Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Reconstructie Gebouwen aan de Mereveldseweg

in Bunnik, Houten en Utrecht

Fragment van een perceelkaart in de omgeving van de Mereveldseweg in 1900-1910 met het noorden linksboven. Kadastrale gemeente Bunnik. Gebouw in rood gearceerd is boerderij Mereveld. Kaart uit het archief van de Tiendcommissie provincie Utrecht. Linksboven de Koningsweg. Diagonaal van LO naar RB de Rijnspoorweg (Amsterdam, Utrecht tot Arnhem, Zevenaar Duitse grens). Bron: Het Utrechts Archief, 6, 27. Fragment van een perceelkaart in de omgeving van de Mereveldseweg in 1900-1910 met het noorden linksboven. Kadastrale gemeente Bunnik. Gebouw in rood gearceerd is boerderij Mereveld. Kaart uit het archief van de Tiendcommissie provincie Utrecht. Linksboven de Koningsweg. Diagonaal van LO naar RB de Rijnspoorweg (Amsterdam, Utrecht tot Arnhem, Zevenaar Duitse grens). Bron: Het Utrechts Archief, 6, 27.Op deze pagina worden de diverse (bijzondere) gebouwen beschreven die aan de (Oude) Mereveldseweg stonden of er nog steeds staan.

De pagina genaamd Bosch van Drakestein - Reconstructie Gebouwen Mereveldseweg is onder categorie van de familie Bosch gebracht. Dit vanwege de rede omdat zij enkele van die gebouwen bezaten. In de ruim 150 jaar dat de familie Bosch in de omgeving actief was. Hadden leden van de familie veel opzien. Mede ook omdat ze vaak zitting namen in het lokale waterschapsbestuur of betrokken waren bij andere belangen in het gebied.


Kaart van het noordelijkste deel van de Mereveldseweg wat tussen 1 januari 1858 en 31 december 1953 bij de kadastrale gemeente Houten behoorden. Tussen 1818 en 31 december 1857 behoorde dit noordelijkste deel bij de gemeente Oud-Wulven. Na 1 januari 1954 kwam dit gedeelte van de Mereveldseweg bij de gemeente Utrecht te behoren. Bron: Het Utrechts Archief, 1007-3, 12828. Kaart van het noordelijkste deel van de Mereveldseweg wat tussen 1 januari 1858 en 31 december 1953 bij de kadastrale gemeente Houten behoorden. Tussen 1818 en 31 december 1857 behoorde dit noordelijkste deel bij de gemeente Oud-Wulven. Na 1 januari 1954 kwam dit gedeelte van de Mereveldseweg bij de gemeente Utrecht te behoren. Bron: Het Utrechts Archief, 1007-3, 12828.Boerderij Het Blauwe Huis aan de (Oude) Mereveldseweg 8 en 8a (heden Nieuwe Houtenseweg 55)

 • Luchtfoto van de boerderij "Het Blauwe Huis" aan de Oude Mereveldseweg 8A (Nieuwe Houtenseweg 55) te Bunnik/>1954 Utrecht in 1940-1950. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 813629.
 • Gezicht op de boerderij Het Blauwe Huis op de hoek van de Mereveldseweg en de Rijksweg 12 (E 36) te Utrecht, uit het zuiden in augustus 1967. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 28757.
 • Gezicht op het pand van het Centrum Maliebaan met een beschermd wonen constructie, in de voormalige boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) te Utrecht in 1981. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer:	 118323.
 • Gezicht op het pand van het Centrum Maliebaan met een beschermd wonen constructie, in de voormalige boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) te Utrecht in 1981. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer:	 118324.
 • Gezicht op de spoorwegovergang bij de Fortweg / Mereveldseweg te Houten, met een groep fietsende kinderen in 1971. Bron; Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 167634.
 • Gezicht op de linker zijgevel van het woongedeelte en de schuur van de boerderij "Het Blauwe Huis" aan de Oude Mereveldseweg 8A in de zomer van 1974. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 68151.
 • Gezicht op de voor- en linker zijgevel van het woongedeelte van de boerderij "Het Blauwe Huis" aan de Oude Mereveldseweg 8A in de zomer van 1974. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 68150.
 • Gezicht op de linkere zijgevel van het woongedeelte van de boerderij "Het Blauwe Huis" met de schuur aan de Oude Mereveldseweg 8A in de zomer van 1974. Bron: H et Utrechts Archief, catalogusnummer: 68154.
 • Gezicht op de linkere zijgevel van het woongedeelte van de boerderij "Het Blauwe Huis" aan de Oude Mereveldseweg 8A in 1975. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 68155.
 • Gezicht op de linker zijgevel van het woongedeelte van de boerderij "Het Blauwe Huis" met de voorgevel van de schuur aan de Oude Mereveldseweg 8A in 1975. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 68153.
 • Gezicht op de voorgevel van het woongedeelte van de boerderij "Het Blauwe Huis" aan de Oude Mereveldseweg 8A in 1975. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 68152.
 • Gezicht op het bedrijfsgedeelte van de boerderij "Het Blauwe Huis" aan de Oude Mereveldseweg 8A in 1975. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 68159.
 • Gezicht op de achtergevel van de schuur van de boerderij "Het Blauwe Huis" aan de Oude Mereveldseweg 8A in 1975. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 68156.
 • Gezicht op de achtergevel van de schuur van het stalgedeelte van de boerderij "Het Blauwe Huis" aan de Oude Mereveldseweg 8A in 1975. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 68157.
 • Gezicht op het bedrijfsgedeelte van de boerderij "Het Blauwe Huis" aan de Oude Mereveldseweg 8A, vanuit het zuidwesten in 1975. catalogusnummer: 68158.


De achterkant van boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg nr. 55), door zorgorganisatie Lister ,,De Boerderij'' genoemd. Bron: HUA. De achterkant van boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg nr. 55), door zorgorganisatie Lister ,,De Boerderij'' genoemd. Bron: HUA.In oorsprong wellicht 17e-eeuwse T-BOERDERIJ - genaamd Het Blauwe Huis - onder (vernieuwde) rieten wolfdaken, met latere aanbouw.


Fragment uit de verkoop- en veilingsakte van boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) van dinsdag 16 november 1869 ten overstaan van de Houtense notaris van Hanzo Lemstra van Buma. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 415, aktenummers: 398, 399 en 400. Fragment uit de verkoop- en veilingsakte van boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) van dinsdag 16 november 1869 ten overstaan van de Houtense notaris van Hanzo Lemstra van Buma. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 415, aktenummers: 398, 399 en 400.


 

De gevels van het voormalige woonhuisgedeelte zijn witgepleisterd, rechts bevindt zich de onderkelderde opkamer, met een rechtafgesloten en een getoogd keldervenster, en twee schuifvensters met kleine roedenverdeling (vernieuwd) en luiken te weerszijden daarboven, en vier dito vensters in het linkergevelgedeelte, waarboven een vijftal, deels gekoppelde lage vensters is aangebracht. De linkerzijgevel bevat links een deur en rechts een schuifvenster met (vernieuwde) roedenverdeling en luiken en in de top een laag venster.
 De dwars op dit voormalige woonhuis staande schuur bevat lage zijgevels met halfronde stalvensters en een achtergevel met getoogde inrijdeuren in het midden, twee vierruitsvensters terzijde en een hooiluik daarboven en in de uiterste zijden twee mestdeurtjes, alsmede vlechtingen in de afgeschuinde bovenzijde.
 Aan de NW-zijde van deze schuur is over de hele lengte een tweede, wellicht uit de 19e eeuw daterende schuur geplaatst, en met de eerste door middel van een tussen lid verbonden, onder pannen zadeldak en met witgepleisterde gevels met zwart geteerde plint, waarbij de lange NW-zijgevel is voorzien van halfronde stalvensters en de korte NO-puntgevel van twee mestdeuren terzijden en in het midden een deur en een hooiluik, en waarbij de korte ZW-puntgevel slechts een mestluik en een tondo bevat.

Boerderij Het Blauwe Huis ((Oude) Mereveldseweg 8/Nieuwe Houtenseweg 55) en De Klomp (Mereveldseweg 10/Oude Mereveldseweg 2-4) ingetekend in de kadastertekening van 1 oktober 1832. Kaart: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank. Boerderij Het Blauwe Huis ((Oude) Mereveldseweg 8/Nieuwe Houtenseweg 55) en De Klomp (Mereveldseweg 10/Oude Mereveldseweg 2-4) ingetekend in de kadastertekening van 1 oktober 1832. Kaart: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank.


 

Fragment uit de verkoop- en veilingsakte van boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) van dinsdag 16 november 1869 ten overstaan van de Houtense notaris van Hanzo Lemstra van Buma. Fragment van de kadastrale percelen in Bunnik. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 415, aktenummers: 398, 399 en 400. Fragment uit de verkoop- en veilingsakte van boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) van dinsdag 16 november 1869 ten overstaan van de Houtense notaris van Hanzo Lemstra van Buma. Fragment van de kadastrale percelen in Bunnik. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 415, aktenummers: 398, 399 en 400.


De achterkant van boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg nr. 55), door zorgorganisatie Lister ,,De Boerderij'' genoemd. Bron: HUA. De achterkant van boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg nr. 55), door zorgorganisatie Lister ,,De Boerderij'' genoemd. Bron: HUA.Voormalig boerderijcomplex van eenvoudige doch harmonische architectuur met als kern de voor het Utrechtse weidegebied kenmerkende T-boerderij, met dwars voorhuis, met onderkelderde opkamer, en driebeukige schuur, onder rieten wolfdaken.

Bron: Rijksmonumenten Register, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort.


Fragment uit de verkoop- en veilingsakte van boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) van dinsdag 16 november 1869 ten overstaan van de Houtense notaris van Hanzo Lemstra van Buma. Nieuwe eigenaar van de boerderij was G. van Zijl. Onder de verkochte percelen van de vorige eigenaar Dorresteijn kocht de verderop wonende buurman jhr. Hendrik Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd (handtekening linksonder) nog een perceel land om aan zijn landgoed Nieuw-Amelisweerd toe te voegen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 415, aktenummers: 398, 399 en 400. Fragment uit de verkoop- en veilingsakte van boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) van dinsdag 16 november 1869 ten overstaan van de Houtense notaris van Hanzo Lemstra van Buma. Nieuwe eigenaar van de boerderij was G. van Zijl. Onder de verkochte percelen van de vorige eigenaar Dorresteijn kocht de verderop wonende buurman jhr. Hendrik Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd (handtekening linksonder) nog een perceel land om aan zijn landgoed Nieuw-Amelisweerd toe te voegen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 415, aktenummers: 398, 399 en 400.De gevels van het voormalige woonhuisgedeelte zijn witgepleisterd, rechts bevindt zich de onderkelderde opkamer, met een rechtafgesloten en een getoogd keldervenster, en twee schuifvensters met kleine roedenverdeling (vernieuwd) en luiken te weerszijden daarboven, en vier dito vensters in het linkergevelgedeelte, waarboven een vijftal, deels gekoppelde lage vensters is aangebracht.

De linkerzijgevel bevat links een deur en rechts een schuifvenster met (vernieuwde) roedenverdeling en luiken en in de top een laag venster.

De dwars op dit voormalige woonhuis staande schuur bevat lage zijgevels met halfronde stalvensters en een achtergevel met getoogde inrijdeuren in het midden, twee vierruitsvensters terzijde en een hooiluik daarboven en in de uiterste zijden twee mestdeurtjes, alsmede vlechtingen in de afgeschuinde bovenzijde.


Verkoopadvertentie van boerderij Het Blauwe Huis aan de Nieuwe Houtenseweg 55 te Utrecht. Voor 1 januari 1954 behorend bij de gemeente Bunnik gelegen aan de (Oude) Mereveldseweg 8. De oude eigenaar Dorresteijn was overleden waarop de veiling van maandag 20 december 1869 de nieuwe eigenaar G. van Zijl aantrad om op de boerderij te gaan wonen. Bron: Delpher.nl. Verkoopadvertentie van boerderij Het Blauwe Huis aan de Nieuwe Houtenseweg 55 te Utrecht. Voor 1 januari 1954 behorend bij de gemeente Bunnik gelegen aan de (Oude) Mereveldseweg 8. De oude eigenaar Dorresteijn was overleden waarop de veiling van maandag 20 december 1869 de nieuwe eigenaar G. van Zijl aantrad om op de boerderij te gaan wonen. Bron: Delpher.nl.Aan de NW-zijde van deze schuur is over de hele lengte een tweede, wellicht uit de 19e eeuw daterende schuur geplaatst, en met de eerste door middel van een tussenlid verbonden, onder pannen zadeldak en met witgepleisterde gevels met zwartgeteerde plint, waarbij de lange NW-zijgevel is voorzien van halfronde stalvensters en de korte NO-puntgevel van twee mestdeuren terzijden en in het midden een deur en een hooiluik,en waarbij de korte ZW-puntgevel slechts een mestluik en een tondo bevat.


In geel geadresseerd de gronden behorend bij boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) in 1832 van landbouwer Dorresteijn. Links boerderij De Koppel, rechtsonder boerderij Slagmaat. Bron: HISGIS Utrecht. In geel geadresseerd de gronden behorend bij boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) in 1832 van landbouwer Dorresteijn. Links boerderij De Koppel, rechtsonder boerderij Slagmaat. Bron: HISGIS Utrecht.Voormalig boerderijcomplex van eenvoudige doch harmonische architectuur met als kern de voor het Utrechtse weidegebied kenmerkende T-boerderij, met dwars voorhuis, met onderkelderde opkamer, en driebeukige schuur, onder rieten wolfdaken.

 Bron: Rijksmonumenten Register, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort.


De achterkant van boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg nr. 55), door zorgorganisatie Lister ,,De Boerderij'' genoemd. Bron: HUA. De achterkant van boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg nr. 55), door zorgorganisatie Lister ,,De Boerderij'' genoemd. Bron: HUA.


In geel gearceerd de aan te kopen gronden van boerderij Het Blauwe Huis door de gemeente Utrecht van de verzekerings- maatschappij 'de Nederlanden van 1845', de latere Nationale Nederlanden. Bron: Het Utrechts Archief, 1803. In geel gearceerd de aan te kopen gronden van boerderij Het Blauwe Huis door de gemeente Utrecht van de verzekerings- maatschappij 'de Nederlanden van 1845', de latere Nationale Nederlanden. Bron: Het Utrechts Archief, 1803. Voor 1980 was de boerderij geadresseerd aan de (Oude) Mereveldseweg 8 en 8a. Het woordje Oude komt van omwonende doordat bij de aanleg van de rijksweg A12 in 1938 de spoorwegovergangen in de Marsdijk en de Mereveldseweg bij Het Blauwe Huis werd opgeheven. Werd de weg een semi doodlopende stuk. Maar met wel een aansluiting op een parallelweggetje van Rijkswaterstaat (inspectiepad) richting het westen al aansluitend op het Houtensepad.

Sinds 1980 hebben diverse hulpinstanties in de Geestelijke Gezondheidzorg (GGZ) in de boerderij gehuisvest gezeten. Veelal voor mensen met zware psychische problemen of verslavingszorg. In de jaren tachtig werd was Stichting De Rode Brug er gehuisvest. In de jaren negentig Centrum Maliebaan. In de eerste 10 jaar van de 21ste eeuw was zorginstantie Altrecht er gehuisvest.

In de laatste jaren anno 2020 wordt door zorgorganisatie Lister de boerderij gebruikt om voor dezelfde doelgroep zoals hierboven werd zorg en dagbesteding te bieden. Voor de naam van de zorglocatie wordt door Lister het De Boerderij genoemd.


In rood gearceerd de gronden ten westen van boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) aan te kopen door Rijkswaterstaat van de gemeente Utrecht in 1976 voor de aanleg van rijksweg A27 ten noorden van knooppunt Lunetten, Bron: Het Utrechts Archief, 1803. In rood gearceerd de gronden ten westen van boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) aan te kopen door Rijkswaterstaat van de gemeente Utrecht in 1976 voor de aanleg van rijksweg A27 ten noorden van knooppunt Lunetten, Bron: Het Utrechts Archief, 1803.De oorspronkelijke naam van de boerderij is Het Blauwe Huis. In de achttiende eeuw ook wel hofstede De Blauwe Kamer genoemd. Vermoedelijk komt de naam van de boerderij naar de vele blauwe klei die hier inde omgeving van het stedelijk zuidoostelijke Utrecht te vinden is.

De laatste bewoner van Het Blauwe Huis was in 1978 de familie Van Leeuwen. In de eerste helft van de negentiende eeuw woonde veehouder Dorrestein op de boerderij. Begin twintigste eeuw zat veehouder Van Zijl op de boerderij.

De boerderij was in de eerste helft van de twintigste eeuw het eigendom van verzekerings- maatschappij De Nederlanden van 1845. Wat wij vandaag de dag kennen als verzekeringsmaatschappij Nationaal Nederlanden. De verzekeraar gebruikte de boerderij als onroerend goed investering en verpachten het veehouders.


Kaart van de Mereveldseweg wat tot 31 december 1953 bij de gemeente Bunnik behoord heeft. Vanaf 1 januari 1954 ging de Mereveldseweg bij de gemeente Utrecht behoren. Bron: Het Utrechts Archief, 1007-3, 12828. Kaart van de Mereveldseweg wat tot 31 december 1953 bij de gemeente Bunnik behoord heeft. Vanaf 1 januari 1954 ging de Mereveldseweg bij de gemeente Utrecht behoren. Bron: Het Utrechts Archief, 1007-3, 12828. Het viaduct naast de boerderij van waar het eerste gedeelte in de zomer van 1942 werd opgeleverd. Voor de toen nieuw aan te leggen rijksweg A12 van Den Haag, Utrecht, Zevenaar tot de Duitse grens. In de periode 1976 tot 1980 werden aan de noord en zuid zijde van het viaduct over de spoorlijn Utrecht - 's-Hertogenbosch parallelbanen aangelegd.

Eind jaren dertig van de twintigste eeuw hield Rijkswaterstaat en de Nederlandse Staat al rekening met dat de spoorlijn ooit verdubbeld zou gaan worden. Want in de ruim 70 jaar die volgde tot 2012 was aan de westkant van de spoorlijn onder het viaduct een open ruimte voor nog eens plaats voor twee sporen.


In 1969 stort een vrachtwagen vanaf de A12 (richting Utrecht) dwars door de vangrail naar beneden op de Mereveldseweg bij het viaduct op het spoor. Voor fietsers uit Houten een gevaarlijke situatie! Gelukkig waren er in 1969 nog niet al te veel fietsers. Bron: Cees Verhoef FB Oud Houten. In 1969 stort een vrachtwagen vanaf de A12 (richting Utrecht) dwars door de vangrail naar beneden op de Mereveldseweg bij het viaduct op het spoor. Voor fietsers uit Houten een gevaarlijke situatie! Gelukkig waren er in 1969 nog niet al te veel fietsers. Bron: Cees Verhoef FB Oud Houten.


In 1970 een jaar na het ongeval in 1969 stort een vrachtwagen met oplegger van het viaduct aan de Mereveldseweg. De route werd steeds gevaarlijker. Bron: Cees Verhoef FB Oud Houten. In 1970 een jaar na het ongeval in 1969 stort een vrachtwagen met oplegger van het viaduct aan de Mereveldseweg. De route werd steeds gevaarlijker. Bron: Cees Verhoef FB Oud Houten.


Gezicht op het pand van het Centrum Maliebaan (Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs) met een beschermd wonen constructie, in de voormalige boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) te Utrecht in 1981. Bron: HUA, catalogusnummer: 118323. Gezicht op het pand van het Centrum Maliebaan (Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs) met een beschermd wonen constructie, in de voormalige boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) te Utrecht in 1981. Bron: HUA, catalogusnummer: 118323.


In oktober 1829 vind er een boedelscheiding plaats onder de familie Dorrestein bij het overlijden van de veehouder op boerderij Het Blauwe Huis. Beschrijving van goederen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1807. In oktober 1829 vind er een boedelscheiding plaats onder de familie Dorrestein bij het overlijden van de veehouder op boerderij Het Blauwe Huis. Beschrijving van goederen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1807.


In oktober 1829 vind er een boedelscheiding plaats onder de familie Dorrestein bij het overlijden van de veehouder op boerderij Het Blauwe Huis. Einde van de akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1807. In oktober 1829 vind er een boedelscheiding plaats onder de familie Dorrestein bij het overlijden van de veehouder op boerderij Het Blauwe Huis. Einde van de akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1807.


Gezicht op het pand van het Centrum Maliebaan (Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs) met een beschermd wonen constructie, in de voormalige boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) te Utrecht in 1981. Bron: HUA, catalogusnummer: 118324. Gezicht op het pand van het Centrum Maliebaan (Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs) met een beschermd wonen constructie, in de voormalige boerderij Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) te Utrecht in 1981. Bron: HUA, catalogusnummer: 118324.


Hulpkaart uit mei 1946 van de omgeving van de waijensedijk, Fortweg, Oude Mereveldseweg, boerderij Het Blauwe Huis en De Klomp met erop ingetekend de kadastergrenswijzigingen van de in 1938 eerder aangelegde rijksweg A12. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987. Hulpkaart uit mei 1946 van de omgeving van de waijensedijk, Fortweg, Oude Mereveldseweg, boerderij Het Blauwe Huis en De Klomp met erop ingetekend de kadastergrenswijzigingen van de in 1938 eerder aangelegde rijksweg A12. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987.


Het omleggen van de Mereveldseweg bij de spoorwegovergang bij boerderij Het Blauwe Huis ingetekend als blauwdruk in 1932. Bron: onbekend. Het omleggen van de Mereveldseweg bij de spoorwegovergang bij boerderij Het Blauwe Huis ingetekend als blauwdruk in 1932. Bron: onbekend.


    

 Draf- en Renbaan Mereveld (toenmalig) aan de Mereveldseweg 7 Drafbaan Mereveld bij Utrecht: 1938 - 1971

 • Gezicht op de tribune van de Renbaan Mereveld aan de Mereveldseweg te Utrecht in 1938. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 77156.
 • Uitgifte van erfpacht van gronden onder de voormalige Renbaan Mereveld voor Golfclub Amelisweerd eind jaren negentig van de twintigste eeuw. Bron: Het Utrechts Archief, 1803.
 • Aankoop door de gemeente Utrecht in 1969 van boerderij De Nieuwe Knapschinkel (Mereveldseweg 9 en 9a) in 1969 van familie Van de Vegt. Bron: Het Utrechts Archief, 1803.
 • Luchtfoto van de renbaan Mereveld te Utrecht, uit het noordwesten. Op de voorgrond de A27, links de spoorlijn naar Arnhem in 1990. Bron: Het Utrechts Archief, Catalogusnummer: 85445.
 • Afbeelding van de laatste paardenrennen op de renbaan Mereveld (Mereveldseweg) te Utrecht op zondag 24 oktober 1971. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 102199.
 • Gezicht op de renbaan Mereveld aan de Mereveldseweg te Utrecht, met links de overdekte tribune en de starttoren in augustus 1966. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 31532.
 • Gezicht op een in aanleg zijnde toegangsweg van de Renbaan Mereveld aan de Mereveldseweg te Utrecht in 1938. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer:	 77154.
 • Aan te kopen landerijen in 1976 door Rijkswaterstaat van de gemeente Utrecht voor de aanleg van rijksweg A27 dwars door het Mereveldgebied en Nieuw-Amelisweerd. Bron: Het Utrechts Archief, 1803.
 • Gezicht op het buiten voorterrein van de renbaan Mereveld (Mereveldseweg) te Utrecht op woensdag 22 september 1971. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20870.
 • Aankoop van een gedeelte van de Mereveldseweg in 1957 door de gemeente Utrecht in rood gearceerd. Bron: Het Utrechts Archief, 1803.
 • Gezicht op het binnenterrein van de renbaan Mereveld (Mereveldseweg) te Utrecht op maandag 15 mei 1972. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20872.
 • Gezicht op het binnenterrein van de renbaan Mereveld (Mereveldseweg) te Utrecht op maandag 15 mei 1972. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20873.
 • Gezicht op de eerste grondwerkzaamheden voor de aanleg van de Renbaan Mereveld aan de Mereveldseweg te Utrecht. Geheel op de achtergrond het huis Groenewoude (Mereveldseweg 1A) in 1937. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 43396.
 • Luchtfoto van het braakliggende terrein aan de Mereveldseweg te Utrecht, tussen de A27 (onder), de spoorlijn Utrecht-Arnhem (links) op vrijdag 15 mei 1998. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 840444.
 • Luchtfoto van het in aanleg zijnde golfterrein Amelisweerd (voormalige renbaan Mereveld) te Utrecht, uit het noordwesten op vrijdag 25 juni 1999. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85451.Tekst, plattegrond en foto's uit het boek: 'Draf- en Renbanen in Nederland' door Durk Minkema. Overname van de website Nationaal Draf- en Rensport Museum/ Archief.
 Stichting Nederlandse Draf- en Rensport, Waalsdorperlaan 29 te Wassenaar, Zuid-Holland.


Drafwedstrijd op Draf- en Renbaan Mereveld in de periode 1940-1960. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 070, collectie Arie van der Gaag/Van der Brug. Drafwedstrijd op Draf- en Renbaan Mereveld in de periode 1940-1960. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 070, collectie Arie van der Gaag/Van der Brug.


Gezicht op een landweg uitkomend op de Koningsweg te Utrecht op de grens met de gemeente Bunnik (links), aan de zuidzijde van de spoorweg Utrecht-Arnhem, uit het noordoosten. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 60511 Gezicht op een landweg uitkomend op de Koningsweg te Utrecht op de grens met de gemeente Bunnik (links), aan de zuidzijde van de spoorweg Utrecht-Arnhem, uit het noordoosten. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 60511


    


In 1934 wist de gemeente Utrecht de hand te leggen op een terrein van 17 ha. aaneengesloten grasland, dat een onderdeel vormde van de stadsboerderij Mereveld. Het lag in de trechter, waar ten oosten van Utrecht de spoorlijnen uit de richting Arnhem en de richting Den Bosch bij elkaar komen, direct ten oosten van de Mereveldseweg.


   

Mereveld lag toen nog op het grondgebied van de gemeente Bunnik en zou bij de grenswijziging van 1 januari 1954 bij Utrecht gevoegd worden.

Het land was in gebruik bij de geziene paardenman Toon van Wijk, de huurder van de hofstede Mereveld. die er tevens een dekstation exploiteerde en veel luxe tuigpaarden fokte.

n 1936 begon de gemeente Utrecht in het kader van de werkverschaffing met de aanleg van een draf- en renbaan annex motorbaan op het complex, waarvoor de N.V. tot Exploitatie van het Sportpark Mereveld werd opgericht.  

Daarvoor werd eerst de stugge, zware rivierklei van de Houtense vlakte omgeploegd tot een diepte van 20 cm. Toon van Wijk deed dat met een ploeg, bespannen met vier zware paarden.

Geen sinecure, want na iedere ronde van duizend meter moest de ploegschaar in de smederij weer opnieuw scherp gesmeed worden. Het uiteindelijke resultaat was een fraaie, 1000 meter lange grasbaan met opgehoogde bochten, met deels daarbinnen, deels ermee samenvallend, een motorbaan van 650 meter.

Aan de zuidkant van de baan verrees een tribune voor negenhonderd personen, met daaronder een groot café, keuken, kleedlokalen, etc. 
Vanaf de tribune liep een talud glooiend af naar de baan, zodat men overal het gebeuren op de baan goed kon overzien.

Ten westen van deze tribune bevond zich de tweede rang, eveneens met een kleine tribune, meer een soort regenshelter.

En ten oosten van de grote tribune stond eerst de twee verdiepingen hoge rechterstoel ter hoogte van de finish met daarnaast een defileerruimte voor de paarden.


Krantenknipsel uit het Gereformeerde Gezinsblad van 16 april 1964 over de verkoop van landgoed Nieuw-Amelisweerd aan de gemeente Utrecht. Bron: Delpher.nl. Krantenknipsel uit het Gereformeerde Gezinsblad van 16 april 1964 over de verkoop van landgoed Nieuw-Amelisweerd aan de gemeente Utrecht. Bron: Delpher.nl.


Later zou ten oosten hiervan op het zogenaamde eigenarenterrein ook nog een kleine tribune verrijzen. Afbeelding van het reclamebord 'BOERDERIJ MEREVELD / PANNEKOEKEN', geplaatst in een oude handkar, bij de ingang van de Mereveldseweg (rechts) te Utrecht op vrijdag 9 juni 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 855827. Afbeelding van het reclamebord 'BOERDERIJ MEREVELD / PANNEKOEKEN', geplaatst in een oude handkar, bij de ingang van de Mereveldseweg (rechts) te Utrecht op vrijdag 9 juni 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 855827.


Gezicht op de achtergevel van het huis Groenewoude (Mereveldseweg 1A) te Utrecht. Het huis is later in 1978 gesloopt. foto genomen op vrijdag 9 juni 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 855828. Gezicht op de achtergevel van het huis Groenewoude (Mereveldseweg 1A) te Utrecht. Het huis is later in 1978 gesloopt. foto genomen op vrijdag 9 juni 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 855828.


Foto gezien vanaf de Koningsweg op de Mereveldseweg en de spoorwegovergang in de Rhijnspoorweg (Utrecht-Armhem) op vrijdag 9 juni 1978. Links het huisje De Uithof wat eens bij Nieuw-Amelisweerd behoorde. Bron: HUA, catalogusnummer: 855815. Foto gezien vanaf de Koningsweg op de Mereveldseweg en de spoorwegovergang in de Rhijnspoorweg (Utrecht-Armhem) op vrijdag 9 juni 1978. Links het huisje De Uithof wat eens bij Nieuw-Amelisweerd behoorde. Bron: HUA, catalogusnummer: 855815.


Gezicht over de Mereveldseweg te Utrecht, met rechts de kleine boerderij Mereveldseweg 1 op vrijdag 9 juni 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 855816. Gezicht over de Mereveldseweg te Utrecht, met rechts de kleine boerderij Mereveldseweg 1 op vrijdag 9 juni 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 855816.


Gezicht op de Renbaan Mereveld aan de Mereveldseweg te Utrecht in oktober 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 858999. Gezicht op de Renbaan Mereveld aan de Mereveldseweg te Utrecht in oktober 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 858999.


Gezicht op de ingang van de Mereveldseweg (rechts) te Utrecht, vanaf de Koningsweg. Met links de ventweg langs de Koningsweg op vrijdag 9 juni 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 855826. Gezicht op de ingang van de Mereveldseweg (rechts) te Utrecht, vanaf de Koningsweg. Met links de ventweg langs de Koningsweg op vrijdag 9 juni 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 855826.Gezicht op het landschap tussen Utrecht en Bunnik tussen 1850 en 1900 naar een tekening van J.P. Wisselingh. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202778. Gezicht op het landschap tussen Utrecht en Bunnik tussen 1850 en 1900 naar een tekening van J.P. Wisselingh. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202778.Mereveld was bereikbaar vanaf de Koningsweg via de smalle Mereveldseweg, waarbij de spoorlijn Utrecht-Arnhem gekruist moest worden. Hier hebben de spoorwegen zelfs nog enige tijd een speciale halte geopend gehad ten behoeve van de bezoekers aan de drafbaan. Over het spoor, tegenover de westelijke bocht van de baan, stond de boerderij van Van Wijk.

Toon van Wijk was tevens belast met het onderhoud en het toezicht op de baan. Hij bood stalling aan voor de deelnemende koerspaarden en had een paar woonvertrekken ingericht tot café.
Mereveld zou ruim dertig jaar lang een belangrijke rol spelen in het Nederlandse drafgebeuren. De openingsmeeting vond plaats op Pinkstermaandag 6 juni 1938. 


Rechtsboven Renbaan Mereveld in 1976 op een plattegrond waarop ook de eerste aanleg van de Nieuwe Houtenseweg op staat ingetekend met de aangegeven naamgeving die door de gemeente Utrecht werd vastgesteld in 1978. Naast Renbaan Mereveld aan de linkerkant staan in stippellijn aangegeven hoe de nieuwe Mereveldseweg zal worden aangelegd ten oosten van de nieuwe rijksweg A27. Bron: Het Utrechts Archief, 1338. Rechtsboven Renbaan Mereveld in 1976 op een plattegrond waarop ook de eerste aanleg van de Nieuwe Houtenseweg op staat ingetekend met de aangegeven naamgeving die door de gemeente Utrecht werd vastgesteld in 1978. Naast Renbaan Mereveld aan de linkerkant staan in stippellijn aangegeven hoe de nieuwe Mereveldseweg zal worden aangelegd ten oosten van de nieuwe rijksweg A27. Bron: Het Utrechts Archief, 1338.Dat gaf aanleiding tot veel commotie, omdat de leidende baan Duindigt op die dag ook een meeting had, welk een groot fiasco werd omdat paarden en bezoekers wegbleven. Duindigt was hierover zo ontstemd, dat het prompt alle resterende meetings van dat jaar annuleerde en pas in augustus 1939 weer open ging.

Op Mereveld was bij de opening de toeloop enorm, er waren tussen de vijftien- en zestienduizend betalende bezoekers, waar de nauwe toegangsweg uiteraard niet op berekend was, zodat er grote opstoppingen ontstonden. De toegangskaarten raakten geheel uitverkocht, de lokettisten konden het niet meer aan, zodat de bestuursleden de entreegelden maar incasseerden. Ook de programma's raakten geheel uitverkocht.


Courses op Draf- en Renbaan Mereveld ( Gouden Zweepje ), Roland aan kop op zondag 31 juli 1955. Bron: Nationaal Archief Pot, Harry / Anefo. Wikimedia Commons. Courses op Draf- en Renbaan Mereveld ( Gouden Zweepje ), Roland aan kop op zondag 31 juli 1955. Bron: Nationaal Archief Pot, Harry / Anefo. Wikimedia Commons.Mereveld was zo volgepakt dat het publiek zich zelfs in groten getale op het middenveld installeerde. De grasbaan was in uitstekende conditie, zodat er die openingsdag gelijk een nieuw Nederlands grasbaanrecord werd gelopen. Mereveld koerste door tot diep in de herfst, maar bij nat weer werd de kleibaan glad en glibberig en in feite ongeschikt om erop te koersen. Daarom werd al in het najaar van 1938 aan de binnenzijde van de baan een koolaspad aangebracht, dal het jaar erop al verbreed werd tot 17 meter.

De buitenkant bleef gras, mede met het oog op de rennen die er enkele keren werden gehouden, de laatste in 1952. In het voorjaar van 1954 werd de gehele baan gerenoveerd. Uiteraard trokken de meetings op den duur lang niet zo veel bezoekers als bij de opening. Om het bezoek te stimuleren werden er op de meeting van 23 juli 1939 na de koersen zelfs bokswedstrijden gehouden, waarvoor een speciale ring voor de tribune was opgetrokken. 

Na de Tweede Wereldoorlog werden de draverijen op Mereveld gehouden onder auspiciën van in 1945 opgerichte Utrechtse Paardensport Vereniging. De UPV Mereveld organiseerde belangrijke draverijen. zoals Merevelds Mijlrecord. Ook de Sweepstakes voor driejarige dravers zijn er verscheidene jaren gehouden. 

Krantenknipsel uit de Gooi- en Eemlander van vrijdag 25 jan 1935 over de opening van Sportpark Mereveld. Bron: Delpher.nl. Krantenknipsel uit de Gooi- en Eemlander van vrijdag 25 jan 1935 over de opening van Sportpark Mereveld. Bron: Delpher.nl.Draverijen op Draf- en Renbaan Mereveld, Theo Massidor gooit rijder Geersen in de modder op zondag 30 oktober 1960. Met recht op de achtergrond boerderij Mereveld. Bron: Nationaal Archief Pot, Harry / Anefo. Wikimedia Commons. Draverijen op Draf- en Renbaan Mereveld, Theo Massidor gooit rijder Geersen in de modder op zondag 30 oktober 1960. Met recht op de achtergrond boerderij Mereveld. Bron: Nationaal Archief Pot, Harry / Anefo. Wikimedia Commons.In 1955 werd de draverij om de Gouden Zweep, die na 1884 niet meer verreden was, in ere hersteld. Prins Bernhard reikte de zweep op Mereveld uit aan trainer/pikeur Piet Strooper, die met Roland had gewonnen.


In geel gearceerd de aankoop van gronden in het gebied Mereveld in 1970 door de gemeente Utrecht voor een bedrag van f. 50.000-, gulden van dhr. v d. Vecht voor de voorgenomen aanleg van de destijdse rijksweg A27. Bron: Het Utrechts Archief, 1338, 2376. In geel gearceerd de aankoop van gronden in het gebied Mereveld in 1970 door de gemeente Utrecht voor een bedrag van f. 50.000-, gulden van dhr. v d. Vecht voor de voorgenomen aanleg van de destijdse rijksweg A27. Bron: Het Utrechts Archief, 1338, 2376.


       

Gezicht op de ingang van de Mereveldseweg te Utrecht, vanaf de Koningsweg op vrijdag 9 juni 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 855825. Gezicht op de ingang van de Mereveldseweg te Utrecht, vanaf de Koningsweg op vrijdag 9 juni 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 855825.


Gezicht over het begin van de Mereveldseweg te Utrecht, waarlangs al een nieuw tracé voor de weg gelegd is op vrijdag 9 juni 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 855831. Gezicht over het begin van de Mereveldseweg te Utrecht, waarlangs al een nieuw tracé voor de weg gelegd is op vrijdag 9 juni 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 855831.


Gezicht op de boerderij Mereveldseweg 1 te Utrecht. De boerderij is later in 1978 gesloopt. Foto genomen op vrijdag 9 juni 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 855829. Gezicht op de boerderij Mereveldseweg 1 te Utrecht. De boerderij is later in 1978 gesloopt. Foto genomen op vrijdag 9 juni 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 855829.


Gezicht over de Mereveldseweg te Utrecht, in de omgeving van de draf- en renbaan op vrijdag 9 juni 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 855817. Gezicht over de Mereveldseweg te Utrecht, in de omgeving van de draf- en renbaan op vrijdag 9 juni 1978. Bron: HUA, catalogusnummer: 855817.Peerdenpieten

Draverijen op Draf- en Renbaan Mereveld op dinsdag 26 december 1950. Met op de achtergrond de Rijnspoorweg en huis Groenewoude van familie Bosch van Drakestein. Bron: Nationaal Archief Pot, Harry / Anefo. Wikimedia Commons. Draverijen op Draf- en Renbaan Mereveld op dinsdag 26 december 1950. Met op de achtergrond de Rijnspoorweg en huis Groenewoude van familie Bosch van Drakestein. Bron: Nationaal Archief Pot, Harry / Anefo. Wikimedia Commons.En vanaf 1958 vond er jaarlijks de Peerdepietenprijs plaats, een draverij voor veterinaire studenten. Na de sluiting van Mereveld verhuisde deze prijs naar Hilversum en tegenwoordig wordt die op Duindigt verreden.

Deze gebeurtenis is ieder jaar een groots studentenfestijn. Vanaf 1956 was de trainer-pikeur Nico Bloemsaat mei zijn entrainement aan de baan verbonden. Toen hij in 1959 bij een noodlottig auto-ongeluk om het leven kwam, werd het entrainement voortgezet door zijn assistent Piet Smit, die later zijn intrek zou nemen in een bungalow op het stalterrein bij de baan.


Schilderijtje van boerderij De Nieuwe Knapschinkel (heden boerderij restaurant Mereveld) aan de Merveldseweg 9/9A in het bezit van familie en toenmalige eigenaar Van de Vecht. Bron: Amelisweerd, 'De weg van de meeste weerstand'. Schilderijtje van boerderij De Nieuwe Knapschinkel (heden boerderij restaurant Mereveld) aan de Merveldseweg 9/9A in het bezit van familie en toenmalige eigenaar Van de Vecht. Bron: Amelisweerd, 'De weg van de meeste weerstand'.Sluiting


Al vanaf het begin van de jaren zestig stond het voortbestaan van Mereveld op het spel in verband met de geplande aanleg van de rijksweg A27 ten oosten van Utrecht. Aanvankelijk was deze weg pal ten oosten van Mereveld gepland, maar na de ontdekking van een Romeins castellum daar werd de weg dwars over Mereveld geprojecteerd. Een geheel Nieuw-Mereveld zat er niet in omdat het leidende orgaan, de NDR, koos voor modernisering van de dichtbij gelegen baan van Hilversum. De laatste meeting werd gehouden op zondag 24 oktober 1971.


De kap van bomen in het bos van landgoed Nieuw-Amelisweerd in 1982 om plaats te maken voor het verlaagde snelweg tracé van de toen aan te leggen rijkssnelweg A27 die vervolgens in oktober 1986 werd geopend. Ruim 10 jaar van protest door milieuactivisten en andere natuurliefhebbers uit Nederland en Utrecht konden niet voorkomen dat de snelweg door het bos van Nieuw-Amelisweerd zou worden aangelegd. Bron: Amelisweerd, 'De weg van de meeste weerstand'. De kap van bomen in het bos van landgoed Nieuw-Amelisweerd in 1982 om plaats te maken voor het verlaagde snelweg tracé van de toen aan te leggen rijkssnelweg A27 die vervolgens in oktober 1986 werd geopend. Ruim 10 jaar van protest door milieuactivisten en andere natuurliefhebbers uit Nederland en Utrecht konden niet voorkomen dat de snelweg door het bos van Nieuw-Amelisweerd zou worden aangelegd. Bron: Amelisweerd, 'De weg van de meeste weerstand'.De ironie van het lot wilde dat nog diezelfde maand de gemeenteraad van Utrecht besloot, na hevige acties van milieu-zijde om het bos van Amelisweerd zoveel mogelijk te sparen, het tracé van de A27 meer naar het westen te verleggen, zodat Mereveld behouden kon blijven (op een deel van de noordwestelijke bocht na). Maar toen was de beslissing om Mereveld te sluiten al definitief! Wel bleef het nog jaren trainingsgelegenheid van trainer Piet Smit.


Huisnummer reconstructie Merveldseweg van 1954 tot 1975. Met villa Groenewoude - Mereveldseweg 1A, boerderij De Uithof - Mereveldseweg 1 (en 1B), boerderij Mereveld - Mereveldseweg 2, Spoorwachterswoning 5. (Rhijnspoorweg) - Mereveldseweg 3 en 5, Sportpark Draf- en Renbaan Mereveld - Mereveldseweg 7, boerderij - Mereveldseweg 7a, boerderij De Nieuwe Knapschinkel - Mereveldseweg 9 en 9a (Mereveld), boerderij - Mereveldseweg 4 (Lien Bijl), boerderij - Mereveldseweg 6 en boerderij De Ketel - Tussen de Rails 1 en 3. Plattegrond: Het Utrechts Archief, reconstructie St. Houtense Hodoniemen (rechten voorbehouden). Huisnummer reconstructie Merveldseweg van 1954 tot 1975. Met villa Groenewoude - Mereveldseweg 1A, boerderij De Uithof - Mereveldseweg 1 (en 1B), boerderij Mereveld - Mereveldseweg 2, Spoorwachterswoning 5. (Rhijnspoorweg) - Mereveldseweg 3 en 5, Sportpark Draf- en Renbaan Mereveld - Mereveldseweg 7, boerderij - Mereveldseweg 7a, boerderij De Nieuwe Knapschinkel - Mereveldseweg 9 en 9a (Mereveld), boerderij - Mereveldseweg 4 (Lien Bijl), boerderij - Mereveldseweg 6 en boerderij De Ketel - Tussen de Rails 1 en 3. Plattegrond: Het Utrechts Archief, reconstructie St. Houtense Hodoniemen (rechten voorbehouden).Maar op 1 januari 1992 gingen de poorten definitief dicht. Ruim een jaar later werden de restanten van de tribune en het stalterrein gesloopt en thans is de drafbaan met de omliggende landerijen herschapen tot de golfbaan Amelisweerd.


Situatietekening van de hoe de wegen en natuur ingericht zouden gaan worden als de rijkssnelweg A27 door het Nieuw-Amlisweerdse bos aangelegd zou zijn na oktober 1986. Bron: Amelisweerd, 'De weg van de meeste weerstand'. Situatietekening van de hoe de wegen en natuur ingericht zouden gaan worden als de rijkssnelweg A27 door het Nieuw-Amlisweerdse bos aangelegd zou zijn na oktober 1986. Bron: Amelisweerd, 'De weg van de meeste weerstand'.


Bronnen: Het Stadsblad; Utrechts Nieuwsblad. Huisje (toenmalig) aan de Mereveldseweg 6
Luchtfoto (fragment) van de in aanleg zijnde knooppunt Lunetten eind jaren zeventig van de twintigste eeuw met in het midden aan de oostkant de spoorbaan in het klein het huis Mereveldseweg 6 tussen de Mereveldseweg en de spoorbaan. Luchtfoto vanuit het zuidwesten gezien. Bron: onbekend. Luchtfoto (fragment) van de in aanleg zijnde knooppunt Lunetten eind jaren zeventig van de twintigste eeuw met in het midden aan de oostkant de spoorbaan in het klein het huis Mereveldseweg 6 tussen de Mereveldseweg en de spoorbaan. Luchtfoto vanuit het zuidwesten gezien. Bron: onbekend.


De verkoop van huis Mereveldseweg 6 in de jaren zestig van de twintigste eeuw aan de gemeente Utrecht. Kaart: Het Utrechts Archief, 1803. De verkoop van huis Mereveldseweg 6 in de jaren zestig van de twintigste eeuw aan de gemeente Utrecht. Kaart: Het Utrechts Archief, 1803.
  In het jaar 1904 bouwt Frederikus Beemer echtgenoot van Elisabeth Bosman een huisje op de plek van de Mereveldseweg 6. In 1924 komt het huisje na een boedelscheiding toe aan zijn zoon Frederikus Anthonius Beemer van beroep arbeider. Na 1 januari 1954 komt het huisje op het grondgebied van Utrecht te staan na grond annexatie met de gemeente Bunnik.

In 1968 verkoopt Frederik met zijn broers het huisje aan de gemeente Utrecht voor een bedrag van f. 28.000,- gulden. Bij gemeenteraadsbesluit goedgekeurd door de gemeente Utrecht op donderdag 19 september 1968. Akte gepasseerd bij de notaris op vrijdag 1 november 1968. Wanneer het huisje gesloopt is of niet meer gebruik was is bij kadasteronderzoek niet meer gevonden.


Blauwdruk van te plaatsen bergplaats aan de Oud Wulfseweg, Waaijenseweg of sinds 1900 Meervelsche Weg bij de spoorwegovergang bij hofstede Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) in de Staatslijn H van Utrecht naar 's-Hertogenbosch. Bron: Bouwvergunningen archief, gemeente Bunnik. Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU). Blauwdruk van te plaatsen bergplaats aan de Oud Wulfseweg, Waaijenseweg of sinds 1900 Meervelsche Weg bij de spoorwegovergang bij hofstede Het Blauwe Huis (Nieuwe Houtenseweg 55) in de Staatslijn H van Utrecht naar 's-Hertogenbosch. Bron: Bouwvergunningen archief, gemeente Bunnik. Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU).


  

Huisje (toenmalig) aan de Mereveldseweg 4 van Lien Bijl 
Kaart van het aan te kopen huisje aan de Mereveldseweg 4 door de gemeente Utrecht waar Lien Bijl woonde. Bron: Het Utrechts Archief, 1803. Kaart van het aan te kopen huisje aan de Mereveldseweg 4 door de gemeente Utrecht waar Lien Bijl woonde. Bron: Het Utrechts Archief, 1803.


Lien Bijl voor haar huisje aan de Mereveldseweg 4 in september 1981. Foto: Ber Hommelberg, FB Oud Houten. Lien Bijl voor haar huisje aan de Mereveldseweg 4 in september 1981. Foto: Ber Hommelberg, FB Oud Houten.


Gezicht op het huis Mereveldseweg 4 en omgeving te Utrecht op vrijdag 2 mei 1969. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20450. Gezicht op het huis Mereveldseweg 4 en omgeving te Utrecht op vrijdag 2 mei 1969. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20450.


Gezicht op de westzijde van de Mereveldseweg te Utrecht met een zijweggetje richting het westen dat dood liep tegen spoorlijn Utrecht - 's-Hertogenbosch. Foto: gemaakt op woensdag 22 september 1971. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20864. Gezicht op de westzijde van de Mereveldseweg te Utrecht met een zijweggetje richting het westen dat dood liep tegen spoorlijn Utrecht - 's-Hertogenbosch. Foto: gemaakt op woensdag 22 september 1971. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20864.


 


 In het jaar 1904 werd door Adriana van Wijk, wonende aan de Koningslaan 7 te Bunnik een huisje gesticht op voormalig bouwland aan de Mereveldseweg. Adriana was de weduwe van Gerrit van de Vecht. In een jaar later in 1905 verkoopt Adriana het huisje aan Jan van der Lee die conducteur was bij de Staatsspoorwegen. In 1923 verkoopt Jan zijn huis aan Wouter van der Lee is van beroep spoorwegbeambte is.

Wouter verkoopt het goed in 1926 aan Jan Jansen van beroep tuinder, hij woonde aan de Hoogenweg 155 te Amersfoort. In 1952 gaat het huisje over in verkoop naar Gerrit Anthonie Joseph van de Vecht, landbouwer wonende te Bunnik aan de Mereveldseweg 9 op boerderij De Nieuwe Knapschinkel (het latere restaurant Mereveld).

Per 1 januari 1954 komt het huisje te staan op het grondgebied van de gemeente Utrecht na grond annexatie door die gemeente van het grondgebied van buurgemeente Bunnik.


Gezicht op vervallen huisje aan de Mereveldseweg 4 van Lien Bijl in het jaar 1973. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 33074. Gezicht op vervallen huisje aan de Mereveldseweg 4 van Lien Bijl in het jaar 1973. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 33074. In het jaar 1959 verkoopt Van de Vecht en splitst hij de grond in twee stukken. Waarvan een perceel met 'terrein met loods'. Het huisje komt in handen van Grietje Hendrika Verheijen en haar kinderen, zij is de weduwe van Anthonius Petrus Carolus Gerritsen van der Hoop. Na haar overlijden in 1970 wordt het huisje bij veiling verkocht. Zijn zoon Fransiscus Antonius Petrus Gerritsen van de Hoop koopt het huis van de familie.  

Frans Gerritsen van der Hoop verkoopt het huisje Mereveldseweg 4 ten overstaan van de Utrechtse notaris Mr. J.F. Welle Donker aan de gemeente Utrecht op vrijdag 22 januari 1993 voor f. 291.400,- gulden met goedkeuring van de gemeenteraad bij raadsbesluit genomen van donderdag 10 december 1992. Het perceel werd ondergebracht in het gemeentelijk Grondbedrijf van de gemeente Utrecht. Kort hierna is het huisje aan de Mereveldseweg 4 gesloopt. 

De gemeente Utrecht kocht het huisje aan voor de toen toekomstige realisatie van Golfbaan Mereveld (Golfbaan Amelsiweerd).


Gezicht op het erf van Gezicht op het erf van "Oude Rien" nabij de Mereveldseweg te Utrecht in het jaar 1972. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 33076.


  

 Spoorwachterswoning (toenmalig) Mereveldseweg 3 en 5

Gezicht op de juist geëlectrificeerde spoorlijn tussen Utrecht en Arnhem, ter hoogte van wachterswoning nr. 5 (km. 38.765, voormalige stopplaats Mereveldseweg) ter hoogte van de spoorwegovergang in de Mereveldseweg te Bunnik in 1938. Adres: Mereveldseweg 3 en 5. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 812016. Gezicht op de juist geëlectrificeerde spoorlijn tussen Utrecht en Arnhem, ter hoogte van wachterswoning nr. 5 (km. 38.765, voormalige stopplaats Mereveldseweg) ter hoogte van de spoorwegovergang in de Mereveldseweg te Bunnik in 1938. Adres: Mereveldseweg 3 en 5. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 812016.


Gezicht op de wachterswoning Mereveldseweg 3 en 5 (wachterswoning nr. 5) te Utrecht met links op de achtergrond de spoorwegovergang in de Rhijnspoorweg spoorlijn Amsterdam, Utrecht, Arnhem uit 1844 op vrijdag 2 mei 1969. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20449. Gezicht op de wachterswoning Mereveldseweg 3 en 5 (wachterswoning nr. 5) te Utrecht met links op de achtergrond de spoorwegovergang in de Rhijnspoorweg spoorlijn Amsterdam, Utrecht, Arnhem uit 1844 op vrijdag 2 mei 1969. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20449.


   


 De spoorwachterswoning aan de Mereveldseweg 3 en 5 die tot de jaren zeventig aan deze weg stond was bedoeld om de spoorwegovergang in de Mereveldseweg te bewaken. Van 1900 tot midden jaren dertig van de twintigste eeuw was erbij deze spoorwegovergang een Stopplaats Meerveldsche Weg de naam die de Rhijnspoorweg Maatschappij gebruik te voor de stopplaats waar de stoomtreinen van- en naar Utrecht en Arnhem stopten.

Voor 1900 werd de weg Oud Wulvensche Weg of Waaijensche Weg genoemd op gemeentelijk kaarten. Naam van de weg is voor het noordelijke gedeelte in de gemeente Houten door diezelfde gemeente op woensdag 13 maart 1929 vastgesteld als straatnaam. 

Midden jaren zeventig van de twintigste eeuw werd de spoorwachterswoning gesloopt om plaats te maken voor de Mereveldseweg verlegging richting het oosten in het kader voor de aanleg van de rijksweg A27 in de periode 1978-1986.


Gezicht op de Mereveldseweg te Utrecht in het voorjaar 1965 gezien richting het noordwesten met aan de rechterkant een stukje te zien van boerderij Mereveld. Links van het midden in het klein de Domtoren aan de horizon. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 849319. Gezicht op de Mereveldseweg te Utrecht in het voorjaar 1965 gezien richting het noordwesten met aan de rechterkant een stukje te zien van boerderij Mereveld. Links van het midden in het klein de Domtoren aan de horizon. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 849319.


  

 Boerderij (toenmalig) De Uithof

aan de Mereveldseweg 1 (en 1B)   

Gezicht op de Mereveldseweg te Utrecht met links het huis De Uithof aan de Mereveldseweg 1 op woensdag 22 september 1971. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20863. Gezicht op de Mereveldseweg te Utrecht met links het huis De Uithof aan de Mereveldseweg 1 op woensdag 22 september 1971. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20863.Al in het jaar 1245 is er een land wat tussen het zuiden van de Koningsweg en ten oosten van de Mereveldseweg lag genaamd De Uithof was. Het land behoorde bij de St. Laurensabdij wat gelegen was op landgoed Oostbroek bij De Bilt. De Uithof moet niet verward worden met boerderij De Uithof wat in De Bilt lag aan de Hoofddijk (heden Toulouselaan 45 te Utrecht).

De naam van boerderij aan de toenmalige Mereveldseweg 1 (en 1b) verwijst naar zijn functie als vijftiende- en zestiende eeuwse nevenvestiging van de abdij. Op het boerderijtje woonde boeren die voor de abdij het onderhoud van de boerderij het land en omgeving deden.


Links boerderijtje De Uithof aan de Mereveldseweg 1, onder van het midden boerderij Mereveld aan de Mereveldseweg 2 ingetekend op de kadasterkaart van 1 oktober 1832. Kaart: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank. Links boerderijtje De Uithof aan de Mereveldseweg 1, onder van het midden boerderij Mereveld aan de Mereveldseweg 2 ingetekend op de kadasterkaart van 1 oktober 1832. Kaart: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank.In het jaar 1580 na de Beeldenstorm en de Reformatie werden alle oude katholieke goederen geconfisqueerd  en overgeheveld aan het eigendom van de Utrechtse Staten.

In het jaar 1680 verkopen de kanunnik van de St. Laurens abdij (kanunnik) die in dienst was van de Staten van Utrecht het boerderijtje De Uithof in het gebied Slagmaat aan Hendrik van Utenhove. Hij was op dat moment Heer van Amelisweerd. In de 16de eeuw werd De Uithof bij het gerecht Slagmaat bij Bunnik en Vechten gevoegd.


Gezicht op het huis De Uithof Mereveldseweg 1 te Utrecht op vrijdag 2 mei 1969. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20445. Gezicht op het huis De Uithof Mereveldseweg 1 te Utrecht op vrijdag 2 mei 1969. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20445.


 

Detail van een kaart in roze de aan te kopen gronden door Rijkswaterstaat in opdracht van de Staat der Nederlanden van de gemeente Utrecht in 1976 voor de aanleg van rijksweg A27 voor 2 en 3 miljoen gulden. Waaronder ook de grond van de vroegere hofstede De Uithof van de St. Laurensabdij te Oostbroek. Bron: Het Utrechts Archief, 1803. Detail van een kaart in roze de aan te kopen gronden door Rijkswaterstaat in opdracht van de Staat der Nederlanden van de gemeente Utrecht in 1976 voor de aanleg van rijksweg A27 voor 2 en 3 miljoen gulden. Waaronder ook de grond van de vroegere hofstede De Uithof van de St. Laurensabdij te Oostbroek. Bron: Het Utrechts Archief, 1803.Op de foto's hierboven zoals te zien is moet het boerderijtje minstens uit het midden van zeventiende eeuw komen. Tot ongeveer 1980 stond het ten oosten van de Mereveldseweg en ten zuiden van villa Groenewoude. In de periode 1840-1844 werd ten zuiden van De Uithof de Rhijnspoorweg geopend.


Zicht op het zeventiende eeuws huisje aan de Provincialeweg 111 te Bunnik en Vechten ooit in het bezit geweest van familie Ram van Schalkwijk en de Wijkerslooth de Weerdesteyn gezien vanaf de Provincialeweg in juli 2021. Huisje heeft dezelfde qau bouwstijl gelijkenissen als boerderij De Uithof ooit gestaan aan de Mereveldseweg 1b (1). Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht op het zeventiende eeuws huisje aan de Provincialeweg 111 te Bunnik en Vechten ooit in het bezit geweest van familie Ram van Schalkwijk en de Wijkerslooth de Weerdesteyn gezien vanaf de Provincialeweg in juli 2021. Huisje heeft dezelfde qau bouwstijl gelijkenissen als boerderij De Uithof ooit gestaan aan de Mereveldseweg 1b (1). Foto: Sander van Scherpenzeel. Ruim 400 jaar lag het boerderijtje bij landgoed Nieuw-Amelisweerd.

In 1823 kocht Paul Willem Bosch van Drakestein het boerderijtje aan voor f. 450,- gulden om het bij het landgoed Nieuw-Amelisweerd te voegen.

 In de laatste jaren tot 1965 bleef het boerderijtje een pachtgoed van familie Bosch wat bij het landgoed behoorde. In 1943 is een deel van het gebouw herbouwd. Vermoedelijk na een beschadiging in de Tweede Wereldoorlog.


Zicht op het zeventiende eeuws huisje aan de Provincialeweg 111 te Bunnik en Vechten ooit in het bezit geweest van familie Ram van Schalkwijk en de Wijkerslooth de Weerdesteyn gezien vanaf de Provincialeweg in juli 2021. Huisje heeft dezelfde qau bouwstijl gelijkenissen als boerderij De Uithof ooit gestaan aan de Mereveldseweg 1b (2). Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht op het zeventiende eeuws huisje aan de Provincialeweg 111 te Bunnik en Vechten ooit in het bezit geweest van familie Ram van Schalkwijk en de Wijkerslooth de Weerdesteyn gezien vanaf de Provincialeweg in juli 2021. Huisje heeft dezelfde qau bouwstijl gelijkenissen als boerderij De Uithof ooit gestaan aan de Mereveldseweg 1b (2). Foto: Sander van Scherpenzeel.In dit artikel schrijven we over de huisnummers 1 (en 1b). Huisnummer 1 heeft het boerderijtje daadwerkelijk gehad na het jaar 1954. In kadasteronderzoek bleek dat het boerderijtje in een groot deel van de twintigste eeuw 2 wooneenheden heeft gehad met een Bunnikse wijknummerindeling.


Het 17de eeuwse boerderijtje aan de Provincialeweg 11 te Vechten (gem. Bunnik) vertoont veel gelijkenissen met het vroegere boerderijtje aan de Mereveldseweg 1 en 1b. Alleen heeft dit boerderijtje in Vechten het geweld van gemotoriseerde welvaart nog altijd weten te weerstaan. Foto uit 2016 gezien vanuit het noorden. Rechts boerderij De Prins (Restaurant VROEG). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Het 17de eeuwse boerderijtje aan de Provincialeweg 11 te Vechten (gem. Bunnik) vertoont veel gelijkenissen met het vroegere boerderijtje aan de Mereveldseweg 1 en 1b. Alleen heeft dit boerderijtje in Vechten het geweld van gemotoriseerde welvaart nog altijd weten te weerstaan. Foto uit 2016 gezien vanuit het noorden. Rechts boerderij De Prins (Restaurant VROEG). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..
Na 1954 toen het boerderijtje bij de gemeente Utrecht ging behoren bestond het weer uit één wooneenheid. Voor de compleetheid schrijf ik dan ook graag met het huisnummer 1b. Dit huisnummer heeft het op gemeentelijk grondgebied Utrecht nooit gehad. Huisnummer Mereveldseweg 1A was voor villa Groenewoude op de hoek van die weg met de Koningsweg.

Het boerderijtje en gebied De Uithof (Mereveldseweg 1) behoorde tot het jaar 1680 bij de vroegere onroerende goederen van de abdij van Oostbroek. In dat jaar kocht Hendrik van Utenhove, Heer van Amelisweerd De Uithof aan. Het gebied ten noorden van de Koningsweg heette eertijds ook de De Uithof, maar werd verdrongen door de naam De Knapschinkel. Kaart: Vanooststroom.com. Het boerderijtje en gebied De Uithof (Mereveldseweg 1) behoorde tot het jaar 1680 bij de vroegere onroerende goederen van de abdij van Oostbroek. In dat jaar kocht Hendrik van Utenhove, Heer van Amelisweerd De Uithof aan. Het gebied ten noorden van de Koningsweg heette eertijds ook de De Uithof, maar werd verdrongen door de naam De Knapschinkel. Kaart: Vanooststroom.com.Twee voorbeelden van huur- en pachtovereenkomst van hofstede De Uithof die te vinden zijn in de notariële aktebank van Het Utrechts Archief. 1. 

Op dinsdag 12 november 1686 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Engelbert van Rhee. Door Johan van Utenhove in het dagelijksleven capiteyn was gemachtigde voor Hendrik van Utenhove.

Hendrik was in het dagelijksleven lid van het Ridderschap van Utrecht, kolonel en majoor commandant van 's-Hertogenbosch. Verhuurde Johan aan Arien Claess Vermeulen met partner Piternelleken Hendrickx hofstede, bongaert, landeryen, groot 51 morgen en 173 roeden landts, genaamd Den Uythoff

Met daarbij 11 morgen en 134 roeden landts, belendingen, ene zyde: Cromme Ryn, andere zyde: Heerwegh ofte Stadtweg in het gerecht vsn Vechten. Hierbij 30 morgen en 245 roeden landts, ene zyde: Kerckweg en andere zyde: Meersloot in de gerechten van Vechten en Meerveld (Mereveld is op zich nooit een zelfstandig gerecht geweest). Als laatste werd nog 9 morgen en 136 roeden weylandts in de polder Wulverenbroeck verhuurd.


Het 17de eeuwse boerderijtje aan de Provincialeweg 11 te Vechten (gem. Bunnik) vertoont veel gelijkenissen met het vroegere boerderijtje aan de Mereveldseweg 1 en 1b. Alleen heeft dit boerderijtje in Vechten het geweld van gemotoriseerde welvaart nog altijd weten te weerstaan. Foto uit 2016 gezien vanuit het westen. Rechts boerderij De Prins (Restaurant VROEG). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Het 17de eeuwse boerderijtje aan de Provincialeweg 11 te Vechten (gem. Bunnik) vertoont veel gelijkenissen met het vroegere boerderijtje aan de Mereveldseweg 1 en 1b. Alleen heeft dit boerderijtje in Vechten het geweld van gemotoriseerde welvaart nog altijd weten te weerstaan. Foto uit 2016 gezien vanuit het westen. Rechts boerderij De Prins (Restaurant VROEG). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


 


Bij de hofstede Den Uythoff werd (Mereveldseweg 1) met toestemming Hendrik van Utenhove vanuit 's-Hertogenbosch zou een duifhuis worden gebouwd met zijn goedkeuring van de datum 16 november 1686.

 Bron: Het Utrechts Archief 34-4, U059a005, 12-11-1686, aktn.: 36.


De Mereveldseweg richting het noorden gezien in de periode 1965-1975. Bron: Het Utrechts Archief, 1338. De Mereveldseweg richting het noorden gezien in de periode 1965-1975. Bron: Het Utrechts Archief, 1338.2.   Op zaterdag 23 april 1763 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Jan Kol verhuurd door Hendrik van Utenhove, Heer van Amelisweerd, aan Gerrit van Hertog uit Bunnik en zijn echtgenote Mechteld van Sweseryn, ene hofstede, boomgaard en landeryen, groot 51 morgen, genaamd Den Uythoff, met daarbij 18 morgen soo bouw als weyland verhuurd in de gerechten Bunnik, Vechten en Slagmaat. 

Bron: Het Utrechts Archief 34-4, U219a011, 23-04-1763, aktn.: 34.De Mereveldseweg (gemeente Bunnik zijde) gezien in zuidelijke richting ter hoogte van Het Blauwe Huisviaduct onder de rijksweg A12. Bestrating was er toen nog uit de tijd dat de weg in 1942 was aan- en omgelegd. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 084. De Mereveldseweg (gemeente Bunnik zijde) gezien in zuidelijke richting ter hoogte van Het Blauwe Huisviaduct onder de rijksweg A12. Bestrating was er toen nog uit de tijd dat de weg in 1942 was aan- en omgelegd. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 084.


Op woensdag 1 oktober 1823 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de verkoop plaats van boerdertije De Uithof (Mereveldseweg 1 en 1b) waarbij Paulus Willem Bosch het huisje voor de koopsom aannam voor f. 450, gulden. Hij trok het boerderijtje bij het landgoed Nieuw-Amelisweerd. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3255 1823 mei-1823 okt. 01-10-1823, aktenummer: 4275. Op woensdag 1 oktober 1823 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de verkoop plaats van boerdertije De Uithof (Mereveldseweg 1 en 1b) waarbij Paulus Willem Bosch het huisje voor de koopsom aannam voor f. 450, gulden. Hij trok het boerderijtje bij het landgoed Nieuw-Amelisweerd. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3255 1823 mei-1823 okt. 01-10-1823, aktenummer: 4275.


Op woensdag 1 oktober 1823 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de verkoop plaats van boerdertije De Uithof (Mereveldseweg 1 en 1b) waarbij Paulus Willem Bosch het huisje voor de koopsom aannam voor f. 450, gulden. Hij trok het boerderijtje bij het landgoed Nieuw-Amelisweerd. Beschrijving van percelen en vastgoed onderdelen. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3255 1823 mei-1823 okt. 01-10-1823, aktenummer: 4275. Op woensdag 1 oktober 1823 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de verkoop plaats van boerdertije De Uithof (Mereveldseweg 1 en 1b) waarbij Paulus Willem Bosch het huisje voor de koopsom aannam voor f. 450, gulden. Hij trok het boerderijtje bij het landgoed Nieuw-Amelisweerd. Beschrijving van percelen en vastgoed onderdelen. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3255 1823 mei-1823 okt. 01-10-1823, aktenummer: 4275.


Op woensdag 1 oktober 1823 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de verkoop plaats van boerdertije De Uithof (Mereveldseweg 1 en 1b) waarbij Paulus Willem Bosch het huisje voor de koopsom aannam voor f. 450, gulden. Hij trok het boerderijtje bij het landgoed Nieuw-Amelisweerd. Einde van beschrijving van akte met handtekeningen. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3255 1823 mei-1823 okt. 01-10-1823, aktenummer: 4275. Op woensdag 1 oktober 1823 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de verkoop plaats van boerdertije De Uithof (Mereveldseweg 1 en 1b) waarbij Paulus Willem Bosch het huisje voor de koopsom aannam voor f. 450, gulden. Hij trok het boerderijtje bij het landgoed Nieuw-Amelisweerd. Einde van beschrijving van akte met handtekeningen. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3255 1823 mei-1823 okt. 01-10-1823, aktenummer: 4275.Boerderijtje De Uithof kwam eind jaren zeventig van de twintigste eeuw onder de slopershamer van Rijkswaterstaat terecht. Net net als de spoorwachterswoning aan de Mereveldseweg 3 en 5 dit mede voor de aanleg van de rijksweg A27 die dwars met zijn tracé op de vroegere gronden van de Nederlandse Spoorwegen en van familie Bosch van Drakestein kwamen te liggen.


     

Boerderij (Nieuw) Slagmaat
aan de Marsdijk nr. 7 en 9 te Bunnik
Familie Van der Leemkolk voor hun boerderij staande op het Fectio Vechten terrein van boerderij De Klomp. Met op de achtergrond hun eigen boerderij Slagmaat, liggend aan de Marsdijk in ca. 1930. Bron of maker: onbekend. Familie Van der Leemkolk voor hun boerderij staande op het Fectio Vechten terrein van boerderij De Klomp. Met op de achtergrond hun eigen boerderij Slagmaat, liggend aan de Marsdijk in ca. 1930. Bron of maker: onbekend.Boerderij Slagmaat aan de Marsdijk in Bunnik behoorde voor 1 januari 1964 bij het grondgebied van de gemeente Houten. Daarvoor was het in de periode 1818 tot 31 december 1857 behorende bij de gemeente Oud-Wulven als het buurtschap Slagmaat.

Boerderij De Klomp behoorde tot dezelfde periode voor 1964 bij het grondgebied van de gemeente Bunnik Bij het ontstaan van de nieuwe gemeente Bunnik met de samenvoeging van de toenmalige gemeenten Werkhoven en Odijk ontstond op 1 januari van dat jaar de nieuwe gemeente Bunnik.


Aan de Marsdijk zien we de boerderij en lanswinkel de Slagmaat niet ver van het spoor naar Utrecht Den Bosch en de Oud Wulfseweg in 2016. Bron: Wikimedia Commons. Aan de Marsdijk zien we de boerderij en lanswinkel de Slagmaat niet ver van het spoor naar Utrecht Den Bosch en de Oud Wulfseweg in 2016. Bron: Wikimedia Commons.Boerderij Het Blauwe Huis aan de (Oude) Mereveldseweg 8/8a (Nieuwe Houtenseweg 55 te Utrecht) was al op 1 januari van het grondgebied van Bunnik geannexeerd door de gemeente Utrecht. Waarbij oom andere delen van bijvoorbeeld Houten, Jutphaas (gem. Nieuwegein) bij het grondgebied van Utrecht werden gevoegd. Het dorp Zuilen werd als gemeente opgeheven en bij de gemeente Maarssen gevoegd.

Boerderij Slagmaat was in tot de 18e eeuw ook een ambachtsheerlijkheid behorende tot het Utrechtse kapittel van St. Jan aan het Janskerkhof.

Bij het opheffen van de kapittel in februari 1811 kwamen het vroegere vastgoed toe aan de Domeinen van de Staat der Nederlanden.

In 1820 werd het grondgebied van Slagmaat ten zuiden van de Marsdijk verkocht als aflopende erfpacht door Domeinen van de Staat der Nederlanden.

Koper was Dirk Vernooij die de gronden al sinds 1791 in bezit had. Maar door de koop de erfpacht canon van het vroegere kapittel niet meer hoefde te voldoen.


Boerderij Slagmaat aan de Marsdijk nr. 7 te Bunnik. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 084. Boerderij Slagmaat aan de Marsdijk nr. 7 te Bunnik. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 084.Terwijl het grondgebied ten noorden van de Marsdijk behorende bij boerderij De Klomp met het Fectio Vechten een vroegere erfpachtcanon was van het kapittel van St. Jan te Utrecht.

Zij werden jaren later gekocht in 1826 door Paulus Willem Bosch van Drakestein. Bezitter van De Vuursche, Drakestein en Nieuw-Amelisweerd en Oud-Amelisweerd.

Boerderij Slagmaat betrekken we op deze pagina omdat het toch onderdeel uit maakt van de agglomeratie van de gebouwen die ooit langs de Mereveldseweg gestaan hebben.

Maar ook omdat er nog niet zo veel geschreven is over de Slagmaat in Bunnik.

De naam betekend ook slag = 'een gedeelte' van maat = 'een stuk land'.


Op zaterdag 3 december 1836 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek de verkoopplaats van boerderij Slagmaat verkocht Dirk Vernooij, grondeigenaar, wonende te Utrecht buiten de Tolsteegpoort. Verkrijgging van de gronden door de familie Vernooij. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3396 34-4 U321e010, aktenummer: 1578. Op zaterdag 3 december 1836 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek de verkoopplaats van boerderij Slagmaat verkocht Dirk Vernooij, grondeigenaar, wonende te Utrecht buiten de Tolsteegpoort. Verkrijgging van de gronden door de familie Vernooij. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3396 34-4 U321e010, aktenummer: 1578.


Fragment van de Verboden Kringen Kaart om fort bij Vechten heen rond 1930-1935. Met linksonder de oude ambachtsheerlijkheid Slagmaat van het kapittel van St. Jan. Wat tussen 1858 en1964 bij de gemeente Houten behoord heeft. Kaart: Het Utrechts Archief. Fragment van de Verboden Kringen Kaart om fort bij Vechten heen rond 1930-1935. Met linksonder de oude ambachtsheerlijkheid Slagmaat van het kapittel van St. Jan. Wat tussen 1858 en1964 bij de gemeente Houten behoord heeft. Kaart: Het Utrechts Archief.


Op zaterdag 3 december 1836 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek de verkoopplaats van boerderij Slagmaat verkocht Dirk Vernooij, grondeigenaar, wonende te Utrecht buiten de Tolsteegpoort. Verkoopperceel van boerderij Slagmaat. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3396 34-4 U321e010, aktenummer: 1578. Op zaterdag 3 december 1836 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek de verkoopplaats van boerderij Slagmaat verkocht Dirk Vernooij, grondeigenaar, wonende te Utrecht buiten de Tolsteegpoort. Verkoopperceel van boerderij Slagmaat. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3396 34-4 U321e010, aktenummer: 1578.


De vroegst bekende kaart waarop boerderijen Slagmaat en De Klomp uit 1605 staan ingetekend aan de Marsdijk. Rechts De Klomp waarbij staat geschreven Jan van der Vegt in de boomgaart. Linksonder de Kerkweg van het Fectio Vechten terrein richting de Koningsweg. Vanaf 1744 zou de stamvader van alle Nederlandse familieleden Sturkenboom zich op De Klomp vestigen. Een zekere Hendrik Harmense Sturkenboom, ook bekend als Heinrich Störckenbaum, ook bekend als Hendrik van Storkenboom die afkomstig was uit Duitsland. De tweede generatie van de familie Sturkenboom vestigde zich op de Houtensewetering in Houten. De Marsdijk (is vermoedelijk) van Romeinse oorsprong. Brug bij De Klomp over de Waijensewetering werd in de zeventiende eeuw de Weydensebrug (Waijensebrug) genoemd. Pas in de loop van de achttiende/negentiende eeuw kwam de naam Klompbrug in gebruik. Bron: Het Utrechts Archief, kapittel St. Jan 222 328 32. De vroegst bekende kaart waarop boerderijen Slagmaat en De Klomp uit 1605 staan ingetekend aan de Marsdijk. Rechts De Klomp waarbij staat geschreven Jan van der Vegt in de boomgaart. Linksonder de Kerkweg van het Fectio Vechten terrein richting de Koningsweg. Vanaf 1744 zou de stamvader van alle Nederlandse familieleden Sturkenboom zich op De Klomp vestigen. Een zekere Hendrik Harmense Sturkenboom, ook bekend als Heinrich Störckenbaum, ook bekend als Hendrik van Storkenboom die afkomstig was uit Duitsland. De tweede generatie van de familie Sturkenboom vestigde zich op de Houtensewetering in Houten. De Marsdijk (is vermoedelijk) van Romeinse oorsprong. Brug bij De Klomp over de Waijensewetering werd in de zeventiende eeuw de Weydensebrug (Waijensebrug) genoemd. Pas in de loop van de achttiende/negentiende eeuw kwam de naam Klompbrug in gebruik. Bron: Het Utrechts Archief, kapittel St. Jan 222 328 32.


Op zaterdag 3 december 1836 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek de verkoopplaats van boerderij Slagmaat verkocht Dirk Vernooij, grondeigenaar, wonende te Utrecht buiten de Tolsteegpoort. Veiling gedeelte uit de akte waarbij voor ƒ. 20.000,- gulden op de veiling Slagmaat door Nicolaas van de Horst, als gemachtigde van Cornelis van de Leemkolk uit Cothen werd gekocht. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3396 34-4 U321e010, aktenummer: 1578. Op zaterdag 3 december 1836 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek de verkoopplaats van boerderij Slagmaat verkocht Dirk Vernooij, grondeigenaar, wonende te Utrecht buiten de Tolsteegpoort. Veiling gedeelte uit de akte waarbij voor ƒ. 20.000,- gulden op de veiling Slagmaat door Nicolaas van de Horst, als gemachtigde van Cornelis van de Leemkolk uit Cothen werd gekocht. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3396 34-4 U321e010, aktenummer: 1578.


Boerderij De Klomp (Oude Mereveldseweg 2-4) in 1947 ingetekend tezamen met de Marsdijk en boerderij Slagmaat in het Kadaster van de gemeente Bunnik. Boerderij De Klomp (Oude Mereveldseweg 2-4) in 1947 ingetekend tezamen met de Marsdijk en boerderij Slagmaat in het Kadaster van de gemeente Bunnik.


Op zaterdag 3 december 1836 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek de verkoopplaats van boerderij Slagmaat verkocht Dirk Vernooij, grondeigenaar, wonende te Utrecht buiten de Tolsteegpoort. Veiling gedeelte uit de akte waarbij voor ƒ. 20.000,- gulden op de veiling Slagmaat door Nicolaas van de Horst, als gemachtigde van Cornelis van de Leemkolk uit Cothen werd gekocht. Einde van de handtekening met handtekeningen. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3396 34-4 U321e010, aktenummer: 1578. Op zaterdag 3 december 1836 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek de verkoopplaats van boerderij Slagmaat verkocht Dirk Vernooij, grondeigenaar, wonende te Utrecht buiten de Tolsteegpoort. Veiling gedeelte uit de akte waarbij voor ƒ. 20.000,- gulden op de veiling Slagmaat door Nicolaas van de Horst, als gemachtigde van Cornelis van de Leemkolk uit Cothen werd gekocht. Einde van de handtekening met handtekeningen. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3396 34-4 U321e010, aktenummer: 1578.


Boerderij De Klomp linksonder. Met links van het midden het Fectio Vechten terrein ten noorden van de Marsdijk. Met daarboven de rijksweg A12. Uiterst rechts boerderij Slagmaat en Nieuw Slagmaat. Fotografie Henk Bol in opdracht van de Provincie Utrecht op 18 oktober 2002 1399 4523. Boerderij De Klomp linksonder. Met links van het midden het Fectio Vechten terrein ten noorden van de Marsdijk. Met daarboven de rijksweg A12. Uiterst rechts boerderij Slagmaat en Nieuw Slagmaat. Fotografie Henk Bol in opdracht van de Provincie Utrecht op 18 oktober 2002 1399 4523.


Op vrijdag 21 januari 1887 ten overstaan van notaris Hendrikus Franciscus Antonius Kaag waarbij de boerderijen Slagmaat en Nieuw Slagmaat werden verdeeld onder de twee zonen van Cornelis van de Leemkolk, Willem van de Leemkolk kreeg boerderij Slagmaat. Zoon Johannes van de Leemkolk kreeg boerderij Nieuw Slagmaat. Beschrijving van de percelen van boerderij Slagmaat. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6770 (270), 270 11. Op vrijdag 21 januari 1887 ten overstaan van notaris Hendrikus Franciscus Antonius Kaag waarbij de boerderijen Slagmaat en Nieuw Slagmaat werden verdeeld onder de twee zonen van Cornelis van de Leemkolk, Willem van de Leemkolk kreeg boerderij Slagmaat. Zoon Johannes van de Leemkolk kreeg boerderij Nieuw Slagmaat. Beschrijving van de percelen van boerderij Slagmaat. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6770 (270), 270 11.


Pre(kadastrale) kadasterkaart van de vroegere ambachtsheerlijkheid Slagmaat in 1810. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas. Pre(kadastrale) kadasterkaart van de vroegere ambachtsheerlijkheid Slagmaat in 1810. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas.


Op vrijdag 21 januari 1887 ten overstaan van notaris Hendrikus Franciscus Antonius Kaag waarbij de boerderijen Slagmaat en Nieuw Slagmaat werden verdeeld onder de twee zonen van Cornelis van de Leemkolk, Willem van de Leemkolk kreeg boerderij Slagmaat. Zoon Johannes van de Leemkolk kreeg boerderij Nieuw Slagmaat. Beschrijving van de percelen van boerderij Slagmaat. Met ruim 14 hectare aan land. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6770 (270), 270 11. Op vrijdag 21 januari 1887 ten overstaan van notaris Hendrikus Franciscus Antonius Kaag waarbij de boerderijen Slagmaat en Nieuw Slagmaat werden verdeeld onder de twee zonen van Cornelis van de Leemkolk, Willem van de Leemkolk kreeg boerderij Slagmaat. Zoon Johannes van de Leemkolk kreeg boerderij Nieuw Slagmaat. Beschrijving van de percelen van boerderij Slagmaat. Met ruim 14 hectare aan land. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6770 (270), 270 11.


Een unieke luchtfoto (fragment) van rond 1930 van de diverse boerderijen in de omgeving van de Marsdijk van de (Oude) Mereveldseweg in Bunnik en Houten. Linksonder boerderij De Klomp. Linksboven boerderij Het Blauwe Huis. Midden onder boerderij Slagmaat aan de Marsdijk van de familie Van de Leemkolk. Links daarvan de spoorwachterswoning aan de Staatslijn H langs de Marsdijk. Rechtsboven daarvan het Fectio Vechten terrein. En het leukste aspect van deze foto is dat de rijkssnelweg A12 er nog niet op is aangelegd. Bij boerderij Het Blauwe Huis is ook een spoorwegovergang met spoorwachterswoning (linksboven). Bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), Flickr. Een unieke luchtfoto (fragment) van rond 1930 van de diverse boerderijen in de omgeving van de Marsdijk van de (Oude) Mereveldseweg in Bunnik en Houten. Linksonder boerderij De Klomp. Linksboven boerderij Het Blauwe Huis. Midden onder boerderij Slagmaat aan de Marsdijk van de familie Van de Leemkolk. Links daarvan de spoorwachterswoning aan de Staatslijn H langs de Marsdijk. Rechtsboven daarvan het Fectio Vechten terrein. En het leukste aspect van deze foto is dat de rijkssnelweg A12 er nog niet op is aangelegd. Bij boerderij Het Blauwe Huis is ook een spoorwegovergang met spoorwachterswoning (linksboven). Bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), Flickr.


Op vrijdag 21 januari 1887 ten overstaan van notaris Hendrikus Franciscus Antonius Kaag waarbij de boerderijen Slagmaat en Nieuw Slagmaat werden verdeeld onder de twee zonen van Cornelis van de Leemkolk, Willem van de Leemkolk kreeg boerderij Slagmaat. Zoon Johannes van de Leemkolk kreeg boerderij Nieuw Slagmaat. Beschrijving van de percelen van boerderij Slagmaat. Met ruim 14 hectare aan land. Herkomst van de twee gedeelte van het vastgoed van de overleden Cornelis van de Leemkolk. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6770 (270), 270 11. Op vrijdag 21 januari 1887 ten overstaan van notaris Hendrikus Franciscus Antonius Kaag waarbij de boerderijen Slagmaat en Nieuw Slagmaat werden verdeeld onder de twee zonen van Cornelis van de Leemkolk, Willem van de Leemkolk kreeg boerderij Slagmaat. Zoon Johannes van de Leemkolk kreeg boerderij Nieuw Slagmaat. Beschrijving van de percelen van boerderij Slagmaat. Met ruim 14 hectare aan land. Herkomst van de twee gedeelte van het vastgoed van de overleden Cornelis van de Leemkolk. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6770 (270), 270 11.E-mailen
Info