Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Hartelijk welkom op Houtense Hodoniemen.nl

Sander van Scherpenzeel (voorzitter) Foto: Frank Firet.Sander van Scherpenzeel (voorzitter) Foto: Frank Firet.

Mijn grote kennis is alles op het gebied van straatnaamgeving, boerderijen onroerend goed en adellijke families in de gemeente Houten en omgeving.

Naar omliggende gemeenten zoals Bunnik, Nieuwegein en Utrecht, Wijk bij Duurstede e.a. gemeenten in het Kromme Rijngebied doe ik ook archiefonderzoek zolang die iets te maken hebben met Houtense onderwerpen.

Het totaal aantal straatnamen in de gemeente Houten staat nu op 774 straatnamen.

Per 11 december 2018 zijn de straatnamen: Kortgras, Baardgras, Honinggras, Speelgras, Schaduwgras, Borstelgras, Kuilgras, Liesgras en Strekgras erbij gekomen.

Per 15 mei 2018 is de straatnaam Kweldergras erbij gekomen.

Laatst toegevoegde informatie:

Za. 16-02-19 Familie's Van der Capellen, Hangest d' Yvoy en Strick van Linschoten van Rijnauwen toegevoegd

Vr. 15-02-2019 Straatnamenlijst Houten Zuidwest

Do. 15-02-2019 Aanvullende informatie Familie Bosch van Drakestein

Laatst gewijzigd: zaterdag 16 februari 2019

De domeinnamen kijkophouten.nl en houteninzicht.nl zijn als forward opgenomen naar deze website.

Onderwerpen momenteel in onderzoek:

Archiefonderzoek bij RHC Zuidoost Utrecht in 2019:

  1.    Notariële archieven van het Kromme Rijngebied
  2.    Bewoningsreconstructie in gemeenten Bunnik en Rijnauwen (1849-1924) op landgoederen Nieuw-, en Oud Amelisweerd   en Rijnauwen. Families Bosch van Drakestein, Bosch van Oud Amelisweerd, Strick van Linschoten en Van Scherpenzeel.

Archiefonderzoek bij het Nationaal Archief in 2019:

Het Nationaal Archief, 'Wegen in de Stelling van Honswijk', omlegging Lekdijk bij fort Honswijk (1841) en aanleg Gedekte Gemeenschapsweg tussen fort Het Werk aan de Korte Uitweg en Lunet aan de Snel.

De Boerderijen van familie Bosch van Drakestein

Al enige tijd houd ik mij bezig met het onderzoeken van 4 boerderijen in de gemeente Houten. Deze stonden ooit binnen de grenzen of buiten de vroegere gemeente grenzen van de gemeente Houten en waren ooit in het bezit van familie Bosch van Drakestein.

Een korte uitleg van deze desbetreffende boerderijen lees u hieronder:

Boerderij De Klomp

Boerderij De Klomp Oude Mereveldseweg 2-4 Foto: Sander van ScherpenzeelBoerderij De Klomp Oude Mereveldseweg 2-4 Foto: Sander van Scherpenzeel

Boerderij De  Klomp gelegen aan de Oude Mereveldseweg 2-4 was eeuwen lang in eigendom van het Utrechtse kapittel van Sint Jan. In 1822 koop Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein de boerderij van de Domeinen. Na zijn overlijden in april 1834 legt zijn zoon Willem Bosch van Drakestein in 1835 de eerste steen voor de huidige boerderij zoals wij die tegenwoordig nog kennen. Na het overlijden van Paulus erft zijn zoon Willem het landgoed Nieuw-Amelisweerd in het Houtense Maarschalkweerd/Oud Wulven en Bunnikse Vechten/Rijnauwen. Hij noemt zich dan ook wel jonkheer Willem Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd. Na zijn overlijden op 1 september 1853 erf zijn zoon Hendricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein het landgoed Nieuw Amelisweerd. Waaronder ook bij het bezit van het landgoed boerderij De Klomp in het Bunnikse Vechten behoord. In 1914 overlijd Hendricus en erf zijn schoonzoon jonkheer Van Nispen tot Sevenaer de boerderij.

Per 1 januari 1964 komt de boerderij in de gemeente Houten te liggen na de grondannexatie met de gemeente Bunnik.

Op 24 december 1981 verkoopt jonkheer Paul van Nispen tot Sevenaer wonende te Den Haag boerderij De Klomp aan Johannes Reinier Klever voor 230.000 gulden. Tot op de dag van vandaag woont de familie Klever nog steeds op de boerderij.

Boerderij De Koppel

Boerderij De Koppel omstreeks 1930-1940. Reconstructie tekening Peter Koch.Boerderij De Koppel omstreeks 1930-1940. Reconstructie tekening Peter Koch.

Boerderij De Koppel ooit gelegen aan het einde van de Koppeldijk en aan het begin van het Rijndijkje. Gelegen tegen de grens van het Utrechtse Tolsteeg aan. Was eeuwenlang het eigendom van het Utrechtse kapittel ten DOM. In 1820 koopt Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein de boerderij van de Nederlandse Domeinen. Na het overlijden van Paulus in 1834 erft zijn zoon Willem Bosch van Drakestein boerderij De Koppel. Zijn nazaat Paulus Titus Marie Jozef Bosch van Drakestein verkoopt de boerderij in 1896 aan veehouder Michiel van Zijl.

Per 1 januari 1954 komt de boerderij op Utrechts grondgebied te liggen na de grote grondannexatie van die tijd. Het Houtense Maarschalkerweerd werd ook bij de gemeente Utrecht gevoegd.

Een nazaat van Michiel van Zijl verkoopt de boerderij in 1964 aan de gemeente Utrecht voor de toenmalige stadsuitbreiding van Utrecht Lunetten. Kort daarna is de boerderij gesloopt.

Boerderij De Grote Geer

Boerderij De Grote Geer, Snoeksloot 62-64. Foto: Peter Koch.Boerderij De Grote Geer, Snoeksloot 62-64. Foto: Peter Koch.

Boerderij De Grote Geer ooit gelegen aan de Binnenweg kwam in 1985 te liggen aan de Snoeksloot 62-64 nadat eromheen de wijk De Sloten was gerealiseerd.

Tot 1798 was de boerderij eigendom van de Jan van Vianen in dat jaar overlijd hij en laat een vrouw en dochtertje achter. Zijn vrouw Engeltje Smit krijgt enkele jaren later een relatie met Jan Nagel. Hij trouwt met haar waardoor hij De Grote Geer in eigendom verkrijgt. In de verpondingslijst uit 1806 (belasting) staat geschreven dat Jan Nagel in dat jaar een compagnon heeft een zekere J. de Munnik. Uit goed krantenonderzoek is met een redelijke zekerheid vast te stellen dat Nagel en De Munnik boerderij De Grote Geer verkopen op zaterdag 26 augustus 1815 voor notaris Theodorus Koppen te Utrecht. De koopster voor de boerderij is Cornelia van Bijleveld.

Paulus Wilhelmus Bosch van DrakesteinPaulus Wilhelmus Bosch van Drakestein

In de eerste goed opgestelde grondstransactieregisters uit 1819 staat te lezen dat Cornelia van Bijleveld de eigenaresse is van de boerderij. Cornelia is de moeder van Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein. De man van Cornelia, Theodorus Gerardus Bosch die in 1802 al overlijd had voor die tijd al wat gronden in eigendom in het Houtense 't Goy. Na het overlijden van Cornelia in 1824 erft haar zoon Paulus de boerderij. Tot 1927 zou de boerderij in het bezit blijven van familie Bosch van Drakestein. Via de nazaten Van Nispen tot Pannerden en Helmich verkoopt deze laatste familie de boerderij in 1973 aan de familie Van Wijk die er al reeds tiental jaren erop pachten. In hetzelfde jaar laat de familie Van Wijk de boerderij bij openbare veiling veilen en koopt de gemeente Houten boerderij De Grote Geer met de bijbehorende landerijen.

Boerderij Schoneveld

Boerderij Schoneveld tot 2003 gelegen aan de Leedijk tegenwoordig Leedijkerhout 15-17. Foto: Peter Koch.Boerderij Schoneveld tot 2003 gelegen aan de Leedijk tegenwoordig Leedijkerhout 15-17. Foto: Peter Koch.
Gerlach Theodorus Baron van der Capellen, heer van Houten en Gerlach Theodorus Baron van der Capellen, heer van Houten en 't Goy, Schonauwen en Mijdrecht.

In een groot deel van de 18e eeuw behoord boerderij Schoneveld bij de onroerende goederen van kasteel Schonauwen. De onroerende goederen zijn eigendom van Gerlach Theodorus Baron van der Capellen, heer van Houten en 't Goy, Schonauwen en Mijdrecht. De baron overlijd in 1805 en laat alles na aan zijn weduwe Frederika Johanna Hengest d’ Yvoy. Zij overlijd in 1812. Doordat het echtpaar geen kinderen heeft en bovendien nog een grote schuld heeft openstaan bij een zekere jonkheer Nepveu van 18.000 gulden zien de nazaten van Frederika familie Hengest d' Yvoy zich genoodzaakt alles te laten veilen om de nog opstaande schuld te vereffenen. De veiling geschied op woensdag 21 oktober 1812 voor notaris Gerardus Hedrikus Stevens te Utrecht. Achter de St. Pieter, Wijk F, n. 363.

Mevrouw Frederika Johanna Hengest d’ Yvoy, echgenoot van Gerlach Theodorus van der Capellen.Mevrouw Frederika Johanna Hengest d’ Yvoy, echgenoot van Gerlach Theodorus van der Capellen.

Bij deze veiling werd boerderij Schoneveld gekocht door Cornelia van Bijleveld. Na haar overlijden in 1824 erft haar kleinzoon Jan Willem Hendrik Bosch van Drakestein de boerderij, hij is de neef van Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein. Via verschillende verervingen door de familie Bosch werd Schoneveld uiteindelijk verkocht bij een veiling in 1931 aan de toenmalige pachter P.J. van Wijk. Nazaten van deze P.J. van Wijk wonen tot op de dag van vandaag nog op de boerderij.

Rond 1900 is de boerderij ook een periode in eigendom geweest van Paulus Jan Bosch van Drakestein. De vroegere Commissaris van de Koning(in) van Noord Brabant.