Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Taets van Amerongen - Emminkhuizen, Renswoude, Woudenberg, Natewisch, Tull en 't Waal, Schalkwijk (grond), Houtdijken en St. Adolphsland
Familiewapen Taets van Amerongen - Emminkhuizen, Renswoude, Woudenberg, Natewisch, Tull en 't Waal, Schalkwijk, Houtdijken en St. Adolphsland. Bron: Wikipedia Familiewapen Taets van Amerongen - Emminkhuizen, Renswoude, Woudenberg, Natewisch, Tull en 't Waal, Schalkwijk, Houtdijken en St. Adolphsland. Bron: Wikipedia

 

 

Familie geschiedenis Taets van Amerongen

Kaart van een boomgaard onder Tull en 't Waal, behorende aan de erven van mr. Joris van Nyvelt, en grenzende aan de landen van het kapittel van St. Pieter. Tekening door P. van Oestrum uit 1662. Bron: Het Utrechts Archief, 220, 606. Kaart van een boomgaard onder Tull en 't Waal, behorende aan de erven van mr. Joris van Nyvelt, en grenzende aan de landen van het kapittel van St. Pieter. Tekening door P. van Oestrum uit 1662. Bron: Het Utrechts Archief, 220, 606.Taets van Amerongen (ook: Taets van Amerongen van Natewisch, Taets van Amerongen van Renswoude en Taets van Amerongen tot Woudenberg) is een oud adellijk, Stichts geslacht waarvan leden sinds 1814 tot de Nederlandse adel behoren.


 

Geschiedenis

Kaart van enige percelen land gelegen tussen de Schalkwijkerwetering en de Waaldijk in Rietveld (Waalse veld) onder Schalkwijk. Tekening in kleur door D. van Groenouw. uit 1662. Bron: Het Utrechts Archief, 221, 1489. Kaart van enige percelen land gelegen tussen de Schalkwijkerwetering en de Waaldijk in Rietveld (Waalse veld) onder Schalkwijk. Tekening in kleur door D. van Groenouw. uit 1662. Bron: Het Utrechts Archief, 221, 1489.De oudst bekende voorvader van dit geslacht was Eerst Taets, schepen van Wijk bij Duurstede, die overleed in 1411 of 1412. Nakomelingen van zijn zoon hadden zitting in het bestuur van de stad Utrecht. Diens achter-achterkleinzoon Ernst (–1540) had zitting in de Ridderschap van Utrecht. Vanaf 1690 kwamen de verschillende takken in het bezit van respectievelijk het goed Natewisch (door huwelijk); vanaf 1679 Renswoude (en daarna eeuwenlang bewoner van Kasteel Renswoude); en vanaf 1791 Woudenberg.

Leden van de takken Schalkwijk, Woudenberg en Rynswoude werden in 1814 benoemd in de ridderschap van Utrecht en gingen daarmee behoren tot de Nederlandse adel. Vanaf 1822 werden leden en afstammelingen erkend te behoren tot de Nederlandse adel met de titel baron. De drie zonen van Gerard L.M. Taets van Amerongen van Natewisch (1762-1807) werden erkend te behoren tot de Nederlandse adel met de titel baron. Een van hen stierf kinderloos. De andere twee takken stierven uit in 1954 en respectievelijk 2010.


Uitsneden uit een kaart van 'Kaart van de Lek bij Vianen en Vreeswijk met de uitwaarden tussen de Lekdijk Bovendams (met nummers hoefslagen) en de Lekdijk om de Vijf Heerenlanden (no. 7)' uit 1700-1750. Waarop het dorp Honswijk en het gebied Tulle op staat ingetekend. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 018, 90658, 119. Uitsneden uit een kaart van 'Kaart van de Lek bij Vianen en Vreeswijk met de uitwaarden tussen de Lekdijk Bovendams (met nummers hoefslagen) en de Lekdijk om de Vijf Heerenlanden (no. 7)' uit 1700-1750. Waarop het dorp Honswijk en het gebied Tulle op staat ingetekend. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 018, 90658, 119.Een lid van de familie, Jan Taets van Amerongen (geboren Veth), verkreeg bij Koninklijk Besluit naamswijziging in de naam van zijn moeder, barones Taets van Amerongen. Overgang van de adellijke titel werd hem echter door de minister geweigerd. Jan Taets van Amerongen richtte daarna de Werkgroep Adel en Familierecht op om te protesteren tegen het beleid van de regering om adeldom niet in de vrouwelijke lijn te laten overgaan.

Hoewel de motie om adeldom in de vrouwelijke lijn te laten overgaan een meerderheid in de Tweede Kamer verkreeg en de Commissie Gelijke Behandeling de weigering van de minister als ongeoorloofde discriminatie aanduidde (MvT TK, 27 074, 5; overerving adeldom in de vrouwelijke lijn), is tot op heden overgang van adeldom via de vrouwelijke lijn niet mogelijk, met uitzondering van de Koninklijke Familie.


Koninklijk besluit van de verlening van de titel van baron aan Arnoud Joost Taets van Amerongen en zijn wettige nakomelingen uit 1822. Bron: HUA, 1855, 640. Koninklijk besluit van de verlening van de titel van baron aan Arnoud Joost Taets van Amerongen en zijn wettige nakomelingen uit 1822. Bron: HUA, 1855, 640.


 

Betekenis familienaam

Straatnaambord 'Taets van Amerongenweg' in het dorp Renswoude achter het kasteelterrein in september 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel. Straatnaambord 'Taets van Amerongenweg' in het dorp Renswoude achter het kasteelterrein in september 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.De betekenis van de naam Taets van Amerongen van Tull en 't Waal is als volgend:

Taets : is het oud Nederlandse woord voor een 'puntig ijzertje, scherpe ijzeren punt of spijker'.

Amerongen : is het oud Nederlandse woord voor 'bij de bewoners van (de) Amer' of ''nat land op de oever van een beek'. 

Tull :  is het oud Nederlandse woord voor 'nieuw verworven land'.

't Waal : een waal is het oud Nederlands voor wiel wat ontstaat als een dijkdoorbraak gaande is en het rivierwater met een enorme kracht een gat of wiel in de grond boort. Naast de dijk. Achteraf resulteert dit na de dijkdoorbraak als het land weer droog is. Dat erop die plek een wiel of plas met water is ontstaan meestal in de vorm van een vennetje.


Gezicht op de steenoven die in de achttiende eeuw in bedrijf was op een eilandje in de Lek onder 't Waal. Ingekleurde pentekening door Andries Schoemaker uit 1729. Bron: Het Utrechts Archief, Bibl. nr. VIII E 15. Gezicht op de steenoven die in de achttiende eeuw in bedrijf was op een eilandje in de Lek onder 't Waal. Ingekleurde pentekening door Andries Schoemaker uit 1729. Bron: Het Utrechts Archief, Bibl. nr. VIII E 15.


 

Wapen


Volgens het Besluit van de Hoge Raad van Adel van 19 november 2003 (tot wapenverbetering): 

"In zilver een rode dwarsbalk. Een aanziende helm; wrong en dekkleden zilver en rood; helmteken een vrouwenborstbeeld van natuurlijke kleur met lang haar, gekleed volgens het schild; schildhouders twee eenhoorns van zilver. Het geheel geplaatst op een gouden arabesk."Familiegraf Taets van Amerongen in de Ring of Rotonde van Zocher op begraafplaats Soestbergen, Gansstraat 167 te Utrecht - Tolsteeg

Familiegraf in de Ring of Rotonde van Zocher op begraafplaats Soestbergen van Taets van Amerongen van Woudenberg. Rij nr. 1, nr. 30. Foto: Sander van Scherpenzeel. Familiegraf in de Ring of Rotonde van Zocher op begraafplaats Soestbergen van Taets van Amerongen van Woudenberg. Rij nr. 1, nr. 30. Foto: Sander van Scherpenzeel.Aangekocht Joost baron Taets van Amerongen van Woudenberg.

Datum van rechtsovergang op 14 juni 1898 nr. 216.

Jkvr. Marie Antoinette Taets van Amerongen (alhier) en Hendrik Willem Jacob Eliza baron Taets van Amerongen (te 's-Gravenhage)

Datum van rechtsovergang van 29 november 1904.

Overschreven bij besluit van BenW 26 november 1904 nr. 360.


Gezicht op het huis Soestbergen aan de Gansstraat te Utrecht in 1729. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 37944. Gezicht op het huis Soestbergen aan de Gansstraat te Utrecht in 1729. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 37944.


       


Naam

Bijgezet

Geboren

Overleden

Leeftijd

1.

A.H. van der Bruggen, wed. jhr. Willem Freben van ...

Di. 31-03-1835

-

-

-

2.

J.E. Taets van Amerongen

Ma. 23-01-1837

-

-

-

3.

G.E.A. Eckharde

Zo. 24-05-1840

-

-

-

4.

J.A.B. Taets van Amerongen

Zo. 03-06-1849

-

-

-

5.

F.C.H. Taets van Amerongen

Ma. 10-12-1849

-

-

-

6.

A.D. der Beaufort, wed. F.C.H. Taets van Amerongen

Za. 21-05-1853

-

-

-

7.

J.F. baron Taets van Amerongen

Vr. 17-05-1872

-

-

-

8.

A.M. van Dielen, douariere  J.A. baron Taets van Amerongen

..-10-1885

-

-

-

9.

L.A. Barones Taets van Amerongen

Do. 23-12-1886

-

-

-

10.

M.H.H. baron Taets van Amerongen

Di. 15-02-1898

-

-

67 jaar

11.

M.J. Dutoit

Do. 07-09-1899

-

-

89 jaar

12.

M.A. barones Taets van Amerongen

Vr. 03-06-1904

-

-

51 jaar

13.

H.W.J. E. baron Taets van Amerongen

Ma. 19-04-1920

-

-

79 jaar (eigenaar vol)

     


Bij besluit van burgmeester en wethouders van 14 december 1904 nr. 383 wordt deze grafkelder nadat daarin het lijk van den eigenaar zal zijn bijgezet voor onbepaalde tijd gesloten gehouden en het onderhoud daarna - alsmede van den staande steen hoog 1,35 meter ter oppervlakte van 0,65 m2 en bijgehouden den steen lang 3,40 bij 0,45 m2 van nu af aan voor rekening dezer gemeente genomen.


Luchtfoto van de 1e Algemene Begraafplaats Soestbergen (Gansstraat) en omgeving te Utrecht, uit het zuidwesten. Links op de voorgrond het Tolsteegplantsoen en op de achtergrond de Rubenslaan met de studentenflats aan de Ina Boudier-Bakkerlaan in 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85353. Luchtfoto van de 1e Algemene Begraafplaats Soestbergen (Gansstraat) en omgeving te Utrecht, uit het zuidwesten. Links op de voorgrond het Tolsteegplantsoen en op de achtergrond de Rubenslaan met de studentenflats aan de Ina Boudier-Bakkerlaan in 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85353.


       


Disclaimer: in de loop van de tijd werden graven geruimd doordat familielijnen uitsterven. Rechthebbende op een graf niet meer te vinden zijn. Of omdat de grafrechten zijn verlopen.

Bij het overschrijven van een grafregister afkomstig van Het Utrechts Archief uit archieftoegang: 1376. Zijn begraven of bijgezette familieleden in een graf uit zo'n register vermeld. In kolom 'Aanmerking' wordt vermeld wat er met een stoffelijk overschot gebeurt is in de loop van de tijd.

In diverse registers heeft de stichting geprobeerd de kolom 'aanmerkingen' over te nemen.  In deze kolom staat vermeld of een stoffelijk overschot geruimd is. In verband met de gemoeide tijd is er meestal niet gekozen om 'aanmerkingen' over te nemen. Wat dus niet wil zeggen dat een persoon er nog wel of niet in een graf aanwezig kan zijn.

Bedenk dus dat als u opzoek bent naar een persoon. Die vermeld staat in de tabel. Dat hij of zij geruimd kan zijn ofwel er nog zou kunnen liggen of zijn bijgezet.

De stichting is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen voervloeiend uit een overschreven register. Als u verdere informatie wil. Bekijk de registers op de studiezaal van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade 199-201 te Utrecht in toegang: 1376, of zoek voor de vier begraafplaatsen van de gemeente Utrecht naar een persoon via: Grafzoeken.nl of neem contact op met de gemeente Utrecht.

Registers zijn niet op de website van het Het Utrecht Archief in te zien vanwege de AVG en/of eventuele rechthebbende op een graf die nog zouden kunnen leven en in de registers vermeld zouden kunnen zijn.

De stichting heeft bij het overschrijven rekening gehouden met het eventueel nog in leven zijn van rechthebbende op een graf.


   

 Familiegraf Taets van Amerongen op begraafplaats Soestbergen in de Ring of Rotonde van Zocher, rij nr. 4, plaats nr. 37.  

Familiegraf Taets van Amerongen op begraafplaats Soestbergen in de Ring of Rotonde van Zocher, rij nr. 4, plaats nr. 37 gezien in februari 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel. Familiegraf Taets van Amerongen op begraafplaats Soestbergen in de Ring of Rotonde van Zocher, rij nr. 4, plaats nr. 37 gezien in februari 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.Aangekocht door wed. Joost baron Taets van Amerongen, geb. Henriette Maria de Smeth


     


Naam

Bijgezet

Geboren

Overleden

Leeftijd

1.

G.G.B. Taets van Amerongen

Wo. 28-04-1841

-

-

-

2.

H. de Smeth, wed. Taets van Amerongen

Do. 09-02-1843

-

-

-

3.

F.H.A.P. Taets van Amerongen

11-..-1845

-

-

-

4.

M.W.J.P. Taets van Amerongen

Wo. 05-04-1882

-

-

-

5.

M.A.G.J. baron Taets van Amerongen

23-..-1886

-

-

-

             

Linker toegangspijler van het inrijhek van begraafplaats Soestbergen '1. Algemeen Begraafplaats DE DAGEN MENSCHEN ZIJN ALS HET GRAS GELIJK BLOEM DES VELDS AL ZOO BLOEIT HIJ'. Foto: Sander van Scherpenzeel. Linker toegangspijler van het inrijhek van begraafplaats Soestbergen '1. Algemeen Begraafplaats DE DAGEN MENSCHEN ZIJN ALS HET GRAS GELIJK BLOEM DES VELDS AL ZOO BLOEIT HIJ'. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Rechter toegangspijler van het inrijhek van begraafplaats Soestbergen 'SOESTBERGEN GOD ZAL DEGENEN DIE ONTSLAPEN ZIJN IN JEZUS WEDER BRENGEN MET HEM'. Foto: Sander van Scherpenzeel. Rechter toegangspijler van het inrijhek van begraafplaats Soestbergen 'SOESTBERGEN GOD ZAL DEGENEN DIE ONTSLAPEN ZIJN IN JEZUS WEDER BRENGEN MET HEM'. Foto: Sander van Scherpenzeel.


        

Straatnaambord 'Laan van Soestbergen' naast begraafplaats Soestbergen in februari 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel. Straatnaambord 'Laan van Soestbergen' naast begraafplaats Soestbergen in februari 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.


    


Disclaimer: in de loop van de tijd werden graven geruimd doordat familielijnen uitsterven. Rechthebbende op een graf niet meer te vinden zijn. Of omdat de grafrechten zijn verlopen.

Bij het overschrijven van een grafregister afkomstig van Het Utrechts Archief uit archieftoegang: 1376. Zijn begraven of bijgezette familieleden in een graf uit zo'n register vermeld. In kolom 'Aanmerking' wordt vermeld wat er met een stoffelijk overschot gebeurt is in de loop van de tijd.

In diverse registers heeft de stichting geprobeerd de kolom 'aanmerkingen' over te nemen.  In deze kolom staat vermeld of een stoffelijk overschot geruimd is. In verband met de gemoeide tijd is er meestal niet gekozen om 'aanmerkingen' over te nemen. Wat dus niet wil zeggen dat een persoon er nog wel of niet in een graf aanwezig kan zijn.

Bedenk dus dat als u opzoek bent naar een persoon. Die vermeld staat in de tabel. Dat hij of zij geruimd kan zijn ofwel er nog zou kunnen liggen of zijn bijgezet.

De stichting is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen voervloeiend uit een overschreven register. Als u verdere informatie wil. Bekijk de registers op de studiezaal van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade 199-201 te Utrecht in toegang: 1376, of zoek voor de vier begraafplaatsen van de gemeente Utrecht naar een persoon via: Grafzoeken.nl of neem contact op met de gemeente Utrecht.

Registers zijn niet op de website van het Het Utrecht Archief in te zien vanwege de AVG en/of eventuele rechthebbende op een graf die nog zouden kunnen leven en in de registers vermeld zouden kunnen zijn.

De stichting heeft bij het overschrijven rekening gehouden met het eventueel nog in leven zijn van rechthebbende op een graf.


   

De kerk van Tull en 't Waal op een prent uit de 17e eeuw. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033. De kerk van Tull en 't Waal op een prent uit de 17e eeuw. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033.


   

 Dorp en heerlijkheid Tull en 't Waal

Het 'Huys Ter Weide, Blasenburg, of Huys 't Waal', fragment van een kaart (fragment) uit het archief van de fundatie Ruysch. Naar de hand van J. van Diepenem uit 1634. Met links de Waalseweg en rechts de rivier 'de Lek' met de Lekdijk. Bron: Het Utrecht Archief, 708, 686. Het 'Huys Ter Weide, Blasenburg, of Huys 't Waal', fragment van een kaart (fragment) uit het archief van de fundatie Ruysch. Naar de hand van J. van Diepenem uit 1634. Met links de Waalseweg en rechts de rivier 'de Lek' met de Lekdijk. Bron: Het Utrecht Archief, 708, 686.


Uitsneden uit een kaart van 'Kaart van de Lek bij Vianen en Vreeswijk met de uitwaarden tussen de Lekdijk Bovendams (met nummers hoefslagen) en de Lekdijk om de Vijf Heerenlanden (no. 7)' uit 1700-1750. Waarop het dorp 't Waal op staat ingetekend. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 018, 90658, 119. Uitsneden uit een kaart van 'Kaart van de Lek bij Vianen en Vreeswijk met de uitwaarden tussen de Lekdijk Bovendams (met nummers hoefslagen) en de Lekdijk om de Vijf Heerenlanden (no. 7)' uit 1700-1750. Waarop het dorp 't Waal op staat ingetekend. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 018, 90658, 119.


Het 'Huys Ter Weide, Blasenburg, of Huys 't Waal', fragment van een kaart (fragment) uit het archief van de fundatie Ruysch. Naar de hand van J. van Diepenem uit 1634. Met links de Waalseweg. Bron: Het Utrecht Archief, 708, 686. Het 'Huys Ter Weide, Blasenburg, of Huys 't Waal', fragment van een kaart (fragment) uit het archief van de fundatie Ruysch. Naar de hand van J. van Diepenem uit 1634. Met links de Waalseweg. Bron: Het Utrecht Archief, 708, 686.


  

De N.H. Kerk van Tull en 't Waal in 1749. Bron: Universiteit Leiden / Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZ|U), 033. De N.H. Kerk van Tull en 't Waal in 1749. Bron: Universiteit Leiden / Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZ|U), 033.Tull en ’t Waal is een dorp aan de Lek ten zuiden van Houten, bestaande uit het dorp ’t Waal

en de buurtschap Tull, ook bekend onder de naam Molenbuurt. Het was tot 1961 een zelfstandige gemeente, waar ook de buurtschap en aparte heerlijkheid Honswijk bij hoorde. 

De heer­lijkheid was 385 ha groot en de gemeente die in 1961 opging in Houten, had een oppervlakte van 871 ha. Het inwoneraantal bedroeg 532 in 1840, waarvan 232 in ‘t Waal, 80 in Tull en 220 in Honswijk. In het dorp Tull en ‘t Waal wonen nu ongeveer 700 mensen.

In 1684 kocht Gaspar Cornelis Schade (-1701) de ambachtsheerlijkheid Tull en ‘t Waal aan.


Gezicht op het dorp 't Waal in 1733 naar een tekening van Andries Schoemaker. Bron: HUA / Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033. Gezicht op het dorp 't Waal in 1733 naar een tekening van Andries Schoemaker. Bron: HUA / Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033.


   

Portret van Jasper Schade van Westrum (1623-1692) in 1654. Lid van de Staten van Utrecht (1649), van de Staten-Generaal (1672), president van het Hof van Utrecht (1681) en ambachtsheer van Tull en 't Waal (1681). Een portret van Cornelius Jonson van Ceulen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Jasper Schade van Westrum (1623-1692) in 1654. Lid van de Staten van Utrecht (1649), van de Staten-Generaal (1672), president van het Hof van Utrecht (1681) en ambachtsheer van Tull en 't Waal (1681). Een portret van Cornelius Jonson van Ceulen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Cornelia Strick van Linschoten (1628-1703) in 1654. Echtgenote van Jasper Schade van Westrum met hem gehuwd op 3 juli 1649 te Utrecht. Een portret van Cornelius Jonson van Ceulen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Cornelia Strick van Linschoten (1628-1703) in 1654. Echtgenote van Jasper Schade van Westrum met hem gehuwd op 3 juli 1649 te Utrecht. Een portret van Cornelius Jonson van Ceulen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Jasper Schade van Westrum (1623-1692) in 1645. Lid van de Staten van Utrecht (1649), van de Staten-Generaal (1672), president van het Hof van Utrecht (1681) en ambachtsheer van Tull en 't Waal (1681). Een portret van Frans Hals. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Jasper Schade van Westrum (1623-1692) in 1645. Lid van de Staten van Utrecht (1649), van de Staten-Generaal (1672), president van het Hof van Utrecht (1681) en ambachtsheer van Tull en 't Waal (1681). Een portret van Frans Hals. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Het dorp Tull en 't Waal op de gemeentelijke wegenlegger uit de periode 1850-1860. Bron: Het Utrechts Archief, Provinciaal Archief. Het dorp Tull en 't Waal op de gemeentelijke wegenlegger uit de periode 1850-1860. Bron: Het Utrechts Archief, Provinciaal Archief.Hij zou opgevolgd worden door zijn zwager Matthijs van Luchtenburg, maar die overleed al in 1698, zodat diens weduwe Antonia Schade hem in 1701 opvolgde. 

Zij werd in 1735 opgevolgd door haar dochter Alpheda Jacoba van Luchtenburg (1696-1779), die getrouwd was met Eustachius baron van Bronckhorst. 

Haar opvolgers waren haar zonen Jan van Bronckhorst (1722-1767) voor 1754, Mattheus van Bronkhorst (1727-1799) in 1779 en Jasper Cornelis van Bronkhorst (1729-1800).

Na het overlijden van Jasper Cornelis Bronkhorst op 15 december 1800 worden door zijn erfgename (vrienden) zijn onroerende goederen in de zomer het het najaar van 1801 verkocht aan andere partijen. De executeur testamentair van het goed van Jasper Cornelis van Bronkhorst is Daniël Rother vriend, schout (van Tull en 't Waal) en notaris te Utrecht.


De kerk in 't Waal. Gewassen pentekening uit 1756 door F.C. Schutter. Bron: Koninklijk Huisarchief, nr. A/T-276. De kerk in 't Waal. Gewassen pentekening uit 1756 door F.C. Schutter. Bron: Koninklijk Huisarchief, nr. A/T-276.Waaronder ook de ambachtsheerlijkheid van Tull en 't Waal. Dit gebeurde in een economisch slecht tijd. Waarin veel oude adel hun bezettingen moesten verkopen of door waardedaling het niet rendabel was om nog veel onroerend-, of vastgoed te hebben. Dat de ambachtsheerlijkheid in het bezet van de familie Van Rechteren kwam is geen toeval.

Deze zulle zij hebben aangekocht of geschonken gekregen van Jasper Cornelis Bronkhorst. De familie had in vijftiende-, en zestiende eeuw tot aan de achttiende eeuw ook de (halve) ambachtsheerlijkheid in bezit tezamen kasteel Grijpestein en Blasenburg gevarieerd in leen van de bisschop van Utrecht of andere ridders. Dit allemaal gelegen in het kerspel (dorp) van Tull en 't Waal lagen.


Het Huis Blasenburg te Tull en 't Waal in 1729. Naar een tekening van Andries Schoemaker. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort. Het Huis Blasenburg te Tull en 't Waal in 1729. Naar een tekening van Andries Schoemaker. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.Archiefstukken over kastelen Grijpestein (boerderij), Blasenburg en de heerlijkheid Tull en 't Waal zijn allemaal te vinden in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle in de archieven: Familie van Dedem - Huis den Berg te Dalfsen, Huis Almelo, Huis Rechteren bij Dalfsen, Familie De Saint Germain en aanverwante families.


Het huis Blasenburg te 't Waal in 1750 naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: Wikipedia Blasenburg. Het huis Blasenburg te 't Waal in 1750 naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: Wikipedia Blasenburg.De nieuwe eigenaar van de heerlijkheid werd na schenking van Bronkhorst of verkoop Rudolph Christiaan rijksgraaf van Rechteren (1749-1812). Hij zou graag de titel achter zijn gevoerd hebben omdat zijn voorvaderen ook de heerlijkheid in bezit hadden gehad.


Het 'Huys 't Waal, genaamd Blasenburgh', in 1729 naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas. Het 'Huys 't Waal, genaamd Blasenburgh', in 1729 naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas.Blasenburg is een voormalig kasteel bij Tull en 't Waal, gemeente Houten in de Nederlandse provincie Utrecht.


Het poortgebouw wat toegang gaf tot de omgrachte herenboerderij Blazenburg. Tekening uit 1729 door de wed. J. Stellingwerf, geboren Houtbraken. Bron: Koninklijk Huisarchief, nr. A/T-653. Het poortgebouw wat toegang gaf tot de omgrachte herenboerderij Blazenburg. Tekening uit 1729 door de wed. J. Stellingwerf, geboren Houtbraken. Bron: Koninklijk Huisarchief, nr. A/T-653.In 1310 wordt melding gemaakt van Henric van Blasenborch, maar de oudste vermelding van het kasteel dateert uit 1394: dan wordt Johan van den Spiegel beleend met het kasteel en bijbehorend land.

Via zijn neef Deric komt het kasteel in handen van de familie Van Zuylen. In 1477 erft Arnt van Zuylen het kasteel; hij noemt zichzelf Arnt van Zuylen tot Blasenborch. Het kasteel komt daarna in handen van diverse eigenaren, waaronder Huybert Harmansz (1578). Begin 17e eeuw is het kasteel verdwenen.


De in oorsprong veertiende-eeuwse Onze Lieve Vrouwe-kerk van 't Waal, gezien vanuit het zuidwesten. In de zuidgevel bevindt zich een steen met het jaartal 1567 die waarschijnlijk herinnert aan de herstelwerkzaamheden aan de kerk, noodzakelijk van de vernielingen tijdens de Beeldenstorm. Gewassen (krijt?) tekening door Jan de Beijer uit 1743. Bron: Koninklijk Huisarchief, nr. A/T-562. De in oorsprong veertiende-eeuwse Onze Lieve Vrouwe-kerk van 't Waal, gezien vanuit het zuidwesten. In de zuidgevel bevindt zich een steen met het jaartal 1567 die waarschijnlijk herinnert aan de herstelwerkzaamheden aan de kerk, noodzakelijk van de vernielingen tijdens de Beeldenstorm. Gewassen (krijt?) tekening door Jan de Beijer uit 1743. Bron: Koninklijk Huisarchief, nr. A/T-562.Op de locatie van het voormalige huis staat nu waarschijnlijk de pastorie van Tull en 't Waal.

Bron: Wikipedia Blasenburg.


De Nederlandse Hervormde Kerk van Tull en 't Waal op 3 augustus 1749 naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort. De Nederlandse Hervormde Kerk van Tull en 't Waal op 3 augustus 1749 naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.Grijpestein was een huis langs de Lange Uitweg in Tull ter hoogte van nummer 83. Het huis stond op zo’n 100 meter afstand van de Lekdijk. De eerste vermelding is uit 1381. Het huis is dan beleend  aan Otto van Asperen en wordt genoemd ’t huys ten Gripensteyne. Waarschijnlijk was hier sprake van een versterkte boerderij.


Gezicht op de zij-, en voorgevel van boerderij Grijpestein, met zomerhuis en hooiberg, aan de Lange Uitweg 83 te Houten in 1984. Naar een tekening van Peter Koch. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54134, 125. Gezicht op de zij-, en voorgevel van boerderij Grijpestein, met zomerhuis en hooiberg, aan de Lange Uitweg 83 te Houten in 1984. Naar een tekening van Peter Koch. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54134, 125.In 1415 staat er volgens de bronnen een huis met hofstede. Ook is er sprake van een gracht. Het huis kwam vervolgens in handen van de familie Van Rechteren, van der Haer en van Groenestein. Het huis is voor 1536 verdwenen.


Boerderij Grijpestein aan de Lange Uitweg 83 gezien vanuit het zuiden bij de Lekdijk in ca 1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42986, 10. Boerderij Grijpestein aan de Lange Uitweg 83 gezien vanuit het zuiden bij de Lekdijk in ca 1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42986, 10.In 1677 wordt in een akte gesproken over een bergje dat op het terrein is naast de hofstede. In 1684 wordt deze berg weer genoemd, met de mededeling “met het bergje daar de oude Ridderhofstadts op gestaan heeft”: 'Leven met de Lekdijk', W. Thoomes.

In 1883 is de huidige boerderij verschenen. 

Bron: Oud Houten.nl, Frank Magdelyns (Boerderij Grijpestein).


Zicht op de Veerweg met café en veerhuis Landlust in 1975 te Tull en 't Waal naar een tekening van Chris Schut. Collectie: Cees Verhoef. Zicht op de Veerweg met café en veerhuis Landlust in 1975 te Tull en 't Waal naar een tekening van Chris Schut. Collectie: Cees Verhoef.


  

Boerderij Grijpestein in ca. 1985 aan de Lange Uitweg 83 te Tull en 't Waal. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42985, 10. Boerderij Grijpestein in ca. 1985 aan de Lange Uitweg 83 te Tull en 't Waal. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42985, 10.


Kerk van 't Waal in 1646 naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, nr. 1037. Kerk van 't Waal in 1646 naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, nr. 1037.


Kerk van 't Waal in 1646 naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, nr. 1040. Kerk van 't Waal in 1646 naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, nr. 1040.


Het kerkje van 't Waal in 1743 naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: Atlas Munnicks van Cleef. Het kerkje van 't Waal in 1743 naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: Atlas Munnicks van Cleef.


Het kerkje van 't Waal in 1950 naar een foto van W. stoker. Het kerkje van 't Waal in 1950 naar een foto van W. stoker.


Het kerkje van 't Waal. Maker en jaartal onbekend. Het kerkje van 't Waal. Maker en jaartal onbekend.


Het kerkje van 't Waal in 1749 naar een gravure van Hendrik Spilman en tekening van Jan de Beijer.


De N.H. Kerk in 't Waal in 1910. De N.H. Kerk in 't Waal in 1910.


De N.H. Kerk in 't Waal in 1960. De N.H. Kerk in 't Waal in 1960.


Het 'Slot Bloemenstein' te Tull en 't Waal in 1323. Het 'Slot Bloemenstein' te Tull en 't Waal in 1323.


Prentbriefkaart uit 1930 van het dorp Tull en 't Waal. Prentbriefkaart uit 1930 van het dorp Tull en 't Waal.


Het dorp Tull en 'Waal aan de Waalseweg in 1967 afgebeeld op een prentbriefkaart. Het dorp Tull en 'Waal aan de Waalseweg in 1967 afgebeeld op een prentbriefkaart.


Een prentbrief uit 1915 op de kruising van de Strijpweg-Strijpbrug met de Waalseweg en de Waalsewetering in het dorp Tull en 't Waal. Een prentbrief uit 1915 op de kruising van de Strijpweg-Strijpbrug met de Waalseweg en de Waalsewetering in het dorp Tull en 't Waal.


Boerderij Geerestein aan de Waalseweg 85 in 1965 in Tull en 't Waal. Boerderij Geerestein aan de Waalseweg 85 in 1965 in Tull en 't Waal.


Het dorp Tull en 't Waal in 1957 bij de kruisng van de Strijpweg en Strijpbrug over de Waalsewetering met aansluitend op de Waalseweg. Het dorp Tull en 't Waal in 1957 bij de kruisng van de Strijpweg en Strijpbrug over de Waalsewetering met aansluitend op de Waalseweg.


Het kerkje van Tull en 't Waal in 1965 afgebeeld op een prentbriefkaart. Het kerkje van Tull en 't Waal in 1965 afgebeeld op een prentbriefkaart.


Het kerkje van Tull en 't Waal in 1965 afgebeeld op een prentbriefkaart. Het kerkje van Tull en 't Waal in 1965 afgebeeld op een prentbriefkaart.


Het kerkje van 't Waal in 1729 naar een tekening van L.P. Serrurier gemaakt met Oost-Indische Inkt. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, nr. 1038. Het kerkje van 't Waal in 1729 naar een tekening van L.P. Serrurier gemaakt met Oost-Indische Inkt. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, nr. 1038.


De Kanaalbrug in 1988 gelegen in de Lange Uitweg over het Inundatiekanaal bij de Molenbuurt. Wat in de 14e eeuw oorspronkelijk het buurtschap Tull was. Foto: O.J. Wttewaall. De Kanaalbrug in 1988 gelegen in de Lange Uitweg over het Inundatiekanaal bij de Molenbuurt. Wat in de 14e eeuw oorspronkelijk het buurtschap Tull was. Foto: O.J. Wttewaall.


Dijkdoorbraak bij 't Waal in 1624 geschilderd in 1689 door Jan Boit naar een tekening van E. v. d. Velde in 1674. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas. Dijkdoorbraak bij 't Waal in 1624 geschilderd in 1689 door Jan Boit naar een tekening van E. v. d. Velde in 1674. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas.


Dijkdoorbraak (fragment van schilderij) bij 't Waal in 1624 geschilderd in 1689 door Jan Boit naar een tekening van E. v. d. Velde in 1674. Bron: Centraal Museum, Utrecht. Dijkdoorbraak (fragment van schilderij) bij 't Waal in 1624 geschilderd in 1689 door Jan Boit naar een tekening van E. v. d. Velde in 1674. Bron: Centraal Museum, Utrecht.


Gemeente Tull en 't Waal in 1868. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54089, 125. Gemeente Tull en 't Waal in 1868. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54089, 125.


  

Heren van Tull en ‘t Waal

Joost Gerard Godard baron Taets van Amerongen (1769-1850)

  • Kasteel Renswoude, vanuit de lucht gezien richting het westen op zondag 31 augustus 2003. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol.
  • Kasteel Renswoude, vanuit de lucht gezien in september 2002. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol.
  • Kasteel Renswoude met zijn oprijlaan naar het kasteel toe in september 2002. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol.
  • Kasteel Renswoude met zijn schilderachtige bospark in september 2002. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol.
  • Kasteel Renswoude met zijn schilderachtige bospark in augustus 2003 Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol.
  • Kasteel Renswoude op een winterdag in 1983. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol.
  • Kasteel Renswoude na de zolderbrand van 1985. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol.
Kasteel Renswoude aan de Dorpsstraat 3 te Renswoude is al vele eeuwen het stamslot van familie Taets van Amerongen.


    

Clasina Cornelia van Nellesteyn (1783-1847) in 1845. Echtgenote van Joost Gerard Godard Taets van Amerongen (1769-1850). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Clasina Cornelia van Nellesteyn (1783-1847) in 1845. Echtgenote van Joost Gerard Godard Taets van Amerongen (1769-1850). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Joost Gerard Godard baron Taets van Amerongen (1769-1850) in 1847. Heer van ambachtsheerlijkheid Tull en 't Waal. Echtgenoot van Clasina Cornelia van Nellesteyn (1783-1847). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Joost Gerard Godard baron Taets van Amerongen (1769-1850) in 1847. Heer van ambachtsheerlijkheid Tull en 't Waal. Echtgenoot van Clasina Cornelia van Nellesteyn (1783-1847). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


     

Portret van Joost Gerard Godard baron Taets van Amerongen (1769-1850) en Clasina Cornelia van Nellesteyn (1783-1847) rond 1825. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Joost Gerard Godard baron Taets van Amerongen (1769-1850) en Clasina Cornelia van Nellesteyn (1783-1847) rond 1825. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


   

Joost Gerard Godard baron Taets van Amerongen geboren en overleden op kasteel Renswoude. 

Joost was een achterneef van Rudolph Christiaan van Rechteren, waarvan hij Tull en ’t Waal had gekocht of geërfd. 

Joost was ook heer van Renswoude,  een erfenis van zijn vader Gerard Maximiliaan (1727-1788), samen met zijn mede-erfgenamen, zijn broers Leonard Jacob en Jacob Adriaan en zijn zuster Sophie, maar hij nam hun deel in 1802 van hen over, met de verplichting hen in twaalf jaar uit te betalen.

Hij stond onder voogdijschap van zijn moeder Catharina Johanna Mossel (1740-1795) en zij wordt ook wel beschouwd als vrouwe van Renswoude na het overlijden van haar man. 

Het Nederlands Hervormde kerkje van het Dorp van Tull en 't Waal aan de Waalseweg 71. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl. Het Nederlands Hervormde kerkje van het Dorp van Tull en 't Waal aan de Waalseweg 71. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.


  

Portret van Joost Gerard Godard Taets van Amerongen (1769-1850). Digitaal gereconstrueerd, ingekleurd en gerestaureerd. In de periode 1840-1850 vervaardigd door Willem van Heeckeren van Kell. Bron: Collectie Nederland.nl. Portret van Joost Gerard Godard Taets van Amerongen (1769-1850). Digitaal gereconstrueerd, ingekleurd en gerestaureerd. In de periode 1840-1850 vervaardigd door Willem van Heeckeren van Kell. Bron: Collectie Nederland.nl.Ook was ook heer van Deil. Heemraad van het waterschap De Eem, voorzitter van de Assemblée du canton de Rhenen, lid Provinciale Staten van Utrecht, kamerheer i.b.d., Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

In 1822 werd zijn titel van baron erkend. Huwde te Utrecht in 1816 met Clasina Cornelia van Nellesteyn (1783-1847), dochter van de heer van Darthuizen en Broekhuizen. 

Ze woonden op kasteel Renswoude. Hadden ook een huis aan de Kromme Nieuwegracht in Utrecht. In Renswoude bezat hij naast het kasteel een groot aantal boerderijen.

Zijn vermogen bedroeg ƒ 438.256.

Bron: Peter de Jong, Schipluiden, ambachtsheerlijkheidsonderzoeker van de provincies Utrecht en Zuid-Holland.


Kasteel Renswoude, Dorpsstraat 3 de voorgevel gezien vanaf het oosten in september 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel. Kasteel Renswoude, Dorpsstraat 3 de voorgevel gezien vanaf het oosten in september 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Na de Franse tijd werden de heerlijke rechten hersteld, zij het dat die beperkt bleven tot het benoemen van de schepenen (wethouders). In het archief van de gemeente Tull en 't Waal/Honswijk is daarover maar weinig bewaard gebleven. In oktober 1819 herbenoemen Gedeputeerde Staten een schepen omdat de eigenaren van de heerlijkheid niets van zich lieten horen (baron Taets van Amerongen).

In 1825 werd Antony van Munster tot Schepen benoemd op voordracht van de heer van Honswijk. Maar uit een briefwisseling in september 1839 tussen de burgemeester en de dan bevoegde ambachtsheer van Tull en 't Waal, baron Taets van Amerongen van Renswoude, blijkt dat deze in feite geen belang meer stelde in de uitoefening van zin recht.

Bron: 'Leven met de Lekdijk', W. Thoomes.


  

Portret van Rudolf Christiaan van Rechteren (1749-1812) in 1775. Luitenant Kolonel Regiment Hollandse Gardes in 1781. Heer van Westerveld, Woudenberg, Gerestein en Tull en 't Waal. Echtgenoot van Anna Elisabeth van der Capellen (1767-1839). Rudolf is de achterneef van Joost Gerard Godard baron Taets van Amerongen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Rudolf Christiaan van Rechteren (1749-1812) in 1775. Luitenant Kolonel Regiment Hollandse Gardes in 1781. Heer van Westerveld, Woudenberg, Gerestein en Tull en 't Waal. Echtgenoot van Anna Elisabeth van der Capellen (1767-1839). Rudolf is de achterneef van Joost Gerard Godard baron Taets van Amerongen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Anna Elisabeth van der Capellen (1767-1839) in 1775. Echtgenote van Rudolf Christiaan van Rechteren (1749-1812). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Anna Elisabeth van der Capellen (1767-1839) in 1775. Echtgenote van Rudolf Christiaan van Rechteren (1749-1812). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.
Portret van Rudolf Christiaan van Rechteren (1749-1812), Heer van Westerveld, Woudenberg, Gerestein en Tull en 't Waal. Geboren te Utrecht op 23 november 1749, ambtman van Maas en Waal, luit.-kolonel Regiment Gardes Holland op 27 maart 1781. Beschreven in de ridderschap van Overijssel op 21 maart 1785.

Stierf te Appeltern, Huize Appeltern op 31 december 1812 Trouwde te Zwolle op 11 januari 1785 Anna Elisabeth baronesse van der Capellen, vrouwe van Appeltern (1788), Ahnem en Wittenstein. Geboren te Kamperveen, Huis Wittenstein op 20 maart 1767, Stierf te Appeltern, huize Appeltern op 30 juni 1839. Zij was de dochter van Johan Derk, heer van de Poll (Staphorst), Appeltern, Altforst en Bredenhorst, en Hillegonda Anna Bentinck, vrouwe van Werkeren.


De kadastrale minuutplan van gemeente Tull en 't Waal van oktober 1832. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort. De kadastrale minuutplan van gemeente Tull en 't Waal van oktober 1832. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.


 

Portret van Jkvr. Henriette Jacqueline Wilhelmine Huydecoper (1826-1901) ca. 1848. Echtgenote van Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Jkvr. Henriette Jacqueline Wilhelmine Huydecoper (1826-1901) ca. 1848. Echtgenote van Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.

 

Portret van Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen (1821-1901) in 1837. Heer van Renswoude, Deyl en Emmikhuizen; lid Tweede Kamer der Staten Generaal, lid Provinciale Staten; kamerheer. Gehuwd op 28 juni 1848 met Henriette Jacqueline Wilhelmine Huydecoper (1826-1901). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen (1821-1901) in 1837. Heer van Renswoude, Deyl en Emmikhuizen; lid Tweede Kamer der Staten Generaal, lid Provinciale Staten; kamerheer. Gehuwd op 28 juni 1848 met Henriette Jacqueline Wilhelmine Huydecoper (1826-1901). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.
Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen is de zoon van Joost Gerard Godard baron Taets van Amerongen 1769-1850 en Clasina Cornelia van Nellesteyn. Uit het huwelijk van Maximiliaan en Clasina kwamen drie zonen en vijf dochters voort.


       

De kerk van Honswijk in 1740-1750. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54088, 125. De kerk van Honswijk in 1740-1750. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54088, 125.


Gezicht op de voorgevel van huis 't Waal in 1740-1750. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54092, 125. Gezicht op de voorgevel van huis 't Waal in 1740-1750. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54092, 125.


De kerk van 't Waal in 1740-1750. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54088, 125. De kerk van 't Waal in 1740-1750. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54088, 125.


Gezicht op de Waalse Wetering en de Waalseweg te Tull en 't Waal uit het noordoosten; met links de Kroonbrug. Ca. juni 1925-1930. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 10698. Gezicht op de Waalse Wetering en de Waalseweg te Tull en 't Waal uit het noordoosten; met links de Kroonbrug. Ca. juni 1925-1930. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 10698.


Gezicht op de voorgevel met toren van de NH-kerk te Tull en 't Waal in ca. 1975. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54119, 125. Gezicht op de voorgevel met toren van de NH-kerk te Tull en 't Waal in ca. 1975. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54119, 125.


Gezicht op de Waalseweg in het gehucht 't Waal te Tull en 't Waal uit het zuidoosten; met links de Strijpbrug. Ca. juni 1925-1930. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 10700. Gezicht op de Waalseweg in het gehucht 't Waal te Tull en 't Waal uit het zuidoosten; met links de Strijpbrug. Ca. juni 1925-1930. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 10700.


Gezicht op de Waalseweg met bebouwing in het gehucht 't Waal te Tull en 't Waal uit het gezien vanuit het noorodoosten in 1900-1905. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 10697. Gezicht op de Waalseweg met bebouwing in het gehucht 't Waal te Tull en 't Waal uit het gezien vanuit het noorodoosten in 1900-1905. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 10697.Jan Karel baron Taets van Amerongen was de tweede zoon van Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen en Jkvr. Henriette Jacqueline Wilhelmine Huydecoper.

Jan Karel huwde op 11 augustus 1881 te Doorn met Louise Henriette van Eeghen.

Uit huwelijk kwamen zes zonen en vier dochters voort.

De oudste zoon Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen (1882-1958) zou de laatste heer van Renswoude, Deijl en Emminkhuizen zijn.


 

Jan Karel baron Taets van Amerongen. Geboren 2 juli 1852 te Zeist en overleden 24 augustus 1922 te Huis ter Heide te Zeist. Hij werd 70 jaar oud. Hier op de foto in 1881. Huwde op 11 augustus 1881 te Doorn met Louise Henriette van Eeghen (1856-1931). Bron: Archief Eemland, Fotonummer: R00379. Jan Karel baron Taets van Amerongen. Geboren 2 juli 1852 te Zeist en overleden 24 augustus 1922 te Huis ter Heide te Zeist. Hij werd 70 jaar oud. Hier op de foto in 1881. Huwde op 11 augustus 1881 te Doorn met Louise Henriette van Eeghen (1856-1931). Bron: Archief Eemland, Fotonummer: R00379.

 

Louise Henriette (Louise Henriette ) van Eeghen. Geboren 8 oktober 1856 te Amsterdam en overleden op 21 mei 1931 te Renswoude, Kasteel Renswoude. Zij werd 74 jaar oud. Bron: Archief Eemland, fotonummer: R00380. Louise Henriette (Louise Henriette ) van Eeghen. Geboren 8 oktober 1856 te Amsterdam en overleden op 21 mei 1931 te Renswoude, Kasteel Renswoude. Zij werd 74 jaar oud. Bron: Archief Eemland, fotonummer: R00380.


 

De vier oudste kinderen van Jan Karel baron Taets van Amerongen (1852-1922), burgemeester van Renswoude en Louise Henriëtte van Eeghen (1856-1931) in 1888. V.l.n.r.: Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen Jan Karel baron was 30 jaar bij de geboorte van Maximiliaan (Max) Jacob Leonard baron Taets van Amerongen (1882-1958), Henriette Louise Jacqueline Wilhelmine barones Taets van Amerongen (1883-1978), Joost Gerard Godard baron Taets van Amerongen (1884-1978) en Deborah Petronella barones Taets van Amerongen tot Renswoude (1886-1984). Bron: Archief Eemland, Fotonummer: R00381, Historische Vereniging Oud-Renswoude. De vier oudste kinderen van Jan Karel baron Taets van Amerongen (1852-1922), burgemeester van Renswoude en Louise Henriëtte van Eeghen (1856-1931) in 1888. V.l.n.r.: Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen Jan Karel baron was 30 jaar bij de geboorte van Maximiliaan (Max) Jacob Leonard baron Taets van Amerongen (1882-1958), Henriette Louise Jacqueline Wilhelmine barones Taets van Amerongen (1883-1978), Joost Gerard Godard baron Taets van Amerongen (1884-1978) en Deborah Petronella barones Taets van Amerongen tot Renswoude (1886-1984). Bron: Archief Eemland, Fotonummer: R00381, Historische Vereniging Oud-Renswoude.Maximiliaan (Max) Jacob Leonard baron Taets van Amerongen (1882-1958) huwde op 23 mei 1918 te Den Haag met Marie Civile Sirtema van Grovestins (1891-1971). Max was de laatste heer van Renswoude, Deijl en Eminkhuizen.

Uit dit huwelijk kwam een dochter voort: 

Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude (1923 - ... )

Zij zou de laatste Vrouwe van Renswoude, Deijl en Emminkhuizen zijn.

Na haar overlijden zou er een einde van vele generaties familieleden Taets van Amerongen die de ambachtsheerlijkheden Renswoude, Deijl en Emminkhuizen in bezit hadden gehad.


    

Portret van Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen (1882-1958) in 1958. Burgemeester van Renswoude. Echtgenoot van Marie Civile Sirtema van Grovestins (1891-1971). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen (1882-1958) in 1958. Burgemeester van Renswoude. Echtgenoot van Marie Civile Sirtema van Grovestins (1891-1971). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Marie Civile Sirtema van Grovestins (1891-1971) in 1957. Echtgenote van Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen (1882-1958). Huwde op 23 mei 1918 te Den Haag. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Marie Civile Sirtema van Grovestins (1891-1971) in 1957. Echtgenote van Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen (1882-1958). Huwde op 23 mei 1918 te Den Haag. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


    

Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in 1937. Bron: Redeenportret.nl. Amsterdams Stadsarchief, collectie: Administratie Merkelbach. Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in 1937. Bron: Redeenportret.nl. Amsterdams Stadsarchief, collectie: Administratie Merkelbach.


Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen (geboren op kasteel Renswoude in 1923) in 1935, Vrouwe van Renswoude en Emminkhuizen, enige dochter uit het huwelijk Taets van Amerongen-Sirtema van Grovestins. Bron: Archief Eemland, Fotonummer: R10080. Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen (geboren op kasteel Renswoude in 1923) in 1935, Vrouwe van Renswoude en Emminkhuizen, enige dochter uit het huwelijk Taets van Amerongen-Sirtema van Grovestins. Bron: Archief Eemland, Fotonummer: R10080.Percelen op naam van Jeanne Adolphine Louise

barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021

  Bron: Kadaster (NL).

Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Gelegen ten oosten van de Oud Aa (weg en buurtschap. Gelegen ten westen van de rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam). Gemeente Stichtse Vecht, kadastrale gemeente Breukelen (BKL09), kadastrale sectie K, perceelnummer: 272. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Gelegen ten oosten van de Oud Aa (weg en buurtschap. Gelegen ten westen van de rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam). Gemeente Stichtse Vecht, kadastrale gemeente Breukelen (BKL09), kadastrale sectie K, perceelnummer: 272. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Gelegen ten westen van de Oud Aa (weg en buurtschap) en de Bosdijk aan de andere kant. Ten oosten de rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam). Gemeente Stichtse Vecht, kadastrale gemeente Breukelen (BKL09), kadastrale sectie K, perceelnummer: 237. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Gelegen ten westen van de Oud Aa (weg en buurtschap) en de Bosdijk aan de andere kant. Ten oosten de rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam). Gemeente Stichtse Vecht, kadastrale gemeente Breukelen (BKL09), kadastrale sectie K, perceelnummer: 237. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Gelegen in de noordelijke hoek met de kruising van de (weg) Breukelerwaardm Oud Aa en de Portengense Zuwe. Ten oosten gelegen de rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam). Gemeente Stichtse Vecht, kadastrale gemeente Breukelen (BKL09), kadastrale sectie K, perceelnummer: 286. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Gelegen in de noordelijke hoek met de kruising van de (weg) Breukelerwaardm Oud Aa en de Portengense Zuwe. Ten oosten gelegen de rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam). Gemeente Stichtse Vecht, kadastrale gemeente Breukelen (BKL09), kadastrale sectie K, perceelnummer: 286. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Gelegen tussen de rivier de Aa in het westen en in het oosten de rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam), ter hoogte van de verzorgingsplaats Ruwiel. Gemeente Stichtse Vecht, kadastrale gemeente Breukelen (BKL09), kadastrale sectie K, perceelnummer: 291. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Gelegen tussen de rivier de Aa in het westen en in het oosten de rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam), ter hoogte van de verzorgingsplaats Ruwiel. Gemeente Stichtse Vecht, kadastrale gemeente Breukelen (BKL09), kadastrale sectie K, perceelnummer: 291. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Gelegen in de binnenbocht van rivier de Aa ten oosten van de buurtschap en weg de Oud Aa en ten westen van de rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam), ter hoogte van de verzorgingsplaats Ruwiel. Gemeente Stichtse Vecht, kadastrale gemeente Breukelen (BKL09), kadastrale sectie K, perceelnummer: 444. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Gelegen in de binnenbocht van rivier de Aa ten oosten van de buurtschap en weg de Oud Aa en ten westen van de rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam), ter hoogte van de verzorgingsplaats Ruwiel. Gemeente Stichtse Vecht, kadastrale gemeente Breukelen (BKL09), kadastrale sectie K, perceelnummer: 444. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Ingeklemd tussen de rijksweg A2 in het oosten (Utrecht-Amsterdam). En rivier de Aa en weg en buurtschap de Oud Aa in het westen. Gemeente Stichtse Vecht, kadastrale gemeente Breukelen (BKL09), kadastrale sectie K, perceelnummer: 458. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Ingeklemd tussen de rijksweg A2 in het oosten (Utrecht-Amsterdam). En rivier de Aa en weg en buurtschap de Oud Aa in het westen. Gemeente Stichtse Vecht, kadastrale gemeente Breukelen (BKL09), kadastrale sectie K, perceelnummer: 458. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een klein perceel op de stoep in de Dorpsstraat van Renswoude. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie C, perceelnummer: 1007. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een klein perceel op de stoep in de Dorpsstraat van Renswoude. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie C, perceelnummer: 1007. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond aan de Kerkstraat te Renswoude (achter) en ten westen van het kasteel Renswoude gelegen. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 1238. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond aan de Kerkstraat te Renswoude (achter) en ten westen van het kasteel Renswoude gelegen. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 1238. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond aan de noordkant van de Kerkstraat te Renswoude (achter) en ten westen van het kasteel Renswoude gelegen. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 1242. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond aan de noordkant van de Kerkstraat te Renswoude (achter) en ten westen van het kasteel Renswoude gelegen. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 1242. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een klein perceel grond naast de Kerkstraat te Renswoude (achter) en ten westen van het kasteel Renswoude gelegen. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 1243. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een klein perceel grond naast de Kerkstraat te Renswoude (achter) en ten westen van het kasteel Renswoude gelegen. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 1243. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond aan de Kerkstraat te Renswoude (achter) en ten westen van het kasteel Renswoude gelegen. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 1243. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond aan de Kerkstraat te Renswoude (achter) en ten westen van het kasteel Renswoude gelegen. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 1243. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een heel klein perceel in de binnenbocht van de Kooiweg rechtsboven bij de knik in de weg waar de weg bij Rijnspoorweg afbuigt. Midden de Emminkhuizerberg, onder op de foto de Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 203. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een heel klein perceel in de binnenbocht van de Kooiweg rechtsboven bij de knik in de weg waar de weg bij Rijnspoorweg afbuigt. Midden de Emminkhuizerberg, onder op de foto de Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 203. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond naast de Biesbosserweg in het buurtschap Emminkhuizen. Midden de Emminkhuizerberg, onder op de foto de Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 205. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond naast de Biesbosserweg in het buurtschap Emminkhuizen. Midden de Emminkhuizerberg, onder op de foto de Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 205. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond naast de Biesbosserweg in het buurtschap Emminkhuizen naast gelegen de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht_Arnhem). Midden de Emminkhuizerberg, onder op de foto de Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 206. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond naast de Biesbosserweg in het buurtschap Emminkhuizen naast gelegen de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht_Arnhem). Midden de Emminkhuizerberg, onder op de foto de Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 206. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond naast de Biesbosserweg in het buurtschap Emminkhuizen naast gelegen de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht_Arnhem). Wat onderdeel uit maakt van een woonhuis/boerderij aan de Biesbosserweg 3 te Renswoude/Emminkhuizen. Midden de Emminkhuizerberg, onder op de foto de Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 207. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond naast de Biesbosserweg in het buurtschap Emminkhuizen naast gelegen de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht_Arnhem). Wat onderdeel uit maakt van een woonhuis/boerderij aan de Biesbosserweg 3 te Renswoude/Emminkhuizen. Midden de Emminkhuizerberg, onder op de foto de Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 207. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel berm naast gelegen de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht-Arnhem). Midden de Emminkhuizerberg, onder op de foto de Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 208. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel berm naast gelegen de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht-Arnhem). Midden de Emminkhuizerberg, onder op de foto de Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 208. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een heel klein perceel naast de knik in de Kooiweg, gelegen naast de Rijnspoorweg. Midden de Emminkhuizerberg, onder op de foto de Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 215. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een heel klein perceel naast de knik in de Kooiweg, gelegen naast de Rijnspoorweg. Midden de Emminkhuizerberg, onder op de foto de Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 215. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond gelegen in het verlengde van de Biesbosserweg, gelegen naast de Rijnspoorweg. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 267. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond gelegen in het verlengde van de Biesbosserweg, gelegen naast de Rijnspoorweg. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 267. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond gelegen op de hoek van de 'Linie van Juffrouwwijk' met de Emminkhuizerlaan. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 345. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond gelegen op de hoek van de 'Linie van Juffrouwwijk' met de Emminkhuizerlaan. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 345. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond gelegen ten zuidoosten van de Emminkhuizerlaan. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 348. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond gelegen ten zuidoosten van de Emminkhuizerlaan. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 348. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond in de oksel van de Woudegge en de Bisbosserweg ten noorden van de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht-Arhem-Zevenaar). Midden op de foto de Emminkhuizerberg onderaan de rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 370. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond in de oksel van de Woudegge en de Bisbosserweg ten noorden van de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht-Arhem-Zevenaar). Midden op de foto de Emminkhuizerberg onderaan de rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 370. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel berm ten zuiden van de parallelweg ten noorden de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Zevenaar) gelegen. Midden op de foto de Emminkhuizerberg onderaan de rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 389. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel berm ten zuiden van de parallelweg ten noorden de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Zevenaar) gelegen. Midden op de foto de Emminkhuizerberg onderaan de rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 389. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een groot perceel op de Emminkhuizerberg ten zuiden van de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Zevenaar) gelegen. Onderaan de rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 467. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een groot perceel op de Emminkhuizerberg ten zuiden van de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Zevenaar) gelegen. Onderaan de rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 467. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel land nabij de boerderij aan de Emminkhuizerlaan 6 en 6a. Ten noorden van de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Zevenaar) gelegen. Onderaan de rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 54. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel land nabij de boerderij aan de Emminkhuizerlaan 6 en 6a. Ten noorden van de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Zevenaar) gelegen. Onderaan de rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 54. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond gelegen tussen de Spikhorst en de Munnikenbeek. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 575. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel grond gelegen tussen de Spikhorst en de Munnikenbeek. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 575. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel ten westen van de Kerkstraat nabij de Munnikenbeek en de Spikhorst. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 578. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel ten westen van de Kerkstraat nabij de Munnikenbeek en de Spikhorst. Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 578. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een klein perceel bij een complex met huizen aan de Biesbosserweg 2 en Emminkhuizerlaan 8. Gelegen ten noorden de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Midden op de foto de Emminkhuizerberg onderaan de rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 58. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een klein perceel bij een complex met huizen aan de Biesbosserweg 2 en Emminkhuizerlaan 8. Gelegen ten noorden de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Midden op de foto de Emminkhuizerberg onderaan de rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 58. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.


Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel land ten oosten van de Emminkhuizerlaan nabij huisnummer 1 en 1a. Gelegen ten noorden de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 593. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com. Perceel land in blauw gearceerd van Jeanne Adolphine Louise barones Taets van Amerongen van Renswoude in maart 2021. Een perceel land ten oosten van de Emminkhuizerlaan nabij huisnummer 1 en 1a. Gelegen ten noorden de Rijnspoorweg (Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Zevenaar). Gemeente Renswoude, kadastrale gemeente Renswoude (RWD01), kadastrale sectie G, perceelnummer: 593. Bron: Kadaster (NL), objectlijst - Kadastralekaart.com.   

E-mailen
Info