Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn - Schalkwijk, Wulven, Oudenrijn, Heycop en Sandelingen-Ambacht
Familiewapen De Wijkerslooth de Weerdesteyn - Schalkwijk, Wulven, Oudenrijn, Heycop en Sandelingen-Ambacht. Bron: Wikipedia Familiewapen De Wijkerslooth de Weerdesteyn - Schalkwijk, Wulven, Oudenrijn, Heycop en Sandelingen-Ambacht. Bron: Wikipedia


             

Een reconstructie tekening van Kasteel Wulven. Tekening Peter Koch, 2013. Een reconstructie tekening van Kasteel Wulven. Tekening Peter Koch, 2013.


   

 Naambetekenis

Straat en sloot de Wijkersloot gelegen tussen Dwarsdijk en Wijk Bij Duurstede in het voorjaar van 2019. Foto's: Sander van Scherpenzeel.

 


De betekenis van wijk is vestingsplaats en van sloot is watergang

Betekenis: Vestingsplaats aan de watergang


   


 

Gezicht op de achtergevel van de woontoren Weerdesteijn te Nederlangbroek (gemeente Langbroek) naar een foto van G. van der Haar in de periode 1960-1965. Bron: Het Utrechts Archief,catalogusnummer: 92665. Gezicht op de achtergevel van de woontoren Weerdesteijn te Nederlangbroek (gemeente Langbroek) naar een foto van G. van der Haar in de periode 1960-1965. Bron: Het Utrechts Archief,catalogusnummer: 92665.Kasteel Weerdesteyn, Weerdesteynselaan 1, Langbroek. Foto's: Winfried Leeman.

Weerde komt vermoedelijk van het Oud Nederlands woord voor verdedigen/verweren

Weerde kan ook uiterwaarden betekenen. Aangezien het kasteel vanaf de middeleeuwen in een moeras is gebouwd in de omgeving van Langbroek. De naam Langboek betekend letterlijk vestingsplaats in of langs het lange moeras.

Maar aangezien het kasteel Weerdesteyn niet direct in de omgeving van een rivier ligt waar meestal aan weerszijde een uiterwaarden bijhoort. Is het minder waarschijnlijk dat weerde teruggaat op de betekenis van uiterwaarden.


Gezicht op de linker- en voorgevel van de woontoren Weerdesteijn te Nederlangbroek (gemeente Langbroek) naar een foto van G. van der Haar uit de periode 1960-1965. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 92664. Gezicht op de linker- en voorgevel van de woontoren Weerdesteijn te Nederlangbroek (gemeente Langbroek) naar een foto van G. van der Haar uit de periode 1960-1965. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 92664.


      

Kaart behorend bij het aanwijzen van het kasteel en bijbehorend terrein Weerdesteyn tot de natuurschoonwet van 1928. Bron: NA. Kaart behorend bij het aanwijzen van het kasteel en bijbehorend terrein Weerdesteyn tot de natuurschoonwet van 1928. Bron: NA.


 

Kasteel Weerdesteyn vanuit de lucht gezien in 1995. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol. Kasteel Weerdesteyn vanuit de lucht gezien in 1995. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol.

 


Stein komt van de Oud Nederlandse betekenis van een verdedigbaar huis van steen, een kasteel. In de twaalfde en dertiende eeuw was het een mode woord onder de vroegere adellijk geslacht om aan te duiden dat je in een huis, kasteel of burcht van steen woonde.

Gebouwen bouwen van steen in die tijd was alleen weggelegd voor de allerrijkste. En om hun bezettingen te beschermen bouwde men in steen. Regelmatig voerde de heren van een kasteel oorlogen met hun buren of de bisschop van het sticht (Utrecht). Steen van dus een rijk goed. Iets wat men in die tijd liet terugkomen in de naam van een kasteel.


Luchtfoto gezien vanuit het zuiden op kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan nr. 1) in Langbroek (gem. Wijk bij Duurstede). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het zuiden op kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan nr. 1) in Langbroek (gem. Wijk bij Duurstede). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Boerderij behorend bij kasteel Weerdesteyn aan de Weerdesteynselaan 2 en 3 in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Boerderij behorend bij kasteel Weerdesteyn aan de Weerdesteynselaan 2 en 3 in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.Letterlijk betekenis van de naam De Wijkerslooth de Weerdesteyn is:

de Vestigingsplaats aan de watergang de verdedigbaar kasteel

De Wijkerslooth (ook: van Wijkerslooth van Grevenmachern, de Wijkerslooth de Rooyesteyn en de Wijkerslooth de Weerdesteyn) is een Nederlands en Belgisch adellijk geslacht.

De bewezen stamreeks begint met Willem Petersz Smit die vermeld wordt vanaf 1459 en in 1484 overleed. In de 17e eeuw vestigden zich nakomelingen in Utrecht als brouwer.


Kasteel Weerdesteyn naar een tekening van Pieter Jan van Liender uit 1781. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 1957-I. Kasteel Weerdesteyn naar een tekening van Pieter Jan van Liender uit 1781. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 1957-I.In 1786 werd Henricus Jacobus van Wijkerslooth van Weerdesteyn door keizer Jozef II verheven in de Oostenrijke adel en werd hem de titel van baron bij eerstgeboorte verleend. In 1803 werd een broer van de laatste, Cornelis Gerardus Josephus van Wijkerslooth van Grevenmachern, door keizer Frans II verheven tot baron van het Heilige Roomse Rijk.

In 1814 en 1816 werden leden van de familie benoemd in ridderschappen. In 1816 werd Franciscus Johannes de Wijkerslooth de Weerdesteyn ingelijfd in de Nederlandse adel en in 1816 werd hem de titel van baron bij eerstgeboorte verleend.


Toegangspoort tot het kasteelterrein Weerdesteyn aan de Weerdesteynselaan 1 te Langbroek in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Toegangspoort tot het kasteelterrein Weerdesteyn aan de Weerdesteynselaan 1 te Langbroek in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.In 1816 werd de titel van baron bij eerstgeboorte verleend aan François Johannes de Wijckerslooth van Roijestein die in 1814 in de Ridderschap benoemd was; zijn nageslacht opteerde na 1830 voor België en maakt sindsdien deel uit van de Belgische adel. Aan hen werd in 1963 in België de titel van baron(es) op allen verleend.

Bron Wikipedia De Wijkerslooth


Zicht op het dorp Schalkwijk in 1731 door tekenaar C. Pronk. Bron: Geheugen.delpher.nl. Zicht op het dorp Schalkwijk in 1731 door tekenaar C. Pronk. Bron: Geheugen.delpher.nl.


Zicht op het dorp Schalkwijk in 1731 door tekenaar C. Pronk. Bron: Geheugen.delpher.nl. Zicht op het dorp Schalkwijk in 1731 door tekenaar C. Pronk. Bron: Geheugen.delpher.nl.


          

Luchtfoto gezien vanuit het zuidwesten op kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan nr. 1) in Langbroek (gem. Wijk bij Duurstede). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het zuidwesten op kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan nr. 1) in Langbroek (gem. Wijk bij Duurstede). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..De Wijkerslooth

Bij S.B. van 28 aug. 1814, nr. 14, werd (Henricus Theodorus) van Wijckerslooth van Grevenmachern benoemd in de ridderschap van Holland; acte van bewijs 9 jan. 1817.

Bij K.B. van 1 juli 1816, nr. 93, werd F(ranciscus) J(ohannes Nicolaas) de Wijckerslooth van Royestein benoemd in de ridderschap van Utrecht; acte van bewijs 16 okt. 1816.

Bij K.B. van 8 juli 1816, nr. 57, werd F(ranciscus) J(ohannes) de Wijckerslooth van
Weerdestyn ingelijfd.

Bij K.B. van 24 nov. 1816, L4 H', nr. 39, werd aan jonkheer F. J. Wijkerslooth van
Wecrdesteyn (1816) verleend de titel baron.

Bij K.B. van 27 sept. 1817, nr. 63, werd aan jonkheer F. J. de Wijkerslooth van
Royestein (1816) verleend de titel baron.

De adelslijst 1825 kent hem abusievelijk overgang van de titel op allen toe (niet
gecorrigeerd)

Bij K.B. van 16 juli 1822, nr. 88, werd voor Cornelius Ludovicus van Wijkerslooth
van Wecrdesteyn gehomologeerd de titel baron voor zijn persoon alleen.
Hij was rooms-katholiek geestelijke.

Op te vatten als inlijving met de titel baron Wapen 1814: in goud een dubbele rode adelaar; in een zilveren hartschild vijf blauwe dwarsbalken en over alles heen een rode leeuw, goud gekroond, gaande over een schuin-links geplaatste gouden sleutel. Het schild gedekt met een kroon van vijf parels; schildhouders: twee omziende rode leeuwen; het geheel geplaatst op een bruin voetstuk.
W.1816: gevierendeeld; I en IV in goud een rode adelaar, blauw getongd en genageld; II en III in rood een zilveren ramskop en -hals. Schildhouders: twee omziende rode leeuwen, blauw getongd en genageld; het geheel geplaatst op een gouden arabesk.

W. 1817: in goud een rode adelaar, blauw getongd en genageld. Schildhouders: twee
omziende rode leeuwen, blauw getongd en genageld; het geheel geplaatst op een groene
arabesk.

Bron: De Nederlandse Adel - Besluiten en Wapenbeschrijvingen.


   

Luchtfoto gezien vanuit het noordoosten op kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan nr. 1) in Langbroek (gem. Wijk bij Duurstede). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het noordoosten op kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan nr. 1) in Langbroek (gem. Wijk bij Duurstede). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Land gelegen tussen de Blokhovense wetering en de Schalkwijkse wetering, onder Schalkwijk, met afbeeldingen van de huizen Wiltenborch (kasteel Schalkwijk) in 1626. Bron: Het Utrechts Archief, 223, 933, pagina 94-95. Land gelegen tussen de Blokhovense wetering en de Schalkwijkse wetering, onder Schalkwijk, met afbeeldingen van de huizen Wiltenborch (kasteel Schalkwijk) in 1626. Bron: Het Utrechts Archief, 223, 933, pagina 94-95.


Luchtfoto gezien vanuit het noordwesten op het kasteelterrein Schalkwijk met de ijsbaan en de Tuin van jonkheer Ram aan de Tetwijkseweg met links de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het noordwesten op het kasteelterrein Schalkwijk met de ijsbaan en de Tuin van jonkheer Ram aan de Tetwijkseweg met links de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Kadasterkaart van het dorp Schalkwijk uit 1832 met in het midden het kasteelterrein Schalkwijk. Bron: RCE te Amersfoort. Kadasterkaart van het dorp Schalkwijk uit 1832 met in het midden het kasteelterrein Schalkwijk. Bron: RCE te Amersfoort.


Luchtfoto in de richting van het noorden gezien van het kasteelterrein van Schalkwijk met erbij de spoorbaan Utrecht-'s-Hertogenbosch. Foto: Albert Speelman. Luchtfoto in de richting van het noorden gezien van het kasteelterrein van Schalkwijk met erbij de spoorbaan Utrecht-'s-Hertogenbosch. Foto: Albert Speelman.


   

Kasteel Weerdesteyn

Weerdesteijnselaan 1, 3947 ND,
Langbroek, Wijk bij Duurstede

Gezicht op huis Weerdesteyn, met poortgebouw en gracht, te Nederlangbroek in 1751. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 237, 35450, 70. Gezicht op huis Weerdesteyn, met poortgebouw en gracht, te Nederlangbroek in 1751. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 237, 35450, 70.In 1319 en 1320 komen we in de archieven een Adam Philipszoon en Willem Philipszoon tegen, die mogelijk dezelfde twee personen zijn als Adam van Weerdestein en zijn broer Willem, die beide in 1329 vermeld worden. Het vermoeden bestaat dat hun vader Philip het kasteel Weerdesteyn rond 1300 gebouwd zou hebben.

Het kasteel zelf wordt pas voor de eerste keer in 1333 genoemd. Volgens de bewaard gebleven kroniek van Johannes de Beka uit het midden van de 14e eeuw heeft de bisschop Johan van Arkel in 1351 Weerdesteyn 'gecregen'. Door financiële problemen had hij zich terug getrokken in Grenoble, maar hij kwam in 1351 terug en mogelijk heeft de eigenaar van Weerdesteyn hem toen (tijdelijk) het kasteel als residentie aangeboden.


Kaart door J. van Broeckhuysen van een perceel land met huis, gelegen aan de Schalkwijksewetering tegenover de kerk van Schalkwijk uit 1702 aan de Provincialeweg. Bron: Het Utrechts Archief, 216 1205. Kaart door J. van Broeckhuysen van een perceel land met huis, gelegen aan de Schalkwijksewetering tegenover de kerk van Schalkwijk uit 1702 aan de Provincialeweg. Bron: Het Utrechts Archief, 216 1205.In 1358 verkoopt Philips van Weerdestein, een zoon van de eerder genoemd Willem, het kasteel aan Johan van de Weteringh. De familie Van Weerdestein was eigenaar van Bloemenweerde bij Cothen en woonde vanaf die tijd op dat kasteeltje.

Over de familie Van de Weteringh is erg weinig bekend. We weten alleen dat een 'Johan van de Weteringh' het kasteel in 1358 kocht, dat een 'Van de Weteringh' in 1394 leenman van de bisschop was en dat er een 'Johan van de Weteringh' in 1425 sterft. Dit zal een zoon of kleinzoon van de eerstgenoemde Johan van de Weteringh zijn geweest.

Kasteel Weerdesteyn te Langbroek (gem. Wijk bij Duurstede). Foto: Winfried Leeman (fotografie). Kasteel Weerdesteyn te Langbroek (gem. Wijk bij Duurstede). Foto: Winfried Leeman (fotografie).In 1425 wordt kasteel Weerdesteyn verkocht en de nieuwe eigenaar wordt Willem van Boekhout. Na diens dood volgt zijn zoon, Hubert, kanunnik van het kapittel van St. Marie in Utrecht, hem op en deze draagt Weerdesteyn in 1462 over aan zijn nicht Aleid van Zuylen.

Door haar huwelijk met Arend van IJsselstein, maarschalk van het Nedersticht, komt het kasteel in deze familie terecht. Na de dood van Aleid, volgt hun zoon Cornelis haar op en hij besluit om Weerdesteyn in 1516 te verkopen aan Roelof Grauwert.


Gezicht op de voorgevel van het poortgebouw van de woontoren Weerdesteijn te Nederlangbroek (gemeente Langbroek) in de periode 1960-1965. De gemeente Langbroek is per 1 januari 1996 bij de gemeente Wijk bij Duurstede gevoeg. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 92663. Gezicht op de voorgevel van het poortgebouw van de woontoren Weerdesteijn te Nederlangbroek (gemeente Langbroek) in de periode 1960-1965. De gemeente Langbroek is per 1 januari 1996 bij de gemeente Wijk bij Duurstede gevoeg. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 92663.Deze familie dankt hun naam aan het kasteeltje Grauwert in het tegenwoordige Leidsche Rijn, dat in 1453 in bezit van de familie kwam. Het was een Utrechts patriciërsgeslacht en leden van de familie hadden zowel zitting in de ridderschap als in de magistraat van Utrecht.

Het kasteel Hindersteyn was in bezit van Beernt Grauwert van Hindersteyn, een broer van Roelof (I). De mannelijke leden uit deze tak van de familie droegen bijna allemaal de naam Roelof. Roelof (II), de zoon van bovengenoemde Roelof, trouwde met een bastaarddochter van Reinoud van Brederode.

Dit geeft al aan dat de familie niet onbelangrijk was. Roelof (II) werd ook drost van Ameide en hij tekende in 1565 ook het Verbond der Edelen. Waarmee hij voorstander was van de afschaffing van de inquisitie, die mensen, die de nieuwe leer waren toegedaan, vervolgd werden.


Gezicht op de toren van huis Weerdesteyn, met toegangshek, te Nederlangbroek in 1975. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 237, 35432, 70. Gezicht op de toren van huis Weerdesteyn, met toegangshek, te Nederlangbroek in 1975. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 237, 35432, 70.Van de familie Grauwert is bekend dat ze op kasteel Weerdesteyn in stilte de Heilige Mis lieten opdragen door langstrekkende Jezuïeten.

Een achterkleinzoon van Roelof (II), Roelof (IV) Grauwert, zoon van Gijsbert Grauwert, erft Weerdesteyn in 1615 en laat in 1642 een poortgebouw bouwen, dat nog steeds bestaat. Omdat hij ongehuwd blijft, vererft het huis in 1650 op zijn broer Johan en na diens dood op broer Herman. Ook deze broer sterft zonder nakomelingen en door verwerving komt kasteel Weerdesteyn nu in bezit van Justus van Egmond van der Nijenburg, een neef van de drie broers.

Luchtfoto gezien vanuit het zuid op kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan nr. 1) in Langbroek (gem. Wijk bij Duurstede). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het zuid op kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan nr. 1) in Langbroek (gem. Wijk bij Duurstede). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Portret van mr. J.B.L.C.C. baron de Wijckerslooth de Weerdesteyn in 1902-1904, geboren 1873, lid van de Provinciale Staten van Utrecht (1902-1921) en Gedeputeerde Staten (1903-1921), overleden 1936. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107212. Portret van mr. J.B.L.C.C. baron de Wijckerslooth de Weerdesteyn in 1902-1904, geboren 1873, lid van de Provinciale Staten van Utrecht (1902-1921) en Gedeputeerde Staten (1903-1921), overleden 1936. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107212.


Portret van mr. J.B.L.C.C. baron de Wijckerslooth de Weerdesteyn portret in 1932-1934, geboren 1873, lid van de Provinciale Staten van Utrecht (1902-1921) en Gedeputeerde Staten (1903-1921), overleden 1936. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107214. Portret van mr. J.B.L.C.C. baron de Wijckerslooth de Weerdesteyn portret in 1932-1934, geboren 1873, lid van de Provinciale Staten van Utrecht (1902-1921) en Gedeputeerde Staten (1903-1921), overleden 1936. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107214.


                

Brief van het departement van Justitie aan Jean Baptiste Louise Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn met de legekosten van verklaring voor de titel van baron. Bron: RAZU, 386. Brief van het departement van Justitie aan Jean Baptiste Louise Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn met de legekosten van verklaring voor de titel van baron. Bron: RAZU, 386.


       

 Landgoed Hindersteyn

aan de Langbroekerdijk 119 te Langbroek 

Gezicht vanuit de tuin op de achtergevel van het huis Hinderstein te Nederlangbroek uit 1866 naar een tekening van P.J. Lutgers. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer:	 201453. Gezicht vanuit de tuin op de achtergevel van het huis Hinderstein te Nederlangbroek uit 1866 naar een tekening van P.J. Lutgers. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201453.Hindersteyn is een kasteel en ridderhofstad in de Nederlandse provincie Utrecht in het Overkwartier bij Langbroek.

Het huis, dat een leen was van het Sticht Utrecht, is omstreeks 1300 door Hinder van Wulven uit het geslacht der van Wulven gesticht.

Overgenomen van Wikipedia Hindersteyn


Aankondiging in september 1911 van de verkoop van het landgoed Hindersteyn door familie Van Brienen van de Groote Lindt uit Wassenaar/Amsterdam. Ten overstaan van notaris H.J. van Heyst in Langbroek. Bron: Delpher.nl. Aankondiging in september 1911 van de verkoop van het landgoed Hindersteyn door familie Van Brienen van de Groote Lindt uit Wassenaar/Amsterdam. Ten overstaan van notaris H.J. van Heyst in Langbroek. Bron: Delpher.nl.In 1841 kocht Philip Julius baron van Zuylen van Nyevelt (1785-1864), lid van het geslacht Van Zuylen van Nyevelt het huis; zijn echtgenote overleed erop in 1859. Hij liet het na aan een verre verwant: Philip Julius Henry graaf van Zuylen van Nyevelt (1853-1913) die het in 1881 van de hand deed.[1] In de 20e eeuw kwam het in handen van mr. Karel Lodewijk Cornelis Maria Ignatius baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (1901-1975), lid van het geslacht De Wijkerslooth; zijn vier kinderen werden op het huis geboren.


Beschrijving van de te verkopen perceel nr. 26 landgoed Hindersteyn op de veiling in oktober 1911 ten overstaan van notairs H.J. van Heijst uit Wijk bij Duurstede. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6953 (453), 1911 aug. 5-1911 okt. 31 453.104 B68. Beschrijving van de te verkopen perceel nr. 26 landgoed Hindersteyn op de veiling in oktober 1911 ten overstaan van notairs H.J. van Heijst uit Wijk bij Duurstede. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6953 (453), 1911 aug. 5-1911 okt. 31 453.104 B68.In 1972 kocht Hendrik Jan Engelbert van Beuningen, kleinzoon van Hendrik Adriaan van Beuningen, het landgoed en voegde het bij het reeds sinds 1962 in zijn bezit zijnde ernaast gelegen Rhodesteyn.

Het kasteel en bijgebouwen en vijf hectare grond werd in 1972 gekocht door Antonius Franciscus Geytenbeek. Hij maakte in 1976 een begin met het herstel van de woontoren. De rest van het huis werd van 1980 tot 1989 hersteld tot de toestand van 1865. Sindsdien wordt het kasteel bewoond door de familie Geytenbeek.

De tuinaanleg is hersteld en een moestuin met drie historische kassen, een doolhof en labyrint zijn toegevoegd aan het bestaande ensemble.

In de tuin bevindt zich een laat-20e-eeuwse slangenmuur.


Portret van Hendrik Jan Engelbert van Beuningen in 1981. Bron: Wikimedia Commons. Portret van Hendrik Jan Engelbert van Beuningen in 1981. Bron: Wikimedia Commons.


Overzichtskaart van de landgoederen Rhodesteyn-Hindersteyn gelegen in Langbroek - gemeente Wijk bij Duurstede eigendom van de familie van Beuningen. 1:5000. Situatie per 1 augustus 1991. Bron: RAZU, 022, 338.1. Overzichtskaart van de landgoederen Rhodesteyn-Hindersteyn gelegen in Langbroek - gemeente Wijk bij Duurstede eigendom van de familie van Beuningen. 1:5000. Situatie per 1 augustus 1991. Bron: RAZU, 022, 338.1.


Wapen van Hindersteyn. Bron: Wikimedia Commons. Wapen van Hindersteyn. Bron: Wikimedia Commons.


Fragment uit de originele verkoopakte ten overstaan van notaris H.J. van Heijst in Langbroek op donderdag 17 augustus 1911 waarbij op kavel 1 t/m 31 Jean-Baptist de Wijkerslooth op landgoed Hindersteyn opkocht. Tweede handtekening van boven is van Jean de Wijkerslooth. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 2045 1911 juni-dec. 17 augustus 1911. Fragment uit de originele verkoopakte ten overstaan van notaris H.J. van Heijst in Langbroek op donderdag 17 augustus 1911 waarbij op kavel 1 t/m 31 Jean-Baptist de Wijkerslooth op landgoed Hindersteyn opkocht. Tweede handtekening van boven is van Jean de Wijkerslooth. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 2045 1911 juni-dec. 17 augustus 1911.


Gezicht op het huis Hinderstein te Nederlangbroek, met op de voorgrond het poortgebouw in 1600-1700. Naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201423. Gezicht op het huis Hinderstein te Nederlangbroek, met op de voorgrond het poortgebouw in 1600-1700. Naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201423.


De tuin met huis van landgoed Hindersteyn in september 2016. Bron: Wikimedia Commons / Martin Klumper.nl. De tuin met huis van landgoed Hindersteyn in september 2016. Bron: Wikimedia Commons / Martin Klumper.nl.


Hulpkaarttekening van het landgoed Hindersteyn uit 1973. Bron: Kadasterarchiefviewer 19=83201987 (NL). Hulpkaarttekening van het landgoed Hindersteyn uit 1973. Bron: Kadasterarchiefviewer 19=83201987 (NL).


Hulpkaarttekening van het landgoed Hindersteyn uit 1895. Bron: Kadasterarchiefviewer 19=83201987 (NL). Hulpkaarttekening van het landgoed Hindersteyn uit 1895. Bron: Kadasterarchiefviewer 19=83201987 (NL).


Beschrijving uit de verkoopakte (hypotheek4 akte van transport) op maandag 12 juni 1972 ten overstaan de Utrechtse notaris Meester Haaije Minnema waarbij Ing.Hendrik Jacob Doude van Troostwijk als rentmeester en gemachtigde voor Dr. Karel Lodewijk Cornelis Maria Irgantius baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn het landgoed verkocht aan Antjonius Franciscus Geytenbeek, gemachtigde voor de heer Van Beuningen Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8652 (2452), 1972 juni 12-1972 juni 14 2452.48 l1752 B1093. Beschrijving uit de verkoopakte (hypotheek4 akte van transport) op maandag 12 juni 1972 ten overstaan de Utrechtse notaris Meester Haaije Minnema waarbij Ing.Hendrik Jacob Doude van Troostwijk als rentmeester en gemachtigde voor Dr. Karel Lodewijk Cornelis Maria Irgantius baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn het landgoed verkocht aan Antjonius Franciscus Geytenbeek, gemachtigde voor de heer Van Beuningen Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8652 (2452), 1972 juni 12-1972 juni 14 2452.48 l1752 B1093.


Luchtfoto gezien vanuit het zuidwesten op het kasteelterrein Hindesteyn (Langbroekerdijk A 121). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het zuidwesten op het kasteelterrein Hindesteyn (Langbroekerdijk A 121). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Beschrijving uit de verkoopakte (hypotheek4 akte van transport) op maandag 12 juni 1972 ten overstaan de Utrechtse notaris Meester Haaije Minnema waarbij Ing.Hendrik Jacob Doude van Troostwijk als rentmeester en gemachtigde voor Dr. Karel Lodewijk Cornelis Maria Irgantius baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn het landgoed verkocht aan Antjonius Franciscus Geytenbeek, gemachtigde voor de heer Van Beuningen. Beschrijving van de verkoop som f. 320.000,- gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8652 (2452), 1972 juni 12-1972 juni 14 2452.48 l1752 B1093. Beschrijving uit de verkoopakte (hypotheek4 akte van transport) op maandag 12 juni 1972 ten overstaan de Utrechtse notaris Meester Haaije Minnema waarbij Ing.Hendrik Jacob Doude van Troostwijk als rentmeester en gemachtigde voor Dr. Karel Lodewijk Cornelis Maria Irgantius baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn het landgoed verkocht aan Antjonius Franciscus Geytenbeek, gemachtigde voor de heer Van Beuningen. Beschrijving van de verkoop som f. 320.000,- gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8652 (2452), 1972 juni 12-1972 juni 14 2452.48 l1752 B1093.


Luchtfoto gezien vanuit het zuidoosten op het kasteelterrein Hindesteyn (Langbroekerdijk A 121). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het zuidoosten op het kasteelterrein Hindesteyn (Langbroekerdijk A 121). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Beschrijving uit de verkoopakte (hypotheek4 akte van transport) op maandag 12 juni 1972 ten overstaan de Utrechtse notaris Meester Haaije Minnema waarbij Ing.Hendrik Jacob Doude van Troostwijk als rentmeester en gemachtigde voor Dr. Karel Lodewijk Cornelis Maria Irgantius baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn het landgoed verkocht aan Antjonius Franciscus Geytenbeek, gemachtigde voor de heer Van Beuningen. Beschrijving van eigendomsbewijs en bijzondere voorwaarden. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8652 (2452), 1972 juni 12-1972 juni 14 2452.48 l1752 B1093. Beschrijving uit de verkoopakte (hypotheek4 akte van transport) op maandag 12 juni 1972 ten overstaan de Utrechtse notaris Meester Haaije Minnema waarbij Ing.Hendrik Jacob Doude van Troostwijk als rentmeester en gemachtigde voor Dr. Karel Lodewijk Cornelis Maria Irgantius baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn het landgoed verkocht aan Antjonius Franciscus Geytenbeek, gemachtigde voor de heer Van Beuningen. Beschrijving van eigendomsbewijs en bijzondere voorwaarden. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8652 (2452), 1972 juni 12-1972 juni 14 2452.48 l1752 B1093.


Luchtfoto gezien vanuit het zuidoosten op het kasteelterrein Hindesteyn (Langbroekerdijk A 121). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het zuidoosten op het kasteelterrein Hindesteyn (Langbroekerdijk A 121). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


    

Eigenaren van kasteel Weerdesteyn

Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854355. Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854355.


 

1.

ca. 1300 Philips van Weerdesteyn

2.

1319/29 Willem Philipszoon van Weerdesteyn (zoon)

3.

... - 1358 Philips van Weerdesteyn (zoon)

4.

1358 - 1425 Johan van de Weteringh (koop)

  

Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854354. Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854354.


 

5.

1425 - ... Willem van Boekhout (koop)

6.

... - 1462 Hubert van Boekhout (zoon)

7.

1462 - ... Aleid van Zuylen (nicht), getrouwd met Arend van IJsselstein

8.

... - 1516 Cornelis van IJsselstein

  

Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854353.. . Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854353.. .


 

9.

1516 - 1520 Roelof (I) Grauwert, getrouwd met Alid Both van Scherpenseel

10.

1520 - 1572 Roelof (II) Grauwert (zoon), getrouwd met Margaretha van Brederode

11.

1572 - 1602 Roelof (III) Grauwert, heer van Weerdesteyn (zoon), getrouwd met Johanna van Hardenbroek

12.

1602 - 1615 Gijsbert Grauwert (zoon), getrouwd met Johanna van de Vecht

 

Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854350. . Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854350. .


  

13.

1615 - 1650 Roelof (IV) Grauwert (zoon)

14.

1650 Johan Grauwert (broer, ongehuwd)

15.

- 1676 Herman Grauwert (broer, ongehuwd)

16.

1676 Justus van Egmond van der Nijenburg (neef), getrouwd met Eustachia van Quarebbe Willem van Egmond van Nijenburg (zoon), getrouwd met N. van Stembor

17.

- 1730 NN van Egmond van Nijenburg (zoon)


Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854352 . Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854352 .


   

18.

1730 - 1766 Eduard Joseph Ram van Schalkwijk (koop)

19.

19.   1767 - 1775 Eduard Petrus Ram van Schalkwijk (zoon)

20.

1775 - 1828 Anna Catharina Maria Ram van Schalkwijk (dochter), getrouwd met Hendrik Jacob baron van Wijkerslooth de Weerdesteyn

21.

1818 - 1864 Franciscus Johannes de Wijkerslooth de Weerdesteyn (zoon), getrouwd met Charlotte Antoinette Amelie Zephyrine de la Trémouille

    

Portret van Franciscus Johannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1792-1864). In de periode van 1855-1864. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386, 1810. Portret van Franciscus Johannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1792-1864). In de periode van 1855-1864. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386, 1810.


Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854351. Luchtfoto van de woontoren van het kasteel Weerdesteyn (Weerdesteijnselaan 1) te Langbroek. In de periode 1990-1995. Naar een foto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 854351.


Portret van Corneille Charles Auguste baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, heer van Schalkwijk en Weerdesteyn (1846-1909). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386, 1810. Portret van Corneille Charles Auguste baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, heer van Schalkwijk en Weerdesteyn (1846-1909). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386, 1810.22.

1864 - 1909 Corneille Charles Auguste de Wijkerslooth de Weerdesteyn (zoon), getrouwd met Jeanne Philiberte de Bernard de Montessus.

23.

1909 - 1936 Jean Baptiste Louis Corneille Charles de Wijkerslooth de Weerdesteyn (zoon),                  getrouwd met Judith Maria Assuera Theresia Ignatia van Wijnbergen

24.

1936 - 1961 Jhr. mr. ir. Ferdinand Cornelis Karel de Wijkerslooth de Weerdesteyn, heer van                Weerdesteyn en Wulven (zoon), getrouwd met Renée Marie Juliëtte Madeleine Regout

25.

1961 - 2001 Jhr. R.J. en Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn

26.

2001 - ... Jhr. R.J. de Wijkerslooth de Weerdesteyn

   

Groepsportret van het bestuur Coöperatieve Vereniging Coöperatieve Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek G.A. te Utrecht. Met middenin de directeur Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1873-1936), met rechts achter hem zijn oudste zoon Karel Lodewijk Cornelis Maria Ignatius baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (1901-1975). Bron: HUA, 1375. Groepsportret van het bestuur Coöperatieve Vereniging Coöperatieve Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek G.A. te Utrecht. Met middenin de directeur Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1873-1936), met rechts achter hem zijn oudste zoon Karel Lodewijk Cornelis Maria Ignatius baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (1901-1975). Bron: HUA, 1375.


Luchtfoto van de woontoren Weerdesteyn met omliggend park (Weerdesteynselaan 1) te Langbroek, vanuit het zuidwesten. Naar een luchtfoto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 842227. Luchtfoto van de woontoren Weerdesteyn met omliggend park (Weerdesteynselaan 1) te Langbroek, vanuit het zuidwesten. Naar een luchtfoto van H.N. Bol, Provincie Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 842227.


De Weerdesteynselaan, tussen de Kleidijk in Cothen de Langbroekerdijk A te Langrboek in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. De Weerdesteynselaan, tussen de Kleidijk in Cothen de Langbroekerdijk A te Langrboek in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Straatnaambord 'weerdesteynselaan' te Langbroek in juni 2023. Landgoed en kasteel Weerdesteyn in bezit familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn. Foto: Sander van Scherpenzeel. Straatnaambord 'weerdesteynselaan' te Langbroek in juni 2023. Landgoed en kasteel Weerdesteyn in bezit familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn. Foto: Sander van Scherpenzeel.


De Weerdesteynselaan aan de Langbroekerdijk A in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. De Weerdesteynselaan aan de Langbroekerdijk A in juni 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.


   

Geschiedenis Kasteel Wulven

Gezicht op kasteel Wulven in mei 1766. Bron: Geheugen.delpher.nl. Gezicht op kasteel Wulven in mei 1766. Bron: Geheugen.delpher.nl. Naar een tekst van Otto Wttewaall en Jan Smits

Uit het boek Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, onder redactie van B. Olde Meierink, Utrecht, Uitgeverij Matrijs, 1995.

Aangevuld met diverse afbeeldingen en foto's door SHH uit diverse bronnen.


Zicht op het Rechthuis van Wulven aan de Koedijk 1, heden is hier restaurant Loetje gevestigd. Foto uit oktober 1963. Bron: Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 85.024. Zicht op het Rechthuis van Wulven aan de Koedijk 1, heden is hier restaurant Loetje gevestigd. Foto uit oktober 1963. Bron: Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 85.024.


 

Kasteel Wulven vanuit het zuiden getekend door Roelant Roghman in 1646/1647. Het huis bestaat uit een langgerekte woonvleugel waartegen een achtkantig torentje was gebouwd, dat ver boven het dak uitstak. Het deel links is waarschijnlijk een latere uitbreiding. Kasteel Wulven vanuit het zuiden getekend door Roelant Roghman in 1646/1647. Het huis bestaat uit een langgerekte woonvleugel waartegen een achtkantig torentje was gebouwd, dat ver boven het dak uitstak. Het deel links is waarschijnlijk een latere uitbreiding.Ten westen van de boerderij ‘Het Rechtshuis van Wulven' aan de Koedijk in Houten is nog steeds de omgrachting zichtbaar van het verdwenen kasteel Wulven'. De voorburcht van hetkasteel lag tussen de nog bestaande boerderij en het kasteel.

Wulven werd in 1296 gesticht op de grens van de hogere gronden van de Houtensestroomrug en de ontginningseenheid Wulverbroek:. Naar men vermoedt was dit kasteel de opvolger van een 600 m zuidelijker gelegen kasteel dat een ronde aanleg had. Dat kasteel staat thans bekend onder de naam ‘Het Rondeel’.


Reproductie van een tekening van kasteel Wulven uit ca. 1760 met als titel 'De Wulvense Vredesbazuin', gemaakt voor meneer Hendrik van der Graaf de Vapour, Heer van Wulven. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107513. Naar een origineel die te vinden is in het familiearchief Van Toulon Van der Koog in het Nationaal Archief in Den Haag. Reproductie van een tekening van kasteel Wulven uit ca. 1760 met als titel 'De Wulvense Vredesbazuin', gemaakt voor meneer Hendrik van der Graaf de Vapour, Heer van Wulven. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107513. Naar een origineel die te vinden is in het familiearchief Van Toulon Van der Koog in het Nationaal Archief in Den Haag.


      

Luchtfoto uit 1999 van de rijksweg A27 en verbreding van De Staart in noordwestelijke richting gezien. De ronde cirkel in het landschap (rechts) is het kasteelterrein Het Rondeel met daarnaast bedrijventerrein De Veste nog in ontwikkeling. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Luchtfoto uit 1999 van de rijksweg A27 en verbreding van De Staart in noordwestelijke richting gezien. De ronde cirkel in het landschap (rechts) is het kasteelterrein Het Rondeel met daarnaast bedrijventerrein De Veste nog in ontwikkeling. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


  

Geschiedenis

Luchtfoto gezien vanuit het noordoosten met links De Staart en rechtsonder 'Het Rondeel' in de 12e eeuw de Kersberg genoemd de plek waar eerder het stamslot van de familie Van Wulven stond aan de Hoofdveste. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het noordoosten met links De Staart en rechtsonder 'Het Rondeel' in de 12e eeuw de Kersberg genoemd de plek waar eerder het stamslot van de familie Van Wulven stond aan de Hoofdveste. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Voorbeeld van een Rondeel of Kersberg zoals die in Houten bij Wulven in de twaalfde eeuw bestaan heeft. Foto: Sander van Scherpenzeel, Militaire Luchtvaartmuseum Soesterberg. Voorbeeld van een Rondeel of Kersberg zoals die in Houten bij Wulven in de twaalfde eeuw bestaan heeft. Foto: Sander van Scherpenzeel, Militaire Luchtvaartmuseum Soesterberg.Nog tijdens de bouw van het kasteel droeg Ernst van Wulven het in 1296 op aan graaf Floris V van Holland. De gevolgen van deze leenverhouding lieten niet lang op zich wachten. Toen graaf Willem IV van Holland in 1345 tijdens de afwezigheid van bisschop Jan van Arkel tegen de stad Utrecht optrok, koos Ernst van Wulven, zoon van Mabelia van Wulven en Boudewijn van Avezaeth, dan ook de zijde van de graaf.


Wulven vanuit het noordoosten, getekend door Roelant Roghman in 1646/1647. Het torenvormig bouwwerk rechts was mogelijk een oude woontoren waarvan de functie verviel toen op de oorspronkelijke voorburcht het op de achtergrond gelegen woongebouw werd gebouwd. Links de bebouwing van het jongere voorplein met het poortgebouw dat in de sluitsteen van de poort het wapen Van Wulven draagt. Bron: RCE te Amersfoort. Wulven vanuit het noordoosten, getekend door Roelant Roghman in 1646/1647. Het torenvormig bouwwerk rechts was mogelijk een oude woontoren waarvan de functie verviel toen op de oorspronkelijke voorburcht het op de achtergrond gelegen woongebouw werd gebouwd. Links de bebouwing van het jongere voorplein met het poortgebouw dat in de sluitsteen van de poort het wapen Van Wulven draagt. Bron: RCE te Amersfoort.Kort na de inname van de stad trok de graaf ten strijde tegen de Friezen, waarbij hij sneuvelde. Bisschop Jan van Arkel nam daarop de gelegenheid te baat om af te rekenen met de edelen die tegen hem hadden samengespannen.

De meesten van hen vroegen en kregen ook vergiffenis, maar Ernst van Wulven weigerde, met als gevolg dat Wulven met de grond gelijk werd gemaakt en Ernst werd verbannen. Ernst liet het kasteel echter herbouwen.Via zijn dochter Clementia, die gehuwd was met Herman van Lockhorst, kwam Wulven aan de familie Van Loekhorst, in wier bezit het zou blijven tot 1434. Hun zoon Herman erfde Wulven na het overlijden van zijn moeder in 1362 en ging zich vervolgens naar zijn bezit
ook Van Wulven’ noemen.


Wulven vanaf het voorplein gezien, met rechts het torenachtige gebouw met jonger verbindingsstuk, waarvan het bovenste gedeelte als duiventil was ingericht. Tekening door Jan de Beijer uit 1749. Wulven vanaf het voorplein gezien, met rechts het torenachtige gebouw met jonger verbindingsstuk, waarvan het bovenste gedeelte als duiventil was ingericht. Tekening door Jan de Beijer uit 1749.In diezelfde tijd moet in de kapel van het kasteel een wonderdadig Mariabeeld hebben gestaan, reden waarom Wulven een druk bezocht pelgrimsoord werd’.


Gezicht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten uit het noordoosten op zondag 4 mei 1766. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206381. Gezicht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten uit het noordoosten op zondag 4 mei 1766. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206381.Ferman van Lockhorst schonk Wulven in 1434 aan zijn kleindochter Lutgarde van Buren, ter gelegenheid van haar huwelijk met Jan van Renesse. Zich beroepend op de oorspronkelijke leenakte van Floris V, liet Filips van Bourgondië, graaf van Holland, Herman daarop als leenheer weten dat het kasteel van hem niet op Lutgarde kon overgaan en dat het weer aan de grafelijkheid was vervallen.

Jan van Renesse weigerde evenwel Wulven te ontruimen, waarop de graaf dreigde beslag te leggen op diens Zeeuwse leengoederen. De kwestie bleef slepen tot 1445, toen, na Lutgardes dood, haar zoon Jan met Wulven werd beleend. Na het overlijden van zijn zoon in 1467 werd de oude Jan van Renesse zelf uiteindelijk alsnog met Wulven beleend.In 1536 werd Wulven door de Utrechtse Staten als riddermatig erkend. Het goed bleef eigendom van de Van Renesses tot 1592. Om zijn schulden te kunnen voldoen verkocht Johan van Renesse het in dat jaar aan Wouter van Oudshoorn, heer van Crayestein, voor een bedrag van f. 36.000 gulden. Hij liet Wulven in begin van de 17de eeuw ingrijpend moderniseren.


Schilderij van kasteel Wulven door Anthonie Beerstraten, Amsterdam 1637, na 1664 in de winter met schaatsende lieden op de slotgracht van het kasteel. Bij veiling verkocht bij Sotheby's, London, United Kingdom 10 juli 2008. Bron: Invaluable.com . Schilderij van kasteel Wulven door Anthonie Beerstraten, Amsterdam 1637, na 1664 in de winter met schaatsende lieden op de slotgracht van het kasteel. Bij veiling verkocht bij Sotheby's, London, United Kingdom 10 juli 2008. Bron: Invaluable.com .De schoonzoon van Wouter van Oudshoorn, Andries Boccaert, verkocht Wulven in 1631 aan Philibert van Tuyll van Serooskerken, in wiens familie het bleef tot 1696. In dat jaar kwam het huis in handen van Pierre Paget de Bragard. Hij liet Wulven in 1719 na aan zijn neef, mr. Hendrikus van der Graeff de Vapour, die het op zijn beurt in 1724 naliet aan zijn zoon Hendrik.


Dubbelportret van Hieronymus van Tuyll van Serooskerken (1635-1677) en Frederik Adolf van Tuyll van Serooskerken (....-....). Hieronymus van Tuyll van Serooskerken, geboren 1635 en overleden te Houten 20 oktober 1677. Heer van Wulven en lid van het Ridderschap van Utrecht. Huwde met Anna van Renesse van Moermont 21 december 1659. Geportreteerd in 1641. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Dubbelportret van Hieronymus van Tuyll van Serooskerken (1635-1677) en Frederik Adolf van Tuyll van Serooskerken (....-....). Hieronymus van Tuyll van Serooskerken, geboren 1635 en overleden te Houten 20 oktober 1677. Heer van Wulven en lid van het Ridderschap van Utrecht. Huwde met Anna van Renesse van Moermont 21 december 1659. Geportreteerd in 1641. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Memorie (extract) van de landerijen die, ingevolge een brief dd. 2 december 1652, van Houten zijn afgenomen en welke 162 morgen 1 hont 50 roeden aan de heerlijkheid Wulven, met instemming van de Staten van Utrecht, zijn toegevoegd. Bron: RAZU, 386, 1298. Memorie (extract) van de landerijen die, ingevolge een brief dd. 2 december 1652, van Houten zijn afgenomen en welke 162 morgen 1 hont 50 roeden aan de heerlijkheid Wulven, met instemming van de Staten van Utrecht, zijn toegevoegd. Bron: RAZU, 386, 1298.


Wapen Tuyll van Serooskerken en de heerlijkheid Wulven in de achttiende eeuw getekend. Bron: HUA, beeldbank. Wapen Tuyll van Serooskerken en de heerlijkheid Wulven in de achttiende eeuw getekend. Bron: HUA, beeldbank.Hendrik trouwde in 1743 met Adriana de la Barre, ter gelegenheid waarvan naar alle waarschijnlijkheid het alliantiewapen werd vervaardigd, dat thans nog de gevel siert van de voormalige kasteelboerderij aan de Koedijk.


deze tekening door Jan de Beijer in 1749 geeft een beeld van de achtergevel van de langgereket woonvleugel. Op deze tekening wordt duidelijk dat de toren vrijstaand was geplkand. Op de achtergrond de voorburcht die aan de noordwest- en zuidwestzijde was gesloten. Aan de linkerzijde van het kasteel het waarschijnlijk 17de- eeuwse poortgebouw met zijn karakteristieke situering. deze tekening door Jan de Beijer in 1749 geeft een beeld van de achtergevel van de langgereket woonvleugel. Op deze tekening wordt duidelijk dat de toren vrijstaand was geplkand. Op de achtergrond de voorburcht die aan de noordwest- en zuidwestzijde was gesloten. Aan de linkerzijde van het kasteel het waarschijnlijk 17de- eeuwse poortgebouw met zijn karakteristieke situering.In 1827 werd Wulven publiekelijk geveild en gekocht door Francois Jean baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Het kasteelterrein en de boerderij werden enkele in de jaren zeventig van de twintigste eeuw door de gemeente Houten van deze familie aangekocht.


Gezicht, over de gracht, op de voor- en zijgevel van huis Wulven, met poortgebouw, te Houten in 1750-1800. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54103, 125. Gezicht, over de gracht, op de voor- en zijgevel van huis Wulven, met poortgebouw, te Houten in 1750-1800. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54103, 125.


         

Kerkbank van Wulven van het echtpaar Van der Graaf de Vapour-De La Barre in de Nederlandse Hersteld Hervormde Kerk - Pleinkerk in het Oude Dorp in maart 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Kerkbank van Wulven van het echtpaar Van der Graaf de Vapour-De La Barre in de Nederlandse Hersteld Hervormde Kerk - Pleinkerk in het Oude Dorp in maart 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Kerkbank van Wulven van het echtpaar Van der Graaf de Vapour-De La Barre met een detail houtsneden van een ossekop uit het familiewapen van van De La Barre in de Nederlandse Hersteld Hervormde Kerk - Pleinkerk in het Oude Dorp in maart 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Kerkbank van Wulven van het echtpaar Van der Graaf de Vapour-De La Barre met een detail houtsneden van een ossekop uit het familiewapen van van De La Barre in de Nederlandse Hersteld Hervormde Kerk - Pleinkerk in het Oude Dorp in maart 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Familiewapen (links) van Lodewijk van Toulon (1745-1804), (midden van Wulven) en rechts van mvr. Johanna Helena van der Graaf de Vapour (1754-1790). Aan de voorzijde van de kerkbank van Wulven in de Nederlandse Hersteld Hervormde Kerk - Pleinkerk in het Oude Dorp in maart 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Familiewapen (links) van Lodewijk van Toulon (1745-1804), (midden van Wulven) en rechts van mvr. Johanna Helena van der Graaf de Vapour (1754-1790). Aan de voorzijde van de kerkbank van Wulven in de Nederlandse Hersteld Hervormde Kerk - Pleinkerk in het Oude Dorp in maart 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Kerkbank van Wulven van het echtpaar Toulon-Van der Graaf de Vapour in de Nederlandse Hersteld Hervormde Kerk - Pleinkerk in het Oude Dorp in maart 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Kerkbank van Wulven van het echtpaar Toulon-Van der Graaf de Vapour in de Nederlandse Hersteld Hervormde Kerk - Pleinkerk in het Oude Dorp in maart 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.


   

Gezicht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met rechts de voorburcht met het poortgebouw in 1731. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202118. Gezicht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met rechts de voorburcht met het poortgebouw in 1731. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202118.


Foto van interieur van de Nederlands Hersteld-Hervormde Kerk (Plein 27) in het midden van de twintigste eeuw. Met gezicht op de diverse herenbanken links en kerk. Bron: RAZU, 353. Foto van interieur van de Nederlands Hersteld-Hervormde Kerk (Plein 27) in het midden van de twintigste eeuw. Met gezicht op de diverse herenbanken links en kerk. Bron: RAZU, 353.


Gezicht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met rechts de voorburcht met het poortgebouw in 1731. Naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202085. Gezicht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met rechts de voorburcht met het poortgebouw in 1731. Naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202085.


Tekening van Kasteel Wulven uit de periode 1820-1828 door A. van Zwijndrecht. Bron: Mutualart.com. Tekening van Kasteel Wulven uit de periode 1820-1828 door A. van Zwijndrecht. Bron: Mutualart.com.


   

Bouwgeschiedenis

Hoe het in 1296 gebouwde kasteel eruit heeft gezien, is helaas niet bekend. Mogelijk bestond het slechts uit één vrijstaande woontoren met daarvoor een rechthoekige voorburcht.

Dank zij twee tekeningen van Roelant Roghman weten we wel hoe het kasteel er omstreeks 1650 uitzag. Met uitzondering van de enigszins vrijstaande toren tonen deze tekeningen een kas teel dat vermoedellijk grotendeels in de 16de eeuw opnieuw is opgetrokken.

Op de ene tekening is het huis vanuit het noordoosten weergegeven. Links op de voorgrond staat een rechthoekig poortgebouw waartegen een langwerpig dienstgebouw leunt. Via een stenen brug en de zware rondbogige poortdeur bereikt men de voorburcht. Vanaf de voorburcht leidt een houten brug naar een poortje dat toegang geeft tot de binnenplaats van het kasteel.

De andere tekening, die het kasteel vanuit het zuiden toont, geeft een duidelijker beeld van de opzet. Het hoofdgebouw aan de noordwestzijde van de ommuurde binnenplaats bestaat uit een souterrain, twee verdiepingen en een zolderruimte onder een zadeldak.

De kadastrale situatie in 1828. Het kasteel was nog geen jaar eerder afgebroken. A == kasteel, B= voorburcht, C = huidige boerderij aan de Koedijk. Tekening A. Viersen naar kadastrale minuut, kadastrale gemeente Oud Wulven. De kadastrale situatie in 1828. Het kasteel was nog geen jaar eerder afgebroken. A == kasteel, B= voorburcht, C = huidige boerderij aan de Koedijk. Tekening A. Viersen naar kadastrale minuut, kadastrale gemeente Oud Wulven.

Half opgenomen in het hoofdgebouw rijst aan de kant van de binnenplaats een slanke achtkante traptoren hoog op. De bovenste geleding van de toren wordt gemarkeerd door een rondboogfries.

              

Kadastrale inmeting van het Kasteel Wulven in 1826-1828 met de precieze bepaling van de van de gebouwen die bij het kasteelterrein behoorde. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 385. Kadastrale inmeting van het Kasteel Wulven in 1826-1828 met de precieze bepaling van de van de gebouwen die bij het kasteelterrein behoorde. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 385.


   

Portret van Lodewijk van Toulon (1745-1804). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU). Portret van Lodewijk van Toulon (1745-1804). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU).

 

Portret van Johanna Helena van der Graeff van Vapour (1754-1791). Bron: Regionaal archief Zuid-Utrecht (RAZU). Portret van Johanna Helena van der Graeff van Vapour (1754-1791). Bron: Regionaal archief Zuid-Utrecht (RAZU).


Wapen van familie Van Toulon. Bron: CBGfamiliwapens.nl. Wapen van familie Van Toulon. Bron: CBGfamiliwapens.nl.


Wapen van familie Van der Graaf de Vapour. Bron: CBGfamiliwapens.nl. Wapen van familie Van der Graaf de Vapour. Bron: CBGfamiliwapens.nl.


 

Handtekening van Lodewijk van Toulon, ondertekend op maandag 4 maart 1799 onder een akte over het eventuele transport van het archief van kasteel en ambachtsheerlijkheid Wulven aan de secretaris. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4. Handtekening van Lodewijk van Toulon, ondertekend op maandag 4 maart 1799 onder een akte over het eventuele transport van het archief van kasteel en ambachtsheerlijkheid Wulven aan de secretaris. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4.Portretten van Lodewijk van Toulon (1745-1804) en zijn vrouw Johanna Helena van der Graeff van Vapour (1754-1791). Zij waren de laatste bewoners van Kasteel Wulven in de tweede helft van de achttiende eeuw. Schilderijen bevinden zich bij het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede.


Gedicht: Gedicht: "Wulvens Vreugde Bazuyn", door Izaak van Doorn "ter eere uytgeblasen op de heugelijke en plegtige jaardag van de WelEdele gebore en gestrenge Heer de hr Hendrik van der Graaf de Vapour, heer van Wulve, .... , als zijn WelEdele de jaaren van 57 berijkte de 26 julij 1766 op Wulvë. Bron: Nationaal Archief, 2.21.227, 431.


Familiegraf Van Toulon van der Koog op begraafplaats Soestbergen, familie zijn nazaten van familie Van Toulon van Wulven en komen alleen nog in de regio Doorwerth bij Arnhem voor. Foto: Sander van Scherpenzeel. Familiegraf Van Toulon van der Koog op begraafplaats Soestbergen, familie zijn nazaten van familie Van Toulon van Wulven en komen alleen nog in de regio Doorwerth bij Arnhem voor. Foto: Sander van Scherpenzeel.


 

Gezicht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten uit het noordoosten in 1766 door E.M.F. d' Hangest d' Yvoy. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206380. Gezicht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten uit het noordoosten in 1766 door E.M.F. d' Hangest d' Yvoy. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206380.Het gebouw is voorzien van ramen met kruiskozijnen. Dit hoofdgebouw met de traptoren dateert vermoedelijk uit het begin van de 16de eeuw. De noordoosthoek van de binnenplaats wordt ingenomen door een toren die rondom in het water staat en door een latere aanbouw over de gracht met het binnenterrein is verbonden.

Deze toren heeft lange tijd onderdak geboden aan het gerechtscollege van Wulven. In de loop van de 17de en 18de eeuw onderging het kasteel slechts enkele kleine wijzigingen, waarvan het toevoegen van een kleine vleugel aan het hoofdgebouw aan de kant van de binnenplaats de belangrijkste is. Ook werd in de 18de eeuw de houten brug vervangen door een gemetselde brug met twee bogen; de derde travee werd in hout uitgevoerd.


erkoop advertentie voor het kasteel Wulven en ambachtsheerlijkheid van maandag 13 augustus 1827. Bron: Utrechts volksblad : sociaal-democratisch dagblad, Delpher.nl. erkoop advertentie voor het kasteel Wulven en ambachtsheerlijkheid van maandag 13 augustus 1827. Bron: Utrechts volksblad : sociaal-democratisch dagblad, Delpher.nl.In een advertentie in de Utrechtsche Courant van 10 september 1827 wordt Wulven als volgt omschreven: ‘Het van ouds Riddermatig HUIS, WULVEN, […] voorzien van vier behangen Bene-denkamers met stookplaatsen waaronder een groote fraaije Zaal, boven mede van vier ruime, meest behangen Kamers, Kabinetje, Domestiekekamer ruime Zolder, Keuken, Kelders en verder Commoditeiten, behalve den Toren en Geregtskamer, Stlling voor tien Paarden, Tuinmans woning, Koetshuis en Schuur, Moestuinen, Engelsch Plantsoen, Goudvischkom, en Lanen van opgaande Iepen en Essen Boomen en Hakhout; tezamen groot ongeveer 5 bunders, 96 roeden’.

Francois de Wijkerslooth de Weerdesteyn moet het kasteel vrijwel direct na aankoop hebben laten slopen, want in de kadastrale leggers van 1832 wordt het kasteelterrein omschreven als 
tuin.


Handtekening van Franciscus Johannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn onder de notariële akten om de koop van het kasteel Wulven en de ambachtsheerlijkheid te bevestigen op 15 september 1827. Bron: Het Utrechts Archief 34-4 Notarissen in de stad Utrecht U272c067 1827 Aktenummer: 91. Handtekening van Franciscus Johannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn onder de notariële akten om de koop van het kasteel Wulven en de ambachtsheerlijkheid te bevestigen op 15 september 1827. Bron: Het Utrechts Archief 34-4 Notarissen in de stad Utrecht U272c067 1827 Aktenummer: 91.


Portret van een jonge Corneille Charles Auguste baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, heer van Schalkwijk en Weerdesteyn (1846-1909). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386, 1810. Portret van een jonge Corneille Charles Auguste baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, heer van Schalkwijk en Weerdesteyn (1846-1909). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386, 1810.


Gezicht vanaf de voorburcht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met rechts - gedeeltelijk zichtbaar - het poortgbouw. Prent gemaakt omstreeks 1825-1830 net voor de sloop in 1828 toen Johannes Franciscus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn het gerecht en kasteel bij veiling kocht om en daarna het kasteel te laten slopen. Naar een tekening van M. Mourot. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206382. Gezicht vanaf de voorburcht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met rechts - gedeeltelijk zichtbaar - het poortgbouw. Prent gemaakt omstreeks 1825-1830 net voor de sloop in 1828 toen Johannes Franciscus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn het gerecht en kasteel bij veiling kocht om en daarna het kasteel te laten slopen. Naar een tekening van M. Mourot. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206382.


Inventarisatie van de boedel van Jean Baptist baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, overleden in 1936 met onder punt 12 de uitleg van de heerlijke rechten van Wulven, met een herennbank en het visrecht. Bron: RAZU, 386. Inventarisatie van de boedel van Jean Baptist baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, overleden in 1936 met onder punt 12 de uitleg van de heerlijke rechten van Wulven, met een herennbank en het visrecht. Bron: RAZU, 386.Wat tot op de dag van vandaag resteert zijn een eiland binnen een concentrische gracht, de kasteelboerderij en de pijlers van het 18de-eeuwse inrijhek. De wapensteen die eens de gerechtskamer sierde bevindt zich tegenwoordig in de voorgevel van de boerderij.


Fragment van de Heerlijkheids- (Pre)Kadastralekaart/Tiendkaart van Wulven uit 1828 waarop Kasteel Wulven nog op staat ingetekend vlak voor de sloop. Franciscus Johannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn kocht Wulven in 1827 van de familie Verboom van Rheede. Nazaten van familie Van de Graaf de Vapour en Van Toulon. Kaart: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) T386 De Wijkerslooth de Weerdesteyn. Fragment van de Heerlijkheids- (Pre)Kadastralekaart/Tiendkaart van Wulven uit 1828 waarop Kasteel Wulven nog op staat ingetekend vlak voor de sloop. Franciscus Johannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn kocht Wulven in 1827 van de familie Verboom van Rheede. Nazaten van familie Van de Graaf de Vapour en Van Toulon. Kaart: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) T386 De Wijkerslooth de Weerdesteyn.


''Kaart van de landeryën welke tiendplegtig zyn aan het huis van Wulven Toebhoorende Aan HoogWelGebooren Heer Baron J.F. van Wijkersloot van Weerdesteijn, Kamer Heer van Z.M. den Koning. Kaartaan duiding op de tiendkaart van Wulven uit 1828. Bron: RAZU, 386. ''Kaart van de landeryën welke tiendplegtig zyn aan het huis van Wulven Toebhoorende Aan HoogWelGebooren Heer Baron J.F. van Wijkersloot van Weerdesteijn, Kamer Heer van Z.M. den Koning. Kaartaan duiding op de tiendkaart van Wulven uit 1828. Bron: RAZU, 386.Download kaart van ambachtsheerlijkheid Wulven in hoge resolutie (PNG)


Gezicht vanaf de voorburcht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met rechts een gedeelte van het poortgbouw in 1749. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202086. Gezicht vanaf de voorburcht op het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met rechts een gedeelte van het poortgbouw in 1749. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202086.


Luchtfoto van het Rechthuis van Wulven, gelegen aan de Koedijk in het plangebied Hof van Wulven. Heden zit hier restaurant Loetje (vroeger KEES geheten) gevestigd. Luchtfoto gezien van het noorden richting het zuiden. Rechts het kasteelterrein van kasteel Wulven. Rechtsboven de rijksweg A27. Midden boven het kasteelterrein Het Rondeel van waar ruim 800 jaar eerder het eerste stamslot van familie Van Wulven stond. Foto uit 1990-1994 bedrijventerrein Het Rondeel / De Veste was op deze foto nog niet ontwikkeld. Bron: Collectie gemeente Houten. Luchtfoto van het Rechthuis van Wulven, gelegen aan de Koedijk in het plangebied Hof van Wulven. Heden zit hier restaurant Loetje (vroeger KEES geheten) gevestigd. Luchtfoto gezien van het noorden richting het zuiden. Rechts het kasteelterrein van kasteel Wulven. Rechtsboven de rijksweg A27. Midden boven het kasteelterrein Het Rondeel van waar ruim 800 jaar eerder het eerste stamslot van familie Van Wulven stond. Foto uit 1990-1994 bedrijventerrein Het Rondeel / De Veste was op deze foto nog niet ontwikkeld. Bron: Collectie gemeente Houten.


Gezicht op de achtergevel van het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met op de achtergrond de gedeeltelijk ommuurde voorburcht in 1749. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202110. Gezicht op de achtergevel van het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met op de achtergrond de gedeeltelijk ommuurde voorburcht in 1749. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202110.


Inventarisatie van de boedel van Jean Baptist baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, overleden in 1936 met onder punt 11 genoemd de Heerlijkheid Schalkwijk met de pacht van de visserij in Schalkwijksewetering en de heerlijkheid Wulven met de pacht van de visserij in de Houtensewetering en Wulfsewetering. Bron: RAZU, 386. Inventarisatie van de boedel van Jean Baptist baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, overleden in 1936 met onder punt 11 genoemd de Heerlijkheid Schalkwijk met de pacht van de visserij in Schalkwijksewetering en de heerlijkheid Wulven met de pacht van de visserij in de Houtensewetering en Wulfsewetering. Bron: RAZU, 386.


Prent van het kasteel Wulven bij Houten. Naar de hand van Cornelis Pronk uit 1701-1759. Bron: Rijksmuseum.nl. Prent van het kasteel Wulven bij Houten. Naar de hand van Cornelis Pronk uit 1701-1759. Bron: Rijksmuseum.nl.


Inventarisatie van de boedel van Jean Baptist baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, overleden in 1936 met onder punt III de uitleg van de betekenis van het visrecht in de heerlijkheid Schalkwijk. Bron: RAZU, 386. Inventarisatie van de boedel van Jean Baptist baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, overleden in 1936 met onder punt III de uitleg van de betekenis van het visrecht in de heerlijkheid Schalkwijk. Bron: RAZU, 386.


Gezicht op de achtergevel van het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met op de achtergrond de gedeeltelijk ommuurde voorburcht in de periode 1660-1680. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202084. Gezicht op de achtergevel van het omgrachte kasteel Wulven te Houten, met op de achtergrond de gedeeltelijk ommuurde voorburcht in de periode 1660-1680. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202084.


De wapensteen van 't Rechtshuis van Wulven in de voorgevel van de boerderij aan de Koedijk in het Hof van Wulven bij restaurant Loetje (vroeger KEES geheten). Foto: november 2020, Sander van Scherpenzeel. De wapensteen van 't Rechtshuis van Wulven in de voorgevel van de boerderij aan de Koedijk in het Hof van Wulven bij restaurant Loetje (vroeger KEES geheten). Foto: november 2020, Sander van Scherpenzeel.


Kasteel Wulven gezien in ca. 1750. Bron: Bijzondere Collecties Leiden. Kasteel Wulven gezien in ca. 1750. Bron: Bijzondere Collecties Leiden.


De achteringang en vroegere hoofdtoegang tot de boerderij aan de noordzijde van de boerderij van restaurant Loetje (vroeger geheten KEES). Foto: november 2020, Sander van Scherpenzeel. De achteringang en vroegere hoofdtoegang tot de boerderij aan de noordzijde van de boerderij van restaurant Loetje (vroeger geheten KEES). Foto: november 2020, Sander van Scherpenzeel.


Op vrijdag 8 januari van het jaar 1965 ten overstaan van de Utrechtse notaris Johannes Alphonsus Maria Koch verscheen Jhr. Mr. Ir. Ferdinand Cornelis Karel de Wijkerslooth de Weerdesteyn, wonende te Wilheminapark 57 te Utrecht en zijn zoon jhr. Franciscus Johannes de Wijkersloooth. Waarbij Ferdinand het overdeelde 1/4 deel deel van de boerderij Wulven en de Heerlijkheid Wulven, met het jachtrecht en visserij van de Wulvensewetering en de Houtensewetering overdeed. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 8012 (1812), 1965 jan. 6-1965 jan. 13 1812.64. Op vrijdag 8 januari van het jaar 1965 ten overstaan van de Utrechtse notaris Johannes Alphonsus Maria Koch verscheen Jhr. Mr. Ir. Ferdinand Cornelis Karel de Wijkerslooth de Weerdesteyn, wonende te Wilheminapark 57 te Utrecht en zijn zoon jhr. Franciscus Johannes de Wijkersloooth. Waarbij Ferdinand het overdeelde 1/4 deel deel van de boerderij Wulven en de Heerlijkheid Wulven, met het jachtrecht en visserij van de Wulvensewetering en de Houtensewetering overdeed. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 8012 (1812), 1965 jan. 6-1965 jan. 13 1812.64.


Op vrijdag 8 januari van het jaar 1965 ten overstaan van de Utrechtse notaris Johannes Alphonsus Maria Koch verscheen Jhr. Mr. Ir. Ferdinand Cornelis Karel de Wijkerslooth de Weerdesteyn, wonende te Wilheminapark 57 te Utrecht en zijn zoon jhr. Franciscus Johannes de Wijkersloooth. Waarbij Ferdinand het overdeelde 1/4 deel deel van de boerderij Wulven en de Heerlijkheid Wulven, met het jachtrecht en visserij van de Wulvensewetering en de Houtensewetering overdeed. Eind van beschrijving van akte met titel van aankomst. Bron: HUA, 1294 8012 (1812), 1965 jan. 6-1965 jan. 13 1812.64. Op vrijdag 8 januari van het jaar 1965 ten overstaan van de Utrechtse notaris Johannes Alphonsus Maria Koch verscheen Jhr. Mr. Ir. Ferdinand Cornelis Karel de Wijkerslooth de Weerdesteyn, wonende te Wilheminapark 57 te Utrecht en zijn zoon jhr. Franciscus Johannes de Wijkersloooth. Waarbij Ferdinand het overdeelde 1/4 deel deel van de boerderij Wulven en de Heerlijkheid Wulven, met het jachtrecht en visserij van de Wulvensewetering en de Houtensewetering overdeed. Eind van beschrijving van akte met titel van aankomst. Bron: HUA, 1294 8012 (1812), 1965 jan. 6-1965 jan. 13 1812.64.


Op donderdag 31 oktober van het jaar 1968 verscheen voor de Houtense notaris Johannes Alexander Breemer waarbij Jhr. Mr. Robbert Anton Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn waarbij de jonkheer aan Willem Hendrik van Woudenberg, veehouder en fruitteler, wonende te Oud Wulfseweg 3, gehuwd met Albertina Gerridina Timmer ruim 16 hectare verkocht, gelegen in Wulven/Oud-Wulven voor een aankoopprijs ƒ. 100.000-,. Bron: HUA, 1294 8279 (2079), 1968 okt. 30-1968 nov. 1 2079.95 E697. Op donderdag 31 oktober van het jaar 1968 verscheen voor de Houtense notaris Johannes Alexander Breemer waarbij Jhr. Mr. Robbert Anton Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn waarbij de jonkheer aan Willem Hendrik van Woudenberg, veehouder en fruitteler, wonende te Oud Wulfseweg 3, gehuwd met Albertina Gerridina Timmer ruim 16 hectare verkocht, gelegen in Wulven/Oud-Wulven voor een aankoopprijs ƒ. 100.000-,. Bron: HUA, 1294 8279 (2079), 1968 okt. 30-1968 nov. 1 2079.95 E697.


De zeventiende- eeuwse toegangspeilers tot het kasteelterrein van Wulven aan het begin van de Koedijk en het parkeerterrein van het restaurant Loetje (vroeger geheten KEES). De bomen op de achtergrond maakte ooit onderdeel uit van de kasteeltuin van Wulven en de oprijlaan tot het kasteel. Vroeger komende vanaf de toenmalige Wulfsedijk. Midden rechts nog een muurtje wat ooit de duiker of toegangsbrug was tot het kasteelterrein met bijbehorende slotgracht. De pijlers hebben ooit gietijzeren hekken gedragen. Wanneer deze zijn verdwenen is onbekend. Foto: november 2020, Sander van Scherpenzeel. De zeventiende- eeuwse toegangspeilers tot het kasteelterrein van Wulven aan het begin van de Koedijk en het parkeerterrein van het restaurant Loetje (vroeger geheten KEES). De bomen op de achtergrond maakte ooit onderdeel uit van de kasteeltuin van Wulven en de oprijlaan tot het kasteel. Vroeger komende vanaf de toenmalige Wulfsedijk. Midden rechts nog een muurtje wat ooit de duiker of toegangsbrug was tot het kasteelterrein met bijbehorende slotgracht. De pijlers hebben ooit gietijzeren hekken gedragen. Wanneer deze zijn verdwenen is onbekend. Foto: november 2020, Sander van Scherpenzeel.Familie relaties


Jhr. Eduard (Alard) Pieter Ram van Schalkwijk, gedoopt te Utrecht (RK) (Witte Vrouwen Parochie), 10 mei 1730, volgt zijn vader op als Heer van Weerdesteyn en huurt voor 200 gulden per jaar van baron De Milan Visconti de ridderhofstad Hindersteyn (in 1769). Eduard overlijd te Utrecht op 6 april 1775.

Eduard huwt te Haarlem op 2 augustus 1758 met Jkvr. Agatha Margaretha Oem, zij is gedoopt te Haarlem op 12 augustus 1738. Zij is Vrouwe van Sandelingen Ambacht. Agatha werd begraven te Haarlem op 16 december 1804. Zij was de dochter van Cornelis Alardus van Oem (Van Moesenbroeck), heer van Sandelingen Ambacht, en Anna de Kies van Wissen.


Portret van Cornelis Caspar de Wijkerslooth (1713-1761) en zijn echtgenote Maria Johanna Charlotta van Kuickhoven (1727-1800), gehuwd in Papendrecht in 1748 met Cornelis Gerard Joseph van Wijckerslooth. de drie kinderen op het portret zijn Cornelis Gerard Joseph van Wijkerslooth (1749-1804), gehuwd in Amsterdam in 1774 met Geertruida Maria Roest van Alkemade, Maria Elisabeth van Wijkerslooth (1751-1753), ongehuwd, Hendrik Jacob van Wijkerslooth (1752-1808), gehuwd in Haarlem in 1735 met Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk. Olieverf op doek naar de hand van Tibout Regters. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Cornelis Caspar de Wijkerslooth (1713-1761) en zijn echtgenote Maria Johanna Charlotta van Kuickhoven (1727-1800), gehuwd in Papendrecht in 1748 met Cornelis Gerard Joseph van Wijckerslooth. de drie kinderen op het portret zijn Cornelis Gerard Joseph van Wijkerslooth (1749-1804), gehuwd in Amsterdam in 1774 met Geertruida Maria Roest van Alkemade, Maria Elisabeth van Wijkerslooth (1751-1753), ongehuwd, Hendrik Jacob van Wijkerslooth (1752-1808), gehuwd in Haarlem in 1735 met Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk. Olieverf op doek naar de hand van Tibout Regters. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk (1760-1828) in ongeveer 1780-1790). Portret bevindt zich in particulier bezit. Portret van Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk (1760-1828) in ongeveer 1780-1790). Portret bevindt zich in particulier bezit.


Afschrift van een akte, voor notaris W.A. Haselaar te Haarlem, waarbij Anna Catharina Maria baronesse Ram van Schalkwijk, weduwe van Henricus Jacobus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, wonend in de St. Jansstraat aldaar, haar eigenhandig geschreven testament opmaakt, 18 oktober 1828. Bron: RAZU, 386. Afschrift van een akte, voor notaris W.A. Haselaar te Haarlem, waarbij Anna Catharina Maria baronesse Ram van Schalkwijk, weduwe van Henricus Jacobus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, wonend in de St. Jansstraat aldaar, haar eigenhandig geschreven testament opmaakt, 18 oktober 1828. Bron: RAZU, 386.Uit dit huwelijk komen drie dochters voort A B C:

A.   Jkvr. Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk. Gedoopt 13 februari 1760 te Haarlem, Noord-Holland -. Erft van haar vader de ridderhofstad Weerdesteyn. Anna Maria overleed op 19 oktober 1828 te Haarlem, Noord-Holland. Zij werd 68 jaar. Zij huwt op 19 april 1785 met Hendrik Jacob van Wijkerslooth (1752-1808). Hendrik Jacob noemde zich vanaf 1785 De Wijkerslooth de Weerdesteyn.

Uit dit huwelijk komen twee zonen voort AA AB:

AA.   Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1786-1851)

AB.   Franciscus Joannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1792-1864)B.   Jkvr. Margaretha Thimothea Johanna Ram van Schalkwijk. Gedoopt 10 februari 1761 te Haarlem Noord-Holland. Erft van haar vader het bezit Rhodesteyn in Nederlangbroek en de hofdstede De Melkweg in Wijk bij Duurstede. Margaretha overleed op 14 december 1802 te Amsterdam, Noord-Holland. Zij was toen 41 jaar. Zij huwt op 26 mei 1782 te Haarlem, Noord-Holland met Jhr. Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt (1760-1839). In 1812 wordt Willem Joseph verheven tot baron.


Gezicht op de achterzijde van de NH-kerk in Schalkwijk in de periode 1740-1750. Naar een tekening van Hendrik Spilman van het origineel van Jan de Beijer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44756, 125. Gezicht op de achterzijde van de NH-kerk in Schalkwijk in de periode 1740-1750. Naar een tekening van Hendrik Spilman van het origineel van Jan de Beijer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44756, 125.Uit dit huwelijk komt een zoon voort:

BA.   Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt (1783-1854)

C.   Jkvr. Timothea Maria Ram van Schalkwijk, Vrouwe van Schalkwijk. Zij werd gedoopt op 11 januari 1764. Zij overleed te Haarlem, Noord-Holland op 17 juni 1825. Ze werd 61 jaar.

Bron: Genealogieonline.nl en Het Kromme Rijngebied 2010 nr. 2 en 3.

In een akte van 4 april 1761 waarbij Andreas de Normandie, heer van Schalkwijk, verklaart dat zijn moeder Maria Marte Le Cointe (weduwe van Cornelis de Normandie), wonend te Rotterdam, voor hem en voor 32.000 gulden de heerlijkheid Schalkwijk heeft gekocht. En dit deels zal betalen uit het van zijn overleden grootmoeder Elisabeth de Jong, weduwe Pieter Le Cointe, ontvangen legaat.


Verkoopadvertentie uit de krant met aankondiging van dat op zaterdag 18 december 1819 de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk verkocht zou gaan worden ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan van Schermbeek. Koper was Paulus Bosch van Drakestein. Hij was gemachtigde voor Anna Carharina Maria Ram van Schalkwijk, douairière van H.J. de Wijkerslooth de Weerdesteyn uit Haarlem. Paul kocht de ambachtsheerlijkheid voor ƒ. 8.000,- gulden. Verkoper was André Corneille de Normandië Messchert uit Rotterdam. Bron: Delpher.nl. Verkoopadvertentie uit de krant met aankondiging van dat op zaterdag 18 december 1819 de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk verkocht zou gaan worden ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan van Schermbeek. Koper was Paulus Bosch van Drakestein. Hij was gemachtigde voor Anna Carharina Maria Ram van Schalkwijk, douairière van H.J. de Wijkerslooth de Weerdesteyn uit Haarlem. Paul kocht de ambachtsheerlijkheid voor ƒ. 8.000,- gulden. Verkoper was André Corneille de Normandië Messchert uit Rotterdam. Bron: Delpher.nl.In de achttiende eeuw werd de ambachtsheerlijkheid van Schalkwijk bezit door Andries Cornelis de Normandië. Na zijn overlijden kwam de heerlijkheid in bezit van schoonzoon Jan Messchert (1760-1807). Na het overlijden van zijn echtgenote in 1819 mevrouw Maria Martha de Normandië (1763-1819).


Beschrijving uit het repertoire van notaris Pieter Adriaan van Schermbeek van verkoop van de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk uit december van het jaar 1819, Bron: Delpher.nl. Beschrijving uit het repertoire van notaris Pieter Adriaan van Schermbeek van verkoop van de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk uit december van het jaar 1819, Bron: Delpher.nl.Verkocht Andre Corneille de Normandië Messchert de ambachtsheerlijkheid van Schalkwijk ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan van Schermbeek.
André Corneille had zijn achternaamgewijzig als eerste beginnende met due van zijn moeder 'de Normandië' om daarna te volgende met de achternaam van vader 'Messchert' wat de 'Normandie Messchert' werd.

Familie Messchert bezat in de achttiende eeuw bierbrouwerij de Oranjeboom in Rotterdam.


Kaart van de gemeente Schalkwijk uit ca. 1950. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Kaart van de gemeente Schalkwijk uit ca. 1950. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.In een akte van 8 juli 1820 waarbij Anna Catharina Ram van Schalkwijk, weduwe De Wijkerslooth de Weerdesteyn, ingevolge akte de datum van 18 december 1819 voor notaris P.A. Schermbeek te Utrecht, verklaart de heerlijkheid Schalkwijk voor f. 8.000,- gulden te hebben verkocht aan haar zus Timothea Maria Ram van Schalkwijk.


Verkoopbiljet uit 1682 waarop de verkoop van de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk wordt aangekondigd. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Verkoopbiljet uit 1682 waarop de verkoop van de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk wordt aangekondigd. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


Kadastralekaart van het kasteelterrein van Schalkwijk rond 1900. Kasteel en de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk stonden in de 18e en 19e eeuw los van elkaar qua bezit. Bron: onbekend. Kadastralekaart van het kasteelterrein van Schalkwijk rond 1900. Kasteel en de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk stonden in de 18e en 19e eeuw los van elkaar qua bezit. Bron: onbekend.


Op zaterdag 18 december 1819 kocht Paulus Willem Bosch van Drakestein ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan van Schermbeek de ambachtsheerlijkheid SCHALKWIJK aan Andries Cornelis de Normandië Messchert uit Rotterdam aan voor f. 8.000 gulden. Paul was de gemachtigde voor Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk (1760-1828), douairière van Henricus Jacobus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1752-1808). Een dag eerder werd er een brief vanuit Haarlem aan Paul Bosch gestuurd met de vraag of hij de ambachtsheerlijkheid kon kopen voor de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn/Ram van Schalkwijk. Fragment van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 3343, U321a029, aktenummer: 2652. Op zaterdag 18 december 1819 kocht Paulus Willem Bosch van Drakestein ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan van Schermbeek de ambachtsheerlijkheid SCHALKWIJK aan Andries Cornelis de Normandië Messchert uit Rotterdam aan voor f. 8.000 gulden. Paul was de gemachtigde voor Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk (1760-1828), douairière van Henricus Jacobus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1752-1808). Een dag eerder werd er een brief vanuit Haarlem aan Paul Bosch gestuurd met de vraag of hij de ambachtsheerlijkheid kon kopen voor de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn/Ram van Schalkwijk. Fragment van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 3343, U321a029, aktenummer: 2652.


Op zaterdag 18 december 1819 kocht Paulus Willem Bosch van Drakestein ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan van Schermbeek de ambachtsheerlijkheid SCHALKWIJK aan Andries Cornelis de Normandië Messchert uit Rotterdam aan voor f. 8.000 gulden. Paul was de gemachtigde voor Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk (1760-1828), douairière van Henricus Jacobus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1752-1808). Een dag eerder werd er een brief vanuit Haarlem aan Paul Bosch gestuurd met de vraag of hij de ambachtsheerlijkheid kon kopen voor de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn/Ram van Schalkwijk. Einde van akte met ondertekening. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 3343, U321a029, aktenummer: 2652. Op zaterdag 18 december 1819 kocht Paulus Willem Bosch van Drakestein ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan van Schermbeek de ambachtsheerlijkheid SCHALKWIJK aan Andries Cornelis de Normandië Messchert uit Rotterdam aan voor f. 8.000 gulden. Paul was de gemachtigde voor Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk (1760-1828), douairière van Henricus Jacobus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1752-1808). Een dag eerder werd er een brief vanuit Haarlem aan Paul Bosch gestuurd met de vraag of hij de ambachtsheerlijkheid kon kopen voor de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn/Ram van Schalkwijk. Einde van akte met ondertekening. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 3343, U321a029, aktenummer: 2652.


Op zaterdag 18 december 1819 kocht Paulus Willem Bosch van Drakestein ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan van Schermbeek de ambachtsheerlijkheid SCHALKWIJK aan Andries Cornelis de Normandië Messchert uit Rotterdam aan voor f. 8.000 gulden. Paul was de gemachtigde voor Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk (1760-1828), douairière van Henricus Jacobus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1752-1808). Een dag eerder werd er een brief vanuit Haarlem aan Paul Bosch gestuurd met de vraag of hij de ambachtsheerlijkheid kon kopen voor de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn/Ram van Schalkwijk. Brief aan Paul Bosch uit Haarle van barobbes Ram vabn Schalkwijk ot de vraag of hij als gemachtigde de Ambachtsheerlijkheid Schalkwijk wil kopen voor de familie de Wijkerslooth. ondertekening. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 3343, U321a029, aktenummer: 2652. Op zaterdag 18 december 1819 kocht Paulus Willem Bosch van Drakestein ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan van Schermbeek de ambachtsheerlijkheid SCHALKWIJK aan Andries Cornelis de Normandië Messchert uit Rotterdam aan voor f. 8.000 gulden. Paul was de gemachtigde voor Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk (1760-1828), douairière van Henricus Jacobus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1752-1808). Een dag eerder werd er een brief vanuit Haarlem aan Paul Bosch gestuurd met de vraag of hij de ambachtsheerlijkheid kon kopen voor de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn/Ram van Schalkwijk. Brief aan Paul Bosch uit Haarle van barobbes Ram vabn Schalkwijk ot de vraag of hij als gemachtigde de Ambachtsheerlijkheid Schalkwijk wil kopen voor de familie de Wijkerslooth. ondertekening. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 3343, U321a029, aktenummer: 2652.


Op zaterdag 18 december 1819 kocht Paulus Willem Bosch van Drakestein ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan van Schermbeek de ambachtsheerlijkheid SCHALKWIJK aan Andries Cornelis de Normandië Messchert uit Rotterdam aan voor f. 8.000 gulden. Paul was de gemachtigde voor Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk (1760-1828), douairière van Henricus Jacobus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1752-1808). Een dag eerder werd er een brief vanuit Haarlem aan Paul Bosch gestuurd met de vraag of hij de ambachtsheerlijkheid kon kopen voor de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn/Ram van Schalkwijk. Bieding op de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 3343, U321a029, aktenummer: 2652. Op zaterdag 18 december 1819 kocht Paulus Willem Bosch van Drakestein ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan van Schermbeek de ambachtsheerlijkheid SCHALKWIJK aan Andries Cornelis de Normandië Messchert uit Rotterdam aan voor f. 8.000 gulden. Paul was de gemachtigde voor Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk (1760-1828), douairière van Henricus Jacobus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1752-1808). Een dag eerder werd er een brief vanuit Haarlem aan Paul Bosch gestuurd met de vraag of hij de ambachtsheerlijkheid kon kopen voor de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn/Ram van Schalkwijk. Bieding op de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 3343, U321a029, aktenummer: 2652.


Op zaterdag 18 december 1819 kocht Paulus Willem Bosch van Drakestein ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan van Schermbeek de ambachtsheerlijkheid SCHALKWIJK aan Andries Cornelis de Normandië Messchert uit Rotterdam aan voor f. 8.000 gulden. Paul was de gemachtigde voor Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk (1760-1828), douairière van Henricus Jacobus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1752-1808). Een dag eerder werd er een brief vanuit Haarlem aan Paul Bosch gestuurd met de vraag of hij de ambachtsheerlijkheid kon kopen voor de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn/Ram van Schalkwijk. Brief van Paul Bosch van Drakestein aan barones Ram van Schalkwijk over de aangekochte ambachtsheerlijkheid, Schalkwijk. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 3343, U321a029, aktenummer: 2652. Op zaterdag 18 december 1819 kocht Paulus Willem Bosch van Drakestein ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan van Schermbeek de ambachtsheerlijkheid SCHALKWIJK aan Andries Cornelis de Normandië Messchert uit Rotterdam aan voor f. 8.000 gulden. Paul was de gemachtigde voor Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk (1760-1828), douairière van Henricus Jacobus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1752-1808). Een dag eerder werd er een brief vanuit Haarlem aan Paul Bosch gestuurd met de vraag of hij de ambachtsheerlijkheid kon kopen voor de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn/Ram van Schalkwijk. Brief van Paul Bosch van Drakestein aan barones Ram van Schalkwijk over de aangekochte ambachtsheerlijkheid, Schalkwijk. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 3343, U321a029, aktenummer: 2652.


'Op den 7 April 1775/ is aan dit gebouw/ den eersten steen/ gelegt door Jonkvr./ M.M.C. de Normandië'. Eerste steen gelegd in het pand aan de Brink 22 te Schalkwijk. De jonkvrouwe was de dochter van de ambachtsheer van Schalkwijk Andries Cornelis de Normandië (1759-1798). Foto: Sander van Scherpenzeel.. 'Op den 7 April 1775/ is aan dit gebouw/ den eersten steen/ gelegt door Jonkvr./ M.M.C. de Normandië'. Eerste steen gelegd in het pand aan de Brink 22 te Schalkwijk. De jonkvrouwe was de dochter van de ambachtsheer van Schalkwijk Andries Cornelis de Normandië (1759-1798). Foto: Sander van Scherpenzeel..


Handtekening van André Corneille de Normandië Messchert onder een akte voor het Hof van Utrecht over een kwestie van verkoop van de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk en zijn minderjarige familieleden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 3343, U321a029, aktenummer: 2652. Handtekening van André Corneille de Normandië Messchert onder een akte voor het Hof van Utrecht over een kwestie van verkoop van de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk en zijn minderjarige familieleden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 3343, U321a029, aktenummer: 2652.


Fragment uit de verkoopakte van de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk ten overstaan van notaris Pieter Adriaan van Schermbeek te Utrecht van woensdag 2 februari 1820 waarbij voor f. 8.000,- gulden is toegewezen aan jkvr. Anna Catharina Maria Ram van Schalkwijk, douairière de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Paul Bosch van Drakestein, trad op als gemachtigde voor barones de Wijkerslooth - Ram van Schalkwijk (1). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386, 1238. Fragment uit de verkoopakte van de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk ten overstaan van notaris Pieter Adriaan van Schermbeek te Utrecht van woensdag 2 februari 1820 waarbij voor f. 8.000,- gulden is toegewezen aan jkvr. Anna Catharina Maria Ram van Schalkwijk, douairière de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Paul Bosch van Drakestein, trad op als gemachtigde voor barones de Wijkerslooth - Ram van Schalkwijk (1). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386, 1238.


Fragment uit de verkoopakte van de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk ten overstaan van notaris Pieter Adriaan van Schermbeek te Utrecht van woensdag 2 februari 1820 waarbij voor f. 8.000,- gulden is toegewezen aan jkvr. Anna Catharina Maria Ram van Schalkwijk, douairière de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Paul Bosch van Drakestein, trad op als gemachtigde voor barones de Wijkerslooth - Ram van Schalkwijk (2). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386, 1238. Fragment uit de verkoopakte van de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk ten overstaan van notaris Pieter Adriaan van Schermbeek te Utrecht van woensdag 2 februari 1820 waarbij voor f. 8.000,- gulden is toegewezen aan jkvr. Anna Catharina Maria Ram van Schalkwijk, douairière de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Paul Bosch van Drakestein, trad op als gemachtigde voor barones de Wijkerslooth - Ram van Schalkwijk (2). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386, 1238.


Fragment uit de verkoopakte van de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk ten overstaan van notaris Pieter Adriaan van Schermbeek te Utrecht van woensdag 2 februari 1820 waarbij voor f. 8.000,- gulden is toegewezen aan jkvr. Anna Catharina Maria Ram van Schalkwijk, douairière de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Paul Bosch van Drakestein, trad op als gemachtigde voor barones de Wijkerslooth - Ram van Schalkwijk (3). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386, 1238. Fragment uit de verkoopakte van de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk ten overstaan van notaris Pieter Adriaan van Schermbeek te Utrecht van woensdag 2 februari 1820 waarbij voor f. 8.000,- gulden is toegewezen aan jkvr. Anna Catharina Maria Ram van Schalkwijk, douairière de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Paul Bosch van Drakestein, trad op als gemachtigde voor barones de Wijkerslooth - Ram van Schalkwijk (3). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386, 1238.


Fragment uit de verkoopakte van de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk ten overstaan van notaris Pieter Adriaan van Schermbeek te Utrecht van woensdag 2 februari 1820 waarbij voor f. 8.000,- gulden is toegewezen aan jkvr. Anna Catharina Maria Ram van Schalkwijk, douairière de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Paul Bosch van Drakestein, trad op als gemachtigde voor barones de Wijkerslooth - Ram van Schalkwijk (4). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386, 1238. Fragment uit de verkoopakte van de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk ten overstaan van notaris Pieter Adriaan van Schermbeek te Utrecht van woensdag 2 februari 1820 waarbij voor f. 8.000,- gulden is toegewezen aan jkvr. Anna Catharina Maria Ram van Schalkwijk, douairière de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Paul Bosch van Drakestein, trad op als gemachtigde voor barones de Wijkerslooth - Ram van Schalkwijk (4). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386, 1238.


Fragment uit de verkoopakte van de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk ten overstaan van notaris Pieter Adriaan van Schermbeek te Utrecht van woensdag 2 februari 1820 waarbij voor f. 8.000,- gulden is toegewezen aan jkvr. Anna Catharina Maria Ram van Schalkwijk, douairière de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Paul Bosch van Drakestein, trad op als gemachtigde voor barones de Wijkerslooth - Ram van Schalkwijk (5). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386, 1238. Fragment uit de verkoopakte van de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk ten overstaan van notaris Pieter Adriaan van Schermbeek te Utrecht van woensdag 2 februari 1820 waarbij voor f. 8.000,- gulden is toegewezen aan jkvr. Anna Catharina Maria Ram van Schalkwijk, douairière de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Paul Bosch van Drakestein, trad op als gemachtigde voor barones de Wijkerslooth - Ram van Schalkwijk (5). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386, 1238.


Ter voorbereiding op het kadaster werden rond 1820 de landerijen tussen de heerlijkheden van Schalkwijk en Schonauwen opgemeten. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386. Ter voorbereiding op het kadaster werden rond 1820 de landerijen tussen de heerlijkheden van Schalkwijk en Schonauwen opgemeten. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386.


Voorstelbrief uit 1823 waarbij de kerkrentmeesters van de heerlijkheid Schalkwijk de 'freule' Ram van Schalkwijk - de Wijkerslooth de Weerdesteyn zich aan de nieuwe ambachtsvrouwe voorstellen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386. Voorstelbrief uit 1823 waarbij de kerkrentmeesters van de heerlijkheid Schalkwijk de 'freule' Ram van Schalkwijk - de Wijkerslooth de Weerdesteyn zich aan de nieuwe ambachtsvrouwe voorstellen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386.


Voorstelbrief van de diverse kerk(rent)meesters van de Rooms Katholieke kerk en Gereformeerde kerk van Schalkwijk uit 1820-1823 aan de nieuwe ambachtsvrouw Ram van Schalkwijk - de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386. Voorstelbrief van de diverse kerk(rent)meesters van de Rooms Katholieke kerk en Gereformeerde kerk van Schalkwijk uit 1820-1823 aan de nieuwe ambachtsvrouw Ram van Schalkwijk - de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386.


Brief van de schout van het dorp Schalkwijk aan jkvr. Ram van Schalkwijk - de Wijkerslooth de Weerdesteyn waarbij de korte geschiedenis van het kasteelterrein van Schalkwijk wordt beschreven. Gesteldheid en eigendomsgeschiedenis. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386. Brief van de schout van het dorp Schalkwijk aan jkvr. Ram van Schalkwijk - de Wijkerslooth de Weerdesteyn waarbij de korte geschiedenis van het kasteelterrein van Schalkwijk wordt beschreven. Gesteldheid en eigendomsgeschiedenis. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 386.


Brief uit Schalkwijk met nieuwsjaarswens aan Corneille Charles Auguste baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn als ambachtsheer van Schalkwijk op 1 januari 1867. Bron: RAZU, 386, 232. Brief uit Schalkwijk met nieuwsjaarswens aan Corneille Charles Auguste baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn als ambachtsheer van Schalkwijk op 1 januari 1867. Bron: RAZU, 386, 232.De ambachtsheerlijkheid van Schalkwijk werd beheerd na 1820 door Timothea Maria Ram van Schalkwijk (1764-1825). Na haar overlijden kwam de heerlijkheid terug in bezit bij haar zus Anna Catharina Ram van Schalkwijk.

Bij haar overlijden in 1828 kwam de heerlijkheid Schalkwijk definitief toe aan haar oudste zoon Cornelius Ludovicus baron van Wijkerslooth van Weerdesteyn (1786-1851). Na zijn overlijden in 1851 kwam de heerlijkheid in beheer bij zijn broer Franciscus Johannes baron van Wijkerslooth de Weerdesteyn (1792-1864).


Kaart van twee tiendblokken in Schalkwijk behorende aan de Heer van Jutphaas en springende met de Heer Maeljert in 1723. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 2203. Kaart van twee tiendblokken in Schalkwijk behorende aan de Heer van Jutphaas en springende met de Heer Maeljert in 1723. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 2203.Frans zijn achterkleinzoon Henri Charles Robert Marie baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, mr. (1950) (2005-) is de tegenwoordige Heer van Schalkwijk.

Henri baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn huwde in Antwerpen in 1979 met Anne Marie Pauline Adrienne Hoppenbrouwers (1955).

Bronnen:
Aangepast en overgenomen: Archiefinventaris 386 Familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU): inventarisnummer: 1238 - Stukken over het bezit van de heerlijkheid Schalkwijk, 1761, 1812, 1820.


Grafmonument van jhr. Mr. Robbert Anton Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn op Begraaf- en Gedenkpark Heilig Land Stichting te Nijmegen. Geboren te Utrecht op 21 september 1912 en overleden op 30 januari 2005 te Brusse, België. Overleden op 92 jarige leeftijd. Heer van Schalkwijk van 1939 tot 2005. Op 30 december 2005 werd Mr. Henri Charles Robert Marie baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, Heer van Schalwkijk. Bron: begraafplaatsen-online.nl, Kadaster (NL), 13412/75 (kantoor Utrecht), 30-12-2005. Grafmonument van jhr. Mr. Robbert Anton Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn op Begraaf- en Gedenkpark Heilig Land Stichting te Nijmegen. Geboren te Utrecht op 21 september 1912 en overleden op 30 januari 2005 te Brusse, België. Overleden op 92 jarige leeftijd. Heer van Schalkwijk van 1939 tot 2005. Op 30 december 2005 werd Mr. Henri Charles Robert Marie baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, Heer van Schalwkijk. Bron: begraafplaatsen-online.nl, Kadaster (NL), 13412/75 (kantoor Utrecht), 30-12-2005.


Eigendomsinformatie over een perceel van de Schalkwijksewetering, sectie K, perceelnummer: 229. Met een groote van 3.465 m3. Bron: Kadastralekaart.com. Eigendomsinformatie over een perceel van de Schalkwijksewetering, sectie K, perceelnummer: 229. Met een groote van 3.465 m3. Bron: Kadastralekaart.com.


Eigendomsinformatie over een perceel van de Schalkwijksewetering, sectie K, perceelnummer: 229. Met een grote van 3.465 m3. In blauw gearceerd het betreffende perceel. Bron: Kadastralekaart.com. Eigendomsinformatie over een perceel van de Schalkwijksewetering, sectie K, perceelnummer: 229. Met een grote van 3.465 m3. In blauw gearceerd het betreffende perceel. Bron: Kadastralekaart.com.


Eigendomsinformatie over een perceel van de Schalkwijksewetering, sectie K, perceelnummer: 229. Met een groote van 3.465 m3. Sinds 22 december 1997 is de Schalkwijksewetering in het bezit van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Bron: Kadastralekaart.com. Eigendomsinformatie over een perceel van de Schalkwijksewetering, sectie K, perceelnummer: 229. Met een groote van 3.465 m3. Sinds 22 december 1997 is de Schalkwijksewetering in het bezit van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Bron: Kadastralekaart.com.


Gezicht op vier aaneengebouwde huizen te Schalkwijk met op de voorgrond een stenen brug over de Schalkwijkse Wetering in de periode 1860-1900. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200829. Gezicht op vier aaneengebouwde huizen te Schalkwijk met op de voorgrond een stenen brug over de Schalkwijkse Wetering in de periode 1860-1900. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200829.


Fragment uit de ruilverkavelingsakte van 22 december 1997 met vermelding van de het recht van Visserij als het Heerlijke Visrecht toebehorend aan jhr. Robbert Anton Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Bron: Kadasterarchief (NL) hypotheek4 akte 9971/1 (kantoor Utrecht). Fragment uit de ruilverkavelingsakte van 22 december 1997 met vermelding van de het recht van Visserij als het Heerlijke Visrecht toebehorend aan jhr. Robbert Anton Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Bron: Kadasterarchief (NL) hypotheek4 akte 9971/1 (kantoor Utrecht).


Luchtfoto uit het noordwesten gezien op het dorp Schalkwijk met de kruising van de Jhr. Ramweg met de Provincialeweg en de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch) op dinsdag 2 april 2013. Foto: Woningbouwvereniging Viveste, Luchtfoto uit het noordwesten gezien op het dorp Schalkwijk met de kruising van de Jhr. Ramweg met de Provincialeweg en de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch) op dinsdag 2 april 2013. Foto: Woningbouwvereniging Viveste,


Hypotheek4 akten beschrijving van scheiding van 2 landgoederen en 2 ambachtsheerlijkheden ten overstaan van notaris Mr. Ph. B. Libourel te Delft op woensdag 29 maart 1939. Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1873-1936), huwde in 1900 met Judith Maria Assuera Theresia Ignatia barones van Wijnbergen. Zij liet een jaar voor haar overlijden de heerlijkheden en landgoederen verdelen voor notaris, Oudste zoon Karle baron de Wijkerslooth, kreeg uit de ervenis de buitenplaats Hindersteyn te Langrboek, zoon jhr. Ferdinand de Wijkerslooth kreeg kasteel Weerdesteyn in Langbroek, zoon jhr. Paul de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Wulven, en de bejamin van het gezin jhr. Robbert de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk gekregen. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 7375 (875), 1939 april 13-1939 juni 1 875 83. Hypotheek4 akten beschrijving van scheiding van 2 landgoederen en 2 ambachtsheerlijkheden ten overstaan van notaris Mr. Ph. B. Libourel te Delft op woensdag 29 maart 1939. Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1873-1936), huwde in 1900 met Judith Maria Assuera Theresia Ignatia barones van Wijnbergen. Zij liet een jaar voor haar overlijden de heerlijkheden en landgoederen verdelen voor notaris, Oudste zoon Karle baron de Wijkerslooth, kreeg uit de ervenis de buitenplaats Hindersteyn te Langrboek, zoon jhr. Ferdinand de Wijkerslooth kreeg kasteel Weerdesteyn in Langbroek, zoon jhr. Paul de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Wulven, en de bejamin van het gezin jhr. Robbert de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk gekregen. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 1294 7375 (875), 1939 april 13-1939 juni 1 875 83.


Kadastrale kaart van het dorp van Schalkwijk met het Kasteelterrein Schalkwijk. Bron: HUA, Provinciale Waterstaat van Utrecht. Kadastrale kaart van het dorp van Schalkwijk met het Kasteelterrein Schalkwijk. Bron: HUA, Provinciale Waterstaat van Utrecht.


Hypotheek4 akten beschrijving van scheiding van 2 landgoederen en 2 ambachtsheerlijkheden ten overstaan van notaris Mr. Ph. B. Libourel te Delft op woensdag 29 maart 1939. Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1873-1936), huwde in 1900 met Judith Maria Assuera Theresia Ignatia barones van Wijnbergen. Zij liet een jaar voor haar overlijden de heerlijkheden en landgoederen verdelen voor notaris, Oudste zoon Karle baron de Wijkerslooth, kreeg uit de ervenis de buitenplaats Hindersteyn te Langrboek, zoon jhr. Ferdinand de Wijkerslooth kreeg kasteel Weerdesteyn in Langbroek, zoon jhr. Paul de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Wulven, en de bejamin van het gezin jhr. Robbert de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk gekregen. Beschrijving van erfgename. Bron: HUA, 1294 7375 (875), 1939 april 13-1939 juni 1 875 83. Hypotheek4 akten beschrijving van scheiding van 2 landgoederen en 2 ambachtsheerlijkheden ten overstaan van notaris Mr. Ph. B. Libourel te Delft op woensdag 29 maart 1939. Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1873-1936), huwde in 1900 met Judith Maria Assuera Theresia Ignatia barones van Wijnbergen. Zij liet een jaar voor haar overlijden de heerlijkheden en landgoederen verdelen voor notaris, Oudste zoon Karle baron de Wijkerslooth, kreeg uit de ervenis de buitenplaats Hindersteyn te Langrboek, zoon jhr. Ferdinand de Wijkerslooth kreeg kasteel Weerdesteyn in Langbroek, zoon jhr. Paul de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Wulven, en de bejamin van het gezin jhr. Robbert de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk gekregen. Beschrijving van erfgename. Bron: HUA, 1294 7375 (875), 1939 april 13-1939 juni 1 875 83.


Hypotheek4 akten beschrijving van scheiding van 2 landgoederen en 2 ambachtsheerlijkheden ten overstaan van notaris Mr. Ph. B. Libourel te Delft op woensdag 29 maart 1939. Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1873-1936), huwde in 1900 met Judith Maria Assuera Theresia Ignatia barones van Wijnbergen. Zij liet een jaar voor haar overlijden de heerlijkheden en landgoederen verdelen voor notaris, Oudste zoon Karle baron de Wijkerslooth, kreeg uit de ervenis de buitenplaats Hindersteyn te Langrboek, zoon jhr. Ferdinand de Wijkerslooth kreeg kasteel Weerdesteyn in Langbroek, zoon jhr. Paul de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Wulven, en de bejamin van het gezin jhr. Robbert de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk gekregen. Beschrijving van de ambachtsheerlijkheden Wulven en Schalkwijk. Bron: HUA, 1294 7375 (875), 1939 april 13-1939 juni 1 875 83. Hypotheek4 akten beschrijving van scheiding van 2 landgoederen en 2 ambachtsheerlijkheden ten overstaan van notaris Mr. Ph. B. Libourel te Delft op woensdag 29 maart 1939. Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1873-1936), huwde in 1900 met Judith Maria Assuera Theresia Ignatia barones van Wijnbergen. Zij liet een jaar voor haar overlijden de heerlijkheden en landgoederen verdelen voor notaris, Oudste zoon Karle baron de Wijkerslooth, kreeg uit de ervenis de buitenplaats Hindersteyn te Langrboek, zoon jhr. Ferdinand de Wijkerslooth kreeg kasteel Weerdesteyn in Langbroek, zoon jhr. Paul de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Wulven, en de bejamin van het gezin jhr. Robbert de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk gekregen. Beschrijving van de ambachtsheerlijkheden Wulven en Schalkwijk. Bron: HUA, 1294 7375 (875), 1939 april 13-1939 juni 1 875 83.


Hypotheek4 akten beschrijving van scheiding van 2 landgoederen en 2 ambachtsheerlijkheden ten overstaan van notaris Mr. Ph. B. Libourel te Delft op woensdag 29 maart 1939. Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1873-1936), huwde in 1900 met Judith Maria Assuera Theresia Ignatia barones van Wijnbergen. Zij liet een jaar voor haar overlijden de heerlijkheden en landgoederen verdelen voor notaris, Oudste zoon Karle baron de Wijkerslooth, kreeg uit de ervenis de buitenplaats Hindersteyn te Langrboek, zoon jhr. Ferdinand de Wijkerslooth kreeg kasteel Weerdesteyn in Langbroek, zoon jhr. Paul de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Wulven, en de bejamin van het gezin jhr. Robbert de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk gekregen. Beschrijving van de ambachtsheerlijkheden Wulven met bijbehorende heerlijk rechten. Bron: HUA, 1294 7375 (875), 1939 april 13-1939 juni 1 875 83. Hypotheek4 akten beschrijving van scheiding van 2 landgoederen en 2 ambachtsheerlijkheden ten overstaan van notaris Mr. Ph. B. Libourel te Delft op woensdag 29 maart 1939. Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1873-1936), huwde in 1900 met Judith Maria Assuera Theresia Ignatia barones van Wijnbergen. Zij liet een jaar voor haar overlijden de heerlijkheden en landgoederen verdelen voor notaris, Oudste zoon Karle baron de Wijkerslooth, kreeg uit de ervenis de buitenplaats Hindersteyn te Langrboek, zoon jhr. Ferdinand de Wijkerslooth kreeg kasteel Weerdesteyn in Langbroek, zoon jhr. Paul de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Wulven, en de bejamin van het gezin jhr. Robbert de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk gekregen. Beschrijving van de ambachtsheerlijkheden Wulven met bijbehorende heerlijk rechten. Bron: HUA, 1294 7375 (875), 1939 april 13-1939 juni 1 875 83.


Hypotheek4 akten beschrijving van scheiding van 2 landgoederen en 2 ambachtsheerlijkheden ten overstaan van notaris Mr. Ph. B. Libourel te Delft op woensdag 29 maart 1939. Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1873-1936), huwde in 1900 met Judith Maria Assuera Theresia Ignatia barones van Wijnbergen. Zij liet een jaar voor haar overlijden de heerlijkheden en landgoederen verdelen voor notaris, Oudste zoon Karle baron de Wijkerslooth, kreeg uit de ervenis de buitenplaats Hindersteyn te Langrboek, zoon jhr. Ferdinand de Wijkerslooth kreeg kasteel Weerdesteyn in Langbroek, zoon jhr. Paul de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Wulven, en de bejamin van het gezin jhr. Robbert de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk gekregen. Beschrijving van boedelverdeling. HUA, 1294 7375 (875), 1939 april 13-1939 juni 1 875 83. Hypotheek4 akten beschrijving van scheiding van 2 landgoederen en 2 ambachtsheerlijkheden ten overstaan van notaris Mr. Ph. B. Libourel te Delft op woensdag 29 maart 1939. Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1873-1936), huwde in 1900 met Judith Maria Assuera Theresia Ignatia barones van Wijnbergen. Zij liet een jaar voor haar overlijden de heerlijkheden en landgoederen verdelen voor notaris, Oudste zoon Karle baron de Wijkerslooth, kreeg uit de ervenis de buitenplaats Hindersteyn te Langrboek, zoon jhr. Ferdinand de Wijkerslooth kreeg kasteel Weerdesteyn in Langbroek, zoon jhr. Paul de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Wulven, en de bejamin van het gezin jhr. Robbert de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk gekregen. Beschrijving van boedelverdeling. HUA, 1294 7375 (875), 1939 april 13-1939 juni 1 875 83.


Hypotheek4 akten beschrijving van scheiding van 2 landgoederen en 2 ambachtsheerlijkheden ten overstaan van notaris Mr. Ph. B. Libourel te Delft op woensdag 29 maart 1939. Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1873-1936), huwde in 1900 met Judith Maria Assuera Theresia Ignatia barones van Wijnbergen. Zij liet een jaar voor haar overlijden de heerlijkheden en landgoederen verdelen voor notaris, Oudste zoon Karle baron de Wijkerslooth, kreeg uit de ervenis de buitenplaats Hindersteyn te Langrboek, zoon jhr. Ferdinand de Wijkerslooth kreeg kasteel Weerdesteyn in Langbroek, zoon jhr. Paul de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Wulven, en de bejamin van het gezin jhr. Robbert de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk gekregen. Einde van akte.. HUA, 1294 7375 (875), 1939 april 13-1939 juni 1 875 83. Hypotheek4 akten beschrijving van scheiding van 2 landgoederen en 2 ambachtsheerlijkheden ten overstaan van notaris Mr. Ph. B. Libourel te Delft op woensdag 29 maart 1939. Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1873-1936), huwde in 1900 met Judith Maria Assuera Theresia Ignatia barones van Wijnbergen. Zij liet een jaar voor haar overlijden de heerlijkheden en landgoederen verdelen voor notaris, Oudste zoon Karle baron de Wijkerslooth, kreeg uit de ervenis de buitenplaats Hindersteyn te Langrboek, zoon jhr. Ferdinand de Wijkerslooth kreeg kasteel Weerdesteyn in Langbroek, zoon jhr. Paul de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Wulven, en de bejamin van het gezin jhr. Robbert de Wijkerslooth kreeg de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk gekregen. Einde van akte.. HUA, 1294 7375 (875), 1939 april 13-1939 juni 1 875 83.


In 1934 verkocht Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn een gedeelte van de Schalkwijksewetering, gelegen in de gemeente Vreeswijk met het betreffende visrecht aan Rijkswaterstaat. Voor de aanleg en doorsnijden van het Amsterdam-Rijnkanaal in die gemeente. Bron: RAZU, 111. In 1934 verkocht Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn een gedeelte van de Schalkwijksewetering, gelegen in de gemeente Vreeswijk met het betreffende visrecht aan Rijkswaterstaat. Voor de aanleg en doorsnijden van het Amsterdam-Rijnkanaal in die gemeente. Bron: RAZU, 111.


Op donderdag 29 december 2005 vond ten overstaan van notaris Johan Reinder Egbert Kielstra te 's-Gravenhage de uitvoering plaats van het testament van jhr. Robbert Anton Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1912-2005) waarbij de jonkheer de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk met het bijbehorende visrecht als legaat aan zijn neef Mr. Henri Charles Robert Marie Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn uit Waalre. Eerder gekregen uit de boedelscheiding van vader Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Bron: Kadaster (NL), kantoor Utrecht hypotheek akte 13412/75, 29-12-2005. Op donderdag 29 december 2005 vond ten overstaan van notaris Johan Reinder Egbert Kielstra te 's-Gravenhage de uitvoering plaats van het testament van jhr. Robbert Anton Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1912-2005) waarbij de jonkheer de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk met het bijbehorende visrecht als legaat aan zijn neef Mr. Henri Charles Robert Marie Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn uit Waalre. Eerder gekregen uit de boedelscheiding van vader Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Bron: Kadaster (NL), kantoor Utrecht hypotheek akte 13412/75, 29-12-2005.


Op donderdag 29 december 2005 vond ten overstaan van notaris Johan Reinder Egbert Kielstra te 's-Gravenhage de uitvoering plaats van het testament van jhr. Robbert Anton Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1912-2005) waarbij de jonkheer de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk met het bijbehorende visrecht als legaat aan zijn neef Mr. Henri Charles Robert Marie Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn uit Waalre. Eerder gekregen uit de boedelscheiding van vader Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Beschrijving van de heerlijkheid Schalkwijk met bijbehorende rechten. Bron: Kadaster (NL), kantoor Utrecht hypotheek akte 13412/75, 29-12-2005. Op donderdag 29 december 2005 vond ten overstaan van notaris Johan Reinder Egbert Kielstra te 's-Gravenhage de uitvoering plaats van het testament van jhr. Robbert Anton Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1912-2005) waarbij de jonkheer de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk met het bijbehorende visrecht als legaat aan zijn neef Mr. Henri Charles Robert Marie Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn uit Waalre. Eerder gekregen uit de boedelscheiding van vader Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Beschrijving van de heerlijkheid Schalkwijk met bijbehorende rechten. Bron: Kadaster (NL), kantoor Utrecht hypotheek akte 13412/75, 29-12-2005.


Op donderdag 29 december 2005 vond ten overstaan van notaris Johan Reinder Egbert Kielstra te 's-Gravenhage de uitvoering plaats van het testament van jhr. Robbert Anton Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1912-2005) waarbij de jonkheer de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk met het bijbehorende visrecht als legaat aan zijn neef Mr. Henri Charles Robert Marie Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn uit Waalre. Eerder gekregen uit de boedelscheiding van vader Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Beschrijving van de heerlijkheid Schalkwijk met bijbehorende rechten. Bron: Kadaster (NL), kantoor Utrecht hypotheek akte 13412/75, 29-12-2005. Op donderdag 29 december 2005 vond ten overstaan van notaris Johan Reinder Egbert Kielstra te 's-Gravenhage de uitvoering plaats van het testament van jhr. Robbert Anton Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1912-2005) waarbij de jonkheer de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk met het bijbehorende visrecht als legaat aan zijn neef Mr. Henri Charles Robert Marie Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn uit Waalre. Eerder gekregen uit de boedelscheiding van vader Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Beschrijving van de heerlijkheid Schalkwijk met bijbehorende rechten. Bron: Kadaster (NL), kantoor Utrecht hypotheek akte 13412/75, 29-12-2005.


Op donderdag 29 december 2005 vond ten overstaan van notaris Johan Reinder Egbert Kielstra te 's-Gravenhage de uitvoering plaats van het testament van jhr. Robbert Anton Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1912-2005) waarbij de jonkheer de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk met het bijbehorende visrecht als legaat aan zijn neef Mr. Henri Charles Robert Marie Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn uit Waalre. Eerder gekregen uit de boedelscheiding van vader Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Beschrijving van percelen weiland die jhr. Robbert aan zijn neef Henri de Wijkerslooth als legaat in Schalkwijk gaf. Bron: Kadaster (NL), kantoor Utrecht hypotheek akte 13412/75, 29-12-2005. Op donderdag 29 december 2005 vond ten overstaan van notaris Johan Reinder Egbert Kielstra te 's-Gravenhage de uitvoering plaats van het testament van jhr. Robbert Anton Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1912-2005) waarbij de jonkheer de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk met het bijbehorende visrecht als legaat aan zijn neef Mr. Henri Charles Robert Marie Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn uit Waalre. Eerder gekregen uit de boedelscheiding van vader Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Beschrijving van percelen weiland die jhr. Robbert aan zijn neef Henri de Wijkerslooth als legaat in Schalkwijk gaf. Bron: Kadaster (NL), kantoor Utrecht hypotheek akte 13412/75, 29-12-2005.


Op donderdag 29 december 2005 vond ten overstaan van notaris Johan Reinder Egbert Kielstra te 's-Gravenhage de uitvoering plaats van het testament van jhr. Robbert Anton Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1912-2005) waarbij de jonkheer de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk met het bijbehorende visrecht als legaat aan zijn neef Mr. Henri Charles Robert Marie Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn uit Waalre. Eerder gekregen uit de boedelscheiding van vader Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Beschrijving van eerdere verkrijging van de ambachtsheerlijkheid. Bron: Kadaster (NL), kantoor Utrecht hypotheek akte 13412/75, 29-12-2005. Op donderdag 29 december 2005 vond ten overstaan van notaris Johan Reinder Egbert Kielstra te 's-Gravenhage de uitvoering plaats van het testament van jhr. Robbert Anton Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1912-2005) waarbij de jonkheer de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk met het bijbehorende visrecht als legaat aan zijn neef Mr. Henri Charles Robert Marie Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn uit Waalre. Eerder gekregen uit de boedelscheiding van vader Jean Baptiste Louis Corneille Charles baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Beschrijving van eerdere verkrijging van de ambachtsheerlijkheid. Bron: Kadaster (NL), kantoor Utrecht hypotheek akte 13412/75, 29-12-2005.


Gemeentebesluit van de gemeente Houten van 25 maart van het jaar 1975 waarbij ruim 7 hectaren werd gekocht van Jhr. Mr. Robbert de Wijkerslooth de Weerdesteyn f. 323.000,-. Bron: RAZU, 005. Gemeentebesluit van de gemeente Houten van 25 maart van het jaar 1975 waarbij ruim 7 hectaren werd gekocht van Jhr. Mr. Robbert de Wijkerslooth de Weerdesteyn f. 323.000,-. Bron: RAZU, 005.
Inventarisnummer: 382 - Brieven van B. van der Pouw, schout van Schalkwijk, aan freule Thimothea Maria Ram van Schalkwijk) en één aan (Cornelius Ludovicus) baron van Wijkerslooth van Weerdesteyn van Schalkwijk over de uitoefening van de aan de heerlijkheid Schalkwijk verbonden rechten, 1820-ca. 1828. Naar een inventaris van A.A.B. van Bemmel.

Peter de Jong, Schipluiden (ambachtsheerlijkheidsonderzoeker van de provincies Utrecht en Zuid-Holland).


Gezicht op het kasteel Schalkwijk te Schalkwijk uit het oosten, met rechts een gedeelte van het omgrachte tuineiland in 1690-1695. Naar een tekening van C. Specht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201962. Gezicht op het kasteel Schalkwijk te Schalkwijk uit het oosten, met rechts een gedeelte van het omgrachte tuineiland in 1690-1695. Naar een tekening van C. Specht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201962.


   

   Eigendomsgeschiedenis kasteelterrein Schalkwijk

Luchtfoto gezien vanuit het zuiden op het kasteel terrein Schalkwijk aan de Tetwijkseweg in 2000-2005. Maker: onbekend. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033. Luchtfoto gezien vanuit het zuiden op het kasteel terrein Schalkwijk aan de Tetwijkseweg in 2000-2005. Maker: onbekend. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033.


Fragment uit de hypotheek4 akte van kadaster Nederland opgemaakt op dinsdag 22 december 1997 om 09:00 uur in de ochtend. Eerder opgemaakte bij de Houtense notaris Meester Johan Georg de Boer. Bij deze Ruilverkaveling werd geregeld dat het kasteelterrein van Schalkwijkseweg aan de Tetwijkweg bij het onroerend bezit van de gemeente Houten werd toegevoed. Tot die tijd was het kasteelterrein van veehouder W.A.M. Dorrestein aan het aan de overkant gelegen van de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch) Overeind 1b. Perceel samenvoeging voor 1985 resulteerde in perceel, gemeente Schalkwijk, sectie B, perceelnummer: 1853. Ruilverkaveling nummer was 020.004. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987. Fragment uit de hypotheek4 akte van kadaster Nederland opgemaakt op dinsdag 22 december 1997 om 09:00 uur in de ochtend. Eerder opgemaakte bij de Houtense notaris Meester Johan Georg de Boer. Bij deze Ruilverkaveling werd geregeld dat het kasteelterrein van Schalkwijkseweg aan de Tetwijkweg bij het onroerend bezit van de gemeente Houten werd toegevoed. Tot die tijd was het kasteelterrein van veehouder W.A.M. Dorrestein aan het aan de overkant gelegen van de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch) Overeind 1b. Perceel samenvoeging voor 1985 resulteerde in perceel, gemeente Schalkwijk, sectie B, perceelnummer: 1853. Ruilverkaveling nummer was 020.004. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987.


Kasteel Schalkwijk in ca. 1740. Bron: Regionaal Archief zuid-Utrecht (RAZU), 033. Kasteel Schalkwijk in ca. 1740. Bron: Regionaal Archief zuid-Utrecht (RAZU), 033.


Fragment uit de hypotheek4 akte van kadaster Nederland opgemaakt op dinsdag 22 december 1997 om 09:00 uur in de ochtend. Eerder opgemaakte bij de Houtense notaris Meester Johan Georg de Boer. Bij deze Ruilverkaveling werd geregeld dat het kasteelterrein van Schalkwijkseweg aan de Tetwijkweg bij het onroerend bezit van de gemeente Houten werd toegevoed. Tot die tijd was het kasteelterrein van veehouder W.A.M. Dorrestein aan het aan de overkant gelegen van de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch) Overeind 1b. Perceel samenvoeging voor 1985 resulteerde in perceel, gemeente Schalkwijk, sectie B, perceelnummer: 1853 (benoeming van perceelnummers). Ruilverkaveling nummer was 020.004. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987. Fragment uit de hypotheek4 akte van kadaster Nederland opgemaakt op dinsdag 22 december 1997 om 09:00 uur in de ochtend. Eerder opgemaakte bij de Houtense notaris Meester Johan Georg de Boer. Bij deze Ruilverkaveling werd geregeld dat het kasteelterrein van Schalkwijkseweg aan de Tetwijkweg bij het onroerend bezit van de gemeente Houten werd toegevoed. Tot die tijd was het kasteelterrein van veehouder W.A.M. Dorrestein aan het aan de overkant gelegen van de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch) Overeind 1b. Perceel samenvoeging voor 1985 resulteerde in perceel, gemeente Schalkwijk, sectie B, perceelnummer: 1853 (benoeming van perceelnummers). Ruilverkaveling nummer was 020.004. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987.


Kasteel Schalkwijk van familie Ra, in de periode 1646-1647. Naar een tekening van Roeland Roghman. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, documentnummer: 30.837. Documentnummer 30.837 Kasteel Schalkwijk van familie Ra, in de periode 1646-1647. Naar een tekening van Roeland Roghman. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, documentnummer: 30.837. Documentnummer 30.837


Gezicht op het omgrachte kasteel Schalkwijk te Schalkwijk uit het oosten, met linksachter het langgerekte dienstgebouw. Rechts is de toren van de Nederlands Hervormde kerk van Schalkwijk zichtbaar in 1660-1670. Bron: HUA, catalogusnummer: 135431. Gezicht op het omgrachte kasteel Schalkwijk te Schalkwijk uit het oosten, met linksachter het langgerekte dienstgebouw. Rechts is de toren van de Nederlands Hervormde kerk van Schalkwijk zichtbaar in 1660-1670. Bron: HUA, catalogusnummer: 135431.


Op maandag 2 november van het jaar 1936 vond ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma de verkoop plaats van het kasteelterrein van Schalkwijk plaats. Waarbij Johannes Theodorus Dorrestein, gehuwd met Johanna van Zijl aan Cornelis Dorrestein het onroerend goed verkocht voor de verkoopprijs van ƒ. 26.000,-. Begin van hypotheek4 beschrijving. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7330 (830), 1936 aug. 14-1936 nov. 23 830 123. Op maandag 2 november van het jaar 1936 vond ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma de verkoop plaats van het kasteelterrein van Schalkwijk plaats. Waarbij Johannes Theodorus Dorrestein, gehuwd met Johanna van Zijl aan Cornelis Dorrestein het onroerend goed verkocht voor de verkoopprijs van ƒ. 26.000,-. Begin van hypotheek4 beschrijving. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7330 (830), 1936 aug. 14-1936 nov. 23 830 123.


Plattegrond van het dorp Schalkwijk en het kasteelterrein Schalkwijk in ca. 1900. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Plattegrond van het dorp Schalkwijk en het kasteelterrein Schalkwijk in ca. 1900. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Op maandag 2 november van het jaar 1936 vond ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma de verkoop plaats van het kasteelterrein van Schalkwijk plaats. Waarbij Johannes Theodorus Dorrestein, gehuwd met Johanna van Zijl aan Cornelis Dorrestein het onroerend goed verkocht voor de verkoopprijs van ƒ. 26.000,-. Beschrijving van perceelnummers. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7330 (830), 1936 aug. 14-1936 nov. 23 830 123. Op maandag 2 november van het jaar 1936 vond ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma de verkoop plaats van het kasteelterrein van Schalkwijk plaats. Waarbij Johannes Theodorus Dorrestein, gehuwd met Johanna van Zijl aan Cornelis Dorrestein het onroerend goed verkocht voor de verkoopprijs van ƒ. 26.000,-. Beschrijving van perceelnummers. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7330 (830), 1936 aug. 14-1936 nov. 23 830 123.


Gezicht op het omgrachte kasteel Schalkwijk te Schalkwijk uit het oosten in 1749 naar een tekening van A. Schouman. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201961. Gezicht op het omgrachte kasteel Schalkwijk te Schalkwijk uit het oosten in 1749 naar een tekening van A. Schouman. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201961.


Op maandag 2 november van het jaar 1936 vond ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma de verkoop plaats van het kasteelterrein van Schalkwijk plaats. Waarbij Johannes Theodorus Dorrestein, gehuwd met Johanna van Zijl aan Cornelis Dorrestein het onroerend goed verkocht voor de verkoopprijs van ƒ. 26.000,-. Vermelding van de verkoopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7330 (830), 1936 aug. 14-1936 nov. 23 830 123. Op maandag 2 november van het jaar 1936 vond ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma de verkoop plaats van het kasteelterrein van Schalkwijk plaats. Waarbij Johannes Theodorus Dorrestein, gehuwd met Johanna van Zijl aan Cornelis Dorrestein het onroerend goed verkocht voor de verkoopprijs van ƒ. 26.000,-. Vermelding van de verkoopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7330 (830), 1936 aug. 14-1936 nov. 23 830 123.


Gezicht op Kasteel Schalkwijk in ca. 1750. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033 - Universiteitsbibliotheek Leiden. (reproductie). Gezicht op Kasteel Schalkwijk in ca. 1750. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033 - Universiteitsbibliotheek Leiden. (reproductie).


Op woensdag 2 december van het jaar 1908 vond ten overstaan de Houtense notaris Hendrik Arnold Margaretha Immink de verkoop plaats van het riddermatig goed ,, Schalkwijk'' Margaretha van Schaik, weduwe van Cornelis Dorrestein verkocht het onroerend goed aan de heer Johannes Theodorus Dorrestein met een grote van 10 ha. voor een koopsom van ƒ. 20.500,- gulden. Begin beschrijving van akte met perceelbeschrijving. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 458, aktenummer: 1060. Op woensdag 2 december van het jaar 1908 vond ten overstaan de Houtense notaris Hendrik Arnold Margaretha Immink de verkoop plaats van het riddermatig goed ,, Schalkwijk'' Margaretha van Schaik, weduwe van Cornelis Dorrestein verkocht het onroerend goed aan de heer Johannes Theodorus Dorrestein met een grote van 10 ha. voor een koopsom van ƒ. 20.500,- gulden. Begin beschrijving van akte met perceelbeschrijving. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 458, aktenummer: 1060.


Gezicht op het lintdorp Schalkwijk (Brink) rond 1700-1800 met twee vissende mannen in de Schalkwijksewetering. Letop tekenaars bedachten, of haalde nog wel eens landschappelijke elementen in of uit een tekening. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033. Gezicht op het lintdorp Schalkwijk (Brink) rond 1700-1800 met twee vissende mannen in de Schalkwijksewetering. Letop tekenaars bedachten, of haalde nog wel eens landschappelijke elementen in of uit een tekening. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033.


Op woensdag 2 december van het jaar 1908 vond ten overstaan de Houtense notaris Hendrik Arnold Margaretha Immink de verkoop plaats van het riddermatig goed ,, Schalkwijk'' Margaretha van Schaik, weduwe van Cornelis Dorrestein verkocht het onroerend goed aan de heer Johannes Theodorus Dorrestein met een grote van 10 ha. voor een koopsom van ƒ. 20.500,- gulden. Eind van de akte met handtekening comparanten. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 458, aktenummer: 1060. Op woensdag 2 december van het jaar 1908 vond ten overstaan de Houtense notaris Hendrik Arnold Margaretha Immink de verkoop plaats van het riddermatig goed ,, Schalkwijk'' Margaretha van Schaik, weduwe van Cornelis Dorrestein verkocht het onroerend goed aan de heer Johannes Theodorus Dorrestein met een grote van 10 ha. voor een koopsom van ƒ. 20.500,- gulden. Eind van de akte met handtekening comparanten. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 458, aktenummer: 1060.


Gezicht op kasteel Schalkwijk in ca. 1700 gezicht uit het zuiden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033. Gezicht op kasteel Schalkwijk in ca. 1700 gezicht uit het zuiden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033.


Op zaterdag 3 december 1898 vond ten overstaan van notaris H.J. van Heijst de doorverkoop plaats van het kasteelterrein Schalkwijk. Johannes Theodorus Dorrestein verkocht het kasteelterrein aan zijn moeder Margartha van Schaik, weduwe van Cornelis Dorrestein. Hierbij betroffen ook nog enkele andere panden in het dorp. De verkoopsom betrof ƒ. 30.000-, gulden. Begin van de beschrijving der akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 2023, aktenummer: 1423. Op zaterdag 3 december 1898 vond ten overstaan van notaris H.J. van Heijst de doorverkoop plaats van het kasteelterrein Schalkwijk. Johannes Theodorus Dorrestein verkocht het kasteelterrein aan zijn moeder Margartha van Schaik, weduwe van Cornelis Dorrestein. Hierbij betroffen ook nog enkele andere panden in het dorp. De verkoopsom betrof ƒ. 30.000-, gulden. Begin van de beschrijving der akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 2023, aktenummer: 1423.


,,'t Huys te Schalkwijk'' op 3 augustus 1749. Bron: Regionaal Archief zuid-Utrecht (RAZU), 033. ,,'t Huys te Schalkwijk'' op 3 augustus 1749. Bron: Regionaal Archief zuid-Utrecht (RAZU), 033.


Op zaterdag 3 december 1898 vond ten overstaan van notaris H.J. van Heijst de doorverkoop plaats van het kasteelterrein Schalkwijk. Johannes Theodorus Dorrestein verkocht het kasteelterrein aan zijn moeder Margartha van Schaik, weduwe van Cornelis Dorrestein. Hierbij betroffen ook nog enkele andere panden in het dorp. De verkoopsom betrof ƒ. 30.000-, gulden. Beschrijving van percelen van titel van aankomst van het onroerend goed. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 2023, aktenummer: 1423. Op zaterdag 3 december 1898 vond ten overstaan van notaris H.J. van Heijst de doorverkoop plaats van het kasteelterrein Schalkwijk. Johannes Theodorus Dorrestein verkocht het kasteelterrein aan zijn moeder Margartha van Schaik, weduwe van Cornelis Dorrestein. Hierbij betroffen ook nog enkele andere panden in het dorp. De verkoopsom betrof ƒ. 30.000-, gulden. Beschrijving van percelen van titel van aankomst van het onroerend goed. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 2023, aktenummer: 1423.


Gezicht op kasteel Schalkwijk in 1754 tijdens de afbraak van het kasteel. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033. Gezicht op kasteel Schalkwijk in 1754 tijdens de afbraak van het kasteel. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033.


Op zaterdag 3 december 1898 vond ten overstaan van notaris H.J. van Heijst de doorverkoop plaats van het kasteelterrein Schalkwijk. Johannes Theodorus Dorrestein verkocht het kasteelterrein aan zijn moeder Margartha van Schaik, weduwe van Cornelis Dorrestein. Hierbij betroffen ook nog enkele andere panden in het dorp. De verkoopsom betrof ƒ. 30.000-, gulden. Beschrijving van percelen van het onroerend goed. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 2023, aktenummer: 1423. Op zaterdag 3 december 1898 vond ten overstaan van notaris H.J. van Heijst de doorverkoop plaats van het kasteelterrein Schalkwijk. Johannes Theodorus Dorrestein verkocht het kasteelterrein aan zijn moeder Margartha van Schaik, weduwe van Cornelis Dorrestein. Hierbij betroffen ook nog enkele andere panden in het dorp. De verkoopsom betrof ƒ. 30.000-, gulden. Beschrijving van percelen van het onroerend goed. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 2023, aktenummer: 1423.


Prentbriefkaart van de N.H. kerk van Schalkwijk in ca. 1920-1940. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033. Prentbriefkaart van de N.H. kerk van Schalkwijk in ca. 1920-1940. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033.


Op zaterdag 3 december 1898 vond ten overstaan van notaris H.J. van Heijst de doorverkoop plaats van het kasteelterrein Schalkwijk. Johannes Theodorus Dorrestein verkocht het kasteelterrein aan zijn moeder Margartha van Schaik, weduwe van Cornelis Dorrestein. Hierbij betroffen ook nog enkele andere panden in het dorp. De verkoopsom betrof ƒ. 30.000-, gulden. eind van beschrijving der akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 2023, aktenummer: 1423. Op zaterdag 3 december 1898 vond ten overstaan van notaris H.J. van Heijst de doorverkoop plaats van het kasteelterrein Schalkwijk. Johannes Theodorus Dorrestein verkocht het kasteelterrein aan zijn moeder Margartha van Schaik, weduwe van Cornelis Dorrestein. Hierbij betroffen ook nog enkele andere panden in het dorp. De verkoopsom betrof ƒ. 30.000-, gulden. eind van beschrijving der akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 2023, aktenummer: 1423.


De N.H. Kerk aan de Brink van Schalkwijk in 1749. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033. De N.H. Kerk aan de Brink van Schalkwijk in 1749. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033.


Op 3 oktober van het jaar 1898 werd doormiddel van een onderhandse akte het kasteelterrein Schalkwijk verkocht door Gijsbert Carel Duco d'Aumale baron van Hardenbroek, ambachtsheer van Hardenbroek aan Johannes Theodorus Dorrestein. Johan was gemachtigde voor zijn moeder Margaretha van Schaik. Bron van Hardenrboek verkocht de voormalige ridderhofstad Schalkwijk voor de verkoopsom van ƒ. 30.000-, gulden. Begin akte van beschrijving. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6847 (347), 1898 sept. 19-1898 nov. 21 347 78. Op 3 oktober van het jaar 1898 werd doormiddel van een onderhandse akte het kasteelterrein Schalkwijk verkocht door Gijsbert Carel Duco d'Aumale baron van Hardenbroek, ambachtsheer van Hardenbroek aan Johannes Theodorus Dorrestein. Johan was gemachtigde voor zijn moeder Margaretha van Schaik. Bron van Hardenrboek verkocht de voormalige ridderhofstad Schalkwijk voor de verkoopsom van ƒ. 30.000-, gulden. Begin akte van beschrijving. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6847 (347), 1898 sept. 19-1898 nov. 21 347 78.


Gezicht op Kasteel Schalkwijk vanuit het zuiden rond 1750. Naar een echte tekening van Jan de Beijer. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Gezicht op Kasteel Schalkwijk vanuit het zuiden rond 1750. Naar een echte tekening van Jan de Beijer. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


Op 3 oktober van het jaar 1898 werd doormiddel van een onderhandse akte het kasteelterrein Schalkwijk verkocht door Gijsbert Carel Duco d'Aumale baron van Hardenbroek, ambachtsheer van Hardenbroek aan Johannes Theodorus Dorrestein. Johan was gemachtigde voor zijn moeder Margaretha van Schaik. Bron van Hardenrboek verkocht de voormalige ridderhofstad Schalkwijk voor de verkoopsom van ƒ. 30.000-, gulden. Beschrijving van percelen op het kasteelterrein. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6847 (347), 1898 sept. 19-1898 nov. 21 347 78. Op 3 oktober van het jaar 1898 werd doormiddel van een onderhandse akte het kasteelterrein Schalkwijk verkocht door Gijsbert Carel Duco d'Aumale baron van Hardenbroek, ambachtsheer van Hardenbroek aan Johannes Theodorus Dorrestein. Johan was gemachtigde voor zijn moeder Margaretha van Schaik. Bron van Hardenrboek verkocht de voormalige ridderhofstad Schalkwijk voor de verkoopsom van ƒ. 30.000-, gulden. Beschrijving van percelen op het kasteelterrein. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6847 (347), 1898 sept. 19-1898 nov. 21 347 78.


Gezicht op de achtergevel van het omgrachte kasteel Schalkwijk bij Schalkwijk in 1731 naar een tekening van L.P.Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 201885. Gezicht op de achtergevel van het omgrachte kasteel Schalkwijk bij Schalkwijk in 1731 naar een tekening van L.P.Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 201885.


Op 3 oktober van het jaar 1898 werd doormiddel van een onderhandse akte het kasteelterrein Schalkwijk verkocht door Gijsbert Carel Duco d'Aumale baron van Hardenbroek, ambachtsheer van Hardenbroek aan Johannes Theodorus Dorrestein. Johan was gemachtigde voor zijn moeder Margaretha van Schaik. Bron van Hardenrboek verkocht de voormalige ridderhofstad Schalkwijk voor de verkoopsom van ƒ. 30.000-, gulden. Benoeming van de verkoopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6847 (347), 1898 sept. 19-1898 nov. 21 347 78. Op 3 oktober van het jaar 1898 werd doormiddel van een onderhandse akte het kasteelterrein Schalkwijk verkocht door Gijsbert Carel Duco d'Aumale baron van Hardenbroek, ambachtsheer van Hardenbroek aan Johannes Theodorus Dorrestein. Johan was gemachtigde voor zijn moeder Margaretha van Schaik. Bron van Hardenrboek verkocht de voormalige ridderhofstad Schalkwijk voor de verkoopsom van ƒ. 30.000-, gulden. Benoeming van de verkoopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6847 (347), 1898 sept. 19-1898 nov. 21 347 78.


De Nederlandse Hervormde Kerk van Schalkwijk in 1749 naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: Koninklijk Huisarchief, nr. A/T-480. De Nederlandse Hervormde Kerk van Schalkwijk in 1749 naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: Koninklijk Huisarchief, nr. A/T-480.


Op woensdag 11 februari van het jaar 1885 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma de veiling plaats van de ,,Riddermatige hofstad Schalkwijk'''. De veiling was in 3 percelen verdeeld waarbij op het laatste moment alle drie de percelen werden gemijnd door Gijsbert Carel Duco d' Aumale baron van Hardenbroek tot Hardenbroek voor een koopprijs van ƒ. 28.275,- gulden. De verkopende partij was Dirk de Ridder als gemachtigde van Aletta de Ridder. Begin beschrijving van akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 431, aktenummer: 2406. Op woensdag 11 februari van het jaar 1885 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma de veiling plaats van de ,,Riddermatige hofstad Schalkwijk'''. De veiling was in 3 percelen verdeeld waarbij op het laatste moment alle drie de percelen werden gemijnd door Gijsbert Carel Duco d' Aumale baron van Hardenbroek tot Hardenbroek voor een koopprijs van ƒ. 28.275,- gulden. De verkopende partij was Dirk de Ridder als gemachtigde van Aletta de Ridder. Begin beschrijving van akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 431, aktenummer: 2406.


De Nederlandse-Hervormde Kerk aan de Brink 10 te Schalwijk in de periode 1930-1950. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033. De Nederlandse-Hervormde Kerk aan de Brink 10 te Schalwijk in de periode 1930-1950. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033.


Op woensdag 11 februari van het jaar 1885 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma de veiling plaats van de ,,Riddermatige hofstad Schalkwijk'''. De veiling was in 3 percelen verdeeld waarbij op het laatste moment alle drie de percelen werden gemijnd door Gijsbert Carel Duco d' Aumale baron van Hardenbroek tot Hardenbroek.voor een koopprijs van ƒ. 28.275,- gulden. De verkopende partij was Dirk de Ridder als gemachtigde van Aletta de Ridder. Volmacht van verkoop door Aletta de Ridder. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 431, aktenummer: 2406. Op woensdag 11 februari van het jaar 1885 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma de veiling plaats van de ,,Riddermatige hofstad Schalkwijk'''. De veiling was in 3 percelen verdeeld waarbij op het laatste moment alle drie de percelen werden gemijnd door Gijsbert Carel Duco d' Aumale baron van Hardenbroek tot Hardenbroek.voor een koopprijs van ƒ. 28.275,- gulden. De verkopende partij was Dirk de Ridder als gemachtigde van Aletta de Ridder. Volmacht van verkoop door Aletta de Ridder. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 431, aktenummer: 2406.