Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn, Schalkwijk, Wulven, Oudenrijn, Heycop en Sandelingen-Ambacht
Familiewapen De Wijkerslooth de Weerdesteyn, Schalkwijk, Wulven, Oudenrijn, Heycop en Sandelingen-Ambacht. Bron: WikipediaFamiliewapen De Wijkerslooth de Weerdesteyn, Schalkwijk, Wulven, Oudenrijn, Heycop en Sandelingen-Ambacht. Bron: Wikipedia


 

 Naambetekenis

Straat en sloot de Wijkersloot gelegen tussen Dwarsdijk en Wijk Bij Duurstede in het voorjaar van 2019. Foto's: Sander van Scherpenzeel.

 


De betekenis van wijk is vestingsplaats en van sloot is watergang

Betekenis: Vestingsplaats aan de watergang


   


 


Kasteel Weerdesteyn, Weerdesteynselaan 1, Langbroek. Foto's: Winfried Leeman.

Weerde komt vermoedelijk van het Oud Nederlands woord voor verdedigen/verweren

Weerde kan ook uiterwaarden betekenen. Aangezien het kasteel vanaf de middeleeuwen in een moeras is gebouwd in de omgeving van Langbroek. De naam Langboek betekend letterlijk vestingsplaats in of langs het lange moeras.

Maar aangezien het kasteel Weerdesteyn niet direct in de omgeving van een rivier ligt waar meestal aan weerszijde een uiterwaarden bijhoort. Is het minder waarschijnlijk dat weerde teruggaat op de betekenis van uiterwaarden.Kasteel Weerdesteyn vanuit de lucht gezien in 1995. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol.Kasteel Weerdesteyn vanuit de lucht gezien in 1995. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol.

 


Stein komt van de Oud Nederlandse betekenis van een verdedigbaar huis van steen, een kasteel. In de twaalfde en dertiende eeuw was het een mode woord onder de vroegere adellijk geslacht om aan te duiden dat je in een huis, kasteel of burcht van steen woonde.

Gebouwen bouwen van steen in die tijd was alleen weggelegd voor de allerrijkste. En om hun bezettingen te beschermen bouwde men in steen. Regelmatig voerde de heren van een kasteel oorlogen met hun buren of de bisschop van het sticht (Utrecht). Steen van dus een rijk goed. Iets wat men in die tijd liet terugkomen in de naam van een kasteel.
Letterlijk betekenis van de naam De Wijkerslooth de Weerdesteyn is:

de Vestigingsplaats aan de watergang de verdedigbaar kasteel

De Wijkerslooth (ook: van Wijkerslooth van Grevenmachern, de Wijkerslooth de Rooyesteyn en de Wijkerslooth de Weerdesteyn) is een Nederlands en Belgisch adellijk geslacht.

De bewezen stamreeks begint met Willem Petersz Smit die vermeld wordt vanaf 1459 en in 1484 overleed. In de 17e eeuw vestigden zich nakomelingen in Utrecht als brouwer.


Kasteel Weerdesteyn naar een tekening van Pieter Jan van Liender uit 1781. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 1957-I.Kasteel Weerdesteyn naar een tekening van Pieter Jan van Liender uit 1781. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 1957-I.In 1786 werd Henricus Jacobus van Wijkerslooth van Weerdesteyn door keizer Jozef II verheven in de Oostenrijke adel en werd hem de titel van baron bij eerstgeboorte verleend. In 1803 werd een broer van de laatste, Cornelis Gerardus Josephus van Wijkerslooth van Grevenmachern, door keizer Frans II verheven tot baron van het Heilige Roomse Rijk.

In 1814 en 1816 werden leden van de familie benoemd in ridderschappen. In 1816 werd Franciscus Johannes de Wijkerslooth de Weerdesteyn ingelijfd in de Nederlandse adel en in 1816 werd hem de titel van baron bij eerstgeboorte verleend.


Zicht op het dorp Schalkwijk in 1731 door tekenaar C. Pronk. Bron: Geheugen.delpher.nl.Zicht op het dorp Schalkwijk in 1731 door tekenaar C. Pronk. Bron: Geheugen.delpher.nl.In 1816 werd de titel van baron bij eerstgeboorte verleend aan François Johannes de Wijckerslooth van Roijestein die in 1814 in de Ridderschap benoemd was; zijn nageslacht opteerde na 1830 voor België en maakt sindsdien deel uit van de Belgische adel. Aan hen werd in 1963 in België de titel van baron(es) op allen verleend.

Bron Wikipedia De Wijkerslooth


Zicht op het dorp Schalkwijk in 1731 door tekenaar C. Pronk. Bron: Geheugen.delpher.nl.Zicht op het dorp Schalkwijk in 1731 door tekenaar C. Pronk. Bron: Geheugen.delpher.nl.


      

Land gelegen tussen de Blokhovense wetering en de Schalkwijkse wetering, onder Schalkwijk, met afbeeldingen van de huizen Wiltenborch (kasteel Schalkwijk) in 1626. Bron: Het Utrechts Archief, 223, 933, pagina 94-95.Land gelegen tussen de Blokhovense wetering en de Schalkwijkse wetering, onder Schalkwijk, met afbeeldingen van de huizen Wiltenborch (kasteel Schalkwijk) in 1626. Bron: Het Utrechts Archief, 223, 933, pagina 94-95.


Luchtfoto gezien vanuit het noordwesten op het kasteelterrein Schalkwijk met de ijsbaan en de Tuin van jonkheer Ram aan de Tetwijkseweg met links de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Luchtfoto gezien vanuit het noordwesten op het kasteelterrein Schalkwijk met de ijsbaan en de Tuin van jonkheer Ram aan de Tetwijkseweg met links de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Kadasterkaart van het dorp Schalkwijk uit 1832 met in het midden het kasteelterrein Schalkwijk. Bron: RCE te Amersfoort.Kadasterkaart van het dorp Schalkwijk uit 1832 met in het midden het kasteelterrein Schalkwijk. Bron: RCE te Amersfoort.


Luchtfoto in de richting van het noorden gezien van het kasteelterrein van Schalkwijk met erbij de spoorbaan Utrecht-'s-Hertogenbosch. Foto: Albert Speelman.Luchtfoto in de richting van het noorden gezien van het kasteelterrein van Schalkwijk met erbij de spoorbaan Utrecht-'s-Hertogenbosch. Foto: Albert Speelman.


   

Kasteel Weerdesteyn


Weerdesteijnselaan 1, 3947 ND,

Langbroek, Wijk bij Duurstede


Gezicht op huis Weerdesteyn, met poortgebouw en gracht, te Nederlangbroek in 1751. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 237, 35450, 70.Gezicht op huis Weerdesteyn, met poortgebouw en gracht, te Nederlangbroek in 1751. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 237, 35450, 70.In 1319 en 1320 komen we in de archieven een Adam Philipszoon en Willem Philipszoon tegen, die mogelijk dezelfde twee personen zijn als Adam van Weerdestein en zijn broer Willem, die beide in 1329 vermeld worden. Het vermoeden bestaat dat hun vader Philip het kasteel Weerdesteyn rond 1300 gebouwd zou hebben.

Het kasteel zelf wordt pas voor de eerste keer in 1333 genoemd. Volgens de bewaard gebleven kroniek van Johannes de Beka uit het midden van de 14e eeuw heeft de bisschop Johan van Arkel in 1351 Weerdesteyn 'gecregen'. Door financiële problemen had hij zich terug getrokken in Grenoble, maar hij kwam in 1351 terug en mogelijk heeft de eigenaar van Weerdesteyn hem toen (tijdelijk) het kasteel als residentie aangeboden.


Kaart door J. van Broeckhuysen van een perceel land met huis, gelegen aan de Schalkwijksewetering tegenover de kerk van Schalkwijk uit 1702 aan de Provincialeweg. Bron: Het Utrechts Archief, 216 1205.Kaart door J. van Broeckhuysen van een perceel land met huis, gelegen aan de Schalkwijksewetering tegenover de kerk van Schalkwijk uit 1702 aan de Provincialeweg. Bron: Het Utrechts Archief, 216 1205.In 1358 verkoopt Philips van Weerdestein, een zoon van de eerder genoemd Willem, het kasteel aan Johan van de Weteringh. De familie Van Weerdestein was eigenaar van Bloemenweerde bij Cothen en woonde vanaf die tijd op dat kasteeltje.

Over de familie Van de Weteringh is erg weinig bekend. We weten alleen dat een 'Johan van de Weteringh' het kasteel in 1358 kocht, dat een 'Van de Weteringh' in 1394 leenman van de bisschop was en dat er een 'Johan van de Weteringh' in 1425 sterft. Dit zal een zoon of kleinzoon van de eerstgenoemde Johan van de Weteringh zijn geweest.


Kasteel Weerdesteyn te Langbroek (gem. Wijk bij Duurstede). Foto: Winfried Leeman (fotografie).Kasteel Weerdesteyn te Langbroek (gem. Wijk bij Duurstede). Foto: Winfried Leeman (fotografie).In 1425 wordt kasteel Weerdesteyn verkocht en de nieuwe eigenaar wordt Willem van Boekhout. Na diens dood volgt zijn zoon, Hubert, kanunnik van het kapittel van St. Marie in Utrecht, hem op en deze draagt Weerdesteyn in 1462 over aan zijn nicht Aleid van Zuylen.

Door haar huwelijk met Arend van IJsselstein, maarschalk van het Nedersticht, komt het kasteel in deze familie terecht. Na de dood van Aleid, volgt hun zoon Cornelis haar op en hij besluit om Weerdesteyn in 1516 te verkopen aan Roelof Grauwert.


Gezicht op de voorgevel van het poortgebouw van de woontoren Weerdesteijn te Nederlangbroek (gemeente Langbroek) in de periode 1960-1965. De gemeente Langbroek is per 1 januari 1996 bij de gemeente Wijk bij Duurstede gevoeg. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 92663.Gezicht op de voorgevel van het poortgebouw van de woontoren Weerdesteijn te Nederlangbroek (gemeente Langbroek) in de periode 1960-1965. De gemeente Langbroek is per 1 januari 1996 bij de gemeente Wijk bij Duurstede gevoeg. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 92663.Deze familie dankt hun naam aan het kasteeltje Grauwert in het tegenwoordige Leidsche Rijn, dat in 1453 in bezit van de familie kwam. Het was een Utrechts patriciërsgeslacht en leden van de familie hadden zowel zitting in de ridderschap als in de magistraat van Utrecht.

Het kasteel Hindersteyn was in bezit van Beernt Grauwert van Hindersteyn, een broer van Roelof (I). De mannelijke leden uit deze tak van de familie droegen bijna allemaal de naam Roelof. Roelof (II), de zoon van bovengenoemde Roelof, trouwde met een bastaarddochter van Reinoud van Brederode.

Dit geeft al aan dat de familie niet onbelangrijk was. Roelof (II) werd ook drost van Ameide en hij tekende in 1565 ook het Verbond der Edelen. Waarmee hij voorstander was van de afschaffing van de inquisitie, die mensen, die de nieuwe leer waren toegedaan, vervolgd werden.


Gezicht op de toren van huis Weerdesteyn, met toegangshek, te Nederlangbroek in 1975. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 237, 35432, 70.Gezicht op de toren van huis Weerdesteyn, met toegangshek, te Nederlangbroek in 1975. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 237, 35432, 70.Van de familie Grauwert is bekend dat ze op kasteel Weerdesteyn in stilte de Heilige Mis lieten opdragen door langstrekkende Jezuïeten.

Een achterkleinzoon van Roelof (II), Roelof (IV) Grauwert, zoon van Gijsbert Grauwert, erft Weerdesteyn in 1615 en laat in 1642 een poortgebouw bouwen, dat nog steeds bestaat. Omdat hij ongehuwd blijft, vererft het huis in 1650 op zijn broer Johan en na diens dood op broer Herman. Ook deze broer sterft zonder nakomelingen en door verwerving komt kasteel Weerdesteyn nu in bezit van Justus van Egmond van der Nijenburg, een neef van de drie broers.


Portret van mr. J.B.L.C.C. baron de Wijckerslooth de Weerdesteyn in 1902-1904, geboren 1873, lid van de Provinciale Staten van Utrecht (1902-1921) en Gedeputeerde Staten (1903-1921), overleden 1936. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107212.Portret van mr. J.B.L.C.C. baron de Wijckerslooth de Weerdesteyn in 1902-1904, geboren 1873, lid van de Provinciale Staten van Utrecht (1902-1921) en Gedeputeerde Staten (1903-1921), overleden 1936. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107212.


Portret van mr. J.B.L.C.C. baron de Wijckerslooth de Weerdesteyn portret in 1932-1934, geboren 1873, lid van de Provinciale Staten van Utrecht (1902-1921) en Gedeputeerde Staten (1903-1921), overleden 1936. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107214.Portret van mr. J.B.L.C.C. baron de Wijckerslooth de Weerdesteyn portret in 1932-1934, geboren 1873, lid van de Provinciale Staten van Utrecht (1902-1921) en Gedeputeerde Staten (1903-1921), overleden 1936. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107214.Eigenaren van kasteel Weerdesteyn

Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854355.Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854355.


 

1.

ca 1300 Philips van Weerdesteyn

2.

1319/29 Willem Philipszoon van Weerdesteyn (zoon)

3.

... - 1358 Philips van Weerdesteyn (zoon)

4.

1358 - 1425 Johan van de Weteringh (koop)

  

Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854354.Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854354.


 

5.

1425 - ... Willem van Boekhout (koop)

6.

... - 1462 Hubert van Boekhout (zoon)

7.

1462 - ... Aleid van Zuylen (nicht), getrouwd met Arend van IJsselstein

8.

... - 1516 Cornelis van IJsselstein

  

Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854353.. .Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854353.. .


 

9.

1516 - 1520 Roelof (I) Grauwert, getrouwd met Alid Both van Scherpenseel

10.

1520 - 1572 Roelof (II) Grauwert (zoon), getrouwd met Margaretha van Brederode

11.

1572 - 1602 Roelof (III) Grauwert, heer van Weerdesteyn (zoon), getrouwd met Johanna van Hardenbroek

12.

1602 - 1615 Gijsbert Grauwert (zoon), getrouwd met Johanna van de Vecht

 

Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854350. .Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854350. .


  

13.

1615 - 1650 Roelof (IV) Grauwert (zoon)

14.

1650 Johan Grauwert (broer, ongehuwd)

15.

- 1676 Herman Grauwert (broer, ongehuwd)

16.

1676 Justus van Egmond van der Nijenburg (neef), getrouwd met Eustachia van Quarebbe Willem van Egmond van Nijenburg (zoon), getrouwd met N. van Stembor

17.

- 1730 NN van Egmond van Nijenburg (zoon)


Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854352 .Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854352 .


   

18.

1730 - 1766 Eduard Joseph Ram van Schalkwijk (koop)

19.

19.   1767 - 1775 Eduard Petrus Ram van Schalkwijk (zoon)

20.

1775 - 1828 Anna Catharina Maria Ram van Schalkwijk (dochter), getrouwd met Hendrik Jacob baron van Wijkerslooth de Weerdesteyn

21.

1818 - 1864 Franciscus Johannes de Wijkerslooth de Weerdesteyn (zoon), getrouwd met Charlotte Antoinette Amelie Zephyrine de la Trémouille

    

Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854351.Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854351.
22.  


1864 - 1909 Corneille Charles Auguste de Wijkerslooth de Weerdesteyn (zoon), getrouwd met Jeanne Philiberte de Bernard de Montessus.

23.

1909 - 1936 Jean Baptiste Louis Corneille Charles de Wijkerslooth de Weerdesteyn (zoon),                   getrouwd met Judith Maria Assuera Theresia Ignatia van Wijnbergen

24.

1936 - 1961 Jhr. mr. ir. Ferdinand Cornelis Karel de Wijkerslooth de Weerdesteyn, heer van                 Weerdesteyn en Wulven (zoon), getrouwd met Renée Marie Juliëtte Madeleine Regout

25.

1961 - 2001 Jhr. R.J. en Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn

26.

2001 - ... Jhr. R.J. de Wijkerslooth de Weerdesteyn

   

Luchtfoto van de woontoren Weerdesteyn met omliggend park (Weerdesteynselaan 1) te Langbroek, vanuit het zuidwesten. Naar een luchtfoto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 842227.Luchtfoto van de woontoren Weerdesteyn met omliggend park (Weerdesteynselaan 1) te Langbroek, vanuit het zuidwesten. Naar een luchtfoto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 842227.


   

Geschiedenis Kasteel Wulven

Zicht op het Rechthuis van Wulven aan de Koedijk 1, heden is hier restaurant Loetje gevestigd. Foto uit oktober 1963. Bron: Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 85.024.Zicht op het Rechthuis van Wulven aan de Koedijk 1, heden is hier restaurant Loetje gevestigd. Foto uit oktober 1963. Bron: Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 85.024. Naar een tekst van Otto Wttewaall en Jan Smits

Uit het boek Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, onder redactie van B. Olde Meierink, Utrecht, Uitgeverij Matrijs, 1995.

Aangevuld met diverse afbeeldingen en foto's door SHH uit diverse bronnen.


 

Kasteel Wulven vanuit het zuiden getekend door Roelant Roghman in 1646/1647. Het huis bestaat uit een langgerekte woonvleugel waartegen een achtkantig torentje was gebouwd, dat ver boven het dak uitstak. Het deel links is waarschijnlijk een latere uitbreiding.Kasteel Wulven vanuit het zuiden getekend door Roelant Roghman in 1646/1647. Het huis bestaat uit een langgerekte woonvleugel waartegen een achtkantig torentje was gebouwd, dat ver boven het dak uitstak. Het deel links is waarschijnlijk een latere uitbreiding.Ten westen van de boerderij ‘Het Rechtshuis van Wulven' aan de Koedijk in Houten is nog steeds de omgrachting zichtbaar van het verdwenen kasteel Wulven'. De voorburcht van hetkasteel lag tussen de nog bestaande boerderij en het kasteel.

Wulven werd in 1296 gesticht op de grens van de hogere gronden van de Houtensestroomrug en de ontginningseenheid Wulverbroek:. Naar men vermoedt was dit kasteel de opvolger van een 600 m zuidelijker gelegen kasteel dat een ronde aanleg had. Dat kasteel staat thans bekend onder de naam ‘Het Rondeel’.


Reproductie van een tekening van kasteel Wulven uit ca. 1760 met als titel 'De Wulvense Vredesbazuin', gemaakt voor meneer Hendrik van der Graaf de Vapour, Heer van Wulven. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107513. Naar een origineel die te vinden is in het familiearchief Van Toulon Van der Koog in het Nationaal Archief in Den Haag.Reproductie van een tekening van kasteel Wulven uit ca. 1760 met als titel 'De Wulvense Vredesbazuin', gemaakt voor meneer Hendrik van der Graaf de Vapour, Heer van Wulven. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107513. Naar een origineel die te vinden is in het familiearchief Van Toulon Van der Koog in het Nationaal Archief in Den Haag.Geschiedenis

Luchtfoto gezien vanuit het noordoosten met links De Staart en rechtsonder 'Het Rondeel' in de 12e eeuw de Kersberg genoemd de plek waar eerder het stamslot van de familie Van Wulven stond aan de Hoofdveste. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Luchtfoto gezien vanuit het noordoosten met links De Staart en rechtsonder 'Het Rondeel' in de 12e eeuw de Kersberg genoemd de plek waar eerder het stamslot van de familie Van Wulven stond aan de Hoofdveste. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Nog tijdens de bouw van het kasteel droeg Ernst van Wulven het in 1296 op aan graaf Floris V van Holland. De gevolgen van deze leenverhouding lieten niet lang op zich wachten. Toen graaf Willem IV van Holland in 1345 tijdens de afwezigheid van bisschop Jan van Arkel tegen de stad Utrecht optrok, koos Ernst van Wulven, zoon van Mabelia van Wulven en Boudewijn van Avezaeth, dan ook de zijde van de graaf.


Wulven vanuit het noordoosten, getekend door Roelant Roghman in 1646/1647. Het torenvormig bouwwerk rechts was mogelijk een oude woontoren waarvan de functie verviel toen op de oorspronkelijke voorburcht het op de achtergrond gelegen woongebouw werd gebouwd. Links de bebouwing van het jongere voorplein met het poortgebouw dat in de sluitsteen van de poort het wapen Van Wulven draagt. Bron: RCE te Amersfoort.Wulven vanuit het noordoosten, getekend door Roelant Roghman in 1646/1647. Het torenvormig bouwwerk rechts was mogelijk een oude woontoren waarvan de functie verviel toen op de oorspronkelijke voorburcht het op de achtergrond gelegen woongebouw werd gebouwd. Links de bebouwing van het jongere voorplein met het poortgebouw dat in de sluitsteen van de poort het wapen Van Wulven draagt. Bron: RCE te Amersfoort.Kort na de inname van de stad trok de graaf ten strijde tegen de Friezen, waarbij hij sneuvelde. Bisschop Jan van Arkel nam daarop de gelegenheid te baat om af te rekenen met de edelen die tegen hem hadden samengespannen.

De meesten van hen vroegen en kregen ook vergiffenis, maar Ernst van Wulven weigerde, met als gevolg dat Wulven met de grond gelijk werd gemaakt en Ernst werd verbannen. Ernst liet het kasteel echter herbouwen.


Zicht op boerderij 'Het Rechthuis van Wulven' aan de Koedijk in circa 1950. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Zicht op boerderij 'Het Rechthuis van Wulven' aan de Koedijk in circa 1950. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Via zijn dochter Clementia, die gehuwd was met Herman van Lockhorst, kwam Wulven aan de familie Van Loekhorst, in wier bezit het zou blijven tot 1434. Hun zoon Herman erfde Wulven na het overlijden van zijn moeder in 1362 en ging zich vervolgens naar zijn bezit
ook Van Wulven’ noemen.


Wulven vanaf het voorplein gezien, met rechts het torenachtige gebouw met jonger verbindingsstuk, waarvan het bovenste gedeelte als duiventil was ingericht. Tekening door Jan de Beijer uit 1749.Wulven vanaf het voorplein gezien, met rechts het torenachtige gebouw met jonger verbindingsstuk, waarvan het bovenste gedeelte als duiventil was ingericht. Tekening door Jan de Beijer uit 1749.In diezelfde tijd moet in de kapel van het kasteel een wonderdadig Mariabeeld hebben gestaan, reden waarom Wulven een druk bezocht pelgrimsoord werd’.


Gezicht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten uit het noordoosten op zondag 4 mei 1766. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206381.Gezicht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten uit het noordoosten op zondag 4 mei 1766. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206381.Ferman van Lockhorst schonk Wulven in 1434 aan zijn kleindochter Lutgarde van Buren, ter gelegenheid van haar huwelijk met Jan van Renesse. Zich beroepend op de oorspronkelijke leenakte van Floris V, liet Filips van Bourgondië, graaf van Holland, Herman daarop als leenheer weten dat het kasteel van hem niet op Lutgarde kon overgaan en dat het weer aan de grafelijkheid was vervallen.

Jan van Renesse weigerde evenwel Wulven te ontruimen, waarop de graaf dreigde beslag te leggen op diens Zeeuwse leengoederen. De kwestie bleef slepen tot 1445, toen, na Lutgardes dood, haar zoon Jan met Wulven werd beleend. Na het overlijden van zijn zoon in 1467 werd de oude Jan van Renesse zelf uiteindelijk alsnog met Wulven beleend.In 1536 werd Wulven door de Utrechtse Staten als riddermatig erkend. Het goed bleef eigendom van de Van Renesses tot 1592. Om zijn schulden te kunnen voldoen verkocht Johan van Renesse het in dat jaar aan Wouter van Oudshoorn, heer van Crayestein, voor een bedrag van f. 36.000 gulden. Hij liet Wulven in begin van de 17de eeuw ingrijpend moderniseren.


Schilderij van kasteel Wulven door Anthonie Beerstraten, Amsterdam 1637, na 1664 in de winter met schaatsende lieden op de slotgracht van het kasteel. Bij veiling verkocht bij Sotheby's, London, United Kingdom 10 juli 2008. Bron: Invaluable.com .Schilderij van kasteel Wulven door Anthonie Beerstraten, Amsterdam 1637, na 1664 in de winter met schaatsende lieden op de slotgracht van het kasteel. Bij veiling verkocht bij Sotheby's, London, United Kingdom 10 juli 2008. Bron: Invaluable.com .De schoonzoon van Wouter van Oudshoorn, Andries Boccaert, verkocht Wulven in 1631 aan Philibert van Tuyll van Serooskerken, in wiens familie het bleef tot 1696. In dat jaar kwam het huis in handen van Pierre Paget de Bragard. Hij liet Wulven in 1719 na aan zijn neef, mr. Hendrikus van der Graeff de Vapour, die het op zijn beurt in 1724 naliet aan zijn zoon Hendrik.


Dubbelportret van Hieronymus van Tuyll van Serooskerken (1635-1677) en Frederik Adolf van Tuyll van Serooskerken (....-....). Hieronymus van Tuyll van Serooskerken, geboren 1635 en overleden te Houten 20 oktober 1677. Heer van Wulven en lid van het Ridderschap van Utrecht. Huwde met Anna van Renesse van Moermont 21 december 1659. Geportreteerd in 1641. Bron: RKD.Dubbelportret van Hieronymus van Tuyll van Serooskerken (1635-1677) en Frederik Adolf van Tuyll van Serooskerken (....-....). Hieronymus van Tuyll van Serooskerken, geboren 1635 en overleden te Houten 20 oktober 1677. Heer van Wulven en lid van het Ridderschap van Utrecht. Huwde met Anna van Renesse van Moermont 21 december 1659. Geportreteerd in 1641. Bron: RKD.Hendrik trouwde in 1743 met Adriana de la Barre, ter gelegenheid waarvan naar alle waarschijnlijkheid het alliantiewapen werd vervaardigd, dat thans nog de gevel siert van de voormalige kasteelboerderij aan de Koedijk.


deze tekening door Jan de Beijer in 1749 geeft een beeld van de achtergevel van de langgereket woonvleugel. Op deze tekening wordt duidelijk dat de toren vrijstaand was geplkand. Op de achtergrond de voorburcht die aan de noordwest- en zuidwestzijde was gesloten. Aan de linkerzijde van het kasteel het waarschijnlijk 17de- eeuwse poortgebouw met zijn karakteristieke situering.deze tekening door Jan de Beijer in 1749 geeft een beeld van de achtergevel van de langgereket woonvleugel. Op deze tekening wordt duidelijk dat de toren vrijstaand was geplkand. Op de achtergrond de voorburcht die aan de noordwest- en zuidwestzijde was gesloten. Aan de linkerzijde van het kasteel het waarschijnlijk 17de- eeuwse poortgebouw met zijn karakteristieke situering.In 1827 werd Wulven publiekelijk geveild en gekocht door Francois Jean baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Het kasteelterrein en de boerderij werden enkele in de jaren zeventig van de twintigste eeuw door de gemeente Houten van deze familie aangekocht.


Gezicht, over de gracht, op de voor- en zijgevel van huis Wulven, met poortgebouw, te Houten in 1750-1800. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54103, 125.Gezicht, over de gracht, op de voor- en zijgevel van huis Wulven, met poortgebouw, te Houten in 1750-1800. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54103, 125.


       

Gezicht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met rechts de voorburcht met het poortgebouw in 1731. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202118.Gezicht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met rechts de voorburcht met het poortgebouw in 1731. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202118.


Gezicht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met rechts de voorburcht met het poortgebouw in 1731. Naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202085.Gezicht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met rechts de voorburcht met het poortgebouw in 1731. Naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202085.


Gezicht op het omgrachte kasteel Schalkwijk bij Schalkwijk uit het oosten in 1740-1750 naar een tekening van Hendrik Spilman. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201886.Gezicht op het omgrachte kasteel Schalkwijk bij Schalkwijk uit het oosten in 1740-1750 naar een tekening van Hendrik Spilman. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201886.


Gezicht op het omgrachte kasteel Schalkwijk bij Schalkwijk uit het oosten in 1b731 naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201884.Gezicht op het omgrachte kasteel Schalkwijk bij Schalkwijk uit het oosten in 1b731 naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201884.


Gezicht op de achtergevel van het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met op de achtergrond de gedeeltelijk ommuurde voorburcht in 1749. Naar een tekening van Hendrik Spilman. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202088.Gezicht op de achtergevel van het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met op de achtergrond de gedeeltelijk ommuurde voorburcht in 1749. Naar een tekening van Hendrik Spilman. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202088.


Gezicht opde achterzijde van het omgrachte kasteel Schalkwijk te Schalkwijk naar een tekening van Jan de Beijer in 1748-1750. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107462.Gezicht opde achterzijde van het omgrachte kasteel Schalkwijk te Schalkwijk naar een tekening van Jan de Beijer in 1748-1750. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107462.


   

Bouwgeschiedenis

Hoe het in 1296 gebouwde kasteel eruit heeft gezien, is helaas niet bekend. Mogelijk bestond het slechts uit één vrijstaande woontoren met daarvoor een rechthoekige voorburcht.

Dank zij twee tekeningen van Roelant Roghman weten we wel hoe het kasteel er omstreeks 1650 uitzag. Met uitzondering van de enigszins vrijstaande toren tonen deze tekeningen een kas teel dat vermoedellijk grotendeels in de 16de eeuw opnieuw is opgetrokken.

Op de ene tekening is het huis vanuit het noordoosten weergegeven. Links op de voorgrond staat een rechthoekig poortgebouw waartegen een langwerpig dienstgebouw leunt. Via een stenen brug en de zware rondbogige poortdeur bereikt men de voorburcht. Vanaf de voorburcht leidt een houten brug naar een poortje dat toegang geeft tot de binnenplaats van het kasteel.

De andere tekening, die het kasteel vanuit het zuiden toont, geeft een duidelijker beeld van de opzet. Het hoofdgebouw aan de noordwestzijde van de ommuurde binnenplaats bestaat uit een souterrain, twee verdiepingen en een zolderruimte onder een zadeldak.

De kadastrale situatie in 1828. Het kasteel was nog geen jaar eerder afgebroken. A == kasteel, B= voorburcht, C = huidige boerderij aan de Koedijk. Tekening A. Viersen naar kadastrale minuut, kadastrale gemeente Oud Wulven.De kadastrale situatie in 1828. Het kasteel was nog geen jaar eerder afgebroken. A == kasteel, B= voorburcht, C = huidige boerderij aan de Koedijk. Tekening A. Viersen naar kadastrale minuut, kadastrale gemeente Oud Wulven.

Half opgenomen in het hoofdgebouw rijst aan de kant van de binnenplaats een slanke achtkante traptoren hoog op. De bovenste geleding van de toren wordt gemarkeerd door een rondboogfries.

              

Kadastrale inmeting van het Kasteel Wulven in 1826-1828 met de precieze bepaling van de van de gebouwen die bij het kasteelterrein behoorde. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 365.Kadastrale inmeting van het Kasteel Wulven in 1826-1828 met de precieze bepaling van de van de gebouwen die bij het kasteelterrein behoorde. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 365.


   

Portret van Lodewijk van Toulon (1745-1804). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU).Portret van Lodewijk van Toulon (1745-1804). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU).

 

Portret van Johanna Helena van der Graeff van Vapour (1754-1791). Bron: Regionaal archief Zuid-Utrecht (RAZU).Portret van Johanna Helena van der Graeff van Vapour (1754-1791). Bron: Regionaal archief Zuid-Utrecht (RAZU).


 

Handtekening van Lodewijk van Toulon, ondertekend op maandag 4 maart 1799 onder een akte over het eventuele transport van het archief van kasteel en ambachtsheerlijkheid Wulven aan de secretaris. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4.Handtekening van Lodewijk van Toulon, ondertekend op maandag 4 maart 1799 onder een akte over het eventuele transport van het archief van kasteel en ambachtsheerlijkheid Wulven aan de secretaris. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4.Portretten van Lodewijk van Toulon (1745-1804) en zijn vrouw Johanna Helena van der Graeff van Vapour (1754-1791). Zij waren de laatste bewoners van Kasteel Wulven in de tweede helft van de achttiende eeuw. Schilderijen bevinden zich bij het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede.


Gedicht: Gedicht: "Wulvens Vreugde Bazuyn", door Izaak van Doorn "ter eere uytgeblasen op de heugelijke en plegtige jaardag van de WelEdele gebore en gestrenge Heer de hr Hendrik van der Graaf de Vapour, heer van Wulve, .... , als zijn WelEdele de jaaren van 57 berijkte de 26 julij 1766 op Wulvë. Bron: Nationaal Archief, 2.21.227, 431.


 

Gezicht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten uit het noordoosten in 1766 door E.M.F. d' Hangest d' Yvoy. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206380.Gezicht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten uit het noordoosten in 1766 door E.M.F. d' Hangest d' Yvoy. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206380.Het gebouw is voorzien van ramen met kruiskozijnen. Dit hoofdgebouw met de traptoren dateert vermoedelijk uit het begin van de 16de eeuw. De noordoosthoek van de binnenplaats wordt ingenomen door een toren die rondom in het water staat en door een latere aanbouw over de gracht met het binnenterrein is verbonden.

Deze toren heeft lange tijd onderdak geboden aan het gerechtscollege van Wulven. In de loop van de 17de en 18de eeuw onderging het kasteel slechts enkele kleine wijzigingen, waarvan het toevoegen van een kleine vleugel aan het hoofdgebouw aan de kant van de binnenplaats de belangrijkste is. Ook werd in de 18de eeuw de houten brug vervangen door een gemetselde brug met twee bogen; de derde travee werd in hout uitgevoerd.


Verkoop advertentie voor het kasteel Wulven en ambachtsheerlijkheid van maandag 13 augustus 1827. Bron: Utrechts volksblad : sociaal-democratisch dagblad, Delpher.nl.Verkoop advertentie voor het kasteel Wulven en ambachtsheerlijkheid van maandag 13 augustus 1827. Bron: Utrechts volksblad : sociaal-democratisch dagblad, Delpher.nl.In een advertentie in de Utrechtsche Courant van 10 september 1827 wordt Wulven als volgt omschreven: ‘Het van ouds Riddermatig HUIS, WULVEN, […] voorzien van vier behangen Bene-denkamers met stookplaatsen waaronder een groote fraaije Zaal, boven mede van vier ruime, meest behangen Kamers, Kabinetje, Domestiekekamer ruime Zolder, Keuken, Kelders en verder Commoditeiten, behalve den Toren en Geregtskamer, Stlling voor tien Paarden, Tuinmans woning, Koetshuis en Schuur, Moestuinen, Engelsch Plantsoen, Goudvischkom, en Lanen van opgaande Iepen en Essen Boomen en Hakhout; tezamen groot ongeveer 5 bunders, 96 roeden’.

Francois de Wijkerslooth de Weerdesteyn moet het kasteel vrijwel direct na aankoop hebben laten slopen, want in de kadastrale leggers van 1832 wordt het kasteelterrein omschreven als 
tuin.


Handtekening van Franciscus Johannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn onder de notariële akten om de koop van het kasteel Wulven en de ambachtsheerlijkheid te bevestigen op 15 september 1827. Bron: Het Utrechts Archief 34-4 Notarissen in de stad Utrecht U272c067 1827 Aktenummer: 91.Handtekening van Franciscus Johannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn onder de notariële akten om de koop van het kasteel Wulven en de ambachtsheerlijkheid te bevestigen op 15 september 1827. Bron: Het Utrechts Archief 34-4 Notarissen in de stad Utrecht U272c067 1827 Aktenummer: 91.


Gezicht vanaf de voorburcht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met rechts - gedeeltelijk zichtbaar - het poortgbouw. Prent gemaakt omstreeks 1825-1830 net voor de sloop in 1828 toen Johannes Franciscus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn het gerecht en kasteel bij veiling kocht om en daarna het kasteel te laten slopen. Naar een tekening van M. Mourot. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206382.Gezicht vanaf de voorburcht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met rechts - gedeeltelijk zichtbaar - het poortgbouw. Prent gemaakt omstreeks 1825-1830 net voor de sloop in 1828 toen Johannes Franciscus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn het gerecht en kasteel bij veiling kocht om en daarna het kasteel te laten slopen. Naar een tekening van M. Mourot. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206382.


Het wapen van 't Rechthuis van Wulven in de gevel van restaurant Loetje (vroeger KEES geheten) aan de Koedijk wat tot 1827 in de gevel van het kasteel Wulven heeft gezeten. De steen werd door Frans baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn in de voorgevel van de boerderij ingemetseld. Foto: november 2020, Sander van Scherpenzeel.Het wapen van 't Rechthuis van Wulven in de gevel van restaurant Loetje (vroeger KEES geheten) aan de Koedijk wat tot 1827 in de gevel van het kasteel Wulven heeft gezeten. De steen werd door Frans baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn in de voorgevel van de boerderij ingemetseld. Foto: november 2020, Sander van Scherpenzeel.Wat tot op de dag van vandaag resteert zijn een eiland binnen een concentrische gracht, de kasteelboerderij en de pijlers van het 18de-eeuwse inrijhek. De wapensteen die eens de gerechtskamer sierde bevindt zich tegenwoordig in de voorgevel van de boerderij.


Fragment van de Heerlijkheids- (Pre)Kadastralekaart van Wulven uit 1828 waarop Kasteel Wulven nog op staat ingetekend vlak voor de sloop. Franciscus Johannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn kocht Wulven in 1827 van de familie Verboom van Rheede. Nazaten van familie Van de Graaf de Vapour en Van Toulon. Kaart: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) T386 De Wijkerslooth de Weerdesteyn.Fragment van de Heerlijkheids- (Pre)Kadastralekaart van Wulven uit 1828 waarop Kasteel Wulven nog op staat ingetekend vlak voor de sloop. Franciscus Johannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn kocht Wulven in 1827 van de familie Verboom van Rheede. Nazaten van familie Van de Graaf de Vapour en Van Toulon. Kaart: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) T386 De Wijkerslooth de Weerdesteyn.Download kaart van ambachtsheerlijkheid Wulven in hoge resolutie (PNG)


Luchtfoto richting het zuiden gezien met op de voorgrond het kasteelterrein Wulven met daarachter het Rechtshuis van Wulven aan de Koedijk, heden restaurant Loetje (vroeger KEES geheten). Bedrijventerrein Het Rondeel / De Veste was hier nog niet gebouwd en aangelegd. Foto uit 1990-1994. Bron: Collectie gemeente Houten.Luchtfoto richting het zuiden gezien met op de voorgrond het kasteelterrein Wulven met daarachter het Rechtshuis van Wulven aan de Koedijk, heden restaurant Loetje (vroeger KEES geheten). Bedrijventerrein Het Rondeel / De Veste was hier nog niet gebouwd en aangelegd. Foto uit 1990-1994. Bron: Collectie gemeente Houten.


Gezicht vanaf de voorburcht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met rechts een gedeelte van het poortgbouw in 1749. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202086.Gezicht vanaf de voorburcht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met rechts een gedeelte van het poortgbouw in 1749. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202086.


Luchtfoto van het Rechthuis van Wulven, gelegen aan de Koedijk in het plangebied Hof van Wulven. Heden zit hier restaurant Loetje (vroeger KEES geheten) gevestigd. Luchtfoto gezien van het noorden richting het zuiden. Rechts het kasteelterrein van kasteel Wulven. Rechtsboven de rijksweg A27. Midden boven het kasteelterrein Het Rondeel van waar ruim 800 jaar eerder het eerste stamslot van familie Van Wulven stond. Foto uit 1990-1994 bedrijventerrein Het Rondeel / De Veste was op deze foto nog niet ontwikkeld. Bron: Collectie gemeente Houten.Luchtfoto van het Rechthuis van Wulven, gelegen aan de Koedijk in het plangebied Hof van Wulven. Heden zit hier restaurant Loetje (vroeger KEES geheten) gevestigd. Luchtfoto gezien van het noorden richting het zuiden. Rechts het kasteelterrein van kasteel Wulven. Rechtsboven de rijksweg A27. Midden boven het kasteelterrein Het Rondeel van waar ruim 800 jaar eerder het eerste stamslot van familie Van Wulven stond. Foto uit 1990-1994 bedrijventerrein Het Rondeel / De Veste was op deze foto nog niet ontwikkeld. Bron: Collectie gemeente Houten.


Gezicht op de achtergevel van het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met op de achtergrond de gedeeltelijk ommuurde voorburcht in 1749. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202110.Gezicht op de achtergevel van het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met op de achtergrond de gedeeltelijk ommuurde voorburcht in 1749. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202110.


Prent van het kasteel Wulven bij Houten. Naar de hand van Cornelis Pronk uit 1701-1759. Bron: Rijksmuseum.nl.Prent van het kasteel Wulven bij Houten. Naar de hand van Cornelis Pronk uit 1701-1759. Bron: Rijksmuseum.nl.


Gezicht op de achtergevel van het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met op de achtergrond de gedeeltelijk ommuurde voorburcht in de periode 1660-1680. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202084.Gezicht op de achtergevel van het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met op de achtergrond de gedeeltelijk ommuurde voorburcht in de periode 1660-1680. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202084.


De wapensteen van 't Rechtshuis van Wulven in de voorgevel van de boerderij aan de Koedijk in het Hof van Wulven bij restaurant Loetje (vroeger KEES geheten). Foto: november 2020, Sander van Scherpenzeel.De wapensteen van 't Rechtshuis van Wulven in de voorgevel van de boerderij aan de Koedijk in het Hof van Wulven bij restaurant Loetje (vroeger KEES geheten). Foto: november 2020, Sander van Scherpenzeel.


Kasteel Wulven gezien in ca. 1750. Bron: Bijzondere Collecties Leiden.Kasteel Wulven gezien in ca. 1750. Bron: Bijzondere Collecties Leiden.


De achteringang en vroegere hoofdtoegang tot de boerderij aan de noordzijde van de boerderij van restaurant Loetje (vroeger geheten KEES). Foto: november 2020, Sander van Scherpenzeel.De achteringang en vroegere hoofdtoegang tot de boerderij aan de noordzijde van de boerderij van restaurant Loetje (vroeger geheten KEES). Foto: november 2020, Sander van Scherpenzeel.


De zeventiende- eeuwse toegangspeilers tot het kasteelterrein van Wulven aan het begin van de Koedijk en het parkeerterrein van het restaurant Loetje (vroeger geheten KEES). De bomen op de achtergrond maakte ooit onderdeel uit van de kasteeltuin van Wulven en de oprijlaan tot het kasteel. Vroeger komende vanaf de toenmalige Wulfsedijk. Midden rechts nog een muurtje wat ooit de duiker of toegangsbrug was tot het kasteelterrein met bijbehorende slotgracht. De pijlers hebben ooit gietijzeren hekken gedragen. Wanneer deze zijn verdwenen is onbekend. Foto: november 2020, Sander van Scherpenzeel.De zeventiende- eeuwse toegangspeilers tot het kasteelterrein van Wulven aan het begin van de Koedijk en het parkeerterrein van het restaurant Loetje (vroeger geheten KEES). De bomen op de achtergrond maakte ooit onderdeel uit van de kasteeltuin van Wulven en de oprijlaan tot het kasteel. Vroeger komende vanaf de toenmalige Wulfsedijk. Midden rechts nog een muurtje wat ooit de duiker of toegangsbrug was tot het kasteelterrein met bijbehorende slotgracht. De pijlers hebben ooit gietijzeren hekken gedragen. Wanneer deze zijn verdwenen is onbekend. Foto: november 2020, Sander van Scherpenzeel.


Huis te Schalkwijk, gem. Schalkwijk in 1723 naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 1600.Huis te Schalkwijk, gem. Schalkwijk in 1723 naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 1600.


Het dorp Schalkwijk in 1650 -1730. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Het dorp Schalkwijk in 1650 -1730. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


De Nederlands Hervormde Kerk van van Schalkwijk in 1768 naar een tekening van Dirk Verrijk. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 4186-0008r.De Nederlands Hervormde Kerk van van Schalkwijk in 1768 naar een tekening van Dirk Verrijk. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 4186-0008r.


Kaart van de gemeente Schalkwijk zoals deze bedoeld was de voor de wegenlegger uit ca. 1850-1860. Bron: Het Utrechts Archief, Provincie Utrecht.Kaart van de gemeente Schalkwijk zoals deze bedoeld was de voor de wegenlegger uit ca. 1850-1860. Bron: Het Utrechts Archief, Provincie Utrecht.


De Schalkwijksewetering richting het zuidoosten gezien in het dorp Schalkwijk met rechts de Lagedijk. Met links de Jhr. Ramweg en R.K. Kerk van Schalkwijk. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.De Schalkwijksewetering richting het zuidoosten gezien in het dorp Schalkwijk met rechts de Lagedijk. Met links de Jhr. Ramweg en R.K. Kerk van Schalkwijk. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.


Boerderij Romulus aan het Overeind 73 te Schalkwijk vanaf het begin van de negentiende eeuw een pachtboerderij geweest van familie de Wijkerslooth de Weerdesteyn tot vermoedelijk de jaren 90 van de twintigste eeuw. Foto van donderdag 15 april 2021 door Sander van Scherpenzeel.Boerderij Romulus aan het Overeind 73 te Schalkwijk vanaf het begin van de negentiende eeuw een pachtboerderij geweest van familie de Wijkerslooth de Weerdesteyn tot vermoedelijk de jaren 90 van de twintigste eeuw. Foto van donderdag 15 april 2021 door Sander van Scherpenzeel.


Luchtfoto van een gedeelte van Schalkwijk vanuit het zuiden gezien. Rechts onderin de Rooms Katholieke Kerk aan de Jhr. Ramweg, met de Schalkwijksewetering en de Lagedijk op woensdag 1 juni 1983. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44308, 191.Luchtfoto van een gedeelte van Schalkwijk vanuit het zuiden gezien. Rechts onderin de Rooms Katholieke Kerk aan de Jhr. Ramweg, met de Schalkwijksewetering en de Lagedijk op woensdag 1 juni 1983. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44308, 191.


Luchtfoto uit ca. 1990 richting het noorden, het dorp Schalkwijk met de Schalkwijksewetering, Lagedijk en de Jhr. Ramweg met op de achtergrond de Staatsspoorweg (Staatslijn H) in 1865-1868 aangelegd van Utrecht naar - 's-Hertogenbosch tot Boxtel. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44345, 191.Luchtfoto uit ca. 1990 richting het noorden, het dorp Schalkwijk met de Schalkwijksewetering, Lagedijk en de Jhr. Ramweg met op de achtergrond de Staatsspoorweg (Staatslijn H) in 1865-1868 aangelegd van Utrecht naar - 's-Hertogenbosch tot Boxtel. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44345, 191.


Boerderijen aan de Lagedijk 14 en 15 in 1977 naar een tekening van Chris Schut. Collectie: Cees Verhoef.Boerderijen aan de Lagedijk 14 en 15 in 1977 naar een tekening van Chris Schut. Collectie: Cees Verhoef.


Luchtfoto van Schalkwijk richting het noordwesten gezien op vrijdag 17 mei 1974. Met links de N.H. Kerk met de Brink en Kerkweg. Middenlinksboven de R.K. Kerk van Schalkwijk aan de Jhr. Ramweg. Aan de rechterkant de Provincialeweg en de Schalkwijkseweg. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44293, 191.Luchtfoto van Schalkwijk richting het noordwesten gezien op vrijdag 17 mei 1974. Met links de N.H. Kerk met de Brink en Kerkweg. Middenlinksboven de R.K. Kerk van Schalkwijk aan de Jhr. Ramweg. Aan de rechterkant de Provincialeweg en de Schalkwijkseweg. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44293, 191.


Luchtfoto richting het oosten gezien van het dorp Schalkwijk met de huizen aan de Biesterlaan en Wickenburghselaan op vrijdag 1 juni 1984. Rechts de R.K. Kerk van Schalkwijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44312, 191.Luchtfoto richting het oosten gezien van het dorp Schalkwijk met de huizen aan de Biesterlaan en Wickenburghselaan op vrijdag 1 juni 1984. Rechts de R.K. Kerk van Schalkwijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44312, 191.


De Biesbosche Korenmolen aan de Pothuizerweg in Schalwijk aan De Heul in 1907. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.De Biesbosche Korenmolen aan de Pothuizerweg in Schalwijk aan De Heul in 1907. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


De Lange Uitweg in 1934 tussen de Lagedijk en Achterdijk gezien, genaamd als 'Eikenlaan' , in 1934 naar een uitgaven van N. v. d. Heuvel te Schalkwijk.De Lagedijk richting het zuidoosten gezien met rechtseen spelen kind met hoepel en stok. Links de Jhr. Ramweg en de Schalkwijksewetering. Naar een uitgaven van G. Spruijt in 1958.


De Lange Uitweg in 1934 tussen de Lagedijk en Achterdijk gezien, genaamd als 'Eikenlaan' , in 1934 naar een uitgaven van N. v. d. Heuvel te Schalkwijk.De Lange Uitweg in 1934 tussen de Lagedijk en Achterdijk gezien, genaamd als 'Eikenlaan' , in 1934 naar een uitgaven van N. v. d. Heuvel te Schalkwijk.


Het Wickenburghspad omstreeks 1910 met de boswachterswoning aan de vroegere Wickenburghselaan, thans Wickenburghspad, die in 1938 gesloopt moest worden vanwege de aanleg van het kanaal. Vlnr. Anna en Mina Westerhout, Christina Westerhout-Berlang, Huib, Jan en Piet Westerhout. Foto Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.Het Wickenburghspad omstreeks 1910 met de boswachterswoning aan de vroegere Wickenburghselaan, thans Wickenburghspad, die in 1938 gesloopt moest worden vanwege de aanleg van het kanaal. Vlnr. Anna en Mina Westerhout, Christina Westerhout-Berlang, Huib, Jan en Piet Westerhout. Foto Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


Het St. Canisiusgesticht in Schalkwijk aan de Lagedijk in 1934 afgebeeld op een prentbriefkaart van N. v. d. Heuvel. Dit klooster was een meisjes naai- en huishoudschool en werd in in de jaren zestig van de twintigste eeuw afgebroken. Hiervoor in de plaats werden de oudere appartementen aan de Kloostergaarde gebouw.Het St. Canisiusgesticht in Schalkwijk aan de Lagedijk in 1934 afgebeeld op een prentbriefkaart van N. v. d. Heuvel. Dit klooster was een meisjes naai- en huishoudschool en werd in in de jaren zestig van de twintigste eeuw afgebroken. Hiervoor in de plaats werden de oudere appartementen aan de Kloostergaarde gebouw.


Het kasteel Schalkwijk in 1699 naar de hand van Cornelis Specht. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas.Het kasteel Schalkwijk in 1699 naar de hand van Cornelis Specht. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas.


Luchtfoto van de in het landschap zichtbaar gemaakte contouren van de plattegrond van huis Schalkwijk te Schalkwijk in ca. 1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54218, 118.Luchtfoto van de in het landschap zichtbaar gemaakte contouren van de plattegrond van huis Schalkwijk te Schalkwijk in ca. 1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54218, 118.


In rode stippelijn aangegeven de grens van het vroegere waterschap Blokhoven te Schalkwijk. Leidend om het kasteelterrein Schalkwijk het de het hoofdgedeelte van het dorp met de Brink. In de periode 1900-1930. Bron: Het Utrechts Archief, archief Provinciale Waterstaat van Utrecht.In rode stippelijn aangegeven de grens van het vroegere waterschap Blokhoven te Schalkwijk. Leidend om het kasteelterrein Schalkwijk het de het hoofdgedeelte van het dorp met de Brink. In de periode 1900-1930. Bron: Het Utrechts Archief, archief Provinciale Waterstaat van Utrecht.


De R.K. Kerk van Schalkwijk aan de Jhr. Ramweg 18 in 1907. Afgebeeld op een prentbriefkaart.De R.K. Kerk van Schalkwijk aan de Jhr. Ramweg 18 in 1907. Afgebeeld op een prentbriefkaart.


De Kerkweg in het dorp van Schalkwijk met op de achtergrond de N.H. Kerktoren op de Brink. Bron: 'Utrecht in Woord en Beeld', uit 1958.De Kerkweg in het dorp van Schalkwijk met op de achtergrond de N.H. Kerktoren op de Brink. Bron: 'Utrecht in Woord en Beeld', uit 1958.


De N.H. Kerk aan de Brink in Schalkwijk in ca. 1729 naar een tekening van C. Specht en L.P. Serrurier.De N.H. Kerk aan de Brink in Schalkwijk in ca. 1729 naar een tekening van C. Specht en L.P. Serrurier.


De Tolgaarderswoning aan de Kort Uitweg 3 in 1972. Bij deze tolwoning werd tot ca. 1900 tol geheven op als berijder van een voertuig of als wandelaar toegang te krijgen op het Schonauwense Zandpad, wat in latere tijd De Trip ging heette. Maker foto: Onbekend.De Tolgaarderswoning aan de Kort Uitweg 3 in 1972. Bij deze tolwoning werd tot ca. 1900 tol geheven op als berijder van een voertuig of als wandelaar toegang te krijgen op het Schonauwense Zandpad, wat in latere tijd De Trip ging heette. Maker foto: Onbekend.


De Achterdijk in Schalkwijk in 1958 afgebeeld op een prentbriefkaart.De Achterdijk in Schalkwijk in 1958 afgebeeld op een prentbriefkaart.Familie relaties


Jhr. Eduard (Alard) Pieter Ram van Schalkwijk, gedoopt te Utrecht (RK) (Witte Vrouwen Parochie), 10 mei 1730, volgt zijn vader op als Heer van Weerdesteyn en huurt voor 200 gulden per jaar van baron De Milan Visconti de ridderhofstad Hindersteyn (in 1769). Eduard overlijd te Utrecht op 6 april 1775.

Eduard huwt te Haarlem op 2 augustus 1758 met Jkvr. Agatha Margaretha Oem, zij is gedoopt te Haarlem op 12 augustus 1738. Zij is Vrouwe van Sandelingen Ambacht. Agatha werd begraven te Haarlem op 16 december 1804. Zij was de dochter van Cornelis Alardus van Oem (Van Moesenbroeck), heer van Sandelingen Ambacht, en Anna de Kies van Wissen.


Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Kasteel Schalkwijk in de periode van 1713 - 1730. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Uit dit huwelijk komen drie dochters voort A B C:

A.   Jkvr. Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk. Gedoopt 13 februari 1760 te Haarlem, Noord-Holland -. Erft van haar vader de ridderhofstad Weerdesteyn. Anna Maria overleed op 19 oktober 1828 te Haarlem, Noord-Holland. Zij werd 68 jaar. Zij huwt op 19 april 1785 met Hendrik Jacob van Wijkerslooth (1752-1808). Hendrik Jacob noemde zich vanaf 1785 De Wijkerslooth de Weerdesteyn.

Uit dit huwelijk komen twee zonen voort AA AB:

AA.   Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1786-1851)

AB.   Franciscus Joannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1792-1864)


Kasteelterrein van het vroegere kasteel Schalkwijk aan de Tetwijksewg in Schalkwijk in 1995. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol.Kasteelterrein van het vroegere kasteel Schalkwijk aan de Tetwijksewg in Schalkwijk in 1995. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol.B.   Jkvr. Margaretha Thimothea Johanna Ram van Schalkwijk. Gedoopt 10 februari 1761 te Haarlem Noord-Holland. Erft van haar vader het bezit Rhodesteyn in Nederlangbroek en de hofdstede De Melkweg in Wijk bij Duurstede. Margaretha overleed op 14 december 1802 te Amsterdam, Noord-Holland. Zij was toen 41 jaar. Zij huwt op 26 mei 1782 te Haarlem, Noord-Holland met Jhr. Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt (1760-1839). In 1812 wordt Willem Joseph verheven tot baron.


Gezicht op de achterzijde van de NH-kerk in Schalkwijk in de periode 1740-1750. Naar een tekening van Hendrik Spilman van het origineel van Jan de Beijer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44756, 125.Gezicht op de achterzijde van de NH-kerk in Schalkwijk in de periode 1740-1750. Naar een tekening van Hendrik Spilman van het origineel van Jan de Beijer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44756, 125.Uit dit huwelijk komt een zoon voort:

BA.   Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt (1783-1854)

C.   Jkvr. Timothea Maria Ram van Schalkwijk, Vrouwe van Schalkwijk. Zij werd gedoopt op 11 januari 1764. Zij overleed te Haarlem, Noord-Holland op 17 juni 1825. Ze werd 61 jaar.

Bron: Genealogieonline.nl en Het Kromme Rijngebied 2010 nr. 2 en 3.

In een akte van 4 april 1761 waarbij Andreas de Normandie, heer van Schalkwijk, verklaart dat zijn moeder Maria Marte Le Cointe (weduwe van Cornelis de Normandie), wonend te Rotterdam, voor hem en voor 32.000 gulden de heerlijkheid Schalkwijk heeft gekocht. En dit deels zal betalen uit het van zijn overleden grootmoeder Elisabeth de Jong, weduwe Pieter Le Cointe, ontvangen legaat.


De Brink van Schalkwijk met uiterst links de pastorie en rechts daarvan het schoolhuis. Gewassen pentekening uit 1760, anoniem. Koninklijk Huisarchief, nr. A/T-484.De Brink van Schalkwijk met uiterst links de pastorie en rechts daarvan het schoolhuis. Gewassen pentekening uit 1760, anoniem. Koninklijk Huisarchief, nr. A/T-484.Uit een afschrift van een akte van 2 februari 1820, voor notaris P.A. van Schermbeek te Utrecht, wordt Andries Cornelis de Normandie Messchert te Rotterdam, mede namens zijn zus Catharina Isabella Messchert en zijn broers Jan Willem en Antonie Messchert, bij openbare verkoping van de datum 18 december 1819 aan Anna Catharina Ram van Schalkwijk verkocht, zij is de weduwe De Wijkerslooth de Weerdesteyn, voor 8000 gulden de heerlijkheid Schalkwijk met onder meer tienden in Schalkwijk, en eertijds behorend aan het kapittel van St. Barbara te Culemborg, een tijns uit alle landen onder Schalkwijk, de visserijen tot in de vaart van de Rijn (Lek) alsmede een dubbele bank in de kerk van Schalkwijk.


Op zaterdag 18 december 1819 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan van Schermbeek de AMBACHTSHEERLIJKHEID Schalkwijk verkocht. Bron: Delpher.nl.Op zaterdag 18 december 1819 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan van Schermbeek de AMBACHTSHEERLIJKHEID Schalkwijk verkocht. Bron: Delpher.nl.In een akte van 8 juli 1820 waarbij Anna Catharina Ram van Schalkwijk, weduwe De Wijkerslooth de Weerdesteyn, ingevolge akte de datum van 18 december 1819 voor notaris P.A. Schermbeek te Utrecht, verklaart de heerlijkheid Schalkwijk voor 8000 gulden te hebben verkocht aan haar zus Timothea Maria Ram van Schalkwijk.


De Nederlandse Hervormde Kerk van Schalkwijk in 1749 naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: Koninklijk Huisarchief, nr. A/T-480.De Nederlandse Hervormde Kerk van Schalkwijk in 1749 naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: Koninklijk Huisarchief, nr. A/T-480.


Kadastralekaart van het kasteelterrein van Schalkwijk rond 1900. Kasteel en de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk stonden in de 18e en 19e eeuw los van elkaar qua bezit. Bron: onbekend.Kadastralekaart van het kasteelterrein van Schalkwijk rond 1900. Kasteel en de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk stonden in de 18e en 19e eeuw los van elkaar qua bezit. Bron: onbekend.De ambachtsheerlijkheid van Schalkwijk werd beheerd na 1820 door Timothea Maria Ram van Schalkwijk (1764-1825). Na haar overlijden kwam de heerlijkheid terug in bezit bij haar zus Anna Catharina Ram van Schalkwijk. Bij haar overlijden in 1828 kwam de heerlijkheid Schalkwijk definitief toe aan haar oudste zoon Cornelius Ludovicus baron van Wijkerslooth van Weerdesteyn (1786-1851). Na zijn overlijden in 1851 kwam de heerlijkheid in beheer bij zijn broer Franciscus Johannes baron van Wijkerslooth de Weerdesteyn (1792-1864).


De Schalkwijksewetering ter hoogte van de Slotbrug. Gewassen pentekening uit 1760 door Dirk van den Berg (?). Bron: Het Utrechts Archief.De Schalkwijksewetering ter hoogte van de Slotbrug. Gewassen pentekening uit 1760 door Dirk van den Berg (?). Bron: Het Utrechts Archief.Frans zijn achterkleinzoon Henri Charles Robert Marie baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, mr. (1950) (2005-) is de tegenwoordige Heer van Schalkwijk.

Henri baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn huwde in Antwerpen in 1979 met Anne Marie Pauline Adrienne Hoppenbrouwers (1955).


Kaart van twee tiendblokken in Schalkwijk behorende aan de Heer van Jutphaas en springende met de Heer Maeljert in 1723. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 2203.Kaart van twee tiendblokken in Schalkwijk behorende aan de Heer van Jutphaas en springende met de Heer Maeljert in 1723. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 2203.Bronnen:

Aangepast en overgenomen: Archiefinventaris 386 Familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU): inventarisnummer: 1238 - Stukken over het bezit van de heerlijkheid Schalkwijk, 1761, 1812, 1820.


Gezicht op vier aaneengebouwde huizen te Schalkwijk met op de voorgrond een stenen brug over de Schalkwijkse Wetering in de periode 1860-1900. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200829.Gezicht op vier aaneengebouwde huizen te Schalkwijk met op de voorgrond een stenen brug over de Schalkwijkse Wetering in de periode 1860-1900. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200829.Inventarisnummer: 382 - Brieven van B. van der Pouw, schout van Schalkwijk, aan freule Thimothea Maria Ram van Schalkwijk) en één aan (Cornelius Ludovicus) baron van Wijkerslooth van Weerdesteyn van Schalkwijk over de uitoefening van de aan de heerlijkheid Schalkwijk verbonden rechten, 1820-ca. 1828. Naar een inventaris van A.A.B. van Bemmel.

Peter de Jong, Schipluiden (ambachtsheerlijkheidsonderzoeker van de provincies Utrecht en Zuid-Holland).


Gezicht op het kasteel Schalkwijk te Schalkwijk uit het oosten, met rechts een gedeelte van het omgrachte tuineiland in 1690-1695. Naar een tekening van C. Specht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201962.Gezicht op het kasteel Schalkwijk te Schalkwijk uit het oosten, met rechts een gedeelte van het omgrachte tuineiland in 1690-1695. Naar een tekening van C. Specht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201962.


 

   Eigendomsgeschiedenis kasteelterrein Schalkwijk

Fragment uit de hypotheek4 akte van kadaster Nederland opgemaakt op dinsdag 22 december 1997 om 09:00 uur in de ochtend. Eerder opgemaakte bij de Houtense notaris Meester Johan Georg de Boer. Bij deze Ruilverkaveling werd geregeld dat het kasteelterrein van Schalkwijkseweg aan de Tetwijkweg bij het onroerend bezit van de gemeente Houten werd toegevoed. Tot die tijd was het kasteelterrein van veehouder W.A.M. Dorrestein aan het aan de overkant gelegen van de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch) Overeind 1b. Perceel samenvoeging voor 1985 resulteerde in perceel, gemeente Schalkwijk, sectie B, perceelnummer: 1853. Ruilverkaveling nummer was 020.004. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987.Fragment uit de hypotheek4 akte van kadaster Nederland opgemaakt op dinsdag 22 december 1997 om 09:00 uur in de ochtend. Eerder opgemaakte bij de Houtense notaris Meester Johan Georg de Boer. Bij deze Ruilverkaveling werd geregeld dat het kasteelterrein van Schalkwijkseweg aan de Tetwijkweg bij het onroerend bezit van de gemeente Houten werd toegevoed. Tot die tijd was het kasteelterrein van veehouder W.A.M. Dorrestein aan het aan de overkant gelegen van de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch) Overeind 1b. Perceel samenvoeging voor 1985 resulteerde in perceel, gemeente Schalkwijk, sectie B, perceelnummer: 1853. Ruilverkaveling nummer was 020.004. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987.


Fragment uit de hypotheek4 akte van kadaster Nederland opgemaakt op dinsdag 22 december 1997 om 09:00 uur in de ochtend. Eerder opgemaakte bij de Houtense notaris Meester Johan Georg de Boer. Bij deze Ruilverkaveling werd geregeld dat het kasteelterrein van Schalkwijkseweg aan de Tetwijkweg bij het onroerend bezit van de gemeente Houten werd toegevoed. Tot die tijd was het kasteelterrein van veehouder W.A.M. Dorrestein aan het aan de overkant gelegen van de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch) Overeind 1b. Perceel samenvoeging voor 1985 resulteerde in perceel, gemeente Schalkwijk, sectie B, perceelnummer: 1853 (benoeming van perceelnummers). Ruilverkaveling nummer was 020.004. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987.Fragment uit de hypotheek4 akte van kadaster Nederland opgemaakt op dinsdag 22 december 1997 om 09:00 uur in de ochtend. Eerder opgemaakte bij de Houtense notaris Meester Johan Georg de Boer. Bij deze Ruilverkaveling werd geregeld dat het kasteelterrein van Schalkwijkseweg aan de Tetwijkweg bij het onroerend bezit van de gemeente Houten werd toegevoed. Tot die tijd was het kasteelterrein van veehouder W.A.M. Dorrestein aan het aan de overkant gelegen van de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch) Overeind 1b. Perceel samenvoeging voor 1985 resulteerde in perceel, gemeente Schalkwijk, sectie B, perceelnummer: 1853 (benoeming van perceelnummers). Ruilverkaveling nummer was 020.004. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987.Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn

Mgr. Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth, Heer van Schalkwijk en Weerdesteyn

(Haarlem, 25 mei 1786 - Oegstgeest, huis Duinzigt, 10 november 1851) was een Nederlands geestelijke, priester gewijd in 1811 te Paderborn en in 1833 te Antwerpen tot titulair bisschop van Curium (in Cyprus) of zoals destijds geheten, bisschop in partibus infidelium (in het gebied der heidenen). Bron: Wikipedia

Bisschop van Curium Cornelius Ludovicus baron Van Wijkerslooth de Weerdesteyn, heer van Schalkwijk en Weerdestein, is in Schalkwijk nog altijd bekend als "De bisschop van Curium". Hij werd geboren in Haarlem en aldaar gedoopt in de R.K. kerk van Sint Bernard aan den Hoek op 25 mei 1786.

Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn.Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn.


       

Gezicht op de linker- en voorgevel van de woontoren Weerdesteijn te Nederlangbroek (gemeente Langbroek) naar een foto van G. van der Haar uit de periode 1960-1965. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 92664.Gezicht op de linker- en voorgevel van de woontoren Weerdesteijn te Nederlangbroek (gemeente Langbroek) naar een foto van G. van der Haar uit de periode 1960-1965. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 92664.


Gezicht op de achtergevel van de woontoren Weerdesteijn te Nederlangbroek (gemeente Langbroek) naar een foto van G. van der Haar in de periode 1960-1965. Bron: Het Utrechts Archief,catalogusnummer: 92665.Gezicht op de achtergevel van de woontoren Weerdesteijn te Nederlangbroek (gemeente Langbroek) naar een foto van G. van der Haar in de periode 1960-1965. Bron: Het Utrechts Archief,catalogusnummer: 92665.


   


Hij was de oudste zoon van Henricus lacobus baron Van Wijkerslooth de Weerdesteyn (1752 - 1808 ) en van Anna Catharina Maria barones Ram van Schalkwijk, vrouwe van Schalkwijk, Weerdestein, Heicop, Sandelingen en Oudenrijn (1760 - 1828 ). Zij is een achter achterkleindochter van jonkheer Adriaan Ram, heer van Schalkw ijk (1599 - 1663), naar wie in Schalkwijk de Jhr. Ramweg vernoemd is.


Bronzen grafplaquette van baron Franciscus de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Foto: Peter den Hartog.Bronzen grafplaquette van baron Franciscus de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Foto: Peter den Hartog.De familienaam, welke vaakverschillend is opgeschreven, werd tenslotte gewijzigd in De Wijkerslooth de Weerdesteyn. Cornelius Ludovicus baron Van Wijkerslooth de Weerdesteyn werd op 25 juni 1811 te Paderborn (Duitsland) tot priester gewijd. Op 1 oktober van dat jaar werd hij hoogleraar aan het seminarie te Warmond, het toen enige sem inarie in Noord-Nederland.

Op 1 mei 1817 was hij medestichter van het seminarie Hageveld onder Velzen en op 7 juni 1831 stichter van het Instituut Sint Willibrordus te Katwijk aan den Rijn. Op 7 februari 1832 werd mgr. Van Wijkerslooth, op 47-jarige leeftijd, door paus Gregorius XVI benoem d tot bisschop van Curium (een voormalig bisdom op Cyprus). Op 15 september van dit jaar werd hij als zodanig te Münster in Duitsland gewijd.In maart 1840 werd hij te Rotne benoemd tot huisprelaat van de paus en assistent bij de Pauselijke Troon.  Dat jaar werd hij door koning Willem II benoemd tot Commandeur in de Orde van de  
Nederlandse Leeuw. Hij was tevens Commandeur in de orde van Sint Gregorius. In mei 1851 was hij stichter van het R.-K. Wees- en Oude Liedenhuis te Oegstgeest.


Door zijn benoeming tot lid van de commissie die zich bezighield met de bezwaren tegen de wet op
het lager onderwijs van 1806, droeg hij bij tot het opnemen in de Grondwet van 1848 van de
vrijheid van onderwijs.

Van mgr. Van Wijkerslooth is nog meer te verhalen. Zeker mag niet onvermeld blijven dat zijn geldelijke vermogen hem in staat stelde om als weldoener op te treden, ook dat hij een eminenterol vervuld heeft in het tijdperk van de emancipatie van de katholieken in ons land.

De Brink te Schalkwijk met rechts herberg DE Prins. Gewassen pentekening uit 1731 door L.P. Serrurier, naar C. Pronk. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas nr. 949.De Brink te Schalkwijk met rechts herberg DE Prins. Gewassen pentekening uit 1731 door L.P. Serrurier, naar C. Pronk. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas nr. 949.Mgr. Van Wijkerslooth was bisschop van Curium i.p.i. (in partibus infidelium, dit is: in het gebied van ongelovigen). Dit is de titulatuur van een bisschop zonder een eigen diocees. Hij was dus alleen in  naam bisschop. Als bisschop had hij een aantal taken zoals het wijden van priesters, het inwijden van kerken en het toedienen van het vormsel, wat hij maar liefst zo'n 211.000 keer heeft gedaan.

Alhoewel de vrijheid van godsdienst in de Grondwet van de Bataafse Republiek in 1798 werd vastgelegd zou het niettemin tot maart 1853 duren voordat in Nederland de zogenoemde bisschoppelijke hiërarchie hersteld werd. Dit kwam om dat ons land sinds de Reformatie geen
bisdommen meer had, die toen pas hersteld zijn. Hierdoor kwam ook de emancipatie van de katholieken werkelijk op gang.


Gezicht op de achtergevel van het omgrachte kasteel Schalkwijk bij Schalkwijk in 1731 naar een tekening van L.P.Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 201885.Gezicht op de achtergevel van het omgrachte kasteel Schalkwijk bij Schalkwijk in 1731 naar een tekening van L.P.Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 201885.Overgenomen uit: Blijf mij nabij…, Auteur: P.M. Heijmink Liesert, archiefonderzoek, fotografie en tekstbijdragen: Peter den Hartog, coördinatie: Co Baas. Uitgever: R.K. Heilige Michaël Schalkwijk en Tull en ‘t Waal.


Gezicht op het dorp Schalkwijk en buitengebied in de tweede helft van de achttiende eeuw nar een tekening van Piter Bouman (1774-1828). Bron: Beeldbank, Rijksmuseum.nl.Gezicht op het dorp Schalkwijk en buitengebied in de tweede helft van de achttiende eeuw nar een tekening van Piter Bouman (1774-1828). Bron: Beeldbank, Rijksmuseum.nl.


 

Franciscus Johannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn

Hij is gedoopt op 22 juli 1792 in Haarlem, Gemeente Haarlem, Noord-Holland, Statie van Sint Bernard "den Hoeck".
Beroep: kamerheer i.b.d., van Koning Willem I.

Titels: Heer van Schalkwijk en Woelingen

Hij is overleden op 13 november 1864 in Brussel, Brussels Capital Region, Belgique.

Franciscus Johannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Portret bevindt zich in particulier bezit.Franciscus Johannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Portret bevindt zich in particulier bezit.
Franciscus Johannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Portret bevindt zich in particulier bezit.Franciscus Johannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Portret bevindt zich in particulier bezit.Corneille Charles Auguste baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn

Hij is geboren op 11 december 1846 in Saint-Josse-Ten-Noode, (bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgique.
Beroep: burgemeester, Ollignies (Woelingen) (Henegouwen).

Titels: Heer van Schalkwijk en Weerdesteyn

Hij is overleden op 10 juli 1909 in Brussel, Brussels Capital Region, Belgique, hij was toen 62 jaar oud.

Corneille Charles Auguste baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Portret bevindt zich in particulier bezit.Corneille Charles Auguste baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Portret bevindt zich in particulier bezit.Jean Baptiste Louis Corneille Charles

baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn

Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, heer van Schalkwijk en Weerdesteyn, (Woelingen, 13 september 1873 – Wassenaar, 6 mei 1936) was een Nederlands advocaat en politicus voor de Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen.

Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn.Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Karel Lodewijk Cornelis Maria Ignatius baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, Heer van Hindersteyn

Karel Lodewijk Cornelis Maria Ignatius baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn, heer van Hindersteyn Geboren te Utrecht op 25 juli 1901 en overleden te Utrecht op 10 oktober 1975.

Hij was een Nederlands jurist en politicus.

Lid van de politieke partijen RKSP en NSB.

Van 1927 tot 1940 lid van Provinciale Staten van de provincie Utrecht. In 1940 Burgemeester van Hilversum
en van 1942 tot 1944 lid van de Bestuursraad van de  provincie Utrecht.

Hij was de oudste zoon van 

Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1873-1936)
en Judith Maria Assuera Theresia Ignatia barones van Wijnbergen (1872-1940).

Karel Lodewijk Cornelis Maria Ignatius baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Collectie: Van Beuningen.Karel Lodewijk Cornelis Maria Ignatius baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Collectie: Van Beuningen.


      

Portret van Karel Lodewijk Cornelis Maria Ignatius baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Bron: Gelders Archief.Portret van Karel Lodewijk Cornelis Maria Ignatius baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Bron: Gelders Archief.


 

 Henri Charles Robert Marie baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn

Henri Charles Robert Marie baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (Langbroek, 14 september 1950) is een Nederlands politicus van de VVD.

De Wijkerslooth is lid van de familie De Wijkerslooth en een zoon van oud-burgemeester van Hilversum (februari 1940 tot juli 1940) mr. K.L.C.M.I. baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn. Hij is afgestudeerd in de rechten en heeft naast meerdere functies op het ministerie van Buitenlandse Zaken een diplomatieke carrière gehad waarbij hij gewerkt heeft op Nederlandse ambassades in Marokko, Colombia, Duitsland en Kenia. In 1999 werd hij directeur van het kabinet van de gouverneur van de Nederlandse Antillen wat hij bleef tot zijn benoeming in de zomer van 2003 tot burgemeester van Waalre. Midden 2013 maakte hij bekend aan het einde van dat jaar te willen stoppen als burgemeester.

Henri Charles Robert Marie baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Bron: Wikipedia.Henri Charles Robert Marie baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Bron: Wikipedia.

Per 1 januari 2014 werd hem ontslag verleend. Vanaf 6 oktober 2017 was Henri de Wijkerslooth de Weerdesteijn ruim een jaar waarnemend burgemeester van Cranendonck.

Sinds 2005 is De Wijkerslooth lid van de Hoge Raad van Adel.


Jhr. mr. ir. Ferdinand Cornelis Karel de Wijkerslooth de Weerdesteyn, Heer van Weerdesteyn en Wulven

Hij is geboren op 14 september 1902 in Utrecht van beroep hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat, in de directie van Limburg civiel ingenieur.

Hij is overleden op 18 augustus 1974 te Utrecht. Hij werd  71 jaar oud.

Ferdinand Cornelis was de tweede zoon van:

Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1873-1936)
en Judith Maria Assuera Theresia Ignatia barones van Wijnbergen (1872-1940).

Jhr.mr.ir. Ferdinand Cornelis Karel de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Portret bevindt zich in particulier bezit.Jhr.mr.ir. Ferdinand Cornelis Karel de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Portret bevindt zich in particulier bezit. Jkvr. Judith Juliëtte Madeleine Sophie (Madeleen) Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn

Geboren te Zwolle op 29 september 1935 en overleden te Den Haag op 9 juni 2016.

Judith was een Nederlandse juriste, bestuurder en politica voor de Katholieke Volkspartij (KVP), tot 11 oktober 1980, en het Christen-Democratisch Appèl (CDA), vanaf 11 oktober 1980.

Madeleen Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn was lid van de familie De Wijkerslooth en werd geboren als dochter van Ferdinand de Wijkerslooth de Weerdesteyn en Renée Marie Juliëtte Madeleine Regout.

Madeleen was de kleindochter van het Tweede Kamerlid Jean Baptiste Louis Corneille Charles de Wijkerslooth de Weerdesteyn.

Haar grootvader van moederszijde was de Maastrichtse ondernemer Jules Joseph Hubert Regout.


J.J.M.S. Leijten-jkvr. de Wijkerslooth de Weedersteyn. Bron: fotoarchief Eerste Kamer.J.J.M.S. Leijten-jkvr. de Wijkerslooth de Weedersteyn. Bron: fotoarchief Eerste Kamer.


In 1966 trad ze te Den Haag in het huwelijk met de arts Antonius Cornelis Marie Leyten (1931). Het echtpaar kreeg drie kinderen: een zoon en twee dochters.


 

Grafkapel Familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn

R.K. Kerk Heilige Michaël

Jonkheer Ramweg 18

3998 JP Schalkwijk

Lijst van bijgezette familieleden in de grafkapel

  

Grafkapel van familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn, Jhr. Ramweg 18 te Schalkwijk op 26-01-1981. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), identificatienummer: Doos 35 (044865).Grafkapel van familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn, Jhr. Ramweg 18 te Schalkwijk op 26-01-1981. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), identificatienummer: Doos 35 (044865).

 

1.   Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Geboren te Haarlem, Noord-Holland op 25 mei 1786 en overleden te Oegstgeest, Zuid-Holland, Huize Duinzigt op 10 november 1851. Bijgezet in het familiegraf op 15 november 1851. Hij werd 65 jaar oud.

2.   Jkvr. Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk. Gedoopt op 13 februari 1760 te Haarlem, Noord-Holland Anna Maria overlijd op 19 oktober 1828 te Haarlem, Noord-Holland. Zij werd 68 jaar oud.

3.   Franciscus Johannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Gedoopt op 22 juli 1792 in Haarlem, Noord-Holland, Statie van Sint Bernard "den Hoeck". Hij is overleden op 13 november 1864 in Brussel, België. Hij werd 72 jaar oud.

4.   Corneille Charles Auguste baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Hij is geboren op 11 december 1846 in Saint-Josse-Ten-Noode,(bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgique. Hij is overleden op 10 juli 1909 in Brussel, Brussels Capital Region, Belgique, hij was toen 62 jaar oud.Familiewapen van 'de Wijkerslooth de Weerdesteyn' boven de familiegrafkapel bij de Rooms Katholieke Kerk aan de Jonkheer Ramweg te Schalkwijk in april 2021. Foto: André Botermans.Familiewapen van 'de Wijkerslooth de Weerdesteyn' boven de familiegrafkapel bij de Rooms Katholieke Kerk aan de Jonkheer Ramweg te Schalkwijk in april 2021. Foto: André Botermans.5.   Charlotte Antoinette Amélie Zéphyrine Prinses de la Trémoïlle Et de Thouars
Zij is geboren op 8 oktober 1825 in Parijs,75000, Paris,Île-de-France, France.
Zij is overleden op 21 december 1879 in Parijs,75000, Paris,Île-de-France, France, zij werd 54 jaar oud.


Gezicht op het dorp Schalkwijk naar een tekening van Jacobus van Liender (1696-1759). Bron: Christies.com.Gezicht op het dorp Schalkwijk naar een tekening van Jacobus van Liender (1696-1759). Bron: Christies.com.6.   Jhr. Léon Eugène Marie de Wijkerslooth de Weerdesteyn
Hij is geboren op 16 mei 1850 te Saint-Josse-Ten-Noode,(Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, België. Hij is overleden op 10 november 1868 te Bonn, Noordrijn Westfalen, Duitsland, hij werd 18 jaar oud. Van beroep was hij Juridisch Student.


Familiegrafkapel van 'de Wijkerslooth de Weerdesteyn' op de Rooms Katholieke begraafplaats aan de Jonkheer Ramweg te Schalkwijk. Toegangsdeur tot de kapel in april 2021. Foto: André Botermans.Familiegrafkapel van 'de Wijkerslooth de Weerdesteyn' op de Rooms Katholieke begraafplaats aan de Jonkheer Ramweg te Schalkwijk. Toegangsdeur tot de kapel in april 2021. Foto: André Botermans.7.   Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn
Hij is geboren op 13 september 1873 te Ollignies, Province du Hainaut, Walloon Region, België.
Hij is overleden op 16 mei 1936 te Wassenaar, Zuid-Holland, hij werd toen 62 jaar oud. Beroep: lid Gedeputeerde Staten van Utrecht, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en lid van de Raad van State.

8.   Judith Maria Assuera Theresia Ignatia barones van Wijnbergen Douairière van Doctor Jean Baptiste Louis Corneille baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn Geboren te Loenen, Gelderland op 10 april 1872 en overleden te 's-Gravenhage, Zuid-Holland op  27 februari 1940 zij werd toen 67 jaar oud.


Familiegraf 'de Wijkerslooth de Weerdesteyn' inscriptie aan de achterkant van de grafkapel op de Rooms Katholieke Begraafplaats aan de Jonkheer Ramweg te Schalkwijk in april 2021. Foto: André Botermans.Familiegraf 'de Wijkerslooth de Weerdesteyn' inscriptie aan de achterkant van de grafkapel op de Rooms Katholieke Begraafplaats aan de Jonkheer Ramweg te Schalkwijk in april 2021. Foto: André Botermans.9.   Marie Pauline de Wijkerslooth de Weerdesteyn geboren op 4 augustus 1956 en overleden op 11 augustus 1956.10.   Jkvr. Louisa Franciska de Wijkerslooth de Weerdesteyn Zij is geboren op 19 september 1908 in Utrecht, Utrecht en overleden op 25 juni 1987 te Nijmegen, Gelderland. Zij werd 78 jaar oud.
Beroep: Sociaal werkster in Arnhem bij de Algemene Kunstzijde Unie N.V.


Ingekleurde, perkamenten manuscriptkaart van de springtiend uit het Goyerveld in Schalkwijk door D. van Groenouw uit december 1650. Met linksboven de Beusichemseweg, met daarin het verlengde naar rechtsonder de verdwenen Goyerdijk door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal (1935-1952). Rechts de Provincialeweg met rechtsonder de N.H. Kerk van Schalkwijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 359, 96.Ingekleurde, perkamenten manuscriptkaart van de springtiend uit het Goyerveld in Schalkwijk door D. van Groenouw uit december 1650. Met linksboven de Beusichemseweg, met daarin het verlengde naar rechtsonder de verdwenen Goyerdijk door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal (1935-1952). Rechts de Provincialeweg met rechtsonder de N.H. Kerk van Schalkwijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 359, 96.11.   Jhr. dr. ir. Paul Johan Cornelis de Wijkerslooth de Weerdesteyn, heer van Wulven. Hij werd geboren op 28 juli 1904 te Utrecht, Utrecht en hij is overleden op 30 augustus 1969 te Nijmegen, Gelderland, hij werd 65 jaar oud. Beroep: mijningenieur en geoloog adviseur van mijnen, Turkije Ankar en medewerker Geologisch Instituut.

12.   Jkvr. Maria Antonia de Wijkerslooth de Weerdesteyn geboren in 1906 en overleden in 1991.


Familiegrafkap 'de Wijkerslooth de Weerdesteyn' zicht op de zijgevel., Staande op de Rooms Katholieke Begraafplaats aan de Jonkheer Ramweg te Schalkwijk in april 2021. Foto: André Botermans.Familiegrafkap 'de Wijkerslooth de Weerdesteyn' zicht op de zijgevel., Staande op de Rooms Katholieke Begraafplaats aan de Jonkheer Ramweg te Schalkwijk in april 2021. Foto: André Botermans.13.   Elisabeth Renée Marie barones van Hövell van Wezeveld en Westerflier
Zij is geboren op 9 juli 1912 te Culemborg, Gelderland en overleden op 6 september 2009 te Langbroek, Utrecht. Zij werd toen 97 jaar oud. Zij is bijgezet op 11 september 2009.

14.   Jhr. Cornelis Antonius de Wijkerslooth de Weerdesteyn geboren in 1934 en overleden in 2004.

16.   Dr. Karel L.C.M.I. baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn geboren in 1901 en overleden in 1975.


Achterkant van de familiegrafkapel 'de Wijkerslooth de Weerdesteyn', met onderin de toegang naar de grafkamer waar de leden van de familie zijn bijgezet. Foto uit april 2021. Foto: André Botermans.Achterkant van de familiegrafkapel 'de Wijkerslooth de Weerdesteyn', met onderin de toegang naar de grafkamer waar de leden van de familie zijn bijgezet. Foto uit april 2021. Foto: André Botermans.17.    Jhr. Ferdinand Cornelis Karel de Wijkerslooth de Weerdesteyn, heer van Weerdesteyn en Wulven. Geboren 1902 en overleden in 1974.

18.   Renée Marie Juliette Madeleine Regout geboren op 4 juli 1906 te Maastricht, Limburg en overleden op 8 janauri 2000 te 's-Gravenhage, Zuid-Holland. Zij werd 93 jaar oud.Overgenomen van: Blijf mij nabij…, Auteur: P.M. Heijmink Liesert, archiefonderzoek, fotografie en tekstbijdrag en: Peter den Hartog, coördinatie: Co Baas. Uitgever: R.K. Heilige Michaël Schalkwijk en Tull en ‘t Waal.


Rond 1985 kocht de gemeente Houten het laatste restant van het kasteelterrein Wulven aan de Koedijk en het Hof van Wulven aan van familie de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Links ingekleurd boerderij 't Rechthuis van Wulven aan de Koedijk 1 (restaurant Loetje). Rechts een geel balkje wat een weg tracé is van de vroegere Wulfsedijk, sectie E nummer 799 wat de gemeente Houten eerder was vergeten aan te kopen van familie de Wijkerslooth de Weerdesteyn in de jaren 70. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.Rond 1985 kocht de gemeente Houten het laatste restant van het kasteelterrein Wulven aan de Koedijk en het Hof van Wulven aan van familie de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Links ingekleurd boerderij 't Rechthuis van Wulven aan de Koedijk 1 (restaurant Loetje). Rechts een geel balkje wat een weg tracé is van de vroegere Wulfsedijk, sectie E nummer 799 wat de gemeente Houten eerder was vergeten aan te kopen van familie de Wijkerslooth de Weerdesteyn in de jaren 70. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.19.   Jhr. ir. Franciscus (Frans) Johannes de Wijkerslooth de Weerdesteyn, heer van Wulven Hij werd geboren op 11 augustus 1938 te 's-Gravenhage, Zuid-Holland en overleed op zondag 28 april 2019 te Tervuren, België. Hij werd 80 jaar oud. Frans was de echtgenoot van Maria Ruphine Theodora Vos de Wael. Op zaterdag 4 mei 2019 in de ochtend vanaf 11:00 werd hij bijgezet in Schalkwijk in de familie grafkapel.


Gezicht op de Polder Biester bij Schalkwijk (gemeente Houten) in februari 1967. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer:	 839833.Gezicht op de Polder Biester bij Schalkwijk (gemeente Houten) in februari 1967. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 839833.


      

'Bid voor de Ziel van Zaliger de Hoogwelgeboren Vrouwe ANNA Catharina MAria Baronnesse Ram van Schalkwijk, Douariére van den Hoogwelgeboren Hr. en Mr. H.J. Baron van Wijkerslooth van Weerdesteyn, en Vrouwe van Zandelingen &c.. Overleden te Haarlem den 19 October 1828, in den ouderdom van 68 jaren en bijna 9 maanden, en begraven den 23 dito op het R.C. Kerkhof te Schalkwijk'. Voorkant van het bidprentje. Bron: Gelders Archief.'Bid voor de Ziel van Zaliger de Hoogwelgeboren Vrouwe ANNA Catharina MAria Baronnesse Ram van Schalkwijk, Douariére van den Hoogwelgeboren Hr. en Mr. H.J. Baron van Wijkerslooth van Weerdesteyn, en Vrouwe van Zandelingen &c.. Overleden te Haarlem den 19 October 1828, in den ouderdom van 68 jaren en bijna 9 maanden, en begraven den 23 dito op het R.C. Kerkhof te Schalkwijk'. Voorkant van het bidprentje. Bron: Gelders Archief.


'Bid voor de Ziel van Zaliger de Hoogwelgeboren Vrouwe ANNA Catharina MAria Baronnesse Ram van Schalkwijk, Douariére van den Hoogwelgeboren Hr. en Mr. H.J. Baron van Wijkerslooth van Weerdesteyn, en Vrouwe van Zandelingen &c.. Overleden te Haarlem den 19 October 1828, in den ouderdom van 68 jaren en bijna 9 maanden, en begraven den 23 dito op het R.C. Kerkhof te Schalkwijk'. Achterkant van het bidprentje. Bron: Gelders Archief.'Bid voor de Ziel van Zaliger de Hoogwelgeboren Vrouwe ANNA Catharina MAria Baronnesse Ram van Schalkwijk, Douariére van den Hoogwelgeboren Hr. en Mr. H.J. Baron van Wijkerslooth van Weerdesteyn, en Vrouwe van Zandelingen &c.. Overleden te Haarlem den 19 October 1828, in den ouderdom van 68 jaren en bijna 9 maanden, en begraven den 23 dito op het R.C. Kerkhof te Schalkwijk'. Achterkant van het bidprentje. Bron: Gelders Archief.


   

Grafkapel van de familie
De Wijkerslooth de Weerdesteyn in 1864

Interieur grafkapel met de beelden van de H. Anna en de H. Cornelius, april 2018. Foto: Peter den Hartog.Interieur grafkapel met de beelden van de H. Anna en de H. Cornelius, april 2018. Foto: Peter den Hartog.

Vanaf 18 Juli 1861 vonden er onderhandelingen plaats over kwijtschelding van de retributiegelden

van f 8,= per jaar, en voor meer grond rond de oude graftombe vanwege de slechte afwatering. Op 23 augustus werd met goedvinden van de aartsbisschop het voorstel gedaan om bij de huidige
graftombe grond af te staan ter grootte van de helft van de huidige tombe, en de retributiegelden af te kopen met f 400,-. Op 28 oktober 1861 is door de pastoor de rekening van 6 verschuldigde of achterstallige retributieën ad f 48,= aan de heer Kronenburg ter hand gesteld.

Den 4 Meij 1862 is de baron met Kronenburg aan de pastorie gekomen om te praten over de graftombe. Zijne Edelen heeft op raad van den pastoor goedgevonden den bestaande graftombe af te breken en eenen geheel nieuwen grafkelder in drie verdeelingen in eenen gewone steen in de breedte van de kelder op te bouwen op voorwaarde dat daarbij de symmetrie van het kerkhof onderhouden wordt.

De baron gaf verder te kennen om een doelmatig monument boven den kelder te plaatsen. De 19 Juni 1862 is architect Van den Brink de situatie op kom en nem en en is tot de conclusie gekomen dat er meer grond genomen moest worden van het kerkhof dan het Kerkbestuur heeft willen afstaan.


De wapensteen van het voormalige gerechtshuis van Wulven, die zich thans bevindt in de voorgevel van boerderij Koedijk 1. Er is hier sprake van een zogenaamd alliantiewapen dat is opgebouwd uit de wapens van Wulven (midden), van mr. Hendrik van der Graeff de Vapour, ambachtsheer van Wulven van 1724 tot 1779 (links), en van diens vrouw Adriana de la Barre. Wapensteen is in 1828 na de sloop van boerderij Wulven in de voorgevel van boerderij Koedijk 1 geplaatst. Boerderij heeft nooit al zodanig als rechtshuis gediend. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank.De wapensteen van het voormalige gerechtshuis van Wulven, die zich thans bevindt in de voorgevel van boerderij Koedijk 1. Er is hier sprake van een zogenaamd alliantiewapen dat is opgebouwd uit de wapens van Wulven (midden), van mr. Hendrik van der Graeff de Vapour, ambachtsheer van Wulven van 1724 tot 1779 (links), en van diens vrouw Adriana de la Barre. Wapensteen is in 1828 na de sloop van boerderij Wulven in de voorgevel van boerderij Koedijk 1 geplaatst. Boerderij heeft nooit al zodanig als rechtshuis gediend. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank.
De 13e Juli daaropvolgend heeft het bestuur verklaard, niet te kunnen besluiten tot afstand van een groter gedeelte gronds als tot nu toe bepaald is, tenzij de Edel Geboren baron zou willen voorzien in de vergrooting van het kerkhof.


Kadastralekaart van de gemeente Schalkwijk uit de periode 1950-1987. Met linksonder het kasteelterrein Schalkwijk. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).Kadastralekaart van de gemeente Schalkwijk uit de periode 1950-1987. Met linksonder het kasteelterrein Schalkwijk. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).De onderhandelingen monden uiteindelijk uit in een overeenkomst, die het kerkbestuur sloot op 5 augustus 1863 met Evert Kronenburg, zaakgelastigde van Franciscus Joannes baron Van Wijkerslooth de Weerdesteyn, heer van Schalkwijk en Ollignies (1792 - 1864). Het contract behelsde de bouw van een familiekapel, met daaronder grafkelders, en de verkoop van een gedeelte van de begraafplaats voor twaalfhonderd gulden aan de baron.De nieuwe grafkapel is berekend op 48 vierkante meter. Het perceel grond dat verkocht werd,had uiteindelijk een grootte van 56 vierkante meter 42. Deze kapel liet de baron in 1864 bouwen ter nagedachtenis aan zijn broer Cornelius Ludovicus baron Van Wijkerslooth de Weerdesteyn, bisschop van Curium. In de onderhandelingen tijdens de vergadering van 4 mei 1862 werd door het kerkbestuur als voorwaarde gesteld dat de symmetrie van de begraafplaats behouden moest blijven.

Daardoor kwam de nieuwe kapel (evenals dat met de eerdere graftombe het geval was) opnieuw in de middellijn van de begraafplaats te liggen. Ook had dit zijn weerslag op de vorm van de kapel, die gebouwd werd als een kruis met vier gelijke armen, dus in de vorm van een Grieks kruis. Bovendien wenste de familie De Wijkerslooth maar al te graag dat de nieuwe grafkelders met de kapel, net als de eerdere graftombe, zo ver mogelijk tegen de achterzijde (dus aan de noordoostzijde) van de begraafplaats zou komenOm dat de ingang van de grafkelder aan de achterzijde lag, moest daarvoor ongeveer drie meter vrijgehouden worden van de achterliggende muur. Deze grafkapel werd zodoende gebouwd op het gedeelte van de begraafplaats, dat in 1849 in gebruik genomen was.

Eén van de voorwaarden in de overeenkomst van de nieuwe kapel was, dat het kerkbestuur ter plaatse van de nieuwe kelder en rondom de oude graftombe de grond van de daarin liggende kisten en lijken zal ontdoen. Tevens werd bedongen dat de oude grafkapel, waarvoor jaarlijks acht gulden retributiegeld betaald werd, afgebroken moest worden. Ook moest de retributie ten eeuwigen dage worden kwijtgescholden.


Het familiewapen van de Wijkerslooth de Weerdesteyn in het bovenportaal van de familiegrafkapel op de katholieke begraafplaats van Schalkwijk aan de Jhr. Ramweg in de periode 1985-1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44883.Het familiewapen van de Wijkerslooth de Weerdesteyn in het bovenportaal van de familiegrafkapel op de katholieke begraafplaats van Schalkwijk aan de Jhr. Ramweg in de periode 1985-1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44883.Door de rastertekening van 1864 en de aantekeningen in het Doodboek te combineren met de plaats waar de nieuwe grafkapel zou komen, blijkt dat het kerkbestuur minimaal 60 graven heeft moeten laten ruimen om de ruimte voor de nieuwe kapel vrij te maken, Ook is af te leiden waar de eerste graftombe ongeveer moet hebben gestaan: dit was, net als de nieuwe grafkapel, in de centrale as van het toen 20 meter brede kerkhof.Vergelijking met de kadastrale kaart van 1832 geeft bovendien aan dat de tombe op 2 tot 3 meter afstand heeft gestaan van de achterzijde van het kerkhof (mits de kadastrale opmetingen in Schalkwijk goed zijn afgehandeld). Baron Franciscus Joannes Van Wijkerslooth de Weerdesteyn is op 14 november 1864 overleden en werd drie dagen na diens overlijden bijgezet in de kelder van de grafkapel, (afb.19) Hij is als eerste bijgezet in deze grafkapel. Dat betekent dat de kapel niet lang daarvoor moet zijn opgeleverd.


Kaart van enige percelen land gelegen tussen de Blokhovensewetering en de Achterdijk onder Schalkwijk. Tekening in kleur door B. de Roy, 1694. Bron: Het Utrechts Archief, 221, 1490.Kaart van enige percelen land gelegen tussen de Blokhovensewetering en de Achterdijk onder Schalkwijk. Tekening in kleur door B. de Roy, 1694. Bron: Het Utrechts Archief, 221, 1490.Direct de dag daarna zijn namelijk ook Cornelius Ludovicus baron De Wijkerslooth (1786-1851), meer bekend als de bisschop van Curium, en zijn moeder Anna Catharina Maria barones Ram van Schalkwijk (1760-1828), douairière (weduwe) van Henricus Jacobus baron Van Wijkerslooth de Weerdesteyn overgebracht van de oude graftombe naar de nieuwe graf kelder. Daarna kon met de afbraak van de oude graftombe worden begonnen. Nadat de koopovereenkomst op 5 augustus 1863 gesloten was, werd de betreffende grond echter niet notarieel aan F.J. baron De Wijkerslooth de Weerdesteyn overgedragen.

Dit bleek pas in 1982. Noch uit het archief van de parochie, noch uit het archief van de familie is toen duidelijk geworden waarom in het verleden de grond niet was overgedragen. Waarschijnlijk werd de grond niet overgedragen omdat baron De Wijkerslooth reeds overleden was.

De grafkapel van familie de Wijkerslooth de Weerdesteyn op de katholieke begraafplaats van Schakwijk aan de Jhr. Ramweg in 1985-1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44882.De grafkapel van familie de Wijkerslooth de Weerdesteyn op de katholieke begraafplaats van Schakwijk aan de Jhr. Ramweg in 1985-1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44882.


 


Om toch alsnog het nodige te regelen, werd ten overstaan van notaris F.M.J. Hermans, kantoorhoudend te Utrecht, met de intussen opgerichte Stichting Grafkapel Familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn een zakelijk recht gevestigd in de vorm van een recht van opstal, waardoor de betreffende grond alsnog werd overgedragen.
H.J. van den Brink (1816-1883) uit Rotterdam kis de architect van deze neogotische kapel. In
1864 is de bouw van de kapel uitgevoerd door aannemer F. de Graaf uit Alkmaar.


Gezicht op het omgrachte kasteel Schalkwijk te Schalkwijk uit het oosten in 1749 naar een tekening van A. Schouman. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201961.Gezicht op het omgrachte kasteel Schalkwijk te Schalkwijk uit het oosten in 1749 naar een tekening van A. Schouman. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201961.De kapel bestaat uit één bouwlaag en heeft als plattegrond een Grieks kruis. Dit bouwwerk is opgetrokken in grauwe baksteen en heeft hard- en zandstenen lijsten met decoraties. Achter de uitkragende topgevels zijn de zadeldaken haaks op elkaar gekomen. Die daken werden met schubvormige leien gedekt.

De voorste topgevel wordt bekroond met een hardstenen kruis. De andere drie topgevels, met spitsboogvensters in glas-in-lood, worden bekroond door een kruisbloem. De schuin tegen de hoeken van de gevels geplaatste en gelede (inspringende) steunberen geven de kapel een forse indruk. Het maaswerk in de drie spitsboogvensters bestaat uit drie- en vierpas- motieven.


Kasteel Schalkwijk van familie Ra, in de periode 1646-1647. Naar een tekening van Roeland Roghman. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, documentnummer: 30.837. Documentnummer 30.837Kasteel Schalkwijk van familie Ra, in de periode 1646-1647. Naar een tekening van Roeland Roghman. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, documentnummer: 30.837. Documentnummer 30.837Het boogveld boven de dubbele toegangsdeuren heeft in reliëf twee klimmende leeuwen. Deze dragen de familiewapens van de opdrachtgever en van zijn eega. Links is het wapen van Franciscus Joannes baron Van Wijkerslooth de Weerdesteyn (1792-1864) en rechts dat van zijn echtgenote 
Charlotte Antoinette Amélie Zéphirine princesse de la Tremouille et de Thouars (1825-1879). Boven deze familiewapens is een natuurstenen gedenkplaat aangebracht in de vorm van een driepas.Grafstede der familie van

Wijkerslooth van Weerdesteyn & Schalkwijk

Het gepleisterde interieur van deze grafkapel
wordt overkluisd door kruisribgewelven, waarvan de ribben ontspringen aan de kapitelen van de gestucte halfzuilen tegen de gevels. Veel kleurige tegels met in hoofdzaak Franse lelies bedekken de vloer. Onder het venster in de noordoostelijke kruisarm staat een zandstenen
altaar met in goud geschilderd de Alpha en de Omega. De in 1883 door Jean-Baptiste Capronnier (1814-1891) uit Brussel gemaakte gebrandschilderde glas-in-lood ramen hebben als onderwerp (midden) de verrijzenis van Christus, (links) de opwekking van de dochter
van Iaïrus en (rechts) de opwekking van Lazarus. In de zuidoostelijke kruisarm staan twee witmarmeren beelden, vervaardigd in 1857 en 1861 door Jos Tuerlincx. Zij stellen de H. Anna en de H. Cornelius voor. In de buitengevel aan de achterzijde van de
kapel zit in het metselwerk boven het raam een hardstenen kruis. Onder dit raam ligt de toegang naar de grafkelder, die onder de kapel ligt.

Interieur grafkapel met altaar, april 2018. Foto: Peter den Hartog.Interieur grafkapel met altaar, april 2018. Foto: Peter den Hartog.
Deze is alleen te bereiken via een trap. In 2004 werden de leien en het loodwerk van de kapel vernieuwd. De verdere restauratie is in 2009-2010 in fasen uitgevoerd door de Firma's Luigjes te Amersfoort en Van der Burgt te Soest. Fase één omvatte in de eerste helft van 2009 de
gebrandschilderde ramen in de gevels aan de zuidoost- en zuidwestzijde.

Fase twee betrof in de tweede helft van 2009 het gebrandschilderde raam in de noordoostgevel. De derde fase gold de restauratie van het exterieur en van het interieur, waarbij de muren geïmpregneerd werden met een vochtafstotend middel. Niet onvermeld mag blijven dat deze grafkapel een Rijksmonument is en tot de top van de Nederlandse grafcultuur behoort.


Gezicht op kasteel Schalkwijk in 1731 naar een tekening van Abraham de Haen. Bron: Beeldbank Rijksmuseum.nl.Gezicht op kasteel Schalkwijk in 1731 naar een tekening van Abraham de Haen. Bron: Beeldbank Rijksmuseum.nl.Overgenomen uit: Blijf mij nabij…, Auteur: P.M. Heijmink Liesert, archiefonderzoek, fotografie en tekstbijdrag en: Peter den Hartog, coördinatie: Co Baas. Uitgever: R.K. Heilige Michaël Schalkwijk en Tull en ‘t Waal.Fotogalerij van vroegere eigendommen van familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn in Wulven

Boerderij De Heuvel, voor 1989 Nieuw Wulven geheten aan de Keercamp 13 in maart 1992. De boerderij werd rond 1900 gebouwd in opdracht van familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), identificatienummer doos 56 (047110).Boerderij De Heuvel, voor 1989 Nieuw Wulven geheten aan de Keercamp 13 in maart 1992. De boerderij werd rond 1900 gebouwd in opdracht van familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), identificatienummer doos 56 (047110).


Boerderij 't Groen aan de Oud Wulfseweg 1 in 1982. Eind jaren tachtig van de twintigste eeuw is de boerderij door vandalisme afgebrand nadat het enkele jaren leeg stond te wachten op een nieuwe bestemming. 't Groen is van 1827 tot 1948 in eigendom geweest van familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn. Ruim voor die tijd en na 1948 woonde de familie Van Woudenberg op de boerderij. Boerderij stond op de plek waar nu het huidige Moluks Kerkelijke Centrum staat aan de Oud Wulfseweg 1. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), identificatienummer doos21 (043113).Boerderij 't Groen aan de Oud Wulfseweg 1 in 1982. Eind jaren tachtig van de twintigste eeuw is de boerderij door vandalisme afgebrand nadat het enkele jaren leeg stond te wachten op een nieuwe bestemming. 't Groen is van 1827 tot 1948 in eigendom geweest van familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn. Ruim voor die tijd en na 1948 woonde de familie Van Woudenberg op de boerderij. Boerderij stond op de plek waar nu het huidige Moluks Kerkelijke Centrum staat aan de Oud Wulfseweg 1. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), identificatienummer doos21 (043113).


Gezicht op de boerderij Het Groen aan de Oud Wulfseweg te Houten, vanaf de Utrechtseweg in februari 1967. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 839826.Gezicht op de boerderij Het Groen aan de Oud Wulfseweg te Houten, vanaf de Utrechtseweg in februari 1967. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 839826.


Gezicht op de voorgevel van boerderij 'Het Rechthuis van Wulven' met daarvoor de achttiende eeuws bakstenen pijlers van het toegangshek in februari 1967. De boerderij was van oorsprong niet een 'Rechthuis van Wulven' maar een pachtboerderij gelegen voor het kasteel Wulven. Het kasteel stond ten noorden van de boerderij. Bij de sloop van het kasteel Wulven in 1828 is de gevelsteen met daarin de tekst 'Rechthuis van Wulven' in de voorgevel van de boerderij geplaatst. De boerderij is van 1827 tot 1987 in eigendom geweest van familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn. Tot 2018 was in de boerderij restaurant De Colonie gevestigd. Sinds 2021 is restaurant Loetje erin gevestigd. Voor die tijd restaurant KEES. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 14, 042223.Gezicht op de voorgevel van boerderij 'Het Rechthuis van Wulven' met daarvoor de achttiende eeuws bakstenen pijlers van het toegangshek in februari 1967. De boerderij was van oorsprong niet een 'Rechthuis van Wulven' maar een pachtboerderij gelegen voor het kasteel Wulven. Het kasteel stond ten noorden van de boerderij. Bij de sloop van het kasteel Wulven in 1828 is de gevelsteen met daarin de tekst 'Rechthuis van Wulven' in de voorgevel van de boerderij geplaatst. De boerderij is van 1827 tot 1987 in eigendom geweest van familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn. Tot 2018 was in de boerderij restaurant De Colonie gevestigd. Sinds 2021 is restaurant Loetje erin gevestigd. Voor die tijd restaurant KEES. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 14, 042223.


Boerderij Het Rechtshuis van Wulven en het kasteelterrein van Wulven vanuit het noorden gezien, omstreeks 1990. Foto: Gemeente Houten.Boerderij Het Rechtshuis van Wulven en het kasteelterrein van Wulven vanuit het noorden gezien, omstreeks 1990. Foto: Gemeente Houten.


Het Houtlaantje gezien vanaf de Utrechtseweg op een winterdag met sneeuw in ca. 1980. Foto: Hans de Klein.Het Houtlaantje gezien vanaf de Utrechtseweg op een winterdag met sneeuw in ca. 1980. Foto: Hans de Klein.


In juni 1958 nam een fotograaf van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg een foto van de zeventiende eeuwse hekpijlers met op de achtergrond aansluitende op de toenmalige oprijlaan van het kasteel Wulven. Richting de Wulfsedijk (Krommelaan). Aan de zuidzijde nog de keermuur aan de toenmalig slotgracht van het kasteelterrein. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 52.885.In juni 1958 nam een fotograaf van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg een foto van de zeventiende eeuwse hekpijlers met op de achtergrond aansluitende op de toenmalige oprijlaan van het kasteel Wulven. Richting de Wulfsedijk (Krommelaan). Aan de zuidzijde nog de keermuur aan de toenmalig slotgracht van het kasteelterrein. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 52.885.


Het Groenlaantje, Houtlaantje of Liefdeslaantje ooit gelegen tussen de voormalige Wulfsedijk (Keercamp) en Utrechtseweg (Troubadoursborch/Pelgrimsborch) in ca. 1985. De laan is vermoedelijk in de jaren dertig van de achttiende eeuw aangelegd door de Heer van het gerecht van Wulven. De laan is eigendom geweest van familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn van 1827 tot 1973. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), identificatienummer doos 56 (047087).Het Groenlaantje, Houtlaantje of Liefdeslaantje ooit gelegen tussen de voormalige Wulfsedijk (Keercamp) en Utrechtseweg (Troubadoursborch/Pelgrimsborch) in ca. 1985. De laan is vermoedelijk in de jaren dertig van de achttiende eeuw aangelegd door de Heer van het gerecht van Wulven. De laan is eigendom geweest van familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn van 1827 tot 1973. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), identificatienummer doos 56 (047087).


Luchtfoto gezien vanuit het noordwesten op bedrijventerrein Het Rondeel met rechts de rijksweg A27 (Almere-Utrecht-Breda). Met midden en middenonder het vroegere kasteelterrein van Kasteel Wulven en 'Het Rechtshuis van Wulven 'waar vroeger restaurants KEES en heden Restaurant Loetje is gevestigd aan de Koedijk 1. Rechts van het middenonder het kasteelterrein waar eens tot 1827 kasteel Wulven heeft gestaan. Rechts parallel aan de rijksweg A27 de Wulfse- of Dovewetering. Die vroeger in verbinding stond met de Vaartsche Rijn zodat de kasteelbewoners per boot naar Utrecht of Gorinchem konden varen. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.Luchtfoto gezien vanuit het noordwesten op bedrijventerrein Het Rondeel met rechts de rijksweg A27 (Almere-Utrecht-Breda). Met midden en middenonder het vroegere kasteelterrein van Kasteel Wulven en 'Het Rechtshuis van Wulven 'waar vroeger restaurants KEES en heden Restaurant Loetje is gevestigd aan de Koedijk 1. Rechts van het middenonder het kasteelterrein waar eens tot 1827 kasteel Wulven heeft gestaan. Rechts parallel aan de rijksweg A27 de Wulfse- of Dovewetering. Die vroeger in verbinding stond met de Vaartsche Rijn zodat de kasteelbewoners per boot naar Utrecht of Gorinchem konden varen. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.


Luchtfoto gezien vanuit het noordoosten op bedrijventerrein Het Rondeel (links) met bovenaan de rijksweg A27 (Almere-Utrecht-Breda). Met linksboven van het midden het vroegere kasteelterrein van Kasteel Wulven en 'Het Rechtshuis van Wulven' waar vroeger restaurants KEES en heden Restaurant Loetje is gevestigd aan de Koedijk 1. Middenboven het kasteelterrein waar eens tot 1827 kasteel Wulven heeft gestaan. Bovenaan de rijksweg A27 parallel lopend de Wulfse- of Dovewetering. Die vroeger in verbinding stond met de Vaartsche rijn zodat de kasteelbewoners per boot naar Utrecht of Gorinchem konden varen. Vanaf het midden diagonaal naar rechtsonder de vroegere oprijlaan naar het kasteelterrein Wulven. Voor 1985 nog aangesloten geweest op de vroegere Wulfsedijk. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.Luchtfoto gezien vanuit het noordoosten op bedrijventerrein Het Rondeel (links) met bovenaan de rijksweg A27 (Almere-Utrecht-Breda). Met linksboven van het midden het vroegere kasteelterrein van Kasteel Wulven en 'Het Rechtshuis van Wulven' waar vroeger restaurants KEES en heden Restaurant Loetje is gevestigd aan de Koedijk 1. Middenboven het kasteelterrein waar eens tot 1827 kasteel Wulven heeft gestaan. Bovenaan de rijksweg A27 parallel lopend de Wulfse- of Dovewetering. Die vroeger in verbinding stond met de Vaartsche rijn zodat de kasteelbewoners per boot naar Utrecht of Gorinchem konden varen. Vanaf het midden diagonaal naar rechtsonder de vroegere oprijlaan naar het kasteelterrein Wulven. Voor 1985 nog aangesloten geweest op de vroegere Wulfsedijk. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.


Luchtfoto genomen vanuit het noorden met zicht op bedrijventerrein Het Rondeel. Met rechts een rond terrein waar eens ooit 'de Kersberg' stond of het mottekasteel Het Rondeel wat eens het (tweede) stamslot van de familie Van Wulven was in de 12e eeuw. Dit nadat het definitieve kasteel rond 1300 aan de Koedijk 1 naar boerderij 't Rechthuis van Wulven' werd gebouwd. Midden linksbovenaan het Van der Valk Hotel Houten (2008-heden) aan de Hoofdevste. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.Luchtfoto genomen vanuit het noorden met zicht op bedrijventerrein Het Rondeel. Met rechts een rond terrein waar eens ooit 'de Kersberg' stond of het mottekasteel Het Rondeel wat eens het (tweede) stamslot van de familie Van Wulven was in de 12e eeuw. Dit nadat het definitieve kasteel rond 1300 aan de Koedijk 1 naar boerderij 't Rechthuis van Wulven' werd gebouwd. Midden linksbovenaan het Van der Valk Hotel Houten (2008-heden) aan de Hoofdevste. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.


Luchtfoto vanuit het zuidwesten met onderaan de rijksweg A27 (Almere-Utrecht-Breda) met links 't Rechtshuis van Wulven waar heden ten dagen Restaurant Loetje gevestigd is, vroeger KEES geheten. Middenboven en linksboven zicht op het bedrijventerrein Het Rondeel - De Veste. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.Luchtfoto vanuit het zuidwesten met onderaan de rijksweg A27 (Almere-Utrecht-Breda) met links 't Rechtshuis van Wulven waar heden ten dagen Restaurant Loetje gevestigd is, vroeger KEES geheten. Middenboven en linksboven zicht op het bedrijventerrein Het Rondeel - De Veste. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.


Luchtfoto vanuit het zuidoosten gezien met links de rijksweg A27 (ALmere-Utrecht-Breda). Met rechtsonder het bedrijventerrein Het Rondeel ontwikkeld vanaf 1996. Middenrechtsboven 't Rechtshuis van Wulven waar heden Restaurant Loetje gevestigd is aan de Koedijk 1, vroeger KEES geheten. Links naast de rijksweg de Wulfse- of Dovewetering die ooit in de verbinding stond met de Vaartsche Rijn. Midden rechtsboven tot diagonaal rechtsboven de oprijlaan van Kasteel Wulven die tot 1985 in verbinding stond met de Wulfsedijk. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.Luchtfoto vanuit het zuidoosten gezien met links de rijksweg A27 (ALmere-Utrecht-Breda). Met rechtsonder het bedrijventerrein Het Rondeel ontwikkeld vanaf 1996. Middenrechtsboven 't Rechtshuis van Wulven waar heden Restaurant Loetje gevestigd is aan de Koedijk 1, vroeger KEES geheten. Links naast de rijksweg de Wulfse- of Dovewetering die ooit in de verbinding stond met de Vaartsche Rijn. Midden rechtsboven tot diagonaal rechtsboven de oprijlaan van Kasteel Wulven die tot 1985 in verbinding stond met de Wulfsedijk. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.


Zicht vanuit het westen met De Staart (weg) die de ontsluiting geeft met de noordwestelijke rondweg met de rijksweg A27 (linksonder). Linksboven het Kersberg terrein waar eens in de 12e eeuw het (tweede) (in vergelijking met het eerste vermoedelijk kasteel van de familie Van Wulven Kasteel Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg) stamslot van de familie Van Wulven stond voordat er een nieuw kasteel werd gebouwd naast 't Rechtshuis van Wulven. Rechtsonder het Amsterdam-Rijnkanaal (Amsterdam-Tiel tot aan de rivier de Waal). Parallel lopend langs De Staart de fietspad van de Heemsteedseweg. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.Zicht vanuit het westen met De Staart (weg) die de ontsluiting geeft met de noordwestelijke rondweg met de rijksweg A27 (linksonder). Linksboven het Kersberg terrein waar eens in de 12e eeuw het (tweede) (in vergelijking met het eerste vermoedelijk kasteel van de familie Van Wulven Kasteel Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg) stamslot van de familie Van Wulven stond voordat er een nieuw kasteel werd gebouwd naast 't Rechtshuis van Wulven. Rechtsonder het Amsterdam-Rijnkanaal (Amsterdam-Tiel tot aan de rivier de Waal). Parallel lopend langs De Staart de fietspad van de Heemsteedseweg. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.


 

'Belangrijke Verkooping, De Notaris W.C.J.M. Stokvis te Utrecht, zal op zaterdag 17 december 1910, nam. 1 uur, in het Notarishuis, Achter St. Pieter te Utrecht voor de HoogWelGeboren Heer Mr. J. B. L. C. Ch. Baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn aldaar, publiek verkoopen: +/- 50 Hectaren best Bouw en Weiland enz., onder Schalkwijk, Tull en 't Waal, Bunnik en Houten, behoorende bij de hofsteden Remus, Romulus, Schalkenberg en Wulven en van de hofstede te Vechten, bewoond door den Heer H. Vernooy, alles verdeeld in 29 koopen'. Bron: Delpher.nl.'Belangrijke Verkooping, De Notaris W.C.J.M. Stokvis te Utrecht, zal op zaterdag 17 december 1910, nam. 1 uur, in het Notarishuis, Achter St. Pieter te Utrecht voor de HoogWelGeboren Heer Mr. J. B. L. C. Ch. Baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn aldaar, publiek verkoopen: +/- 50 Hectaren best Bouw en Weiland enz., onder Schalkwijk, Tull en 't Waal, Bunnik en Houten, behoorende bij de hofsteden Remus, Romulus, Schalkenberg en Wulven en van de hofstede te Vechten, bewoond door den Heer H. Vernooy, alles verdeeld in 29 koopen'. Bron: Delpher.nl.


Kadastrale kaart, behorend tot een nu ontbrekende brochure voor notaris W.C.J.M. Stokvis te Utrecht, waarbij Jean Baptiste Louis Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn op 17 december 1910 openbaar percelen onder Schalkwijk, Tull en ’t Waal, Bunnik en Houten laat verkopen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 022, 1526.Kadastrale kaart, behorend tot een nu ontbrekende brochure voor notaris W.C.J.M. Stokvis te Utrecht, waarbij Jean Baptiste Louis Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn op 17 december 1910 openbaar percelen onder Schalkwijk, Tull en ’t Waal, Bunnik en Houten laat verkopen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 022, 1526.


  

  

E-mailen
Info