Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Strick van Linschoten van Rhijnauwen
Bunnik en Vechten - Vast- en Onroerend goed
Familiewapen Strick van Linschoten van Rhijnauwen Bunnik en Vechten, Abstede en Wittevrouwen, Nieuw-Helvoet - De Quack, Vlooswijk, Hekendorp, Snelrewaard, Mastwijk, Polanen, Schagen, Den Engh, Kattenbroek, Lange Linschoten en IJsselvere. Bron: Wikipedia. Familiewapen Strick van Linschoten van Rhijnauwen Bunnik en Vechten, Abstede en Wittevrouwen, Nieuw-Helvoet - De Quack, Vlooswijk, Hekendorp, Snelrewaard, Mastwijk, Polanen, Schagen, Den Engh, Kattenbroek, Lange Linschoten en IJsselvere. Bron: Wikipedia.De N.H. Kerk van Bunnik in 1727. Bron: Geheugen.delpher.nl. De N.H. Kerk van Bunnik in 1727. Bron: Geheugen.delpher.nl.Huize Rhijnauwen omstreeks 1915, destijds nog bewoond door jhr. Strick van Linschoten en zijn gezin. Onder het middelste raam van het gebouw bevond zich de toegang naar de keuken in het basement. Huize Rhijnauwen omstreeks 1915, destijds nog bewoond door jhr. Strick van Linschoten en zijn gezin. Onder het middelste raam van het gebouw bevond zich de toegang naar de keuken in het basement.Kromme Nieuwegracht 6 - Nobelstraat G399 (1) en G400 (3) 


Overgenomen en deels aangepast uit het tijdschrift Steengoed van het Utrechtse Monumenten Fonds, Nr 38, augustus 2004. Naar een tekst en onderzoek van J. van der Molen.


Huis aan de Kromme Nieuwegracht 6. Bron: Wikimedia Commons. Huis aan de Kromme Nieuwegracht 6. Bron: Wikimedia Commons.Het pand aan de Kromme Nieuwegracht 6 werd in 1697 gebouwd.
In de eerste helft van de achttiende eeuw was Benjamin de Guy eigenaar van het pand aan de Kromme Nieuwegracht 6. De Guy overleed op 12 januari 1755 waarop zijn echtgenote tot 1774 er bleef wonen. Zij verkocht haar huis op 25 februari van dat jaar met tuin en koetshuis aan de gezusters Strick van Linschoten:  Elisabeth Christina, Josepha Christina Clara en Johanna Maria Elisabeth.


Utrecht binnenstad sectie B, Den Dom in oktober 1832. Percelen binnen de dikke blauwe lijn was van Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Huis en binnenplaats met koetshuis aan de Kromme Nieuwegracht 6 en Nobelstraat 1 en 3. Bron: HISGIS Utrecht. Utrecht binnenstad sectie B, Den Dom in oktober 1832. Percelen binnen de dikke blauwe lijn was van Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Huis en binnenplaats met koetshuis aan de Kromme Nieuwegracht 6 en Nobelstraat 1 en 3. Bron: HISGIS Utrecht.De dames Strick van Linschoten, bewoners-eigenaren.

e dames Strick van Linschoten gebruikten het huis waarschijnlijk vooral als winterhuis. Hun broer Jan Balthasar kocht namelijk in 1733 de ridderhofstad Rhijnauwen. Gezien de sterke familiebanden (in Utrecht woonden de diverse familieleden in de buurt van de Kromme Nieuwegracht en Drift) zullen zij de Utrechtse woning in de zomer vaak hebben verlaten voor een verblijf op deze buitenplaats. Rhijnauwen is tot de verkoop aan de gemeente Utrecht in 1919 in het bezit van de familie Strick van Linschoten gebleven. Elisabeth Christina heeft van de genoemde drie zusters het langst geleefd.

ij testamentaire beschikking van 22 mei 1803 heeft zij het huis Kromme Nieuwegracht, dat al die jaren door hen drieën (en het nodige personeel)  was bewoond met koetshuis en stal, alsmede de hele inboedel en al haar persoonlijke  bezittingen  gelegateerd  aan  twee  dochters  van  de  eerder genoemde  broer  Jan  Balthasar.  Deze  dochters  waren:  Isabella  Susanna (1770-1818) en Suze Christina Strick van Linschoten (1772-1823).


Interieur van de Crediet- en Effectenbank (Kromme Nieuwegracht 4-12) te Utrecht: de op de begane grond van Kromme Nieuwegracht 6 gelegen directiekamer (de zgn Interieur van de Crediet- en Effectenbank (Kromme Nieuwegracht 4-12) te Utrecht: de op de begane grond van Kromme Nieuwegracht 6 gelegen directiekamer (de zgn "rode kamer"), grenzend met de raamzijde (rechts) aan de Kromme Nieuwegracht in september 1983. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 61013.De  twee  zusters  Isabella  en  Suze  bewoonden  het  huis  Kromme  Nieuwegracht  6  na  het  overlijden  van  hun tante Elisabeth (1804). In oktober 1808 kochten zij van Arie de Haart een huis met  ‘kameren’,  erf  en  grond  aan  de Nobelstraat.

eze ‘kameren’ (kleine woningen  van  anderhalve  bouwlaag, die  vaak  niet  veel  meer  bevatten dan één vertrek met stookgelegenheid, een bedstede en mogelijk een halletje bij de voordeur) alsmede  het  vermelde  huis  stonden achter het erf van de weduwe van Jan Willem van der Voort, de buurvrouw op nummer 8.

Het “huis” was het eerder genoemde oostelijk deel van de herberg De Zon. Na  de  aankoop  door  de  twee  zusters is  een  deel  van  de  opstallen verwijderd  en  het  erf  gevoegd  bij  dat  van Kromme Nieuwegracht 6.


Gezicht in de Nobelstraat te Utrecht in de periode 1920-1940. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 1172. Gezicht in de Nobelstraat te Utrecht in de periode 1920-1940. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 1172.Twee huizen bleven blijkens een verklaring in een akte van 15 oktober 1812 bestaan. Waarschijnlijk is met verwijdering van een deel van de opstallen toen de afbraak van het overblijvende deel van de oorspronkelijke herberg De Zon bedoeld.

et erf van Kromme Nieuwegracht 6 was met de aankoop ongeveer gebracht op de oorspronkelijke grootte van het erf genoemd Lockhorst. De akte van 15 oktober 1812 was opgemaakt, omdat Suze Christina in verband met haar huwelijk met de hoogleraar Dethmer Huisman het huis aan de Kromme Nieuwegracht verliet en zij haar aandeel, de helft in het huis aan de Kromme Nieuwegracht met tuin, stal en koetshuis en daarnaast in  de  twee  laatstgenoemde  woningen  aan  haar  zuster  Isabella  Suzanna verkocht.


Gezicht op de voorgevel van het huis Kromme Nieuwegracht 6 te Utrecht in de periode 1930-1940. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 129302. Gezicht op de voorgevel van het huis Kromme Nieuwegracht 6 te Utrecht in de periode 1930-1940. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 129302.Isabella Susanna was nu alleen eigenaresse. Zij maakte op 14 oktober 1814  haar testament. Daarbij wees zij haar zwager Cyprian Gerard van Hengst aan als executeur-testamentair. Van Hengst was de man van weer een andere zus Strick (Charlotte, 1778-1850). Dit paar woonde aan de Drift ten noorden van de Nobelstraat. Zij benoemde haar vader Jan Balthasar Strick van Linschoten tot haar enige en algemene erfgenaam.

an Jan Carel Wendel Strick van Linschoten, haar broer ‘van halve bedde’ - zoon van haar vader en diens tweede vrouw Petronella Johanna Godin (1753-1791) - legateerde zij haar huis aan de Kromme Nieuwegracht met stalling en koetshuis aan de Nobelstraat, genummerd G 399 en G 400.

an Carel aanvaardde na haar overlijden op 12 september 1818 het hem toegekende legaat. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten is tot zijn overlijden in februari 1850 eigenaar geweest van Kromme Nieuwegracht 6. Hij woonde met zijn gezin  (zijn  vrouw, vijf  zonen en twee dochters)  het  grootste  deel  van  het jaar op Rhijnauwen.

Daar is hij ook overleden. Aan zijn weduwe, Paulina Gerarda  Sibylla Poelman is bij  de daarop  volgende  boedelscheiding  het huis Kromme Nieuwegracht 6 met tuin, stalling en koetshuis toegewezen, alsmede de daarbij behorende woningen met erf in de Nobelstraat. Later, in oktober 1853, heeft zij het huis op de hoek van Drift en Nobelstraat, het meer genoemde Groot Luchtenstein, aangekocht


Op woensdag 4 augustus 1830 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een zakelijk belang plaats waarbij jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen de Jacobus Chemet, makelaar te Amsterdam de opdracht gaf om in zijn machtiging de aandelen te doen overdragen en register bij de Nederlandse Handelsmaatschappij. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 3273, aktenummer: 6537. Op woensdag 4 augustus 1830 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een zakelijk belang plaats waarbij jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen de Jacobus Chemet, makelaar te Amsterdam de opdracht gaf om in zijn machtiging de aandelen te doen overdragen en register bij de Nederlandse Handelsmaatschappij. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 3273, aktenummer: 6537.Julien Wolbers, eigenaar-bewoner.

Wolbers werd in juli 1819 in Heemstede geboren. Hij werkte in het schildersbedrijf van zijn vader en heeft dat bedrijf na diens overlijden in 1843 samen met zijn broer voortgezet. In 1856 verkochten hij en zijn broer het bedrijf. Julien vertrok met zijn vrouw Albertina Stoffels naar Utrecht.

Daar kon  hij  zijn  al  lang  bestaande  wens  vervullen  om  meer  tijd  te  besteden aan studeren en schrijven. Zij woonden eerst aan het begin van de Catharijnesingel waar inmiddels de situatie door de bouw van Hoog-Catharijne totaal gewijzigd is. Julien Wolbers kocht op 1 november 1865 het huis aan de Kromme Nieuwegracht van Paulina Gerarda Sibylla Poelman, weduwe van Jonkheer Jan Carel Wendel Strick van Linschoten.

In de aankoop van het huis waren begrepen de zonneblinden aan de gevels. De  vaste  spiegels  in  het  huis  konden  worden  overgenomen  na  een  door twee deskundigen uitgebrachte schatting. Wolbers kocht niet de stal en het koetshuis met de beide daarboven gelegen woningen aan de Nobelstraat. Deze bleven aan de verkoopster. Hij had aan die stal geen behoefte, want


Afbeelding van de optocht ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in de Nobelstraat te Utrecht, met twee praalwagens van de vereniging Afbeelding van de optocht ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in de Nobelstraat te Utrecht, met twee praalwagens van de vereniging "Het Oranjepark". Op de achtergrond de huizen Nobelstraat 1 (rechts) -hoger op maandag 3 september 1923. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 220489.Hij bezat geen rijtuig en geen paarden. Wolbers had ook geen buitenhuis, waar hij ’s zomers naartoe ging. Voor zijn studies over de geschiedenis van de overzeese gebieden deed hij onderzoek in archieven buiten Utrecht. Ook ging hij ’s zomers met zijn vrouw voor een aantal weken naar familie in Leeuwarden, naar een van zijn zusters en naar de ouders van zijn vrouw.

Daarvoor nam hij de trein.In een op gemeenschappelijke kosten opgerichte scheidsmuur tussen zijn erf en dat van de woningen en het koetshuis aan de Nobelstraat werd een deur aangebracht. Hierdoor had Wolbers toegang tot de Nobelstraat voor o.a. het aan- en afvoeren van zijn tuinmaterialen.  Wolbers ging inderdaad studeren en schrijven: hij schreef een geschiedenis van het toenmalige Nederlands Oost-Indie en een geschiedenis van Suri-name.

Voor deze geschiedenis van Suriname kreeg hij van Koning Willem III - die tevens Groothertog van Luxemburg was - in 1862 de Luxemburgse onderscheiding Ridder in de Orde van de Eikenkroon. Velerlei initiatieven zijn door hem genomen. In Utrecht heeft hij onder meer in oktober 1864, in navolging van Rotterdam, een werkinrichting voor blinden opgericht (eerst gevestigd aan de Neude, later Achter St.Pieter).

Het was de bedoeling de blinden  het  brailleschrift  te  leren  en  bezigheden  te  verschaffen  door  het vlechten en weven van matten. Door de verkoop daarvan zouden zij minder afhankelijk worden van de bedeling. Hij richtte ook een militair tehuis op. Zo’n tehuis vond hij in een garnizoensstad als Utrecht heel belangrijk. De beter gesitueerde ouders konden de dienstplicht voor hun zoons afkopen door het stellen van een vervanger.

Het waren dus voornamelijk de financieel zwaksten die militair werden. Verveling bracht hen vaak naar de kroeg met alle negatieve gevolgen. Het Militair Tehuis zou een goede vervanging van het ouderlijk huis moeten zijn. Daarnaast was hij oprichter van een weekblad ‘De Werkmansvriend’, bedoeld als een contactorgaan tussen de verenigingen voor werklieden.

In 1876 werd dit blad het orgaan van het mede door hem opgerichte werkliedenverbond Patrimonium. Wolbers had door deze activiteiten zijn contacten niet alleen in Utrecht, maar ook daar-buiten.In januari 1866 verzocht Wolbers toestemming aan burgemeester en wethouders van Utrecht om voor zijn huis een hardstenen stoep aan te leggen, ‘gelijk strekkende’ met het bestaande bordes en daarop een ijzeren hek te plaatsen gelijk aan het bestaande hek op het bordes.

Het college van B en W antwoordde geen bezwaar te hebben tegen het plaatsen van een hardstenen stoep. Wel maakten zij bezwaar tegen het afsluiten van de stoep met een hek. Aangezien de straat niet breed was, kwam hen de versmalling van de straat niet wenselijk voor.
Zij meenden dat voorbijgangers voor zijn woning ruimte moesten hebben om uit te wijken  voor  rijtuigen.  Het  verzoek  tot afsluiting van de stoep kon daarom niet worden ingewilligd.


Afbeelding van de historisch-allegorische optocht ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina, in de Nobelstraat te Utrecht; rechts de huizen Nobelstraat 1 (Dameskapper Maison Louis)- hoger op maandag 3 september 1923. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 300943. Afbeelding van de historisch-allegorische optocht ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina, in de Nobelstraat te Utrecht; rechts de huizen Nobelstraat 1 (Dameskapper Maison Louis)- hoger op maandag 3 september 1923. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 300943.In oktober 1875 kocht Wolbers alsnog de stal met erf van Jan Carel Strick van Linschoten , burgemeester van Maarssen, zoon van de vroegere eigenaren van Kromme Nieuwegracht 6: Jan Carel Wendel Strick van Linschoten en Paulina Gerarda Sybilla Poelman. Wolbers liet deze stal afbreken en op die plek twee huizen bouwen met een afzonderlijke opgang naar de bovenwoning. De huizen kregen resp. de nummers G 399 a en b en G 399 c en d.


Zicht op het Hek 'Koe zoekt stier' bij de vroegere oprijlaan naar boerderij Numeri die lang geleden is afgebroken gezien vanaf de Rhijnauwenselaan in juni 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht op het Hek 'Koe zoekt stier' bij de vroegere oprijlaan naar boerderij Numeri die lang geleden is afgebroken gezien vanaf de Rhijnauwenselaan in juni 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.De latere nummering werd Nobelstraat 1 en 3 met bovenwoningen. Deze woningen zijn in 1925 geofferd aan de verbreding van de Nobelstraat.Wolbers viel als rentenier niet uit de toon in vergelijking tot andere bewoners van de grote huizen in die buurt, maar hij sprong er wel uit door zijn talrijke activiteiten ten behoeve van de hulpbehoevende medeburger. Hij overleed 22 september 1889.


Zicht op het Hek 'Koe zoekt stier' (rechts) bij de vroegere oprijlaan naar boerderij Numeri die lang geleden is afgebroken gezien vanaf de Rhijnauwenselaan in juni 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht op het Hek 'Koe zoekt stier' (rechts) bij de vroegere oprijlaan naar boerderij Numeri die lang geleden is afgebroken gezien vanaf de Rhijnauwenselaan in juni 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


     

     Boerderijen van familie Strick van Linschoten
van Rhijnauwen in de gemeente Houten
 

In geel gearceerd de gronden behorend bij boerderij Dijkhoeve, De Geer en Reumsthofstede, Klein Wulven of het St. Hubertsgerecht. Behorend als pachtboerderij bij het landgoed Rhijnauwen sinds 1840 in het bezit van Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten. Opvallend is het langgerekte perceel aan de oostkant van de Lobbendijk en de Geergrond (met de zuidwestelijke bocht) wat van Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen is geweest. Waar heden woon- winkelgebied Het Kant en Het Rond op zijn gebouwd. Bron: HISGIS Utrecht. In geel gearceerd de gronden behorend bij boerderij Dijkhoeve, De Geer en Reumsthofstede, Klein Wulven of het St. Hubertsgerecht. Behorend als pachtboerderij bij het landgoed Rhijnauwen sinds 1840 in het bezit van Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten. Opvallend is het langgerekte perceel aan de oostkant van de Lobbendijk en de Geergrond (met de zuidwestelijke bocht) wat van Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen is geweest. Waar heden woon- winkelgebied Het Kant en Het Rond op zijn gebouwd. Bron: HISGIS Utrecht.Boerderij Dijkhoeve, De Geer of Reumsthofstede, St. Huberts of Klein Wulven aan de Lobbendijk

Boerderij de Dijkhoeve fotogalerij (1946-1998)


        


       

Panoramafoto met zicht vanaf het Imkerseind met links de kruising met de Lobbendijk met daarnaast het appartementengebouw Koningslinde (genoemd naar de voorstaande bomen), op deze plek stond ooit boerderij Dijkhoeve. Rechts het appartementengebouw De Imker met verderop rechts Het Haltna Huis op zaterdagavond 17 april 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel. Panoramafoto met zicht vanaf het Imkerseind met links de kruising met de Lobbendijk met daarnaast het appartementengebouw Koningslinde (genoemd naar de voorstaande bomen), op deze plek stond ooit boerderij Dijkhoeve. Rechts het appartementengebouw De Imker met verderop rechts Het Haltna Huis op zaterdagavond 17 april 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Zicht vanaf het Imkerspark op de waterpartij van de vroegere Geersloot met midden vooraan een kunstwerk in het water. Op de achtergrond het appartementengebouw Koningslinde waar eens ooit de boerderij Dijkhoeve stond. Foto zaterdagavond 17 april 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht vanaf het Imkerspark op de waterpartij van de vroegere Geersloot met midden vooraan een kunstwerk in het water. Op de achtergrond het appartementengebouw Koningslinde waar eens ooit de boerderij Dijkhoeve stond. Foto zaterdagavond 17 april 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Zicht op het Imkerseind richting het westen. Net buiten het gebied waar een ooit de ambachtsheerlijkheid De Geer of Reumsthofstede (Dijkhoeve) stond. Foto genomen op zaterdagavond 17 april 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht op het Imkerseind richting het westen. Net buiten het gebied waar een ooit de ambachtsheerlijkheid De Geer of Reumsthofstede (Dijkhoeve) stond. Foto genomen op zaterdagavond 17 april 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Zicht vanaf de groenzone Imkerspark met links het appartementengebouw De Imker, midden het Imkerseind en rechts Het Haltna Huis. Foto genomen op zaterdagavond 17 apri 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht vanaf de groenzone Imkerspark met links het appartementengebouw De Imker, midden het Imkerseind en rechts Het Haltna Huis. Foto genomen op zaterdagavond 17 apri 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Zicht vanaf het Imkerseind in noordelijke richting met op de achtergrond appartementengebouw Koningslinde waar eens boerderij Dijkhoeve stond. Foto op zaterdagavond 17 april 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht vanaf het Imkerseind in noordelijke richting met op de achtergrond appartementengebouw Koningslinde waar eens boerderij Dijkhoeve stond. Foto op zaterdagavond 17 april 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Zicht op het Imkerspark met links de voorgevel van het appartementencomplex Koningslinde. Rechts de Koningslinde bomen die ooit onderdeel uitmaakte van het boerderijterrein van Dijkhoeve. Met rechts de Lobbendijk. Foto genomen op zaterdagavond 17 april 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht op het Imkerspark met links de voorgevel van het appartementencomplex Koningslinde. Rechts de Koningslinde bomen die ooit onderdeel uitmaakte van het boerderijterrein van Dijkhoeve. Met rechts de Lobbendijk. Foto genomen op zaterdagavond 17 april 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


      

Verkoopadvertentie van boerderij de Dijkhoeve uit december 1839. Verkocht op 16 januari 1840 aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen 1/2. Bron: Delpher.nl. Verkoopadvertentie van boerderij de Dijkhoeve uit december 1839. Verkocht op 16 januari 1840 aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen 1/2. Bron: Delpher.nl.


Verkoopadvertentie van boerderij de Dijkhoeve uit december 1839. Verkocht op 16 januari 1840 aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen 2/2. Bron: Delpher.nl. Verkoopadvertentie van boerderij de Dijkhoeve uit december 1839. Verkocht op 16 januari 1840 aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen 2/2. Bron: Delpher.nl.


      

Verkoopadvertentie van boerderij de Dijkhoeve uit december 1839. Verkocht op 16 januari 1840 aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Dit gebeurde ten overstaan van de notaris C.E. van Strijen uit Wijk bij Duurstede. Bron: Delpher.nl. Verkoopadvertentie van boerderij de Dijkhoeve uit december 1839. Verkocht op 16 januari 1840 aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Dit gebeurde ten overstaan van de notaris C.E. van Strijen uit Wijk bij Duurstede. Bron: Delpher.nl.


De leilinde op de hoek van de Lobbendijk met de Dijkhoeve die in ca. 1830 door de familie Van Schaik zijn neergezet de toenmalige eigenaren van de Dijkhoeve. Beeld uit ca. 1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. De leilinde op de hoek van de Lobbendijk met de Dijkhoeve die in ca. 1830 door de familie Van Schaik zijn neergezet de toenmalige eigenaren van de Dijkhoeve. Beeld uit ca. 1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Het tweede huis van de vroegere boerderij Dijkhoeve in ca. 1984 waar destijds familie Van Nifterik woonde. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Het tweede huis van de vroegere boerderij Dijkhoeve in ca. 1984 waar destijds familie Van Nifterik woonde. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Krantenbericht over de verkoop van boerderij de Dijkhoeve door de familie Van Dijk in 1932 ten overstaan de Houtense notaris A.L. Buurma die werd gekocht door Hendrick Picard. Bron: Delpher.nl. Krantenbericht over de verkoop van boerderij de Dijkhoeve door de familie Van Dijk in 1932 ten overstaan de Houtense notaris A.L. Buurma die werd gekocht door Hendrick Picard. Bron: Delpher.nl.


    

Het minigerecht De Geer of Reumsthofstede

Op donderdag 16 januari 1840 kocht (handtekening bovenaan) Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen ten overstaan van notaris Strijen te Wijk bij Duurstede de hofstede de Dijkhoeve of De Geer of Reumsthofstede aan voor f. 18.000-, gulden van de familie Van Schaik die er al vele de eigenaar vand e hofstede was geweest. Bron: Regionaal Archef Zuid-Utrecht (RAZU), 353 en 063. Op donderdag 16 januari 1840 kocht (handtekening bovenaan) Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen ten overstaan van notaris Strijen te Wijk bij Duurstede de hofstede de Dijkhoeve of De Geer of Reumsthofstede aan voor f. 18.000-, gulden van de familie Van Schaik die er al vele de eigenaar vand e hofstede was geweest. Bron: Regionaal Archef Zuid-Utrecht (RAZU), 353 en 063.Cleijn Wulven wordt voor het eerst genoemd in een brief uit 1304 betreffende de waterhuishouding in het Vechter en Oudwulverbroek. Als begrenzing voor het gerechtje werd een kade in het Oudwulverbroek genoemd en de Lobbendijk.

Hoe groot dit minigerecht was vinden we in een acte uit 1382 als Dirk van Wulven in leen heeft: 24 morgen land met het dagelijks gerecht, met de tijns en de tiende gelegen in de Parochie Houten geheten zijnde die Geer De naam Cleijn Wulven wordt dan al niet meer gebruikt.

In 1474 komt het in bezit van Gerrit Aertszoon Kosijns die ook nog als achternaam Van Reumst had.


In 1840 kocht Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen boerderij de Dijkhoeve. Voor 1811 de ambachtsheerlijkheid De Geer of Reumsthofstede geheten. Op deze kaart worden diverse gronden van familie Strick gekocht door de Staatspoorwegen voor de aanleg van Staatslijn H in de periode 1865-1868. In 1865 waren de diverse gronden nog eigendom van twee van zijn zonen en kleindochter. Een groot gedeelte van de gronden ten oosten van de spoorweg waar nu het centrumgebied Het Rond en Station Houten is gebouwd was tot 1929 van familie Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Bron: Het Utrechts Archief 954 112. In 1840 kocht Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen boerderij de Dijkhoeve. Voor 1811 de ambachtsheerlijkheid De Geer of Reumsthofstede geheten. Op deze kaart worden diverse gronden van familie Strick gekocht door de Staatspoorwegen voor de aanleg van Staatslijn H in de periode 1865-1868. In 1865 waren de diverse gronden nog eigendom van twee van zijn zonen en kleindochter. Een groot gedeelte van de gronden ten oosten van de spoorweg waar nu het centrumgebied Het Rond en Station Houten is gebouwd was tot 1929 van familie Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Bron: Het Utrechts Archief 954 112.Zijn familie blijft lange tijd de bezitters van het gerechtje en we vinden dan ook in 1575 dat er een naam aan toegevoegd is; vanaf dan wordt het De Geer of Reumsthofstede genoemd. In 1578 komen we nog een andere naam van het gerechtje tegen in de rekeningen van de Lekdijk Bovendams, namelijk Huijberts gerecht van Wulven; dit is de oorspronkelijke naam, ten tijde van de verdeling van het gerecht van Wulven.


Zicht op de Lobbendijk in 1960 met links een boomgaard en d egrond die ooit van familie Strick van Linschoten is geweest. Net als de oostelijke helft van de Lobbendijk zelf. Op de achtergrond het Oude Dorp met de N.H. Kerktoren aan de Lobbendijk 1. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Zicht op de Lobbendijk in 1960 met links een boomgaard en d egrond die ooit van familie Strick van Linschoten is geweest. Net als de oostelijke helft van de Lobbendijk zelf. Op de achtergrond het Oude Dorp met de N.H. Kerktoren aan de Lobbendijk 1. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.In de 13e eeuw zal een zekere Huijberts van Wulven deze 24 morgen (is ruim 20 ha.) hebben gekregen. Dat dit kleine gebiedje een zelfstandig gerecht werd, was een bijzonder recht dat vermoedelijk al in de 13e eeuw door de bisschop van Utrecht bij de verdeling van de gronden van Wulven aan de voornoemde Huijbert van Wulven was verleend.


Ambachtsheerlijkheid De Geer of Reumsthofstede in het centrumgebied van Houten. Het Kant, Het Rond en Station Houten vallen onder het oude gerecht van voor het jaar 1795. Gebied binnen de rode lijn is het vroegere gerecht wat tot 1921 van familie Strick van Linschoten van Rhijnauwen is geweest. Luchtfoto uit 2018. Bron: Google Maps. Ambachtsheerlijkheid De Geer of Reumsthofstede in het centrumgebied van Houten. Het Kant, Het Rond en Station Houten vallen onder het oude gerecht van voor het jaar 1795. Gebied binnen de rode lijn is het vroegere gerecht wat tot 1921 van familie Strick van Linschoten van Rhijnauwen is geweest. Luchtfoto uit 2018. Bron: Google Maps.Het hield in dat hij deze 24 morgen land geheel vrij bezat en vrij was van allerlei soorten belasting en zelf de lage rechtsmacht had. Dat deze rechten door de eeuwen heen niets van hun waarde hadden verloren blijkt, als in 1662 Johan van Mansvelt, eigenaar van het minigerecht, procedeert bij het Hof van Utrecht tegen Frans van Linden de schout van Houten, omdat deze laatste het gerechtje had aangeslagen voor de Lek- en dijklasten en de Dorps- en huurlasten.


Zicht op de Lobbedijk richting het noorden in 1960. Met rechts de grond die ooit van familie Strick van Linschoten is geweest. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Zicht op de Lobbedijk richting het noorden in 1960. Met rechts de grond die ooit van familie Strick van Linschoten is geweest. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Het hield in dat hij deze 24 morgen land geheel vrij bezat en vrij was van allerlei soorten belasting en zelf de lage rechtsmacht had. Dat deze rechten door de eeuwen heen niets van hun waarde hadden verloren blijkt, als in 1662 Johan van Mansvelt, eigenaar van het minigerecht, procedeert bij het Hof van Utrecht tegen Frans van Linden de schout van Houten, omdat deze laatste het gerechtje had aangeslagen voor de Lek- en dijklasten en de Dorps- en huurlasten.


Detail van een kadasterkaart van Houten Sectie A met daarop het vroegere mini gerecht Klein Wulven, St. Huberts Gerecht, De Geer of Reumsthofstede of Dijkhoeve vanaf 1832. Bron: Regionaal archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45948. Detail van een kadasterkaart van Houten Sectie A met daarop het vroegere mini gerecht Klein Wulven, St. Huberts Gerecht, De Geer of Reumsthofstede of Dijkhoeve vanaf 1832. Bron: Regionaal archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45948.Uiteindelijk werden in 1795 de heerlijke rechten opgeheven, zo ook die van het gerechtje De Geer of Reumsthofstede. Op 13 maart 1840 vindt er een verkoop plaats van een hofstede, bestaande uit een boerenwoning, een bakhuis, een schuur, twee hooibergen, een duivenhok met erve en landerijen en beplantingen zijnde het voormalige Huberts gerecht van Wulven. Sinds die tijd voert de enige boerderij die binnen dit gerechtje stond de naam Dijkhoeve.


Zicht op de Lobbendijk in de periode van 1950-1955 . Rechtsonder de Fruitveiling van Houten daar waar heden de Kostersgang is. In het midden op de achtergrond de Johannes Bogerman school met richting het noorden lopend de Lobbendijk. Grond aan de oostkant van de Lobbendijk behoorde ooit bij het onroerend goed van familie Strick van Linschoten. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Zicht op de Lobbendijk in de periode van 1950-1955 . Rechtsonder de Fruitveiling van Houten daar waar heden de Kostersgang is. In het midden op de achtergrond de Johannes Bogerman school met richting het noorden lopend de Lobbendijk. Grond aan de oostkant van de Lobbendijk behoorde ooit bij het onroerend goed van familie Strick van Linschoten. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


       

De eigenaren van de Dijkhoeve, De Geer of Reumsthofstede,
St. Huberts of Klein Wulven


Thans ligt op de 24 morgen het centrum van Houten.
Lijst van de eigenaars van "XXIIII mergen lands mitgerecht, mit tijns, mit tienden also als sij gelegen
sijn in den kerspel van Houten ende geheten sijn die Gheer’’.
1.   Dyrc van Wulven 1394 - 1396
2.   Wouter van Wulven 1396 - 1397
3.   Braem uter Coernmarct 1397 - 1434
4.   Gouden, Johan van Valkendael’s echtgenote
na de dood van haar vader Braem Uter
Korenmarct 1434 - 1440
5.   Braem uuter Koermarckt 1440 - 1457
6.   Claes Johans van Valkendaell 1457 - 1474
7.   Gerijt Aernt Kosijns. 1474 - 1484
8.   Johan Geryt Aernt Cosijns. 1484 - 1494
9.   Aernt Gerijts. 1494 - 1518
10.   Gerijt Aertsz. 1518 - 1557
11.   Aert Gerrits. 1557 - 1570
12.   Gerrit Aerts van Reumsthoffstede 1570 - 1634
In 1570 luid de omschrijving; ’’Vierende twintich mergen lants mitten gherichte, thins
ende thienden gelegen in den kerspel van Houten die gheheeten sijn die Gheer ofte Ruemst hofstede mitten huysinghe bongaerts ende bepotinge daerop staende”.
13.   Aart van Reumst 1634 - 1642
14.   Johan van Toll 1642 - 1653
15.   Johan van Toll 1653 - 1653
16.   Johan van Mansvelt 1653 - 1674
17.   Hendrick van Mansvelt 1674 - 1733
18.   Maria van Mansvelt 1733 - 1735
19.   Christina van Mansvelt 1735 - 1763
20.   Wouter Rudolph van Senden 1763 - 1763
21.   Catharina Geertruyd van Senden 1763 - 1768
22.   Arien Elisz. van Schaijk 1768 - 1780
23.   Jacobus Ariensz. van Schaijk 1780 - 1787
24.   Jan Aertsz. van Schaik 1787 - 1823
25.   Aletta van Schaik wed. van Jan Aertsz. 1823 - 1840 (11)
26.   Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen 1840 - 1843
27.   Jan Balthazar Strick van Linschoten 1843 - 1890
28.   Ottolina Maria Strick van Linschoten 1890 - 1900
29.   Jan Balthazar de Meester en consorten 1900 - 1921
30.   Willem van Dijk 1921 - 1928
31.   Jochem van Dijk 1928 - 1932
32.   Hendrick Picard 1932 - 1951
33.   Frederik Carel Jan Picard 1951 - 1965
34.   B.V. Nifterik 1965 - 1973
35.   De gemeente Houten 1973 - heden

Enkele pachters: Ariaen van Oostrom en Jan Cornelis Knapschinkel; voor 1694 Jacob Dircks Clock; 1694 Arien Elisse van Schaijck en zijn broer Jan Elisse van Schaijck; 1731.


Krantenbericht over de aankoop door Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen van de Dijkhoeve of De Geer of Reumsthofstede in 1840. Aletta van Schaik wed. van Jan Aertsz. moest de Dijkhoeve in 1840 verkopen door tehoog opgelopen schulden. De deurwaarde en de Amersfoortse rechtbank bedongen de verkoop. Door te klikken op de afbeelding kunt u het artikel downloaden. Bron: Delpher.nl. Utrechtsche Courant 13-03-1840. Krantenbericht over de aankoop door Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen van de Dijkhoeve of De Geer of Reumsthofstede in 1840. Aletta van Schaik wed. van Jan Aertsz. moest de Dijkhoeve in 1840 verkopen door tehoog opgelopen schulden. De deurwaarde en de Amersfoortse rechtbank bedongen de verkoop. Door te klikken op de afbeelding kunt u het artikel downloaden. Bron: Delpher.nl. Utrechtsche Courant 13-03-1840.


 

De oorspronkelijke bebouwing

Acte van overdracht van een streep land van de buitenplaats Zorgvlied met de halve sloot, gelegen onder het gerecht Schonauwen aan Jan Peek door Pieter de Goey van 14 oktober 1809. Bron: Het Utrechts Archief, 207, 105. Acte van overdracht van een streep land van de buitenplaats Zorgvlied met de halve sloot, gelegen onder het gerecht Schonauwen aan Jan Peek door Pieter de Goey van 14 oktober 1809. Bron: Het Utrechts Archief, 207, 105.Als het gerecht in het jaar 1304 wordt genoemd, mogen we aannemen dat daar toen ook al een gebouw stond waar de eigenaar of de pachter van de grond op woonde. Van dit gebouw zijn geen afbeeldingen bekend. Het stond vermoedelijk op het omgrachte terreintje dat we op de kadastrale kaart onder nr. 16 nog terug vinden.

Deze gracht is pas in 1967 door de toenmalige eigenaar gedempt. Binnen deze gracht stond de woning en de daarbij behorende gebouwen voor het vee en de opslag van de oogst, oftewel een omgrachte boerderij met als toegang vermoedelijk een poortgebouw die de bewoners veiligheid bood tegen rondtrekkende roversbenden etc. Binnen de gemeente Houten lagen nog meerdere van dergelijke omgrachte boerderijen, enkele voorbeelden zijn: Overdam, Rietdijk 5; Ter Weide, Waalseweg 33 en boerderij De Steenen Poort.


Binnen de oranje lijnen de ambachtsheerlijkheid De Geer of Reumsthofstede in Houten. Rechts ten oosten van de spoorweg heden het centrumgebied Het Rond en Station Houten. Bron: Fragment van kaart P.27.4 (054577), beeldbank Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Wijk bij Duurstede. Binnen de oranje lijnen de ambachtsheerlijkheid De Geer of Reumsthofstede in Houten. Rechts ten oosten van de spoorweg heden het centrumgebied Het Rond en Station Houten. Bron: Fragment van kaart P.27.4 (054577), beeldbank Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Wijk bij Duurstede.Pas in 1659 krijgen we meer inzicht in de bebouwing op Ruemsthofstede, namelijk uit een bestek voor de bouw van een nieuwe woning; "Bestek en conditie waer naer de heer Johan van Mansvelt scheepen ende raet inde Vroedschap der stad Utrecht wil besteeden het maecken en leeveren en stellen van een huijs op de hofsteede tot Houten van ouds genaemt Rumps hofsteede in vorme alst volcht op sijne kost ende dranck vrachten en al".

Op 1 augustus 1659 moest de boerderij worden opgeleverd. Het werk werd aangenomen door Frans van Reumelaer voor de som van f 588,  met de toevoeging dat de opdrachtgever enkele bouwmaterialen beschikbaar stelde, o.a. oude kruiskozijnen, stijgerdelen, enig ijzerwerk en nog wat afgebrand werk.


Luchtfoto uit 1973 van boerderij Dijkhoeve aan de Lobbendijk (linksonder) en de daarbij behorende landerijen aan weerskanten van de spoorlijn. Bron: 'De Geer of de Reumsthofstede, Leen de Keijzer, Peter Koch, Otto Wttewaall, 1988, Houten'. Luchtfoto uit 1973 van boerderij Dijkhoeve aan de Lobbendijk (linksonder) en de daarbij behorende landerijen aan weerskanten van de spoorlijn. Bron: 'De Geer of de Reumsthofstede, Leen de Keijzer, Peter Koch, Otto Wttewaall, 1988, Houten'.


                

Op donderdag 2 april van het jaar 1970 ten overstaan van de Houtense notaris J.A. Bremer verkocht mevrouw J.W. Bos geb. Van Dijk de Johannes Willem Hoeve met 17.59 ha. grond aan de gemeente Houten ƒ. 450.000,-. Op de percelen werd ruim twaalf jaar later het oostelijke centrumgebied ontwikkeld, waaronder de straten het Onderdoor, Het Rond, Schoneneburgsiend, Kookkerseind en Wernaarseind, Land behoorde ooit eens bij het vastgoed eigendom van het huis Rhijnauwen van de familie Strick van Linschoten. Voorkant van eigendomsakte. Brpn: RAZU, 005. Op donderdag 2 april van het jaar 1970 ten overstaan van de Houtense notaris J.A. Bremer verkocht mevrouw J.W. Bos geb. Van Dijk de Johannes Willem Hoeve met 17.59 ha. grond aan de gemeente Houten ƒ. 450.000,-. Op de percelen werd ruim twaalf jaar later het oostelijke centrumgebied ontwikkeld, waaronder de straten het Onderdoor, Het Rond, Schoneneburgsiend, Kookkerseind en Wernaarseind, Land behoorde ooit eens bij het vastgoed eigendom van het huis Rhijnauwen van de familie Strick van Linschoten. Voorkant van eigendomsakte. Brpn: RAZU, 005.


Op donderdag 2 april van het jaar 1970 ten overstaan van de Houtense notaris J.A. Bremer verkocht mevrouw J.W. Bos geb. Van Dijk de Johannes Willem Hoeve met 17.59 ha. grond aan de gemeente Houten ƒ. 450.000,-. Op de percelen werd ruim twaalf jaar later het oostelijke centrumgebied ontwikkeld, waaronder de straten het Onderdoor, Het Rond, Schoneneburgsiend, Kookkerseind en Wernaarseind, Land behoorde ooit eens bij het vastgoed eigendom van het huis Rhijnauwen van de familie Strick van Linschoten. Beschrijving van eigendomsakte. Brpn: RAZU, 005. Op donderdag 2 april van het jaar 1970 ten overstaan van de Houtense notaris J.A. Bremer verkocht mevrouw J.W. Bos geb. Van Dijk de Johannes Willem Hoeve met 17.59 ha. grond aan de gemeente Houten ƒ. 450.000,-. Op de percelen werd ruim twaalf jaar later het oostelijke centrumgebied ontwikkeld, waaronder de straten het Onderdoor, Het Rond, Schoneneburgsiend, Kookkerseind en Wernaarseind, Land behoorde ooit eens bij het vastgoed eigendom van het huis Rhijnauwen van de familie Strick van Linschoten. Beschrijving van eigendomsakte. Brpn: RAZU, 005.


Op donderdag 2 april van het jaar 1970 ten overstaan van de Houtense notaris J.A. Bremer verkocht mevrouw J.W. Bos geb. Van Dijk de Johannes Willem Hoeve met 17.59 ha. grond aan de gemeente Houten ƒ. 450.000,-. Op de percelen werd ruim twaalf jaar later het oostelijke centrumgebied ontwikkeld, waaronder de straten het Onderdoor, Het Rond, Schoneneburgsiend, Kookkerseind en Wernaarseind, Land behoorde ooit eens bij het vastgoed eigendom van het huis Rhijnauwen van de familie Strick van Linschoten. Bijbehorende kadasterkaart met binnen de rodevlijn de gronden toebehorend aan de gemeente Houten. Bron: RAZU, 005. Op donderdag 2 april van het jaar 1970 ten overstaan van de Houtense notaris J.A. Bremer verkocht mevrouw J.W. Bos geb. Van Dijk de Johannes Willem Hoeve met 17.59 ha. grond aan de gemeente Houten ƒ. 450.000,-. Op de percelen werd ruim twaalf jaar later het oostelijke centrumgebied ontwikkeld, waaronder de straten het Onderdoor, Het Rond, Schoneneburgsiend, Kookkerseind en Wernaarseind, Land behoorde ooit eens bij het vastgoed eigendom van het huis Rhijnauwen van de familie Strick van Linschoten. Bijbehorende kadasterkaart met binnen de rodevlijn de gronden toebehorend aan de gemeente Houten. Bron: RAZU, 005.
Raadsbesluit van de gemeente Houten van 29 augustus 1974 waarbij de twee percelen aangekocht werden van mevrouw J.J. Sturkenboom-Oostveen, wonende op boerderij Zorgvliet aan de Van Tiellandtweg 5 met een oppervlakte van 8.79.05 ha. voor een aankoopsom van ƒ. 376.000,-. Bron: RAZU, 005. Raadsbesluit van de gemeente Houten van 29 augustus 1974 waarbij de twee percelen aangekocht werden van mevrouw J.J. Sturkenboom-Oostveen, wonende op boerderij Zorgvliet aan de Van Tiellandtweg 5 met een oppervlakte van 8.79.05 ha. voor een aankoopsom van ƒ. 376.000,-. Bron: RAZU, 005.

                

Op vrijdag 28 februari 1975 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Peter Thomas Tjabbes de verkoop plaats van 2 percelen weiland, gelegen aan de Veerwagenweg en de Odijkseweg, in bezit geweest van mevrouw Sturkenboom-Oostveen. De gemeente Houten kocht de twee percelen aan voor ƒ. 376.000,-. Bijbehorende kadasterkaart van het perceel langs de Odijkseweg, met over het perceel lopend de ontsluiting voor het huis Zuidermaat (Rademakersgilde nr. 2). Ooit een pad door de polder Vechter- en Oudwulverbroek, in de achttiende eeuw, Wiersdijk in 't Wolvegat geheten. Bron: RAZU, 005. Op vrijdag 28 februari 1975 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Peter Thomas Tjabbes de verkoop plaats van 2 percelen weiland, gelegen aan de Veerwagenweg en de Odijkseweg, in bezit geweest van mevrouw Sturkenboom-Oostveen. De gemeente Houten kocht de twee percelen aan voor ƒ. 376.000,-. Bijbehorende kadasterkaart van het perceel langs de Odijkseweg, met over het perceel lopend de ontsluiting voor het huis Zuidermaat (Rademakersgilde nr. 2). Ooit een pad door de polder Vechter- en Oudwulverbroek, in de achttiende eeuw, Wiersdijk in 't Wolvegat geheten. Bron: RAZU, 005.


Op vrijdag 28 februari 1975 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Peter Thomas Tjabbes de verkoop plaats van 2 percelen weiland, gelegen aan de Veerwagenweg en de Odijkseweg, in bezit geweest van mevrouw Sturkenboom-Oostveen. De gemeente Houten kocht de twee percelen aan voor ƒ. 376.000,-. Bijbehorende kadasterkaart van het perceel liggend naast boerderij Zorgvliet en naast de Veerwagenweg, heden De Brug. Bron: RAZU, 005. Op vrijdag 28 februari 1975 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Peter Thomas Tjabbes de verkoop plaats van 2 percelen weiland, gelegen aan de Veerwagenweg en de Odijkseweg, in bezit geweest van mevrouw Sturkenboom-Oostveen. De gemeente Houten kocht de twee percelen aan voor ƒ. 376.000,-. Bijbehorende kadasterkaart van het perceel liggend naast boerderij Zorgvliet en naast de Veerwagenweg, heden De Brug. Bron: RAZU, 005.


Op vrijdag 28 februari 1975 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Peter Thomas Tjabbes de verkoop plaats van 2 percelen weiland, gelegen aan de Veerwagenweg en de Odijkseweg, in bezit geweest van mevrouw Sturkenboom-Oostveen. De gemeente Houten kocht de twee percelen aan voor ƒ376.000,-. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU, 005. Op vrijdag 28 februari 1975 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Peter Thomas Tjabbes de verkoop plaats van 2 percelen weiland, gelegen aan de Veerwagenweg en de Odijkseweg, in bezit geweest van mevrouw Sturkenboom-Oostveen. De gemeente Houten kocht de twee percelen aan voor ƒ376.000,-. Begin beschrijving van akte. Bron: RAZU, 005.


Waarde taxatierapport van 9 januari 1970 van de boerderij Zorgvliet door taxateur R. Plomp. ter waarde van ƒ. 143.750,-. Bron: RAZU, 005. Waarde taxatierapport van 9 januari 1970 van de boerderij Zorgvliet door taxateur R. Plomp. ter waarde van ƒ. 143.750,-. Bron: RAZU, 005.


 


Reconstructie tekening van de Dijkhoeve in 1659

                   


Waarschijnlijk was een brand de aanleiding tot de nieuwbouw. Volgens het bestek kreeg het gebouw een afmeting van 44 x 41 voet (13,81 x 12,87 m.). Het voorhuis 41 x 17,5 voet (12,87 x 5,49 m.) en het achterhuis 41 x 23,5 voet (12,87 x 7,38 m.).

Het voorhuis had een grote woonkamer met een schoorsteen en een bedstede, naast de voorkamer was een kelder en een zijkamer met nog een bedstede. De kelder was 2 voet diep en had een oppervlakte van 9x9 voet. In de woonkamer moest een plavuizen vloer komen, het zijkamertje, de kelder en ook de kamplaats kregen een stenen vloer.

De voorgevel van het woonhuis werd gemetseld in kalkspecie met nieuwe stenen. De zijgevels van het voorhuis en de muur tussen het voorhuis en de koestal werden gemetseld met savereerd (gezuiverde aarde) met gebruikte stenen. De zijmuur en de tussen muur werden aan beide kanten bepleisterd met kalk en de voorgevel werd aan de buitenkant gevoegd.

Verder vermeld het bestek een ingang in de voorgevel met een boven- en onderdeur en boven het deurkozijn twee ramen. In het voorhuis kwamen ook twee kruiskozijnen en een half kruiskozijn die waarschijnlijk in het zijkamertje kwam. Over het gehele voorhuis kwam een balklaag met een planken vloer.

Het achterhuis ofwel de koestal had een fundering die een voet boven het maaiveld uitstak. Daarop kwam een sloof (een balk) met 15 staande palen met daarop de muurplaat. die even hoog kwam als bij het voorhuis. Ook de achtergevel werd in hout uitgevoerd met daarin opgenomen de hoofddeur en de staldeuren.

De buitenwanden werden bekleed met planken, de een over de ander. Het hout voor de palen werd door de aanbesteder beschikbaar gesteld van appelbomen die op de hofstede aanwezig waren. Het gehele dak van de boerderij werd gekapt met goede geschilde sparren en gedekt met riet.


De Lobbendijk en Weegbreehof in 1976-1977, midden op de achtergrond boerderij Dijkhoeve met links daarvan het hoofdhuis. Foto: Jos Schalkwijk. De Lobbendijk en Weegbreehof in 1976-1977, midden op de achtergrond boerderij Dijkhoeve met links daarvan het hoofdhuis. Foto: Jos Schalkwijk.Het gehele bestek voor de bouw omvatte 34 artikelen waarin de voorwaarden stonden waarnaar het werk moest worden uitgevoerd. De betaling van het werkgeschiede in vijf termijnen:
Ie termijn 16 julij 1659 113 - 0-0
2e termijn 27 julij 1659 300 - 0-0
3e termijn 19 september 1659 45-10-0
4e termijn 2 maart 1660 45-10-0

Bij de laatste termijn betaling wordt vermeld: "Ontvangen uijt handen voorschr. de somme van acht ende tachtich gulden waar mede onder begrepen is het maecken van vijf blieken (overzichts rekeningen) soo dat ick bekennen in alles voldaen te sijn van mijn aengenomen besteck van het maecken van het nieuwe huijs op Huijbrecht Gerecht van Wulven actum den 7e maij 1660". Frans van Reumelaer.


Fragment uit de hypotheek4 van woensdag 24 augustus 1921 over de verkoop van boerderij Dijkhoeve in familie De Meester. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7071 (571), 1921 aug. 8-1921 okt. 20 571 61. Fragment uit de hypotheek4 van woensdag 24 augustus 1921 over de verkoop van boerderij Dijkhoeve in familie De Meester. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7071 (571), 1921 aug. 8-1921 okt. 20 571 61.Door middel van dit bestek is het mogelijk om het gebouw op enkele centimeters na nauwkeurig uit te tekenen, alleen over de plaats waar het gestaan heeft wordt niets vermeld, maar het zal vermoedelijk wel op het omgrachte terreintje zijn geweest.

Pas na de opmeting door het kadaster in 1830 is er wat bekend over de plaats van de bebouwing, alsmede de grote en de vorm van het voormalige minigerecht. Maar de afmeting van de boerderij zoals die op de kadasterkaart zijn aangegeven, beantwoorden niet meer aan die van de bouw in 1660, zodat we moeten aannemen dat deze alweer door een nieuw gebouw is opgevolgt.

In 1830 staat de boerderij direct langs de Lobbendijk en op het omgrachte terreintje staan geen gebouwen meer, maar het doet dienst als boomgaard.


Fragment uit de hypotheek4 van woensdag 24 augustus 1921 over de verkoop van boerderij Dijkhoeve in familie De Meester. Begin van beschrijving van artikel 23 met het onroerend goed van boerderij de Dijkhoeve. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7071 (571), 1921 aug. 8-1921 okt. 20 571 61. Fragment uit de hypotheek4 van woensdag 24 augustus 1921 over de verkoop van boerderij Dijkhoeve in familie De Meester. Begin van beschrijving van artikel 23 met het onroerend goed van boerderij de Dijkhoeve. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7071 (571), 1921 aug. 8-1921 okt. 20 571 61.


               

Zicht op het boerderijterrein van de Dijkhoeve in 1983-1985 aan de Lobbendijk waar familie Van Nifterik woonde. Foto: Jos Schalkwijk. Zicht op het boerderijterrein van de Dijkhoeve in 1983-1985 aan de Lobbendijk waar familie Van Nifterik woonde. Foto: Jos Schalkwijk.


Foto genomen vanaf de N.H. Kerktoren in noordelijke richting met op de achtergrond de boerderij de Dijkhoeve. Links de buurt Den Oord I in aanbouw in 1974-1975. Collectie Hans Schemmekes. Foto genomen vanaf de N.H. Kerktoren in noordelijke richting met op de achtergrond de boerderij de Dijkhoeve. Links de buurt Den Oord I in aanbouw in 1974-1975. Collectie Hans Schemmekes.


Zicht vanaf het weiland op de westelijke gevel van boerderij de Dijkhoeve in 19830184. Foto: Jos Schalkwijk. Zicht vanaf het weiland op de westelijke gevel van boerderij de Dijkhoeve in 19830184. Foto: Jos Schalkwijk.


        

Op 16 januari 1840 verkoopt Aletta van Schaik de boerderij met de daarbij behorende landerijen aan Jan Carel Wendel Strick van Linschoten voor de som van f 18.100,—

De beschrijving van de gebouwen en landerijen luidt alsvolgt: "Een hofstede bestaande in een huizinge of boerenwoning, bakhuis, schuur, twee bergen, een duifhok met erve grond en tuin bepotinge en beplantingen met aanhorige boomgaard bouw en weilanden, alle tiendvrij te samen groot 20 bunders 31 roeden en 40 ellen zijnde het voormalige Huberts Gerecht van Wulven genaamd 'de Geer"'. Vanaf 1840 tot 1929 is de Dijkhoeve in het bezit van de opeenvolgende generaties Strick van Linschoten.

Het Kadaster. Overgenomen uit: De Geer of de Reumsthofstede, Leen de Keijzer, Peter Koch, Otto Wttewaall, 1988, Houten. Het Kadaster. Overgenomen uit: De Geer of de Reumsthofstede, Leen de Keijzer, Peter Koch, Otto Wttewaall, 1988, Houten.


           

Boedelscheiding van onroerend goed in de familie Strick van Linschoten - De Meester en diverse goederen en boerderij de Dijkhoeve aan de Lobbendijk. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6786 (286), 1889 nov. 23-1890 mrt. 19 286 47. Boedelscheiding van onroerend goed in de familie Strick van Linschoten - De Meester en diverse goederen en boerderij de Dijkhoeve aan de Lobbendijk. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6786 (286), 1889 nov. 23-1890 mrt. 19 286 47.De boerderij en het land was in gebruik bij pachters. In 1866 vind de aanleg plaats van de spoorweglijn Utrecht - 's-Hertogenbosch. Het spoor verdeeld de 24 morgen land in twee complexen, de boerderij met ongeveer de helft van het land aan de westkant van het spoor en de andere helft van het land aan de oostkant.


Boedelscheiding van onroerend goed in de familie Strick van Linschoten - De Meester en diverse goederen en boerderij Zorgvliet aan de De Poort vroeger de Prinsenbuurt en de Prinsenweg geheten. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6786 (286), 1889 nov. 23-1890 mrt. 19 286 47. Boedelscheiding van onroerend goed in de familie Strick van Linschoten - De Meester en diverse goederen en boerderij Zorgvliet aan de De Poort vroeger de Prinsenbuurt en de Prinsenweg geheten. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6786 (286), 1889 nov. 23-1890 mrt. 19 286 47.In de jaren 1884-1886 vermeldt het kadaster een verbouwing: het bouwen van een bijgebouw en het bouwen van een schuur. Dit bijgebouw is waarschijnlijk het in 1986 afgebroken bakzomerhuis. In 1921 wordt door koop, Dijkhoeve eigendom van Willem van Dijk, een veehouder die er zelf op woonde. Als in 1928 Jochem van Dijk eigenaar is geworden, verhuurdt deze de boerderij aan Jan Veen. In 1932 komt er een einde aan het bestaan van de 24 morgen.


Boedelscheiding van onroerend goed in de familie Strick van Linschoten - De Meester en diverse goederen en boerderij Zorgvliet en de Huisjes van Estoppey aan de Pr. Bernhardweg vroeger de Prinsenbuurt en de Molenweg geheten. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6786 (286), 1889 nov. 23-1890 mrt. 19 286 47. Boedelscheiding van onroerend goed in de familie Strick van Linschoten - De Meester en diverse goederen en boerderij Zorgvliet en de Huisjes van Estoppey aan de Pr. Bernhardweg vroeger de Prinsenbuurt en de Molenweg geheten. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6786 (286), 1889 nov. 23-1890 mrt. 19 286 47.Jochem van Dijk verkoopt de boerderij met de grond aan de westkant van het spoor aan H.Picard, koopman te Utrecht, de grond aan de oostkant van het spoor wordt gekocht door Reyer van Dijk die ze toevoegd aan zijn boerderij aan de Odijkseweg.

H. Picard laat de Dijkhoeve bewonen door een van zijn personeelsleden de heer Steven van Oostrom, die het bakzomerhuis bewoonde. De Dijkhoeve zelf verkeert dan in slechte staat en wordt niet meer bewoond. Picard laat het woongedeelte inrichten als paardenstal en het achterhuis als bergruimte.


Het Kadaster. Overgenomen uit: De Geer of de Reumsthofstede, Leen de Keijzer, Peter Koch, Otto Wttewaall, 1988, Houten. Het Kadaster. Overgenomen uit: De Geer of de Reumsthofstede, Leen de Keijzer, Peter Koch, Otto Wttewaall, 1988, Houten.In 1951 werd zijn zoon F.C.J. Picard eigenaar die al vanaf 1941 bakzomerhuis bewoonde. In een gesprek met de heer Picard (dd. 15-7-88), kon deze zich nog goed herinneren dat er naast het bakzomerhuis een terreintje was, dat hoger lag dan zijn omgeving met, zoals de heer Picard het verwoordde, omgeven door een sloot die breder en dieper was dan de andere perceelssloten (dit was het terreintje van de voormalige omgrachte boerderij).

Het duifhok dat in 1840 bij een verkoop werd vermeld is bij zijn komst op de boerderij al verdwenen wel waren er nog drie hooibergen waarvan er al kort daarna twee gesloopt werden.

In 1965 koopt B.V. Nifterik Dijkhoeve. Hij laat in 1967 de oude fruitboomgaard op het omgrachte terreintje rooien, het perceel egaliseren en de grachten dempen Het geheel wordt daarna ingepoot  met een struiken-boomgaard. Tenslotte laat hij in 1969 een nieuwe schuur bouwen, deze schuur werd in 1980 door de gemeente verbouwd tot het sociaal cultureel centrum Dijkhoeve.

Op 29 oktober 1973 verkoopt B.V. Nifterik de Dijkhoeve met de bijgebouwen en de aanliggende gronden aan de gemeente Houten ten behoeve van de uitbreiding van het dorp. In 1980 laat de gemeente de boerderij en de hooiberg slopen en in 1986 ondergaat het bakzomerhuis hetzelfde lot.

En nog in 1988 zal de tot sociaal cultureel centrum verbouwde schuur eveneens worden gesloopt.

Binnen enkele jaren zal het na sloop vrijgekomen oude woonperceel met zijn rijke geschiedenis door de nieuwbouw van Houten zijn bedekt.


Boerderij Dijkhoeve aan de Lobbendijk omstreeks 1975. Bron: fragment foto Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beeldbank. Boerderij Dijkhoeve aan de Lobbendijk omstreeks 1975. Bron: fragment foto Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beeldbank.Overgenomen uit: 'De Geer of de Reumsthofstede, Leen de Keijzer, Peter Koch, Otto Wttewaall, 1988, Houten'.


          

Op woensdag 24 augustus van het jaar 1921 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margareeth Immink de verkoop plaats van boerderij de Dijkhoeve waarbij de familie De Meester uit Middelburg (Prov. Zeeland) nazaten van familie Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Veehouder Willem van Dijk kocht de boerderij ter waarde f. 92.000,-. Begin beschrijving van hypotheek4 akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7071 (571), 1921 aug. 8-1921 okt. 20 571 61. Op woensdag 24 augustus van het jaar 1921 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margareeth Immink de verkoop plaats van boerderij de Dijkhoeve waarbij de familie De Meester uit Middelburg (Prov. Zeeland) nazaten van familie Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Veehouder Willem van Dijk kocht de boerderij ter waarde f. 92.000,-. Begin beschrijving van hypotheek4 akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7071 (571), 1921 aug. 8-1921 okt. 20 571 61.


Op woensdag 24 augustus van het jaar 1921 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margareeth Immink de verkoop plaats van boerderij de Dijkhoeve waarbij de familie De Meester uit Middelburg (Prov. Zeeland) nazaten van familie Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Veehouder Willem van Dijk kocht de boerderij ter waarde f. 92.000,-. Beschrijving van percelen met perceelnummers. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7071 (571), 1921 aug. 8-1921 okt. 20 571 61. Op woensdag 24 augustus van het jaar 1921 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margareeth Immink de verkoop plaats van boerderij de Dijkhoeve waarbij de familie De Meester uit Middelburg (Prov. Zeeland) nazaten van familie Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Veehouder Willem van Dijk kocht de boerderij ter waarde f. 92.000,-. Beschrijving van percelen met perceelnummers. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7071 (571), 1921 aug. 8-1921 okt. 20 571 61.


Op woensdag 24 augustus van het jaar 1921 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margareeth Immink de verkoop plaats van boerderij de Dijkhoeve waarbij de familie De Meester uit Middelburg (Prov. Zeeland) nazaten van familie Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Veehouder Willem van Dijk kocht de boerderij ter waarde f. 92.000,-. Beschrijving van koopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7071 (571), 1921 aug. 8-1921 okt. 20 571 61. Op woensdag 24 augustus van het jaar 1921 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margareeth Immink de verkoop plaats van boerderij de Dijkhoeve waarbij de familie De Meester uit Middelburg (Prov. Zeeland) nazaten van familie Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Veehouder Willem van Dijk kocht de boerderij ter waarde f. 92.000,-. Beschrijving van koopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7071 (571), 1921 aug. 8-1921 okt. 20 571 61.


Op dinsdag 7 februari van het jaar 1928 vond ten overstaan van de Houtense notaris Richard Jalon Monbijn, cadidaath notaris als vervanger Hendrik Arnold Margareeth Immink waarbij veehouder Willem van Dijk boerderij De Dijkhoeve verkocht aan Jochem van Dijk voor f. 57.000,-. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7179 (679), 1928 jan. 31-1928 mei 4 679 93. Op dinsdag 7 februari van het jaar 1928 vond ten overstaan van de Houtense notaris Richard Jalon Monbijn, cadidaath notaris als vervanger Hendrik Arnold Margareeth Immink waarbij veehouder Willem van Dijk boerderij De Dijkhoeve verkocht aan Jochem van Dijk voor f. 57.000,-. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7179 (679), 1928 jan. 31-1928 mei 4 679 93.


Op dinsdag 7 februari van het jaar 1928 vond ten overstaan van de Houtense notaris Richard Jalon Monbijn, cadidaath notaris als vervanger Hendrik Arnold Margareeth Immink waarbij veehouder Willem van Dijk boerderij De Dijkhoeve verkocht aan Jochem van Dijk voor f. 57.000,-. Vermelding van de verkoopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7179 (679), 1928 jan. 31-1928 mei 4 679 93. Op dinsdag 7 februari van het jaar 1928 vond ten overstaan van de Houtense notaris Richard Jalon Monbijn, cadidaath notaris als vervanger Hendrik Arnold Margareeth Immink waarbij veehouder Willem van Dijk boerderij De Dijkhoeve verkocht aan Jochem van Dijk voor f. 57.000,-. Vermelding van de verkoopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7179 (679), 1928 jan. 31-1928 mei 4 679 93.


Op woensdag 27 januari 1932 ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma verkocht mejuffrouw Hendrika Verweij een woonhuis met schuur aan de (D512) Waijensedijk voor f. 2.600,- aan Frederik Carel Jan Picard, koopman, wonende te Utrecht. Begin beschrijving van hypotheek4 akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7247 (747), 1931 dec. 19-1932 april 4 747 106. Op woensdag 27 januari 1932 ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma verkocht mejuffrouw Hendrika Verweij een woonhuis met schuur aan de (D512) Waijensedijk voor f. 2.600,- aan Frederik Carel Jan Picard, koopman, wonende te Utrecht. Begin beschrijving van hypotheek4 akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7247 (747), 1931 dec. 19-1932 april 4 747 106.


Op woensdag 27 januari 1932 ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma verkocht mejuffrouw Hendrika Verweij een woonhuis met schuur aan de (D512) Waijensedijk voor f. 2.600,- aan Frederik Carel Jan Picard, koopman, wonende te Utrecht. Vermelding van de aankoopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7247 (747), 1931 dec. 19-1932 april 4 747 106. Op woensdag 27 januari 1932 ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma verkocht mejuffrouw Hendrika Verweij een woonhuis met schuur aan de (D512) Waijensedijk voor f. 2.600,- aan Frederik Carel Jan Picard, koopman, wonende te Utrecht. Vermelding van de aankoopsom. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7247 (747), 1931 dec. 19-1932 april 4 747 106.


Op dinsdag 26 juli van her jaar 1932 vond ten overstaan van de Houtense notaris Buurma in logement De Engel aan de Burg. Wallerweg 2 de veiling plaats van boerderij de Dijkhoeve. Veehoudjer Jochem van Dijk verkocht aan Hendrik Picard, koopman en wonende te Utrecht de boerderij voor de verkoopsom van f. 15.500,- gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7256 (756), 1932 juli 20-1932 okt. 29 756 130. Op dinsdag 26 juli van her jaar 1932 vond ten overstaan van de Houtense notaris Buurma in logement De Engel aan de Burg. Wallerweg 2 de veiling plaats van boerderij de Dijkhoeve. Veehoudjer Jochem van Dijk verkocht aan Hendrik Picard, koopman en wonende te Utrecht de boerderij voor de verkoopsom van f. 15.500,- gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7256 (756), 1932 juli 20-1932 okt. 29 756 130.


Groepsportret (fragment) van de leden van het uitvoerend comité van de Vee- en Slagersvaktentoonstelling in de nieuwe Veemarkthal (Croeselaan) te Utrecht: met het portret van Hendrik Picard (1875-1950), eigenaar van de Dijkhoeve. Portret uit oktober 1928. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 99043. Groepsportret (fragment) van de leden van het uitvoerend comité van de Vee- en Slagersvaktentoonstelling in de nieuwe Veemarkthal (Croeselaan) te Utrecht: met het portret van Hendrik Picard (1875-1950), eigenaar van de Dijkhoeve. Portret uit oktober 1928. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 99043.


Op dinsdag 26 juli van her jaar 1932 vond ten overstaan van de Houtense notaris Buurma in logement De Engel aan de Burg. Wallerweg 2 de veiling plaats van boerderij de Dijkhoeve. Veehoudjer Jochem van Dijk verkocht aan Hendrik Picard, koopman en wonende te Utrecht de boerderij voor de verkoopsom van f. 15.500,- gulden. Benoeming van verkoopkavels met bieding. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7256 (756), 1932 juli 20-1932 okt. 29 756 130. Op dinsdag 26 juli van her jaar 1932 vond ten overstaan van de Houtense notaris Buurma in logement De Engel aan de Burg. Wallerweg 2 de veiling plaats van boerderij de Dijkhoeve. Veehoudjer Jochem van Dijk verkocht aan Hendrik Picard, koopman en wonende te Utrecht de boerderij voor de verkoopsom van f. 15.500,- gulden. Benoeming van verkoopkavels met bieding. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7256 (756), 1932 juli 20-1932 okt. 29 756 130.


Boerderij Dijkhoeve aan de Lobbendijk tot 1973 in het bezit geweest van de familie Van Nifterik. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Boerderij Dijkhoeve aan de Lobbendijk tot 1973 in het bezit geweest van de familie Van Nifterik. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Boerderij Dijkhoeve aan de Lobbendijk tot 1973 in het bezit geweest van de familie Van Nifterik. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Boerderij Dijkhoeve aan de Lobbendijk tot 1973 in het bezit geweest van de familie Van Nifterik. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Boerderij Dijkhoeve aan de Lobbendijk tot 1973 in het bezit geweest van de familie Van Nifterik. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Boerderij Dijkhoeve aan de Lobbendijk tot 1973 in het bezit geweest van de familie Van Nifterik. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Op 7 februari van het jaar 1951 ten overstaan van de Utrechtse notaris Christiaan Leendert Hecker, Maria Christin Wilhelmina van Woudenbergh, weduwe van Hendrik Picard. Waarbij na het overlijden van Hendrik Picard de boerderij Dijkhoeve toe kwam aan zijn zoon Frederik Carel Jan Picard, fruitteler. Begin beschrijving van hypotheek4 akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9451 (1051), 1951 jan. 23-1951 febr. 14 1051 112. Op 7 februari van het jaar 1951 ten overstaan van de Utrechtse notaris Christiaan Leendert Hecker, Maria Christin Wilhelmina van Woudenbergh, weduwe van Hendrik Picard. Waarbij na het overlijden van Hendrik Picard de boerderij Dijkhoeve toe kwam aan zijn zoon Frederik Carel Jan Picard, fruitteler. Begin beschrijving van hypotheek4 akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9451 (1051), 1951 jan. 23-1951 febr. 14 1051 112.


Op 19 december 1963 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Haaije Minnema, kadidaat-noaris als plaatsvervanger van Joost Hofstede, notaris waarbij verscheen Frederik Carel Jan Picard en Hendrik Willem Frederik Picard waarbij werd overgaan tot een boedelscheiding. Waarbij ook boerderij Dijkhoeve werd in de boedel werd beschreven. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9766 (1366), 1963 dec. 19-1963 dec. 24 1366 8. Op 19 december 1963 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Haaije Minnema, kadidaat-noaris als plaatsvervanger van Joost Hofstede, notaris waarbij verscheen Frederik Carel Jan Picard en Hendrik Willem Frederik Picard waarbij werd overgaan tot een boedelscheiding. Waarbij ook boerderij Dijkhoeve werd in de boedel werd beschreven. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9766 (1366), 1963 dec. 19-1963 dec. 24 1366 8.


Op 19 december 1963 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Haaije Minnema, kadidaat-noaris als plaatsvervanger van Joost Hofstede, notaris waarbij verscheen Frederik Carel Jan Picard en Hendrik Willem Frederik Picard waarbij werd overgaan tot een boedelscheiding. Waarbij ook boerderij Dijkhoeve werd in de boedel werd beschreven. Beschrijving van vast- en onroerend goed. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9766 (1366), 1963 dec. 19-1963 dec. 24 1366 8. Op 19 december 1963 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Haaije Minnema, kadidaat-noaris als plaatsvervanger van Joost Hofstede, notaris waarbij verscheen Frederik Carel Jan Picard en Hendrik Willem Frederik Picard waarbij werd overgaan tot een boedelscheiding. Waarbij ook boerderij Dijkhoeve werd in de boedel werd beschreven. Beschrijving van vast- en onroerend goed. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9766 (1366), 1963 dec. 19-1963 dec. 24 1366 8.


Op 19 december 1963 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Haaije Minnema, kadidaat-noaris als plaatsvervanger van Joost Hofstede, notaris waarbij verscheen Frederik Carel Jan Picard en Hendrik Willem Frederik Picard waarbij werd overgaan tot een boedelscheiding. Waarbij ook boerderij Dijkhoeve werd in de boedel werd beschreven. Beschrijving van eerdere vast- en onroerend goed verkrijging. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9766 (1366), 1963 dec. 19-1963 dec. 24 1366 8. Op 19 december 1963 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Haaije Minnema, kadidaat-noaris als plaatsvervanger van Joost Hofstede, notaris waarbij verscheen Frederik Carel Jan Picard en Hendrik Willem Frederik Picard waarbij werd overgaan tot een boedelscheiding. Waarbij ook boerderij Dijkhoeve werd in de boedel werd beschreven. Beschrijving van eerdere vast- en onroerend goed verkrijging. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9766 (1366), 1963 dec. 19-1963 dec. 24 1366 8.


Op 29 december van het jaar 1965 verschenen over de Houtense notaris Johannes Alexander Bremer Frederik Carel Jan Picard, fruitkweker van beroep en Barend van Nifterik, melkhandelaar, wonende te De Bilt. Waarbij de heer Picard de boerderij de Dijkhoeve aan Van Nifterik verkocht voor de verkoopsom van ƒ. 150.000,- gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8075 (1875), 1965 dec. 30-1965 dec. 31 1875 112. Op 29 december van het jaar 1965 verschenen over de Houtense notaris Johannes Alexander Bremer Frederik Carel Jan Picard, fruitkweker van beroep en Barend van Nifterik, melkhandelaar, wonende te De Bilt. Waarbij de heer Picard de boerderij de Dijkhoeve aan Van Nifterik verkocht voor de verkoopsom van ƒ. 150.000,- gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8075 (1875), 1965 dec. 30-1965 dec. 31 1875 112.


Op 29 december van het jaar 1965 verschenen over de Houtense notaris Johannes Alexander Bremer Frederik Carel Jan Picard, fruitkweker van beroep en Barend van Nifterik, melkhandelaar, wonende te De Bilt. Waarbij de heer Picard de boerderij de Dijkhoeve aan Van Nifterik verkocht voor de verkoopsom van ƒ. 150.000,- gulden. Beschrijving van eerdere verkrijging van het vastgoed. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8075 (1875), 1965 dec. 30-1965 dec. 31 1875 112. Op 29 december van het jaar 1965 verschenen over de Houtense notaris Johannes Alexander Bremer Frederik Carel Jan Picard, fruitkweker van beroep en Barend van Nifterik, melkhandelaar, wonende te De Bilt. Waarbij de heer Picard de boerderij de Dijkhoeve aan Van Nifterik verkocht voor de verkoopsom van ƒ. 150.000,- gulden. Beschrijving van eerdere verkrijging van het vastgoed. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8075 (1875), 1965 dec. 30-1965 dec. 31 1875 112.


Op 29 november van het jaar 1973 ten overstaan van notaris Haiko Smid te Waardenburg verkocht Barend van Nifterik de boerderij de Dijkhoeve aan de gemeente Houten voor de verkoopsom ƒ. 487.000,- gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8885 (2685), 1973 nov. 30-1973 nov. 30 2685 24. Op 29 november van het jaar 1973 ten overstaan van notaris Haiko Smid te Waardenburg verkocht Barend van Nifterik de boerderij de Dijkhoeve aan de gemeente Houten voor de verkoopsom ƒ. 487.000,- gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8885 (2685), 1973 nov. 30-1973 nov. 30 2685 24.


Plattegrond in grijs gearceerd met ruitenmotief de gronden die Barend van Nifterik aan de gemeente Houten verkocht in 1973. Links de Lobbendijk en rechts de spoorbaan Utrecht-'s-Hertogenbosch. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Plattegrond in grijs gearceerd met ruitenmotief de gronden die Barend van Nifterik aan de gemeente Houten verkocht in 1973. Links de Lobbendijk en rechts de spoorbaan Utrecht-'s-Hertogenbosch. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


Boerderij de Dijkhoeve aan de Lobbendijk eind jaren zeventig van de vorige eeuw. Kort voor de afbraak van het linker hoofdgebouw. Collectie Hans Schemmekes RAZU, 353. Boerderij de Dijkhoeve aan de Lobbendijk eind jaren zeventig van de vorige eeuw. Kort voor de afbraak van het linker hoofdgebouw. Collectie Hans Schemmekes RAZU, 353.


De afbraak van het hoofdgebouw van de boerderij de Dijkhoeve begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Zicht vanaf de Lobbendijk. Collectie: Hans Schemmekes RAZU, 353. De afbraak van het hoofdgebouw van de boerderij de Dijkhoeve begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Zicht vanaf de Lobbendijk. Collectie: Hans Schemmekes RAZU, 353.


Het net afgebroken hoofdgebouw van boerderij de Dijkhoeve gezien vanaf de Lobbendijk. De familie Van Nifterik woonde nog enkele jaren tot 1985 in het bijhuis van het boerderijterrein. Collectie Hans Schemmekes RAZU, 353. Het net afgebroken hoofdgebouw van boerderij de Dijkhoeve gezien vanaf de Lobbendijk. De familie Van Nifterik woonde nog enkele jaren tot 1985 in het bijhuis van het boerderijterrein. Collectie Hans Schemmekes RAZU, 353.


Plattegrond van het nieuwe centrumgebied van Houten uit ca. 1980 met globaal ingetekend de gebouwen die nog gerealiseerd moest gaan worden. Bron: Het Utrechts Archief, 941 72. Plattegrond van het nieuwe centrumgebied van Houten uit ca. 1980 met globaal ingetekend de gebouwen die nog gerealiseerd moest gaan worden. Bron: Het Utrechts Archief, 941 72.


Besluit van de gemeenteraad van Houten uit 1985 waarbij in september 1986 boerderij de Dijkhoeve gesloopt zou gaan worden door sloopbedrijf Van Winkel ter waarde van ƒ. 6.000,- gulden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Besluit van de gemeenteraad van Houten uit 1985 waarbij in september 1986 boerderij de Dijkhoeve gesloopt zou gaan worden door sloopbedrijf Van Winkel ter waarde van ƒ. 6.000,- gulden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


Besluit van 19 december 2000 van de secretaris H. Overbosch en de voorzitter J. Westra van de gemeente Houten om circa 1451 m2 vierkante meter te verkopen met de verkoopsom van ƒ. 1.722.659,21-, aan Altus Advies Ontwikkeling B.V.. De grond was eerder de plek waar boerderij de Dijkhoeve stond. Bron: RAZU, 005. Besluit van 19 december 2000 van de secretaris H. Overbosch en de voorzitter J. Westra van de gemeente Houten om circa 1451 m2 vierkante meter te verkopen met de verkoopsom van ƒ. 1.722.659,21-, aan Altus Advies Ontwikkeling B.V.. De grond was eerder de plek waar boerderij de Dijkhoeve stond. Bron: RAZU, 005.


Besluit van 19 december 2000 van de secretaris H. Overbosch en de voorzitter J. Westra van de gemeente Houten om circa 1451 m2 vierkante meter te verkopen met de verkoopsom van ƒ. 1.722.659,21-, aan Altus Advies Ontwikkeling B.V.. Verkoopakte van zaterdag 22 januari 2000 ten overstaan van notaris Marnix Hendrik Laurens Langeveld. Bron: RAZU, 005. Besluit van 19 december 2000 van de secretaris H. Overbosch en de voorzitter J. Westra van de gemeente Houten om circa 1451 m2 vierkante meter te verkopen met de verkoopsom van ƒ. 1.722.659,21-, aan Altus Advies Ontwikkeling B.V.. Verkoopakte van zaterdag 22 januari 2000 ten overstaan van notaris Marnix Hendrik Laurens Langeveld. Bron: RAZU, 005.


Besluit van 19 december 2000 van de secretaris H. Overbosch en de voorzitter J. Westra van de gemeente Houten om circa 1451 m2 vierkante meter te verkopen met de verkoopsom van ƒ. 1.722.659,21-, aan Altus Advies Ontwikkeling B.V.. Verkoopakte van zaterdag 22 januari 2000 ten overstaan van notaris Marnix Hendrik Laurens Langeveld. Bijbehorende plattegrond bij het dossier met links in raster gearceerd het toekomstige gebouw de Koningslinde waar eens eerder boerderij de Dijkhoeve stond. Bron: RAZU, 005. Besluit van 19 december 2000 van de secretaris H. Overbosch en de voorzitter J. Westra van de gemeente Houten om circa 1451 m2 vierkante meter te verkopen met de verkoopsom van ƒ. 1.722.659,21-, aan Altus Advies Ontwikkeling B.V.. Verkoopakte van zaterdag 22 januari 2000 ten overstaan van notaris Marnix Hendrik Laurens Langeveld. Bijbehorende plattegrond bij het dossier met links in raster gearceerd het toekomstige gebouw de Koningslinde waar eens eerder boerderij de Dijkhoeve stond. Bron: RAZU, 005.


Besluit van 19 december 2000 van de secretaris H. Overbosch en de voorzitter J. Westra van de gemeente Houten om circa 1451 m2 vierkante meter te verkopen met de verkoopsom van ƒ. 1.722.659,21-, aan Altus Advies Ontwikkeling B.V.. Verkoopakte van zaterdag 22 januari 2000 ten overstaan van notaris Marnix Hendrik Laurens Langeveld met benoemiong van de verkoopsom. Bron: RAZU, 005. Besluit van 19 december 2000 van de secretaris H. Overbosch en de voorzitter J. Westra van de gemeente Houten om circa 1451 m2 vierkante meter te verkopen met de verkoopsom van ƒ. 1.722.659,21-, aan Altus Advies Ontwikkeling B.V.. Verkoopakte van zaterdag 22 januari 2000 ten overstaan van notaris Marnix Hendrik Laurens Langeveld met benoemiong van de verkoopsom. Bron: RAZU, 005.


 

Aankoop landbouwgrond van landbouwer Jan van Schaik

Op zaterdag 2 augustus 1834 in het bijzijn van notaris H.J. van Mariënhoff op huize Rhijnauwen verkocht landbouwer Jan van Schaik aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Onder de getuigenis van Jan Maatman en Jan Middelman drie percelen landbouw grond kadastrale gemeente Houten sectie A27, A34 en A44 voor een bedrag van f. 1.000- , gulden. Landerijen gelegen tussen de Geersloot en de Vliersteeg, achter de Algemene Begraafplaats van Houten, heden Pr. Ireneweg. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1817 02-08-1834 aktenummer: 2564. Op zaterdag 2 augustus 1834 in het bijzijn van notaris H.J. van Mariënhoff op huize Rhijnauwen verkocht landbouwer Jan van Schaik aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Onder de getuigenis van Jan Maatman en Jan Middelman drie percelen landbouw grond kadastrale gemeente Houten sectie A27, A34 en A44 voor een bedrag van f. 1.000- , gulden. Landerijen gelegen tussen de Geersloot en de Vliersteeg, achter de Algemene Begraafplaats van Houten, heden Pr. Ireneweg. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1817 02-08-1834 aktenummer: 2564.


Kadastrale kaart van de gemeente Houten van 1 oktober 1832 in geel gearceerd met rode rand sectie A, perceelnummer 27 die landbouwer Jan van Schaik tezamen met drie andere percelen verkocht voor f. 1.000- , gulden aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen ten overstaan van de Wijk bij Duurstedense notaris H.J. van Mariënhoff op zaterdag 2 augustus 1834 op huizen Rhijnauwen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1817 02-08-1834 aktenummer: 2564. Kadastrale kaart van de gemeente Houten van 1 oktober 1832 in geel gearceerd met rode rand sectie A, perceelnummer 27 die landbouwer Jan van Schaik tezamen met drie andere percelen verkocht voor f. 1.000- , gulden aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen ten overstaan van de Wijk bij Duurstedense notaris H.J. van Mariënhoff op zaterdag 2 augustus 1834 op huizen Rhijnauwen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1817 02-08-1834 aktenummer: 2564.


'Gedaan en gepasseerd op den Huizen Rijnauwen voornoemd in tegenwoordigheid van Jan Maatman zonder beroep en Jan Middelman Landbouwer beide wonende in de gemeente Rijnauwen Getuigen ten deze verzocht den tweede Augustus achttien honderd vier en dertig _ En na gedanen voorlezing heeft Jan van Schaik verklaard niet te kunnen schrijven noch zijnen naam teekenen, waarvan de Heer Kooper met ons Notaris en Getuigen de Minute der tegenwoordige hebben geteekend. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1817 02-08-1834 aktenummer: 2564. 'Gedaan en gepasseerd op den Huizen Rijnauwen voornoemd in tegenwoordigheid van Jan Maatman zonder beroep en Jan Middelman Landbouwer beide wonende in de gemeente Rijnauwen Getuigen ten deze verzocht den tweede Augustus achttien honderd vier en dertig _ En na gedanen voorlezing heeft Jan van Schaik verklaard niet te kunnen schrijven noch zijnen naam teekenen, waarvan de Heer Kooper met ons Notaris en Getuigen de Minute der tegenwoordige hebben geteekend. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1817 02-08-1834 aktenummer: 2564.


Kadastrale kaart van de gemeente Houten van 1 oktober 1832 in geel gearceerd met rode rand sectie A, perceelnummer 34 die landbouwer Jan van Schaik tezamen met drie andere percelen verkocht voor f. 1.000- , gulden aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen ten overstaan van de Wijk bij Duurstedense notaris H.J. van Mariënhoff op zaterdag 2 augustus 1834 op huizen Rhijnauwen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1817 02-08-1834 aktenummer: 2564. Kadastrale kaart van de gemeente Houten van 1 oktober 1832 in geel gearceerd met rode rand sectie A, perceelnummer 34 die landbouwer Jan van Schaik tezamen met drie andere percelen verkocht voor f. 1.000- , gulden aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen ten overstaan van de Wijk bij Duurstedense notaris H.J. van Mariënhoff op zaterdag 2 augustus 1834 op huizen Rhijnauwen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1817 02-08-1834 aktenummer: 2564.


Handtekening van jhr. J.C.W. Strick van Linschoten van Rhijnauwen, en getuigen Jan Maatman en Jan Middelman, en de Wijk bij Duurstedense notaris H.J. van Mariënhoff. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1817 02-08-1834 aktenummer: 2564. Handtekening van jhr. J.C.W. Strick van Linschoten van Rhijnauwen, en getuigen Jan Maatman en Jan Middelman, en de Wijk bij Duurstedense notaris H.J. van Mariënhoff. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1817 02-08-1834 aktenummer: 2564.


Kadastrale kaart van de gemeente Houten van 1 oktober 1832 in geel gearceerd met rode rand sectie A, perceelnummer 44 die landbouwer Jan van Schaik tezamen met drie andere percelen verkocht voor f. 1.000- , gulden aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen ten overstaan van de Wijk bij Duurstedense notaris H.J. van Mariënhoff op zaterdag 2 augustus 1834 op huizen Rhijnauwen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1817 02-08-1834 aktenummer: 2564. Kadastrale kaart van de gemeente Houten van 1 oktober 1832 in geel gearceerd met rode rand sectie A, perceelnummer 44 die landbouwer Jan van Schaik tezamen met drie andere percelen verkocht voor f. 1.000- , gulden aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen ten overstaan van de Wijk bij Duurstedense notaris H.J. van Mariënhoff op zaterdag 2 augustus 1834 op huizen Rhijnauwen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1817 02-08-1834 aktenummer: 2564.Boerderij 'Zorgvliet'
gelegen aan De Poort 8, 10, 10A en Suevenpoort 16

In geel gearceerd de gronden ingetekend in de kadasterkaart van 1832 tot 1840 ten zuidwesten van het Oude Dorp Houten die in het eigendom van Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Rechts in geel boerderij Zorgvliet met daarbij niet in geel gearceerd de Estoppey huisje en de Molenweg die ook van Jan Carel Wendel Strick van Linschoten waren. De gronden in geel gearceerd (middenlinks) zijn de boerderij aan de Houtensewetering 19 (boerderij rechts (oost)). Boerderij aan de de westkant behoorde niet bij het bezit van de jonkheer Strick. Bron: HISGIS Utrecht. In geel gearceerd de gronden ingetekend in de kadasterkaart van 1832 tot 1840 ten zuidwesten van het Oude Dorp Houten die in het eigendom van Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Rechts in geel boerderij Zorgvliet met daarbij niet in geel gearceerd de Estoppey huisje en de Molenweg die ook van Jan Carel Wendel Strick van Linschoten waren. De gronden in geel gearceerd (middenlinks) zijn de boerderij aan de Houtensewetering 19 (boerderij rechts (oost)). Boerderij aan de de westkant behoorde niet bij het bezit van de jonkheer Strick. Bron: HISGIS Utrecht.


Boerderij Zorgvliet aan De Poort 8 en 10 in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. Boerderij Zorgvliet aan De Poort 8 en 10 in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


Op donderdag 5 juni 1834 verkocht Cornelia Schalkwijk, weduwe van Jan Peek boerderij Zorgvliet en de boerderij aan Houtensewetering 19 aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Bron: Utrechtsche Courant 21-05-1834, Delpher.nl.Op donderdag 5 juni 1834 verkocht Cornelia Schalkwijk, weduwe van Jan Peek boerderij Zorgvliet en de boerderij aan Houtensewetering 19 aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Bron: Utrechtsche Courant 21-05-1834, Delpher.nl. Op donderdag 5 juni 1834 verkocht Cornelia Schalkwijk, weduwe van Jan Peek boerderij Zorgvliet en de boerderij aan Houtensewetering 19 aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Bron: Utrechtsche Courant 21-05-1834, Delpher.nl.


  • Voorgevel van boerderij Zorgvliet aan De Poort 8 en 10 in juli 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Achtergevel van boerderij Zorgvliet aan De Poort 8 en 10 in juli 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Tuin en prieel van boerderij Zorgvliet aan De Poort 8 en 10 in juli 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Naambord van boerderij Zorgvliet aan De Poort 8 en 10 in juli 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Voorgevel van boerderij Zorgvliet aan De Poort 8 en 10 in juli 2023. (2) Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Toegangsdeur en hal van boerderij Zorvliet in juli 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Zijgevel van boerderij Zorgvliet aan De Poort 8 en 10 in juli 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Eerste steen gelegd door Maria Oostveen op 25 maart 1926. Steen zit naast de voordeur van boerderij Zorgvliet. Foto: Sander van Scherpenzeel.


          


 

Geschiedenis boerderij Zorgvliet

In geel gearceerd de gronden ingetekend in het kadasterkaart van 1832 rondom het Oude Dorp die tussen dat jaar en 1840 in het bezit kwamen van Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Links boerderij Zorgvliet. Midden boven een stuk grond ten oosten van de begraafplaast aan de Vliersteeg (Vlierweg). En langwerpige percelen gelegen tussen de Vlierweg en de Loerikseweg. Bron: HISGIS Utrecht. In geel gearceerd de gronden ingetekend in het kadasterkaart van 1832 rondom het Oude Dorp die tussen dat jaar en 1840 in het bezit kwamen van Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Links boerderij Zorgvliet. Midden boven een stuk grond ten oosten van de begraafplaast aan de Vliersteeg (Vlierweg). En langwerpige percelen gelegen tussen de Vlierweg en de Loerikseweg. Bron: HISGIS Utrecht.‘Zorgvliet’ was de naam van een zeventiende-eeuwse buitenplaats die tot in het begin van de negentiende eeuw ten zuidwesten van de huidige langhuisboerderij lag. Deze is in 1926 in opdracht van M. Oostveen gebouwd, ter vervanging van een oudere boerderij, die ooit deel uitmaakte van de buitenplaats.

Het ontwerp was van architect G.J. Brinkhof uit De Meern. Een gevelsteen vermeldt: ‘Deze steen/ is gesteld/ door/ Maria Oostveen/ 25 Maart 1926’. De voorgevel heeft een risalerende middenpartij waartegen een rondbogig portiek met balkon is geplaatst. Links van de portiek bevindt zich een grote serre.

Opvallend zijn de halfronde roeden bovenlichten van de balkondeuren en vensters op de verdieping. Beide zijgevels hebben eveneens rivalerende middenpartijen onder steekkappen in de vorm van wolfdaken. Terracotta pirons bekronen de nokvorsten.

In 1964 is het voorhuis in twee woningen gesplitst. Links van het hoofdgebouw staat nog een schuur uit 1908, die door een aanbouw met de boerderij is verbonden.

Overgenomen uit: Houten Historische Bebouwing. O.J. Wttewaall en J.A.M. Smits 1991.

De Naam Zorgvliet betekend: 'De geweken zorgen' of 'De verdwenen zorgen'.


Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517. Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517.


Publieke verkoop van de hofstede Zorgvliet door familie Van Notten - Strick van Linschoten gehouden op woensdag 19 april 1905 ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink en de Utrechtse notaris E. van Beusekom Ez. Bron: krantenbank, RAZU, De Vijfheerenlanden 25-03-1905. Publieke verkoop van de hofstede Zorgvliet door familie Van Notten - Strick van Linschoten gehouden op woensdag 19 april 1905 ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink en de Utrechtse notaris E. van Beusekom Ez. Bron: krantenbank, RAZU, De Vijfheerenlanden 25-03-1905.


Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff (2). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517. Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff (2). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517.


In het vroege voorjaar In het vroege voorjaar van 1925 (winter) werd boerderij Zorgvliet verkocht door Jan Cornelis Schinkel bij veiling door de Houtense notaris H.A.M. Immink. Jan was de daarop volgende eigenaar voordat familie Strick van Linschoten de boerderij aan Van Schinkel in 1905 verkocht hadden. De boerderij en de Molensteeg werden gekocht door C.G. Oostveen voor f. 424.000, - gulden. Bron: krantenbank, RAZU, Het Nieuws, Vr. 30-01-1925.an 1925 (winter) werd boerderij Zorgvliet verkocht door familie Strick van Linschoten bij veiling door de Houtense notaris H.A.M. Immink. De boerderij en de Molensteeg werden gekocht door C.G. Oostveen voor f. 424.000, - gulden. Bron: krantenbank, RAZU, Het Nieuws, Vr. 30-01-1925. In het vroege voorjaar van 1925 (winter) werd boerderij Zorgvliet verkocht door Jan Cornelis Schinkel bij veiling door de Houtense notaris H.A.M. Immink. Jan was de daarop volgende eigenaar voordat familie Strick van Linschoten de boerderij aan Van Schinkel in 1905 verkocht hadden. De boerderij en de Molensteeg werden gekocht door C.G. Oostveen voor f. 424.000, - gulden. Bron: krantenbank, RAZU, Het Nieuws, Vr. 30-01-1925.


Op donderdag 8 november 1917 in het dorpscafé Dorpszicht werd de veiling gehouden ten overstaan van Houtense notaris Hendrik Arnold Margareeth de veiling gehouden waarbij de Huisjes van Estoppey aan de Molenweg en boerderij Zorgvliet verkocht. Familie Van Schaik verkocht de boerderij die zij eerder van de familie Strick van Linschoten kocht. Jan Schinkel kocht de huisjes en de boerderij aan voor f. 8.000,- gulden. Bij een eerdere verkoping van Jan Schinkel ook betrokken als belanghebbende. Beschrijving van verkochte percelen met persoonsnamen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU0, 063. 468, aktenummer: 2953. Op donderdag 8 november 1917 in het dorpscafé Dorpszicht werd de veiling gehouden ten overstaan van Houtense notaris Hendrik Arnold Margareeth de veiling gehouden waarbij de Huisjes van Estoppey aan de Molenweg en boerderij Zorgvliet verkocht. Familie Van Schaik verkocht de boerderij die zij eerder van de familie Strick van Linschoten kocht. Jan Schinkel kocht de huisjes en de boerderij aan voor f. 8.000,- gulden. Bij een eerdere verkoping van Jan Schinkel ook betrokken als belanghebbende. Beschrijving van verkochte percelen met persoonsnamen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU0, 063. 468, aktenummer: 2953.


Op donderdag 8 november 1917 in het dorpscafé Dorpszicht werd de veiling gehouden ten overstaan van Houtense notarisHendrik Arnold Margareeth de veiling gehouden waarbij de Huisjes van Estoppey aan de Molenweg en boerderij Zorgvliet verkocht. Familie Van Schaik verkocht de boerderij die zij eerder van de familie Strick van Linschoten kochte. Jan Schinkel kocht de huisjes en de boerderij aan voor f. 8.000,- gulden. Bij een eerdere verkoping van Jan Schinkel ook betrokken als belanghebbende. Beschrijving van perceel drie en vier. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU0, 063. 468, aktenummer: 2953. Op donderdag 8 november 1917 in het dorpscafé Dorpszicht werd de veiling gehouden ten overstaan van Houtense notarisHendrik Arnold Margareeth de veiling gehouden waarbij de Huisjes van Estoppey aan de Molenweg en boerderij Zorgvliet verkocht. Familie Van Schaik verkocht de boerderij die zij eerder van de familie Strick van Linschoten kochte. Jan Schinkel kocht de huisjes en de boerderij aan voor f. 8.000,- gulden. Bij een eerdere verkoping van Jan Schinkel ook betrokken als belanghebbende. Beschrijving van perceel drie en vier. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU0, 063. 468, aktenummer: 2953.


Op donderdag 8 november 1917 in het dorpscafé Dorpszicht werd de veiling gehouden ten overstaan van Houtense notaris Hendrik Arnold Margareeth de veiling gehouden waarbij de Huisjes van Estoppey aan de Molenweg en boerderij Zorgvliet verkocht. Familie Van Schaik verkocht de boerderij die zij eerder van de familie Strick van Linschoten kocht. Jan Schinkel kocht de huisjes en de boerderij aan voor f. 8.000,- gulden. Bij een eerdere verkoping van Jan Schinkel ook betrokken als belanghebbende. Beschrijving van perceel één en twee. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU0, 063. 468, aktenummer: 2953. Op donderdag 8 november 1917 in het dorpscafé Dorpszicht werd de veiling gehouden ten overstaan van Houtense notaris Hendrik Arnold Margareeth de veiling gehouden waarbij de Huisjes van Estoppey aan de Molenweg en boerderij Zorgvliet verkocht. Familie Van Schaik verkocht de boerderij die zij eerder van de familie Strick van Linschoten kocht. Jan Schinkel kocht de huisjes en de boerderij aan voor f. 8.000,- gulden. Bij een eerdere verkoping van Jan Schinkel ook betrokken als belanghebbende. Beschrijving van perceel één en twee. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU0, 063. 468, aktenummer: 2953.


Op donderdag 8 november 1917 in het dorpscafé Dorpszicht werd de veiling gehouden ten overstaan van Houtense notaris Hendrik Arnold Margareeth de veiling gehouden waarbij de Huisjes van Estoppey aan de Molenweg en boerderij Zorgvliet verkocht. Familie Van Schaik verkocht de boerderij die zij eerder van de familie Strick van Linschoten kocht. Jan Schinkel kocht de huisjes en de boerderij aan voor f. 8.000,- gulden. Bij een eerdere verkoping van Jan Schinkel ook betrokken als belanghebbende. Handtekeningen van familieleden Van Schaik. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU0, 063. 468, aktenummer: 2953. Op donderdag 8 november 1917 in het dorpscafé Dorpszicht werd de veiling gehouden ten overstaan van Houtense notaris Hendrik Arnold Margareeth de veiling gehouden waarbij de Huisjes van Estoppey aan de Molenweg en boerderij Zorgvliet verkocht. Familie Van Schaik verkocht de boerderij die zij eerder van de familie Strick van Linschoten kocht. Jan Schinkel kocht de huisjes en de boerderij aan voor f. 8.000,- gulden. Bij een eerdere verkoping van Jan Schinkel ook betrokken als belanghebbende. Handtekeningen van familieleden Van Schaik. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU0, 063. 468, aktenummer: 2953.


Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff. Hierop werden de twee percelen voor de twee keer overboden en gemijnd door jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen voor een bedrag van f. 19.450, - gulden. Waarop de boerderijen in handen van Jan Carel Wendel Stricks bezit kwamen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517. Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff. Hierop werden de twee percelen voor de twee keer overboden en gemijnd door jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen voor een bedrag van f. 19.450, - gulden. Waarop de boerderijen in handen van Jan Carel Wendel Stricks bezit kwamen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517.


Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Voor f. 4.500, - gulden werd ingezet op de veiling door R. van 't Hoenderdaal op boerderij Zorvliet aan De Poort 8 en 10 te Houten. Boerderij Zorgvliet werd toch gemijnd door jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen om er nog eens f. 1.400, - gulden er boven op te gooien. Waarop Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen boerderij Zorvliet voor f. 5.900, - gulden wist te verwerven voor zijn onroerend goed. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517. Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Voor f. 4.500, - gulden werd ingezet op de veiling door R. van 't Hoenderdaal op boerderij Zorgvliet aan De Poort 8 en 10 te Houten. Boerderij Zorgvliet werd toch gemijnd door jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen om er nog eens f. 1.400, - gulden er boven op te gooien. Waarop Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen boerderij Zorvliet voor f. 5.900, - gulden wist te verwerven voor zijn onroerend goed. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517.


 

De Bouwgeschiedenis van Zorgvliet    


De eerste bouwperiode

Binnen de bouwgeschiedenis onderscheiden we twee bouwperioden.
De oudste van de twee bouwperioden heeft sporen achtergelaten aan de zuidzijde van het opgravingsvlak.
Funderingen van een gebouw bevinden zich bijna geheel onder de daar gelegen geluidswal en zijn niet opgegraven.

Het gedeelte van het fundament dat maar voor een klein deel in het opgravingsvlak was gelegen, direct naast de geluidswal, was afgedekt door een brandlaag van as, stro en houtresten.

Onder deze brandlaag werden scherven gevonden van blauwgrijs aardewerk en steengoed, stammende uit het einde van de 15de eeuw.

Deze vondsten geven aan dat het gebouw in het begin van de 16de eeuw moet zijn afgebrand. Het steenformaat dat voor de funderingen gebruikt is, is 29 x 14x7 cm, een formaat dat bekend is onder de naam ’kloostermop’.

Deze kloostermoppen werden al in de 14de eeuw gebruikt. Doordat de funderingen van het gebouw niet geheel opgegraven konden worden, is het onmogelijk een juiste datering voor deze bouwperiode te geven.

In ieder geval kunnen we de aanwezigheid van een gebouw in de 16de eeuw bevestigen.


Kadasterkaart naar de situatie van 1832 waar voor die tijd het Landgoed Zorgvliet ooit gelegen was. Bron: Zorgvliet Archeologische vondsten Kadasterkaart naar de situatie van 1832 waar voor die tijd het Landgoed Zorgvliet ooit gelegen was. Bron: Zorgvliet Archeologische vondsten "van een bijzonder wel gelegene buitenplaats bij den dorpe van Houten", 1992, uitgave Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer'.Op de opgravingstekening zijn een groot aantal funderingen getekend, aangegeven met A t/m I, die ons een beeld geven van de bouwgeschiedenis van het huis Zorgvliet en van het
huis dat eerder op dezelfde plek stond.


De opgravingstekening van de gevonden funderingsresten van Zorgvliet (tek. R.O.B.). Werktekening archeologische opgraving van het voormalige landhuis Zorgvliet op het terrein Tielland te Houten in 1987. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beeldbank, identificatienummer: P.28.1 (bovenop) (105115). De opgravingstekening van de gevonden funderingsresten van Zorgvliet (tek. R.O.B.). Werktekening archeologische opgraving van het voormalige landhuis Zorgvliet op het terrein Tielland te Houten in 1987. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beeldbank, identificatienummer: P.28.1 (bovenop) (105115).Tussen het vondstmateriaal van deze bouwperiode bevindt zich een interessante bijzonderheid, namelijk leemresten die door de hoge temperaturen tijdens de brand en van de nagloeiende aslaag tot vaste brokken zijn gebakken.

Onderzoek wees uit dat de leem afkomstig is van de vlechtwerkwanden, die ter isolatie met deze grondstof bestreken waren. In de vaste brokken zijn de uitsparingen nog zichtbaar van het weggebrande vlechtwerk.

We kunnen dus op grond van deze vondsten concluderen dat het gebouw uit de oudste bouwperiode moet zijn opgetrokken uit gemetselde muren en houten vlechtwerk wanden.

In het opgravingsvlak bevindt zich nog een aantal funderingen van andere gebouwen uit de oudste bouwperiode. Deze funderingen zijn op de opgravingstekening aangegeven met A t/m D.

A    Een gedeelte van een ovaal keldertje met een diepte van 90 cm en een stenen
vloer. De afmeting van de stenen is 29 x 14 x 7 cm.

B    Een fundering met de afmeting 2,30 x 2,30 m. Vermoedelijk is dit het
fundament van een duiventoren. De afmeting van de stenen is 29 x 14x7 cm.

C    De funderingen van een gebouw, die onder de geluidswal verder lopen. De afmeting van de stenen is 29 x 14 x 7cm.

Op de vloer liggen geel geglazuurde plavuizen met de afmeting 16,2 x 16,2 x 3,2 cm.

D    Een keldertje met de afmetingen 2,20 x 2,05 x 0,80 m. Het keldertje heeft een stenen vloer. De stenen hebben de afmeting 29 x 14 x 7cm. In het keldertje lag een laag verkoold hooi en stro van 30 cm dik.De tweede bouwperiode

Portret van jhr. Jan Balthasar Strick van Linschoten (1825-1889) op oudere leeftijd huwde op 12 juli 1855 te Amsterdam met Ottolina Maria Strick van Linschoten - Van Notten (1831-1904) met. Eigenaar van o.a. boerderij de Dijkhoeve, Zorgvliet en de huisjes van Estoppey. Bron: Het Utrechts Archief, 412, 58. Portret van jhr. Jan Balthasar Strick van Linschoten (1825-1889) op oudere leeftijd huwde op 12 juli 1855 te Amsterdam met Ottolina Maria Strick van Linschoten - Van Notten (1831-1904) met. Eigenaar van o.a. boerderij de Dijkhoeve, Zorgvliet en de huisjes van Estoppey. Bron: Het Utrechts Archief, 412, 58.Na de brand, die aan het begin van de 16de eeuw de gebouwen uit de eerste bouwperiode verwoestte, is aan de noordkant van het terrein een nieuw gebouw opgetrokken. De opgegraven en gedetermineerde bouwmaterialen, aardewerkscherven en glasscherven tonen aan dat deze woning rond 1650 gebouwd moet zijn. Het gebouw was vrij groot en had vele voorzieningen. Deze zijn op de opgravingstekening aangegeven met E t/m I.

E    Een grote kelder met de afmetingen 4,30 x 3,30 m. De toegang tot de kelder werd verschaft door een gemetselde, stenen trap. De stenen hebben de afmetingen 22 x 11 x 4 cm en 23 x 11,5 x 4,5 cm. De vloer van de kelder was belegd met lichtbruin geglazuurde plavuizen met de afmetingen 22 x 22 x 2,5 cm. F Een regenwaterbak met de afmetingen 1,70 x 6,55 m. De bak was opgebouwd met stenen met de afmetingen 22 x 10 x 4 cm en 23 x 10,5 x 4 cm.


Portret van Ottolina Maria Strick van Linschoten - Van Notten (1831-1904) op wat oudere leeftijd. Zij huwde op 12 juli 1855 te Amsterdam met jhr. Jan Balthasar Strick van Linschoten (1825-1889). Eigenaresse van o.a. boerderij de Dijkhoeve, Zorgvliet en de huisjes van Estoppey. Bron: Het Utrechts Archief, 412, 58. Portret van Ottolina Maria Strick van Linschoten - Van Notten (1831-1904) op wat oudere leeftijd. Zij huwde op 12 juli 1855 te Amsterdam met jhr. Jan Balthasar Strick van Linschoten (1825-1889). Eigenaresse van o.a. boerderij de Dijkhoeve, Zorgvliet en de huisjes van Estoppey. Bron: Het Utrechts Archief, 412, 58.De bak was aan de binnenkant bekleed met ongeglazuurde, blauwgrijze plavuizen met de afmetingen 22 x 22 x 2,5 cm. De waterbak werd afgesloten met een overkluizing waarin een opening voor een pompbuis was uitgespaard. De bak bevond zich geheel onder de grond, afgedekt door een dikke laag aarde. Op deze wijze werd het regenwater stofvrij, koel en vorstvrij bewaard. Het regenwater diende als drinkwater en voor het gebruik in de keuken.

Voordat de waterbak gebouwd werd is eerst een laag eiken boomstammetjes op de grond gelegd ter grootte van de bak. Hierop werd een vloer gelegd uit 3 cm dikke planken. Op deze vloer werd de regenwaterbak gemetseld. Dit vloertje was noodzakelijk voor de gelijke verdeling van het gewicht van de bak. Bij ongelijke gewichtsverdeling zou de bak door verzakking kunnen gaan scheuren en lekken.


Fragment van de akte waarbij jkvr. Ottolina Strick van Linschoten - Van Notten boerderij Zorgvliet op woensdag 19 april 1905 bij veiling verkocht aan Jan Schinkel ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink voor f. 16.800, - gulden verkocht. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 455 aktenummer: 422. Fragment van de akte waarbij jkvr. Ottolina Strick van Linschoten - Van Notten boerderij Zorgvliet op woensdag 19 april 1905 bij veiling verkocht aan Jan Schinkel ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink voor f. 16.800, - gulden verkocht. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 455 aktenummer: 422.G    Voor de afvoer van de gootsteen etc. zijn een aantal gemetselde goten aangebracht die het water in overkluisde zinkputten loosden.

H    Een pompput, gestapeld op een houten wagenwiel, met een gemetselde kluis waarin een opening voor de zuigbuis van een pomp was aangebracht. Over de functie van het wagenwiel kunt u uitvoerig lezen in het hoofdstuk HOUT.

I    Een beerput met een gestapelde onderkant die rust op een planken raamwerk. De kluis van de put was tijdens de sloop al verwijderd. Over de indeling van het gebouw worden we uitvoerig ingelicht door een beschrijving die gegeven werd bij de verkoop van het huis op 12 augustus 1808.1 Aangezien de tekst een zeer gedetailleerde weergave van het gebouw geeft, is er voor gekozen de tekst geheel over te nemen.


Fragment van de akte woensdag 28 januari 1925 na een gerechtelijk uitspraak tegen Jan Schinkel nadat hij persoonlijk failliet was verklaard en hij boerderij Zorgvliet moest verkopen aan C.G. Oostveen voor f. 12.500, - gulden ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 488, aktenummer: 4994. Fragment van de akte woensdag 28 januari 1925 na een gerechtelijk uitspraak tegen Jan Schinkel nadat hij persoonlijk failliet was verklaard en hij boerderij Zorgvliet moest verkopen aan C.G. Oostveen voor f. 12.500, - gulden ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 488, aktenummer: 4994.12 augustus 1808

Een bijzonder tot de jagt wel gelegene buitenplaats genaamd Zorgvlied gelegen bij den dorpe van Houten, een uur van de stad Utrecht, bestaande in een heeren huizinge, waar van de gang bij ’t inkomen in 't voorhuis met wit marmere steen belegd ende huizinge voorzien is aan de een zijde van drie kamers.

De eerste behangen met geschilderd doek en een fraaije schoorsteen. De tweede met dito behange schoorsteen, de derde zijnde een zeer groote kamer met een beschildert behang en zeerfraaije schoorsteen met een schilderstuk penant spiegel en verguld penant tafeltje met een marmer blad, aan de andere zijde eerst een gemakkelijke trap daar aan volgende een met zes trappe opgaande fraaije behangen kamer met een schoorsteen en secreet en onder dezelve kamer een schoone overkluisde wijn en bier kelder, daar naast een kleine kamer waar aan een tweede gemak ofsecreet, dan een grootere behangen kamer, item ruime keuken metfournuisen 1 put en regenwaterpomp en daarbij een overkluisde prooisiekelder, boven die kelder een domistique kamer en hierbij een tweede trap.

Boven twee logeerkamers een prooisie kamer en nog een domistique kamer en groote zolders, een spatieuse koetshuis en ten weder zijden stallinge ieder voor zes paarden waar van de eene met een steene krib, koetsiers kamer en extra groote hooi zolder, ter zijde een schuur voor turf als anders, groote menagerie, welaangelegde tuinen met schuttinge met persiken en andere vruchtboomen, als mede eene steene muur gegarneerd met persiken, abricosen boomen en wijngaarden, aan 't begin van dezelfde een put waters pomp, en agter die muur een groote loots tot berging van brandhout en 7 geene de tuinen betreft, voortsfransche boomgaard allerhande verdere fijne exquise vruchtdragende boomen, lanen van ijpe ijke en beukeboomen, slinger en andere boschen te zamen groot ruim vier en een halve mergen.


Portret van jkvr. Johanna Carolina Strick van Linschoten (1857-1880). Dochter van jhr. Jan Balthasar Strick van Linschoten en Ottolina Maria van Notten. Bron: Het Utrechts Archief, 412, 58. Portret van jkvr. Johanna Carolina Strick van Linschoten (1857-1880). Dochter van jhr. Jan Balthasar Strick van Linschoten en Ottolina Maria van Notten. Bron: Het Utrechts Archief, 412, 58.Bron: in 1988 nog Rijksarchief Utrecht, Protocollen van transporten 1682- 1810. Rechteliike archieven. Wulven nr. 1291. Heden te vinden in het archief 64 Dorpsgerechten, Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Wijk Bij Duurstede.


Op vrijdag 29 september 1809 verkocht Pieter de Goey ten overstaan van de Utrechtse notaris G.J. van Spall een streep land behorend bij boerderij Zorgvliet aan Jan Peek. 'streep land van de buitenplaats Zorgvlied; oprit-laan of binnen-weg'. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 2376, aktenummer: 71. Op vrijdag 29 september 1809 verkocht Pieter de Goey ten overstaan van de Utrechtse notaris G.J. van Spall een streep land behorend bij boerderij Zorgvliet aan Jan Peek. 'streep land van de buitenplaats Zorgvlied; oprit-laan of binnen-weg'. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 2376, aktenummer: 71.De buitenplaats, zoals Zorgvliet in de verkoopbeschrijving wordt genoemd, wordt gekocht door Pieter de Goey voor de som van ƒ. 7800,-.
Pieter de Goey is na 1796 de vierde koper van Zorgvliet.


Op vrijdag 29 september 1809 verkocht Pieter de Goey ten overstaan van de Utrechtse notaris G.J. van Spall een streep land behorend bij boerderij Zorgvliet aan Jan Peek. 'streep land van de buitenplaats Zorgvlied; oprit-laan of binnen-weg'. (handtekeningen) Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 2376, aktenummer: 71. Op vrijdag 29 september 1809 verkocht Pieter de Goey ten overstaan van de Utrechtse notaris G.J. van Spall een streep land behorend bij boerderij Zorgvliet aan Jan Peek. 'streep land van de buitenplaats Zorgvlied; oprit-laan of binnen-weg'. (handtekeningen) Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 2376, aktenummer: 71.Eigenaren en bewoners van Zorgvliet

Portret van jhr. Jan Balthasar Strick van Linschoten (1825-1889) op jongere leeftijd huwde op 12 juli 1855 te Amsterdam met Ottolina Maria Strick van Linschoten - Van Notten (1831-1904) met. Eigenaar van o.a. boerderij de Dijkhoeve, Zorgvliet en de huisjes van Estoppey. Bron: Het Utrechts Archief, 412, 58. Portret van jhr. Jan Balthasar Strick van Linschoten (1825-1889) op jongere leeftijd huwde op 12 juli 1855 te Amsterdam met Ottolina Maria Strick van Linschoten - Van Notten (1831-1904) met. Eigenaar van o.a. boerderij de Dijkhoeve, Zorgvliet en de huisjes van Estoppey. Bron: Het Utrechts Archief, 412, 58.Bewonerslijst

1.   1599 Wouter Frederikse van Bemont (OSG)
2.   1667 Steven van Sijll? (Consumptiegeld 1667) ca 1669-ca 1685 Jhr. Paulus van Soudenbalch (vertr. naar IJsselstein)
3.   1686 Staat leeg
4.   1690 Frans van Linden en/of Steven van Sijll
(vermoedelijk was Steven van Sijl in 1667, 1690 boer)
5.   1691 Adriaan Claasz. Frans van Linden en/of Jasper van Linden en/of
6.   1692-1711 Jasper van Linden (tot 1700 oudschout, daarna schout)
7.   1699 Jan Willemsz. Bosch
8.   1711-1714 Jasper Scheurwater
9.   1714-1731 Jasper van Lynden en Digna Elisabeth Booth
10.   1731 Staat leeg
11.   1731-1740     ?
12.   1740-1759 Evert Cornelis van der Capellen, heer van Mijdrecht
13.   1759-1796 Daniel Cornelis van der Capellen. heer van Mijdrecht
14.   na 1796 Staat leeg?


Portret van Ottolina Maria Strick van Linschoten - Van Notten (1831-1904) op wat jongere leeftijd. Zij huwde op 12 juli 1855 te Amsterdam met jhr. Jan Balthasar Strick van Linschoten (1825-1889). Eigenaresse van o.a. boerderij de Dijkhoeve, Zorgvliet en de huisjes van Estoppey. Bron: Het Utrechts Archief, 412, 58. Portret van Ottolina Maria Strick van Linschoten - Van Notten (1831-1904) op wat jongere leeftijd. Zij huwde op 12 juli 1855 te Amsterdam met jhr. Jan Balthasar Strick van Linschoten (1825-1889). Eigenaresse van o.a. boerderij de Dijkhoeve, Zorgvliet en de huisjes van Estoppey. Bron: Het Utrechts Archief, 412, 58.Eigendomsstructuren van Zorgvliet


OSG 1536     Jan Dirksz. te Utrecht 4m + hoff.
OSG 1599 Huisvrouw van Adriaan Bemont, bruyker Wouter Frederikse (van Bemont).

OSG 1691 Nu eigendom wed. Mr. Ploos van Amstel te Utrecht a/d Strosteeg br. Adriaan Claesz. won Houten. Ploos van Amstel of Zoudenbalch? Frans van Linden en Judith van Rheenen.

-1690 1/2 Frans van Linden, 1/2 erven Judith van Rheenen. (1M)

1690-1692 1/3 Jasper van Linden, 1/3 Dirk van Linden en 1/3 Anthonetta van Linden gehuwd met Hendrik Roeck.

1692-1709 Jasper van Lynden.

1709-1711   Jasper van Lynden en Digna Elisabeth Booth, bewoners.

1711-1714   Jasper Scheurwater pander van Jasper van Lynden, bewoner.

1714-1731   Jasper van Lynden en Digna Elisabeth Booth, bewoners

1731- 1732   Digna Elisabeth Booth, woonde te Utrecht.

1732- 1734  Gerlach Frederik-, Alexander Hendrik- en Evert Comelis van der Capellen en Jasper Scheurwater.

1734 Gerlach Frederik-, Alexander Hendrik- en Evert Corned van der
Capellen.

1734-1740   Alexander Hendrik van der Capellen.

1740-1759   Evert Cornelis van der Capellen, heer van Mijdrecht, bewoner.

1759-1796   Daniel Cornelis van der Capellen, heer van Mijdrecht, bewoner.

1796 (1) 20 juni 1796, Daniel Cornelis van der Capellen, heer van Mijdrecht draagt over aan Jan Kol (de buitenplaats Zorgvliet, de naam wordt niet vermeld) alsmede de boerderij 14 januari 1796 ten overstaan van notaris Willem Dop gepasserd.

1803 (2) 20 oktober 1803, Jan Kol draagt over aan Cornelis Frederik d’ Hangest d’Yvoy de  buitenplaats Zorgvliet en de boerderij. 20 mei 1803 ten overstaan van notaris Jan de Wijs gepasseerd.

1806 (3) 1 juli 1806, Cornelis Frederik d’ Hangest d’Yvoy verkoopt publiek de buitenplaats Zorgvliet en de boerderij aan Jean Gossiaux.

1809 (4) 13 september 1809, Jean Gossiaux verkoopt aan Pieter de Goey wonende onder de Gerechte van Schonauwen de buitenplaats Zorgvliet 12 augustus 1809 ten overstaan van notaris Willem Voorsteegh publiek verkocht te Houten.

1809 (5) 2 oktober 1809, Jean Gossiaux verkoopt aan Jan Peek de boerderij behorende bij de buitenplaats Zorgvliet met landerijen 12 augustus 1809 ten overstaan van notaris Willem Voorsteegh publiek verkocht.

1819 (6) Nr. der woning: 5. Buitenplaats gedeeltelijke geamoveerd. 1821 geheel geamoveerd Pieter de Goey.


         


Overgomen uit: Zorgvliet Archeologische vondsten "van een bijzonder wel gelegene buitenplaats bij den dorpe van Houten", 1992, uitgave Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer'.


   

Eigenaren van boerderij Zorgvliet van 1 oktober 1832 tot 1987 

Portret van Ottolina Marie Strick van Linschoten en jkvr. Paulina Strick van Linschoten. Bron: Het Utrechts Archief, 412, 58. Portret van Ottolina Marie Strick van Linschoten en jkvr. Paulina Strick van Linschoten. Bron: Het Utrechts Archief, 412, 58.1.   (weduwe) Jan Peek   (... - 1829)

2.   Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen   (1829 - 1850)

3.   Jhr. Jan Balthazar Strick van Linschoten (zoon)   (1850 - 1890)

4.   Ottolina Maria van Notten - Strick van Linschoten (echtgenote)    (1890 - 1905)

5.   Jan Cornelis Schinkel   (1905 - 1925)

6.   Cornelis Oostveen, weduwe Anthonia Agatha de Wit   (1925 - 1943)

7.   Wilhelmus Franciscus Gerardus Sturkenboom   (1943 - 1952)

8.   Wilhelmus Franciscus Gerardus Sturkenboom,
weduwe Josephina Jacoba Oostveen   (1952 - 1965)

9.   Gemeente Houten   (1966 - 1987)

Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987


Portret van Ottolina Maria Strick van Linschoten - Van Notten (1831-1904) op oudere leeftijd. Zij huwde op 12 juli 1855 te Amsterdam met jhr. Jan Balthasar Strick van Linschoten (1825-1889). Eigenaresse van o.a. boerderij de Dijkhoeve, Zorgvliet en de huisjes van Estoppey. Bron: Het Utrechts Archief, 412, 58. Portret van Ottolina Maria Strick van Linschoten - Van Notten (1831-1904) op oudere leeftijd. Zij huwde op 12 juli 1855 te Amsterdam met jhr. Jan Balthasar Strick van Linschoten (1825-1889). Eigenaresse van o.a. boerderij de Dijkhoeve, Zorgvliet en de huisjes van Estoppey. Bron: Het Utrechts Archief, 412, 58.


  

Houtensewetering 19

Boerderij Houtensewetering 19 in het jaar 2000. Is ooit aangekocht door Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen in 1840 van de weduwe van Jan Peek. Bron: O.J. Wttewaall, Rondom de Leedijk, 2003 ... Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beelbank, identificatienummer: doos19 (042896). Boerderij Houtensewetering 19 in het jaar 2000. Is ooit aangekocht door Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen in 1840 van de weduwe van Jan Peek. Bron: O.J. Wttewaall, Rondom de Leedijk, 2003 ... Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beelbank, identificatienummer: doos19 (042896).In 1720 maakt deze boerderij deel uit van de bezittingen van het Utrechts Convent van Oudwijck. Aan het einde van die eeuw wordt hij verkocht aan Jan Peek, die daarvoor pachter van de boerderij was. De weduwe van Jan Peek verkoopt de boerderij omstreeks 1840 aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen.

Circa 30 jaar later koopt Elisabeth Nieuwendijk de boerderij, zij was de weduwe van Cornelis Vernooij. Hierna blijft hij in bezit van de familie Vernooij. In 1928 werd een nieuwe boerderij gebouwd, hierin bevindt zich nog de kelder met tongewelf van zijn voorganger. De boerderij werd gebouwd in opdracht van J. Vernooij door de Houtense aannemer S. A. de Graaf.


In geel gearceerd de gronden voor 1832 van Jan Peek. Op (bijna) alle gele gronden na, behalve de boerderij ten westen van Houtensewetering 19, waren de gronden vanaf 1840 van Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhinauwen. Gronden in het geel rechtsboven is boerderij Zorgvliet. In 1838 kocht Jan Carel Wendel Strick van Linschoten de 'huisjes van Estoppey'. Gelegen naast Zorgvliet aan. Vanaf 1850 gelegen in de Houtense Prinsenbuurt. Bij de aankoop van de huisjes behoorde ook de Molenweg (De Brug). Bron: HISGIS Utrecht. In geel gearceerd de gronden voor 1832 van Jan Peek. Op (bijna) alle gele gronden na, behalve de boerderij ten westen van Houtensewetering 19, waren de gronden vanaf 1840 van Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhinauwen. Gronden in het geel rechtsboven is boerderij Zorgvliet. In 1838 kocht Jan Carel Wendel Strick van Linschoten de 'huisjes van Estoppey'. Gelegen naast Zorgvliet aan. Vanaf 1850 gelegen in de Houtense Prinsenbuurt. Bij de aankoop van de huisjes behoorde ook de Molenweg (De Brug). Bron: HISGIS Utrecht.Bron: O.J. Wttewaall, Rondom de Leedijk, 2003.


Op donderdag 5 juni 1834 verkocht Cornelia Schalkwijk, weduwe van Jan Peek boerderij Zorgvliet en de boerderij aan Houtensewetering 19 aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Bron: Utrechtsche Courant 21-05-1834, Delpher.nl. Op donderdag 5 juni 1834 verkocht Cornelia Schalkwijk, weduwe van Jan Peek boerderij Zorgvliet en de boerderij aan Houtensewetering 19 aan jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Bron: Utrechtsche Courant 21-05-1834, Delpher.nl.Eigenaren boerderij Houtensewetering 19

1832 - 1834 wed. Jan Peek
1834 - 1851 jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten
1851 - 1868 jhr. Willem Strick van Linschoten
1861 - 1880 Elizabeth Nieuwendijk
1880 - 1951 Johannes Vernooij
1951 - 1987 Cornelis Anthonius Hermanus Vernooij


Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517. Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517.


Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff (2). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517. Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff (2). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517.


Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff. Hierop werden de twee percelen voor de twee keer overboden en gemijnd door jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen voor een bedrag van f. 19.450, - gulden. Waarop de boerderijen in handen van Jan Carel Wendel Stricks bezit kwamen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517. Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff. Hierop werden de twee percelen voor de twee keer overboden en gemijnd door jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen voor een bedrag van f. 19.450, - gulden. Waarop de boerderijen in handen van Jan Carel Wendel Stricks bezit kwamen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517.


Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Voor f. 4.500, - gulden werd ingezet op de veiling door R. van 't Hoenderdaal op boerderij Zorgvliet aan De Poort 8 en 10 te Houten. Boerderij Zorgvliet werd toch gemijnd door jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen om er nog eens f. 1.400, - gulden er boven op te gooien. Waarop Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen boerderij Zorvliet voor f. 5.900, - gulden wist te verwerven voor zijn onroerend goed. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517. Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Voor f. 4.500, - gulden werd ingezet op de veiling door R. van 't Hoenderdaal op boerderij Zorgvliet aan De Poort 8 en 10 te Houten. Boerderij Zorgvliet werd toch gemijnd door jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen om er nog eens f. 1.400, - gulden er boven op te gooien. Waarop Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen boerderij Zorvliet voor f. 5.900, - gulden wist te verwerven voor zijn onroerend goed. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517.


Fragment uit de akte van verkoop van de boerderijen aan de Houtensewetering 19 op woensdag 30 september 1868 ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lenstra van Buma voor jhr. Willem Strick van Linschoten, zoon van jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 414, aktenummer: 275. Fragment uit de akte van verkoop van de boerderijen aan de Houtensewetering 19 op woensdag 30 september 1868 ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lenstra van Buma voor jhr. Willem Strick van Linschoten, zoon van jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 414, aktenummer: 275.


Fragment uit de akte van verkoop van de boerderijen aan de Houtensewetering 19 op woensdag 30 september 1868 ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lenstra van Buma voor jhr. Willem Strick van Linschoten, zoon van jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten. Beschrijving van eigendom. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 414, aktenummer: 275. Fragment uit de akte van verkoop van de boerderijen aan de Houtensewetering 19 op woensdag 30 september 1868 ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lenstra van Buma voor jhr. Willem Strick van Linschoten, zoon van jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten. Beschrijving van eigendom. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 414, aktenummer: 275.


Fragment uit de akte van verkoop van de boerderijen aan de Houtensewetering 19 op woensdag 30 september 1868 ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lenstra van Buma voor jhr. Willem Strick van Linschoten, zoon van jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten. Perceel 1 is de boerderij Houtensewetering 19, perceel 2 is de Houtensewetering 29. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 414, aktenummer: 275. Fragment uit de akte van verkoop van de boerderijen aan de Houtensewetering 19 op woensdag 30 september 1868 ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lenstra van Buma voor jhr. Willem Strick van Linschoten, zoon van jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten. Perceel 1 is de boerderij Houtensewetering 19, perceel 2 is de Houtensewetering 29. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 414, aktenummer: 275.


Fragment uit de akte van verkoop van de boerderijen aan de Houtensewetering 19 op woensdag 30 september 1868 ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lenstra van Buma voor jhr. Willem Strick van Linschoten, zoon van jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten. Ondertekening door jhr. Willem Strick van Linschoten en mevrouw NIeuwendijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 414, aktenummer: 275. Fragment uit de akte van verkoop van de boerderijen aan de Houtensewetering 19 op woensdag 30 september 1868 ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo Lenstra van Buma voor jhr. Willem Strick van Linschoten, zoon van jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten. Ondertekening door jhr. Willem Strick van Linschoten en mevrouw NIeuwendijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 414, aktenummer: 275.


Vlak voor de verkoop van de boerderijen aan de Houtensewetering 19 in 1868 verhuurd jhr. Willem Stick van Linschoten één van de boerderijen aan H.G. van Hal. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 414, aktenummer: ... . Vlak voor de verkoop van de boerderijen aan de Houtensewetering 19 in 1868 verhuurd jhr. Willem Stick van Linschoten één van de boerderijen aan H.G. van Hal. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 414, aktenummer: ... .Houtensewetering 29

Boerderij Houtensewetering 29 in het jaar 2000. Ooit aangekocht door Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen in 1838 van Willem Lagerweij. Boerderij bleef in de familie Strick van Linschoten van Rhijnauwen tot het jaar 1890. Willem Lagerweij is de verre voorvader van de Nederlands schrijfster Nelleke Noordervliet. Bron: O.J. Wttewaall, Rondom de Leedijk, 2003 ... Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beelbank, identificatienummer: doos19 (042907). Boerderij Houtensewetering 29 in het jaar 2000. Ooit aangekocht door Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen in 1838 van Willem Lagerweij. Boerderij bleef in de familie Strick van Linschoten van Rhijnauwen tot het jaar 1890. Willem Lagerweij is de verre voorvader van de Nederlands schrijfster Nelleke Noordervliet. Bron: O.J. Wttewaall, Rondom de Leedijk, 2003 ... Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beelbank, identificatienummer: doos19 (042907).Volgens de kaart uit 1720 is deze boerderij op dat moment eigendom van dr. Molenaer. Deze dr. Molenaer heeft hier niet gewoond maar verpachtte hem. Ook de volgende eigenaren verpachtten de boerderij.

Evenals boerderij Houtensewetering 27 koopt in 1735 Catharina van Heusden, weduwe van J. F. Mamouchet, deze boerderij. De verkoopster was de weduwe van dr. Johan Molenaer. De omschrijving in de akte luidt: ’een huijsinge of hofstede met bergen schuer en duijfhuijs, mitsgaders omtrent sestien mergen soo bouw weij als boomgaerď.


Boerderij aan de Houtensewetering 29 van van 1834 tot 1890 van familie Strick van Linschoten van Rhijnauwen geweest. In geel gearceerd de gronden gelegen in de toenmalige gemeente Schonauwen (polder Groot Vuylcoop). Bron: HISGIS Utrecht. Boerderij aan de Houtensewetering 29 van van 1834 tot 1890 van familie Strick van Linschoten van Rhijnauwen geweest. In geel gearceerd de gronden gelegen in de toenmalige gemeente Schonauwen (polder Groot Vuylcoop). Bron: HISGIS Utrecht.Eigenaren boerderij Houtensewetering 29

1832 - 1834 Willem (Evertje) Lagerweij
1834 - 1851 Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten
1851 - 1890 Jhr. Willem Strick van Linschoten
1890 - 1897 Willem Sturkenboom
1897 - 1915 Johanna Vernooij wed. Willem Sturkenboom
1915 - 1940 Adrianus Franciscus Nicolaas Sturkenboom
1940 - 1976  Jhr. Simon Pierre François Meijer
1976 - 1987 Jhr. Hubert Alexander Maurits van de Brandeler


Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517. Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517.In 1832 blijkt de boerderij in bezit te zijn van Willem Lagerweij, die hem op donderdag 5 juni 1834 verkoopt aan J. C. W. Strick van Linschoten van Rhijnauwen.

De boerderij blijft in bezit van de familie Strick van Linschoten tot 1890, als hij verkocht wordt aan W. Sturkenboom. Zijn weduwe, Johanna Vernooij, laat omstreeks 1910 op de plaats van de oude boerderij een nieuwe bouwen.

De familie Sturkenboom blijft tot op heden eigenaar. In de achtergevel van de schuur rechts naast de boerderij zijn duivennissen aangebracht. Dit is een overblijfsel van het gebruik van vele boeren om duiven te houden, zoals blijkt uit het veelvuldig voorkomen van een ’duijfhuijs’ in zeventiende- en achttiende-eeuwse overdrachtsakten van boerderijen.

Bron: O.J. Wttewaall, Rondom de Leedijk, 2003.


Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff (2). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517. Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff (2). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517.


Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff. Hierop werden de twee percelen voor de twee keer overboden en gemijnd door jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen voor een bedrag van f. 19.450, - gulden. Waarop de boerderijen in handen van Jan Carel Wendel Stricks bezit kwamen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517. Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Boerderij Houtensewetering 19 en 29 werd op de veiling als perceel 1 voor de eerste keer geboden voor f. 18.200, - gulden door dokter Gerard Munnicks van Cleeff. Hierop werden de twee percelen voor de twee keer overboden en gemijnd door jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen voor een bedrag van f. 19.450, - gulden. Waarop de boerderijen in handen van Jan Carel Wendel Stricks bezit kwamen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517.


Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Voor f. 4.500, - gulden werd ingezet op de veiling door R. van 't Hoenderdaal op boerderij Zorgvliet aan De Poort 8 en 10 te Houten. Boerderij Zorgvliet werd toch gemijnd door jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen om er nog eens f. 1.400, - gulden er boven op te gooien. Waarop Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen boerderij Zorvliet voor f. 5.900, - gulden wist te verwerven voor zijn onroerend goed. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517. Op donderdag 5 juni 1834 vond ten overstaande van notaris H.J. van Mariënhoff verkoop van drie boerderijen plaats door de weduwe van de heer Peek waaronder de boerderijen Houtensewetering 19 en 29. Voor f. 4.500, - gulden werd ingezet op de veiling door R. van 't Hoenderdaal op boerderij Zorgvliet aan De Poort 8 en 10 te Houten. Boerderij Zorgvliet werd toch gemijnd door jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen om er nog eens f. 1.400, - gulden er boven op te gooien. Waarop Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen boerderij Zorvliet voor f. 5.900, - gulden wist te verwerven voor zijn onroerend goed. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1816 1834 jan.-juni 05-06-1834 nr. 2517.


       

Op zaterdag 16 november van het jaar 1889 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff de verkoop plaats van de boerderij aan de Houtensewetering nr. 29 waarbij Vrouwe jkvr. Detje Cecilia Agatha Strick van Linschoten, echtgenote van Cornelis Egbert Perk aan Willem Sturkenboom waarbij Willem Sturkenboom de boerderij kocht voor de koopsom van ƒ. 22.000-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: het Utrechts Archief, 34-4 3150, aktenummer: 217. Op zaterdag 16 november van het jaar 1889 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff de verkoop plaats van de boerderij aan de Houtensewetering nr. 29 waarbij Vrouwe jkvr. Detje Cecilia Agatha Strick van Linschoten, echtgenote van Cornelis Egbert Perk aan Willem Sturkenboom waarbij Willem Sturkenboom de boerderij kocht voor de koopsom van ƒ. 22.000-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: het Utrechts Archief, 34-4 3150, aktenummer: 217.


Op zaterdag 16 november van het jaar 1889 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff de verkoop plaats van de boerderij aan de Houtensewetering nr. 29 waarbij Vrouwe jkvr. Detje Cecilia Agatha Strick van Linschoten, echtgenote van Cornelis Egbert Perk aan Willem Sturkenboom waarbij Willem Sturkenboom de boerderij kocht voor de koopsom van ƒ. 22.000-, gulden. Beschrijving van ket met perceelnummers en de grote van 14 ha.. Bron: het Utrechts Archief, 34-4 3150, aktenummer: 217. Op zaterdag 16 november van het jaar 1889 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff de verkoop plaats van de boerderij aan de Houtensewetering nr. 29 waarbij Vrouwe jkvr. Detje Cecilia Agatha Strick van Linschoten, echtgenote van Cornelis Egbert Perk aan Willem Sturkenboom waarbij Willem Sturkenboom de boerderij kocht voor de koopsom van ƒ. 22.000-, gulden. Beschrijving van ket met perceelnummers en de grote van 14 ha.. Bron: het Utrechts Archief, 34-4 3150, aktenummer: 217.


Op zaterdag 16 november van het jaar 1889 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff de verkoop plaats van de boerderij aan de Houtensewetering nr. 29 waarbij Vrouwe jkvr. Detje Cecilia Agatha Strick van Linschoten, echtgenote van Cornelis Egbert Perk aan Willem Sturkenboom waarbij Willem Sturkenboom de boerderij kocht voor de koopsom van ƒ. 22.000-, gulden. Beschrijving van volmacht. Bron: het Utrechts Archief, 34-4 3150, aktenummer: 217. Op zaterdag 16 november van het jaar 1889 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff de verkoop plaats van de boerderij aan de Houtensewetering nr. 29 waarbij Vrouwe jkvr. Detje Cecilia Agatha Strick van Linschoten, echtgenote van Cornelis Egbert Perk aan Willem Sturkenboom waarbij Willem Sturkenboom de boerderij kocht voor de koopsom van ƒ. 22.000-, gulden. Beschrijving van volmacht. Bron: het Utrechts Archief, 34-4 3150, aktenummer: 217.


Op zaterdag 16 november van het jaar 1889 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff de verkoop plaats van de boerderij aan de Houtensewetering nr. 29 waarbij Vrouwe jkvr. Detje Cecilia Agatha Strick van Linschoten, echtgenote van Cornelis Egbert Perk aan Willem Sturkenboom waarbij Willem Sturkenboom de boerderij kocht voor de koopsom van ƒ. 22.000-, gulden. Einde van akte met handtekeningen. Bron: het Utrechts Archief, 34-4 3150, aktenummer: 217. Op zaterdag 16 november van het jaar 1889 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff de verkoop plaats van de boerderij aan de Houtensewetering nr. 29 waarbij Vrouwe jkvr. Detje Cecilia Agatha Strick van Linschoten, echtgenote van Cornelis Egbert Perk aan Willem Sturkenboom waarbij Willem Sturkenboom de boerderij kocht voor de koopsom van ƒ. 22.000-, gulden. Einde van akte met handtekeningen. Bron: het Utrechts Archief, 34-4 3150, aktenummer: 217.Boerderij De Staart aan de Hoofdveste 21

Boerderij De Staart in de periode 1900 - 1920 gezien vanaf de Koedijk met links de Houtensewetering en de ophaalbrug die in eerdere tijden werd gebruikt om de beurtschippers van Houten naar Utrecht doorgang te geven. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Boerderij De Staart in de periode 1900 - 1920 gezien vanaf de Koedijk met links de Houtensewetering en de ophaalbrug die in eerdere tijden werd gebruikt om de beurtschippers van Houten naar Utrecht doorgang te geven. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Geschiedenis boerderij De Staart

De aan het einde van de Koedijk gelegen langhuisboerderij dateert in haarhuidige vorm uit de achttiende eeuw. In een akte uit 1796 wordt de boerderijomschreven als een 'huijzinge bakhuijs en berg waar in de tapperij word geexerceert'.

De exploitatie van een tapperij hing nauw samen met een andere functievan de eigenaar, namelijk die van brugwachter van de nabijgelegen ophaalbrugover de Houtensewetering, die de Koedijk met de Hoonkade verbond.

De gedeeltelijk witgepleisterde boerderij ligt onder een rieten afgewolfd zadeldak.De voorgevel heeft vier zesruits schuifvensters, waarvan de luiken inmiddels zijn verdwenen. In de woonkamer is nog een tegeltableau uit de tweede helft van de achttiende eeuw aanwezig.

Van het achterhuis verdient de lemen vloer apartevermelding. De twee leilinden vóór het pand staan op de plaats van het aan heteind van de vorige eeuw gesloopte bakhuis.


Kaart uit ca. 1675 behorend bij het familiearchief 'Slot Zuylen, Tuyll van Serooskerken'. Hierop staat de boerderij, toen nog een hofstede ingetekend als 'hofstede De Start'. Met ten zuidoosten van De Staart aan de Hoonkade een boerderij waarvan ons de naam onbekend is. Bron: Het Utrechts Archief, 76. Kaart uit ca. 1675 behorend bij het familiearchief 'Slot Zuylen, Tuyll van Serooskerken'. Hierop staat de boerderij, toen nog een hofstede ingetekend als 'hofstede De Start'. Met ten zuidoosten van De Staart aan de Hoonkade een boerderij waarvan ons de naam onbekend is. Bron: Het Utrechts Archief, 76.Overgenomen uit: Houten Historische Bebouwing. O.J. Wttewaall en J.A.M. Smits 1991.


De Bouwman wacht van 's Heeren Hand veel milden zegen op het land. Tegeltableau te vinden in boerderij De Staart. Foto: Cor Witjes, FB Oud Houten. De Bouwman wacht van 's Heeren Hand veel milden zegen op het land. Tegeltableau te vinden in boerderij De Staart. Foto: Cor Witjes, FB Oud Houten.Eigenaren boerderij De Staart (1832-1987)

1832 - 1833 Jan Schimmel
1833 - 1851 Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten
1850 - 1850 Jhr. Willem Strick van Linschoten
1850 - 1852 Hermanus van Oostrom
1852 - 1906 Gerarda Elskamp
1906 - 1962 Johannes de Goey
1962 - 1976 Adrianus Maria Witjes
1976 - 1987 Wilhelmus Maria Witjes


De ophaalbrug bij de Koedijk met de kruising van de Hoonkade rond de periode van 1930-1950. Met op de achtergrond boerderij De Staart (Hoofdveste 21). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. De ophaalbrug bij de Koedijk met de kruising van de Hoonkade rond de periode van 1930-1950. Met op de achtergrond boerderij De Staart (Hoofdveste 21). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Voorkant van de aankoopakte van Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van woensdag 16 oktober 1833 van de hofstede De Staart van Maria Koetsier, weduwe van Jan Schimmel. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 022. Voorkant van de aankoopakte van Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van woensdag 16 oktober 1833 van de hofstede De Staart van Maria Koetsier, weduwe van Jan Schimmel. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 022.


In geel gearceerd boerderij De Staart met landerijen in 1832-1833 nog van Maria Koetsier weduwe van Jan Schimmel. In oktober 1833 aangekocht door Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Gelegen in de kadastrale gemeente Oud-Wulven. Dit waren de enige percelen die behoorden in Oud-Wulven bij het pachtgoed van Rhijnauwen. Bron: HISGIS Utrecht. In geel gearceerd boerderij De Staart met landerijen in 1832-1833 nog van Maria Koetsier weduwe van Jan Schimmel. In oktober 1833 aangekocht door Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen. Gelegen in de kadastrale gemeente Oud-Wulven. Dit waren de enige percelen die behoorden in Oud-Wulven bij het pachtgoed van Rhijnauwen. Bron: HISGIS Utrecht.


Handtekening van Maria Koetsier, weduwe van Jan Schimmel bewoonster van boerderij De Staart aan de Houtensewetering. Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen kocht de boerderij in 1833 voor f. 1.200-, van Koetsier. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063. Handtekening van Maria Koetsier, weduwe van Jan Schimmel bewoonster van boerderij De Staart aan de Houtensewetering. Jhr. Jan Carel Wendel Strick van Linschoten van Rhijnauwen kocht de boerderij in 1833 voor f. 1.200-, van Koetsier. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063.


Brug over de Houtensewetering met rechts de Koedijk (heden het Heemsteedsepad). Links de huizen aan de Houtensewetering 1-9, genaamd het buurtschap Leijenburg. Gezien in de periode 1980-1985. Foto: Collectie Cees Verhoef. Brug over de Houtensewetering met rechts de Koedijk (heden het Heemsteedsepad). Links de huizen aan de Houtensewetering 1-9, genaamd het buurtschap Leijenburg. Gezien in de periode 1980-1985. Foto: Collectie Cees Verhoef.