carel van Doorn op draagt op maandag 12 april 1683 aan Hendrickje Jacobsdr. van Rossum wed. Johan Gerritsz Verhagen '2,5 morgen behorend aen de getransporteerde hofstede onder Schonouwen en daer recht tegenover liggend, noord Ten Dom, Zuid dhr. Zoudenbalch, zo de comparanten die aan de gemelte Verhagen op woensdag 12 februari 1670 publiek verkocht hebben'. 

'Gedaen ten huize van Oloff Rens herbergier in de Roscam tot Houten'. 

In 1702 verkocht de toenmalige eigenaar Nicolaes Duijck, wijncooper ende brouwer tot IJsselsteijn, de herberg voor f. 1.300,- aan Berndt de Cruijf. 

Na de dood Berndt de Cruijf werd de herberg verkocht op zaterdag 13 november 1734 te overstaan van de Utrechtse notaris H. van Ham. De nieuwe eigenaar werd Alexander Hendrik van der Capellen (1699 - 1740) kocht de herberg aan van de  Cornelia Willems de Woerde, weduwe van Barend de Kruyff (de vroegere kastelein).

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 1370, 184, 13-11-1734.


De Nederlandse-Hervormde Kerk aan het Plein 27 en de kerktoren (Lobbendijk 1 te Houten) in een reconstructie tekening uit onze tijd die de periode weergeeft van het dorp Houten in 1760. Tekening Cees Verhoef. De Nederlandse-Hervormde Kerk aan het Plein 27 en de kerktoren (Lobbendijk 1 te Houten) in een reconstructie tekening uit onze tijd die de periode weergeeft van het dorp Houten in 1760. Tekening Cees Verhoef.Van 1707 tot aan zijn overlijden in 1740 was Alexander Hendrik, heer van de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk. Na zijn overlijden van zijn 2 broers Gerlach Frederik en Everard Cornelis van der Capellen (1703 - 1759). De Roskam kwam na het overlijden van Gerlach Frederik van der Capellen in 1754 in handen van zijn zoon Gerlach Theodorus van der Capellen.

Sinds dat familieleden Van der Capellen de herberg in bezit had werden de vergaderingen van de Schout en Schepenen (burgemeester en wethouders) gehouden in de opkamer van de herberg. De opkamer is een hoger gelegen kamer. Bij de Roskam bij de westelijke zijde van het gebouw. De kamer was hoger omdat er in de kelder onderin meestal de bieren en wijnen lagen opgeslagen.

Het zou tot 1877 duren voordat de toenmalige burgemeester van Houten Jacob Waller een gemeentehuis op het Plein van Houten liet bouw. Tot die tijd vergaderde het gemeentebestuur van Houten in de opkamer van De Roskam.

Dit gemeentehuis stond daar tot 1956 op het Plein.


Gezicht in Houten met de toren van de Nederlands Hervormde kerk in 1729 naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200569. Gezicht in Houten met de toren van de Nederlands Hervormde kerk in 1729 naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200569.Familieleden Van der Capellen waren landadel. Dit waren personen die actief hun landgoederen beheerde of diende in het leger of het plaatselijk bestuur. Zij waren ook de bezitter van de ambachtsheerlijkheid Houten 't Goy en Mijdrecht. Het bezitten van een heerlijkheid was tot 1795 een heerlijkerecht wat vooral mensen van stand kon bezitten. 

Op 4 december van het jaar 1801 ten overstaan van notaris Cornelis de Wijs te Utrecht werd Gerlach van der Capellen ontslagen (verlies) van zijn eigendommen betreffende De Roskam en diverse stukken land in Schonauwen. Hij had een forse schuld openstaan van Mr. Laurens Jan Nepveu. Na dit ontslag (faillissement) werd belegger Cornelis Kelfkens de nieuwe eigenaar.


Gezicht op de kerk te Houten. Uit: Gezicht op de kerk te Houten. Uit: "Beschrijving van het stigt van Utrecht. derselven steeden en gehugten". D1 I 1733. Fo. 457.. Naar een tekening van Andries Schoemaker. Digitaal ingekleurd. Museum Flehite, Amersfoort


   

Gezicht op de Houtense brink met rechts herberg De Roskam, Gewassen pentekening door T.C. Schutter uit 1743. Bron: Koninklijk Huisarchief. Gezicht op de Houtense brink met rechts herberg De Roskam, Gewassen pentekening door T.C. Schutter uit 1743. Bron: Koninklijk Huisarchief.Drie jaar later verkocht hij 'zeekere huizinge en herberge met de schuur voor dezelvestaende over de weg' aan Gerrit van Echteld'. In 1812 sloten Van Echteld en het gemeentebestuur van Houten een overeenkomst, waarbij de opkamer voor ƒ. 100,-  één jaar lang als vergaderruimte werd verhuurd.

De overeenkomst bepaalde verder dat de kastelein verplicht was om voor eigen rekening 'dezelve kamer schoon en zuiver te houden, en bij alle vergaderingen welke ter dispositie van de gemeente Houten mogte gehouden worden eene behoorlijke bediening te verschaffen (...), alsmede het nodige vuur en licht te zullen bezorgen'.

Op zaterdag 18 maart 1804 ten overstaan van de Utrechtse notaris Wernard van der Well. Verkocht Cornelis Kelfkens te Houten aan Gerrit van Echtelt te Werkhoven voor een bedrag van f. 9.500-, gulden.

Eene 'Huizinge en herberge met schuur daarvoor aan de weg, erve en grond, weg en verdere getimmerte met daarin allerlei roerende goederen, van de Brink naar de Lobbendijk en de boomgaard van Vermeulen, ten weste kerk en kerkhof'.

Daarbij 'een daghuurdershuijzinge met twee kameren of woningen onder bovenstaande aan de Lobbendijk achter de kerk'. Verder een weiland aan de Houtense Wetering naast Petrus Hulsteijn en de Hoonse Wetering.

Geen vermelding van vorig eigendom. Cornelis Kelfkens is de schoonvader van Samuel van Hulestijn.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 2002, aktenummer: 30.


Gezicht op de het dorp Houten, met de brink en rechts herberg De Roskam in 1749 naar een tekening van Jan de Beyer. Bron: Beeldbank Rijksmuseum. Gezicht op de het dorp Houten, met de brink en rechts herberg De Roskam in 1749 naar een tekening van Jan de Beyer. Bron: Beeldbank Rijksmuseum.Op zaterdag 3 november 1804 transport van Cornelis Kelfkens aan Gerrit van Echteld. Met uitgebreide beschrijving van de Roskam met daarbij een inventaris zoals van het aantal bedden. Ook cutingsbrief (hypotheekbrief) van f. 1.500,- van van Echteld ten behoeve van Kelfkens.
Er is ook nog openstaande schuld bij Van der Capellen.

Op woensdag 10 augustus 1825 kocht Jan van Avezaath het erfrecht voor f. 635,- gulden af aan Bernardus Baars als voogd over Diena, Hendrika, Elisabeth, Bernardus, Helena, Cornelia en Otto van Echtelt, kinderen van Johanna Baars en Gerrit van Echteld. Van Avezaath was landbouwer te Beest, en voor 1/9 deel erfgenaam van Johanna Baars, weduwe van Jan van Avezaath en voor 1/16 deel van Johanna van Echteld op logement De Roskam.


Reconstructie tekening van de Nederlandse-Hervormde kerk van Houten voor de storm van woensdag 1 augustus 1674. Er wordt betwijfeld over de correctheid van deze reconstructietekening van J. Stellingwerf ten aanzien van de bouwvorm van de kerk uit de achttiende eeuw. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033. Reconstructie tekening van de Nederlandse-Hervormde kerk van Houten voor de storm van woensdag 1 augustus 1674. Er wordt betwijfeld over de correctheid van deze reconstructietekening van J. Stellingwerf ten aanzien van de bouwvorm van de kerk uit de achttiende eeuw. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033.


 

Op dinsdag 7 oktober 1828 vond ten overstaan van notaris H.J. van Mariënhoff waarbij Hendrika van Echteld, huisvrouw van Hendrik Gerritse Kuipers, kuiper te Werkhoven, als erfgename van haar ouders Johanna Baars, gehuwd met Gerrit van Echtelt en cessionarissen van Jan van Avezaath, zoon van Johanna Baars.

Waarbij Hendrika haar erfdeel afstaat aan zus Diena, gehuwd met Mijndert Zomer en aan Bernardus Baars, landbouwer te Schalkwijk, als voogd van haar broes en zussen: Elisabeth, Bernardus, Helena, Cornelia en Otto, voor de som van f. 1.800-, gulden.

Na de dood van Van Echteld verkochten zijn erfgenamen de herberg in 1836 aan Wilhelmus en Menardus Somer.


Gezicht op 'De Roskam' en de kerk aan het Plein. Gewassen pentekening door P. van Loo uit 1783. Bron: Koninklijk Huisarchief A/T 282. Gezicht op 'De Roskam' en de kerk aan het Plein. Gewassen pentekening door P. van Loo uit 1783. Bron: Koninklijk Huisarchief A/T 282.Op woensdag 1 augustus 1838 verkopen voor ƒ. 7.500,- Elisabeth van Echteld, gehuwd met Johannes de Goeij, kastelein te Utrecht aan de Ganssteeg, Bernardus van Echteld, smid te ‘s-Hertogenbosch, Helena van Echteld, gehuwd met Hermanus Muijteman, logementhouder te Utrecht aan de Ganssteeg, Cornelia van Echteld, dienstmeid te Utrecht Otto van Echteld, smid te ’s-Hertogenbosch.

Hun 5/6 aandeel van de bezittingen van hun ouders, Gerrit van Echteld en Johanna Baars en hun overleden zus Johanna aan: Menardus Wilhelmus Somer, kastelein te Houten en Diena van Echteld. 

Hun zus Hendrika, gehuwd met Hendrik Gerrit Kuijpers en hun halfbroer Jan van Avezaath, zoon van Johanna Baars hebben hun deel in de erfenis afgestaan volgens akten van cessie d.d. woensdag 10 augustus 1825 en zaterdag 04 oktober1828 bij notaris H.J. van Mariënhoff te Wijk bij Duurstede.

Het betreft een 'huizinge, erve, grond zijnde een herberg De Roskam met tuin, boomgaard en weg met daghuis tot twee woningen ingericht, strekkende van de straat tot de Lobbendijk, belend de Hervormde Kerk en de weduwe Jan van Raven met stalling of schuur' en daarbij ook twee percelen land bij Schonauwen.

De Roskam is door Gerrit van Echteld van Cornelis Kelfkens gekocht volgens akte van transport d.d. 03-11-1804 voor Schout en Schepenen van Houten en ‘t Goy.


Op woensdag 1 augustus 1838 verkopen voor ƒ. 7.500,- Elisabeth van Echteld, gehuwd met Johannes de Goeij, kastelein te Utrecht aan de Ganssteeg, Bernardus van Echteld, smid te ‘s-Hertogenbosch, Helena van Echteld, gehuwd met Hermanus Muijteman, logementhouder te Utrecht aan de Ganssteeg, Cornelia van Echteld, dienstmeid te Utrecht Otto van Echteld, smid te ’s-Hertogenbosch. Hun 5/6 aandeel van de bezittingen van hun ouders, Gerrit van Echteld en Johanna Baars en hun overleden zus Johanna aan: Menardus Wilhelmus Somer, kastelein te Houten en Diena van Echteld. Begin beschrijving van akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1824, aktenummer: 3213. Op woensdag 1 augustus 1838 verkopen voor ƒ. 7.500,- Elisabeth van Echteld, gehuwd met Johannes de Goeij, kastelein te Utrecht aan de Ganssteeg, Bernardus van Echteld, smid te ‘s-Hertogenbosch, Helena van Echteld, gehuwd met Hermanus Muijteman, logementhouder te Utrecht aan de Ganssteeg, Cornelia van Echteld, dienstmeid te Utrecht Otto van Echteld, smid te ’s-Hertogenbosch. Hun 5/6 aandeel van de bezittingen van hun ouders, Gerrit van Echteld en Johanna Baars en hun overleden zus Johanna aan: Menardus Wilhelmus Somer, kastelein te Houten en Diena van Echteld. Begin beschrijving van akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1824, aktenummer: 3213.


Op woensdag 1 augustus 1838 verkopen voor ƒ. 7.500,- Elisabeth van Echteld, gehuwd met Johannes de Goeij, kastelein te Utrecht aan de Ganssteeg, Bernardus van Echteld, smid te ‘s-Hertogenbosch, Helena van Echteld, gehuwd met Hermanus Muijteman, logementhouder te Utrecht aan de Ganssteeg, Cornelia van Echteld, dienstmeid te Utrecht Otto van Echteld, smid te ’s-Hertogenbosch. Hun 5/6 aandeel van de bezittingen van hun ouders, Gerrit van Echteld en Johanna Baars en hun overleden zus Johanna aan: Menardus Wilhelmus Somer, kastelein te Houten en Diena van Echteld. Fragment van akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1824, aktenummer: 3213. Op woensdag 1 augustus 1838 verkopen voor ƒ. 7.500,- Elisabeth van Echteld, gehuwd met Johannes de Goeij, kastelein te Utrecht aan de Ganssteeg, Bernardus van Echteld, smid te ‘s-Hertogenbosch, Helena van Echteld, gehuwd met Hermanus Muijteman, logementhouder te Utrecht aan de Ganssteeg, Cornelia van Echteld, dienstmeid te Utrecht Otto van Echteld, smid te ’s-Hertogenbosch. Hun 5/6 aandeel van de bezittingen van hun ouders, Gerrit van Echteld en Johanna Baars en hun overleden zus Johanna aan: Menardus Wilhelmus Somer, kastelein te Houten en Diena van Echteld. Fragment van akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1824, aktenummer: 3213.


Op woensdag 1 augustus 1838 verkopen voor ƒ. 7.500,- Elisabeth van Echteld, gehuwd met Johannes de Goeij, kastelein te Utrecht aan de Ganssteeg, Bernardus van Echteld, smid te ‘s-Hertogenbosch, Helena van Echteld, gehuwd met Hermanus Muijteman, logementhouder te Utrecht aan de Ganssteeg, Cornelia van Echteld, dienstmeid te Utrecht Otto van Echteld, smid te ’s-Hertogenbosch. Hun 5/6 aandeel van de bezittingen van hun ouders, Gerrit van Echteld en Johanna Baars en hun overleden zus Johanna aan: Menardus Wilhelmus Somer, kastelein te Houten en Diena van Echteld. Eind van akte met handtekening van familieleden Echteld. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1824, aktenummer: 3213. Op woensdag 1 augustus 1838 verkopen voor ƒ. 7.500,- Elisabeth van Echteld, gehuwd met Johannes de Goeij, kastelein te Utrecht aan de Ganssteeg, Bernardus van Echteld, smid te ‘s-Hertogenbosch, Helena van Echteld, gehuwd met Hermanus Muijteman, logementhouder te Utrecht aan de Ganssteeg, Cornelia van Echteld, dienstmeid te Utrecht Otto van Echteld, smid te ’s-Hertogenbosch. Hun 5/6 aandeel van de bezittingen van hun ouders, Gerrit van Echteld en Johanna Baars en hun overleden zus Johanna aan: Menardus Wilhelmus Somer, kastelein te Houten en Diena van Echteld. Eind van akte met handtekening van familieleden Echteld. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1824, aktenummer: 3213.


Gezicht op de toren van de Nederlands Hervormde kerk te Houten in 1729 naar een tekening van J. Nutges. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202576 . Gezicht op de toren van de Nederlands Hervormde kerk te Houten in 1729 naar een tekening van J. Nutges. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202576 .Op woensdag 9 maart 1870 wordt de nalatenschap verdeeld van Dina van Echteld de overleden echtgenote van Menardus Wilhelmus Somer, logementhouder te Houten, samen met zijn zoons Gerrit, Willem, Hermanus, Bernardus, Aloysius, dochter Hendrica en schoonzoon Antonie Schols (gehuwd met Johanna). 

Twee huizen, schuur, erf en grond, A645 en A687, gekocht van Antonie Schols wonende aan de Loerikseweg 3. De anderen krijgen Logement de Roskam met erf, tuin, boomgaard en weg alsmede de twee……., verdere getimmerten en ene stalling of schuur (A523 en A558 t/m 565).

Daarbij weiland, F75 t/m 78 en G115 t/m G120. Dina kreeg deze bezittingen van haar ouders Gerrit van Echteld en Johanna Baars.

Zelf kreeg zij 1/6 deel en de rest regelde zij met haar broers/zussen.

Hoe?: onleesbaar.


Gezicht op de zuid- en de oostgevel van de toren en de zuidgevel van het schip van de Nederlands Hervormde kerk (Lobbendijk 1) te Houten uit het zuidoosten in 1749 naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107569. Gezicht op de zuid- en de oostgevel van de toren en de zuidgevel van het schip van de Nederlands Hervormde kerk (Lobbendijk 1) te Houten uit het zuidoosten in 1749 naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107569.Op donderdag 12 januari 1882 vormde Hermanus Somer, logementhouder, en Aloisius Somer, landbouwer, met broers Willem en Menardus en zus Hendrica een maatschappij tot het uitoefenen van een logement, tapperij, stalhouderij en boerderij.

Willem is overleden en Menardus en Hendrica hebben de maatschap verlaten omdat ze getrouwd zijn.

Zij hebben hun aandeel ontvangen. De maatschap wordt nu ontbonden en de bezittingen verdeeld: Logement De Roskam met stalling en verder getimmerden, tuin, boomgaard en weg (A523, 524 en 558 t/m/ 565) zijn ƒ. 14.000,- waard.

Roerende goederen: ƒ. 6.000,-. Deze worden toebedeeld aan Hermanus. Broer Aloysius krijgt  weilanden ter waarde van ƒ. 20.000,-.

De bezittingen zijn verkregen volgens een akte van scheiding op dinsdag 22 februari 1870.


Gezicht op de N.H. kerk (Lobbendijk1) te Houten, uit het oosten in 1975. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 802536. Gezicht op de N.H. kerk (Lobbendijk1) te Houten, uit het oosten in 1975. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 802536.Op maandag 19 december 1910 verkocht Hermanus Somer, koffiehuishouder te Houten aan Gerrit Zomer, landbouwer te Houten: a. Het logement ‘De Roskam’ met stalling, houten doorrijschuur en verdere getimmerten, tuin boomgaard en weg, met een grote van 2.60.29 hectare: A523, 524 en 558 t/m 565

Weilanden E 115 t/m 118, 435 en 436 voor een totale koopsom van ƒ. 30.000,-.

Verkoper mag met zijn vrouw Anna Avezaat de stal tussen de Roskam en het huis van Corver verbouwen tot woonhuis waar ze mogen blijven wonen.


Op donderdag 5 januari van het jaar 1882 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma een hypotheekstelling plaats waarbij logementhouder Hermanus Somer, kastelein in De Roskam ƒ. 3.000,- gulden aan hypotheek afsloot. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 0663, 428, aktenummer: 1951. Op donderdag 5 januari van het jaar 1882 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma een hypotheekstelling plaats waarbij logementhouder Hermanus Somer, kastelein in De Roskam ƒ. 3.000,- gulden aan hypotheek afsloot. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 0663, 428, aktenummer: 1951.


Gezicht op het Plein te Houten, met de N.H. kerk (Lobbendijk1) en rechts het hotel-café-restaurant De Roskam (Plein 25) in 1967. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 839845. Gezicht op het Plein te Houten, met de N.H. kerk (Lobbendijk1) en rechts het hotel-café-restaurant De Roskam (Plein 25) in 1967. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 839845.


Op maandag 19 december 1910 ten overstaan van notaris Hendrik Arnold Margareeth Immink vond de verkoop plaats van logement De Roskam (Plein 25) waarbij Hermanus Somer aan Gerrit Zomer De Roskam verkocht ter waarde van ƒ. 19.000-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU, 063, 456, aktenummer: 1498. Op maandag 19 december 1910 ten overstaan van notaris Hendrik Arnold Margareeth Immink vond de verkoop plaats van logement De Roskam (Plein 25) waarbij Hermanus Somer aan Gerrit Zomer De Roskam verkocht ter waarde van ƒ. 19.000-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU, 063, 456, aktenummer: 1498.


Kelder onder de opkamer van restaurant De Roskam in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. Kelder onder de opkamer van restaurant De Roskam in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


Op maandag 19 december 1910 ten overstaan van notaris Hendrik Arnold Margareeth Immink vond de verkoop plaats van logement De Roskam (Plein 25) waarbij Hermanus Somer aan Gerrit Zomer De Roskam verkocht ter waarde van ƒ. 19.000-, gulden. Beschrijving van akte met verkoopsom benoeming. Bron: RAZU, 063, 456, aktenummer: 1498. Op maandag 19 december 1910 ten overstaan van notaris Hendrik Arnold Margareeth Immink vond de verkoop plaats van logement De Roskam (Plein 25) waarbij Hermanus Somer aan Gerrit Zomer De Roskam verkocht ter waarde van ƒ. 19.000-, gulden. Beschrijving van akte met verkoopsom benoeming. Bron: RAZU, 063, 456, aktenummer: 1498.


Hotel Café Restaurant De Roskam aan het Plein 25 in Houten in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. Hotel Café Restaurant De Roskam aan het Plein 25 in Houten in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


Op maandag 19 december 1910 ten overstaan van notaris Hendrik Arnold Margareeth Immink vond de verkoop plaats van logement De Roskam (Plein 25) waarbij Hermanus Somer aan Gerrit Zomer De Roskam verkocht ter waarde van ƒ. 19.000-, gulden. Eind van akte met handtekeningen. Bron: RAZU, 063, 456, aktenummer: 1498. Op maandag 19 december 1910 ten overstaan van notaris Hendrik Arnold Margareeth Immink vond de verkoop plaats van logement De Roskam (Plein 25) waarbij Hermanus Somer aan Gerrit Zomer De Roskam verkocht ter waarde van ƒ. 19.000-, gulden. Eind van akte met handtekeningen. Bron: RAZU, 063, 456, aktenummer: 1498.


De vroegere sigarenzaak aan het Plein 24 en rechts de verfwinkel van Ossendrijver aan het Plein 23a in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. De vroegere sigarenzaak aan het Plein 24 en rechts de verfwinkel van Ossendrijver aan het Plein 23a in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


Op vrijdag 20 januari van het jaar 1911 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margaretha Immink een hypotheekafsluiting plaats tussen Gerrit Zomer, landbouwer en koffiehuishouder in De Roskam waarbij hij ƒ. 15.000-, gulden leent van Anna Avezaath, weduwe van Herman Somer. Als onderpand gebruikt Gerrit De Roskam. Begin beschrijving van akte met opnoeming van percelen en landerijen. Bron: RAZU, 063, 460, aktenummer: 1527. Op vrijdag 20 januari van het jaar 1911 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margaretha Immink een hypotheekafsluiting plaats tussen Gerrit Zomer, landbouwer en koffiehuishouder in De Roskam waarbij hij ƒ. 15.000-, gulden leent van Anna Avezaath, weduwe van Herman Somer. Als onderpand gebruikt Gerrit De Roskam. Begin beschrijving van akte met opnoeming van percelen en landerijen. Bron: RAZU, 063, 460, aktenummer: 1527.


Gezicht op het Plein met links de kerktoren in restauratie in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. Gezicht op het Plein met links de kerktoren in restauratie in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


Op vrijdag 20 januari van het jaar 1911 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margaretha Immink een hypotheekafsluiting plaats tussen Gerrit Zomer, landbouwer en koffiehuishouder in De Roskam waarbij hij ƒ. 15.000-, gulden leent van Anna Avezaath, weduwe van Herman Somer. Als onderpand gebruikt Gerrit De Roskam. Beschrijving van voorwaarden. Bron: RAZU, 063, 460, aktenummer: 1527. Op vrijdag 20 januari van het jaar 1911 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margaretha Immink een hypotheekafsluiting plaats tussen Gerrit Zomer, landbouwer en koffiehuishouder in De Roskam waarbij hij ƒ. 15.000-, gulden leent van Anna Avezaath, weduwe van Herman Somer. Als onderpand gebruikt Gerrit De Roskam. Beschrijving van voorwaarden. Bron: RAZU, 063, 460, aktenummer: 1527.


Op vrijdag 20 januari van het jaar 1911 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margaretha Immink een hypotheekafsluiting plaats tussen Gerrit Zomer, landbouwer en koffiehuishouder in De Roskam waarbij hij ƒ. 15.000-, gulden leent van Anna Avezaath, weduwe van Herman Somer. Als onderpand gebruikt Gerrit De Roskam. Beschrijving van voorwaarden. Bron: RAZU, 063, 460, aktenummer: 1527. Op vrijdag 20 januari van het jaar 1911 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margaretha Immink een hypotheekafsluiting plaats tussen Gerrit Zomer, landbouwer en koffiehuishouder in De Roskam waarbij hij ƒ. 15.000-, gulden leent van Anna Avezaath, weduwe van Herman Somer. Als onderpand gebruikt Gerrit De Roskam. Beschrijving van voorwaarden. Bron: RAZU, 063, 460, aktenummer: 1527.


Op vrijdag 20 januari van het jaar 1911 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margaretha Immink een hypotheekafsluiting plaats tussen Gerrit Zomer, landbouwer en koffiehuishouder in De Roskam waarbij hij ƒ. 15.000-, gulden leent van Anna Avezaath, weduwe van Herman Somer. Als onderpand gebruikt Gerrit De Roskam. Eind Beschrijving van akte met handtekeningen. Bron: RAZU, 063, 460, aktenummer: 1527. Op vrijdag 20 januari van het jaar 1911 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margaretha Immink een hypotheekafsluiting plaats tussen Gerrit Zomer, landbouwer en koffiehuishouder in De Roskam waarbij hij ƒ. 15.000-, gulden leent van Anna Avezaath, weduwe van Herman Somer. Als onderpand gebruikt Gerrit De Roskam. Eind Beschrijving van akte met handtekeningen. Bron: RAZU, 063, 460, aktenummer: 1527.Op woensdag 18 maart 1936 ten overstaan van de Houtense notaris Buurma werd door Gerardus van Wijk, autohandelaar te Houten als lasthebber van Gerrit Zomer, caféhouder en veehouder te Houten, gehuwd met Anna Wiltenburg, werd openbaar verkocht:

a. Koffiehuis ‘de Roskam’ (Plein H81) met woonhuis, achterhuis, schuur, wagenloodsen verdere getimmerten, aangebouwd woonhuis H82, erf, tuin, boomgaard en weg = A1065, A1066, A1379, A1400 en A1402. 

b. weiland aan de Lobbendijk, A115 t/m 118, A434 en A436 c. grond naast de kerk, A1266. 

Zomer werd eigenaar door overschrijving in akte 446.103. H82 is verhuurd aan mej. A. van Rossum. Het geheel is verdeeld in een aantal percelen Perceel 1 is de Roskam (A1065) minus enkele kleine stukjes Perceel 2 is A1066 met een klein stukje A1065

Perceel 1 wordt gekocht door Teunis Esmeyer, zonder beroep te Bunnik voor ƒ. 8.200,- = (Plein 25) 

Perceel 2 door Jan Willem Marinus Zomer, veehouder te Houten voor ƒ. 4.700,- = (Plein 24)

Perceel 3 door Cornelis Peek, landbouwer te Bunnik voor ƒ. 370,- Perceel 4 ook, voor ƒ. 370,- = 

Perceel 5 en 6 Teunis Esmeijer voor ƒ. 700,-

Perceel 7 door Cornelis Johannes Mora, koopman te Utrecht voor ƒ. 370,-

Perceel 8 door Teunis Esmeijer en bij afslag gemijnd door Jacobus Cornelis de Bruin voor ƒ. 430,- 

Perceel 9 door Jan Willem Marinus Zomer voor ƒ. 4.000,- Perceel 10 ook voor ƒ. 9.100,-

Perceel 11 door Theodorus Godefridus Beemer, veehouder te Houten voor ƒ. 1.650,-.

Teunis Esmeijer, zonder beroep te Bunnik, verkoopt aan Teunis Cornelis Ossendrijver, wonende aan de Brink te Houten, het koffiehuis ‘de Roskam’ met woonhuis, vergaderzaal, schuur, loods en verdere getimmerten, erf, tuin, boomgaard en weg: A1511 en A1416 gedeeltelijk voor ƒ. 13.500,-.


Aankondiging in de krant van 'BELANGRIJKE VRIJWILLIGE VERKOOPING' te Houten voor notaris Buurma te Houten op woensdag 18 maart 1936 om 10:00 uur te Houten in café De Roskam, publiek te verkoopen het van ouds bekende café ,, De Roskam'' te Houten. Bron: RAZU, krantenbank. Aankondiging in de krant van 'BELANGRIJKE VRIJWILLIGE VERKOOPING' te Houten voor notaris Buurma te Houten op woensdag 18 maart 1936 om 10:00 uur te Houten in café De Roskam, publiek te verkoopen het van ouds bekende café ,, De Roskam'' te Houten. Bron: RAZU, krantenbank.Op woensdag 3 februari 1965 regelde Geertruida Theodora Kok, zonder beroep, wonende aan de Kon. Julianastraat 10, weduwe van Teunis Cornelis Ossendrijver (overleden 19-02-1956) met haar 9 kinderen (zie ProGen) onderling dat Plein 25 (A980) overgaat naar zoon Theodorus Franciscus.

Bij de notaris is een bijlage over de financiële afhandeling: hij neemt de hypotheek over en stelt zijn familieleden schadeloos. Zijn ouders kregen het in bezit op dinsdag 03 september 1940.

Op donderdag 21 november 1968 in het Plein 25 (De Roskam) - Jan van der Grift, fruitkweker, wonende aan de Lobbendijk 15 en Willem Hendrikus van Dijk, fruitkweker, wonende aan de Lobbendijk 25 als voorzitter en secretaris van de Nederlandse Hervormde Gemeente Houten - met Theodorus Franciscus Ossendrijver, caféhouder, geboren 9 april 1934, wonende aan het Plein 25 gehuwd met Ida van Soest. 

Kwamen beide partijen overeen dat de kerk deel verkoopt van A1724 van 19,3 m2 voor ƒ. 1,- Ossendrijver moet een scheidingmuurtje met hekwerk plaatsen op de afscheiding en er wordt een erfdienstbaarheid vastgesteld om naar de openbare weg te komen.


Gewassen pentekening van kerk en toren door P. van Loo uit 1783 Digitaal ingekleurd. Gewassen pentekening van kerk en toren door P. van Loo uit 1783 Digitaal ingekleurd.Dinsdag 22 oktober 1974 betreft Plein 25 - Theodorus Franciscus Ossendrijver, caféhouder, geboren 9 april 1934 te Bunnik, gehuwd met Ida van Soest, zonder beroep, geboren 28 oktober 1932 te Houten, beide wonende Plein 25.

Samen directeuren van “Hotel-Café-Restaurant “De Roskam”B.V.”.

Teus brengt zijn eigendom in, alles rond De Roskam waaronder, perceel A2825 (Zie ook A1980 (1816.59), A1724 (2085.15) en A1571 (2186.13) = Plein 23.

Ook eerder vastgelegde erfdienstbaarheden worden overgenomen.


Gezicht op het Plein te Houten vanaf met op de achtergrond de N.H. kerk (Lobbendijk1). Digitaal ingekleurd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 802543. Gezicht op het Plein te Houten vanaf met op de achtergrond de N.H. kerk (Lobbendijk1). Digitaal ingekleurd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 802543.Beschrijving van bouwelementen

 De zeventraveeën brede voorgevel heeft een toegangsdeur met bovenlicht binnen een houten neoclassicistische omlijsting en grote negenruits schuifvensters.

Een geprofileerde daklijst en dakgoot beëindigen de gevel. Een half verzonken kelderlicht in de linkergevel verlicht de kelder met kruisgewelf. Hij heeft nog een plavuizenvloer. Het achterhuis is in 1924 vernieuwd en in 1968 ingrijpend verbouwd.

Overgenomen uit: Houten Historische Bebouwing. O.J. Wttewaall en J.A.M. Smits 1991.

Met dank aan Rinus van den Heijkant voor het onderzoeken en leveren van informatie.


Gezicht op 't Groentje (Plein) te Houten uit het noordwesten in 1930-1935. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 10626. Gezicht op 't Groentje (Plein) te Houten uit het noordwesten in 1930-1935. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 10626.


  

Verhuur van herberg De Roskam 

Het dorp Houten in 1750 door Jan de Beijer (1713-1780). Een tafereel van het alle dagelijks leven. Links de doorrijschuur van herberg De Roskam. Bron: Rijksmuseum, Amsterdam. Het dorp Houten in 1750 door Jan de Beijer (1713-1780). Een tafereel van het alle dagelijks leven. Links de doorrijschuur van herberg De Roskam. Bron: Rijksmuseum, Amsterdam.


        


Datum

Handeling

Naam aan

Naam van

Notaris

1.

Ma. 24-01-1735

Verhuur

Teunis van Vlymen

Alexander Hendrick van der Capelle

Hendrik van Dam

  

Links een deel van de doorrijschuur van de Roskam, rechts de Roskam. De richtingaanduidingspaal links met lantaarn bovenop is bijzonder. Achter de paal zijn de huizen van de Burgemeester Wallerweg te zien. De toren van de Nederlands-hervormde kerk heeft nog een lage spits met stalen balustrade in 1890. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Links een deel van de doorrijschuur van de Roskam, rechts de Roskam. De richtingaanduidingspaal links met lantaarn bovenop is bijzonder. Achter de paal zijn de huizen van de Burgemeester Wallerweg te zien. De toren van de Nederlands-hervormde kerk heeft nog een lage spits met stalen balustrade in 1890. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Verhuur van een huysinge c.a. en boomgaard met de geregtsbank aan de Brink; achter de Lobbigjensdyk en NN Vermeulen; west waarts de kerck en het kerckhoff, genaamd den Roskam.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 1371, aktenummer: 10.


 


Datum

Handeling

Naam aan

Naam van

Notaris

2.

Za. 17-03-1736

Verhuur

Abraham van Ysendoorn

Alexander Hendrik van der Capellen

Hendrik van Dam

    

Restaurant De Roskam met ervoor de vroegere provincialeweg aan het Plein met links een bushokje. Getekend in 1985 door Peter Koch. Restaurant De Roskam met ervoor de vroegere provincialeweg aan het Plein met links een bushokje. Getekend in 1985 door Peter Koch.Verhuur van huysinge, schuer en boomgaard; aan den Brink; Belendingen: achter: Lobbigjensdyk en NN Vermeulen; westwaarts: de kerck en het kerkhoff van Houten

Genaamd den Roskam; met erbij wey van 3 mergen boomgaard; in het gerecht van Houten en 't Goy.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 1372, aktenummer: 23.


Restaurant De Roskam aan het Plein 25 in 2002 naar een tekening door Peter Koch. Restaurant De Roskam aan het Plein 25 in 2002 naar een tekening door Peter Koch.


     


Datum

Handeling

Naam aan

Naam van

Notaris

3.

Za. 03-02-1742

Verhuur

Hendrik Tillemans

Gerlach Frederik van der Capellen en Everard Cornelis van der Capellen

Hendrik van Dam

  

Het Plein in 1996 met op de achtergrond restaurant De Roskam, destijds ook nog een hotel. Foto: Peter Koch. Het Plein in 1996 met op de achtergrond restaurant De Roskam, destijds ook nog een hotel. Foto: Peter Koch.Verhuur van huysinge, schuer en boomgaard; aan den Brink; Belendingen: achter: Lobbigjensdyk en NN Vermeulen; westwaarts: de kerck en het kerkhoff van Houten

Genaamd den Roskam; met erbij wey van 3 mergen boomgaard; in het gerecht van Houten en 't Goy.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 1376, aktenummer: 12.


   


Datum

Handeling

Naam aan

Naam van

Notaris

4.

Za. 24-02-1748

Verhuur

Hendrik Tillemans

Everard Cornelis van der Capellen

Hendrik van Dam

     

Restaurant De Roskam van bovenaf gezien met een drone in 2019 door Bert Goes. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Restaurant De Roskam van bovenaf gezien met een drone in 2019 door Bert Goes. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Verhuur van huysinge, schuer en boomgaard; aan den Brink; Belendingen: achter: Lobbigjensdyk en NN Vermeulen; westwaarts: de kerck en het kerkhoff van Houten

Genaamd den Roskam; met erbij wey van 3 mergen boomgaard; in het gerecht van Houten en 't Goy.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 1381, aktenummer: 230.


De voorgevel en linkerzijgevel van café, restaurant, hotel De Roskam aan het Plein 25 in 1958. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. De voorgevel en linkerzijgevel van café, restaurant, hotel De Roskam aan het Plein 25 in 1958. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


     


Datum

Handeling

Naam aan

Naam van

Notaris

5.

Za. 20-12-1755

Verhuur

Hendrik van den Bergh

Everard Cornelis van der Capellen

Hendrik van Dam

    

Gewassen pentekenibng van kerk en toren door P. van Loo uit 1783. Gewassen pentekenibng van kerk en toren door P. van Loo uit 1783.Verhuur van huyzinge, schuer en boomgaar; aan de Brink; achter Lobbigjesdyck en NN Vermeulen; westwaarts de kerk en het kerkhoff van Houte; genaamd De Roskam

Alsmede 8 morgen weiland gelegen in het gerecht in Schonauwen.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 1388, aktenummer: 202.


Gezicht op de zuid- en de oostgevel van de toren en de zuidgevel van het schip van de Nederlands Hervormde kerk (Lobbendijk 1) te Houten uit het zuidoosten in 1749 naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: onbekend. Gezicht op de zuid- en de oostgevel van de toren en de zuidgevel van het schip van de Nederlands Hervormde kerk (Lobbendijk 1) te Houten uit het zuidoosten in 1749 naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: onbekend.


  


Datum

Handeling

Naam aan

Naam van

Notaris

6.

Di. 31-12-1765

Verhuur

Gijsbert Cornelisze van Dijk

Gerlach Theodorus baron van der Capellen

Cornelis de Wijs

   

Het dorp Houten op 2 augustus 1749 met rechts De Roskam. Bron: Collectienederland.nl. Het dorp Houten op 2 augustus 1749 met rechts De Roskam. Bron: Collectienederland.nl.Verhuur van een herberge c.a. en boomgaard; aan de Brinck; belendingen: achter: Lobbendyk en boomgaard N.N. Vermeulen; westwaarts: de kerk en kerkhof. Genaamd de Roskam.

Hierbij 8 morgen weiland in het gerecht van Schonauwen.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 1925, aktenummer: 161.


   


Datum

Handeling

Naam aan

Naam van

Notaris

7.

Za. 18-02-1769

Verhuur

Hendrik de Man

Gerlach Theodorus van der Capellen

Cornelis de Wijs

    

Gezicht op de voorgevel van De Roskam (Plein 25) en sigarenzaak Plein 24 met op de voorgrond het perkje waar de doorrijschuur stond die bij De Roskam hoorde in 1952. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Gezicht op de voorgevel van De Roskam (Plein 25) en sigarenzaak Plein 24 met op de voorgrond het perkje waar de doorrijschuur stond die bij De Roskam hoorde in 1952. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Verhuur van een herberge met schuur en boomgaard; de Brink; belendingen: achter: Lobbendyk en boomgaard N.N. Vermeulen; westwaarts: de kerk en kerkhof. Genaamd de Roskam.

Hierbij 8 morgen weiland in het gerecht van Schonauwen.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 1929, aktenummer: 28.


  


Datum

Handeling

Naam aan

Naam van

Notaris

8.

Za. 30-03-1776

Verhuur

Hendrik de Man

Gerlach Theodorus baron van der Capellen

Cornelis de Wijs

   

Het Plein van Houten op een donkere winteravond met links de gemeentetoren met daarnaast de N.H. Kerk een De Roskam. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl. Het Plein van Houten op een donkere winteravond met links de gemeentetoren met daarnaast de N.H. Kerk een De Roskam. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.Verhuur van een herberge met schuur en boomgaard; met 2 boomgaarden aan de Brink; belendingen: achter: Lobbendyk en boomgaard N.N. Vermeulen; westwaarts: de kerk en kerkhof. Genaamd de Roskam.

Hierbij 8 morgen weiland in het gerecht van Schonauwen.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 1936, aktenummer: 44.


    


Datum

Handeling

Naam aan

Naam van

Notaris

9.

Za. 07-12-1782

Verhuur

Hendrik de Man

Gerlach Theodorus baron van der Capellen

Cornelis de Wijs

    

Gedeelte van het Plein met De Roskam en de Nederlands-Hervormde kerk in 1977. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Gedeelte van het Plein met De Roskam en de Nederlands-Hervormde kerk in 1977. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Verhuur van een herberge met schuur en boomgaard; met boomgaard en een boomgaardjen agter het huis; aan den Brink; belendingen: achter: Lobbendyk en boomgaard N.N. Vermeulen; westwaarts: de kerk en kerkhof. Genaamd de Roskam.

Hierbij 8 morgen weiland in het gerecht van Schonauwen.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 1942, aktenummer: 170.


   


Datum

Handeling

Naam aan

Naam van

Notaris

10.

Za. 27-12-1788

Verhuur

Hendrik de Man

Gerlach Theodorus baron van der Capellen

Cornelis de Wijs

    

Gezicht vanaf het terras van De Roskam op de westgevel van het Plein met rechts de woning en wagenmakerij J. Mulder en links de woningen die in 1967 zijn gesloopt voor de bouw van de Rabobank in 1968. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Gezicht vanaf het terras van De Roskam op de westgevel van het Plein met rechts de woning en wagenmakerij J. Mulder en links de woningen die in 1967 zijn gesloopt voor de bouw van de Rabobank in 1968. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Verhuur van een herberge met schuur en boomgaard; met boomgaard en een boomgaardjen agter het huis; aan den Brink; belendingen: achter: Lobbendyk en boomgaard N.N. Vermeulen; westwaarts: de kerk en kerkhof. Genaamd de Roskam.

Hierbij 8 morgen weiland in het gerecht van Schonauwen.

Hierbij 2 morgen bouw- en weiland in het gerecht van Wulven.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 1948, aktenummer: 145.


   


Datum

Handeling

Naam aan

Naam van

Notaris

11.

Za. 31-10-1795

Verhuur

Hendrik Wemmers en Bastiaan de Bond

Gerlach Theodorus van der Capellen

Cornelis de Wijs

  

Restaurant en hotel De Roskam aan het Plein van Houten in oktober 1963. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 85.017. Restaurant en hotel De Roskam aan het Plein van Houten in oktober 1963. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 85.017.Verhuur van een huysinge en herberge c.a. en boomgaardje en boomgaardje agter het huis; aan de Brink; belendingen: achter: Lobbendyk en boomgaard N.N. Vermeulen; westwaarts: de kerk en kerkhof. Genaamd de Roskam.

Hierbij 8 morgen weiland in het gerecht van Schonauwen.

Huurprijs f. 394-, gulden.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 1955, aktenummer: 171.

Na 6 jaar herberg De Roskam gepacht te hebben van Gerlach Theodorus van der Capellen, Heer van Houten en 't Goy en Mijdrecht. Begonnen Bastiaan de Bond en zijn compagnon een nieuwe herberg aan de Burg. Wallerweg 2 in juli 1801. De naam van De Engel zou een voortzetting zijn van een eerdere herberg die in de 16e eeuw al eens aan de Brink van Houten had gestaan.

Voor de verder geschiedenis van kastelein Bastiaan de Bond en zijn compagnon Hendrik Wemmers en hun herberg De Engel.

Zie de familie pagina Strick van Linschoten van Rhijnauwen


Polderlandschap met op de achtergrond het dorp Houten in 1756. Naar een tekening van Hendrick Gerbrand Schutter. Bron: Scottish National Gallery, Edinburgh , inv./cat.nr RSA 49, Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Polderlandschap met op de achtergrond het dorp Houten in 1756. Naar een tekening van Hendrick Gerbrand Schutter. Bron: Scottish National Gallery, Edinburgh , inv./cat.nr RSA 49, Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


      

Boerderij Schoneveld (Leedijkerhout 15-17, vroeger Leedijk 1)

Boerderij Schoneveld tot 2003 gelegen aan de Leedijk tegenwoordig Leedijkerhout 15-17. Foto: Peter Koch. Boerderij Schoneveld tot 2003 gelegen aan de Leedijk tegenwoordig Leedijkerhout 15-17. Foto: Peter Koch.Gerlach Theodorus van der Capellen koopt in 1764 boerderij Schoneveld van de nazaten van de vroegere eigenaar Jacob Martens. Na het overlijden van zijn echtgenoot Frederika in 1812 komt de boerderij het bezit van familie Bosch van Drakestein die het in eigendom hadden tot 1931.


Gezicht op de gracht van het kasteel Schonauwen te Houten met links een gedeelte van de kasteeltoren en in het midden een roeiboot met daarin Daniel George Bingham en zijn echtgenote Jane Bingham - Brain in een zomers in de periode 1905-1910. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 5867. Gezicht op de gracht van het kasteel Schonauwen te Houten met links een gedeelte van de kasteeltoren en in het midden een roeiboot met daarin Daniel George Bingham en zijn echtgenote Jane Bingham - Brain in een zomers in de periode 1905-1910. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 5867.Gerlach en Frederika hebben de laatste jaren van hun leven een behoorlijk schuld opgebouwd van 18.000 gulden. Die ze hadden openstaan bij Mr. Laurens Jan Nepveu.


Kaart uit het kaartenboek van de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk bij Utrecht uit 1662 van boerderij Schoneveld te Houten en zijn landerijen die in het midden van de zeventiende-eeuw behoorde bij het convent. Links de Houtensewetering (weg) en bovenaan de Leedijkerhout (Leedijk). Links van de boerderij een stippelijntje van noord naar zuid dat was het zandpad van Utrecht, Houten naar het Culemborgs Veer, onderhouden door de Staten van Utrecht. Rechts op de kaart de Beusichemsetuin en Rendiermos (Beusichemseweg) en het Loerikse Zandpad of Foxpad. Bron: Het Utrechts Archief, 1005-1, 78 f.27. Kaart uit het kaartenboek van de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk bij Utrecht uit 1662 van boerderij Schoneveld te Houten en zijn landerijen die in het midden van de zeventiende-eeuw behoorde bij het convent. Links de Houtensewetering (weg) en bovenaan de Leedijkerhout (Leedijk). Links van de boerderij een stippelijntje van noord naar zuid dat was het zandpad van Utrecht, Houten naar het Culemborgs Veer, onderhouden door de Staten van Utrecht. Rechts op de kaart de Beusichemsetuin en Rendiermos (Beusichemseweg) en het Loerikse Zandpad of Foxpad. Bron: Het Utrechts Archief, 1005-1, 78 f.27.Een hypotheek had het echtpaar genomen op de boerderij en de landerijen van Houten en 't Goy en Schonauwen. Bij een notariële schuldbekentenis die Frederika ruim een jaar voor haar overlijden op 11 juni 1811 aflegt voor notaris C. de Wijs te Utrecht staat dit te lezen.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4.U256c046 C. DE WIJS

Mr. Laurens Jan Nepveu was lid van de vroedschap van Utrecht en lid van de provinciale staten van Utrecht. Hij was heer van het buiten Zandbergen. Ook bezat hij de buitenplaats Dijnselburg, gelegen aan de Amersfoortseweg 10 te Huis ter Heide.


Luchtfoto uit ca. 1995 richting het noorden gezien met op de voorgrond de toenmalige agrarische gronden van boerderij Schoneveld. Waar heden het woon- winkelgebied van Houten Zuid is gerealiseerd, geheten 'Houten Castellum'. Net onder het midden van de foto horizontaal de toenmalige Leedijk. Heden aan de oostkant van de spoorlijn (r) het Loeriksepad gelegen. Aan de westkant (l) van de spoorlijn het Loerikerhout sinds 2003 geheten. Linksboven op de foto bedrijventerrein De Schaft. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44352. Luchtfoto uit ca. 1995 richting het noorden gezien met op de voorgrond de toenmalige agrarische gronden van boerderij Schoneveld. Waar heden het woon- winkelgebied van Houten Zuid is gerealiseerd, geheten 'Houten Castellum'. Net onder het midden van de foto horizontaal de toenmalige Leedijk. Heden aan de oostkant van de spoorlijn (r) het Loeriksepad gelegen. Aan de westkant (l) van de spoorlijn het Loerikerhout sinds 2003 geheten. Linksboven op de foto bedrijventerrein De Schaft. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44352.


Detail uit een kadasterkaart van de gemeente Houten Sectie A van boerderij Schoneveld en omgeving vanaf 1832. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45950. Detail uit een kadasterkaart van de gemeente Houten Sectie A van boerderij Schoneveld en omgeving vanaf 1832. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45950.


Gezicht over de gracht op de toren van het kasteel Schonauwen te Houten; met links enkele personen in een roeiboot in 1905-1910. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 5870. Gezicht over de gracht op de toren van het kasteel Schonauwen te Houten; met links enkele personen in een roeiboot in 1905-1910. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 5870.


Gezicht op de Houtense brink met rechts herberg De Roskam. Gewassen pentekening door T.C. Schutter uit 1743. Bron: Koninklijk Huisarchief, nr. A/T-284. Gezicht op de Houtense brink met rechts herberg De Roskam. Gewassen pentekening door T.C. Schutter uit 1743. Bron: Koninklijk Huisarchief, nr. A/T-284.Na het overlijden van Frederika Johanna van Hangest d'Yvoy in 1812 zien hun nazaten zich genoodzaakt de schuld af te lossen door middel van veiling van al hun onroerende goederen. De veiling geschied op woensdag 21 oktober 1812 voor notaris Gerardus Hedrikus Stevens te Utrecht. Achter de St. Pieter, Wijk F, n. 363.


Herberg De Laatste Stuyver aan de Beusichemseweg. Gewassen pentekening uit 1765 door P.J. van Liender. Bron: Koninklijk Huisarchief nr. A/T-280. Herberg De Laatste Stuyver aan de Beusichemseweg. Gewassen pentekening uit 1765 door P.J. van Liender. Bron: Koninklijk Huisarchief nr. A/T-280.De titel van heer van Schonauwen, Houten en 't Goy erft de neef van Frederika na haar overlijden. Jacob Jan van Hangest baron d'Yvoy (Geboren 14 maart 1779 te Utrecht -  Overleden 26 oktober 1854 te Utrecht) was toen heer van Houten en 't Goy en Mijdrecht . Jacob Jan was gemeente ontvanger (belastingen) van de gemeente Utrecht.


Kaart van de gemeente Houten met alle bijbehorende wegen en watergangen. Met na 1 januari 1858 de toegevoegde voormalige gemeenten Oud-Wulven en Schonauwen. Het noordelijke stuk boven Houten is Maarschalkerweerd wat na 1 januari 1954 bij de gemeente Utrecht is gevoegd. Bron: onbekend, HUA?. Kaart van de gemeente Houten met alle bijbehorende wegen en watergangen. Met na 1 januari 1858 de toegevoegde voormalige gemeenten Oud-Wulven en Schonauwen. Het noordelijke stuk boven Houten is Maarschalkerweerd wat na 1 januari 1954 bij de gemeente Utrecht is gevoegd. Bron: onbekend, HUA?.Bronnen: Rondom de Leedijk, Otto Wttewaall, 2003 en Houten; Historische Bebouwing, O.J. Wttewaaall en drs. J.A.M. Smits. Blad Tussen Rijn en Lek 1969 derde uitgave. Historische Kring Tussen Rijn en Lek.


De Goyse kerk vanuit het noorden gezien. Gewassen (krijt) tekening door Jan de Beijer uit 1749. Bron: Koninklijk Huisarchief , nr. A/T-179. De Goyse kerk vanuit het noorden gezien. Gewassen (krijt) tekening door Jan de Beijer uit 1749. Bron: Koninklijk Huisarchief , nr. A/T-179.Alexander Hendrik van der Capellen was al sinds 1732 heer van Houten en 't Goy. (Sinds 17 september 1731 onofficieel heer van ... ). Na zijn overlijden in 1740 erft zijn broer Everard Cornelis de titel heer van Houten en 't Goy. Everard overlijd in 1759 en laat de titel heer van ... na aan zijn neef Gerlach Theodorus van der Capellen. Na het overlijden van zijn echtgenoot in 1812 erft de neef van Gerlach de titel heer van ... . Zoals je het hierboven leest.

Bron: oa Oudhouten.nl.


       

Daniel George Bingham (1830-1913). Eigenaar van kasteel Schonauwen van 1891 tot 1913. Bron: https://artuk.org/discover/artworks/daniel-george-bingham. Daniel George Bingham (1830-1913). Eigenaar van kasteel Schonauwen van 1891 tot 1913. Bron: https://artuk.org/discover/artworks/daniel-george-bingham.


Portret van Daniel George Bingham (1830-1913), met zijn neef Daniel George van Beuningen (1877-1955) met net geboren zoon of dochter. Beide heren waren van eigenaar van kasteel Schoanuwen. Bron: HUA, 1339. Portret van Daniel George Bingham (1830-1913), met zijn neef Daniel George van Beuningen (1877-1955) met net geboren zoon of dochter. Beide heren waren van eigenaar van kasteel Schoanuwen. Bron: HUA, 1339.


    

Op dinsdag 5 juni 1923 vond ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink de veiling plaats van de kasteeltoren Schonauwen. Familie Van Bingham verkocht de toren aan Daniël George van Beuningen voor een koopsom van ƒ. 24.800,- gulden. Omschrijving van perceel 1 de kasteeltoren Schonauwen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 483, aktenummer: 4526 05-06-1923. Op dinsdag 5 juni 1923 vond ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink de veiling plaats van de kasteeltoren Schonauwen. Familie Van Bingham verkocht de toren aan Daniël George van Beuningen voor een koopsom van ƒ. 24.800,- gulden. Omschrijving van perceel 1 de kasteeltoren Schonauwen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 483, aktenummer: 4526 05-06-1923.


Portret van Daniel George van Beuningen (1877-1955). Eigenaar van kasteel Schonauwen van 1923 tot 1939. Bron: Wikpedia digitaal geconstrueerd en ingekleurd. Portret van Daniel George van Beuningen (1877-1955). Eigenaar van kasteel Schonauwen van 1923 tot 1939. Bron: Wikpedia digitaal geconstrueerd en ingekleurd.


Op dinsdag 5 juni 1923 vond ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink de veiling plaats van de kasteeltoren Schonauwen. Familie Van Bingham verkocht de toren aan Daniël George van Beuningen voor een koopsom van ƒ. 24.800,- gulden. Biedprijs van Daniël George van Beuningen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 483, aktenummer: 4526 05-06-1923. Op dinsdag 5 juni 1923 vond ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink de veiling plaats van de kasteeltoren Schonauwen. Familie Van Bingham verkocht de toren aan Daniël George van Beuningen voor een koopsom van ƒ. 24.800,- gulden. Biedprijs van Daniël George van Beuningen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 483, aktenummer: 4526 05-06-1923.


Op dinsdag 5 juni 1923 vond ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink de veiling plaats van de kasteeltoren Schonauwen. Familie Van Bingham verkocht de toren aan Daniël George van Beuningen voor een koopsom van ƒ. 24.800,- gulden. Perceelbeschrijving kadastrale gemeente Houten, sectie G. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 483, aktenummer: 4526 05-06-1923. Op dinsdag 5 juni 1923 vond ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink de veiling plaats van de kasteeltoren Schonauwen. Familie Van Bingham verkocht de toren aan Daniël George van Beuningen voor een koopsom van ƒ. 24.800,- gulden. Perceelbeschrijving kadastrale gemeente Houten, sectie G. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 483, aktenummer: 4526 05-06-1923.


Op dinsdag 5 juni 1923 vond ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink de veiling plaats van de kasteeltoren Schonauwen. Familie Van Bingham verkocht de toren aan Daniël George van Beuningen voor een koopsom van ƒ. 24.800,- gulden. Fragment van beschrijving uit akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 483, aktenummer: 4526 05-06-1923. Op dinsdag 5 juni 1923 vond ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink de veiling plaats van de kasteeltoren Schonauwen. Familie Van Bingham verkocht de toren aan Daniël George van Beuningen voor een koopsom van ƒ. 24.800,- gulden. Fragment van beschrijving uit akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 483, aktenummer: 4526 05-06-1923.


       

Portret van Albertha Eveline Charlouis (1896-1981) in 1952 naar een schilderij van Sierk Schröder. Echtgenote van Daniel George van Beuningen (1877-1955. Eigenaar van kasteel Schonauwen van 1923 tot 1939. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Albertha Eveline Charlouis (1896-1981) in 1952 naar een schilderij van Sierk Schröder. Echtgenote van Daniel George van Beuningen (1877-1955. Eigenaar van kasteel Schonauwen van 1923 tot 1939. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Daniel George van Beuningen (1877-1955) in 1952 naar een schilderij van Sierk Schröder. Eigenaar van kasteel Schonauwen van 1923 tot 1939. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Daniel George van Beuningen (1877-1955) in 1952 naar een schilderij van Sierk Schröder. Eigenaar van kasteel Schonauwen van 1923 tot 1939. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Daniel George Bingham (1830-1913) . Eigenaar van kasteel Schonauwen van 1891 tot 1913. Bron: onbekend. Daniel George Bingham (1830-1913) . Eigenaar van kasteel Schonauwen van 1891 tot 1913. Bron: onbekend.


Portret van W.F. Wassink (1888-1963). Eigenaar van kasteel Schonauwen van 1939 tot 1963. Bron: onbekend. Foto is digitaal gereconstrueerd. Portret van W.F. Wassink (1888-1963). Eigenaar van kasteel Schonauwen van 1939 tot 1963. Bron: onbekend. Foto is digitaal gereconstrueerd.


     

Bouwtekening uit 1942 met betrekking tot de verbouw van de hal in de aanbouw van kasteeltoren Schonauwen. Met het wijzigen van de gevel doormiddel van het plaatsen van een deur. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Bouwtekening uit 1942 met betrekking tot de verbouw van de hal in de aanbouw van kasteeltoren Schonauwen. Met het wijzigen van de gevel doormiddel van het plaatsen van een deur. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.Bouwtekening van de aanbouw aan kasteeltoren Schonauwen voor de plaatsing van een bergplaats in 1943-1944. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Bouwtekening van de aanbouw aan kasteeltoren Schonauwen voor de plaatsing van een bergplaats in 1943-1944. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


Op 10 april 1942 vroeg Dr. W.F. Wassink, wonende Händelstraat 11 te Amsterdam een bouwvergunning aan om op perceel sectie G, perceelnummer 615 te plaatsen, behoudens rechten van derden, een deurkozijn met deur en een drielichtkozijn in de hal van de toren van Schonauwen, overeenkomstig de ingelverde tekening en beschrijving'. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Op 10 april 1942 vroeg Dr. W.F. Wassink, wonende Händelstraat 11 te Amsterdam een bouwvergunning aan om op perceel sectie G, perceelnummer 615 te plaatsen, behoudens rechten van derden, een deurkozijn met deur en een drielichtkozijn in de hal van de toren van Schonauwen, overeenkomstig de ingelverde tekening en beschrijving'. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


Op 10 april 1942 vroeg Dr. W.F. Wassink, wonende Händelstraat 11 te Amsterdam een bouwvergunning aan om op perceel sectie G, perceelnummer 615 te plaatsen, behoudens rechten van derden, een deurkozijn met deur en een drielichtkozijn in de hal van de toren van Schonauwen, overeenkomstig de ingeleverde tekening en beschrijving'. Begeleidend briefje bij de bouwvergunning. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Op 10 april 1942 vroeg Dr. W.F. Wassink, wonende Händelstraat 11 te Amsterdam een bouwvergunning aan om op perceel sectie G, perceelnummer 615 te plaatsen, behoudens rechten van derden, een deurkozijn met deur en een drielichtkozijn in de hal van de toren van Schonauwen, overeenkomstig de ingeleverde tekening en beschrijving'. Begeleidend briefje bij de bouwvergunning. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


Op 1 november 1890 schonk Mr. H.B. Nieuwenhuis op die datum van overlijden, gewoond hebbende in Utrecht een deel van het kasteelterrein Schonauwen (5 morgen groot), een kleine 6 hectare groot aan de Nederlandse Hervormde Kerk van Houten. Blijkens zijn testament van 16 juli 1866 in bewaring gegeven bij de Utrechtse notaris J.H. van Schermbeek. Op het 6 hectare stuk land ligt zijn oom Hendrik Ravee, begraven in een graf, Heer van Schonauwen en Themaat. Begin beschrijving van brief. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Op 1 november 1890 schonk Mr. H.B. Nieuwenhuis op die datum van overlijden, gewoond hebbende in Utrecht een deel van het kasteelterrein Schonauwen (5 morgen groot), een kleine 6 hectare groot aan de Nederlandse Hervormde Kerk van Houten. Blijkens zijn testament van 16 juli 1866 in bewaring gegeven bij de Utrechtse notaris J.H. van Schermbeek. Op het 6 hectare stuk land ligt zijn oom Hendrik Ravee, begraven in een graf, Heer van Schonauwen en Themaat. Begin beschrijving van brief. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


Op 1 november 1890 schonk Mr. H.B. Nieuwenhuis op die datum van overlijden, gewoond hebbende in Utrecht een deel van het kasteelterrein Schonauwen (5 morgen groot), een kleine 6 hectare groot aan de Nederlandse Hervormde Kerk van Houten. Blijkens zijn testament van 16 juli 1866 in bewaring gegeven bij de Utrechtse notaris J.H. van Schermbeek. Op het 6 hectare stuk land ligt zijn oom Hendrik Ravee, begraven in een graf, Heer van Schonauwen en Themaat. Eind beschrijving van brief. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Op 1 november 1890 schonk Mr. H.B. Nieuwenhuis op die datum van overlijden, gewoond hebbende in Utrecht een deel van het kasteelterrein Schonauwen (5 morgen groot), een kleine 6 hectare groot aan de Nederlandse Hervormde Kerk van Houten. Blijkens zijn testament van 16 juli 1866 in bewaring gegeven bij de Utrechtse notaris J.H. van Schermbeek. Op het 6 hectare stuk land ligt zijn oom Hendrik Ravee, begraven in een graf, Heer van Schonauwen en Themaat. Eind beschrijving van brief. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


Polderlandschap met op de achtergrond het dorp Houten in 1756. Naar een tekening van Hendrick Gerbrand Schutter. Bron: Scottish National Gallery, Edinburgh , inv./cat.nr RSA 49, Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Polderlandschap met op de achtergrond het dorp Houten in 1756. Naar een tekening van Hendrick Gerbrand Schutter. Bron: Scottish National Gallery, Edinburgh , inv./cat.nr RSA 49, Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.