Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

 Familie Warin - Ortt van Schonauwen
Familiewapen Ortt van Schonauwen (Wikipedia). Familiewapen Ortt van Schonauwen (Wikipedia).


Familiewapen Warin van Schonauwen. Wapenspreuk: 'VIVIT POST FUNERA VIRTUS', heeft de Nederlandse betekenis: 'Deugd overleeft de dood'. De engelen aan beide zijde van het familiewapen staan voor bescherming. Wat de naam Warin ook betekend. Bron: Wikipedia Warin (geslacht). Familiewapen Warin van Schonauwen. Wapenspreuk: 'VIVIT POST FUNERA VIRTUS', heeft de Nederlandse betekenis: 'Deugd overleeft de dood'. De engelen aan beide zijde van het familiewapen staan voor bescherming. Wat de naam Warin ook betekend. Bron: Wikipedia Warin (geslacht).


  

Manuscriptkaart van de toenmalige gemeente Schonauwen (1818-1857) kaart uit ca. 1855. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Manuscriptkaart van de toenmalige gemeente Schonauwen (1818-1857) kaart uit ca. 1855. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Familie Warin

Jkvr. Constantia Jacoba Agnes Warin, vrouwe van Nederhorst den Berg, Horstwaerde, Overmeer en Riethoven (1820-1902) in 1900. Zij was de laatste telg van het adellijke geslacht (Collectie Cees van Huisstede). Bron: Kasteelnederhorstdenberg.nl. Jkvr. Constantia Jacoba Agnes Warin, vrouwe van Nederhorst den Berg, Horstwaerde, Overmeer en Riethoven (1820-1902) in 1900. Zij was de laatste telg van het adellijke geslacht (Collectie Cees van Huisstede). Bron: Kasteelnederhorstdenberg.nl.


 

Geschiedenis


Warin is een uit Vlaanderen afkomstig geslacht waarvan leden vanaf 1665 in Amsterdam waren gevestigd en waarvan leden vanaf 1815 tot de Nederlandse adel behoren en dat in 1902 uitstierf.

De stamreeks begint met Nicolas Warin (1598-1631), winkelier en ontvanger en schepen van Merville. Zijn zoon Antoine Warin (1619-1691) werd raad en burgemeester van Mannheim en vestigde zich in 1665 in Amsterdam. Een achterkleinzoon van die laatste, Nicolaes Warin, heer van Schonauwen (1744-1815) werd bij Koninklijk Besluit van 16 september 1815 verheven in de Nederlandse adel. Met zijn kleindochter stierf het geslacht in 1902 uit.Naambetekenis


De naambetekenis van Warin komt van de Germaanse betekenis voor: hoeder, beschermer, bewaker, bewaken of zorgen. De naam komt ook voor bij de Germaanse volksnaam Warnen.Enkele Telgen

Boerderij aan de Houtensewetering 39A t/m 39C getekend door Frank van de Kuil in 1991. Boerderijen aan de Houtensewetering hebben altijd op het grondgebied van de vroegere ambachtsheerlijkheid en gemeente Schonauwen gestaan. Collectie: gemeente Houten. Boerderij aan de Houtensewetering 39A t/m 39C getekend door Frank van de Kuil in 1991. Boerderijen aan de Houtensewetering hebben altijd op het grondgebied van de vroegere ambachtsheerlijkheid en gemeente Schonauwen gestaan. Collectie: gemeente Houten.Jhr. mr. Nicolaes Warin, heer van Schonauwen (1744-1815), raad in de vroedschap van Amsterdam, lid van de Eerste Kamer.

Jhr. mr. Anthonij Warin, heer van Schonauwen (1772-1852), rechter, lid van de Tweede Kamer.Jhr. Mr. Jacob Nicolaas Warin (1787-1833), 1e luitenant.

Jkvr. Constantia Jacoba Agnes Warin, vrouwe van Nederhorst den Berg, Horstwaerde, Overmeer en Riethoven (1820-1902), laatste telg van het adellijke geslacht.


Groep jonge mannen met polstokken bij de Houtensewetering. Met links de vroegere ambachtsheerlijkheid Schonauwen met rechts Houten en t Goy. In de periode 1900 - 1910. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40967, 48. Groep jonge mannen met polstokken bij de Houtensewetering. Met links de vroegere ambachtsheerlijkheid Schonauwen met rechts Houten en t Goy. In de periode 1900 - 1910. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40967, 48.Familie Ortt

Geschiedenis


De stamreeks begint met Hans Ort (Ort, Oort, Oert, Oirt) die een lakenbereider was en na 10 september 1554 overleed. Zijn achterkleinzoon Jean Ortt (1595-1654) vestigde zich in 1616 in Amsterdam. Een kleinzoon van de laatste, mr. Johann Ortt (1685-1740) wordt heer van Nijenrode en Breukelen.


Gezicht op het kasteel Schonauwen bij Houten en de omringende landerijen in vogelvluchtperspectief. Links is het kasteel met de voorburcht vanuit het westen weergegeven en rechts vanuit het oosten in 1740-1758. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107465. Gezicht op het kasteel Schonauwen bij Houten en de omringende landerijen in vogelvluchtperspectief. Links is het kasteel met de voorburcht vanuit het westen weergegeven en rechts vanuit het oosten in 1740-1758. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107465.Naambetekenis


De naambetekenis Ortt is het oud Duits van wat in Nederland Oord betekend. Oord betekend vestigingsplaats. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland heeft het de betekenis van vestigingsplaats op de top (spits) van een berg.Adelverheffing

Wapen van de Nederlandse heerlijkheid van Schonauwen uit 1745. Bron: Wikipedia Wapen van Schonauwen. Wapen van de Nederlandse heerlijkheid van Schonauwen uit 1745. Bron: Wikipedia Wapen van Schonauwen.Bij Koninklijk Besluit van 13 november 1818, nr. 6 werd door koning Willem I der Nederlanden Hendrik Jacob Ortt in de adelstand verheven.Heerlijkheid Schonauwen

Veilingbiljet van de vrijwillige verkoping van de ridderhofstad Schonauwen, met aantekeningen betreffende onder meer de koop door de 'Vrouwe van Mijdrecht' voor ƒ. 7000,-. Gedrukt uit ca. 1758. Bron: Het Utrechts Archief, 274, 239. Veilingbiljet van de vrijwillige verkoping van de ridderhofstad Schonauwen, met aantekeningen betreffende onder meer de koop door de 'Vrouwe van Mijdrecht' voor ƒ. 7000,-. Gedrukt uit ca. 1758. Bron: Het Utrechts Archief, 274, 239.Het gerecht Schonauwen, groot ca. 771 morgen, omvatte de ontginningseenheid Vuylcop. Kort na de ontginning schonk de bisschop in 1134 in eerste instantie het tiendrecht aan de abdij van Mariënweerd, en later, in 1139 ook nog de tijns en de rechtsmacht als een allodium, wat wil zeggen als volle eigendom en niet in leen.

In 1271 gaven abt en convent de rechtsmacht over het gebied, met uitzondering van de uithof die de abdij er had, in leen aan Hubert van Beusichem, heer van Culemborg, die haar wellicht al kort daarna in achterleen gaf aan zijn broer Dirk Splinter van Beusichem.


Gezicht op het kasteel Schonauwen bij Houten met rechts het poortgebouw dat toegang gaf tot de voorburcht in 1767-1768. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201947. Gezicht op het kasteel Schonauwen bij Houten met rechts het poortgebouw dat toegang gaf tot de voorburcht in 1767-1768. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201947.Gedurende eeuwen bleef het gerecht bezit van de de eigenaren van het kasteel. In 1727 werden op verzoek van de toenmalige eigenaar, Nicolaas van Bronkhorst, de heerlijkheid en het huis gescheiden in twee afzonderlijke lenen.


 


In datzelfde jaar verkocht Van Bronkhorst de ambachtsheerlijkheid aan de familie Lestevenon, die haar bezat tot 1785, toen zij overging op de Familie Warin. In 1846 schonk Jhr. Antoni Warin haar aan zijn neef Jhr. Joan Ortt, wiens familie de heerlijkheid nu nog bezit.

Bron: Houten; Ontstaan en Groei, O.J. Wttewaall en J.A.M. Smits.


       

Portret van Everhardus Bonifacius des H.R.Rijksbaron Wittert, heer van Schonauwen, Hoogland, Emiclaer en Coelhorst (1724-1800), zoon van Mr. dr. Adriaen Wittert, heer van Schonauwen, Hoogland, Emiclaer en Langenoorth (1692-1748), koopman en advocaat. Adriaan Wittert van Hoogland kocht het kasteel Schonauwen aan in 1727 van Nicolaas van Bronkhorst. Bron: RKD. Portret van Everhardus Bonifacius des H.R.Rijksbaron Wittert, heer van Schonauwen, Hoogland, Emiclaer en Coelhorst (1724-1800), zoon van Mr. dr. Adriaen Wittert, heer van Schonauwen, Hoogland, Emiclaer en Langenoorth (1692-1748), koopman en advocaat. Adriaan Wittert van Hoogland kocht het kasteel Schonauwen aan in 1727 van Nicolaas van Bronkhorst. Bron: RKD.


     

Portret van Nicolaas van Bronckhorst, Heer van Schonauwen, geboren 27 december 1684 en overleden 11 april 1755, eerste keer in het huwelijk getreden met Anna Aletta van Mansvelt op 24 omtober 1724, voor de tweede keer gehuwd met Cornelia ter Borch op 23 oktober 1736. Neef van Berend Willem Ploos van Amstel, eerder eigenaar van Schonauwen. Bron: RKD. Portret van Nicolaas van Bronckhorst, Heer van Schonauwen, geboren 27 december 1684 en overleden 11 april 1755, eerste keer in het huwelijk getreden met Anna Aletta van Mansvelt op 24 omtober 1724, voor de tweede keer gehuwd met Cornelia ter Borch op 23 oktober 1736. Neef van Berend Willem Ploos van Amstel, eerder eigenaar van Schonauwen. Bron: RKD.


Portret van Anna Aletta van Mansvelt (1698-1734), echtgenote van Nicolaas van Bronckhorst. Bron: RKD. Portret van Anna Aletta van Mansvelt (1698-1734), echtgenote van Nicolaas van Bronckhorst. Bron: RKD.


      


Op zondag 9 november 1721 vind de boedelscheiding en uitkoop plaats van het bezit van Berend Willem Ploos van Amstel (1648-1721), waarbij kasteel Schonauwen en heerlijkheid toekomt aan neef Nicolaas van Bronkhorst (1684-1755) (linksboven).

Bron: HUA, 34-4.

Op maandag 21 april 1727 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Theodorus Vosch van Avezaet waarbij Van Bronkhorst afstand deed van de heerlijkheid Schonauwen aan zijn tante Bregitta Lestevenon (1668-1747) (rechts), douairière van Berend Willem Ploos van Amstel. Als zij overlijd zou Van Bronkhorst f. 3.500 tegemoet zien.

Bron: HUA, 34-4.


Portret van Bregitta Lestevenon (1668-1747), douairière van Berend Willem Ploos van Amstel waarbij Bregitta op maandag 21 april 1727 de amabchtsheerlijkheid Schonauwen van haar neef Nicolaas van Bronckhorst kreeg. Eerder in 1721 bij de beodelscheiding van oom Berend Willem Ploos van Amstel waren het kasteel en de heerlijkheid Schonauwen nog als eenheid bij elkaar. Door afstand te doen door Van Bronckhorst in 1727 werden de heerlijkheid en het kasteel als één eigendom van elkaar gescheiden. Via vererving door Bregiita Levstenon familie via familieleden Warin, kwam de heerlijkheid bij de familie Ortt terrecht. Bron: RKD. Portret van Bregitta Lestevenon (1668-1747), douairière van Berend Willem Ploos van Amstel waarbij Bregitta op maandag 21 april 1727 de amabchtsheerlijkheid Schonauwen van haar neef Nicolaas van Bronckhorst kreeg. Eerder in 1721 bij de beodelscheiding van oom Berend Willem Ploos van Amstel waren het kasteel en de heerlijkheid Schonauwen nog als eenheid bij elkaar. Door afstand te doen door Van Bronckhorst in 1727 werden de heerlijkheid en het kasteel als één eigendom van elkaar gescheiden. Via vererving door Bregiita Levstenon familie via familieleden Warin, kwam de heerlijkheid bij de familie Ortt terrecht. Bron: RKD.


   

De 3 heren Van Schonauwen, Warin en Ortt

Portret van Nicolaas Warin, Heer van Schonauwen. Vader van Antione Warin. Geboren 21 juli 1744 te Amsterdam en overleden 11 augustus 1815 te Gorinchem. Hij werd 71 jaar oud. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Nicolaas Warin, Heer van Schonauwen. Vader van Antione Warin. Geboren 21 juli 1744 te Amsterdam en overleden 11 augustus 1815 te Gorinchem. Hij werd 71 jaar oud. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Jhr. Joan Ortt van Schonauwen. Neef van Antione Warin. Antione schonk de ambachtsheerlijkheid Schonauwen in het jaar 1846 aan zijn neef Joan. Geboren 30 juni 1810 te Amsterdam en overleden 16 oktober 1898 te Arnhem. Hij werd 88 jaar. Joan huwde op 19 mei 1841 te Amsterdam met Cornelia Henriëtta Alewijn (1820-1881). Uit dit huwelijk kwamen 13 kinderen. Negen dochters en vier zonen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Jhr. Joan Ortt van Schonauwen. Neef van Antione Warin. Antione schonk de ambachtsheerlijkheid Schonauwen in het jaar 1846 aan zijn neef Joan. Geboren 30 juni 1810 te Amsterdam en overleden 16 oktober 1898 te Arnhem. Hij werd 88 jaar. Joan huwde op 19 mei 1841 te Amsterdam met Cornelia Henriëtta Alewijn (1820-1881). Uit dit huwelijk kwamen 13 kinderen. Negen dochters en vier zonen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Zaterdag 27 juni van het jaar 1891 ten overstaan van de Arnhemse notarsi Jan Gerhard Troost waarbij jhr. Joan Ortt van Schonauwen zijn testamentaire beschikking laat opmaken en waarbij de ambachtsheerlijkheid, na zijn overlijden vererft op zijn zoon jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen, Bron: HUA, 274, 97. Zaterdag 27 juni van het jaar 1891 ten overstaan van de Arnhemse notarsi Jan Gerhard Troost waarbij jhr. Joan Ortt van Schonauwen zijn testamentaire beschikking laat opmaken en waarbij de ambachtsheerlijkheid, na zijn overlijden vererft op zijn zoon jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen, Bron: HUA, 274, 97.


Familiewapen van familie Van Ortt getekend en ingekleurd. Bron: HUA, 274. Familiewapen van familie Van Ortt getekend en ingekleurd. Bron: HUA, 274.


Jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen. Tiende kind en een na oudste zoon van Joan van Ortt. Geboren 20 oktober 1857 te Utrecht en overleden 25 april 1923 te Velp. Hij werd 65 jaar. Hendrik Jacob huwde op 17 september 1885 te Amsterdam met Jkvr. Agnes Maria Backer (1859-1940). Beide genoemde personen op de foto te zien. Foto gemaakt in 1885 te Loosduinen. Bron: Amsterdammuseum.nl. Jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen. Tiende kind en een na oudste zoon van Joan van Ortt. Geboren 20 oktober 1857 te Utrecht en overleden 25 april 1923 te Velp. Hij werd 65 jaar. Hendrik Jacob huwde op 17 september 1885 te Amsterdam met Jkvr. Agnes Maria Backer (1859-1940). Beide genoemde personen op de foto te zien. Foto gemaakt in 1885 te Loosduinen. Bron: Amsterdammuseum.nl.


             

Tijdens de renovatie van de N.H. Kerk van Houten in 1869 werd door het kerkbestuur gevraagd aan jhr. Joan Ortt van Schonauwen of de kerkbank van de ambachtsheerlijkheid behoord tot de heerlijkheid van Schonauwen. waarop de jhr. regageerd het niet te weten. Bron: RAZU. Tijdens de renovatie van de N.H. Kerk van Houten in 1869 werd door het kerkbestuur gevraagd aan jhr. Joan Ortt van Schonauwen of de kerkbank van de ambachtsheerlijkheid behoord tot de heerlijkheid van Schonauwen. waarop de jhr. regageerd het niet te weten. Bron: RAZU.


Tijdens de renovatie van de N.H. Kerk van Houten in 1869 werd door het kerkbestuur gevraagd aan jhr. Joan Ortt van Schonauwen of de kerkbank van de ambachtsheerlijkheid behoord tot de heerlijkheid van Schonauwen. waarop de jhr. regageerd het niet te weten. Fragment van de brief waarop jhr. Joan Ortt de kerkbank schenk aan de N.H, Kerk aan het Plein nr. 27. Bron: RAZU. Tijdens de renovatie van de N.H. Kerk van Houten in 1869 werd door het kerkbestuur gevraagd aan jhr. Joan Ortt van Schonauwen of de kerkbank van de ambachtsheerlijkheid behoord tot de heerlijkheid van Schonauwen. waarop de jhr. regageerd het niet te weten. Fragment van de brief waarop jhr. Joan Ortt de kerkbank schenk aan de N.H, Kerk aan het Plein nr. 27. Bron: RAZU.


   

Kopie van de kaart van de ambachtsheerlijkheid Schonauwen uit 1720. Kaart: archief SHH. Kopie van de kaart van de ambachtsheerlijkheid Schonauwen uit 1720. Kaart: archief SHH.In 1720 werd, door de toenmalige eigenaar van het kasteel en de ambachtsheerlijkheid, aan Justus van Broekhuizen opdracht gegeven de ambachtsheerlijkheid in te meten en er een kaart van te vervaardigen. Op deze kaart werden tevens alle eigenaren van de grond vermeld.

Bron: Rondom de Leedijk, 2003 O.J. Wttewaall.


Kadasterkaart van de gemeente Schonauwen rond 1860-1900. Beeldbank: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU). Kadasterkaart van de gemeente Schonauwen rond 1860-1900. Beeldbank: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU).


Wegenlegger kaart uit ca. 1850 van de gemeente Schonauwen zoals deze bestaan heeft vanaf 1 januari 1816 tot 31 december 1857. Bron: Het Utrechts Archief, Provinciaal Archief. Wegenlegger kaart uit ca. 1850 van de gemeente Schonauwen zoals deze bestaan heeft vanaf 1 januari 1816 tot 31 december 1857. Bron: Het Utrechts Archief, Provinciaal Archief.Bekende telgen 

Familie Ortt van Schonauwen op de Algemene Begraafplaats Onder de Bomen Onder de Bomen (ongenummerd, naast nr. 7) 6871 CG Renkum. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, Graf id-nummer: 75968. Familie Ortt van Schonauwen op de Algemene Begraafplaats Onder de Bomen Onder de Bomen (ongenummerd, naast nr. 7) 6871 CG Renkum. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, Graf id-nummer: 75968.mr. Johann Ortt, heer van Nijenrode en Breukelen (1685-1740), schepen van Amsterdam
mr. Johann Ortt, heer van Nijenrode en Breukelen (1721-1783)
Jhr. Hendrik Jacob Ortt, heer van Oudaan (1764-1826), kapitein ter zee,
Jhr. Joan Ortt, heer van Schonauwen (1810-1898), ingenieur
Jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen, heer van Schonauwen (1857-1923)
Jhr. Jacob Reinout Theodoor Ortt (1817-1887), ingenieur
Jhr. Joan Ortt (1852-1922), kapitein
Jhr. ir. Matthijs Joan Ortt (1890-1970), ingenieur
Jhr. mr. Hendrik Jacob ortt (1927-2001), ambtenaar
Jhr. dr. Joan Roland Ortt (1964), onderzoeker
Jhr. ing. Michiel Maarten Ortt (1967), ingenieur, stedebouwkundige
Jhr. Steffan Balthazar Ortt (1853-1932), havenmeester en waterschout te Rotterdam, medeoprichter zeemansbond
Jhr. ir. Casper Ortt (1894-1977), ingenieur
Jhr. ir. Felix Louis Ortt (1866-1959), ingenieur en christenanarchist.


   

Manuscriptkaart van de heerlijkheid Schonauwen onder Houten, vervaardigd op maandag 9 december 1720 door Justus van Broeckhuijsen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54387, 130. Manuscriptkaart van de heerlijkheid Schonauwen onder Houten, vervaardigd op maandag 9 december 1720 door Justus van Broeckhuijsen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54387, 130.


 

Jhr. Nicolaas Warin, Heer van Schonauwen

Portret van Nicolaas Warin, Heer van Schonauwen. Vader van Antione Warin. Geboren 21 juli 1744 te Amsterdam en overleden 11 augustus 1815 te Gorinchem. Hij werd 71 jaar oud. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Nicolaas Warin, Heer van Schonauwen. Vader van Antione Warin. Geboren 21 juli 1744 te Amsterdam en overleden 11 augustus 1815 te Gorinchem. Hij werd 71 jaar oud. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Jhr. Nicolaes Warin, heer van Schonauwen (Amsterdam, 21 augustus 1744 - Gorinchem, 11 oktober 1815) was Nederlandse bestuurder.Familie

Familiewapen van Nicolaas Warin, met de Latijnse wapenspreuk: Familiewapen van Nicolaas Warin, met de Latijnse wapenspreuk: ""translate Vivit post funera virtus", het Nederlands voor: "Deugd leeft na de begrafenis". Bron: de Hoge Raad van Adel, Nederland.Warin, lid van de familie Warin, was een zoon van mr. Antoine Warin en Johanna Maria van der Waeyen. Hij trouwde met Susanna Sophia Dedel en na haar overlijden met Constantia Jacoba Ortt. Uit het eerste huwelijk werd onder anderen jhr. mr. Antoine Warin geboren.

Warin werd bij Koninklijk Besluit van 16 september 1815 verheven in de Nederlandse adel met het predicaat jonkheer. Hij woonde in Amsterdam op Herengracht 611, in het Trippenhuis, op de Reguliersgracht en de Oude Turfmarkt.Loopbaan


Warin studeerde Romeins en hedendaags recht aan de Leidse Hogeschool en promoveerde in 1769

 op de dissertatie De amore erga patriam. Vanaf 1770 was hij commissaris, drossaart en kastelein van Muiden. Later werd hij baljuw van Naarden en Gooiland en hoogbaljuw en dijkgraaf van Weesp, Weesperkarspel en Hoog-Bijlmer.

Vanaf 1775 was hij bewindhebber bij de West-Indische Compagnie, hij werd directeur van de Sociëteit van Suriname (1782). In oktober 1787 werd hij in de vroedschap benoemd.

Hij werd, net als zijn schoonzoon jhr. A.C.W. Munter, door het departement Zuiderzee afgevaardigd naar de Vergadering van Notabelen op 29 en 30 maart 1814. Hij werd lid van de raad van Amsterdam (1814-1815) en van de Provinciale Staten van Holland (1815). Op 21 september 1815 werd hij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, hij overleed echter binnen een maand.Politieke functies


1775 - Bewindhebber bij de West-Indische Compagnie
1782 - Directeur van de Sociëteit van Suriname
1787 - 1795 Raad in de Vroedschap van Amsterdam
1814 Lid Vergadering van Notabelen
1815 Lid Eerste Kamer 

Overgenomen van Wikipedia.


 

Jhr. Antoine Warin, Heer van Schonauwen


Jhr. Antoine Warin (Amsterdam, 1 december 1772 - aldaar, 23 november 1852) was een Nederlands rechter en politicus.

Warin was een van de meest oppositionele Tweede Kamerleden uit de tijd van Willem I. Hij was rechter in Amsterdam en de zoon van een prinsgezinde Amsterdamse regent Nicolaes Warin. Als voorstander van ministeriële verantwoordelijkheid, openbaarheid van financiën en vrijhandel een politiek medestander van Van Hogendorp, met wiens dochter hij was getrouwd. Hij werd in 1820 tot Kamerlid gekozen. Stemde samen met de Zuid-Nederlanders tegen heffing van accijns op meel. Werd daarna niet herkozen, maar keerde drie jaar later terug.

Speelde enkele keren een belangrijke rol bij parlementaire nederlagen van de regering.


 

 Politieke functies


1820 - 1822 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
1823 - 1844 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

Overgenomen van Wikipedia.Algemene Begraafplaats Onder de Bomen

Onder de Bomen 7, 6871 CG Renkum, Gelderland
Locatie Algemene Begraafplaats Onder de Bomen te Renkum, Gelderland. Kaart: Openstreetmap.org. Locatie Algemene Begraafplaats Onder de Bomen te Renkum, Gelderland. Kaart: Openstreetmap.org.In de negentiende- en begin twintigste eeuw werden diverse familieleden Ortt van Schonauwen begraven op de Algemene Begraafplaats, Onder de Linden te Renkum, Gelderland. Hieronder volgt een galerie met foto's van graven en portretten van desbetreffende personen.


Close-up van de grafzerk van Jkvr. Susanna Sophia Ortt van Schonauwen (1852-1922) en Christiaan Reynier Schuller tot Peursum (1854-1903). Foto: Sander van Scherpenzeel. Close-up van de grafzerk van Jkvr. Susanna Sophia Ortt van Schonauwen (1852-1922) en Christiaan Reynier Schuller tot Peursum (1854-1903). Foto: Sander van Scherpenzeel.


Portret van Jkvr. Susanna Sophia Ortt van Schonauwen (1852-1922) en Christiaan Reynier Schuller tot Peursum (1854-1903) in 1881-1890. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Jkvr. Susanna Sophia Ortt van Schonauwen (1852-1922) en Christiaan Reynier Schuller tot Peursum (1854-1903) in 1881-1890. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Graf van Jkvr. Susanna Sophia Ortt van Schonauwen (1852-1922) en Christiaan Reynier Schuller tot Peursum (1854-1903). Foto: Sander van Scherpenzeel. Graf van Jkvr. Susanna Sophia Ortt van Schonauwen (1852-1922) en Christiaan Reynier Schuller tot Peursum (1854-1903). Foto: Sander van Scherpenzeel.


Close-up van de letters op het graf van Jkvr. Cornelia Henrietta Johanna Ortt van Schonauwen, geboren 6 mei 1850 en overleden 27 september 1926. Foto: Sander van Scherpenzeel (1). Close-up van de letters op het graf van Jkvr. Cornelia Henrietta Johanna Ortt van Schonauwen, geboren 6 mei 1850 en overleden 27 september 1926. Foto: Sander van Scherpenzeel (1).


Graf van Jkvr. Cornelia Henrietta Johanna Ortt van Schonauwen geboren 6 mei 1850 en overleden 27 september 1926. Foto: Sander van Scherpenzeel. Graf van Jkvr. Cornelia Henrietta Johanna Ortt van Schonauwen geboren 6 mei 1850 en overleden 27 september 1926. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Close-up van de letters op het graf van Jkvr. Cornelia Henrietta Johanna Ortt van Schonauwen geboren 06 mei 1850 en overleden 27 september 1926. Foto: Sander van Scherpenzeel (2). Close-up van de letters op het graf van Jkvr. Cornelia Henrietta Johanna Ortt van Schonauwen geboren 06 mei 1850 en overleden 27 september 1926. Foto: Sander van Scherpenzeel (2).


Twee persoonsgraf Jkvr. Cornelia Catharina Anna Everdina Ortt van Schonauwen geboren 13 januari 1846 en overleden 12 mei 1907 en Jkvr. Leotine Ortt van Schonauwen geboren 2 januari 1855 en overleden 7 augustus 1911)(1). Foto: Sander van Scherpenzeel. Twee persoonsgraf Jkvr. Cornelia Catharina Anna Everdina Ortt van Schonauwen geboren 13 januari 1846 en overleden 12 mei 1907 en Jkvr. Leotine Ortt van Schonauwen geboren 2 januari 1855 en overleden 7 augustus 1911)(1). Foto: Sander van Scherpenzeel.


Portret van Jkvr. Susanna Sophia Ortt van Schonauwen (1852-1922) in 1879-1884. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Jkvr. Susanna Sophia Ortt van Schonauwen (1852-1922) in 1879-1884. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Twee persoonsgraf Jkvr. Cornelia Catharina Anna Everdina Ortt van Schonauwen geboren 13 januari 1846 en overleden 12 mei 1907 en Jkvr. Leotine Ortt van Schonauwen geboren 2 januari 1855 en overleden 7 augustus 1911 (2). Foto: Sander van Scherpenzeel. Twee persoonsgraf Jkvr. Cornelia Catharina Anna Everdina Ortt van Schonauwen geboren 13 januari 1846 en overleden 12 mei 1907 en Jkvr. Leotine Ortt van Schonauwen geboren 2 januari 1855 en overleden 7 augustus 1911 (2). Foto: Sander van Scherpenzeel.


Overzichtsfoto van enkele graven aan de rechterkant van het centrale pad van de Algemene Begraafplaats, Onder de Bomen te Renkum, Gelderland. Foto: Sander van Scherpenzeel. Overzichtsfoto van enkele graven aan de rechterkant van het centrale pad van de Algemene Begraafplaats, Onder de Bomen te Renkum, Gelderland. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Baarhuisje van de Algemene Begraafplaats, Onder de Bomen te Renkum, Gelderland. Foto: Sander van Scherpenzeel. Baarhuisje van de Algemene Begraafplaats, Onder de Bomen te Renkum, Gelderland. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Centrale toegangspad van de Algemene Begraafplaats Onder de Bomen te Renkum, Gelderland. Foto: Sander van Scherpenzeel. Centrale toegangspad van de Algemene Begraafplaats Onder de Bomen te Renkum, Gelderland. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Gezicht op het omgrachte kasteel Schonauwen bij Houten uit het oosten, met de brug naar de voorburcht in 1745-1755. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107466. Gezicht op het omgrachte kasteel Schonauwen bij Houten uit het oosten, met de brug naar de voorburcht in 1745-1755. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107466.


Gezicht op het kasteel Schonauwen bij Houten uit het zuiden, met rechtsachter het poortgebouw dat toegang gaf tot de voorburcht in 1647. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107464. Gezicht op het kasteel Schonauwen bij Houten uit het zuiden, met rechtsachter het poortgebouw dat toegang gaf tot de voorburcht in 1647. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107464.


Kasteel Schonauwen in ca. 1750 getekend door Jan de Beijer in 1745-1755. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107467. Kasteel Schonauwen in ca. 1750 getekend door Jan de Beijer in 1745-1755. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107467.


Graf van Jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen en Jkvr. Agnes Maria Backer te vinden op Begraafplaats Heiderust Lentsesteeg 21, 6991 JC, Rheden, Gelderland. Bron: Online-begraafplaatsen.nl. Graf van Jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen en Jkvr. Agnes Maria Backer te vinden op Begraafplaats Heiderust Lentsesteeg 21, 6991 JC, Rheden, Gelderland. Bron: Online-begraafplaatsen.nl.


Graf van Jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen. Echtgenoot van Vrouwe A.M. Backer Ridder v/d Leopoldsorde Geb: te Utrecht 20 oktober 1857 Overl. te Velp 25 april 1923 en Jkvr. Agnes Maria Backer douairiere Jhr. H.J. Ortt van Schonauwen Geb. te Amsterdam 24 mei 1859 en overl. te Arnhem 10 oktober 1940.


Op donderdag 15 november van het jaar 1923 vond ten overstaande van de Velpse notaris Frans Hendrik Kaaijman de boedelscheiding van de overleden heer jonkheer Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen, zijn weduwe jkvr. Agnes Maria Backer was bij het opmaken van de boedelbeschrijving aanwezig. jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen was de laatste ambachtsheer van Schonauwen. Begin beschrijving van akte, Bron: Het Gelders Archief, 0168, 7986, aktenummer: 385. Op donderdag 15 november van het jaar 1923 vond ten overstaande van de Velpse notaris Frans Hendrik Kaaijman de boedelscheiding van de overleden heer jonkheer Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen, zijn weduwe jkvr. Agnes Maria Backer was bij het opmaken van de boedelbeschrijving aanwezig. jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen was de laatste ambachtsheer van Schonauwen. Begin beschrijving van akte, Bron: Het Gelders Archief, 0168, 7986, aktenummer: 385.


Op donderdag 15 november van het jaar 1923 vond ten overstaande van de Velpse notaris Frans Hendrik Kaaijman de boedelscheiding van de overleden heer jonkheer Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen, zijn weduwe jkvr. Agnes Maria Backer was bij het opmaken van de boedelbeschrijving aanwezig. jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen was de laatste ambachtsheer van Schonauwen. Eind beschrijving van akte. Bron: Het Gelders Archief, 0168, 7986, aktenummer: 385. Op donderdag 15 november van het jaar 1923 vond ten overstaande van de Velpse notaris Frans Hendrik Kaaijman de boedelscheiding van de overleden heer jonkheer Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen, zijn weduwe jkvr. Agnes Maria Backer was bij het opmaken van de boedelbeschrijving aanwezig. jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen was de laatste ambachtsheer van Schonauwen. Eind beschrijving van akte. Bron: Het Gelders Archief, 0168, 7986, aktenummer: 385.


Portret van Jkvr. Agnes Maria Backer (1859-1940) rond 1880-1885. Echtgenote van Jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Jkvr. Agnes Maria Backer (1859-1940) rond 1880-1885. Echtgenote van Jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Brief van notaris F.H. Kooyman te Velp van 31 december 1940 gericht aan jhr. Mathhijs Joan Ortt waarbij testamentaire beschikking van Matthijs zijn tante Agens Backer de AMBACHTSHEERLIJKHEID SCHONAUWEN toebedeeld kreeg uit de boedel van zijn eerder overleden oom jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen bij zijn testament vastgesteld op 15 november 1923. Bij testamentaire beschikking na het overlijden vantante Backer, bedeelde ze de heerlijkheid Schonauwen aan neef jhr. Matthijs Joan Ortt. Achteraf kon hij de heerlijkheid niet aannemen. Omdat tante niet beschikte over het toebelen ervan en was dat alleen geregeld in het testament van oom Hendrik Ortt. Dus na 1940 stierf het naamsgebruik 'Van SCHONAUWEN' uit binnen de familie Ortt. Bron: HUA, 274. Brief van notaris F.H. Kooyman te Velp van 31 december 1940 gericht aan jhr. Mathhijs Joan Ortt waarbij testamentaire beschikking van Matthijs zijn tante Agens Backer de AMBACHTSHEERLIJKHEID SCHONAUWEN toebedeeld kreeg uit de boedel van zijn eerder overleden oom jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen bij zijn testament vastgesteld op 15 november 1923. Bij testamentaire beschikking na het overlijden vantante Backer, bedeelde ze de heerlijkheid Schonauwen aan neef jhr. Matthijs Joan Ortt. Achteraf kon hij de heerlijkheid niet aannemen. Omdat tante niet beschikte over het toebelen ervan en was dat alleen geregeld in het testament van oom Hendrik Ortt. Dus na 1940 stierf het naamsgebruik 'Van SCHONAUWEN' uit binnen de familie Ortt. Bron: HUA, 274.


Portret van jhr. Matthijs Joan Ortt (1890-1970) in 1940 kreeg hij van tante jkvr. Agnes Backer als legaat de ambachtsheerlijkheid Schonauwen die zij op 15 november 1923 in Velp bij notaris Kooyman had beschreven in haar testament. Haar echtegenoot Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen (1857-1923), had de heerlijkheid vererft van vader Johan Ortt in 1898. Uit het testament van Hendrik Jacob Ortt blijkt dat hij alleen kon bepalen wat er met de heerlijkheid zou gebeuren na zijn overlijden en niet zijn echtgenote. Zij bepaalde dat wel, wat achteraf niet officieel kon. Zodat jhr. Matthijs Joan Ortt niet de toevoeging 'Van Schonauwen' achter zijn achternaam mocht gebruiken. Door een misvatting in het notariele apparaat. Bron: RKD. Portret van jhr. Matthijs Joan Ortt (1890-1970) in 1940 kreeg hij van tante jkvr. Agnes Backer als legaat de ambachtsheerlijkheid Schonauwen die zij op 15 november 1923 in Velp bij notaris Kooyman had beschreven in haar testament. Haar echtegenoot Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen (1857-1923), had de heerlijkheid vererft van vader Johan Ortt in 1898. Uit het testament van Hendrik Jacob Ortt blijkt dat hij alleen kon bepalen wat er met de heerlijkheid zou gebeuren na zijn overlijden en niet zijn echtgenote. Zij bepaalde dat wel, wat achteraf niet officieel kon. Zodat jhr. Matthijs Joan Ortt niet de toevoeging 'Van Schonauwen' achter zijn achternaam mocht gebruiken. Door een misvatting in het notariele apparaat. Bron: RKD.


 

Begraafplaats Gedenckt te Sterven, 

Oude Torenstraat 1 te Hilversum 

Impressie van Begraafplaats Gedenckt te Sterven, Oude Torenstraat 1 te Hilversum (2). Bron: Online-begraafplaatsen.nl. Impressie van Begraafplaats Gedenckt te Sterven, Oude Torenstraat 1 te Hilversum (2). Bron: Online-begraafplaatsen.nl.


  

Geschiedenis

Impressie van Begraafplaats Gedenckt te Sterven, Oude Torenstraat 1 te Hilversum (1). Bron: Online-begraafplaatsen.nl. Impressie van Begraafplaats Gedenckt te Sterven, Oude Torenstraat 1 te Hilversum (1). Bron: Online-begraafplaatsen.nl.Gedenkt te Sterven is de oudste nog bestaande begraafplaats in Hilversum. Een van de drie ingangen is bij de Oude Torenstraat achter de Grote Kerk. De begraafplaats werd in 1792 gesticht en op 1 januari 1793 geopend, net voordat het in 1795 verboden werd om in de kerk te begraven. De Grote Kerk stond toen aan de rand van het dorp Hilversum, en de begraafplaats bestond uit een rechthoekig, ommuurd stuk grond. Aan iedere kant was een ingang. De westelijke ingang is dichtgemetseld en tegen die muur staat nu het monument van Het Nieuwe Lyceum.


Kaart van de diverse waterschappen in de negentiende eeuw in Houten en het Kromme Rijngebied uit het persoonlijke archief van Jhr. Johan Ortt van Schonauwen (1814-1897) als hoofdingenieur en inspecteur van de Nederlandse Rijkswaterstaat. Bron: Het Utrechts Archief, 274, 100. Kaart van de diverse waterschappen in de negentiende eeuw in Houten en het Kromme Rijngebied uit het persoonlijke archief van Jhr. Johan Ortt van Schonauwen (1814-1897) als hoofdingenieur en inspecteur van de Nederlandse Rijkswaterstaat. Bron: Het Utrechts Archief, 274, 100.In het begin van de 19de eeuw werden platliggende zerken gebruikt, pas in het midden van de 19de eeuw begon men graven te versieren met hekwerken en ornamenten. De noordelijke kant was de deftige kant, aan de zuidelijke kant lagen de goedkopere graven. In 1887 waren er op de begraafplaats alleen nog 42 armengraven, de rest van het terrein was vol. Op de Bosdrift werd de Nieuwe begraafplaats ingericht. De oude begraafplaats werd alleen nog door mensen gebruikt die een eigen graf hadden.

Op 4 juni 1940 was Ds. W.J. van Lokhorst officieel de laatste die hier begraven werd. Maar op 26 juni 1941 werd Gerrit Abraham Cramer (1899-1941) nog bijgezet in een familiegraf naast zijn grootvader Karel Jan Perk (1839-1912), zoon van Albertus Jansz Perk. In 1943 werd de begraafplaats permanent gesloten.

Het oudste nog aanwezige graf is dat van Jonkheer Jan Abraham Dedel (1745-1793), die als een der eersten begraven op de nieuwe buitenbegraafplaats werd. Bij de ruiming van de begraafplaats in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw is de steen door de gemeentelijke te enthousiaste ruimdrift op het naastgelegen kavel 49.07 terecht gekomen.


Overblijfsel van het borduursel van mijn inspecteursuniformrok, bewaard door Johan Ortt van Schonauwen uit 1880. Bron: Het Utrechts Archief, 274, 107. Overblijfsel van het borduursel van mijn inspecteursuniformrok, bewaard door Johan Ortt van Schonauwen uit 1880. Bron: Het Utrechts Archief, 274, 107.Bekende graven
Ontwerptekening van de diverse grafstenen van familieleden Warin en Ortt van Schonauwen op de begraafplaats Gedenkt te Sterven in Hilversum die de oudste nog bestaande begraafplaats is in Hilversum. Een van de drie ingangen is bij de Oude Torenstraat achter de Grote Kerk. Bron: HUA. 274. Ontwerptekening van de diverse grafstenen van familieleden Warin en Ortt van Schonauwen op de begraafplaats Gedenkt te Sterven in Hilversum die de oudste nog bestaande begraafplaats is in Hilversum. Een van de drie ingangen is bij de Oude Torenstraat achter de Grote Kerk. Bron: HUA. 274.Albertus Jansz Perk, notaris en wethouder van Hilversum;
Lourens Veenendaal, kapitein der schutterij;
Jhr. Mr. Jacob Nicolaas Warin (1787-1833), 1e luitenant, ridder Militaire Willems-Orde, met vermoedelijk zijn vrouw en dochters waaronder freule Constantia Jacoba Agnes Warin, vrouwe van Nederhorst den Berg, Horstwaerde, Overmeer en Riethoven (1820-1902), laatste telg van het adellijke geslacht;
doctor Johannes Fredericus van Hengel, sociaal bevlogen arts te Hilversum;
Jhr. Cornelis Hartsen, Amsterdams koopman en politicus;
Jan Corver Hooft, Tweede en Eerste Kamerlid;
Jhr. Hendrik Jacob Ortt, heer van Oudaan (1764-1826), kapitein ter zee, mede-oprichter en eerste voorzitter van de N.Z.H.R.M;
Jhr. Nicolaes Warin, heer van Schonauwen (1744-1815), Nederlands bestuurder. 

Overgenomen van Wikipedia.


Foto: Online-begraafplaatsen.nl, Graf id-nummer:1421979. Foto: Online-begraafplaatsen.nl, Graf id-nummer:1421979.Jhr. Nicolaas Warin, Heer van Schonauwen. Geboren op 21 juli 1744 en overleden op 11 oktober 1815 op 71 jarige leeftijd. Oom van Jhr. Johan Ortt van Schonauwen.

Jhr. Johan Ortt van Schonauwen. Geboren op 30 juni 1810 en overleden op 16 oktober 1898 op 88 jarige leeftijd. Echtgenoot van Cornelia Henriette Alewijn.

Cornelia Henriette Alewijn. Geboren op 8 juli 1829 en overleden op 7 januari 1881 op 51 jarige leeftijd. Echtgenote van Johan Ortt van Schonauwen.


Foto: Online-begraafplaatsen.nl, Graf id-nummer:1416410. Foto: Online-begraafplaatsen.nl, Graf id-nummer:1416410.Jhr. Jacob Nicolaas Warin. Geboren op 24 maart 1787 en overleden op 11 december 1833 op 46 jarige leeftijd.

Jkvr. Maria Cornelia Witsen Elias. Geboren op 16 september 1791 en overleden op 1 oktober 1859 op 68 jarige leeftijd.

Jkvr. Clara Wilhelma Elizabeth Warin. Geboren op 8 april 1819 en overleden op 15 januari 1899 op 79 jarige leeftijd.

Jkvr. Constantia Jacoba Agnes Warin. Geboren op 18 november 1820 en overleden op 18 november 1902 op 82 jarige leeftijd.


Foto: Online-begraafplaatsen.nl, Graf id-nummer:1421973. Foto: Online-begraafplaatsen.nl, Graf id-nummer:1421973.Jhr. Joan Reinout Jacob Ortt. Geboren op 23 maart 1811 en overleden op 11 januari 1812 op 0 jarige leeftijd.

Jhr. Hendrik Jacob Ortt van Oudaan. Geboren op 26 december 1754 en overleden op 13 november 1826 op 71 jarige leeftijd. 

Jkvr. Henriette Constance Ortt. Geboren op 3 juni 1808 en overleden op 1 januari 1830 op 21 jarige leeftijd. 

Jkvr. Agnes Maria Warin. Geboren op 29 november 1771 en overleden op 30 april 1845 op 73 jarige leeftijd. 

Jkvr. Jacoba Constance Ortt. Geboren op 3 oktober 1855 en overleden op 18 augustus 1857 op 1 jarige leeftijd.

Jhr. Willem Johan Ortt. Geboren op 13 oktober 1809 en overleden op 5 maart 1865 op 55 jarige leeftijd.

Jkvr. Jacoba Elizabeth Ortt. Geboren op 30 maart 1868 en overleden op ... jarige leeftijd.

Jkvr. Agnes Jacoba Ortt. Geboren op 30 april 1848 en overleden op 2 november 1877 op 29 jarige leeftijd. 

Jkvr. Olowine Margaretha Helena Ortt. Geboren in 1842 en overleden op 15 december 1889 op 47 jarige leeftijd.

Jkvr. Agnes Maria Ortt. Geboren op 12 augustus 1815 en overleden op 1 maart 1899 op 83 jarige leeftijd.


Zeemansplaatje met de familienaam Ortt erbij geschreven. Bron: HUA, 274. Zeemansplaatje met de familienaam Ortt erbij geschreven. Bron: HUA, 274.


  

Begraafplaats Westerveld, 

Duin en Kruidbergerweg 2-6, te Driehuis


Westerveld (Begraafplaats & Crematorium Westerveld), gelegen aan de Duin en Kruidbergerweg in Driehuis, is een van de oudste particuliere begraafplaatsen in Nederland. Op het terrein van de begraafplaats bevindt zich tevens een crematorium, het eerste van Nederland.

De eigenaar van Begraafplaats & Crematorium Westerveld is de Facultatieve Groep.

Op 23 juli 1888 werd Koninklijke toestemming verkregen voor het inrichten van landgoed Westerveld tot begraafplaats. Op 1 mei 1890 werd de begraafplaats officieel geopend. Westerveld was vanaf het begin een begraafplaats voor "alle gezindten" – wat destijds nog iets bijzonders was – en legde aldus de grondslag voor de huidige algemene begraafplaatsen.

Westerveld is onder meer bekend om Crematorium Velsen. Het crematorium werd in 1913 gebouwd naar een ontwerp van de architect Marius Poel. Op 1 april 1914 vond de eerste crematie plaats. Pas in 1955 werd crematie in Nederland wettelijk toegestaan.

Op 1 januari 2004 zijn begraafplaats Westerveld en het crematorium Velsen samengevoegd en is de officiële naam Begraafplaats & Crematorium Westerveld.

Op Westerveld staat een monument uit 1948 voor Eduard Douwes Dekker, omdat hij de eerste Nederlander in de moderne tijd was die werd gecremeerd. Dekker is in Gotha gecremeerd. Het monument bevat de urnen met zijn as en die van zijn echtgenote en was een initiatief van de Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding.

Overgenomen van Wikipedia.


 

Jkvr. Johanna Maria Warin. Geboren 29 november 1778 en overleden op 1 juni 1874 op 95 jarig leeftijd. Samuel Johan Graaf van Limburg Stirum. Geboren op 2 mei 1798 en overleden op 30 augustus 1875 op 77 jarige leeftijd. Bron: Online-begraafplaatsen.nl. Jkvr. Johanna Maria Warin. Geboren 29 november 1778 en overleden op 1 juni 1874 op 95 jarig leeftijd. Samuel Johan Graaf van Limburg Stirum. Geboren op 2 mei 1798 en overleden op 30 augustus 1875 op 77 jarige leeftijd. Bron: Online-begraafplaatsen.nl.Jkvr. Johanna Maria Warin. Gerboren 29 november 1778 en overleden op 1 juni 1874 op 95 jarig leeftijd.

Samuel Johan Graaf van Limburg Stirum. Geboren op 2 mei 1798 en overleden op 30 augustus 1875 op 77 jarige leeftijd.


 

 


DISCLAIMER: Foto's voorzien van een SHH watermerk in de foto zijn uitsluitend bedoeld voor vertoning op deze website. Rechten liggen bij het Huisarchief Wickenburgh.

Voor foto's met SHH watermerk geldt dat deze absoluut niet voor andere doeleinde gebruikt mogen worden. Voor gebruik of bezichtige van de familiefoto's neem contact op met Otto Wttewaall via, info@landgoedwickenburgh.nl Gastheer Otto Wttewaall.


Jkvr. Margo Ortt van Schonauwen in 1904. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Jkvr. Margo Ortt van Schonauwen in 1904. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). 

E-mailen
Info