Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Bosch van Drakestein - Begraafplaatsen

Schilderij van Theodor van Thulden ('s-Hertogenbosch 1606-1669) genaamd: 'De berouwvolle Maria Magdalena'. Herkomst Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1771-1834), burgemeester van Utrecht, van wie na zijn dood verworven door Andries Jan Jacob Baron des Tombe (1787-1845), luitenant-generaal te Maastricht; door fatsoen in 1856 via Barones des Tombe naar Henriette Josephine Jacqueline Barones Bosch van Drakestein (1801-1878), en door afstamming naar haar zoon Charles Frédéric Louis Baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky (1834-1890); vandaar door fatsoenlijk naar het huidige gezinslid. Dit tot nu toe ongepubliceerde schilderij van Theodor van Thulden was in het bezit van twee belangrijke Nederlandse adellijke families, des Tombe en Bosch van Drakestein. De opvallende voorstelling van de berouwvolle Sint Magdalena is een prachtig voorbeeld van Van Thulden's talent. De compositie weerspiegelt de invloed van Peter Paul Rubens, wiens stijl een sterke impact had op de kunstenaar en aan wie hij motieven zoals het heden ontleende. Theodor van Thulden emigreerde vanuit de Noordelijke Nederlanden en vestigde zich in Antwerpen waar hij zich specialiseerde in historiestukken en mythologische kunstwerken. In 1639 en 1640 was hij deken van het Antwerpse Sint-Lucasgilde. In 1644 keerde hij terug naar zijn geboorteplaats 's-Hertogenbosch, waar hij een meer persoonlijke stijl ontwikkelde. Van Thulden verdiepte zich in het portretgenre en schilderde groepsportretten van belangrijke families, evenals enkele historische allegorieën voor onder meer het stadhuis van 's-Hertogenbosch. Bron: Christies.com.Plekken in Nederland waar familieleden Bosch van Drakestein begraven liggen. Een overzicht van alle bekende begraafplaatsen waar familieleden hun laatste rustplaats vonden.Begraafplaats Soestbergen

Gansstraat 167 te Utrecht, Tolsteeg

Op begraafplaats Soestbergen Gansstraat 167 te Utrecht Tolsteeg is in de Taart of Rotonde van Zocher (tuinarchitect) in Graf 21 Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein en zijn vrouw Henriëtta Hoffman bijgezet. Op begraafplaats Soestbergen Gansstraat 167 te Utrecht Tolsteeg is in de Taart of Rotonde van Zocher (tuinarchitect) in Graf 21 Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein en zijn vrouw Henriëtta Hoffman bijgezet.Op de site "Online-begraafplaatsen.nl" kwam onze stichting er recentelijk erachter dat jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein op begraafplaats Soestbergen in een familiegraf is bijgezet na zijn overlijden in april 1834.

Op 3 januari 1840 werd zijn echtgenote Henriëtte Hofmann bijgezet in Graf 21 in de Taart of Rotonde van Zocher (tuinarchitect).


In januari 1835 kwamen alle 8 kinderen en neef, schoonzonen en dochters van Jhr. Paul Bosch van Drakestein (1771-1834) bij elkaar ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerard Hendrik Stevens om de nalatenschap officieel te regelen. Waaronder landgoederen Nieuw-Amelisweerd, Oud-Amelisweerd, Drakestein en ambachtsheerlijkheden Reijerscop-Creuningen en De Vuursche tezamen met hofstede Chartroise en vele andere onroerende goederen en vastgoed werden onder de erfgenamen verdeeld. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4. In januari 1835 kwamen alle 8 kinderen en neef, schoonzonen en dochters van Jhr. Paul Bosch van Drakestein (1771-1834) bij elkaar ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerard Hendrik Stevens om de nalatenschap officieel te regelen. Waaronder landgoederen Nieuw-Amelisweerd, Oud-Amelisweerd, Drakestein en ambachtsheerlijkheden Reijerscop-Creuningen en De Vuursche tezamen met hofstede Chartroise en vele andere onroerende goederen en vastgoed werden onder de erfgenamen verdeeld. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4.


     


 


Disclaimer: in de loop van de tijd werden graven geruimd doordat familielijnen uitsterven. Rechthebbende op een graf niet meer te vinden zijn. Of omdat de grafrechten zijn verlopen.

Bij het overschrijven van een grafregister afkomstig van Het Utrechts Archief uit archieftoegang: 1376. Zijn begraven of bijgezette familieleden in een graf uit zo'n register vermeld. In kolom 'Aanmerking' wordt vermeld wat er met een stoffelijk overschot gebeurt is in de loop van de tijd.

In diverse registers heeft de stichting geprobeerd de kolom 'aanmerkingen' over te nemen.  In deze kolom staat vermeld of een stoffelijk overschot geruimd is. In verband met de gemoeide tijd is er meestal niet gekozen om 'aanmerkingen' over te nemen. Wat dus niet wil zeggen dat een persoon er nog wel of niet in een graf aanwezig kan zijn. 

Bedenk dus dat als u opzoek bent naar een persoon. Die vermeld staat in de tabel. Dat hij of zij geruimd kan zijn ofwel er nog zou kunnen liggen of zijn bijgezet.

De stichting is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen voervloeiend uit een overschreven register. Als u verdere informatie wil. Bekijk de registers op de studiezaal van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade 199-201 te Utrecht in toegang: 1376, of zoek voor de vier begraafplaatsen van de gemeente Utrecht naar een persoon via: Grafzoeken.nl of neem contact op met de gemeente Utrecht.

Registers zijn niet op de website van het Het Utrecht Archief in te zien vanwege de AVG en/of eventuele rechthebbende op een graf die nog zouden kunnen leven en in de registers vermeld zouden kunnen zijn.

De stichting heeft bij het overschrijven rekening gehouden met het eventueel nog in leven zijn van rechthebbende op een graf.


           

Op begraafplaats Soestbergen Gansstraat 167 te Utrecht Tolsteeg is in de Taart of Rotonde van Zocher (tuinarchitect) in Graf 21 Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein en zijn vrouw Henriëtta Hoffman bijgezet. Op begraafplaats Soestbergen Gansstraat 167 te Utrecht Tolsteeg is in de Taart of Rotonde van Zocher (tuinarchitect) in Graf 21 Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein en zijn vrouw Henriëtta Hoffman bijgezet.Begraafplaats Soestbergen te Utrecht is in 1829 aangelegd middels een besluit van Koning Willem I, die in heel Nederland liet verordenen dat overledenen niet meer in de kerk begraven mochten worden. Na dit besluit werd net buiten de vele steden en dorpen een begraafplaats aangelegd.

Bij de aanleg van Soestbergen moest een deel van het Houtense Zandpad een stukje verlegd worden in oostelijke richting. De begraafplaats is aangelegd op grond van de vroegere tuin van Landgoed Soestbergen. De begraafplaats was de eerste gemeentelijk openbare begraafplaats door de gemeente Utrecht aangelegd vanaf 1829.

Bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Utrecht werd rond 1930 de naam en volgorde van de Utrechtse begraafplaatsen vastgesteld. Soestbergen was dus de eerste Algemene begraafplaats, begraafplaats Kovelswade de tweede Algemene begraafplaats aangelegd in 1900-1901.

Begraafplaats Tolsteeg de derde Algemene begraafplaats aangelegd in 1930. Als laatste de vierde Algemene begraafplaats Daelwijk gelegen in Utrecht Overvecht, aangelegd in de jaren zestig van de twintigste eeuw.

Begraafplaatsen Soestbergen, Kovelswade en Tolsteeg zijn allen aan de oostelijke en zuidelijke kant van Utrecht aangelegd (rondom de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch, Utrecht-Arnhem, Waterlinieweg, Gansstraat en Koningsweg).

In de jaren die volgden werden andere familieleden van Henriëtte Hofmann bijgezet in het graf. Volgens het grafregister is het familiegraf vanaf 18 augustus 1877 voor onbepaalde tijd gesloten. De volgende familieleden Bosch van Drakestein en Hofmann zijn in het graf bijgezet:


Op begraafplaats Soestbergen Gansstraat 167 te Utrecht Tolsteeg is in de Taart of Rotonde van Zocher (tuinarchitect) in Graf 21 Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein en zijn vrouw Henriëtta Hoffman bijgezet. Op begraafplaats Soestbergen Gansstraat 167 te Utrecht Tolsteeg is in de Taart of Rotonde van Zocher (tuinarchitect) in Graf 21 Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein en zijn vrouw Henriëtta Hoffman bijgezet.1. Begraven: 1832-08-28 J.C. Hofmann, 

2. Begraven: 1834-04-22 P.W. Bosch van Drakestein, 

3.   Begraven: 1835-05-24 H.H. Hofmann, 

4. Begraven: 1837-05-16 J.A. Hofmann, 

5. Begraven: 1840-01-03 H. Hofmann Wed. P.W. Bosch van Drakestein, 

6. Begraven: 1847-11-11 H.P. Hofmann Wed. C.F. van Aken, 

7. Begraven: 1858-08-28 C. Hofmann.

Rechthebbende op graf 21: jhr. Willem (koper) Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd.

Bron: Het Utrechts Archief Archief 1376, 88.


OP donderdag 16 december van het jaar 1841 bij besluit van burgemeester en wethouder der gemeente Utrecht, werd besloten dat jhr. Willem Bosch van Drakestein, familioudste voor ƒ. 30,- een familiegrafkelder kocht in de rotonde van Zocher op de nieuwe gemeentelijke begraafplaats van Utrecht met grafnummer 21. Bron: 1294. OP donderdag 16 december van het jaar 1841 bij besluit van burgemeester en wethouder der gemeente Utrecht, werd besloten dat jhr. Willem Bosch van Drakestein, familioudste voor ƒ. 30,- een familiegrafkelder kocht in de rotonde van Zocher op de nieuwe gemeentelijke begraafplaats van Utrecht met grafnummer 21. Bron: 1294.


      

Origineel portret van Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1771-1834) in 1830. Geschilderd door de Utrechtse portretschilder Jan Lodewijk Jonxis (1789-1866). Portret bevindt zich in particulier bezit in Bussum (Noord-Holland). Origineel portret van Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1771-1834) in 1830. Geschilderd door de Utrechtse portretschilder Jan Lodewijk Jonxis (1789-1866). Portret bevindt zich in particulier bezit in Bussum (Noord-Holland).


Origineel portret van Henriëtte Hofmann (1775-1839) in ca. 1820. Portret bevindt zich in particulier bezit in Den Haag (Zuid-Holland). Origineel portret van Henriëtte Hofmann (1775-1839) in ca. 1820. Portret bevindt zich in particulier bezit in Den Haag (Zuid-Holland).


       

Familiewapen van Bosch met in het Latijns 'Virtute Et Labore', wat vertaald 'deugd door Arbeid' betekend. Bron: HUA, 26, 587. Familiewapen van Bosch met in het Latijns 'Virtute Et Labore', wat vertaald 'deugd door Arbeid' betekend. Bron: HUA, 26, 587.


Geopende testament ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerardus Henricus Stevens in mei 1834 in het nabij zijn van alle 8 kinderen, echtgenote en neef. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3636. Geopende testament ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerardus Henricus Stevens in mei 1834 in het nabij zijn van alle 8 kinderen, echtgenote en neef. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3636.


         

Een portret van een jonge man uit de familie Bosch. Getekend door Antonie Johannes Groeneveldt (1824-1883). Bron: Universiteitsbibliotheek Leiden, Wikimedia Commons. Een portret van een jonge man uit de familie Bosch. Getekend door Antonie Johannes Groeneveldt (1824-1883). Bron: Universiteitsbibliotheek Leiden, Wikimedia Commons.


Gezicht op het huis Soestbergen aan de Gansstraat te Utrecht in 1729. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 37943. Gezicht op het huis Soestbergen aan de Gansstraat te Utrecht in 1729. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 37943.


In hemelsblauwe zonnige dag in juni 2012 op begraafplaats Soestbergen. Foto: Onderwijsgek, Wikimedia Commons. In hemelsblauwe zonnige dag in juni 2012 op begraafplaats Soestbergen. Foto: Onderwijsgek, Wikimedia Commons.


Huis Soestbergen aan de Gansstraat te Utrecht in januari 1966 naar een foto van G.J. Dukker. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 103.501. Huis Soestbergen aan de Gansstraat te Utrecht in januari 1966 naar een foto van G.J. Dukker. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 103.501.


Gezicht op de Eerste Algemene Begraafplaats Soestbergen aan de Gansstraat te Utrecht met op de achtergrond de rotonde in de periode 1870-1874 naar een tekening van R. Geissler. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 38443. Gezicht op de Eerste Algemene Begraafplaats Soestbergen aan de Gansstraat te Utrecht met op de achtergrond de rotonde in de periode 1870-1874 naar een tekening van R. Geissler. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 38443.


Luchtfoto van de 1e Algemene Begraafplaats Soestbergen (Gansstraat) te Utrecht, uit het noordoosten. Links de Oosterspoorweg en op de achtergrond de wijk Tolsteeg in 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85358. Luchtfoto van de 1e Algemene Begraafplaats Soestbergen (Gansstraat) te Utrecht, uit het noordoosten. Links de Oosterspoorweg en op de achtergrond de wijk Tolsteeg in 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85358.


Gezicht op de achtergevel van het kantoor Algemene Begraafplaatsen (Gansstraat 165-169, huis Soestbergen) te Utrecht in 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 813568. Gezicht op de achtergevel van het kantoor Algemene Begraafplaatsen (Gansstraat 165-169, huis Soestbergen) te Utrecht in 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 813568.


Luchtfoto van de 2e Algemene Begraafplaats Kovelswade (Koningsweg) te Utrecht, uit het zuidoosten; op de voorgrond het verdedigingswerk Lunet 2 in het midden de spoorlijnen Utrecht-Arnhem en Utrecht-'s-Hertogenbosch op 29 mei 2009., Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 802481. Luchtfoto van de 2e Algemene Begraafplaats Kovelswade (Koningsweg) te Utrecht, uit het zuidoosten; op de voorgrond het verdedigingswerk Lunet 2 in het midden de spoorlijnen Utrecht-Arnhem en Utrecht-'s-Hertogenbosch op 29 mei 2009., Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 802481.Familiegraf Van Schermbeek (notarissen) op Soestbergen

Zerk boven het familiegraf van de Utrechtse notarisfamilie Van Schermbeek op de Ring of Rotonde van Zocher op begraafplaats Soestbergen te Utrecht - Tolsteeg. Foto: Online-begraafplaatsen.nl. Zerk boven het familiegraf van de Utrechtse notarisfamilie Van Schermbeek op de Ring of Rotonde van Zocher op begraafplaats Soestbergen te Utrecht - Tolsteeg. Foto: Online-begraafplaatsen.nl.Familiegraf aangekocht door Pieter Adriaan van Schermbeek, wed, J.J. Rossum

Johannes Cornelis van Schermbeek


Gezicht in de Ganssteeg te Utrecht met rechts het huis Soestbergen en op de voorgrond vermoedelijk het bijbehorende koetshuis en links een gedeelte van de herberg De Burger, uit het noordwesten. De straatnaam Ganssteeg is in 1891 gewijzigd in Gansstraat in 1753. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 38594. Gezicht in de Ganssteeg te Utrecht met rechts het huis Soestbergen en op de voorgrond vermoedelijk het bijbehorende koetshuis en links een gedeelte van de herberg De Burger, uit het noordwesten. De straatnaam Ganssteeg is in 1891 gewijzigd in Gansstraat in 1753. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 38594.


       


Naam

Bijgezet

Geboren

Overleden

Leeftijd

Aanmerking

1.

H.J. Cella wed. A. van Schermbeek

Di. 01-061830

-

-

-

-

2.

G. Rentink

Do. 14-03-1833

-

-

-


3.

C.W. van Schermbeek

Vr. 23-08-1833

-

-

-


4.

Pieter Adriaan van Schermbeek

Ma. 26-08-1833

-

-

-


5.

P. A. van Schermbeek

Vr. 26-05-1837

-

-

-


6.

H.W. van Schermbeek

Wo. 06-12-1837

-

-

-

-

7.

H.J. van Schermbeek, wed.b F. van Hell

Za. 19-02-1848

-

-

-

-

8.

K.H. van Schermbeek

Do. 14-03.1850

-

-

-

-

9.

J.J. Ross, wed. P.A. van Schermbeek

Ma. 29-09-1851

-

-

-

-

10.

P.A. van Schermbeek

Ma. 25-06-1855

-

-

-

-

11.

E.W. van Schermbeek

Za. 05-03-1859

-

-

-

-

12.

C.A. Bergsma

Ma. 27-06-1859

-

-

-

-

13.

J.M. Branter, wed. H.E. van Schermbeek

Ma. 18-06-1860

-

-

-

-

14.

Doodgeboren kind W.E. van Schermbeek

Ma. 18-06-1860

-

-

-

-

15.

E.W. van Schermbeek

Ma. 10-12-1860

-

-

-

-

16.

H.W.J. Stoll

Vr. 27-12-1861

-

-

-

-

17.

P.J. van Schermbeek

Wo. 24-02-1875

-

-

-

-

18.

J.F. van Schermbeek, wed. D.C.A. Bergsma

Ma. 08-05-1875

-

-

-

-

19.

M.P.A. van Schermbeek

Di. 06-05-1879

-

-

-

-

20.

D.F.A. van Schermbeek

Do. 05-01-1882

-

-

-

-

21.

J.H. van Schermbeek

Wo. 12-04-1882

-

-

-

-

22.

S.J.S. de Jongh, wed. J.W. van Schermbeek (89 jaren)

Vr. 10-02-1899

-

-

-

Vol

      

Familiegraven in de Ring of Rotonde van architect Zocher op begraafplaats Soestbergen te Utrecht in 2019 (1). Foto: Sander van Scherpenzeel. Familiegraven in de Ring of Rotonde van architect Zocher op begraafplaats Soestbergen te Utrecht in 2019 (1). Foto: Sander van Scherpenzeel.Disclaimer: in de loop van de tijd werden graven geruimd doordat familielijnen uitsterven. Rechthebbende op een graf niet meer te vinden zijn. Of omdat de grafrechten zijn verlopen.

Bij het overschrijven van een grafregister afkomstig van Het Utrechts Archief uit archieftoegang: 1376. Zijn begraven of bijgezette familieleden in een graf uit zo'n register vermeld. In kolom 'Aanmerking' wordt vermeld wat er met een stoffelijk overschot gebeurt is in de loop van de tijd.

In diverse registers heeft de stichting geprobeerd de kolom 'aanmerkingen' over te nemen.  In deze kolom staat vermeld of een stoffelijk overschot geruimd is. In verband met de gemoeide tijd is er meestal niet gekozen om 'aanmerkingen' over te nemen. Wat dus niet wil zeggen dat een persoon er nog wel of niet in een graf aanwezig kan zijn.

Bedenk dus dat als u opzoek bent naar een persoon. Die vermeld staat in de tabel. Dat hij of zij geruimd kan zijn ofwel er nog zou kunnen liggen of zijn bijgezet.

De stichting is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen voervloeiend uit een overschreven register. Als u verdere informatie wil. Bekijk de registers op de studiezaal van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade 199-201 te Utrecht in toegang: 1376, of zoek voor de vier begraafplaatsen van de gemeente Utrecht naar een persoon via: Grafzoeken.nl of neem contact op met de gemeente Utrecht.

Registers zijn niet op de website van het Het Utrecht Archief in te zien vanwege de AVG en/of eventuele rechthebbende op een graf die nog zouden kunnen leven en in de registers vermeld zouden kunnen zijn.

De stichting heeft bij het overschrijven rekening gehouden met het eventueel nog in leven zijn van rechthebbende op een graf.


        

Plattegrond van de rotonde (een cirkelvormige heuvel met grafkelders), van architect Zocher, met vermelding van de kelders in eigendom van de gemeente uit 1895. Zijaanzicht van de heuvel met de grafkelders. Bron: Het Utrechts Archief, 1007-2, 8542-a, Plattegrond van de rotonde (een cirkelvormige heuvel met grafkelders), van architect Zocher, met vermelding van de kelders in eigendom van de gemeente uit 1895. Zijaanzicht van de heuvel met de grafkelders. Bron: Het Utrechts Archief, 1007-2, 8542-a,


Gezicht in de Ganssteeg te Utrecht met links de herberg De Burger en rechts de tuinmuur van het huis Soestbergen naar een tekening van J. Hiltrop. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 38209. Gezicht in de Ganssteeg te Utrecht met links de herberg De Burger en rechts de tuinmuur van het huis Soestbergen naar een tekening van J. Hiltrop. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 38209.


Plattegrond van de rotonde (een cirkelvormige heuvel met grafkelders), van architect Zocher, met vermelding van de kelders in eigendom van de gemeente uit 1895. Bovenaanzicht van de heuvel met de grafkelders. Bron: Het Utrechts Archief, 1007-2, 8542-a. Plattegrond van de rotonde (een cirkelvormige heuvel met grafkelders), van architect Zocher, met vermelding van de kelders in eigendom van de gemeente uit 1895. Bovenaanzicht van de heuvel met de grafkelders. Bron: Het Utrechts Archief, 1007-2, 8542-a.


  

 Familiegraf Hendrik van Ommeren (notaris)

Begraafplaats Soestbergen

Rotonde of Ring van Zocher, rij nr. 3, nr. 17

Familiegraf van notaris Hendrik van Ommeren op begraafplaats Soestbergen in de Ring- of Rotonde van Zocher in februari 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel. Familiegraf van notaris Hendrik van Ommeren op begraafplaats Soestbergen in de Ring- of Rotonde van Zocher in februari 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.Familiegraf aangekocht door Hendrik van Ommeren.

Bij besluit van den Raad der gemeente UTRECHT van den 15 Juni 1911 is het eigendomsrecht op deze grafstede vervallen verklaard. Ruimte voor +/- 12 lijken.


Familiegraven in de Ring of Rotonde van architect Zocher op begraafplaats Soestbergen te Utrecht in 2019 (2). Foto: Sander van Scherpenzeel. Familiegraven in de Ring of Rotonde van architect Zocher op begraafplaats Soestbergen te Utrecht in 2019 (2). Foto: Sander van Scherpenzeel.


           


Naam

Bijgezet

Geboren

Overleden

Leeftijd

1.

A.A. Asschenberg

Wo. 08-02-1832

-

-

-

2.

A.S.H. Rocber, wed. W.H. Rochot

Di. 25-11-1834

-

-

-

3.

M. Buddingh, hr. J.B.W. Veppenburg

Di. 21-04-1835

-

-

-

4.

R. van Ommeren

Do. 14-05-1835

-

-

-

5.

G. Broers

Ma. 06-07-1835

-

-

-

6.

S. Kemp

Di. 11-08-1835

-

-

-

7.

A.E. Vernede

Za. 17-12-1836

-

-

-

8.

E.S. Amersfoort, wed. N. Asschenberg

Vr. 24-02-1837

-

-

-

9.

J.F. van Bolhuis

Wo. 14-06-1837

-

-

-

10.

Doodgeborenkind van H.J. Broers

Wo. 30-01-1850

-

-

-

11.

H. van Ommeren

Do. 10-10-1850

-

-

-

12.

H.H.C. van Kesteren, wed. H. van Ommeren

Di. 11-10-1864

-

-

-

      

Gezicht op de door J.D. Zocher ontworpen grafheuvel op de 1e Algemene Begraafplaats Soestbergen (Gansstraat) te Utrecht op dinsdag 24 september 1991. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 19311. Gezicht op de door J.D. Zocher ontworpen grafheuvel op de 1e Algemene Begraafplaats Soestbergen (Gansstraat) te Utrecht op dinsdag 24 september 1991. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 19311.


       


Disclaimer: in de loop van de tijd werden graven geruimd doordat familielijnen uitsterven. Rechthebbende op een graf niet meer te vinden zijn. Of omdat de grafrechten zijn verlopen.

Bij het overschrijven van een grafregister afkomstig van Het Utrechts Archief uit archieftoegang: 1376. Zijn begraven of bijgezette familieleden in een graf uit zo'n register vermeld. In kolom 'Aanmerking' wordt vermeld wat er met een stoffelijk overschot gebeurt is in de loop van de tijd.

In diverse registers heeft de stichting geprobeerd de kolom 'aanmerkingen' over te nemen.  In deze kolom staat vermeld of een stoffelijk overschot geruimd is. In verband met de gemoeide tijd is er meestal niet gekozen om 'aanmerkingen' over te nemen. Wat dus niet wil zeggen dat een persoon er nog wel of niet in een graf aanwezig kan zijn.

Bedenk dus dat als u opzoek bent naar een persoon. Die vermeld staat in de tabel. Dat hij of zij geruimd kan zijn ofwel er nog zou kunnen liggen of zijn bijgezet.

De stichting is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen voervloeiend uit een overschreven register. Als u verdere informatie wil. Bekijk de registers op de studiezaal van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade 199-201 te Utrecht in toegang: 1376, of zoek voor de vier begraafplaatsen van de gemeente Utrecht naar een persoon via: Grafzoeken.nl of neem contact op met de gemeente Utrecht.

Registers zijn niet op de website van het Het Utrecht Archief in te zien vanwege de AVG en/of eventuele rechthebbende op een graf die nog zouden kunnen leven en in de registers vermeld zouden kunnen zijn.

De stichting heeft bij het overschrijven rekening gehouden met het eventueel nog in leven zijn van rechthebbende op een graf.


   

 Familiegraf Nicolaas Wilhelmus Buddingh

Begraafplaats Soestbergen

Rotonde of Ring van Zocher, rij nr. 1, nr. 33

Portret van Nicolaas Wilhelmus Buddingh, notaris, schout en gadermeester (belastinginner) van De Vuursche te Baarn (1749-1835) en zijn echtgenote Anna van Royen (1754-1790) in 1790. Geschilderd door Christiaan van Geelen sr. (Utrecht 1755 - 1824 Utrecht). Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein was de buurman en Nico en tevens goede vriend. Paul deed graag zaken bij hem. Zoals het regelen van familie aangelegenheden en het vastleggen van aankopen van vast- en onroerend goed. Bron: Centraal Museum Utrecht. Portret van Nicolaas Wilhelmus Buddingh, notaris, schout en gadermeester (belastinginner) van De Vuursche te Baarn (1749-1835) en zijn echtgenote Anna van Royen (1754-1790) in 1790. Geschilderd door Christiaan van Geelen sr. (Utrecht 1755 - 1824 Utrecht). Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein was de buurman en Nico en tevens goede vriend. Paul deed graag zaken bij hem. Zoals het regelen van familie aangelegenheden en het vastleggen van aankopen van vast- en onroerend goed. Bron: Centraal Museum Utrecht.Nicolaas Wilhelmus Buddingh en Jan Gijsbert Buddingh.

Datum aan rechtsovergang zondag 12 juni 1842 erfenis van B.M. de Ree naar N.W. Buddingh.

Datum van rechtsovergang overschrijving nr. 42 van maandag 22 februari 1909 op Johanna Hubertha Beatricie Pellekaan.


Familiegraf van Nicolaas Wilhelmus Buddingh op begraafplaats Soestbergen in de Ring- of Rotonde van Zocher in februari 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel. Familiegraf van Nicolaas Wilhelmus Buddingh op begraafplaats Soestbergen in de Ring- of Rotonde van Zocher in februari 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.


      


Naam

Bijgezet

Geboren

Overleden

Leeftijd

1.

F.S. de Voogt

Vr. 31-07-1835

-

-

-

2.

Nicolaas Wilhelmus (Willem) Buddingh

Wo. 02-12-1835

-

-

-

3.

C.Th.W. de Ree

Ma. 22-08-1836

-

-

-

4.

R.M. de Ree, wed. N.W. Buddingh

Vr. 17-02-1837

-

-

-

5.

M.Y. de Ridder, wed. N.W. de Voogt

Vr. 12-05-1837

-

-

-

6.

G. de Welft, wed. V.J. Kops

Ma. 07-05-1838

-

-

-

7.

J.G. Buddingh

Ma. 21-10-1844

-

-

-


J.J. de Voogt

Wo. 22-01-1845

-

-

-

8.

N.W. Buddingh

Ma. 16-11-1846

-

-

-

9.

doodgeboren kind van N.W. de Voogt

Vr. 07-04-1848

-

-

-

10.

F.W. Buddingh, wed. de Ree

Vr. 23-11-1849

-

-

-

11.

Jan de Voogt

Do. 15-05-1851

-

-

-

12.

W.J. de Voogt

Di. 04-01-1853

-

-

-

13.

J. Buddingh, wed. G. de Voogt

Di. 22-02-1853

-

-

-

14.

N.W. de Voogt

Za. 28-10-1854

-

-

-

15.

B. de Voogt

Vr. 07-3-1862

-

-

-

16.

J.C. Pellekaan, wed. N.W. de Voogt

Ma. 08-05-1865

-

-

-

17.

B.M. Buddingh

Vr. 11-12-1896

-

-

-

18.

M.J.J. Buddingh

Ma. 18-08-1902

-

-

79 jaar (vol)

           

Luchtfoto van de 2e Algemene Begraafplaats Kovelswade (Koningsweg) te Utrecht, uit het zuidoosten; op de voorgrond het verdedigingswerk Lunet 2 in het midden de spoorlijnen Utrecht-Arnhem en Utrecht-'s-Hertogenbosch op 29 mei 2009. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 802481. Luchtfoto van de 2e Algemene Begraafplaats Kovelswade (Koningsweg) te Utrecht, uit het zuidoosten; op de voorgrond het verdedigingswerk Lunet 2 in het midden de spoorlijnen Utrecht-Arnhem en Utrecht-'s-Hertogenbosch op 29 mei 2009. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 802481.


   


Disclaimer: in de loop van de tijd werden graven geruimd doordat familielijnen uitsterven. Rechthebbende op een graf niet meer te vinden zijn. Of omdat de grafrechten zijn verlopen.

Bij het overschrijven van een grafregister afkomstig van Het Utrechts Archief uit archieftoegang: 1376. Zijn begraven of bijgezette familieleden in een graf uit zo'n register vermeld. In kolom 'Aanmerking' wordt vermeld wat er met een stoffelijk overschot gebeurt is in de loop van de tijd.

In diverse registers heeft de stichting geprobeerd de kolom 'aanmerkingen' over te nemen.  In deze kolom staat vermeld of een stoffelijk overschot geruimd is. In verband met de gemoeide tijd is er meestal niet gekozen om 'aanmerkingen' over te nemen. Wat dus niet wil zeggen dat een persoon er nog wel of niet in een graf aanwezig kan zijn.

Bedenk dus dat als u opzoek bent naar een persoon. Die vermeld staat in de tabel. Dat hij of zij geruimd kan zijn ofwel er nog zou kunnen liggen of zijn bijgezet.

De stichting is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen voervloeiend uit een overschreven register. Als u verdere informatie wil. Bekijk de registers op de studiezaal van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade 199-201 te Utrecht in toegang: 1376, of zoek voor de vier begraafplaatsen van de gemeente Utrecht naar een persoon via: Grafzoeken.nl of neem contact op met de gemeente Utrecht.

Registers zijn niet op de website van het Het Utrecht Archief in te zien vanwege de AVG en/of eventuele rechthebbende op een graf die nog zouden kunnen leven en in de registers vermeld zouden kunnen zijn.

De stichting heeft bij het overschrijven rekening gehouden met het eventueel nog in leven zijn van rechthebbende op een graf.


                    

Kadastraal uittreksel van de gemeente Tolsteeg of Kleinkovelswade, sectie A te Utrecht; het terrein tussen de Hoogravenseweg / Vaartsche Rijn / Kromme Rijn / Houtense pad; met weergave van percelen, wegen, watergangen en bebouwing in 1885-1890 (ondersteboven). Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216086. Kadastraal uittreksel van de gemeente Tolsteeg of Kleinkovelswade, sectie A te Utrecht; het terrein tussen de Hoogravenseweg / Vaartsche Rijn / Kromme Rijn / Houtense pad; met weergave van percelen, wegen, watergangen en bebouwing in 1885-1890 (ondersteboven). Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216086.


  

  Familiegraf Barchman Wuytiers

Begraafplaats Soestbergen

Rotonde of Ring van Zocher, rij nr. 1, nr. 41 

Familiewapen van Barchman Wuytiers. Bron: Wikipedia. Familiewapen van Barchman Wuytiers. Bron: Wikipedia.Barchman Wuytiers (ook: Barchman Wuytiers van Vliet) is een uit Amsterdam afkomstige familie waarvan leden sinds 1829 tot de Nederlandse adel behoren en sinds de 21e eeuw ook tot de Belgische adel.

De genoemde Cornelis Gerard werd bij Koninklijk Besluit van 7 juni 1829, net als zijn ongehuwde neef Jan André Barchman Wuytiers (1789-1854), verheven in de Nederlandse adel, met clausule van erkenning; in 1901 lieten twee kleinzonen van de eerstgenoemde in 1829 geadelde onder wijziging van het KB van 1829 de verheffing omzetten in inlijving.

Deze inlijving berust mogelijk op een adelsbesluit van 28 juni 1686 waarbij Keizer Leopold I de titel ridder-baanderheer van het Heilige Roomse Rijk (overdraagbaar op alle afstammelingen die de naam dragen), verlening van vier adellijke kwartieren en machtiging om het predikaat 'Wohlgeboren' te voeren toekende aan Dietericum Wuytiers, heer van de Werve, die stierf zonder nageslacht; daarbij werd hij erkend afstammeling te zijn van het oud-adellijke geslacht Berthout. De ingelijfden zijn overigens geen afstammelingen van de rijksridder, en afstamming uit het geslacht Berthout is niet aangetoond.


Familiegraf Barchman Wuytiers van Vliet in de Ring of Rotonde van Zocher op begraafplaats Soestbergen. Sander van Scherpenzeel. Familiegraf Barchman Wuytiers van Vliet in de Ring of Rotonde van Zocher op begraafplaats Soestbergen. Sander van Scherpenzeel.In 1801 kocht een nazaat, Cornelis Gerard Barchman Wuytiers (1759-1835), de ridderhofstad Huis te Vliet in Lopikerkapel van jhr. J.J. de Geer (1750-1819). Om die reden namen latere nakomelingen de naam Barchman Wuytiers van Vliet aan. In 1902 kwam door huwelijk en vererving ook het landgoed met landhuis Voorn aan de Stadsdam in De Meern in deze familie.

Sinds 1962 wonen geen mannelijke leden van dit geslacht meer in Nederland; het hoofd van de familie verblijft anno 2017 in België en de kinderen van hem, jhr. Eric Barchman Wuytiers van Vliet (1958), onder wie de vermoedelijke opvolger als hoofd van deze familie, hebben zich laten incorporeren in de Belgische adel op basis van het adelsdiploma aan hun voorvader in 1829 verleend.

In 2014 waren er nog zes mannelijke telgen in leven, de laatste geboren in 1992.

Bron: Wikipedia Barchman Wuytiers

  

Schilderij van Willem de Famars Testas in 1863 met erop geportreteerd Jacob Carel Martens (17-1872), gehuwd in 1846 te Utrecht met Johanna Fraçoise Henriette Meertens, Johanna Henriette Antonia Martens (1848-1927(, gehuwd in 1873 te Utrecht met Hendrik Cornelis Johannes Barchman Wuytiers, Suzanna Amalia Martens (1851-1920), gehuwd in 1874 te Utrecht met Jan Willem Antoni Barchman Wuytiers. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Schilderij van Willem de Famars Testas in 1863 met erop geportreteerd Jacob Carel Martens (17-1872), gehuwd in 1846 te Utrecht met Johanna Fraçoise Henriette Meertens, Johanna Henriette Antonia Martens (1848-1927(, gehuwd in 1873 te Utrecht met Hendrik Cornelis Johannes Barchman Wuytiers, Suzanna Amalia Martens (1851-1920), gehuwd in 1874 te Utrecht met Jan Willem Antoni Barchman Wuytiers. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


     


Naam

Bijgezet

Geboren

Overleden

Leeftijd

Aanmerkingen

1.

Johanna Elisabeth op ten Noort, echtgenote van  jhr. Cornelis Gerhard Barchman Wuytiers van Vliet 

Ma. 07-01-1833

-

-

-

Geruimd op 20 februari 1889 ingevolge ... 13 februari 1883 nr. 9.

2.

Jhr. Cornelis Gerhard Barchman Wuytiers van Vliet

Za. 20-06-1835

1759

-

-

"

3.

Jkvr. Henriette Gerhardina Theodora Beatrix Barchman Wuytiers

Wo. 22-012-1841

1800

-

-

"

4.

L.J. Barchman Wuytiers

Ma. 08-11-1852

-

-

-

"

5.

C.J. Barchman Wuytiers

Do. 21-02-1861

-

-

-

"

6.

J.D. Barchman, wed. P. van der Plant

Di. 27-12-1864

-

-

-

14 maart 1916 geruimd volgens besluit 21 februari 1916 nr. 152/55.

7.

H.J.H. Barchman Wuytiers

Za. 31-03-1866

-

-

-

14 maart 1916 geruimd volgens besluit 21 februari 1916 nr. 152/55.

8.

J.W.A. Barchman Wuytiers van Vliet

Wo. 17-10-1866

-

-

-

Geruimd 29 februari 1883 ...

9.

H.J.C. baron van ....

Vr. 26-05-1876

-

-

-

14 maart 1916 geruimd volgens besluit van 21 februari 1916 nr. 152/55.

10.

J.S.L. Barchman Wuytiers, wed, H.J.C. baron van van ...

Wo. 06-02-1878

-

-

-

"

11.

E.C. Barchman Wuytiers

Vr. 18-03-1881

-

-

-

kind

12.

A.E. van Meurs, wed. jhr. M.J.M. Barchman Wuytiers

Wo. 06-12-1893

-

-

-

14 maart 1916 geruimd volgens besluit van 21 februari 1916 nr. 152/55.

13.

jhr. H.C.J. Barchman Wuytiers van Vliet

Za. 10-09-1898

-

-

-

22 november 1927 geruimd volgens besluit van 23 november 1916 nr. 3040/67.

14.

jhr. H.J.M. Barchman Wuytiers van Vliet

Ma. 10-01-1916

-

-

-

(40 jaren)

15.

jkvr. S.A. Martens, gehuwd jhr. J.W.A. Barchman Wuytiers

Do. 18-11-1920

-

-

-

(69 jaren)

16.

jhr. J.W.A. Barchman Wuytiers

Ma. 07-06-1926

-

-

-

(79 jaren)

17.

jkvr. J.H.A. Martens, wed. jhr. H.C.J. Barchman Wuytiers van Vliet

Do. 11-08-1927

-

-

-

(78 jaren) vol

18.

jhr. D. Barchman Wuytiers

Wo. 23-11-1927

-

-

-

(76 jaren)

19.

J.H.B. van Beeck Calkoen, wed. jhr. H.J.M Barchman Wuytiers

Za. 15-11-1952

-

-

-

(74 jaren)

     

Familiewapen van Barchman Wuytiers. Bron: De Hoge Raad van Adel, Nederland. Familiewapen van Barchman Wuytiers. Bron: De Hoge Raad van Adel, Nederland.Familiegraf aangekocht door Jan Willem Anthonie en Jan Hendrik Marie Barchman Wuytiers

Datum der rechtsovergang: jhr. Jan Willem Antonie Barchman Wuytiers op 1 december 1899 - Overschrijving bij besluit van burgemeester en wethouders van 25 november 1898, nr. 408.

Datum der rechtsovergang: 9 december 1927 - Overschrijving bij besluit van 25 november 1927 nr. 5003/176.

Bron: Het Utrechts Archief, 1376, 88.


       


Disclaimer: in de loop van de tijd werden graven geruimd doordat familielijnen uitsterven. Rechthebbende op een graf niet meer te vinden zijn. Of omdat de grafrechten zijn verlopen.

Bij het overschrijven van een grafregister afkomstig van Het Utrechts Archief uit archieftoegang: 1376. Zijn begraven of bijgezette familieleden in een graf uit zo'n register vermeld. In kolom 'Aanmerking' wordt vermeld wat er met een stoffelijk overschot gebeurt is in de loop van de tijd.

In diverse registers heeft de stichting geprobeerd de kolom 'aanmerkingen' over te nemen.  In deze kolom staat vermeld of een stoffelijk overschot geruimd is. In verband met de gemoeide tijd is er meestal niet gekozen om 'aanmerkingen' over te nemen. Wat dus niet wil zeggen dat een persoon er nog wel of niet in een graf aanwezig kan zijn.

Bedenk dus dat als u opzoek bent naar een persoon. Die vermeld staat in de tabel. Dat hij of zij geruimd kan zijn ofwel er nog zou kunnen liggen of zijn bijgezet.

De stichting is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen voervloeiend uit een overschreven register. Als u verdere informatie wil. Bekijk de registers op de studiezaal van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade 199-201 te Utrecht in toegang: 1376, of zoek voor de vier begraafplaatsen van de gemeente Utrecht naar een persoon via: Grafzoeken.nl of neem contact op met de gemeente Utrecht.

Registers zijn niet op de website van het Het Utrecht Archief in te zien vanwege de AVG en/of eventuele rechthebbende op een graf die nog zouden kunnen leven en in de registers vermeld zouden kunnen zijn.

De stichting heeft bij het overschrijven rekening gehouden met het eventueel nog in leven zijn van rechthebbende op een graf.


       

Een grafmonument op de 2e Algemene Begraafplaats van Utrecht Kovelswade met een stenen rouwende dame. Op de achtergrond de Rijnspoorweg en de Staatslijn H in augustus 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel. Een grafmonument op de 2e Algemene Begraafplaats van Utrecht Kovelswade met een stenen rouwende dame. Op de achtergrond de Rijnspoorweg en de Staatslijn H in augustus 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.


  

Onze Lieve Vrouwekerkhof (Soest)

Grafmonumenten Onze Lieve Vrouwebegraafplaatsen, foto: 2014, Soesterberg: Kerklaan, coördinaten 52° 7′ NB, 5° 17′ OL, bouw gereed: 1895, Monumentstatus Gemeentelijk monument. Foto: Wikipedia Grafmonumenten Onze Lieve Vrouwekerkhof Grafmonumenten Onze Lieve Vrouwebegraafplaatsen, foto: 2014, Soesterberg: Kerklaan, coördinaten 52° 7′ NB, 5° 17′ OL, bouw gereed: 1895, Monumentstatus Gemeentelijk monument. Foto: Wikipedia Grafmonumenten Onze Lieve VrouwekerkhofHet Onze Lieve Vrouwekerkhof is een gemeentelijk monument aan de Kerkhoflaan achter de Rademakerstraat 75 in Soesterberg in de gemeente Soest in de provincie Utrecht.


Foto van de begraafplaats op de Sterrenberg te Soesterberg in de periode 1880-1900. Met op de foto de diverse grafmonumenten van familie Bosch (Van Drakestein). Met ook het eerste grafmonument uit 1851 van Jan Hendrik Willem Bosch (1799-1851). Neef en 8ste aangenomen zoon va Jhr. Paulus Willem Bosch van Drakestein. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein. Foto van de begraafplaats op de Sterrenberg te Soesterberg in de periode 1880-1900. Met op de foto de diverse grafmonumenten van familie Bosch (Van Drakestein). Met ook het eerste grafmonument uit 1851 van Jan Hendrik Willem Bosch (1799-1851). Neef en 8ste aangenomen zoon va Jhr. Paulus Willem Bosch van Drakestein. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Bosch van Drakenstein

De begraafplaats werd kort na de stichting van de parochie Heilige Carolus Borromeus aangelegd aan de Kerklaan. De grond werd geschonken door mevrouw Bosch van Drakenstein. Zij woonde op het buiten Sterrenburg tussen Zeist en Soesterberg. Voor de familie werden twee velden gereserveerd. Hier werden in de loop der tijd veel familieleden begraven.

De hoofdas van het veld eindigt in een groot kruis op de begraafplaats van pastoor Rademaker. Rademaker was tot 1872 pastoor van de katholieke parochie Carolus Borromeus. De grafmonumenten van de familie Bosch van Drakenstein nemen een opvallende plaats in.

Eerste Wereldoorlog

Op het terrein is een massagraf van Franse burgers die in de Eerste Wereldoorlog waren gevlucht naar gebieden die door de Duitsers waren bezet.

Het hardstenen monument voor de gesneuvelden staat in het midden van het terrein.

Aan weerszijden van het grote kruis liggen platen met de tekst: In Memoriam Aux Refugies Français morts aux Pays-Bas 1914-1918.

Een plaatje met sterren boven een berg op het straatnaambord Sterrenberglaan te Soesterberg op 8 maart 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel. Een plaatje met sterren boven een berg op het straatnaambord Sterrenberglaan te Soesterberg op 8 maart 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Op de platen staan 98 namen vermeld. Daaronder bevinden sinds 1935 ook de resten 21 Franse militairen die tijdens de repatriëring uit Duitse krijgsgevangenkampen, in 1918 en 1919, in Nederland aan de Spaanse griep zijn overleden.

Bron: Wikipedia Onze Lieve Vrouwekerkhof (Soest).


    

Fragment uit de akte van woensdag 23 augustus 1837 waarin jhr. Carel Theodorus Johannes Bosch van Drakestein een stuk van het landgoed de Sterrenberg aan de Heilige Carolus Borromeus Parochie, pastoor Rademaker kocht het stuk van het landgoed voor f. 50-, gulden van Carel Bosch ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerardus Hendrikus Stevens (1). Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U324c031 1837, aktenummer: 10888. Fragment uit de akte van woensdag 23 augustus 1837 waarin jhr. Carel Theodorus Johannes Bosch van Drakestein een stuk van het landgoed de Sterrenberg aan de Heilige Carolus Borromeus Parochie, pastoor Rademaker kocht het stuk van het landgoed voor f. 50-, gulden van Carel Bosch ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerardus Hendrikus Stevens (1). Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U324c031 1837, aktenummer: 10888.


Portret van pastoor Rademaker uit Soesterberg. Portret bevindt zich in de Boromeuskerk. Foto: Sander van Scherpenzeel. Portret van pastoor Rademaker uit Soesterberg. Portret bevindt zich in de Boromeuskerk. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Fragment uit de akte van woensdag 23 augustus 1837 waarin jhr. Carel Theodorus Johannes Bosch van Drakestein een stuk van het landgoed de Sterrenberg aan de Heilige Carolus Borromeus Parochie, pastoor Rademaker kocht het stuk van het landgoed voor f. 50-, gulden van Carel Bosch ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerardus Hendrikus Stevens (1). Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U324c031 1837, aktenummer: 10888. Fragment uit de akte van woensdag 23 augustus 1837 waarin jhr. Carel Theodorus Johannes Bosch van Drakestein een stuk van het landgoed de Sterrenberg aan de Heilige Carolus Borromeus Parochie, pastoor Rademaker kocht het stuk van het landgoed voor f. 50-, gulden van Carel Bosch ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerardus Hendrikus Stevens (1). Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U324c031 1837, aktenummer: 10888.


Huis de Sterrenberg op het gelijknamige landgoed bij Soesterberg. Huis de Sterrenberg op het gelijknamige landgoed bij Soesterberg.


Krantenadvertentie voor de verkoop van 'Eiken-, Berken- en Lezen- Hakhout Drooge Takkebossen, Snoeisel, uitgedunde Sparren voor Rehouten, Slieten, Deksparren, Boonstaken en Brandhout. Alles op Groot- en Klein Drakestein, de Hofsteden De Stulp, De Zevenlinden, Splinterenburg en De Hooge Woning en op Drakenburg onder de Vuursche, de Bilt en Baarn en De Veenhuizen onder Soest. De Perceelen zullen veertein dagen vóór de veiling behoorlijk uitgenummerd te bezichtigen zijn, terwijl nadere inlichtingen en notitiën te bekomen zijn bij J. Veldhuizen, Boschbaas, en den Tuinman op Drakestein aan de Vuursche.' In dit artikel van 29 december 1877 wordt 'De Veenhuizen' genoemd. Bron: Delpher.nl. Krantenadvertentie voor de verkoop van 'Eiken-, Berken- en Lezen- Hakhout Drooge Takkebossen, Snoeisel, uitgedunde Sparren voor Rehouten, Slieten, Deksparren, Boonstaken en Brandhout. Alles op Groot- en Klein Drakestein, de Hofsteden De Stulp, De Zevenlinden, Splinterenburg en De Hooge Woning en op Drakenburg onder de Vuursche, de Bilt en Baarn en De Veenhuizen onder Soest. De Perceelen zullen veertein dagen vóór de veiling behoorlijk uitgenummerd te bezichtigen zijn, terwijl nadere inlichtingen en notitiën te bekomen zijn bij J. Veldhuizen, Boschbaas, en den Tuinman op Drakestein aan de Vuursche.' In dit artikel van 29 december 1877 wordt 'De Veenhuizen' genoemd. Bron: Delpher.nl.


Fragment uit de akte van woensdag 23 augustus 1837 waarin jhr. Carel Theodorus Johannes Bosch van Drakestein een stuk van het landgoed de Sterrenberg aan de Heilige Carolus Borromeus Parochie, pastoor Rademaker kocht het stuk van het landgoed voor f. 50-, gulden van Carel Bosch ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerardus Hendrikus Stevens Handtekening van Carel Bosch van Drakestein, pastoor Rademaker en notaris Stevens. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U324c031 1837, aktenummer: 10888. Fragment uit de akte van woensdag 23 augustus 1837 waarin jhr. Carel Theodorus Johannes Bosch van Drakestein een stuk van het landgoed de Sterrenberg aan de Heilige Carolus Borromeus Parochie, pastoor Rademaker kocht het stuk van het landgoed voor f. 50-, gulden van Carel Bosch ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerardus Hendrikus Stevens Handtekening van Carel Bosch van Drakestein, pastoor Rademaker en notaris Stevens. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U324c031 1837, aktenummer: 10888.


Fragment van akte ten overstaan van de Amersfoortse notaris Cornelis Anthonius van Blaricum op maandag 15 oktober 1906 waarbij jkvr. Pauline Wilhelmine Cecilia Bosch van Drakestein (1839-1918), echtgenote van Henricus Maximiliaan Steenberghe (1835-1900). Gehuwd 29 november 1866 te Utrecht. Dochter van jhr. Johannes Gerardus Bosch van Drakestein (1811-1883) en jkvr. Caroline Wilhelmine Marianne van Hogendorp (1815-1872) bij notarieel beschikking regelde dat de tak Steenberghe tak (Sterrenberg-Reijerscop-Creuningen) en alle overige familieleden Bosch van Drakestein voortaan begraven zouden worden op de Onze Lieve Vrouwekerkhof (Soest) te Soesterberg en Zeist. Oom van Pauline Bosch van Drakestein, Carolus Theodorus Johannes Bosch van Drakestein (1807-1860), overleden in april 1860, gehuwd met Leopoldine Antoinette Steenberghe op 17 juli 1844 te 's-Gravenhage. Enigste geboren zoon jhr. Maximiliaan Elise Charles Bosch van Drakestein (1847-1870), overleden op 23 jarige leeftijd als student in de rechten. Waarop de Sterrenberg en Reijerscop-Creuningen tak zou uitsterven en Pauline Bosch van Drakestein de Sterrenberg en Reijerscop-Creuningen deze tak voortaan voort zou zetten doormiddel te huwe met Henricus Maximiliaan Steenberghe. Bronnen: Het Utrechts Archief, 1294 - Archief Eemland 0083 27 1906 15-06-1906.


         

Op maandag 15 oktober 1906 vond ten overstaan van de Amersfoortse notaris Cornelis Anthonius van Blaricum de vastlegging door jkvr. Paulina Cornelia Wilhelmina Bosch van Drakestein, echtgenote van dhr. Steenberghe. Nicht van jhr. Carolus Theodorus Johannes Bosch van Drakestein, dochter van jhr. Johannes Gerardus Bosch van Drakestein liet bij de notaris vastleggen dat op de begraafplaats van de Heilige Carolus Borromeus een stuk grond voor Paulina Bosch haar familieleden voor altijd in gebruik mocht zijn als familiebegraafplaats in de toekomst. Voor haar directe familieleden, naaste en verre familieleden. Begin van beschrijving van akte. Bron: Archief Eemland, 0083, 27. Op maandag 15 oktober 1906 vond ten overstaan van de Amersfoortse notaris Cornelis Anthonius van Blaricum de vastlegging door jkvr. Paulina Cornelia Wilhelmina Bosch van Drakestein, echtgenote van dhr. Steenberghe. Nicht van jhr. Carolus Theodorus Johannes Bosch van Drakestein, dochter van jhr. Johannes Gerardus Bosch van Drakestein liet bij de notaris vastleggen dat op de begraafplaats van de Heilige Carolus Borromeus een stuk grond voor Paulina Bosch haar familieleden voor altijd in gebruik mocht zijn als familiebegraafplaats in de toekomst. Voor haar directe familieleden, naaste en verre familieleden. Begin van beschrijving van akte. Bron: Archief Eemland, 0083, 27.


Op maandag 15 oktober 1906 vond ten overstaan van de Amersfoortse notaris Cornelis Anthonius van Blaricum de vastlegging door jkvr. Paulina Cornelia Wilhelmina Bosch van Drakestein, echtgenote van dhr. Steenberghe. Nicht van jhr. Carolus Theodorus Johannes Bosch van Drakestein, dochter van jhr. Johannes Gerardus Bosch van Drakestein liet bij de notaris vastleggen dat op de begraafplaats van de Heilige Carolus Borromeus een stuk grond voor Paulina Bosch haar familieleden voor altijd in gebruik mocht zijn als familiebegraafplaats in de toekomst. Voor haar directe familieleden, naaste en verre familieleden. Handtekening van van os jkvr. Paulina Cornelia Wilhelmina Steenberghe - Bosch van Drakestein. Bron: Archief Eemland, 0083, 27. Op maandag 15 oktober 1906 vond ten overstaan van de Amersfoortse notaris Cornelis Anthonius van Blaricum de vastlegging door jkvr. Paulina Cornelia Wilhelmina Bosch van Drakestein, echtgenote van dhr. Steenberghe. Nicht van jhr. Carolus Theodorus Johannes Bosch van Drakestein, dochter van jhr. Johannes Gerardus Bosch van Drakestein liet bij de notaris vastleggen dat op de begraafplaats van de Heilige Carolus Borromeus een stuk grond voor Paulina Bosch haar familieleden voor altijd in gebruik mocht zijn als familiebegraafplaats in de toekomst. Voor haar directe familieleden, naaste en verre familieleden. Handtekening van van os jkvr. Paulina Cornelia Wilhelmina Steenberghe - Bosch van Drakestein. Bron: Archief Eemland, 0083, 27.


                   

Akte van aankoop van onroerend goed waarbij Maxilien Paul Leon Steengberge en Mr. Henri Paul Maurici Steenberghe aan Hendrik Jan Koopmans, Inspecteur der Domeinen te Utrecht, handelende namens de Staa der Nederlanden uit een brief als gegrond van het ministerie van Oorlog een perceel van de familie Steenberghe voor f. 37.500-, een perceel met een groote van 6,6 hectare. Bron: HUA, 1294 9524 1124.2. Akte van aankoop van onroerend goed waarbij Maxilien Paul Leon Steengberge en Mr. Henri Paul Maurici Steenberghe aan Hendrik Jan Koopmans, Inspecteur der Domeinen te Utrecht, handelende namens de Staa der Nederlanden uit een brief als gegrond van het ministerie van Oorlog een perceel van de familie Steenberghe voor f. 37.500-, een perceel met een groote van 6,6 hectare. Bron: HUA, 1294 9524 1124.2.


     

Akte van huwelijke voorwaarden ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerardus Hendrikus Stevens waarbij jhr. Charles Theodorus Johannes Bosch van Drakestein met zijn echtgenote jkvr. Barbara Anetta Cornelia Christine Octavie Volkhemer in ondertrouw is gegaan. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3645. Akte van huwelijke voorwaarden ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerardus Hendrikus Stevens waarbij jhr. Charles Theodorus Johannes Bosch van Drakestein met zijn echtgenote jkvr. Barbara Anetta Cornelia Christine Octavie Volkhemer in ondertrouw is gegaan. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3645.


Akte van huwelijke voorwaarden op 19 april van het jaar 1841 ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerardus Hendrikus Stevens waarbij jhr. Charles Theodorus Johannes Bosch van Drakestein met zijn echtgenote jkvr. Barbara Anetta Cornelia Christine Octavie Volkhemer in ondertrouw is gegaan. Handtekening van Karel en Barbara. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3645. Akte van huwelijke voorwaarden op 19 april van het jaar 1841 ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerardus Hendrikus Stevens waarbij jhr. Charles Theodorus Johannes Bosch van Drakestein met zijn echtgenote jkvr. Barbara Anetta Cornelia Christine Octavie Volkhemer in ondertrouw is gegaan. Handtekening van Karel en Barbara. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3645.


  

Overlijdensadvertentie van jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955). Bron: Delpher.nl. Overlijdensadvertentie van jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955). Bron: Delpher.nl.


Overlijdensadvertentie van jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965). Bron: Delpher.nl. Overlijdensadvertentie van jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965). Bron: Delpher.nl.


Fragment uit een hypotheekakte uit 1931 ten overstaan van de Baarnse notaris Van Ditzhuyzen waarbij jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965) een hypotheek nam ter waarde van f. 130.000-, gulden op zijn net verkregen goederen uit vaders nalatenschap die 20 jaar eerder was overleden jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911). Begin beschrijving van akte. Bron: Archief Eemland, 0718 314. Fragment uit een hypotheekakte uit 1931 ten overstaan van de Baarnse notaris Van Ditzhuyzen waarbij jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965) een hypotheek nam ter waarde van f. 130.000-, gulden op zijn net verkregen goederen uit vaders nalatenschap die 20 jaar eerder was overleden jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911). Begin beschrijving van akte. Bron: Archief Eemland, 0718 314.


Fragment uit een hypotheekakte uit 1931 ten overstaan van de Baarnse notaris Van Ditzhuyzen waarbij jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965) een hypotheek nam ter waarde van f. 130.000-, gulden op zijn net verkregen goederen uit vaders nalatenschap die 20 jaar eerder was overleden jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911). Beschrijving van percelen van landgoed Drakenburg. Bron: Archief Eemland, 0718 314. Fragment uit een hypotheekakte uit 1931 ten overstaan van de Baarnse notaris Van Ditzhuyzen waarbij jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965) een hypotheek nam ter waarde van f. 130.000-, gulden op zijn net verkregen goederen uit vaders nalatenschap die 20 jaar eerder was overleden jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911). Beschrijving van percelen van landgoed Drakenburg. Bron: Archief Eemland, 0718 314.


Bidprentje voor de overleden jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Bron: bossche-encyclopedie.nl. Bidprentje voor de overleden jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Bron: bossche-encyclopedie.nl.


Bidprentje voor de overleden jhr. Johannes Gerardus Bosch van Drakestein. Bron: bossche-encyclopedie.nl. Bidprentje voor de overleden jhr. Johannes Gerardus Bosch van Drakestein. Bron: bossche-encyclopedie.nl.


          

Interieur van het Ziekenhuis St.-Joannes de Deo (Mariaplaats 28) te Utrecht: afbeelding van de plaquette in de hal ter herinnering aan jhr.mr. Frederik Karel Bosch met de tekst Honori et memoriae Frederici Caroli Bosch, iuris consulti Ultraiectensis qui fratribus religiosis a s Ioanne de Deo nuncupatis apud Ultraiectenses XV mill aureorum testamento legavit pius obiit id sextil an MDCCCLXXXXIIII viro bene merenti fratres religiosi titulum et suffragia perpetua. N.B. De vertaling van de tekst luidt: Ter ere en tot aandenken aan de Utrechtse rechtsgeleerde Frederik Karel Bosch, die aan de barmhartige Broeders van St. Joan de Deo te Utrecht vijftien duizend goudstukken bij uiterste wil vermaakt heeft en de 7e augustus 1894 in den Heer ontslapen is. Hun verdienstelijke weldoener wijden de barmhartige broeders deze gedenksteen, zij blijven zijner steeds in hun gebeden gedachtig. Foto uit de periode 1934-1937. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 118682. Interieur van het Ziekenhuis St.-Joannes de Deo (Mariaplaats 28) te Utrecht: afbeelding van de plaquette in de hal ter herinnering aan jhr.mr. Frederik Karel Bosch met de tekst Honori et memoriae Frederici Caroli Bosch, iuris consulti Ultraiectensis qui fratribus religiosis a s Ioanne de Deo nuncupatis apud Ultraiectenses XV mill aureorum testamento legavit pius obiit id sextil an MDCCCLXXXXIIII viro bene merenti fratres religiosi titulum et suffragia perpetua. N.B. De vertaling van de tekst luidt: Ter ere en tot aandenken aan de Utrechtse rechtsgeleerde Frederik Karel Bosch, die aan de barmhartige Broeders van St. Joan de Deo te Utrecht vijftien duizend goudstukken bij uiterste wil vermaakt heeft en de 7e augustus 1894 in den Heer ontslapen is. Hun verdienstelijke weldoener wijden de barmhartige broeders deze gedenksteen, zij blijven zijner steeds in hun gebeden gedachtig. Foto uit de periode 1934-1937. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 118682.


   

Familiebericht van huwen van jhr. Carolus Theodorus Johannes Bosch van Drakestein (1807-1860) (kapitein in dragonders) met zijn echtgenote Barbera Annetta Cornelia Christine Octavie Volkhemer (1820-1822). Dochter van Jan Jurrien Volkhemer (1791-...), Generaal Majoor en Barbe Catherine Philippine Hardy. Bron: Delpher.nl. Familiebericht van huwen van jhr. Carolus Theodorus Johannes Bosch van Drakestein (1807-1860) (kapitein in dragonders) met zijn echtgenote Barbera Annetta Cornelia Christine Octavie Volkhemer (1820-1822). Dochter van Jan Jurrien Volkhemer (1791-...), Generaal Majoor en Barbe Catherine Philippine Hardy. Bron: Delpher.nl.


Familiebericht dat op vrijdag 10 juni 1842 Barbera Annetta Cornelia Christine Octavie Volkhemer (1820-1822) te Maastricht door zenuwkoorts ziekte overleed op 22 jarige leeftijd. Terwijl haar echtgenoot jhr. Carel Theodorus Johannes Bosch van Drakestein als licht bereider der dragonders (paardbereiders) in de garnizoensstad Maastricht gelegerd was in 1841-1842. Maastricht was na 1 januari 1842.nog in een onrustige tijd na de afscheding van België van het Koninkrijk der Nederlanden. Bron: Delpher.nl. Familiebericht dat op vrijdag 10 juni 1842 Barbera Annetta Cornelia Christine Octavie Volkhemer (1820-1822) te Maastricht door zenuwkoorts ziekte overleed op 22 jarige leeftijd. Terwijl haar echtgenoot jhr. Carel Theodorus Johannes Bosch van Drakestein als licht bereider der dragonders (paardbereiders) in de garnizoensstad Maastricht gelegerd was in 1841-1842. Maastricht was na 1 januari 1842.nog in een onrustige tijd na de afscheding van België van het Koninkrijk der Nederlanden. Bron: Delpher.nl.


'Bij besluit van den ho., 56, zijn, op door hen gedaan verzoek, eervol uit den dienst ontslagen de 1ste luitenant jhr. C.T.J. Bosch van Drakestein, van het 4de regiment, ligte dragonders, met toekenning van den rang ritmeester, en de 2de luitenant I.P. de Man, van de 2de regiment infanterie'. Bron: Delpher.nl. 'Bij besluit van den ho., 56, zijn, op door hen gedaan verzoek, eervol uit den dienst ontslagen de 1ste luitenant jhr. C.T.J. Bosch van Drakestein, van het 4de regiment, ligte dragonders, met toekenning van den rang ritmeester, en de 2de luitenant I.P. de Man, van de 2de regiment infanterie'. Bron: Delpher.nl.


Gehuwd ten 's-Gravenhage op 17 juli 1844 dhr. jhr. C.T.J. Bosch van Drakestein en mvr. L.A. Steenberghe. Bron: Delpher.nl. Gehuwd ten 's-Gravenhage op 17 juli 1844 dhr. jhr. C.T.J. Bosch van Drakestein en mvr. L.A. Steenberghe. Bron: Delpher.nl.


'Heden beviel van een welgeschapen ZOON de Hoog Welgeboren Vrouwe L. Bosch van Drakestein, geb. Steenberghe. Op den Huize Oud-Ameliswaard, den 9 Junij 1847, nabij Utrecht'. Bron: Delpher.nl. 'Heden beviel van een welgeschapen ZOON de Hoog Welgeboren Vrouwe L. Bosch van Drakestein, geb. Steenberghe. Op den Huize Oud-Ameliswaard, den 9 Junij 1847, nabij Utrecht'. Bron: Delpher.nl.


Gehuwd H.M. Steenberghe, Kapitein der Artillerie en jkvr. Pauline Cecile Wilhelmine Bosch van Drakestein te Utrecht op donderdag 29 november 1866'. Bron: Delpher.nl. Gehuwd H.M. Steenberghe, Kapitein der Artillerie en jkvr. Pauline Cecile Wilhelmine Bosch van Drakestein te Utrecht op donderdag 29 november 1866'. Bron: Delpher.nl.


Familiebericht van overlijden van Maximiliaan Elize Charles Bosch van Drakestein van Reijerscop-Creuningen (1847-1870) op 23 jarige leeftijd als student in de rechten. Bron: Delpher.nl. Familiebericht van overlijden van Maximiliaan Elize Charles Bosch van Drakestein van Reijerscop-Creuningen (1847-1870) op 23 jarige leeftijd als student in de rechten. Bron: Delpher.nl.


Advertentie van verkopen van grasgewas uit de uiterwaarden van de Bosscherwaarden in Wij bij Duurstede aan de rivier de Lek die eens door grootvader Theodorus Gerardus Bosch waren aangekocht als onroerend goed investering. Die later zijn kleinzoon tussen 1835 en 1860 in bezit had en de Wijk bij Duurstedesen notaris H.J. van Mariënhoff. Bron: Delpher.nl. Advertentie van verkopen van grasgewas uit de uiterwaarden van de Bosscherwaarden in Wij bij Duurstede aan de rivier de Lek die eens door grootvader Theodorus Gerardus Bosch waren aangekocht als onroerend goed investering. Die later zijn kleinzoon tussen 1835 en 1860 in bezit had en de Wijk bij Duurstedesen notaris H.J. van Mariënhoff. Bron: Delpher.nl.


     

Portret van Frédéric François Steenberghe, heer Reijerscop-Creuningen Foto is digitaal gereconstrueerd. Bron: uit particulier bezit. Portret van Frédéric François Steenberghe, heer Reijerscop-Creuningen Foto is digitaal gereconstrueerd. Bron: uit particulier bezit.Leopoldine Antoinette Steenberghe (1828-1882)

Boedelscheiding na overlijden van Leopoldine Antoinette Steenberghe (1828-1882) vond plaats te 's-Gravenhage ten overstaan van notaris Pieter Cato Louis Eikendal op maandag 23 maart 1891.

Echtgenote van jhr. Carel Theodoor Jan Bosch van Drakestein (1807-1860)

Bron: Haags gemeentearchief, 0373-01, 2455, aktenummer: 2238.


Overlijdensbericht van jkvr. Paulina Cecilia Wilhelmina Bosch van Drakestein (1839-1918), overleden op 79 jarige leeftijd overleden op vrijdag 18 oktober 1918. Douairière Generaal-Majoor H.M. Steenberghe en familie. Bron: Delpher.nl. Overlijdensbericht van jkvr. Paulina Cecilia Wilhelmina Bosch van Drakestein (1839-1918), overleden op 79 jarige leeftijd overleden op vrijdag 18 oktober 1918. Douairière Generaal-Majoor H.M. Steenberghe en familie. Bron: Delpher.nl.


Portret van Henri Maximiliaan Steenberghe, heer Reijerscop-Creuningen. Foto is digitaal gereconstrueerd. Bron: uit particulier bezit. Portret van Henri Maximiliaan Steenberghe, heer Reijerscop-Creuningen. Foto is digitaal gereconstrueerd. Bron: uit particulier bezit.


Overlijdensaangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage in april 1860 na het overlijden van jhr. Carolus Theodorus Johannes Bosch van Drakestein. Bron: Gemeente archief Den Haag. Overlijdensaangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage in april 1860 na het overlijden van jhr. Carolus Theodorus Johannes Bosch van Drakestein. Bron: Gemeente archief Den Haag.


Minuutplan van de omgeving van landgoed de Sterrenberg in 1832 met middenin diagonaal de Amersfoortseweg 'de Wegh der Wegen'. Perceel rechtsonder gemeente Soest, sectie E, perceelnummer 176werd in 1838 door pastoor Rademaker een Katholieke parochie gesticht. Bron: RCE te Amersfoort. Minuutplan van de omgeving van landgoed de Sterrenberg in 1832 met middenin diagonaal de Amersfoortseweg 'de Wegh der Wegen'. Perceel rechtsonder gemeente Soest, sectie E, perceelnummer 176werd in 1838 door pastoor Rademaker een Katholieke parochie gesticht. Bron: RCE te Amersfoort.Grafmonumenten Onze Lieve Vrouwekerkhof

Onze Lieve Vrouwekerkhof, foto: 2014, Soesterberg: Kerklaan 75, coördinaten 52° 7′ NB, 5° 17′ OL, bouw gereed: 1837, Monumentstatus Gemeentelijk monument. Onze Lieve Vrouwekerkhof, foto: 2014, Soesterberg: Kerklaan 75, coördinaten 52° 7′ NB, 5° 17′ OL, bouw gereed: 1837, Monumentstatus Gemeentelijk monument.De grafmonumenten op de het Onze Lieve Vrouwekerkhof aan de Kerklaan in Soesterberg op de rooms-katholieke begraafplaats zijn ter nagedachtenis aan leden van de familie Bosch van Drakestein. Carolus Borromaeus Bosch van Drakenstein schonk de grond van het landgoed Sterrenberg voor de bouw van de Rooms-katholieke Carolus Borromeuskerk. Een grafkelder van deze familie bevindt zich op het kerkhof.

Op het kerkhof is tevens een massagraf van Franse burgervluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog.


Graf van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) op begraafplaats de Sterrenberg te Soesterberg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel. Graf van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) op begraafplaats de Sterrenberg te Soesterberg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Bosch van Drakestein

Het familieveld is aangekocht met de opbrengsten van de verkoop van het landgoed Sterrenberg aan een parochie. Vanaf 1851 werden de eerste familieleden van Bosch van Drakenstein hier begraven.

Anno 2021 worden de familiegraven van Bosch van Drakestein onderhouden door de familiestichting Bosch van Drakestein, statutaire gevestigd in Bussum.

Op meerdere van de monumenten staat het familiewapen afgebeeld. Dit bestaat uit eikenbladeren, herten, een gevleugelde draak met adelaarspoten, maar ook pijlen, een helm en een kroon. Ook de tekst VIRTUTE ET LABORE (Deugd en Arbeid) staat meerdere keren aangegeven. Om sommige tombes staat een gietijzeren spijlenhek met natuurstenen pijlers. De spijlen eindigen in een Franse lelie. Tussen de ijzeren palen met fakkelmotieven rond enkele graven hangen ijzeren kettingen waaraan bollen met stekels hangen.


Graf van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) en zijn echtgenote Marita de la Concepcion Fernanda Timotea Antonia Sorela y del Correl (1901-1984) en hun bijgezette dochter in 2013 Jkvr. Maria Theresia Carmen Diana Catharina Bosch van Drakestein (1932-2017) op begraafplaats de Sterrenberg te Soesterberg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel. Graf van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) en zijn echtgenote Marita de la Concepcion Fernanda Timotea Antonia Sorela y del Correl (1901-1984) en hun bijgezette dochter in 2013 Jkvr. Maria Theresia Carmen Diana Catharina Bosch van Drakestein (1932-2017) op begraafplaats de Sterrenberg te Soesterberg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Jan Willem Hendrik Bosch († 1851)

De kelderzerk wordt bekroond door zadeldaken die elkaar volgens een Latijns kruis snijden. Hierop staat een pinakel met gevleugelde engelen, een pinakel en een wit marmeren kruis. Het hekwerk werd gemaakt door het Utrechtse bedrijf P.N. Hormaan.


Ondertekening van de boedelscheiding door mevrouw Ancher-Bosch van Drakestein en zoon Paulus Jan Bosch van Drakestein op zaterdag 22 december 1866 ten overstaan van de Baarnse notaris Hendrik Pen na het overlijden van vader jhr. Frederik Herbert Jan Lodewijk Bosch van Drakestein (1799-1866). Bron: Archief Eemland, 0443 428, aktenummer: 4004. Ondertekening van de boedelscheiding door mevrouw Ancher-Bosch van Drakestein en zoon Paulus Jan Bosch van Drakestein op zaterdag 22 december 1866 ten overstaan van de Baarnse notaris Hendrik Pen na het overlijden van vader jhr. Frederik Herbert Jan Lodewijk Bosch van Drakestein (1799-1866). Bron: Archief Eemland, 0443 428, aktenummer: 4004.Jkvr.  C.F.P. Bosch van Drakestein († 1863)
Jhr. F.L.Th.J. Bosch van Drakestein († 1866)

De overledene was ambachtsheer van De Vuursche, lid van de Eerste Kamer en lid van het Gerechtshof in Noord-Holland. Deze graftombe uit 1851 is de oudste op de begraafplaats. De graftombe is een voorbeeld van een neogotisch grafmonument uit het midden van de 19de eeuw.


BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER den HoogWelGeboren Heer Jhr. Frederic Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein, echtgenoot van Vrouwe Theresia Maria Charlotte Rouppe van der Voort, geboren te 's-Hertogenbosch 10 september 1871 en overleden te Lage-Vuursche, 25 juli 1911, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden. Bron: bossche-encyclopedie.nl. BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER den HoogWelGeboren Heer Jhr. Frederic Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein, echtgenoot van Vrouwe Theresia Maria Charlotte Rouppe van der Voort, geboren te 's-Hertogenbosch 10 september 1871 en overleden te Lage-Vuursche, 25 juli 1911, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden. Bron: bossche-encyclopedie.nl.Hendrik Willem Bosch († 1849) Jan Hendrik Frederik Bosch

Deze neogotische graftombe bestaat uit een op de kelderzerk staande kruisvormige graftombe. Het reliëf aan de achterzijde is een herdenkingsplaquette ter nagedachtenis aan de op dertienjarige leeftijd overleden zoon Frederik Willem. Op de hoeken aan de voorzijde staat een engel afgebeeld die met de voeten op de zuil van het postament rust. Zowel aan de voor- als achterzijde is een kruis aangebracht. Boven het wit marmeren kruis aan de voorzijde is een masceron uitgehouwen.


Jhr. Rene P.I.G. Bosch van Drakestein. Geboren 20 december 1904 te Houten en overleden 5 april 1974 te Venlo, hij werd 69 jaar oud. Mevr. Marie-Anna Jacqueline Brouwers. Geboren 16 oktober 1924 en overleden 18 februari 2020, zij werd 95 jaar oud. Foto: Online-Begraafplaatsen.nl. Jhr. Rene P.I.G. Bosch van Drakestein. Geboren 20 december 1904 te Houten en overleden 5 april 1974 te Venlo, hij werd 69 jaar oud. Mevr. Marie-Anna Jacqueline Brouwers. Geboren 16 oktober 1924 en overleden 18 februari 2020, zij werd 95 jaar oud. Foto: Online-Begraafplaatsen.nl.Jhr. Maximiliaan Elize Charles Bosch van Drakestein van

Reijerscop Creuningen († 1870)

Caroline Wilhelmine M. van Hoogendorp ( † 1872)Jhr. P.J. Bosch van Drakestein († 1894)

Deze was ambachtsheer van De Vuursche. Zijn buste staat afgebeeld op een bronzen plaquette. Daarop prijken zijn onderscheidingen als Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, ridder tweede klasse in de Orde van de Gouden Leeuw van het Huis van Nassau (1874) en het Grootkruis in de Orde van de Eikenkroon. Zijn neoclassicistische graf werd in 1895 ontworpen door Jules Dony en beeldhouwer Vermeylen. Op de marmeren voetplaat staat vier rode marmeren zuilen en een kapiteel.


Mevrouw (Jkvr.) M.I.M. Wittert van Hoogland - Schermer Voest. Geboren 11 november 1944 en overleden ... . Foto: Sander van Scherpenzeel. Mevrouw (Jkvr.) M.I.M. Wittert van Hoogland - Schermer Voest. Geboren 11 november 1944 en overleden ... . Foto: Sander van Scherpenzeel.Jhr. Frederik L.H.J. Bosch van Drakestein († 1911)

Op dit graf staan omgekeerde toortsen die werden gemaakt door de Utrechter Dobbe van Pelt.


  

  Boedelscheiding van vier generaties heren

van De Vuursche en Drakestein


jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1799-1866)

Boedelscheiding na het overlijden van jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1799-1866) vond plaats op zaterdag 22 december 1866 ten overstaan van de Baarnse notaris Pen.

Bron: Archief Eemland, 0443, 428, aktenummer: 4004.

jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894)

Boedelscheiding na het overlijden van jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) vond plaats op dinsdag 30 juli 1895 ten overstaan van de 's-Hertogebosche notaris Vincent van der Mortel.

Bron: Erfgoed 's-Hertogenbosch, 0072, 1419, aktenummer: 56.

Download boedelscheidingsakte: ... link ... .

jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911)

Boedelscheiding na overlijden van jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911) vond plaats te Baarn ten overstaan van de Baarnse notaris F.P.E. van Ditzhuyzen op donderdag 14 maart 1912.

Bron: Archief Eemland, 0443, 101, aktenummer: 401.

Boedelscheiding na overlijden van jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911) vond plaats te Baarn ten overstaan van de Baarnse notaris F.P.E. van Ditzhuyzen op maandag 21 september 1931.

Waarbij aan zoon jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) en zoon jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965) het vast- en onroerend goed werd verdeeld onder het toeziend oog van stiefvader Arnoud Johan Carel Loten van Doelen Grothe (1889-1932)

jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein kreeg oa. Kasteel Groot Drakestein.

jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein kreeg oa. Kasteel Klein Drakestein.

Bron: Archief Eemland, 0718, 314, aktenummer: 9780.


Op zaterdag 5 maart 1932 vond ten overstaan van de Baarnse kandidaat notaris jhr. Paulus Aloisius Antonius Hubertus Graafland, plaatsvervanger van notaris Frans Paul Edmund van Ditzhuyzen. Hierbij werd de inventaris opgemaakt van de in Frankrijk (Montélima) overleden Arnoud Johan Carel Loten van Doelen Grothe (1889 - 20 januari 1932). Arnoud was de tweede echtgenote Theresia Maria Charlotte Rouppe Van der Voort (1880-1973). Bron: Archief Eemland, 0718 277. Op zaterdag 5 maart 1932 vond ten overstaan van de Baarnse kandidaat notaris jhr. Paulus Aloisius Antonius Hubertus Graafland, plaatsvervanger van notaris Frans Paul Edmund van Ditzhuyzen. Hierbij werd de inventaris opgemaakt van de in Frankrijk (Montélima) overleden Arnoud Johan Carel Loten van Doelen Grothe (1889 - 20 januari 1932). Arnoud was de tweede echtgenote Theresia Maria Charlotte Rouppe Van der Voort (1880-1973). Bron: Archief Eemland, 0718 277.


Op zaterdag 5 maart 1932 vond ten overstaan van de Baarnse kandidaat notaris jhr. Paulus Aloisius Antonius Hubertus Graafland, plaatsvervanger van notaris Frans Paul Edmund van Ditzhuyzen. Hierbij werd de inventaris opgemaakt van de in Frankrijk (Montélima) overleden Arnoud Johan Carel Loten van Doelen Grothe (1889 - 20 januari 1932). Arnoud was de tweede echtgenote Theresia Maria Charlotte Rouppe Van der Voort (1880-1973). Later in het voorjaar van 1932 werd het roerend goed van Arnaud van Loten van Doelen Grothe geveild. Bron: Archief Eemland, 0718 277. Op zaterdag 5 maart 1932 vond ten overstaan van de Baarnse kandidaat notaris jhr. Paulus Aloisius Antonius Hubertus Graafland, plaatsvervanger van notaris Frans Paul Edmund van Ditzhuyzen. Hierbij werd de inventaris opgemaakt van de in Frankrijk (Montélima) overleden Arnoud Johan Carel Loten van Doelen Grothe (1889 - 20 januari 1932). Arnoud was de tweede echtgenote Theresia Maria Charlotte Rouppe Van der Voort (1880-1973). Later in het voorjaar van 1932 werd het roerend goed van Arnaud van Loten van Doelen Grothe geveild. Bron: Archief Eemland, 0718 277.


Toewijzing van kasteel Drakestein aan de oudste (minderjarige) zoon van jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911) in 1912 jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6956 (456), 1912 jan. 5-1912 april 1 456 21. Toewijzing van kasteel Drakestein aan de oudste (minderjarige) zoon van jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911) in 1912 jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6956 (456), 1912 jan. 5-1912 april 1 456 21.jhr. Paulus Jan Bosch Bosch van Drakestein (1901-1955)

Boedelscheiding na overlijden van jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) vond plaats te Amsterdam ten overstaan van notaris jhr. Paulus Aloisius Antonius Hubertus Graafland op dinsdag 11 december 1956.

Aanwezige waren jkvr. Maria Theresia Carmen Diana Catharina Bosch van Drakestein, jhr. Frederik Lodewijk Maria de la conception Bosch van Drakestein, dhr. Jan Carel Oosterijck, (jurist) en jhr. Meester Reyndert Carel Godard Adriaan Witter van Hoogland.

Bron: Het Utrechts Archief, 1294, 9574 (1174), 1956 nov. 30-1956 dec. 15, 1174/120.

Boedelscheidingsakte zal pas in 2041 openbaar worden in het Stadsarchief Amsterdam.


      

Op maandag 21 september 1931 vond ten overstaan van de Baarnse notaris Frans Paul Edmund van Ditzhuyzen de scheiding plaats van het vast- en onroerend goed van de 20 jaar eerder overleden jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911). Tussen zijn zoon jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) en jongere broer jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965). Stiefvader Arnoud Johan Carel Loten van Doelen Grothe was ook bij de scheiding betrokken. Begin van beschrijving van akte. Bron: Archief Eemland, 0718 7314 aktenummer: 9780. Op maandag 21 september 1931 vond ten overstaan van de Baarnse notaris Frans Paul Edmund van Ditzhuyzen de scheiding plaats van het vast- en onroerend goed van de 20 jaar eerder overleden jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911). Tussen zijn zoon jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) en jongere broer jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965). Stiefvader Arnoud Johan Carel Loten van Doelen Grothe was ook bij de scheiding betrokken. Begin van beschrijving van akte. Bron: Archief Eemland, 0718 7314 aktenummer: 9780.


Op maandag 21 september 1931 vond ten overstaan van de Baarnse notaris Frans Paul Edmund van Ditzhuyzen de scheiding plaats van het vast- en onroerend goed van de 20 jaar eerder overleden jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911). Tussen zijn zoon jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) en jongere broer jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965). Stiefvader Arnoud Johan Carel Loten van Doelen Grothe was ook bij de scheiding betrokken. Scheiding van het vast- en onroerend van het landgoed de Splinterenburg. Bron: Archief Eemland, 0718 7314 aktenummer: 9780. Op maandag 21 september 1931 vond ten overstaan van de Baarnse notaris Frans Paul Edmund van Ditzhuyzen de scheiding plaats van het vast- en onroerend goed van de 20 jaar eerder overleden jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911). Tussen zijn zoon jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) en jongere broer jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965). Stiefvader Arnoud Johan Carel Loten van Doelen Grothe was ook bij de scheiding betrokken. Scheiding van het vast- en onroerend van het landgoed de Splinterenburg. Bron: Archief Eemland, 0718 7314 aktenummer: 9780.


Op maandag 21 september 1931 vond ten overstaan van de Baarnse notaris Frans Paul Edmund van Ditzhuyzen de scheiding plaats van het vast- en onroerend goed van de 20 jaar eerder overleden jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911). Tussen zijn zoon jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) en jongere broer jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965). Stiefvader Arnoud Johan Carel Loten van Doelen Grothe was ook bij de scheiding betrokken. Scheiding van het vast- en onroerend van het landgoed Drakenburg. Bron: Archief Eemland, 0718 7314 aktenummer: 9780. Op maandag 21 september 1931 vond ten overstaan van de Baarnse notaris Frans Paul Edmund van Ditzhuyzen de scheiding plaats van het vast- en onroerend goed van de 20 jaar eerder overleden jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911). Tussen zijn zoon jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) en jongere broer jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965). Stiefvader Arnoud Johan Carel Loten van Doelen Grothe was ook bij de scheiding betrokken. Scheiding van het vast- en onroerend van het landgoed Drakenburg. Bron: Archief Eemland, 0718 7314 aktenummer: 9780.


Op maandag 21 september 1931 vond ten overstaan van de Baarnse notaris Frans Paul Edmund van Ditzhuyzen de scheiding plaats van het vast- en onroerend goed van de 20 jaar eerder overleden jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911). Tussen zijn zoon jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) en jongere broer jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965). Stiefvader Arnoud Johan Carel Loten van Doelen Grothe was ook bij de scheiding betrokken. Handtekeningen aan het einde van de akte. Bron: Archief Eemland, 0718 7314 aktenummer: 9780. Op maandag 21 september 1931 vond ten overstaan van de Baarnse notaris Frans Paul Edmund van Ditzhuyzen de scheiding plaats van het vast- en onroerend goed van de 20 jaar eerder overleden jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911). Tussen zijn zoon jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) en jongere broer jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965). Stiefvader Arnoud Johan Carel Loten van Doelen Grothe was ook bij de scheiding betrokken. Handtekeningen aan het einde van de akte. Bron: Archief Eemland, 0718 7314 aktenummer: 9780.


  

Boedelscheiding van andere familieleden Bosch van Drakestein


jhr. Paulus Willem Bosch van Drakestein (1771-1834)

Boedelscheiding na overlijden van jhr. Paulus Willem Bosch van Drakestein (1771-1834) vond plaats te Utrecht ten overstaan van notaris Gerardus Hendrikus Stevens op donderdag 22 janauri 1835.

Heer van: De Vuursche, Drakestein, Nieuw-Amelisweerd,
Oud-Amelisweerd, Reijerscop-Creuningen en de Sterrenberg.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U324c028, aktenummers: 9788 en 9789.

Henrietta Hofmann (1775-1839)

Boedelscheiding na overlijden van Henriëtta Hofmann (1775-1839) vond plaats te Utrecht ten overstaan van notaris Gerardus Hendrikus Stevens op dinsdag 14 januari 1840.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U324c028, aktenummer: 11874.

Cornelia van Bijleveld (1746-1823)

Boedelscheiding na overlijden van Cornelia van Bijleveld (1746-1823) vond plaats te Utrecht ten overstaan van notaris Gerardus Hendrikus Stevens op maandag 10 november 1823.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U324c01, aktenummer: 4972.

jhr. Willem Bosch van Drakestein (1798-1853)

Boedelscheiding na overlijden van jhr. Willem Bosch van Drakestein (1798-1853) vond plaats te Utrecht ten overstaan van notaris Gerardus Hendrikus Stevens op woensdag 2 november 1853.

Heer van: Nieuw-Amelisweerd.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U324c062, aktenummer: 15827.

jhr. Henricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein (1839-1914)

Boedelscheiding na overlijden van jhr. Henricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein (1839-1914) vond plaats te Wijk bij Duurstede ten overstaan van notaris Henricus Jacobus van Heijst op donderdag 14 oktober 1915.

Heer van: Nieuw-Amelisweerd.

Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 2049, aktenummer: 4973.

jkvr.  Henrietta Carolina Paulina Cecilia Bosch van Drakestein (1838-1870)

Boedelscheiding na overlijden van jkvr. jkvr.  Henrietta Carolina Paulina Cecilia Bosch van Drakestein (1838-1870) vond plaats te Wijk bij Duurstede ten overstaan van notaris B.J. van Heijst op dinsdag 27 september 1870.

Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1934, aktenummer: 1985.


      

Portret van jhr. Willem Bosch van Drakestein van Nieuw-Anelisweerd (1798-1853) in de periode 1835-1840. Portret bevindt zich in particulier bezit. Portret van jhr. Willem Bosch van Drakestein van Nieuw-Anelisweerd (1798-1853) in de periode 1835-1840. Portret bevindt zich in particulier bezit.


Portret van jhr. Henricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd (1839-1914). Portret uit de periode 1885-1895. Portret bevindt zich in particulier bezit. Portret van jhr. Henricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd (1839-1914). Portret uit de periode 1885-1895. Portret bevindt zich in particulier bezit.


Portret van jhr. Johannes Ludovicus Paulus Bosch van Drakestein (1865-1929) rond 1880-1895. Portret bevindt zich in particulier bezit. Portret van jhr. Johannes Ludovicus Paulus Bosch van Drakestein (1865-1929) rond 1880-1895. Portret bevindt zich in particulier bezit.


  


jhr. Johannes Ludovicus Paulus Bosch van Drakenstein (1865-1929)

Boedelscheiding na overlijden van jhr. Johannes Ludovicus Paulus Bosch van Drakenstein (1865-1929) vond plaats te Wijk bij Duurstede ten overstaan van notaris Adrianus ten Noever de Brauw op dinsdag 4 februari 1930.

Heer van: Nieuw-Amelisweerd.

Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 2142, aktenummer: 142.

jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein (1805-1883)

Boedelscheiding na overlijden van jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein (1805-1883) vond plaats te Utrecht ten overstaan van notaris Josephus Antonius Hubertus Borret op dinsdag 15 juli 1884.

Heer van: Oud-Amelisweerd.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U305c059, aktenummer: 8414.

jhr. Wilhelmus Johannes Marie Bosch van Oud-Amelisweerd (1829-1899)

Boedelscheiding na overlijden van jhr. Wilhelmus Johannes Marie Bosch van Oud-Amelisweerd (1829-1899) vond plaats te Utrecht ten overstaan van notaris
Cornelis Arrien Andries Anton Benit op dinsdag 20 november 1900.

Heer van: Oud-Amelisweerd.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 4523, aktenummer: 3207.


     

Portret van een onbekende jonkvrouwe Bosch van Drakestein uit de jaren 20-30, twintigste eeuw. Mogelijk is zij van de Nieuw-Amelisweerd, Ghislaine (tak). Wie weet wie zij is? (1). Bron: Stadsarchief Amsterdam, Collectie Atelier J. Merkelbach. Portret van een onbekende jonkvrouwe Bosch van Drakestein uit de jaren 20-30, twintigste eeuw. Mogelijk is zij van de Nieuw-Amelisweerd, Ghislaine (tak). Wie weet wie zij is? (1). Bron: Stadsarchief Amsterdam, Collectie Atelier J. Merkelbach.


Portret van een onbekende jonkvrouwe Bosch van Drakestein uit de jaren 20-30, twintigste eeuw. Mogelijk is zij van de Nieuw-Amelisweerd, Ghislaine (tak). Wie weet wie zij is? (2). Bron: Stadsarchief Amsterdam, Collectie Atelier J. Merkelbach. Portret van een onbekende jonkvrouwe Bosch van Drakestein uit de jaren 20-30, twintigste eeuw. Mogelijk is zij van de Nieuw-Amelisweerd, Ghislaine (tak). Wie weet wie zij is? (2). Bron: Stadsarchief Amsterdam, Collectie Atelier J. Merkelbach.


 


jhr. Jan Willem Marie Bosch van Oud-Amelisweerd (1860-1941)

Boedelscheiding na overlijden van jhr. Jan Willem Marie Bosch van Oud-Amelisweerd (1860-1941) vond plaats ten overstaan van de Utrechtse notaris Wilhelmus Augustus Theodorus Warren op zaterdag 30 mei 1942.

Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7432 (932), 1942 mei 1-1942 juli 20 OA 932 103.

Boedelscheidingsakte zal pas in 2021 openbaar worden in Het Utrechts Archief.

jhr. Willem Eugene Bosch van Oud-Amelisweerd (1864-1935)

Boedelscheiding na overlijden van jkvr. Marie Thérèse Bosch van Oud-Amelisweerd (1898-1968) vond plaats ten overstaan van de Utrechtse notaris Wilhelmus Augustus Theodorus Warren op maandag 5 oktober 1936.

Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6180 (1180), 1936 okt. 15-1937 jan. 13 1180 76.

Boedelscheidingsakte zal pas in 2021 openbaar worden in Het Utrechts Archief.

jkvr. Marie Thérèse Bosch van Oud-Amelisweerd (1898-1968)

Boedelscheiding na overlijden van jkvr. Marie Thérèse Bosch van Oud-Amelisweerd (1898-1968) vond plaats ten overstaan van de Utrechtse notaris Arnold Paul Marie Festen op vrijdag 14 november 1969.

Boedelscheidingsakte zal pas in 2051 openbaar worden in Het Utrechts Archief.

Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8373 (2173), 1969 nov. 18-1969 nov. 21 2173 89.

jhr. Felix Hubert Maria Michiels van Kessenich (1895-1974)

Boedelscheiding na overlijden van jhr. Felix Hubert Maria Michiels van Kessenich (1895-1974) vond plaats ten overstaan van de Utrechtse notaris Jan Willem Frans Swane op woensdag 1 oktober 1975.

Boedelscheidingsakte zal pas in 2051 openbaar worden in Het Utrechts Archief.

Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9204 (3004), 1975 okt. 1-1975 okt. 2 3004 21.

jhr. Carel Theodorus Johannes Bosch van Drakestein (1807-1860)

Boedelscheiding na overlijden van jhr. Carel Theodorus Johannes Bosch van Drakestein (1807-1860) vond plaats ten overstaan van de 's-Gravenhagese notaris Johannes Bervoets op vrijdag 12 oktober 1860.

Heer van: Reijerscop-Creuningen en de Sterrenberg.

Bron: Haags Gemeentearchief, 0373-01, 351, aktenummer: 10809 (niet beschikbaar).

jkvr. Elisabeth Cornelia Petronella Bosch van Drakestein (1809-1883)

Boedelscheiding na overlijden van jkvr. Elisabeth Cornelia Petronella Bosch van Drakestein (1809-1883) vond plaats ten overstaan van de Utrechtse notaris Jan van Hengelaar op vrijdag 18 april 1884.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 2584, aktenummer: 2273.

jhr. Johannes Gerardus Bosch van Drakestein (1811-1883)

Boedelscheiding na overlijden van jhr. Johannes Gerardus Bosch van Drakestein (1811-1883) vond plaats ten overstaan van de Utrechtse notaris H.F.W. Dubois op zaterdag 10 november 1883.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 4186, aktenummer: 683.

jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (1813-1862)

Boedelscheiding na overlijden jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (1813-1862) vond plaats ten overstaan van de Goorse notaris Coenraad Michiel Wijnen op zaterdag 31 oktober 1863. Gemachtigde en aanwezige bij de boedelscheiding van Gerard Willem Bosch van Drakestein zijn neef jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894), commissaris van de koning(in) in Noord-Brabant.

Bron: Collectie Overijssel, 0122, 1455, aktenummer: 1483

Elisabeth Henrietta Johanna Bosch (1833-1884)

Boedelscheiding na overlijden Elisabeth Henrietta Johanna Bosch (1833-1884) vond plaats ten overstaan van notaris V.F.J.J. van de Mortel te 's-Hertogenbosch op woensdag 4 februari 1885.

Bron: Erfgoed 's-Hertogenbosch, 0072, 1413, aktenummer: 20.

Download boedelscheidingsakte: ... link ... .

Jan Willem Hendrik Bosch (1799-1851)

Boedelscheiding na overlijden van jhr. Jan Willem Hendrik Bosch (1799-1851) vond plaats te Utrecht ten overstaan van notaris Hubertus Johannes Buskes op donderdag 27 november 1851.

Eigenaar van o.a.: hofstede Chartroise (Utrecht), boerderij Emminkhuizen.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U330c008, aktenummer: 901

jkvr. Elisabeth Frederica Maria Bosch van Drakestein (1853-1931)

Boedelscheiding na overlijden van jkvr. Elisabeth Frederica Maria Bosch van Drakestein (1853-1931) vond plaats te Haarlem ten overstaan van notaris D.W. van Niekerk op dinsdag 9 juni 1931.

Bron: Noord-Hollands Archief, 2442, 515, aktenummer: 277 (niet beschikbaar).

jkvr. Henriette Josephine Jacqueline Bosch van Drakestein (1801-1878)

en

Charles Antoine baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky (1796-1880)

Boedelscheiding na overlijden van jkvr. Henriette Josephine Jacqueline Bosch van Drakestein

(1801-1878) en Charles Antoine baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky (1796-1880) vond plaats te Maastricht ten overstaan van notaris F.L.J. Dumoulin op vrijdag 15 juli 1881.

Bron: Het Utrechts Archief, 87, 690.

Bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg, 20.242A, 730, aktenummer: 166.

Boedelscheiding na overlijden van Charles Antoine baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky (1796-1880) vond plaats te Tiel ten overstaan van notaris J.M.F. van Everdingen op donderdag 27 oktober 1881.

Bron: Regionaal Archief Rivierenland, 0009, 4316, aktenummer: 8609.


Fragment van de boedelscheidingsakte van jkvr. Henriette Josephine Jacqueline Bosch van Drakestein (1801-1878) en Charles Antoine baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky (1796-1880) Boedelscheiding na overlijden van jkvr. Henriette Josephine Jacqueline Bosch van Drakestein (1801-1878) en Charles Antoine baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky (1796-1880) vond plaats te Maastricht ten overstaan van notaris F.L.J. Dumoulin op donderdag 15 juli 1880. Bron: Het Utrechts Archief, 87, 690. Fragment van de boedelscheidingsakte van jkvr. Henriette Josephine Jacqueline Bosch van Drakestein (1801-1878) en Charles Antoine baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky (1796-1880) Boedelscheiding na overlijden van jkvr. Henriette Josephine Jacqueline Bosch van Drakestein (1801-1878) en Charles Antoine baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky (1796-1880) vond plaats te Maastricht ten overstaan van notaris F.L.J. Dumoulin op donderdag 15 juli 1880. Bron: Het Utrechts Archief, 87, 690.jkvr. Paulina Elisabeth Bosch van Drakestein (1803-1838)

Boedelscheiding na overlijden van jkvr. Paulina Elisabeth Bosch van Drakestein
(1803-1838) vond plaats te 's-Gravenhage ten overstaan van notaris CJ. Schiefbaan op donderdag 30 juni 1853.

Bron: Collectie Overijssel, 1458.1, 5.

Bron: Haags Gemeente archief, 0373-01, 114, aktenummers: 7817 en 9703.

jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein (1850-1926)

Boedelscheiding na overlijden van jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein (1850-1926) vond plaats te Vierlingsbeek (Noord-Brabant) ten overstaan van notaris Petrus Johannes Brabers, (1907-1932) op vrijdag 29 januari 1926.

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), 7130, 168, aktenummer: 30.


Feestgezang en -gedicht ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van Paulus W. Bosch van Drakestein en Henriëtte Hoffmann uit 1822. Bron: HUA, 87, 707. Feestgezang en -gedicht ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van Paulus W. Bosch van Drakestein en Henriëtte Hoffmann uit 1822. Bron: HUA, 87, 707.


        

Op woensdag 18 oktober van het jaar 1820 ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren waarbij Paul Bosch van Drakestein aan zijn toekomstige zwager baron De Bieberstein voorwaarden stelt om minder tot geen bezwaarlijke handeling in het leger uit te voeren. Tijdesn het aanstaande huwelijk met Paul's minderjarieg dochter Henrietta Bosch van Drakestein. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3249, aktenummer: 3264. Op woensdag 18 oktober van het jaar 1820 ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren waarbij Paul Bosch van Drakestein aan zijn toekomstige zwager baron De Bieberstein voorwaarden stelt om minder tot geen bezwaarlijke handeling in het leger uit te voeren. Tijdesn het aanstaande huwelijk met Paul's minderjarieg dochter Henrietta Bosch van Drakestein. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3249, aktenummer: 3264.


  

Boedelscheiding (fragment van begin beschrijving) na overlijden van jkvr. jkvr. Henrietta Carolina Paulina Cecilia Bosch van Drakestein (1838-1870) vond plaats te Wijk bij Duurstede ten overstaan van notaris B.J. van Heijst op dinsdag 27 september 1870. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1934, aktenummer: 1985. Boedelscheiding (fragment van begin beschrijving) na overlijden van jkvr. jkvr. Henrietta Carolina Paulina Cecilia Bosch van Drakestein (1838-1870) vond plaats te Wijk bij Duurstede ten overstaan van notaris B.J. van Heijst op dinsdag 27 september 1870. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1934, aktenummer: 1985.


Boedelscheiding (fragment van eind beschrijving) na overlijden van jkvr. jkvr. Henrietta Carolina Paulina Cecilia Bosch van Drakestein (1838-1870) vond plaats te Wijk bij Duurstede ten overstaan van notaris B.J. van Heijst op dinsdag 27 september 1870. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1934, aktenummer: 1985. Boedelscheiding (fragment van eind beschrijving) na overlijden van jkvr. jkvr. Henrietta Carolina Paulina Cecilia Bosch van Drakestein (1838-1870) vond plaats te Wijk bij Duurstede ten overstaan van notaris B.J. van Heijst op dinsdag 27 september 1870. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1934, aktenummer: 1985.


       

'Overleden te Maastricht, den 25sten Septembehr 1878, in den ouderdom van 77 jaren, de Hoog Wel Geboren Vrouwe Henriette Joséphine Jacqueline Baronesse de Bieberstein Rogalla Zawadzka, geboren Bosch van Drakestein, voorzien van de laatste Sacrament der Stervenden', 'Den 25sten September 1878 overleed te Maastricht onze geliefde zuster, de Hoog WelGeboren Vrouwe H.J.C. Baronesse de Bieberstein Rogalla Zawadsky, geboren Bosch van Drakestein. Uit aller naam, Jhr. H.W. Bosch van Drakestein van Oud-Ameliswaard. Utrecht, 26 september 1878.'. Bron: Delpher.nl. 'Overleden te Maastricht, den 25sten Septembehr 1878, in den ouderdom van 77 jaren, de Hoog Wel Geboren Vrouwe Henriette Joséphine Jacqueline Baronesse de Bieberstein Rogalla Zawadzka, geboren Bosch van Drakestein, voorzien van de laatste Sacrament der Stervenden', 'Den 25sten September 1878 overleed te Maastricht onze geliefde zuster, de Hoog WelGeboren Vrouwe H.J.C. Baronesse de Bieberstein Rogalla Zawadsky, geboren Bosch van Drakestein. Uit aller naam, Jhr. H.W. Bosch van Drakestein van Oud-Ameliswaard. Utrecht, 26 september 1878.'. Bron: Delpher.nl.Fotogalerij van graven van de 47 familieleden

Bosch van Drakestein die te Soesterberg begraven op bijgezet zijn.

Foto's Online-begraafplaatsen.nl

 • 1 Jkvr. Augusta Cecilia Bosch van Drakestein. Geboren 28 maart 1855 en overleden 10 mei 1892, zij werd 37 oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776951.
 • 2 Jhr. Willem Frederik Carel Bosch van Drakestein (BvD) *21-06-1801 +16-06-1865 63 jr, 3 Jhr. Hendrik Frederik BvD *01-08-1868 +03-04-1869 0 jr, 	 4 Jkvr.Caroline Auguste Marie BvD *07-07-1870 +10-10-1870 0 jr. Bron: Online-begraafplaatsen.nl 776964.
 • 5 Jhr. Carolus Petrus Johannes Bosch van Drakestein. Geboren 30 juli 1847 en overleden op 12 oktober 1908, hij werd 61 jaar oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776957.
 • 6 Jkvr. Cecilia Frederica Paulina Bosch van Drakestein. Geboren 19 mei 1841 en overleden 02 september 1863, zij werd 22 jaar. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776952.
 • 7 Jhr. Charles Theodor Jean Bosch van Drakestein. Geboren 21 juli 1807 en overleden 04- april 1860, hij werd 52 jaar. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776955.
 • 8 Hendrik Willem Bosch *21-01-1836 +29-03-1849 13 jr., 9 Jan Willem Hendrik Bosch *23-07-1789 +05-06-1851 61 jr., 10 Jkvr. Elisabeth Bosch van Drakestein *30-07-1809 +07-12-1883 74 jr. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776961.
 • 11 Jkvr. Elisabeth Frederica Maria Bosch van Drakestein. Geboren 18 augustus 1853 en overleden 10 september 1931, zij werd 78 jaar. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776967.
 • 12 Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein. Geboren op 10 september 1871 en overleden op 25 juli 1911, hij werd 39 jaar oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776968.
 • 13 Jhr. Fredrik Willem Bosch van Drakestein. Geboren 27 juni 1805 en overleden 30 oktober 1883, hij werd 78 jaar oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776959.
 • 14 Jhr. H.P.C. Bosch van Drakestein Geboren 31 oktober 1839 en overleden 17 augustus 1914, hij werd 74 jr oud 15 M.M.E.J.G. van de Vin Geboren 3 december 1846 en overleden op 20 augustus 1929, zij werd 82 jr oud Bron: Online-begraafplaatsen.nl 776962
 • 16 Jkvr. Pauline Maria Bosch van Drakestein (BvD) *10-12-1864 +19-11-1881 16 jr., 17 Jkvr. Hendrica Wilhelmina Frederica BvD *10-12-1864 +20-11-1881 16 jr. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776949.
 • 18 Jhr. Willem Frederik Carel Bosch van Drakestein (BvD) *21-06-1801 +16-06-1865 63 jr	19 Jhr. Hendrik Frederik BvD *01-08-1868 +03-04-1869 0 jr 20 Jkvr. Caroline Auguste Marie BvD *07-07-1870 +10-10-1870 0 jr Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776964.
 • 21 Jhr. Henri Alexandre Ghislain Theodore Bosch van Drakestein *27-05-1901 +25-01-1967 65 jr., 22 Antonia Sophia Henriette de Beer *03-04-1902 +21-09-1987 85 jr. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776982.
 • 23 Jkvr. Henrietta Carolina Paulina Cecilia Bosch van Drakestein. Geboren 2 juli 1838 en overleden 28 juli 1870, zij werd 32 jaar oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776963.
 • 24 Jhr. Herbert Paulus Josephus Bosch van Drakestein. Geboren	12 februari 1903 en overleden 26 oktober 1965, hij werd 62 jaar oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 776960.Begraafplaats Heilig Hart, Loeffplein 1 te Vught

Graf van Jkvr. Caroline B.C.M. Bosch van Drakestein (Nieuw-Amelisweerd) Geboren 15 juni 1910 en overleden 9 juli 1989. Echtegnote Jhr. Mr. Everard W.I. van Weede van Dijkveld Geboren 14 juli 1912 en overleden 30 maart 2000. Foto: Online-begraafplaatsen.nl. Graf van Jkvr. Caroline B.C.M. Bosch van Drakestein (Nieuw-Amelisweerd) Geboren 15 juni 1910 en overleden 9 juli 1989. Echtegnote Jhr. Mr. Everard W.I. van Weede van Dijkveld Geboren 14 juli 1912 en overleden 30 maart 2000. Foto: Online-begraafplaatsen.nl.


           

Grafmonument van jhr. Mr. Anthony Thomas Johannes Schade van Westrum en echtgenote jkvr. M. H. P. Bosch van Oud Amelisweerd op de Begraafplaats Heilig Hart, aan de Loeffplein 1 te Vught. Bron: Online-begraafplaats.nl. Grafmonument van jhr. Mr. Anthony Thomas Johannes Schade van Westrum en echtgenote jkvr. M. H. P. Bosch van Oud Amelisweerd op de Begraafplaats Heilig Hart, aan de Loeffplein 1 te Vught. Bron: Online-begraafplaats.nl.


Bidprentje van jhr. Mr. Anthony Thomas Johannes Schade van Westrum en echtgenote jkvr. M. H. P. Bosch van Oud Amelisweerd op de Begraafplaats Heilig Hart, aan de Loeffplein 1 te Vught. Bron: Online-begraafplaats.nl. Bidprentje van jhr. Mr. Anthony Thomas Johannes Schade van Westrum en echtgenote jkvr. M. H. P. Bosch van Oud Amelisweerd op de Begraafplaats Heilig Hart, aan de Loeffplein 1 te Vught. Bron: Online-begraafplaats.nl.Begraafplaats Kloosterlaan, Kloosterlaan te Lage Vuursche

Graf van Theresia Maria Charlotte Rouppe van der Voort. Geboren 13 november 1880 en overleden op 1 maart 1973. Zij werd 92 jaar. Douairiere van Jhr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein, weduwe A.J.C. Loten van Doelen. Foto: Online-begraafplaatsen.nl. Graf van Theresia Maria Charlotte Rouppe van der Voort. Geboren 13 november 1880 en overleden op 1 maart 1973. Zij werd 92 jaar. Douairiere van Jhr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein, weduwe A.J.C. Loten van Doelen. Foto: Online-begraafplaatsen.nl.


Kapelletje op de begraafplaats aan de Kloosterlaan in augustus 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Kapelletje op de begraafplaats aan de Kloosterlaan in augustus 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Gedenksteen 'Zusters van O.L. Vrouw Amersfoort' in de rechterzijgevel van het kapelletje op de begraafplaats aan de Kloosterlaan in de Lage Vuursche in augustus 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Gedenksteen 'Zusters van O.L. Vrouw Amersfoort' in de rechterzijgevel van het kapelletje op de begraafplaats aan de Kloosterlaan in de Lage Vuursche in augustus 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Zicht op de begraafplaats aan de Kloosterlaan in de Lage Vuursche in augustus 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht op de begraafplaats aan de Kloosterlaan in de Lage Vuursche in augustus 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Zicht op de begraafplaats aan de Kloosterlaan in de Lage Vuursche in augustus 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht op de begraafplaats aan de Kloosterlaan in de Lage Vuursche in augustus 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.Grafmonument van de familie Van der Does de Willebois

Het grafmonument van de familie Van der Does de Willebois is een monument op begraafplaats Orthen in de Nederlandse stad 's-Hertogenbosch. Bron: Wikipedia MHB Verkuijlen - Eigen werk. Het grafmonument van de familie Van der Does de Willebois is een monument op begraafplaats Orthen in de Nederlandse stad 's-Hertogenbosch. Bron: Wikipedia MHB Verkuijlen - Eigen werk.Achtergrond

Straatnaambord 'Orthenseweg' in 's-Hertogenbosch in juni 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel. Straatnaambord 'Orthenseweg' in 's-Hertogenbosch in juni 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois (1843-1937) was onder meer burgemeester van Den Bosch en Eerste Kamerlid. Hij was getrouwd met Maria Henrietta Elisabeth Bosch van Drakestein (1857-1910).

Het neogotisch grafmonument werd opgericht voor hun negenjarige zoon Jan Lodewijk Joseph van der Does de Willebois (1883-1893). Later werden ook beide ouders bijgezet in het graf, dat zich bevindt aan de linkerzijde van de Bisschopskapel.


 

Beschrijving


Het grafmonument bestaat uit een liggende, schuin aflopende grafplaat met inscripties. Aan het hoofdeinde staat een rechthoekige stele, die is bekleed met hardstenen platen en uitloopt in een kapelachtige opbouw met wimbergen en onder meer hogels, kruisbloemen en bladkapitelen. Aan weerszijden van de stele staan kleine hoekzuiltjes.

Voor de stele staat op een kleine sokkel een bronzen engel met een lauwerkrans en bloem in de handen. Achter de engel is een gotisch, geornamenteerd kruis geplaatst, met op elk uitende een driepas. Op het basement is in reliëf het gekroonde alliantiewapen van het echtpaar Van der Does de Willebois-Bosch van Drakestein aangebracht, met als schildhouders de leeuw van de familie Van der Does de Willebois en de griffioen van de familie Bosch.


In het najaar van 1821 werden de huwelijkse voorwaarden getekend door jkvr. Paulina Elisabeth Bosch van Drakestein (1803-1838) en Hermna van Sonsbeeck (1796-1865) ten overstaan van de Utrechts notaris Hendrik van Ommeren. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3251 U320b029, aktenummer: 3577. In het najaar van 1821 werden de huwelijkse voorwaarden getekend door jkvr. Paulina Elisabeth Bosch van Drakestein (1803-1838) en Hermna van Sonsbeeck (1796-1865) ten overstaan van de Utrechts notaris Hendrik van Ommeren. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3251 U320b029, aktenummer: 3577.Het graf wordt omgeven door een laag hekwerk dat bestaat uit zes achtzijdige paaltjes, die zijn verbonden door ijzeren trekstangen met sierornamenten.


Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van jkvr. Pauline Elisabeth Bosch van Drakenstein (1803-1838), vrouw van Herman van Sonsbeeck, van het aandeel van Henriette Josephine Caroline van Sonsbeeck, vrouw van Josephus Wilhelmus Petrus van Diert van Melissant. Op donderdag 30 juni 1853 ten overstaan van de 's-Gravenhagese notaris C.J. Schiefbaan. Bron: Collectie Overijssel, 1458.1, 5. Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van jkvr. Pauline Elisabeth Bosch van Drakenstein (1803-1838), vrouw van Herman van Sonsbeeck, van het aandeel van Henriette Josephine Caroline van Sonsbeeck, vrouw van Josephus Wilhelmus Petrus van Diert van Melissant. Op donderdag 30 juni 1853 ten overstaan van de 's-Gravenhagese notaris C.J. Schiefbaan. Bron: Collectie Overijssel, 1458.1, 5.


 

Waardering


Het grafmonument werd in 2002 als rijksmonument in het Monumentenregister opgenomen, onder meer vanwege de "cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur, het is tevens van belang als illustratie van de typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het graf met bijbehorende sculptuur heeft kunsthistorisch belang vanwege de hoge kwaliteit van de toegepaste neogotische vormgeving.


  

Petrus van der Does de Willebois

Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois (1843-1937), burgemeester van 's-Hertogenbosch. schoonzoon van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. Foto: Wikipedia.Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois (1843-1937), burgemeester van 's-Hertogenbosch. schoonzoon van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. Foto: Wikipedia. Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois (1843-1937), burgemeester van 's-Hertogenbosch. schoonzoon van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. Foto: Wikipedia.Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois (1843-1937), burgemeester van 's-Hertogenbosch. schoonzoon van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. Foto: Wikipedia.Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois ('s-Hertogenbosch, 9 januari 1843 - aldaar, 11 mei 1937) was een Nederlands burgemeester van 's-Hertogenbosch en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hij was een van de oprichters van de St. Radboud Stichting, Katholieke Universiteit te Nijmegen.Hij was lid van de familie Van der Does de Willebois en een zoon van verzekeraar en Tweede Kamerlid jhr. mr. Joannes M.B.J. van der Does de Willebois (1810-1891) en Antoinette Cecile Marie Luijben (1813-1880). In 1878 trouwde hij in 's-Hertogenbosch met jkvr. Maria Henrietta Elisabeth Bosch van Drakestein (1857-1919), lid van de familie Bosch, met wie hij drie kinderen kreeg.

Zij was een dochter van jhr. mr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). De Willebois en zijn vrouw zijn begraven op begraafplaats Orthen. Het grafmonument van de familie Van der Does de Willebois is een rijksmonument.


  

Loopbaan


De Willebois bezocht het gymnasium in 's-Hertogenbosch. Hij werd in 1868 lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en werd in 1878 net als zijn vader voor hem als directeur van de Maatschappij van Brandverzekering voor het Koninklijk der Nederlanden, "De Groote Bossche". Hij was vanaf 1870 tot 1885 lid van de Gedeputeerde Staten en werd op 26 maart 1884 (tot 1 juli 1917) benoemd tot burgemeester van 's-Hertogenbosch; in 1898 werd hij gekozen tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal hetgeen hij tot 1923 zou blijven.


  

Decoraties en commissies


De Willebois was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, commandeur in de Orde van Oranje-Nassau en commandeur in de Orde van Sint-Gregorius de Grote. Hij was kapitein bij de Schutterij te 's-Hertogenbosch, lid van het College van Regenten over de Godshuizen en algemene armen, plaatsvervangend voorzitter van de schoolcommissie, voorzitter van de Ridderschap van Brabant, lid van het hoofdbestuur van de Sint Radboud Stichting en voorzitter van de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten.


   

Grafmonument van 

Barbera Bosch van Drakenstein-Volkhemer 

Grafmonument van Barbera Bosch van Drakenstein-Volkhemer, Maastricht - rijksmonument 506576, jaar: 1842, materiaal: hardsteen, locatie: Algemene Begraafplaats Tongerseweg, Maastricht. Grafmonument van Barbera Bosch van Drakenstein-Volkhemer, Maastricht - rijksmonument 506576, jaar: 1842, materiaal: hardsteen, locatie: Algemene Begraafplaats Tongerseweg, Maastricht.Het grafmonument van Barbera Bosch van Drakestein-Volkhemer op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg in de Nederlandse stad Maastricht is een rijksmonument.

Achtergrond

Het grafteken werd in 1842 opgericht voor Barbera Annetta Cornelia Christine Octavie Volkhemer (1820-1842). Zij trouwde een jaar eerder met ritmeester jhr. Carolus Theodorus Joannes Bosch van Drakestein (1807-1860), lid van de familie Bosch.


Zicht op de straat waar het grafmonument van mevr. Bosch van Drakestein-Volkhemer is gelegen op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg te Maastricht in oktober 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht op de straat waar het grafmonument van mevr. Bosch van Drakestein-Volkhemer is gelegen op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg te Maastricht in oktober 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Beschrijving

Het monument bestaat uit een hardstenen basement waarop een smeedijzeren hekwerk is geplaatst, ondersteund door tien schedels en doodsbeenderen, en voorzien van diverse rouwattributen die deels in goud zijn beschilderd: een tiara met twee kruiselings geplaatste kruisstaven en twee doodsbeenderen; bloemenmandje met schaar, die een bloemstengel afknipt; een pastoorshoed met kruiselings geplaatste herdersstaf en herdersschopje; de geloof- hoop- en liefdesymbolen; twee zeisen en een schop; een gekruiste hellebaard en zwaard, daarboven een helm en twee gekruiste doodsbeenderen; een kelk met twee gekruiste olijftakken; een prinsenkroon met twee gekruiste scepters, twee gekruiste doodsbeenderen en ten slotte een schaal met bellen, blaaspijp en een doodskop. In de bovenrand van het hekwerk is te lezen:

"B.A.C.C.O. Bosch van Drakestein Geboren Volkhemer Overleden den 10den Juny 1842 Zij Ruste in Vrede"


 • Achterkant van het grafmonument Bosch van Drakestein - Volkhemer te Maastricht aan de Algemene Begraafplaats te Maastricht in oktober 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Onderkant van de achterkant van het grafmonument Bosch van Drakestein - Volkhemer te Maastricht aan de Algemene Begraafplaats te Maastricht in oktober 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Rechterkant van het grafmonument Bosch van Drakestein - Volkhemer te Maastricht aan de Algemene Begraafplaats te Maastricht in oktober 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Een tiara met twee kruiselings geplaatste kruisstaven. grafmonument Bosch van Drakestein - Volkhemer te Maastricht aan de Algemene Begraafplaats te Maastricht in oktober 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Linkerkant van het grafmonument Bosch van Drakestein - Volkhemer te Maastricht aan de Algemene Begraafplaats te Maastricht in oktober 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Voorzicht van het grafmonument Bosch van Drakestein - Volkhemer te Maastricht aan de Algemene Begraafplaats te Maastricht in oktober 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Een doodskop aan de rechtervoorkant van het grafmonument Bosch van Drakestein - Volkhemer te Maastricht aan de Algemene Begraafplaats te Maastricht in oktober 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Een kelk met twee gekruiste olijftakken bij het grafmonument Bosch van Drakestein - Volkhemer te Maastricht aan de Algemene Begraafplaats te Maastricht in oktober 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Een prinsenkroon met twee gekruiste scepters bij het grafmonument Bosch van Drakestein - Volkhemer te Maastricht aan de Algemene Begraafplaats te Maastricht in oktober 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De geloof-, hoop- en liefdesymbolen, bij het grafmonument Bosch van Drakestein - Volkhemer te Maastricht aan de Algemene Begraafplaats te Maastricht in oktober 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Twee zeisen en een schop, bij het grafmonument Bosch van Drakestein - Volkhemer te Maastricht aan de Algemene Begraafplaats te Maastricht in oktober 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Een schaal met bellen, blaaspijp en een doodskop, bij het grafmonument Bosch van Drakestein - Volkhemer te Maastricht aan de Algemene Begraafplaats te Maastricht in oktober 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Een pastoorshoed met kruiselings geplaatste herdersstaf en herdersschopje, bij het grafmonument Bosch van Drakestein - Volkhemer te Maastricht aan de Algemene Begraafplaats te Maastricht in oktober 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Een bloemenmandje met schaar, die een bloemstengel afknipt, bij het grafmonument Bosch van Drakestein - Volkhemer te Maastricht aan de Algemene Begraafplaats te Maastricht in oktober 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Een tiara met twee kruiselings geplaatste kruisstaven en twee doodsbeenderen, bij het grafmonument Bosch van Drakestein - Volkhemer te Maastricht aan de Algemene Begraafplaats te Maastricht in oktober 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Waardering

Het grafmonument werd in 1997 in het Monumentenregister opgenomen vanwege de "cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociale, geestelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de vormgeving, de esthetische kwaliteiten, materiaalgebruik en ornamentiek.

Het grafmonument Bosch van Drakestein is een zeer belangrijk onderdeel van de begraafplaats aan de Tongerseweg en heeft als zodanig een historisch ruimtelijke relatie met de aanleg van de begraafplaats. Het gedenkteken beschikt over een hoge mate van typologische zeldzaamheid.

Bron: Wikipedia Grafmonument van Barbera Bosch van Drakenstein-Volkhemer.Rooms Katholieke Begraafplaats in Goor aan de Iependijk 11, (Gem. Hof van Twente)

Grafmonument van Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein geboren op vrijdag 26 november 1813 te Utrecht aan de Janskerkhof 17 en overleden op vrijdag 12 december 1862 te Markelo, Goor te Huis Heeckeren. Hij werd leeftijd 49 jaar oud. En het grafmonument van Gerard Willem zijn tweede echtgenote Gertruida Theresia Von Bonninghausen geboren te huize Herickhave op donderdag 29 oktober 1829 en overleden op huize Wolzak te Eefde op vrijdag 27 november 1908. Zij werd 79 jaar oud. Grafmonumenten op de R.K. Begraafplaats aan de Iependijk 11 te Goor. Foto: Marcel Tettero.nl. Grafmonument van Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein geboren op vrijdag 26 november 1813 te Utrecht aan de Janskerkhof 17 en overleden op vrijdag 12 december 1862 te Markelo, Goor te Huis Heeckeren. Hij werd leeftijd 49 jaar oud. En het grafmonument van Gerard Willem zijn tweede echtgenote Gertruida Theresia Von Bonninghausen geboren te huize Herickhave op donderdag 29 oktober 1829 en overleden op huize Wolzak te Eefde op vrijdag 27 november 1908. Zij werd 79 jaar oud. Grafmonumenten op de R.K. Begraafplaats aan de Iependijk 11 te Goor. Foto: Marcel Tettero.nl.


Achterkant van het Huis Heeckeren of Huis Goor te Goor, gemeente Hof van Twente aan de Lintelerweg 5 in juli 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel. Achterkant van het Huis Heeckeren of Huis Goor te Goor, gemeente Hof van Twente aan de Lintelerweg 5 in juli 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Grafmonument van Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein geboren op vrijdag 26 november 1813 te Utrecht aan de Janskerkhof 17 en overleden op vrijdag 12 december 1862 te Markelo, Goor te Huis Heeckeren. Hij werd leeftijd 49 jaar oud. En het grafmonument van Gerard Willem zijn tweede echtgenote Gertruida Theresia Von Bonninghausen geboren te huize Herickhave op donderdag 29 oktober 1829 en overleden op huize Wolzak te Eefde op vrijdag 27 november 1908. Zij werd 79 jaar oud. Grafmonumenten op de R.K. Begraafplaats aan de Iependijk 11 te Goor. Foto:Sander van Scherpenzeel, juli 2021. Grafmonument van Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein geboren op vrijdag 26 november 1813 te Utrecht aan de Janskerkhof 17 en overleden op vrijdag 12 december 1862 te Markelo, Goor te Huis Heeckeren. Hij werd leeftijd 49 jaar oud. En het grafmonument van Gerard Willem zijn tweede echtgenote Gertruida Theresia Von Bonninghausen geboren te huize Herickhave op donderdag 29 oktober 1829 en overleden op huize Wolzak te Eefde op vrijdag 27 november 1908. Zij werd 79 jaar oud. Grafmonumenten op de R.K. Begraafplaats aan de Iependijk 11 te Goor. Foto:Sander van Scherpenzeel, juli 2021.


Voorgevel van het Huis Heeckeren of Huis Goor te Goor, gemeente Hof van Twente aan de Lintelerweg 5 in juli 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel. Voorgevel van het Huis Heeckeren of Huis Goor te Goor, gemeente Hof van Twente aan de Lintelerweg 5 in juli 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Ingang van de R.K. Begraafplaats aan de Iependijk 11 te Goor, gemeente 'Hof van Twente'. Bron: Online-begraafplaatsen.nl. Ingang van de R.K. Begraafplaats aan de Iependijk 11 te Goor, gemeente 'Hof van Twente'. Bron: Online-begraafplaatsen.nl.


Grafmonument van Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein geboren op vrijdag 26 november 1813 te Utrecht aan de Janskerkhof 17 en overleden op vrijdag 12 december 1862 te Markelo, Goor te Huis Heeckeren. Hij werd leeftijd 49 jaar oud. En het grafmonument van Gerard Willem zijn tweede echtgenote Gertruida Theresia Von Bonninghausen geboren te huize Herickhave op donderdag 29 oktober 1829 en overleden op huize Wolzak te Eefde op vrijdag 27 november 1908. Zij werd 79 jaar oud. Grafmonumenten op de R.K. Begraafplaats aan de Iependijk 11 te Goor. Foto:Sander van Scherpenzeel, juli 2021. Grafmonument van Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein geboren op vrijdag 26 november 1813 te Utrecht aan de Janskerkhof 17 en overleden op vrijdag 12 december 1862 te Markelo, Goor te Huis Heeckeren. Hij werd leeftijd 49 jaar oud. En het grafmonument van Gerard Willem zijn tweede echtgenote Gertruida Theresia Von Bonninghausen geboren te huize Herickhave op donderdag 29 oktober 1829 en overleden op huize Wolzak te Eefde op vrijdag 27 november 1908. Zij werd 79 jaar oud. Grafmonumenten op de R.K. Begraafplaats aan de Iependijk 11 te Goor. Foto:Sander van Scherpenzeel, juli 2021.


Christus Kruis op de begraafplaats aan de Iependijk te Goor in juli 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel. Christus Kruis op de begraafplaats aan de Iependijk te Goor in juli 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.R.K. Begraafplaats St. Petrus aan de Hoogeweg 2a te Boxmeer

Graf van jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren trak). Geboren 3 januari 1850 en overleden op 2 januari 1926. Bron: Online-begraafplaatsen.nl. Graf van jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren trak). Geboren 3 januari 1850 en overleden op 2 januari 1926. Bron: Online-begraafplaatsen.nl.


 

Rooms Katholieke Begraafplaats Kranenburg (dorp) aan de Eikenlaan 2 te Vorden, gemeente Bronckhorst (Gelderland)


De 19de-eeuwse architect Pierre Cuypers is een architect die nationaal en internationaal faam verwierf door zijn neogotische ontwerpen van o.a. het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam, bouw van kerken, kastelen, woonhuizen, overheidsgebouwen en begraafplaatsen.

Ingang begraafplaats Kranenburg te Vorden. Foto: Gerritsengrafmonumenten.nl Ingang begraafplaats Kranenburg te Vorden. Foto: Gerritsengrafmonumenten.nlCuypers ontwierp in zijn beginjaren voor de buurtschap Kranenburg R.K. bouwwerken, die geheel werden gefinancierd door de freules Judith en Josephine van Dorth van het nabijgelegen landgoed Medler.

Het geheel bestaat uit een kerk, pastorie, devotiekapel, begraafplaats, school en schoolmeesterswoning. In totaal heeft Kranenburg nu vijf beschermde Rijksmonumenten.


   

Grafmonument van de Hoogwelgeboren Heer D.F.H. von Mengden Luitenant Kolonel b.d. Geb. 21-05-1870 Overl. 30-05-1923 en zijn echtgenote De Hoogwelgeboren Vrouwe Jkvr. P.E.G.G.M. Bosch van Drakestein Geb. 22-02-1881 en Overl. 14-02-1977. Bron: Graftombe.nl. Grafmonument van de Hoogwelgeboren Heer D.F.H. von Mengden Luitenant Kolonel b.d. Geb. 21-05-1870 Overl. 30-05-1923 en zijn echtgenote De Hoogwelgeboren Vrouwe Jkvr. P.E.G.G.M. Bosch van Drakestein Geb. 22-02-1881 en Overl. 14-02-1977. Bron: Graftombe.nl.De Antoniuskerk uit 1856, waar nu het Heiligenbeeldenmuseum is gevestigd, is de oudste nog bestaande Cuyperskerk in ons land en het op één na oudste ontwerp. Dat is een bijzonderheid. Verder vormen kerk, pastorie (gebouwd in 1868), grafkapel (gebouwd in 1865), school en schoolmeesterswoning samen één van de oudste Rooms Katholieke Cuypers cluster van bouwwerken in Nederland. De bouwperiode van het geheel strekt zich uit van de jaren vijftig tot tachtig van de negentiende eeuw.


Grafmonumennt van jhr. H.P.E.T.B. Bosch van Drakestein Geb. den 25 juli 1840 Overl. op den Huize Venhorstink bij Vorden den 14 mei 1841. Jkvr. P.E.Th.M. Bosch van Drakestein Geb. den 19 oktober 1843 Overl. op den Huize Heeckeren bij Goor 12 juli 1846. Bron: Graftombe.nl. Grafmonumennt van jhr. H.P.E.T.B. Bosch van Drakestein Geb. den 25 juli 1840 Overl. op den Huize Venhorstink bij Vorden den 14 mei 1841. Jkvr. P.E.Th.M. Bosch van Drakestein Geb. den 19 oktober 1843 Overl. op den Huize Heeckeren bij Goor 12 juli 1846. Bron: Graftombe.nl.Afgezien van gebouwen ontwierp Cuypers ook beelden, kruisen, lampen, bidstoelen, priestergewaden en ander religieus roerend goed in zijn atelier. Net als veel andere begraafplaatsen die ontwikkeld zijn na het overheidsverbod om rondom en in kerken te begraven, werd ca. 1830 op initiatief van de toenmalige Baron Reinier Engelbert van Dorth tot Medler en zijn vrouw Barones M.G. van Hövel tot Westerflier aan Pierre Cuypers de opdracht gegeven een begraafplaats te ontwerpen. Deze begraafplaats, die rond dat zelfde jaar werd aangelegd, was vermoedelijk een van zijn eerste ontwerpen boven de grote rivieren.


Graf van jhr. Eugene Eric Leander Bosch van Drakestein. Bron: Graftombe.nl. Graf van jhr. Eugene Eric Leander Bosch van Drakestein. Bron: Graftombe.nl.Op deze begraafplaats vinden we diverse graftekens uit de periode van 1847 tot 1887 waarvan aangenomen wordt dat zij door Cuypers ontworpen zijn. Ook zijn hier diverse leden van de familie Van Dorth tot Medler begraven, waarvan vooral Judith, Theodoor en Josephine van Dorth een belangrijke rol hebben gespeeld als opdrachtgever voor de bouw van Cuypers monumenten in Kranenburg.

Ongeveer twee jaar na het overlijden van zijn jongere broer Theodoor, gaf Zeno T.J.H. baron van Dorth tot Medler, in 1865 opdracht aan Cuypers om een grafkapel op de begraafplaats te bouwen. Naast de leden van de familie van Dorth tot Medler, liggen hier ook andere adellijke bewoners van naburige landgoederen begraven.


Familiegraf van jhr. W.F.H.J. Bosch van Drakestein Geboren 10 oktober 1845 op den huize Heeckeren bij Goor Overleden 3 november 1921 op den huize Zelle te Hengelo (Gelderland). A.L.C.M. Barones van Dorth tot Medler Douaurière jhr. W.F.H.J. Bosch van Drakestein Geboren 12 september 1840 op den huize Meenink te Hengelo (Gelderland) Overleden 21 december 1923 op den huize Zelle te Hengelo in Gelderland. Bron: Graftombe.nl. Familiegraf van jhr. W.F.H.J. Bosch van Drakestein Geboren 10 oktober 1845 op den huize Heeckeren bij Goor Overleden 3 november 1921 op den huize Zelle te Hengelo (Gelderland). A.L.C.M. Barones van Dorth tot Medler Douaurière jhr. W.F.H.J. Bosch van Drakestein Geboren 12 september 1840 op den huize Meenink te Hengelo (Gelderland) Overleden 21 december 1923 op den huize Zelle te Hengelo in Gelderland. Bron: Graftombe.nl.Cuypers ontwierp grafmonumenten voor Maria Anna barones van Grotenhuis, Judith van Dorth, Theodoor van Dorth en Josephine van Dorth. De sobere neogotische kapel met steunberen, spitsboogvensters en zadeldak is gebouwd voor Zeno baron van Dorth en zijn echtgenote E.M.C.W. barones Van Hackfort tot Ter Horst en hun nageslacht.

Jonkheer Gérard Dagobert Henri "Gerard" Bosch van Drakestein (1887-1972), was gehuwd met Margrieta Wilhelmina Konings (1887-1975).


  


Het echtpaar kreeg drie kinderen:

Jkvr. Margaretha Bosch van Drakestein (1912-...), 

Jkvr. Carla Bosch van Drakestein (1917-...) en 

Jhr. Henri (Henk) Bosch van Drakestein (1928-1993).

De oudste van de drie Jkvr. Margaretha Bosch van Drakestein werd illustrator voor kinderboeken van boekenuitgeverij Kluitman. Matgaretha kende diverse pseudoniemen waar ze onder werkte zoals, Marga, Greet of Greetje Bosch van Drakestein. Ze was actief vanaf 1932 en studeerde aan de Academie van Beelden kunsten in Den Haag en doorliep 4 klassen.

Ze was onder andere werkzaam in Breda, Den Haag, Parijs en de Côte-d'Azur (streek) in zuid Frankrijk in 1948. Voor inspiratie op haar illustraties was ze beïnvloed door mede illustratoren Miep de Feyter en Rie Cremer. Tot 1970 maakte ze regelmatig kinderversjes en illustraties voor het kindertijdschrift Kinder-Kimpas.

Waar en wanneer Margaretha is overleden is niet precies bekend!

Bron: RDK.nl


  

Jhr. Gérard Dagobert Henri Bosch van Drakestein

Jhr. Gérard Dagobert Henri Bosch van Drakestein in 1922. Bron: onbekend.


  

Bijnaam

Ulysses

Geboortedatum

24 juli 1887

Geboorteplaats

Mechelen (België)

Overlijdensdatum

20 maart 1972

Overlijdensplaats

Den Haag

Nationaliteit

   Nederlands

Sportieve informatie

-

Discipline

wielrennen

Olympische Spelen

1908, 1924, 1928

  


Jonkheer Gérard Dagobert Henri "Gerard" Bosch van Drakestein (Mechelen (België), 24 juli 1887 - Den Haag, 20 maart 1972) was een Nederlands wielrenner. Hij nam driemaal deel aan de Olympische Spelen en won hierbij in totaal drie medailles.


Jhr. Gérard Dagobert Henri Bosch van Drakestein met zijn racefiets rond 1920. Bron: Wikipedia. Jhr. Gérard Dagobert Henri Bosch van Drakestein met zijn racefiets rond 1920. Bron: Wikipedia.In zijn jeugdjaren reed hij vaak onder de schuilnamen "Ulysses" en "Bismarck" om zijn adellijke familie niet in verlegenheid te brengen. Wedstrijdsport werd kennelijk niet als comme il faut beschouwd. Ook zou hij zijn hele carrière amateur blijven. Eind juli 1914 liep hij de wereldtitel bij de amateursprinters mis, doordat op 1 augustus de Eerste Wereldoorlog uitbrak, waarna het titeltoernooi in Kopenhagen werd afgebroken. Bosch was in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog zeer succesvol: in totaal won hij 17 Nederlandse titels.Bosch van Drakestein nam driemaal deel, en won tweemaal een medaille tijdens de Olympische Spelen. In 1908 nam hij deel, in 1924 won hij samen met Maurice Peeters brons op het onderdeel tandem en in 1928 in Amsterdam zilver op de 1000 meter tijdrit. Na dit toernooi beëindigde hij zijn sportcarrière.


Jhr. Gérard Dagobert Henri Bosch van Drakestein met zijn racefiets rond 1920. Bron: onbekend. Jhr. Gérard Dagobert Henri Bosch van Drakestein met zijn racefiets rond 1920. Bron: onbekend.Naast en na de wedstrijdsport was hij ook actief als uitgever, sportjournalist en bestuurder. Mede door zijn toedoen werd in 1928 de Nederlandsche Wieler Bond opgeheven en de KNWU opgericht. Bosch van Drakestein stond bekend als een sportief coureur.Vanaf midden jaren dertig raakte Bosch van Drakestein in politiek troebel water verzeild. Zijn voormalige vriend en medeoprichter van de KNWU Barend Swaab de Beer werd zijn grootste vijand, waar diens Joodse afkomst niet vreemd aan was. In 1939 flirtte hij openlijk met de NSB en correspondeerde met het fel anti-semitische tijdschrift De Misthoorn. Swaab de Beer wist later aan de nazi's te ontkomen door naar Zwitserland uit te wijken. Er werd na de bezettingstijd een aanklacht tegen Bosch van Drakestein ingediend in verband met zijn chicanes ten opzichte van Swaab de Beer, maar dit leidde tot niets.

Tevens was Gerard de uitvinder van het witte achterspatbord. Zodat fietsers van achter zichtbaar waren voor automobikisten.


De wielrenner Jonkheer Gerard Bosch van Drakestein, winnaar van de zilveren medaille op de één kilometer-tijdrit op de Olympische Spelen 1928 in Amsterdam. Bron: Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerard_Bosch_van_Drakestein.jpg De wielrenner Jonkheer Gerard Bosch van Drakestein, winnaar van de zilveren medaille op de één kilometer-tijdrit op de Olympische Spelen 1928 in Amsterdam. Bron: Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerard_Bosch_van_Drakestein.jpgOvergenomen van Wikipedia: Gerard Bosch van Drakestein


   

       

Een van de drie voorbeelden van illustraties die Jkvr. Margaretha Bosch van Drakestein vanaf 1932 tot ca. 1970 tekenden (1). Een van de drie voorbeelden van illustraties die Jkvr. Margaretha Bosch van Drakestein vanaf 1932 tot ca. 1970 tekenden (1).


Portret van jkvr. Marga Bosch van Drakestein, geboren 6 augustus 1912 in Teringen (België). Beeld uit de periode 1940-1955). Maker onbekend. Er is geprobeerd een rechthebbende van de foto te achterhalen, maar dat is niet gelukt. Portret van jkvr. Marga Bosch van Drakestein, geboren 6 augustus 1912 in Teringen (België). Beeld uit de periode 1940-1955). Maker onbekend. Er is geprobeerd een rechthebbende van de foto te achterhalen, maar dat is niet gelukt.


Een van de drie voorbeelden van illustraties die Jkvr. Margaretha Bosch van Drakestein vanaf 1932 tot ca. 1970 tekenden (2). Bron: Geheugen van Nederland.nl. Een van de drie voorbeelden van illustraties die Jkvr. Margaretha Bosch van Drakestein vanaf 1932 tot ca. 1970 tekenden (2). Bron: Geheugen van Nederland.nl.


Een van de drie voorbeelden van illustraties die Jkvr. Margaretha Bosch van Drakestein vanaf 1932 tot ca. 1970 tekenden (3). Een van de drie voorbeelden van illustraties die Jkvr. Margaretha Bosch van Drakestein vanaf 1932 tot ca. 1970 tekenden (3).


   

Jhr. Henri Bosch van Drakestein geboren te Den Haag op 20 juni 1928 en overleden aldaar op 21 augustus 1993. Henk was een Nederlandse jazzmusicus (contrabas, 5-snarige Van Zalingenbas, bij gelegenheid helicon, cello en banjo).

Hij debuteerde vlak na de Tweede Wereldoorlog onder de artiestennaam Hank Wood als bassist bij Pia Beck. Later speelde hij bij The Millers. In de jaren vijftig werd hij driemaal uitgeroepen tot beste bassist van Nederland en eenmaal tot beste bassist van Europa. Na 1970 was hij vast lid van de Dutch Swing College Band. Hij ging daarnaast met Joe Venuti en Johnny Meijer op tournee. Met Bob Kaper, Huub Janssen en Marcel Hendricks vormde hij het Flashback Quartet, waarmee hij vanaf het midden van de jaren zeventig ook actief was. 

Tussen 1952 en 1985 speelde hij op minstens tachtig jazzplaten mee.


Jhr. Henri Bosch van Drakestein (1928-1993) )van de Heeckeren-taak) gaf een interview voor een krant in augustus 1980. Bron: Delpher.nl Jhr. Henri Bosch van Drakestein (1928-1993) )van de Heeckeren-taak) gaf een interview voor een krant in augustus 1980. Bron: Delpher.nl
Interessant zijn de grafkelder van R.E. baron van Dorth (†1847) en de graftekens van H.P.E.I. Bosch van Drakestein (†1841) en M.A.R.B.A. Stoop tot Onstein (†1848). Op de diverse grafstenen vinden we de heraldische wapenschilden en familiewapens behorende bij deze families. Bij het monumentale hek van de begraafplaats, eveneens een rijksmonument met onderdelen uit 1850-1875 en uitkijkend op de grafkapel, staan aan weerszijden twee engelen op een hardstenen voetstuk. Met hun bazuinen verwelkomen zij een ieder die hier toetreedt. Bijna 200 jaar stenen geschiedenis uit Kranenburg op deze begraafplaats. Zeker de moeite waard.Bron: Gerritsen Grafmonumenten.nl De Baak

Vijf familieleden van Bosch van Drakestein liggen om deze begraafplaats begraven:

1.   Jhr. Eugene Eric Leander Bosch van Drakestein. Geboren 9 juni 1872 te Linde, Vorden, Brockhorst (Gelderland) en overleden 30 september 1942 te Zutphen (Gelderland). Hij werd 70 jaar oud.

2.   Jhr. Willem Fredrik Hendrik Joseph Bosch van Drakestein. Geboren 10 oktober 1845 te Huize Heeckeren, Goor, Hof van Twente, Overijssel en overleden 3 november 1921 te Huize 't Zelle, Hengelo, Brockhorst, Gelderland. Hij werd 76 jaar oud.

3.   Jhr. Hendricus Paulus Engelbertus Jacobus Bosch van Drakestein. Geboren 25 juli 1840 te Delden, Hof van Twente, Overijssel en overleden 14 mei 1841 te Delden, Hof van Twente, Overijssel. Hij werd 0 jaar oud.

4.   Jkvr. Pauline Emma Theresia Maria Bosch van Drakestein. Geboren 19 oktober 1843 te Huis Heeckeren, Goor, Hof van Twente, Overijssel en overleden op 12 juli 1846 te Huis Heeckeren, Goor, Hof van Twente, Overijssel. Zij werd 2 jaar oud.

5.   Jkvr. Paulina Elisabeth Clementina Carolina Maria Bosch van Drakestein. Geboren 22 februari 1881 te Huize 't Zelle, Hengelo, Brockhorst, Gelderland en overleden op 14 februari 1977 te Wisch, Oude IJsselstreek, Gelderland. Zij werd 95 jaar oud.

Foto's Graftombe.nl.


   

 • 061
 • 063
 • 066
 • 067Jhr. Eugene Eric Leander Bosch van Drakestein (1872-1942) rond 1887. (Heeckeren tak). Bron: Het Utrechts Archief, 32, 285. Jhr. Eugene Eric Leander Bosch van Drakestein (1872-1942) rond 1887. (Heeckeren tak). Bron: Het Utrechts Archief, 32, 285.


Jhr. Eugene Eric Leander Bosch van Drakestein (1872-1942) in 1942. (Heeckeren tak). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Jhr. Eugene Eric Leander Bosch van Drakestein (1872-1942) in 1942. (Heeckeren tak). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Jkvr. Paulina Elisabeth Clementina Carolina Maria Bosch van Drakestein in ca. 1887 (1881-1977) Heeckeren tak. Bron: Het Utrechts Archief: 32, 285. Jkvr. Paulina Elisabeth Clementina Carolina Maria Bosch van Drakestein in ca. 1887 (1881-1977) Heeckeren tak. Bron: Het Utrechts Archief: 32, 285.


Anna Louise Clémence Barones van Dorth tot Medler - Bosch van Drakestein (1840-1923. (Heeckeren tak). Bron: Het Utrechts Archief: 32, 285. Anna Louise Clémence Barones van Dorth tot Medler - Bosch van Drakestein (1840-1923. (Heeckeren tak). Bron: Het Utrechts Archief: 32, 285.


 

Begraafplaats Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven

Begraafplaats "Den en Rust” (1935-heden)


In 1935 nam F.B. Tap het initiatief tot de aanleg van een grote algemene begraafplaats in
de bossen nabij de Frans Halslaan. Op 4 juli 1936 werd de eerste steen gelegd voor de
bouw van een aula annex dienstgebouw en dienstwoning. Nadien zijn verschillende uitbreidingen van begraafplaats en gebouwen gerealiseerd, waaronder een crematorium. De familie Tap speelt nog steeds een bepalende rol in de B.V. “Den en Rust”. Het is één van de
grootste particuliere begraafplaatsen van ons land.

Bron: Begraafplaatsen in De Bilt en Bilthoven Door de Werkgroep Inventarisatie Grafmonumenten. De Biltse Grift, september 1996.

Een lid van familie Bosch van Drakestein ligt op Den en Rust begraven.


Jkvr. Marguérite Marie Mathilde Octavie Ghislaine Bosch van Drakestein. Geboren 5 mei 1915 en overleden 2 oktober 2003. Zij werd 88 jaar oud. Constant Wilhelm Baron van Boetzelaear van Asperen. Geboren 22 juni 1915 en overleden 28 juli 1996. Hij werd 81 jaar oud. Coenraad Carel Vincent Baron van Boetzelaer. Geboren 1 maart 1948 en overleden op 11 maart 1950. Hij werd 2 jaar oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 932837. Jkvr. Marguérite Marie Mathilde Octavie Ghislaine Bosch van Drakestein. Geboren 5 mei 1915 en overleden 2 oktober 2003. Zij werd 88 jaar oud. Constant Wilhelm Baron van Boetzelaear van Asperen. Geboren 22 juni 1915 en overleden 28 juli 1996. Hij werd 81 jaar oud. Coenraad Carel Vincent Baron van Boetzelaer. Geboren 1 maart 1948 en overleden op 11 maart 1950. Hij werd 2 jaar oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 932837.Jkvr. Marguérite Marie Mathilde Octavie Ghislaine Bosch van Drakestein. Geboren 5 mei 1915 en overleden 2 oktober 2003. Zij werd 88 jaar oud. Constant Wilhelm Baron van Boetzelaear van Asperen. Geboren 22 juni 1915 en overleden 28 juli 1996. Hij werd 81 jaar oud. Coenraad Carel Vincent Baron van Boetzelaer. Geboren 1 maart 1948 en overleden op 11 maart 1950. Hij werd 2 jaar oud. Bron: Online-begraafplaatsen.nl, 932837.Begraafplaats Sint Barbara (Utrecht)


Graven op begraafplaats St. Barbara te Utrecht. Bron: Wikipedia.Begraafplaats St. Barbara is een rooms-katholieke begraafplaats in Utrecht, gelegen aan de Prinsesselaan 2. Hier liggen familieleden van Bosch (van Oud-Amelisweerd) begraven.

Voorgeschiedenis

Vanaf de Reformatie (omstreeks 1575) was er in de stad Utrecht lange tijd geen nieuwe rooms-katholieke begraafplaats meer geopend.

Graven op begraafplaats St. Barbara te Utrecht. Bron: Wikipedia. Graven op begraafplaats St. Barbara te Utrecht. Bron: Wikipedia.
De eerste nieuwe ontstond rond 1818 in de parochie Buiten Wittevrouwen aan de nabijgelegen Biltstraat ter hoogte van de (latere maar inmiddels verdwenen) Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk. Vanaf 1861 bleek onder meer dat het gemeentebestuur 
in eerste instantie geen toestemming wilde verlenen om deze begraafplaats uit te breiden mede vanwege stadsuitbreiding.

Tien jaar later werd na diverse onenigheden uiteindelijk grond aangekocht aan de Prinsesselaan voor een nieuwe en grotere rooms-katholieke begraafplaats onder voorwaarde dat de oude begraafplaats op termijn geruimd werd. De oude begraafplaats werd in 1875 gesloten en tussen circa 1892 en 1900 geruimd.


       

Bidprent van Jkvr. Johanna Ida Maria Catharine Bosch van Oud-Amelisweerd (1893-1966) (1). Bron: archief SHH. Bidprent van Jkvr. Johanna Ida Maria Catharine Bosch van Oud-Amelisweerd (1893-1966) (1). Bron: archief SHH.


Bidprent van Jkvr. Johanna Ida Maria Catharine Bosch van Oud-Amelisweerd (1893-1966) (2). Bron: archief SHH. Bidprent van Jkvr. Johanna Ida Maria Catharine Bosch van Oud-Amelisweerd (1893-1966) (2). Bron: archief SHH.


     


Ontwerp en inwijding 

De inwijding van de nieuwe begraafplaats aan de Prinsesselaan vond plaats op 30 april 1875. 
De begraafplaats kreeg de naam Sint-Barbara, genoemd naar de beschermheilige van de stervenden en beschermster tegen een onvoorziene dood. Het ontwerp voor de begraafplaats is van Alfred Tepe. 
Er bevinden zich een groot aantal priestergraven en de grafkelders van de aartsbisschoppen van aartsbisdom Utrecht. Op de begraafplaats staat een neogotische kapel, die ook door Tepe werd ontworpen. Bron: Wikipedia Begraafplaats Sint Barbara (Utrecht)

1.   Jhr. Wilhelmus Johannes Marie Bosch van Oud-Amelisweerd. Geboren 22 mei 1829 te Utrecht, Utrecht en overleden 29 augustus 1899 te Utrecht, Utrecht. Hij werd 74 jaar oud.         
2.   A.C. van de Poll. Geboren 8 augustus 1833 te Amsterdam, Noord-Holland en overleden 17 december 1916, Utrecht, Utrecht. Zij werd 83 jaar oud. 
3.   Jkvr. Maria Antonia Catharina Geraldina Bosch van Oud Amelisweerd. Geboren 1 mei 1900 te Amsterdam, Noord-Holland en overleden op 7 oktober 1988. Zij werd 88 jaar oud.
4.  Jkvr. Marie Therese Bosch van Oud Amelisweerd. Geboren op 26 april 1898 te Utrecht, Utrecht en overleden op 10 mei 1968 te Utrecht, Utrecht. Zij werd 70 jaar oud.
5.   Jhr. Felix Hubert Maria Michiels van Kessenich. Geboren op 20 oktober 1895 te Meerssen, Limburg en overleden 30 december 1974 te Utrecht, Utrecht. Hij werd jaar 79 jaar oud.
6.  Jhr. Willem Louis Gerard Marie Bosch van Oud-Amelisweerd. Geboren 19 augustus 1902 te Amsterdam, Noord-Holland en overleden 26 november 198 te Utrecht, Utrecht. Hij werd 78 jaar oud.        
7.   A. van der Panne. Overleden 27 juli 2000.Er liggen 7 familieleden afkomstig uit de uitgestorven tak familie Bosch/Bosch van Oud-Amelisweerd op deze begraafplaats begraven. Foto's: Online-begraafplaatsen.nl.


     

 • 00271229
 • 00291157
 • 00300400