Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Bosch van Drakestein - Begraafplaatsen

Schilderij van Theodor van Thulden ('s-Hertogenbosch 1606-1669) genaamd: 'De berouwvolle Maria Magdalena'. Herkomst Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1771-1834), burgemeester van Utrecht, van wie na zijn dood verworven door Andries Jan Jacob Baron des Tombe (1787-1845), luitenant-generaal te Maastricht; door fatsoen in 1856 via Barones des Tombe naar Henriette Josephine Jacqueline Barones Bosch van Drakestein (1801-1878), en door afstamming naar haar zoon Charles Frédéric Louis Baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky (1834-1890); vandaar door fatsoenlijk naar het huidige gezinslid. Dit tot nu toe ongepubliceerde schilderij van Theodor van Thulden was in het bezit van twee belangrijke Nederlandse adellijke families, des Tombe en Bosch van Drakestein. De opvallende voorstelling van de berouwvolle Sint Magdalena is een prachtig voorbeeld van Van Thulden's talent. De compositie weerspiegelt de invloed van Peter Paul Rubens, wiens stijl een sterke impact had op de kunstenaar en aan wie hij motieven zoals het heden ontleende. Theodor van Thulden emigreerde vanuit de Noordelijke Nederlanden en vestigde zich in Antwerpen waar hij zich specialiseerde in historiestukken en mythologische kunstwerken. In 1639 en 1640 was hij deken van het Antwerpse Sint-Lucasgilde. In 1644 keerde hij terug naar zijn geboorteplaats 's-Hertogenbosch, waar hij een meer persoonlijke stijl ontwikkelde. Van Thulden verdiepte zich in het portretgenre en schilderde groepsportretten van belangrijke families, evenals enkele historische allegorieën voor onder meer het stadhuis van 's-Hertogenbosch. Bron: Christies.com.Schilderij van Theodor van Thulden ('s-Hertogenbosch 1606-1669) genaamd: 'De berouwvolle Maria Magdalena'. Herkomst Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1771-1834), burgemeester van Utrecht, van wie na zijn dood verworven door Andries Jan Jacob Baron des Tombe (1787-1845), luitenant-generaal te Maastricht; door fatsoen in 1856 via Barones des Tombe naar Henriette Josephine Jacqueline Barones Bosch van Drakestein (1801-1878), en door afstamming naar haar zoon Charles Frédéric Louis Baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky (1834-1890); vandaar door fatsoenlijk naar het huidige gezinslid. Dit tot nu toe ongepubliceerde schilderij van Theodor van Thulden was in het bezit van twee belangrijke Nederlandse adellijke families, des Tombe en Bosch van Drakestein. De opvallende voorstelling van de berouwvolle Sint Magdalena is een prachtig voorbeeld van Van Thulden's talent. De compositie weerspiegelt de invloed van Peter Paul Rubens, wiens stijl een sterke impact had op de kunstenaar en aan wie hij motieven zoals het heden ontleende. Theodor van Thulden emigreerde vanuit de Noordelijke Nederlanden en vestigde zich in Antwerpen waar hij zich specialiseerde in historiestukken en mythologische kunstwerken. In 1639 en 1640 was hij deken van het Antwerpse Sint-Lucasgilde. In 1644 keerde hij terug naar zijn geboorteplaats 's-Hertogenbosch, waar hij een meer persoonlijke stijl ontwikkelde. Van Thulden verdiepte zich in het portretgenre en schilderde groepsportretten van belangrijke families, evenals enkele historische allegorieën voor onder meer het stadhuis van 's-Hertogenbosch. Bron: Christies.com.Plekken in Nederland waar familieleden Bosch van Drakestein begraven liggen. Een overzicht van alle bekende begraafplaatsen waar familieleden hun laatste rustplaats vonden.Begraafplaats Soestbergen

Gansstraat 167 te Utrecht, TolsteegOp de site "Online-begraafplaatsen.nl" kwam onze stichting er recentelijk achter dat Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein op begraafplaats Soestbergen in een familiegraf is bijgezet na zijn overlijden in april 1834. Op 3 januari 1840 werd zijn echtgenote Henriëtte Hofmann bijgezet in Graf 21 in de Taart of Rotonde van Zocher (tuinarchitect).


In januari 1835 kwamen alle 8 kinderen en neef, schoonzonen en dochters van Jhr. Paul Bosch van Drakestein (1771-1834) bij elkaar ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerard Hendrik Stevens om de nalatenschap officieel te regelen. Waaronder landgoederen Nieuw-Amelisweerd, Oud-Amelisweerd, Drakestein en ambachtsheerlijkheden Reijerscop-Creuningen en De Vuursche tezamen met hofstede Chartroise en vele andere onroerende goederen en vastgoed werden onder de erfgenamen verdeeld. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4.In januari 1835 kwamen alle 8 kinderen en neef, schoonzonen en dochters van Jhr. Paul Bosch van Drakestein (1771-1834) bij elkaar ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerard Hendrik Stevens om de nalatenschap officieel te regelen. Waaronder landgoederen Nieuw-Amelisweerd, Oud-Amelisweerd, Drakestein en ambachtsheerlijkheden Reijerscop-Creuningen en De Vuursche tezamen met hofstede Chartroise en vele andere onroerende goederen en vastgoed werden onder de erfgenamen verdeeld. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4.


 


Begraafplaats Soestbergen te Utrecht is in 1829 aangelegd middels een besluit van Koning Willem I, die in heel Nederland liet verordenen dat overledenen niet meer in de kerk begraven mochten worden. Na dit besluit werd net buiten de vele steden en dorpen een begraafplaats aangelegd.


  

Bij de aanleg van Soestbergen moest een deel van het Houtense Zandpad een stukje verlegd worden in oostelijke richting. De begraafplaats is aangelegd op grond van de vroegere tuin van Landgoed Soestbergen. De begraafplaats was de eerste gemeentelijk openbare begraafplaats door de gemeente Utrecht aangelegd vanaf 1829. Bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Utrecht werd rond 1930 de naam en volgorde van de Utrechtse begraafplaatsen vastgesteld. Soestbergen was dus de eerste Algemene begraafplaats, begraafplaats Kovelswade de tweede Algemene begraafplaats aangelegd in 1900-1901. Begraafplaats Tolsteeg de derde Algemene begraafplaats aangelegd in 1930. Als laatste de vierde Algemene begraafplaats Daelwijk gelegen in Utrecht Overvecht, aangelegd in de jaren zestig van de twintigste eeuw.

Begraafplaatsen Soestbergen, Kovelswade en Tolsteeg zijn allen aan de oostelijke en zuidelijke kant van Utrecht aangelegd (rondom de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch, Utrecht-Arnhem, Waterlinieweg, Gansstraat en Koningsweg).

Op 18 oktober 1837 staat in de Utrechtsche Courant te lezen dat op 26 oktober 1837 op landgoed Nieuw-Amelisweerd diverse roerende goederen zullen worden verkocht. Jhr. Willem Bosch van Drakestein. De jonkheer hield een flinke opruiming. Bron: Utrechtsche Courant 18-10-1837 Delpher.nl.Op 18 oktober 1837 staat in de Utrechtsche Courant te lezen dat op 26 oktober 1837 op landgoed Nieuw-Amelisweerd diverse roerende goederen zullen worden verkocht. Jhr. Willem Bosch van Drakestein. De jonkheer hield een flinke opruiming. Bron: Utrechtsche Courant 18-10-1837 Delpher.nl.
In de jaren die volgden werden andere familieleden van Henriëtte Hofmann bijgezet in het graf. Volgens het grafregister is het familiegraf vanaf 18 augustus 1877 voor onbepaalde tijd gesloten. De volgende familieleden Bosch van Drakestein en Hofmann zijn in het graf bijgezet:


Een portret van een jonge man uit de familie Bosch. Getekend door Antonie Johannes Groeneveldt (1824-1883). Bron: Universiteitsbibliotheek Leiden, Wikimedia Commons.Een portret van een jonge man uit de familie Bosch. Getekend door Antonie Johannes Groeneveldt (1824-1883). Bron: Universiteitsbibliotheek Leiden, Wikimedia Commons.1. Begraven: 1832-08-28 J.C. Hofmann, 

2. Begraven: 1834-04-22 P.W. Bosch van Drakestein, 

3.   Begraven: 1835-05-24 H.H. Hofmann, 

4. Begraven: 1837-05-16 J.A. Hofmann, 

5. Begraven: 1840-01-03 H. Hofmann Wed. P.W. Bosch van Drakestein, 

6. Begraven: 1847-11-11 H.P. Hofmann Wed. C.F. van Aken, 

7. Begraven: 1858-08-28 C. Hofmann.

Rechthebbende op graf 21: Jhr. Willem Bosch van Drakestein

Bron: Het Utrechts Archief Archief 1376, 88.Onze Lieve Vrouwekerkhof (Soest)

Grafmonumenten Onze Lieve Vrouwebegraafplaatsen, foto: 2014, Soesterberg: Kerklaan, coördinaten 52° 7′ NB, 5° 17′ OL, bouw gereed: 1895, Monumentstatus Gemeentelijk monument. Foto: Wikipedia Grafmonumenten Onze Lieve VrouwekerkhofGrafmonumenten Onze Lieve Vrouwebegraafplaatsen, foto: 2014, Soesterberg: Kerklaan, coördinaten 52° 7′ NB, 5° 17′ OL, bouw gereed: 1895, Monumentstatus Gemeentelijk monument. Foto: Wikipedia Grafmonumenten Onze Lieve VrouwekerkhofHet Onze Lieve Vrouwekerkhof is een gemeentelijk monument aan de Kerkhoflaan achter de Rademakerstraat 75 in Soesterberg in de gemeente Soest in de provincie Utrecht.


Foto van de begraafplaats op de Sterrenberg te Soesterberg in de periode 1880-1900. Met op de foto de diverse grafmonumenten van familie Bosch (Van Drakestein). Met ook het eerste grafmonument uit 1851 van Jan Hendrik Willem Bosch (1799-1851). Neef en 8ste aangenomen zoon va Jhr. Paulus Willem Bosch van Drakestein. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Foto van de begraafplaats op de Sterrenberg te Soesterberg in de periode 1880-1900. Met op de foto de diverse grafmonumenten van familie Bosch (Van Drakestein). Met ook het eerste grafmonument uit 1851 van Jan Hendrik Willem Bosch (1799-1851). Neef en 8ste aangenomen zoon va Jhr. Paulus Willem Bosch van Drakestein. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Bosch van Drakenstein

De begraafplaats werd kort na de stichting van de parochie Heilige Carolus Borromeus aangelegd aan de Kerklaan. De grond werd geschonken door mevrouw Bosch van Drakenstein. Zij woonde op het buiten Sterrenburg tussen Zeist en Soesterberg. Voor de familie werden twee velden gereserveerd. Hier werden in de loop der tijd veel familieleden begraven.

De hoofdas van het veld eindigt in een groot kruis op de begraafplaats van pastoor Rademaker. Rademaker was tot 1872 pastoor van de katholieke parochie Carolus Borromeus. De grafmonumenten van de familie Bosch van Drakenstein nemen een opvallende plaats in.

Eerste Wereldoorlog

Op het terrein is een massagraf van Franse burgers die in de Eerste Wereldoorlog waren gevlucht naar gebieden die door de Duitsers waren bezet.

Het hardstenen monument voor de gesneuvelden staat in het midden van het terrein. Aan weerszijden van het grote kruis liggen platen met de tekst: In Memoriam Aux Refugies Français morts aux Pays-Bas 1914-1918.

Een plaatje met sterren boven een berg op het straatnaambord Sterrenberglaan te Soesterberg op 8 maart 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Een plaatje met sterren boven een berg op het straatnaambord Sterrenberglaan te Soesterberg op 8 maart 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Op de platen staan 98 namen vermeld. Daaronder bevinden sinds 1935 ook de resten 21 Franse militairen die tijdens de repatriëring uit Duitse krijgsgevangenkampen, in 1918 en 1919, in Nederland aan de Spaanse griep zijn overleden.

Bron: Wikipedia Onze Lieve Vrouwekerkhof (Soest).


     

Overlijdensadvertentie van jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955). Bron: Delpher.nl.Overlijdensadvertentie van jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955). Bron: Delpher.nl.


Overlijdensadvertentie van jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965). Bron: Delpher.nl.Overlijdensadvertentie van jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965). Bron: Delpher.nl.


Bidprentje voor de overleden jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Bron: bossche-encyclopedie.nl.Bidprentje voor de overleden jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Bron: bossche-encyclopedie.nl.


Bidprentje voor de overleden jhr. Johannes Gerardus Bosch van Drakestein. Bron: bossche-encyclopedie.nl.Bidprentje voor de overleden jhr. Johannes Gerardus Bosch van Drakestein. Bron: bossche-encyclopedie.nl.


   

Grafmonumenten Onze Lieve Vrouwekerkhof

Onze Lieve Vrouwekerkhof, foto: 2014, Soesterberg: Kerklaan 75, coördinaten 52° 7′ NB, 5° 17′ OL, bouw gereed: 1837, Monumentstatus Gemeentelijk monument.Onze Lieve Vrouwekerkhof, foto: 2014, Soesterberg: Kerklaan 75, coördinaten 52° 7′ NB, 5° 17′ OL, bouw gereed: 1837, Monumentstatus Gemeentelijk monument.De grafmonumenten op de het Onze Lieve Vrouwekerkhof aan de Kerklaan in Soesterberg op de rooms-katholieke begraafplaats zijn ter nagedachtenis aan leden van de familie Bosch van Drakestein. Carolus Borromaeus Bosch van Drakenstein schonk de grond van het landgoed Sterrenberg voor de bouw van de Rooms-katholieke Carolus Borromeuskerk. Een grafkelder van deze familie bevindt zich op het kerkhof.

Op het kerkhof is tevens een massagraf van Franse burgervluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog.


Graf van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) op begraafplaats de Sterrenberg te Soesterberg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Graf van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) op begraafplaats de Sterrenberg te Soesterberg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Bosch van Drakestein

Het familieveld is aangekocht met de opbrengsten van de verkoop van het landgoed Sterrenberg aan een parochie. Vanaf 1851 werden de eerste familieleden van Bosch van Drakenstein hier begraven.

Anno 2021 worden de familiegraven van Bosch van Drakestein onderhouden door de familiestichting Bosch van Drakestein, statutaire gevestigd in Bussum.

Op meerdere van de monumenten staat het familiewapen afgebeeld. Dit bestaat uit eikenbladeren, herten, een gevleugelde draak met adelaarspoten, maar ook pijlen, een helm en een kroon. Ook de tekst VIRTUTE ET LABORE (Deugd en Arbeid) staat meerdere keren aangegeven. Om sommige tombes staat een gietijzeren spijlenhek met natuurstenen pijlers. De spijlen eindigen in een Franse lelie. Tussen de ijzeren palen met fakkelmotieven rond enkele graven hangen ijzeren kettingen waaraan bollen met stekels hangen.


Graf van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) en zijn echtgenote Marita de la Concepcion Fernanda Timotea Antonia Sorela y del Correl (1901-1984) en hun bijgezette dochter in 2013 Jkvr. Maria Theresia Carmen Diana Catharina Bosch van Drakestein (1932-2017) op begraafplaats de Sterrenberg te Soesterberg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Graf van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) en zijn echtgenote Marita de la Concepcion Fernanda Timotea Antonia Sorela y del Correl (1901-1984) en hun bijgezette dochter in 2013 Jkvr. Maria Theresia Carmen Diana Catharina Bosch van Drakestein (1932-2017) op begraafplaats de Sterrenberg te Soesterberg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Jan Hendrik Willem Bosch († 1851)

De kelderzerk wordt bekroond door zadeldaken die elkaar volgens een Latijns kruis snijden. Hierop staat een pinakel met gevleugelde engelen, een pinakel en een wit marmeren kruis. Het hekwerk werd gemaakt door het Utrechtse bedrijf P.N. Hormaan.


Ondertekening van de boedelscheiding door mevrouw Ancher-Bosch van Drakestein en zoon Paulus Jan Bosch van Drakestein op zaterdag 22 december 1866 ten overstaan van de Baarnse notaris Hendrik Pen na het overlijden van vader jhr. Frederik Herbert Jan Lodewijk Bosch van Drakestein (1799-1866). Bron: Archief Eemland, 0443 428, aktenummer: 4004.Ondertekening van de boedelscheiding door mevrouw Ancher-Bosch van Drakestein en zoon Paulus Jan Bosch van Drakestein op zaterdag 22 december 1866 ten overstaan van de Baarnse notaris Hendrik Pen na het overlijden van vader jhr. Frederik Herbert Jan Lodewijk Bosch van Drakestein (1799-1866). Bron: Archief Eemland, 0443 428, aktenummer: 4004.Jkvr.  C.F.P. Bosch van Drakestein († 1863)
Jhr. F.L.Th.J. Bosch van Drakestein († 1866)

De overledene was ambachtsheer van De Vuursche, lid van de Eerste Kamer en lid van het Gerechtshof in Noord-Holland. Deze graftombe uit 1851 is de oudste op de begraafplaats. De graftombe is een voorbeeld van een neogotisch grafmonument uit het midden van de 19de eeuw.


BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER den HoogWelGeboren Heer Jhr. Frederic Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein, echtgenoot van Vrouwe Theresia Maria Charlotte Rouppe van der Voort, geboren te 's-Hertogenbosch 10 september 1871 en overleden te Lage-Vuursche, 25 juli 1911, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden. Bron: bossche-encyclopedie.nl.BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER den HoogWelGeboren Heer Jhr. Frederic Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein, echtgenoot van Vrouwe Theresia Maria Charlotte Rouppe van der Voort, geboren te 's-Hertogenbosch 10 september 1871 en overleden te Lage-Vuursche, 25 juli 1911, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden. Bron: bossche-encyclopedie.nl.Frederik Willem Bosch († 1849) Jan Hendrik Frederik Bosch

Deze neogotische graftombe bestaat uit een op de kelderzerk staande kruisvormige graftombe. Het reliëf aan de achterzijde is een herdenkingsplaquette ter nagedachtenis aan de op dertienjarige leeftijd overleden zoon Frederik Willem. Op de hoeken aan de voorzijde staat een engel afgebeeld die met de voeten op de zuil van het postament rust. Zowel aan de voor- als achterzijde is een kruis aangebracht. Boven het wit marmeren kruis aan de voorzijde is een masceron uitgehouwen.


Jhr. Rene P.I.G. Bosch van Drakestein. Geboren 20 december 1904 te Houten en overleden 5 april 1974 te Venlo, hij werd 69 jaar oud. Mevr. Marie-Anna Jacqueline Brouwers. Geboren 16 oktober 1924 en overleden 18 februari 2020, zij werd 95 jaar oud. Foto: Online-Begraafplaatsen.nl.Jhr. Rene P.I.G. Bosch van Drakestein. Geboren 20 december 1904 te Houten en overleden 5 april 1974 te Venlo, hij werd 69 jaar oud. Mevr. Marie-Anna Jacqueline Brouwers. Geboren 16 oktober 1924 en overleden 18 februari 2020, zij werd 95 jaar oud. Foto: Online-Begraafplaatsen.nl.Jhr. Maximiliaan Elizecharles Bosch van Drakestein van Reijerscop Creuningen († 1870) Caroline Wilhelmine M. van Hoogendorp ( † 1872)Jhr. P.J. Bosch van Drakestein († 1895)

Deze was ambachtsheer van De Vuursche. Zijn buste staat afgebeeld op een bronzen plaquette. Daarop prijken zijn onderscheidingen als Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, ridder tweede klasse in de Orde van de Gouden Leeuw van het Huis van Nassau (1874) en het Grootkruis in de Orde van de Eikenkroon. Zijn neoclassicistische graf werd in 1895 ontworpen door Jules Dony en beeldhouwer Vermeylen. Op de marmeren voetplaat staat vier rode marmeren zuilen en een kapiteel.


Mevrouw (Jkvr.) M.I.M. Wittert van Hoogland - Schermer Voest. Geboren 11 november 1944 en overleden ... . Foto: Sander van Scherpenzeel.Mevrouw (Jkvr.) M.I.M. Wittert van Hoogland - Schermer Voest. Geboren 11 november 1944 en overleden ... . Foto: Sander van Scherpenzeel.Jhr. Frederik L.H.J. Bosch van Drakestein († 1911)

Op dit graf staan omgekeerde toortsen die werden gemaakt door de Utrechter Dobbe van Pelt.


  


Boedelscheiding na het overlijden van jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) vond plaats op zaterdag 5 januari 1895 ten overstaan van de 's-Hertogebosche notaris Vincent van der Mortel.

Bron: Erfgoed 's-Hertogenbosch, 0072, 1419.

Boedelscheiding na overlijden van jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911) vond plaats te Baarn ten overstaan van de Baarnse notaris F.P.E. van Dithuyzen op donderdag 14 maart 1912.

Bron: Archief Eemland, 0443, 101.


 

Fotogalerij van graven van de 47 familieleden

Bosch van Drakestein die te Soesterberg begraven op bijgezet zijn.

Foto's Online-begraafplaatsen.nl

 • 1 Jkvr. Augusta Cecilia Bosch van Drakestein. Geboren 28 maart 1855 en overleden 10 mei 1892, zij werd 37 oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776951.
 • 2 Jhr. Willem Frederik Carel Bosch van Drakestein (BvD) *21-06-1801 +16-06-1865 63 jr, 3 Jhr. Hendrik Frederik BvD *01-08-1868 +03-04-1869 0 jr, 	 4 Jkvr.Caroline Auguste Marie BvD *07-07-1870 +10-10-1870 0 jr. Bron: Online-begraafplaatsen.nl 776964.
 • 5 Jhr. Carolus Petrus Johannes Bosch van Drakestein. Geboren 30 juli 1847 en overleden op 12 oktober 1908, hij werd 61 jaar oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776957.
 • 6 Jkvr. Cecilia Frederica Paulina Bosch van Drakestein. Geboren 19 mei 1841 en overleden 02 september 1863, zij werd 22 jaar. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776952.
 • 7 Jhr. Charles Theodor Jean Bosch van Drakestein. Geboren 21 juli 1807 en overleden 04- april 1860, hij werd 52 jaar. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776955.
 • 8 Hendrik Willem Bosch *21-01-1836 +29-03-1849 13 jr., 9 Jan Willem Hendrik Bosch *23-07-1789 +05-06-1851 61 jr., 10 Jkvr. Elisabeth Bosch van Drakestein *30-07-1809 +07-12-1883 74 jr. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776961.
 • 11 Jkvr. Elisabeth Frederica Maria Bosch van Drakestein. Geboren 18 augustus 1853 en overleden 10 september 1931, zij werd 78 jaar. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776967.
 • 12 Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein. Geboren op 10 september 1871 en overleden op 25 juli 1911, hij werd 39 jaar oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776968.
 • 13 Jhr. Fredrik Willem Bosch van Drakestein. Geboren 27 juni 1805 en overleden 30 oktober 1883, hij werd 78 jaar oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776959.
 • 14 Jhr. H.P.C. Bosch van Drakestein Geboren 31 oktober 1839 en overleden 17 augustus 1914, hij werd 74 jr oud 15 M.M.E.J.G. van de Vin Geboren 3 december 1846 en overleden op 20 augustus 1929, zij werd 82 jr oud Bron: Online-begraafplaatsen.nl 776962
 • 16 Jkvr. Pauline Maria Bosch van Drakestein (BvD) *10-12-1864 +19-11-1881 16 jr., 17 Jkvr. Hendrica Wilhelmina Frederica BvD *10-12-1864 +20-11-1881 16 jr. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776949.
 • 18 Jhr. Willem Frederik Carel Bosch van Drakestein (BvD) *21-06-1801 +16-06-1865 63 jr	19 Jhr. Hendrik Frederik BvD *01-08-1868 +03-04-1869 0 jr 20 Jkvr. Caroline Auguste Marie BvD *07-07-1870 +10-10-1870 0 jr Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776964.
 • 21 Jhr. Henri Alexandre Ghislain Theodore Bosch van Drakestein *27-05-1901 +25-01-1967 65 jr., 22 Antonia Sophia Henriette de Beer *03-04-1902 +21-09-1987 85 jr. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776982.
 • 23 Jkvr. Henrietta Carolina Paulina Cecilia Bosch van Drakestein. Geboren 2 juli 1838 en overleden 28 juli 1870, zij werd 32 jaar oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776963.
 • 24 Jhr. Herbert Paulus Josephus Bosch van Drakestein. Geboren	12 februari 1903 en overleden 26 oktober 1965, hij werd 62 jaar oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776960.Begraafplaats Heilig Hart, Loeffplein 1 te Vught

Graf van Jkvr. Caroline B.C.M. Bosch van Drakestein (Nieuw-Amelisweerd) Geboren 15 juni 1910 en overleden 9 juli 1989. Echtegnote Jhr. Mr. Everard W.I. van Weede van Dijkveld Geboren 14 juli 1912 en overleden 30 maart 2000. Foto: Online-begraafplaatsen.nl.Graf van Jkvr. Caroline B.C.M. Bosch van Drakestein (Nieuw-Amelisweerd) Geboren 15 juni 1910 en overleden 9 juli 1989. Echtegnote Jhr. Mr. Everard W.I. van Weede van Dijkveld Geboren 14 juli 1912 en overleden 30 maart 2000. Foto: Online-begraafplaatsen.nl.


     

Begraafplaats Kloosterlaan, Kloosterlaan te Lage Vuursche

Graf van Theresia Maria Charlotte Rouppe van der Voort. Geboren 13 november 1880 en overleden op 1 maart 1973. Zij werd 92 jaar. Douairiere van Jhr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein, weduwe A.J.C. Loten van Doelen. Foto: Online-begraafplaatsen.nl.Graf van Theresia Maria Charlotte Rouppe van der Voort. Geboren 13 november 1880 en overleden op 1 maart 1973. Zij werd 92 jaar. Douairiere van Jhr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein, weduwe A.J.C. Loten van Doelen. Foto: Online-begraafplaatsen.nl.Grafmonument van de familie Van der Does de Willebois

Het grafmonument van de familie Van der Does de Willebois is een monument op begraafplaats Orthen in de Nederlandse stad 's-Hertogenbosch. Bron: Wikipedia MHB Verkuijlen - Eigen werk.Het grafmonument van de familie Van der Does de Willebois is een monument op begraafplaats Orthen in de Nederlandse stad 's-Hertogenbosch. Bron: Wikipedia MHB Verkuijlen - Eigen werk.Achtergrond


Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois (1843-1937) was onder meer burgemeester van Den Bosch en Eerste Kamerlid. Hij was getrouwd met Maria Henrietta Elisabeth Bosch van Drakestein (1857-1910). Het neogotisch grafmonument werd opgericht voor hun negenjarige zoon Jan Lodewijk Joseph van der Does de Willebois (1883-1893). Later werden ook beide ouders bijgezet in het graf, dat zich bevindt aan de linkerzijde van de Bisschopskapel.


 

Beschrijving


Het grafmonument bestaat uit een liggende, schuin aflopende grafplaat met inscripties. Aan het hoofdeinde staat een rechthoekige stele, die is bekleed met hardstenen platen en uitloopt in een kapelachtige opbouw met wimbergen en onder meer hogels, kruisbloemen en bladkapitelen. Aan weerszijden van de stele staan kleine hoekzuiltjes. Voor de stele staat op een kleine sokkel een bronzen engel met een lauwerkrans en bloem in de handen. Achter de engel is een gotisch, geornamenteerd kruis geplaatst, met op elk uitende een driepas. Op het basement is in reliëf het gekroonde alliantiewapen van het echtpaar Van der Does de Willebois-Bosch van Drakestein aangebracht, met als schildhouders de leeuw van de familie Van der Does de Willebois en de griffioen van de familie Bosch.Het graf wordt omgeven door een laag hekwerk dat bestaat uit zes achtzijdige paaltjes, die zijn verbonden door ijzeren trekstangen met sierornamenten.


 

Waardering


Het grafmonument werd in 2002 als rijksmonument in het Monumentenregister opgenomen, onder meer vanwege de "cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur, het is tevens van belang als illustratie van de typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het graf met bijbehorende sculptuur heeft kunsthistorisch belang vanwege de hoge kwaliteit van de toegepaste neogotische vormgeving.


  

Petrus van der Does de Willebois

Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois (1843-1937), burgemeester van 's-Hertogenbosch. schoonzoon van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. Foto: Wikipedia.Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois (1843-1937), burgemeester van 's-Hertogenbosch. schoonzoon van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. Foto: Wikipedia.Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois (1843-1937), burgemeester van 's-Hertogenbosch. schoonzoon van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. Foto: Wikipedia.Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois (1843-1937), burgemeester van 's-Hertogenbosch. schoonzoon van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. Foto: Wikipedia.Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois ('s-Hertogenbosch, 9 januari 1843 - aldaar, 11 mei 1937) was een Nederlands burgemeester van 's-Hertogenbosch en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hij was een van de oprichters van de St. Radboud Stichting, Katholieke Universiteit te Nijmegen.Hij was lid van de familie Van der Does de Willebois en een zoon van verzekeraar en Tweede Kamerlid jhr. mr. Joannes M.B.J. van der Does de Willebois (1810-1891) en Antoinette Cecile Marie Luijben (1813-1880). In 1878 trouwde hij in 's-Hertogenbosch met jkvr. Maria Henrietta Elisabeth Bosch van Drakestein (1857-1919), lid van de familie Bosch, met wie hij drie kinderen kreeg. Zij was een dochter van jhr. mr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). De Willebois en zijn vrouw zijn begraven op begraafplaats Orthen. Het grafmonument van de familie Van der Does de Willebois is een rijksmonument.


  

Loopbaan


De Willebois bezocht het gymnasium in 's-Hertogenbosch. Hij werd in 1868 lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en werd in 1878 net als zijn vader voor hem als directeur van de Maatschappij van Brandverzekering voor het Koninklijk der Nederlanden, "De Groote Bossche". Hij was vanaf 1870 tot 1885 lid van de Gedeputeerde Staten en werd op 26 maart 1884 (tot 1 juli 1917) benoemd tot burgemeester van 's-Hertogenbosch; in 1898 werd hij gekozen tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal hetgeen hij tot 1923 zou blijven.


  

Decoraties en commissies


De Willebois was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, commandeur in de Orde van Oranje-Nassau en commandeur in de Orde van Sint-Gregorius de Grote. Hij was kapitein bij de Schutterij te 's-Hertogenbosch, lid van het College van Regenten over de Godshuizen en algemene armen, plaatsvervangend voorzitter van de schoolcommissie, voorzitter van de Ridderschap van Brabant, lid van het hoofdbestuur van de Sint Radboud Stichting en voorzitter van de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten.


   

Grafmonument van 

Barbera Bosch van Drakenstein-Volkhemer 

Grafmonument van Barbera Bosch van Drakenstein-Volkhemer, Maastricht - rijksmonument 506576, jaar: 1842, materiaal: hardsteen, locatie: Algemene Begraafplaats Tongerseweg, Maastricht.Grafmonument van Barbera Bosch van Drakenstein-Volkhemer, Maastricht - rijksmonument 506576, jaar: 1842, materiaal: hardsteen, locatie: Algemene Begraafplaats Tongerseweg, Maastricht.Het grafmonument van Barbera Bosch van Drakestein-Volkhemer op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg in de Nederlandse stad Maastricht is een rijksmonument.

Achtergrond

Het grafteken werd in 1842 opgericht voor Barbera Annetta Cornelia Christine Octavie Volkhemer (1820-1842). Zij trouwde een jaar eerder met ritmeester jhr. Carolus Theodorus Joannes Bosch van Drakestein (1807-1860), lid van de familie Bosch.

Beschrijving

Het monument bestaat uit een hardstenen basement waarop een smeedijzeren hekwerk is geplaatst, ondersteund door tien schedels en doodsbeenderen, en voorzien van diverse rouwattributen die deels in goud zijn beschilderd: een tiara met twee kruiselings geplaatste kruisstaven en twee doodsbeenderen; bloemenmandje met schaar, die een bloemstengel afknipt; een pastoorshoed met kruiselings geplaatste herdersstaf en herdersschopje; de geloof- hoop- en liefdesymbolen; twee zeisen en een schop; een gekruiste hellebaard en zwaard, daarboven een helm en twee gekruiste doodsbeenderen; een kelk met twee gekruiste olijftakken; een prinsenkroon met twee gekruiste scepters, twee gekruiste doodsbeenderen en ten slotte een schaal met bellen, blaaspijp en een doodskop. In de bovenrand van het hekwerk is te lezen:

"B.A.C.C.O. Bosch van Drakestein Geboren Volkhemer Overleden den 10den Juny 1842 Zij Ruste in Vrede"

Waardering

Het grafmonument werd in 1997 in het Monumentenregister opgenomen vanwege de "cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociale, geestelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de vormgeving, de esthetische kwaliteiten, materiaalgebruik en ornamentiek.

Het grafmonument Bosch van Drakestein is een zeer belangrijk onderdeel van de begraafplaats aan de Tongerseweg en heeft als zodanig een historisch ruimtelijke relatie met de aanleg van de begraafplaats. Het gedenkteken beschikt over een hoge mate van typologische zeldzaamheid.

Bron: Wikipedia Grafmonument van Barbera Bosch van Drakenstein-Volkhemer.Rooms Katholieke Begraafplaats in Goor aan de Iependijk 11, (Gem. Hof van Twente)

Grafmonument van Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein geboren op vrijdag 26 november 1813 te Utrecht aan de Janskerkhof 17 en overleden op vrijdag 12 december 1862 te Markelo, Goor te Huis Heeckeren. Hij werd leeftijd 49 jaar oud. En het grafmonument van Gerard Willem zijn tweede echtgenote Gertruida Theresia Von Bonninghausen geboren te huize Herickhave op donderdag 29 oktober 1829 en overleden op huize Wolzak te Eefde op vrijdag 27 november 1908. Zij werd 79 jaar oud. Grafmonumenten op de R.K. Begraafplaats aan de Iependijk 11 te Goor. Foto: Marcel Tettero.nl.Grafmonument van Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein geboren op vrijdag 26 november 1813 te Utrecht aan de Janskerkhof 17 en overleden op vrijdag 12 december 1862 te Markelo, Goor te Huis Heeckeren. Hij werd leeftijd 49 jaar oud. En het grafmonument van Gerard Willem zijn tweede echtgenote Gertruida Theresia Von Bonninghausen geboren te huize Herickhave op donderdag 29 oktober 1829 en overleden op huize Wolzak te Eefde op vrijdag 27 november 1908. Zij werd 79 jaar oud. Grafmonumenten op de R.K. Begraafplaats aan de Iependijk 11 te Goor. Foto: Marcel Tettero.nl.


Achterkant van het Huis Heeckeren of Huis Goor te Goor, gemeente Hof van Twente aan de Lintelerweg 5 in juli 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Achterkant van het Huis Heeckeren of Huis Goor te Goor, gemeente Hof van Twente aan de Lintelerweg 5 in juli 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Grafmonument van Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein geboren op vrijdag 26 november 1813 te Utrecht aan de Janskerkhof 17 en overleden op vrijdag 12 december 1862 te Markelo, Goor te Huis Heeckeren. Hij werd leeftijd 49 jaar oud. En het grafmonument van Gerard Willem zijn tweede echtgenote Gertruida Theresia Von Bonninghausen geboren te huize Herickhave op donderdag 29 oktober 1829 en overleden op huize Wolzak te Eefde op vrijdag 27 november 1908. Zij werd 79 jaar oud. Grafmonumenten op de R.K. Begraafplaats aan de Iependijk 11 te Goor. Foto:Sander van Scherpenzeel, juli 2021.Grafmonument van Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein geboren op vrijdag 26 november 1813 te Utrecht aan de Janskerkhof 17 en overleden op vrijdag 12 december 1862 te Markelo, Goor te Huis Heeckeren. Hij werd leeftijd 49 jaar oud. En het grafmonument van Gerard Willem zijn tweede echtgenote Gertruida Theresia Von Bonninghausen geboren te huize Herickhave op donderdag 29 oktober 1829 en overleden op huize Wolzak te Eefde op vrijdag 27 november 1908. Zij werd 79 jaar oud. Grafmonumenten op de R.K. Begraafplaats aan de Iependijk 11 te Goor. Foto:Sander van Scherpenzeel, juli 2021.


Voorgevel van het Huis Heeckeren of Huis Goor te Goor, gemeente Hof van Twente aan de Lintelerweg 5 in juli 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Voorgevel van het Huis Heeckeren of Huis Goor te Goor, gemeente Hof van Twente aan de Lintelerweg 5 in juli 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Ingang van de R.K. Begraafplaats aan de Iependijk 11 te Goor, gemeente 'Hof van Twente'. Bron: Online-begraafplaatsen.nl.Ingang van de R.K. Begraafplaats aan de Iependijk 11 te Goor, gemeente 'Hof van Twente'. Bron: Online-begraafplaatsen.nl.


Grafmonument van Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein geboren op vrijdag 26 november 1813 te Utrecht aan de Janskerkhof 17 en overleden op vrijdag 12 december 1862 te Markelo, Goor te Huis Heeckeren. Hij werd leeftijd 49 jaar oud. En het grafmonument van Gerard Willem zijn tweede echtgenote Gertruida Theresia Von Bonninghausen geboren te huize Herickhave op donderdag 29 oktober 1829 en overleden op huize Wolzak te Eefde op vrijdag 27 november 1908. Zij werd 79 jaar oud. Grafmonumenten op de R.K. Begraafplaats aan de Iependijk 11 te Goor. Foto:Sander van Scherpenzeel, juli 2021.Grafmonument van Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein geboren op vrijdag 26 november 1813 te Utrecht aan de Janskerkhof 17 en overleden op vrijdag 12 december 1862 te Markelo, Goor te Huis Heeckeren. Hij werd leeftijd 49 jaar oud. En het grafmonument van Gerard Willem zijn tweede echtgenote Gertruida Theresia Von Bonninghausen geboren te huize Herickhave op donderdag 29 oktober 1829 en overleden op huize Wolzak te Eefde op vrijdag 27 november 1908. Zij werd 79 jaar oud. Grafmonumenten op de R.K. Begraafplaats aan de Iependijk 11 te Goor. Foto:Sander van Scherpenzeel, juli 2021.


Christus Kruis op de begraafplaats aan de Iependijk te Goor in juli 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Christus Kruis op de begraafplaats aan de Iependijk te Goor in juli 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Rooms Katholieke Begraafplaats Kranenburg (Eikenlaan 2), Vorden, Bronckhorst (Gelderland)

De 19de-eeuwse architect Pierre Cuypers is een architect die nationaal en internationaal faam verwierf door zijn neogotische ontwerpen van o.a. het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam, bouw van kerken, kastelen, woonhuizen, overheidsgebouwen en begraafplaatsen.

Cuypers ontwierp in zijn beginjaren voor de buurtschap Kranenburg R.K. bouwwerken, die geheel werden gefinancierd door de freules Judith en Josephine van Dorth van het nabijgelegen landgoed Medler. Het geheel bestaat uit een kerk, pastorie, devotiekapel, begraafplaats, school en schoolmeesterswoning. In totaal heeft Kranenburg nu vijf beschermde Rijksmonumenten.

Ingang begraafplaats Kranenburg te Vorden. Foto: Gerritsengrafmonumenten.nlIngang begraafplaats Kranenburg te Vorden. Foto: Gerritsengrafmonumenten.nl
De Antoniuskerk uit 1856, waar nu het Heiligenbeeldenmuseum is gevestigd, is de oudste nog bestaande Cuyperskerk in ons land en het op één na oudste ontwerp. Dat is een bijzonderheid. Verder vormen kerk, pastorie (gebouwd in 1868), grafkapel (gebouwd in 1865), school en schoolmeesterswoning samen één van de oudste Rooms Katholieke Cuypers cluster van bouwwerken in Nederland. De bouwperiode van het geheel strekt zich uit van de jaren vijftig tot tachtig van de negentiende eeuw.Afgezien van gebouwen ontwierp Cuypers ook beelden, kruisen, lampen, bidstoelen, priestergewaden en ander religieus roerend goed in zijn atelier. Net als veel andere begraafplaatsen die ontwikkeld zijn na het overheidsverbod om rondom en in kerken te begraven, werd ca. 1830 op initiatief van de toenmalige Baron Reinier Engelbert van Dorth tot Medler en zijn vrouw Barones M.G. van Hövel tot Westerflier aan Pierre Cuypers de opdracht gegeven een begraafplaats te ontwerpen. Deze begraafplaats, die rond dat zelfde jaar werd aangelegd, was vermoedelijk een van zijn eerste ontwerpen boven de grote rivieren.Op deze begraafplaats vinden we diverse graftekens uit de periode van 1847 tot 1887 waarvan aangenomen wordt dat zij door Cuypers ontworpen zijn. Ook zijn hier diverse leden van de familie Van Dorth tot Medler begraven, waarvan vooral Judith, Theodoor en Josephine van Dorth een belangrijke rol hebben gespeeld als opdrachtgever voor de bouw van Cuypers monumenten in Kranenburg.

Ongeveer twee jaar na het overlijden van zijn jongere broer Theodoor, gaf Zeno T.J.H. baron van Dorth tot Medler, in 1865 opdracht aan Cuypers om een grafkapel op de begraafplaats te bouwen. Naast de leden van de familie van Dorth tot Medler, liggen hier ook andere adellijke bewoners van naburige landgoederen begraven.

Cuypers ontwierp grafmonumenten voor Maria Anna barones van Grotenhuis, Judith van Dorth, Theodoor van Dorth en Josephine van Dorth. De sobere neogotische kapel met steunberen, spitsboogvensters en zadeldak is gebouwd voor Zeno baron van Dorth en zijn echtgenote E.M.C.W. barones Van Hackfort tot Ter Horst en hun nageslacht.

Jonkheer Gérard Dagobert Henri "Gerard" Bosch van Drakestein (1887-1972), was gehuwd met Margrieta Wilhelmina Konings (1887-1975).


  

Het echtpaar kreeg drie kinderen:

Jkvr. Margaretha Bosch van Drakestein (1912-...), 

Jkvr. Carla Bosch van Drakestein (1917-...) en 

Jhr. Henri (Henk) Bosch van Drakestein (1928-1993).

De oudste van de drie Jkvr. Margaretha Bosch van Drakestein werd illustrator voor kinderboeken van boekenuitgeverij Kluitman. Matgaretha kende diverse pseudoniemen waar ze onder werkte zoals, Marga, Greet of Greetje Bosch van Drakestein. Ze was actief vanaf 1932 en studeerde aan de Academie van Beelden kunsten in Den Haag en doorliep 4 klassen. Ze was onder andere werkzaam in Breda, Den Haag, Parijs en de Côte-d'Azur (streek) in zuid Frankrijk in 1948. Voor inspiratie op haar illustraties was ze beïnvloed door mede illustratoren Miep de Feyter en Rie Cremer. Tot 1970 maakte ze regelmatig kinderversjes en illustraties voor het kindertijdschrift Kinder-Kimpas.

Waar en wanneer Margaretha is overleden is niet precies bekend!

Bron: RDK.nl

Jonkheer Gérard Dagobert Henri Jonkheer Gérard Dagobert Henri "Gerard" Bosch van Drakestein (Mechelen (België), 24 juli 1887 - Den Haag, 20 maart 1972) was een Nederlands wielrenner. Hij nam driemaal deel aan de Olympische Spelen en won hierbij in totaal drie medailles. Gerard Bosch van Drakestein is van de Heeckeren tak, zijn opa was Gerard Willem Bosch van Drakestein.


  

Jhr. Gérard Dagobert Henri Bosch van Drakestein

Jhr. Gérard Dagobert Henri Bosch van Drakestein in 1922. Bron: onbekend.


  

Bijnaam

Ulysses

Geboortedatum

24 juli 1887

Geboorteplaats

Mechelen (België)

Overlijdensdatum

20 maart 1972

Overlijdensplaats

Den Haag

Nationaliteit

   Nederlands

Sportieve informatie

-

Discipline

wielrennen

Olympische Spelen

1908, 1924, 1928

  


Jonkheer Gérard Dagobert Henri "Gerard" Bosch van Drakestein (Mechelen (België), 24 juli 1887 - Den Haag, 20 maart 1972) was een Nederlands wielrenner. Hij nam driemaal deel aan de Olympische Spelen en won hierbij in totaal drie medailles.


Jhr. Gérard Dagobert Henri Bosch van Drakestein met zijn racefiets rond 1920. Bron: Wikipedia.Jhr. Gérard Dagobert Henri Bosch van Drakestein met zijn racefiets rond 1920. Bron: Wikipedia.In zijn jeugdjaren reed hij vaak onder de schuilnamen "Ulysses" en "Bismarck" om zijn adellijke familie niet in verlegenheid te brengen. Wedstrijdsport werd kennelijk niet als comme il faut beschouwd. Ook zou hij zijn hele carrière amateur blijven. Eind juli 1914 liep hij de wereldtitel bij de amateursprinters mis, doordat op 1 augustus de Eerste Wereldoorlog uitbrak, waarna het titeltoernooi in Kopenhagen werd afgebroken. Bosch was in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog zeer succesvol: in totaal won hij 17 Nederlandse titels.Bosch van Drakestein nam driemaal deel, en won tweemaal een medaille tijdens de Olympische Spelen. In 1908 nam hij deel, in 1924 won hij samen met Maurice Peeters brons op het onderdeel tandem en in 1928 in Amsterdam zilver op de 1000 meter tijdrit. Na dit toernooi beëindigde hij zijn sportcarrière.


Jhr. Gérard Dagobert Henri Bosch van Drakestein met zijn racefiets rond 1920. Bron: onbekend.Jhr. Gérard Dagobert Henri Bosch van Drakestein met zijn racefiets rond 1920. Bron: onbekend.Naast en na de wedstrijdsport was hij ook actief als uitgever, sportjournalist en bestuurder. Mede door zijn toedoen werd in 1928 de Nederlandsche Wieler Bond opgeheven en de KNWU opgericht. Bosch van Drakestein stond bekend als een sportief coureur.Vanaf midden jaren dertig raakte Bosch van Drakestein in politiek troebel water verzeild. Zijn voormalige vriend en medeoprichter van de KNWU Barend Swaab de Beer werd zijn grootste vijand, waar diens Joodse afkomst niet vreemd aan was. In 1939 flirtte hij openlijk met de NSB en correspondeerde met het fel anti-semitische tijdschrift De Misthoorn. Swaab de Beer wist later aan de nazi's te ontkomen door naar Zwitserland uit te wijken. Er werd na de bezettingstijd een aanklacht tegen Bosch van Drakestein ingediend in verband met zijn chicanes ten opzichte van Swaab de Beer, maar dit leidde tot niets.

Tevens was Gerard de uitvinder van het witte achterspatbord. Zodat fietsers van achter zichtbaar waren voor automobikisten.Overgenomen van Wikipedia: Gerard Bosch van Drakestein


   

       

Een van de drie voorbeelden van illustraties die Jkvr. Margaretha Bosch van Drakestein vanaf 1932 tot ca. 1970 tekenden (1).Een van de drie voorbeelden van illustraties die Jkvr. Margaretha Bosch van Drakestein vanaf 1932 tot ca. 1970 tekenden (1).


Een van de drie voorbeelden van illustraties die Jkvr. Margaretha Bosch van Drakestein vanaf 1932 tot ca. 1970 tekenden (2). Bron: Geheugen van Nederland.nl.Een van de drie voorbeelden van illustraties die Jkvr. Margaretha Bosch van Drakestein vanaf 1932 tot ca. 1970 tekenden (2). Bron: Geheugen van Nederland.nl.


Een van de drie voorbeelden van illustraties die Jkvr. Margaretha Bosch van Drakestein vanaf 1932 tot ca. 1970 tekenden (3).Een van de drie voorbeelden van illustraties die Jkvr. Margaretha Bosch van Drakestein vanaf 1932 tot ca. 1970 tekenden (3).


   

Jhr. Henri Bosch van Drakestein geboren te Den Haag op 20 juni 1928 en overleden aldaar op 21 augustus 1993. Henk was een Nederlandse jazzmusicus (contrabas, 5-snarige Van Zalingenbas, bij gelegenheid helicon, cello en banjo).

Hij debuteerde vlak na de Tweede Wereldoorlog onder de artiestennaam Hank Wood als bassist bij Pia Beck. Later speelde hij bij The Millers. In de jaren vijftig werd hij driemaal uitgeroepen tot beste bassist van Nederland en eenmaal tot beste bassist van Europa. Na 1970 was hij vast lid van de Dutch Swing College Band. Hij ging daarnaast met Joe Venuti en Johnny Meijer op tournee. Met Bob Kaper, Huub Janssen en Marcel Hendricks vormde hij het Flashback Quartet, waarmee hij vanaf het midden van de jaren zeventig ook actief was. 

Tussen 1952 en 1985 speelde hij op minstens tachtig jazzplaten mee.


Jhr. Henri Bosch van Drakestein (1928-1993) gaf een interview voor de Telegraaf in augustus 1980. (Heeckeren tak). Bron: Delpher.nlJhr. Henri Bosch van Drakestein (1928-1993) gaf een interview voor de Telegraaf in augustus 1980. (Heeckeren tak). Bron: Delpher.nl
Interessant zijn de grafkelder van R.E. baron van Dorth (†1847) en de graftekens van H.P.E.I. Bosch van Drakestein (†1841) en M.A.R.B.A. Stoop tot Onstein (†1848). Op de diverse grafstenen vinden we de heraldische wapenschilden en familiewapens behorende bij deze families. Bij het monumentale hek van de begraafplaats, eveneens een rijksmonument met onderdelen uit 1850-1875 en uitkijkend op de grafkapel, staan aan weerszijden twee engelen op een hardstenen voetstuk. Met hun bazuinen verwelkomen zij een ieder die hier toetreedt. Bijna 200 jaar stenen geschiedenis uit Kranenburg op deze begraafplaats. Zeker de moeite waard.Bron: Gerritsen Grafmonumenten.nl De Baak

Vijf familieleden van Bosch van Drakestein liggen om deze begraafplaats begraven:

1.   Jhr. Eugene Eric Leander Bosch van Drakestein. Geboren 9 juni 1872 te Linde, Vorden, Brockhorst (Gelderland) en overleden 30 september 1942 te Zutphen (Gelderland). Hij werd 70 jaar oud.

2.   Jhr. Willem Fredrik Hendrik Joseph Bosch van Drakestein. Geboren 10 oktober 1845 te Huize Heeckeren, Goor, Hof van Twente, Overijssel en overleden 3 november 1921 te Huize 't Zelle, Hengelo, Brockhorst, Gelderland. Hij werd 76 jaar oud.

3.   Jhr. Hendricus Paulus Engelbertus Jacobus Bosch van Drakestein. Geboren 25 juli 1840 te Delden, Hof van Twente, Overijssel en overleden 14 mei 1841 te Delden, Hof van Twente, Overijssel. Hij werd 0 jaar oud.

4.   Jkvr. Pauline Emma Theresia Maria Bosch van Drakestein. Geboren 19 oktober 1843 te Huis Heeckeren, Goor, Hof van Twente, Overijssel en overleden op 12 juli 1846 te Huis Heeckeren, Goor, Hof van Twente, Overijssel. Zij werd 2 jaar oud.

5.   Jkvr. Paulina Elisabeth Clementina Carolina Maria Bosch van Drakestein. Geboren 22 februari 1881 te Huize 't Zelle, Hengelo, Brockhorst, Gelderland en overleden op 14 februari 1977 te Wisch, Oude IJsselstreek, Gelderland. Zij werd 95 jaar oud.

Foto's Graftombe.nl.


   

 • 061
 • 063
 • 066
 • 067Jhr. Eugene Eric Leander Bosch van Drakestein (1872-1942) rond 1887. (Heeckeren tak). Bron: Het Utrechts Archief, 32, 285.Jhr. Eugene Eric Leander Bosch van Drakestein (1872-1942) rond 1887. (Heeckeren tak). Bron: Het Utrechts Archief, 32, 285.


Jhr. Eugene Eric Leander Bosch van Drakestein (1872-1942) in 1942. (Heeckeren tak). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Jhr. Eugene Eric Leander Bosch van Drakestein (1872-1942) in 1942. (Heeckeren tak). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Jkvr. Paulina Elisabeth Clementina Carolina Maria Bosch van Drakestein in ca. 1887 (1881-1977) Heeckeren tak. Bron: Het Utrechts Archief: 32, 285.Jkvr. Paulina Elisabeth Clementina Carolina Maria Bosch van Drakestein in ca. 1887 (1881-1977) Heeckeren tak. Bron: Het Utrechts Archief: 32, 285.


Anna Louise Clémence Barones van Dorth tot Medler - Bosch van Drakestein (1840-1923. (Heeckeren tak). Bron: Het Utrechts Archief: 32, 285.Anna Louise Clémence Barones van Dorth tot Medler - Bosch van Drakestein (1840-1923. (Heeckeren tak). Bron: Het Utrechts Archief: 32, 285.


 

Begraafplaats Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven

Begraafplaats "Den en Rust” (1935-heden)


In 1935 nam F.B. Tap het initiatief tot de aanleg van een grote algemene begraafplaats in
de bossen nabij de Frans Halslaan. Op 4 juli 1936 werd de eerste steen gelegd voor de
bouw van een aula annex dienstgebouw en dienstwoning. Nadien zijn verschillende uitbreidingen van begraafplaats en gebouwen gerealiseerd, waaronder een crematorium. De familie Tap speelt nog steeds een bepalende rol in de B.V. “Den en Rust”. Het is één van de
grootste particuliere begraafplaatsen van ons land.

Bron: Begraafplaatsen in De Bilt en Bilthoven Door de Werkgroep Inventarisatie Grafmonumenten. De Biltse Grift, september 1996.

Een lid van familie Bosch van Drakestein ligt op Den en Rust begraven.


Jkvr. Marguérite Marie Mathilde Octavie Ghislaine Bosch van Drakestein. Geboren 5 mei 1915 en overleden 2 oktober 2003. Zij werd 88 jaar oud. Constant Wilhelm Baron van Boetzelaear van Asperen. Geboren 22 juni 1915 en overleden 28 juli 1996. Hij werd 81 jaar oud. Coenraad Carel Vincent Baron van Boetzelaer. Geboren 1 maart 1948 en overleden op 11 maart 1950. Hij werd 2 jaar oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 932837.Jkvr. Marguérite Marie Mathilde Octavie Ghislaine Bosch van Drakestein. Geboren 5 mei 1915 en overleden 2 oktober 2003. Zij werd 88 jaar oud. Constant Wilhelm Baron van Boetzelaear van Asperen. Geboren 22 juni 1915 en overleden 28 juli 1996. Hij werd 81 jaar oud. Coenraad Carel Vincent Baron van Boetzelaer. Geboren 1 maart 1948 en overleden op 11 maart 1950. Hij werd 2 jaar oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 932837.Jkvr. Marguérite Marie Mathilde Octavie Ghislaine Bosch van Drakestein. Geboren 5 mei 1915 en overleden 2 oktober 2003. Zij werd 88 jaar oud. Constant Wilhelm Baron van Boetzelaear van Asperen. Geboren 22 juni 1915 en overleden 28 juli 1996. Hij werd 81 jaar oud. Coenraad Carel Vincent Baron van Boetzelaer. Geboren 1 maart 1948 en overleden op 11 maart 1950. Hij werd 2 jaar oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 932837.Begraafplaats Sint Barbara (Utrecht)


Graven op begraafplaats St. Barbara te Utrecht. Bron: Wikipedia.Begraafplaats St. Barbara is een rooms-katholieke begraafplaats in Utrecht, gelegen aan de Prinsesselaan 2. Hier liggen familieleden van Bosch (van Oud-Amelisweerd) begraven.

Voorgeschiedenis

Vanaf de Reformatie (omstreeks 1575) was er in de stad Utrecht lange tijd geen nieuwe rooms-katholieke begraafplaats meer geopend.

Graven op begraafplaats St. Barbara te Utrecht. Bron: Wikipedia.Graven op begraafplaats St. Barbara te Utrecht. Bron: Wikipedia.
De eerste nieuwe ontstond rond 1818 in de parochie Buiten Wittevrouwen aan de nabijgelegen Biltstraat ter hoogte van de (latere maar inmiddels verdwenen) Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk. Vanaf 1861 bleek onder meer dat het gemeentebestuur 
in eerste instantie geen toestemming wilde verlenen om deze begraafplaats uit te breiden mede vanwege stadsuitbreiding. Tien jaar later werd na diverse onenigheden uiteindelijk grond aangekocht aan de Prinsesselaan voor een nieuwe en grotere rooms-katholieke begraafplaats onder voorwaarde dat de oude begraafplaats op termijn geruimd werd. De oude begraafplaats werd in 1875 gesloten en tussen circa 1892 en 1900 geruimd.


       

Bidprent van Jkvr. Johanna Ida Maria Catharine Bosch van Oud-Amelisweerd (1893-1966) (1). Bron: archief SHH.Bidprent van Jkvr. Johanna Ida Maria Catharine Bosch van Oud-Amelisweerd (1893-1966) (1). Bron: archief SHH.


Bidprent van Jkvr. Johanna Ida Maria Catharine Bosch van Oud-Amelisweerd (1893-1966) (2). Bron: archief SHH.Bidprent van Jkvr. Johanna Ida Maria Catharine Bosch van Oud-Amelisweerd (1893-1966) (2). Bron: archief SHH.


     


Ontwerp en inwijding 

De inwijding van de nieuwe begraafplaats aan de Prinsesselaan vond plaats op 30 april 1875. 
De begraafplaats kreeg de naam Sint-Barbara, genoemd naar de beschermheilige van de stervenden en beschermster tegen een onvoorziene dood. Het ontwerp voor de begraafplaats is van Alfred Tepe. 
Er bevinden zich een groot aantal priestergraven en de grafkelders van de aartsbisschoppen van aartsbisdom Utrecht. Op de begraafplaats staat een neogotische kapel, die ook door Tepe werd ontworpen. Bron: Wikipedia Begraafplaats Sint Barbara (Utrecht)

1.   Jhr. Wilhelmus Johannes Marie Bosch van Oud-Amelisweerd. Geboren 22 mei 1829 te Utrecht, Utrecht en overleden 29 augustus 1899 te Utrecht, Utrecht. Hij werd 74 jaar oud.         
2.   A.C. van de Poll. Geboren 8 augustus 1833 te Amsterdam, Noord-Holland en overleden 17 december 1916, Utrecht, Utrecht. Zij werd 83 jaar oud. 
3.   Jkvr. Maria Antonia Catharina Geraldina Bosch van Oud Amelisweerd. Geboren 1 mei 1900 te Amsterdam, Noord-Holland en overleden op 7 oktober 1988. Zij werd 88 jaar oud.
4.  Jkvr. Marie Therese Bosch van Oud Amelisweerd. Geboren op 26 april 1898 te Utrecht, Utrecht en overleden op 10 mei 1968 te Utrecht, Utrecht. Zij werd 70 jaar oud.
5.   Jhr. Felix Hubert Maria Michiels van Kessenich. Geboren op 20 oktober 1895 te Meerssen, Limburg en overleden 30 december 1974 te Utrecht, Utrecht. Hij werd jaar 79 jaar oud.
6.  Jhr. Willem Louis Gerard Marie Bosch van Oud-Amelisweerd. Geboren 19 augustus 1902 te Amsterdam, Noord-Holland en overleden 26 november 198 te Utrecht, Utrecht. Hij werd 78 jaar oud.        
7.   A. van der Panne. Overleden 27 juli 2000.Er liggen 7 familieleden afkomstig uit de uitgestorven tak familie Bosch/Bosch van Oud-Amelisweerd op deze begraafplaats begraven. Foto's: Online-begraafplaatsen.nl. • 00271229
 • 00291157
 • 00300400 

E-mailen
Info