Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Straatnamenlijst Houten

Dorpen, Buitengebied en Andere Plaatsen

(wijzigingen voorbehouden er kunnen geen rechten aan deze lijst ontleend worden)

Gebruik Ctrl + F voor het zoeken naar je straatnaam.

Dorpen in de gemeente Houten  

Gezicht vanuit het noorden met het dorp 't Goy in juni 2007. Bron: Wikipedia - Ruilverkaveling.Gezicht vanuit het noorden met het dorp 't Goy in juni 2007. Bron: Wikipedia - Ruilverkaveling.


   

Dorp 't Goy

Dorp 't Goy in twee gedeelte (links) landgoed Wickenburgh, midden links het dorp het oude 't Goy met rechts tussen de Tuurdijk en de Beusichemseweg het nieuwe 't Goy. Bron: Openstreetmap (NL).Dorp 't Goy in twee gedeelte (links) landgoed Wickenburgh, midden links het dorp het oude 't Goy met rechts tussen de Tuurdijk en de Beusichemseweg het nieuwe 't Goy. Bron: Openstreetmap (NL).'t Goy is een dorp in de gemeente Houten, in de Nederlandse provincie Utrecht; het is gelegen ten zuidoosten van Houten. Vanaf 1966 is het uitgegroeid van gehucht tot een klein dorp met nieuwbouw (vrijstaande bungalows).

't Goy telde in 2021 635 inwoners. De aanvankelijk dichte beplanting met boomgaarden is voor een flink deel verdwenen. In 't Goy ligt landgoed Wickenburgh uit het jaar 1381. Het landgoed heeft een wit landhuis met een duiventoren, oprijlaan en een groot bos achter het huis.


De Goyse kerk vanuit het noorden gezien. De gaten in het dak van het kerkschip verraden de slechte bouwkundige staat van het gebouw dat nog rond 1678 grondig was opgeknapt. Gewaasen (krijt?) tekening door Jan de Beijer ui 1749. Bron: Koninklijk Huisarchief, nr. A/T-179.De Goyse kerk vanuit het noorden gezien. De gaten in het dak van het kerkschip verraden de slechte bouwkundige staat van het gebouw dat nog rond 1678 grondig was opgeknapt. Gewaasen (krijt?) tekening door Jan de Beijer ui 1749. Bron: Koninklijk Huisarchief, nr. A/T-179.'t Goy bestaat eigenlijk uit twee dorpen. Het "Oude Goy" (plaatselijk ook wel "het Goyse Dorp" genoemd) is een laatmiddeleeuws dorp uit de 14e eeuw, dat is ontstaan rond het kasteel Ten Goye (eerste vermelding 10e eeuw). Dit kasteel was een van de grootste kastelen die de regio kende en de eigenaren (Heren van Goye) heersten over de omgeving.

Het dorp had een openbare lagere school aan de Wickenburghseweg die een van de kleinste van het land was (ten slotte nog maar acht leerlingen in 1969). Ook was in die jaren in het oude Goy aan de Wickenburghseweg een vakschool voor de fruitteelt gevestigd, vernoemd naar een Jonkheer Van Tets, een pleitbezorger van de fruitteeltbelangen van weleer.


Dorp 't Goy (links) landgoed Wickenburgh, midden het oude 't Goy aan de Wickenburghseweg en het Groenedijkje. Bron: Openstreetmap (NL).Dorp 't Goy (links) landgoed Wickenburgh, midden het oude 't Goy aan de Wickenburghseweg en het Groenedijkje. Bron: Openstreetmap (NL).Het tweede deel van het dorpje ligt op enige afstand en staat bekend als het Nieuwe Goy. Dit dorpje is ontstaan rond de bouw van de katholieke kerk in 1870. De belangrijkste elementen in dit dorp zijn de voetbalvelden, een café, een rooms-katholieke basisschool en een landbouwschool (thans dorpshuis). Dit dorpje is te zien op de luchtfoto hiernaast.

De bevolking was voorheen voornamelijk werkzaam in de landbouw/fruitteelt (appels, kersen enzovoorts). Thans zijn het veel stedelingen die hier buiten zijn komen wonen.

Aan de Tuurdijk zijn restanten van een Romeinse villa ontdekt. Het is een van de drie Romeinse bouwwerken waarvan in de gemeente Houten sporen zijn gevonden. In 1396 werd 't Goy geplunderd door roofridder Jan van Rhijnestein uit Cothen.

VV 't Goy is de voetbalvereniging van 't Goy. De club speelt op sportpark De Eng.


Gezicht in het dorp 't Goy met de Nederlands Hervormde kerk in 173 naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200542.Gezicht in het dorp 't Goy met de Nederlands Hervormde kerk in 173 naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200542.


Het nieuwe 't Goy tussen de Beusichemseweg de de Tuurdijk. Met het Kerkepad, De Eng en de Kapelhof. Bron: Openstreetmap (NL).Het nieuwe 't Goy tussen de Beusichemseweg de de Tuurdijk. Met het Kerkepad, De Eng en de Kapelhof. Bron: Openstreetmap (NL).


Gezicht op de zijgevel van de kerk te 't Goy en de voorgevel van een woonhuis links daarvan, vanaf het Groenedijkje in 1750. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 38336.Gezicht op de zijgevel van de kerk te 't Goy en de voorgevel van een woonhuis links daarvan, vanaf het Groenedijkje in 1750. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 38336.


  


1.   De Eng -

Bij raadsvergadering vastgesteld op dinsdag 30 maart 1982.


De voorgevel met terras van partycentrum-café Huize Den Eng op 19 maart 1999. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.De voorgevel met terras van partycentrum-café Huize Den Eng op 19 maart 1999. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Uit de S. Lebuinustijnslijst van het DOM kapittel uit het jaar 1336 wordt melding gemeld van 6 morgen land voor in Oesterem in loco dicto opten enghe. Een Eng of Enk is een hooggelegen veldje of akker bij een dorp wat ook wel de dorpsweide van het het dorpje Oostrum was.

Bron: Het Kromme-Rijngebied in de Middeleeuwen, 1983, Cees Dekker.

Het dorpje Oostrum was de voorganger van het huidige dorp oude 't Goy aan de Wickenburghseweg.

In de negentiende eeuw wordt op topografische militaire kaarten het nieuwe Goyse Dorp tussen de Tuurdijk en de Beusichemseweg Enghuizen genoemd.

Bij de bouw van de Rooms-Katholieke kerk 'Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming' aan de Beusichemseweg in 1870-1871. Was de nieuwe kerk de opvolger uit de 18e eeuw daterende kerkje was ooit aan de aan de Wickenburghseweg stond. Onder de bevolking van 't Goy was na het weer openbaar belijden worden van de het katholieke geloof. Altijd de wens gebleven om een eigen kerkgelegenheid te hebben.

Na de opening van de kerk ontwikkelde zich naast de kerk diverse huizen en een kroeg.

In 1989-1990 ontwikkelde zich tussen de Tuurdijk en de Beusischemseweg het toenmalige nieuwbouwstraatje Den Eng.

Verwijzend naar het weidegebied wat behoorde bij het 14-eeuwse dorpje Oostrum wat lag aan de oostelijke uiteinde van het Groenedijkje.


Straatnaambord 'Tuurdijk' en 'De Eng' in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord 'Tuurdijk' en 'De Eng' in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in 't Goy

De Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming is een rooms-katholieke kerk in het Nederlandse dorp 't Goy (gemeente Houten) aan de Beusichemseweg 104.


De Rooms-Katholieke Kerk aan de Beusichemseweg 104. Bron: Wikimedia Comons Henk Monster.De Rooms-Katholieke Kerk aan de Beusichemseweg 104. Bron: Wikimedia Comons Henk Monster.De bouw van de O.L.V. ten Hemelopneming startte op 1 augustus 1870 en op 28 september 1871 was de bouw van de kleine neogotische kruiskerk met fronttoren voltooid. De kerk is afgeleid van het middeleeuwse kerkje in Blauwkapel in het noordoosten van Utrecht. In de kerk op het priesterkoor bevindt zich een Johannes-orgel. De kerk is een gemeentelijk monument.
Nadat de kerk af was ontstond er een nieuw dorp omheen wat ook wel het Nieuwe Goy genoemd wordt.


Het Christusbeeld bij de Rooms-Katholieke Kerk 'Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming' aan de Beusichemseweg 104. Bron: Wikimedia Commons John Scholte - Eigen werk.Het Christusbeeld bij de Rooms-Katholieke Kerk 'Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming' aan de Beusichemseweg 104. Bron: Wikimedia Commons John Scholte - Eigen werk.


Zicht op een eengezinswoningen aan De Eng nr. 49 en hoger (links) in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zicht op een eengezinswoningen aan De Eng nr. 49 en hoger (links) in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Gezicht op de straat De Eng in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Gezicht op de straat De Eng in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


                   

Kunstwerk Kunstwerk "De Zittende Vrouw" van Elselien van der Graaf op 13 november 2019. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.


 • Luchtfoto van de lagere agrarische school en onderwijzerswoning "De Ploeg" in 1952. Bron: RAZU, 353.
 • Uit Utrecht in Woord en Beeld: afbeelding van een schilderij van waarschijnlijk Blokhove in 1927. Bron: RAZU, 353.
 • Boerderij Blokhoven. Gezicht op de voorgevel en linkerzijgevel van de boerderij met op de voorgrond hoogstam-fruitbomen in 1982. Bron: RAZU, 353.
 • Gezicht op boerderij Looijendaal met leilinden en de links naast de boerderij gelegen schuren in 1990. Bron: RAZU, 353.
 • Woning genaamd 'De Rietput' in 1985. Bron: RAZU, 353.
 • Boerderij Blokhoven. Gezicht op de voorgevel en linkerzijgevel van de boerderij met op de voorgrond hoogstam-fruitbomen in 1982. Bron: RAZU, 353.
 • Boerderij Blokhoven. Gedeelte van de omgrachting aan de noord-oostzijde in 1982. Bron: RAZU, 353.
 • Boerderij Looijendaal. Het zomerhuis annex schuur links naast de boerderij in 1990 aan de Beusichemseweg 8. Bron: RAZU, 353.
 • Huis aan de Beusichemseweg 23 in december 1991. Bron: RAZU, 353.
 • Boerderij in 't Goy aan de Beusichemseweg 26 in 1985. Bron: RAZU, 353.
 • Boerderij Oostrummerhofstad in 1960. Bron: RAZU, 353.
 • Boerderij Oostrummerhofstad in 1980-1990. Bron: RAZU< 353.
 • Boerderij Den Oord met naam Hedra tussen Den Oord op het hek in 1982-1990. Bron: RAZU, 353.
 • De voorgevel van de woning/winkel/café Zeldzaam. Ervoor poseren één dame, drie heren en twee honden in ca. 1915. Bron: RAZU, 353.
 • De Beusichemseweg met links de rooms-katholieke kerk. Vlaggen langs de weg en een grote groep mensen wachtend op de aankomt van de nieuwe pastoor in 1959. Bron: RAZU, 353.


        

Gezicht in het dorp 't Goy met de Nederlands Hervormde kerk, uit het noorden in 1740-1750 naar een tekening van H. Spilman. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200543.Gezicht in het dorp 't Goy met de Nederlands Hervormde kerk, uit het noorden in 1740-1750 naar een tekening van H. Spilman. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200543.


Zicht op eengezinswoningen aan De Eng in 't Goy in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zicht op eengezinswoningen aan De Eng in 't Goy in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Gezicht in het dorp 't Goy in 1750 in 1749 naar een tekening van J. Liender. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200544.Gezicht in het dorp 't Goy in 1750 in 1749 naar een tekening van J. Liender. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200544.


Zicht op de woningen aan De Eng aan nr. 50 en lager (naar links) in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zicht op de woningen aan De Eng aan nr. 50 en lager (naar links) in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Luchtfoto vanuit het zuiden gezien in 2019 van het Goyse dorp met beneden de Beusichemseweg met diagonaal naar rechtsboven de Tuurdijk. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Luchtfoto vanuit het zuiden gezien in 2019 van het Goyse dorp met beneden de Beusichemseweg met diagonaal naar rechtsboven de Tuurdijk. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Zicht op de woningen aan De Eng aan nr. 50 en lager (naar links) met op de achtergrond de woningen aan De Eng 8 t/m 2 in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zicht op de woningen aan De Eng aan nr. 50 en lager (naar links) met op de achtergrond de woningen aan De Eng 8 t/m 2 in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Luchtfoto gezien vanuit het noordoosten in 2019 met de boerderijen aan de Tuurdijk 2 t/m 10a. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Luchtfoto gezien vanuit het noordoosten in 2019 met de boerderijen aan de Tuurdijk 2 t/m 10a. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Zicht op de woningen aan De Eng nr. 48 (links) en nr. 50 in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zicht op de woningen aan De Eng nr. 48 (links) en nr. 50 in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Het verdwenen gedeelte van het Groenedijkje met op de achtergrond boerderij Oostrummerhofstad in maart 1992. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Het verdwenen gedeelte van het Groenedijkje met op de achtergrond boerderij Oostrummerhofstad in maart 1992. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Zicht de huizen aan De Eng (v.l.n.r) nrs. 2 t/m 18. in de zomer 2021. Fot: Sander van Scherpenzeel.Zicht de huizen aan De Eng (v.l.n.r) nrs. 2 t/m 18. in de zomer 2021. Fot: Sander van Scherpenzeel.


Gedeelte van het Groenedijkje met op de achtergrond de woningen in 't Goy in maart 1992. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Gedeelte van het Groenedijkje met op de achtergrond de woningen in 't Goy in maart 1992. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Zicht op de woningen aan De Eng met links nr. 59 en op de achtergrond huisnrs. 41 en hoger (links) in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zicht op de woningen aan De Eng met links nr. 59 en op de achtergrond huisnrs. 41 en hoger (links) in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


         

Straatnaambord 'De Eng' in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord 'De Eng' in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Gedeelte van het Groenedijkje met rechts de woning nummer 13 en links op de achtergrond boerderij Oostrummerhofstad in maart 1992. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Gedeelte van het Groenedijkje met rechts de woning nummer 13 en links op de achtergrond boerderij Oostrummerhofstad in maart 1992. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Pentekening van Huize Den Eng in 1978. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Pentekening van Huize Den Eng in 1978. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Gedeelte van het Groenedijkje met rechts de voorgevel van het boerderijtje De Stenen Kamer in maart 1992. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Gedeelte van het Groenedijkje met rechts de voorgevel van het boerderijtje De Stenen Kamer in maart 1992. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


   


2.    Groenedijkje - 

Bij raadsvergadering vastgesteld op donderdag 4 oktober 1962.


Luchtfoto gezien richting het zuidoosten met aan de rechterkant van het midden gedeelte het Groenedijkje lopend in oostelijke richting. Foto uit 1985-1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Luchtfoto gezien richting het zuidoosten met aan de rechterkant van het midden gedeelte het Groenedijkje lopend in oostelijke richting. Foto uit 1985-1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Het Groenedijkje in 't Goy (oude 't Goy) was de verbinding uit de "vroege" middeleeuwen tussen het kasteel Ten Goye (in de binnenbocht van de Wickenburghseweg) en het dorpje Oostrum (in het oosten). Gelegen aan het oostelijke uiteinde van het Groenedijkje.


Gedeelte van Het Werk aan de Groeneweg gezien vanaf de Lekdijk in ca. 1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Gedeelte van Het Werk aan de Groeneweg gezien vanaf de Lekdijk in ca. 1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Na het in verval treden van het kasteel Ten Goyen kwamen er in de loop van de tijd (1300-1600) meer mensen aan de buitenrand van het kasteel wonen. Hierdoor ontstond het oude 't Goy aan de Wickenburghseweg zoals wij het vandaag de dag nog kennen.


Een aantal van de betonnen groepsschuilplaatsen van Het Werk aan de Groeneweg in 1988. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Een aantal van de betonnen groepsschuilplaatsen van Het Werk aan de Groeneweg in 1988. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


             

Zicht op de woning aan De Eng in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zicht op de woning aan De Eng in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Het dorpje Oostrum slonk en werd in de loop van de eeuwen een plek zonder enige betekenis meer.

De naam Groenedijkje wijst op het 'vroegere' weinige gebruik van de weg. Groen staat voor grasbegroeiing van een weg die weinig gebruik werd, dus dat er een groen tracé ontstond.


Straatnaambord 'De Eng' nrs. 37 t/m 21 oneven in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord 'De Eng' nrs. 37 t/m 21 oneven in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Links de de boerderijen en woning aan het Groendijkje 7- en lager in de richting gezien van de Wickenburghseweg in de periode 1990-1995 naar een foto van O.J. Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Links de de boerderijen en woning aan het Groendijkje 7- en lager in de richting gezien van de Wickenburghseweg in de periode 1990-1995 naar een foto van O.J. Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Zicht op een speelplaats tusen de woningen aan Den Eng 28 en 44 in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zicht op een speelplaats tusen de woningen aan Den Eng 28 en 44 in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Links het Groenedijke 7a in de richting van het zuidoosten gezien in de periode 1990-1995 naar een foto van O.J. Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Links het Groenedijke 7a in de richting van het zuidoosten gezien in de periode 1990-1995 naar een foto van O.J. Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Zicht op de woningen aan De Eng met links huisnummer 18 (met rechts nummers lager) in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zicht op de woningen aan De Eng met links huisnummer 18 (met rechts nummers lager) in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


    

Gezicht vanaf de Beusichemseweg op de woning behorende bij de voormalige landbouwschool met daarachter de school in 1979 naar een foto van Jos Schalkwijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Gezicht vanaf de Beusichemseweg op de woning behorende bij de voormalige landbouwschool met daarachter de school in 1979 naar een foto van Jos Schalkwijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Gedeelte van het Groenedijkje met rechts op de achtergrond boerderijtje De Stenen Kamer in maart 1992. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Gedeelte van het Groenedijkje met rechts op de achtergrond boerderijtje De Stenen Kamer in maart 1992. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


De Rooms Katholieke basisschool, nu basisschool de Boogerd, aan de Beusichemseweg 118 met daarvoor de woning van de hoofdonderwijzer in ca. 1920. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.De Rooms Katholieke basisschool, nu basisschool de Boogerd, aan de Beusichemseweg 118 met daarvoor de woning van de hoofdonderwijzer in ca. 1920. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


De driesprong met de Wickenburghseweg en het Groenedijkje gezien vanuit het westen. Te zien zijn de woningen aan de noordkant van het Groenedijkje maart 1992. Bron: Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU), 353.De driesprong met de Wickenburghseweg en het Groenedijkje gezien vanuit het westen. Te zien zijn de woningen aan de noordkant van het Groenedijkje maart 1992. Bron: Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU), 353.


                          *


  

Straatnaambord 'Kapelhof' in april 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord 'Kapelhof' in april 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.


 

3.   Kapelhof - *

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op dinsdag 1 december 2020.


Straatnaam Kapelhof als nieuwbouwstraat in het nieuwe Goyse dorp 't Goy. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Houten op dinsdag 1 december 2020. Kaart: Gemeente Houten.Straatnaam Kapelhof als nieuwbouwstraat in het nieuwe Goyse dorp 't Goy. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Houten op dinsdag 1 december 2020. Kaart: Gemeente Houten.Het betreft een nieuwbouwstraat wat in de plaats is gekomen van een aantal bedrijfspanden op de hoek van de Tuurdijk en de Beusichemseweg.

De naam Kapelhof verwijst naar een 17e eeuws kappelletje wat stond op de hoek van de Tuurdijk met de Beusichemseweg. Er is divers kaartmateriaal te vinden in de archieven waarop dit kapelletje staat ingetekend.


Inprikker van de Kapelhof gezien vanaf de Tuurdijk in april 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.Inprikker van de Kapelhof gezien vanaf de Tuurdijk in april 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.


              

Het bouwterrein van De Eng in het nieuwe 't Goy rond 1985 gezien vanaf de Tuurdijk (1). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Het bouwterrein van De Eng in het nieuwe 't Goy rond 1985 gezien vanaf de Tuurdijk (1). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Het bouwterrein van De Eng in het nieuwe 't Goy rond 1985 gezien vanaf de Tuurdijk (2). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Het bouwterrein van De Eng in het nieuwe 't Goy rond 1985 gezien vanaf de Tuurdijk (2). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


De Tuurdijk gezien in de periode 1985-1990 (1). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.De Tuurdijk gezien in de periode 1985-1990 (1). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


De Tuurdijk gezien in de periode 1985-1990 (2). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.De Tuurdijk gezien in de periode 1985-1990 (2). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Gedeelte van de Tuurdijk ter hoogte van nummer 43 in 1989. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Gedeelte van de Tuurdijk ter hoogte van nummer 43 in 1989. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Gedeelte van de Tuurdijk ter hoogte van nummer 16 in 1989. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Gedeelte van de Tuurdijk ter hoogte van nummer 16 in 1989. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Straatnaambord Kerkepad gezien vanaf de Tuurdijk. De straatnaam Kerkepad is een niet officiële vastgestelde straatnaam door de gemeente Houten. Pad is niet in beheer en eigendom door de gemeente Houten. Vandaar dat de naam niet in de straatnamenlijst is opgenomen. De naast verwijst naar de Rooms Katholieke Kerk van 't Goy aan de Beusichemseweg. Foto in april 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Kerkepad gezien vanaf de Tuurdijk. De straatnaam Kerkepad is een niet officiële vastgestelde straatnaam door de gemeente Houten. Pad is niet in beheer en eigendom door de gemeente Houten. Vandaar dat de naam niet in de straatnamenlijst is opgenomen. De naast verwijst naar de Rooms Katholieke Kerk van 't Goy aan de Beusichemseweg. Foto in april 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Straatnaambord Kerkepad gezien vanaf de Tuurdijk. De straatnaam Kerkepad is een niet officiële vastgestelde straatnaam door de gemeente Houten. Pad is niet in beheer en eigendom door de gemeente Houten. Vandaar dat de naam niet in de straatnamenlijst is opgenomen. De naast verwijst naar de Rooms Katholieke Kerk van 't Goy aan de Beusichemseweg. Foto in april 2022 gezicht op het pad. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Kerkepad gezien vanaf de Tuurdijk. De straatnaam Kerkepad is een niet officiële vastgestelde straatnaam door de gemeente Houten. Pad is niet in beheer en eigendom door de gemeente Houten. Vandaar dat de naam niet in de straatnamenlijst is opgenomen. De naast verwijst naar de Rooms Katholieke Kerk van 't Goy aan de Beusichemseweg. Foto in april 2022 gezicht op het pad. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Straatnaambord Kerkepad gezien vanaf de Tuurdijk. De straatnaam Kerkepad is een niet officiële vastgestelde straatnaam door de gemeente Houten. Pad is niet in beheer en eigendom door de gemeente Houten. Vandaar dat de naam niet in de straatnamenlijst is opgenomen. De naast verwijst naar de Rooms Katholieke Kerk van 't Goy aan de Beusichemseweg. Foto in april 2022 kippenren naast het pad. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Kerkepad gezien vanaf de Tuurdijk. De straatnaam Kerkepad is een niet officiële vastgestelde straatnaam door de gemeente Houten. Pad is niet in beheer en eigendom door de gemeente Houten. Vandaar dat de naam niet in de straatnamenlijst is opgenomen. De naast verwijst naar de Rooms Katholieke Kerk van 't Goy aan de Beusichemseweg. Foto in april 2022 kippenren naast het pad. Foto: Sander van Scherpenzeel.


          

De Beusichemseweg ter hoogte van boerdrij Den Oord kort voordat de weg is verbeterd en verbreed. Links boerderij Den Oord en op de achtergrond de Lekdijk in 1930-1933. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht 9RAZU), 353.De Beusichemseweg ter hoogte van boerdrij Den Oord kort voordat de weg is verbeterd en verbreed. Links boerderij Den Oord en op de achtergrond de Lekdijk in 1930-1933. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht 9RAZU), 353.


Het dorp Beusichem in 2010. Bron: Wikimedia Commons.Het dorp Beusichem in 2010. Bron: Wikimedia Commons.


Gedeelte van de Tuurdijk met op de achtergrond de gebouwen van Oostroms Koel- en Opslagbedrijf in 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Gedeelte van de Tuurdijk met op de achtergrond de gebouwen van Oostroms Koel- en Opslagbedrijf in 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Kunstwerk 'Zittende vrouw' van Elselien van der Graaf in 't Goy ter hoogte van Tuurdijk 23 in maart 1999. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Kunstwerk 'Zittende vrouw' van Elselien van der Graaf in 't Goy ter hoogte van Tuurdijk 23 in maart 1999. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


    

Gezicht op het kruispunt bij het huis aan Beusichemseweg nr. 64 met links de Tuurdijk in de zomer 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Gezicht op het kruispunt bij het huis aan Beusichemseweg nr. 64 met links de Tuurdijk in de zomer 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Gedeelte van de Tuurdijk gezien in oostelijke richting in 1989. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Gedeelte van de Tuurdijk gezien in oostelijke richting in 1989. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Het huis aan de Beusichemseweg nr. 64 met links de opgang naar de Tuurdijk en rechts de Beusichemseweg in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Het huis aan de Beusichemseweg nr. 64 met links de opgang naar de Tuurdijk en rechts de Beusichemseweg in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Gedeelte van de Tuurdijk gezien in westelijke richting. Links de toren van de Rooms-Katholieke kerk van 't Goy in 1989. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Gedeelte van de Tuurdijk gezien in westelijke richting. Links de toren van de Rooms-Katholieke kerk van 't Goy in 1989. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Zicht op de Tuurdijk in oostelijke richting vanaf de Beusichemseweg met rechts op de achtergrond de straat de Kapelhof in ontwikkeling in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zicht op de Tuurdijk in oostelijke richting vanaf de Beusichemseweg met rechts op de achtergrond de straat de Kapelhof in ontwikkeling in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Zicht op de Tuurdijk in oostelijke richting vanaf de Beusichemseweg met in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zicht op de Tuurdijk in oostelijke richting vanaf de Beusichemseweg met in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


     

Het nieuwe 't Goy gezien vanuit het noorden met de nog deel nieuw te bouwen straat De Eng rond 1985-1990. Opname van een dia. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Het nieuwe 't Goy gezien vanuit het noorden met de nog deel nieuw te bouwen straat De Eng rond 1985-1990. Opname van een dia. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Zicht op de Tuurdijk in de richting van het oosten in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zicht op de Tuurdijk in de richting van het oosten in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Vermoedelijk de Tuurdijk. Bron: onbekend.Vermoedelijk de Tuurdijk. Bron: onbekend.


        


Zicht op de Beusichemseweg in de richting van het noordwesten gezien van Houten met rechts de boomgaard die in de middeleeuwen van het Utrechtse kapittel van Oudmunster en Ten DOM is geweest. Foto uit de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zicht op de Beusichemseweg in de richting van het noordwesten gezien van Houten met rechts de boomgaard die in de middeleeuwen van het Utrechtse kapittel van Oudmunster en Ten DOM is geweest. Foto uit de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.   


4.   Tuurdijk -

Bij raadsvergadering vastgesteld op donderdag 4 oktober 1962.


Het nieuwe 't Goy gezien loodrecht vanaf boven met deels de nog te bouwen straat De Eng rond 1980-1985. Opname van een dia. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Het nieuwe 't Goy gezien loodrecht vanaf boven met deels de nog te bouwen straat De Eng rond 1980-1985. Opname van een dia. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.De Tuurdijk is één van de oudste wegen in de gemeente Houten. Mogelijk bestond deze al in de Romeinse Tijd als kleispoor of karrespoor. Lopende over de hoger gelegen stroomrug ten noorden van 't Goy van de Beusichemseweg naar het buurtschap Dwarsdijk in het oosten gelegen.


Verkoop van grond door de gemeente Houten in juli 1951 op de hoek van de Beusichemseweg en de Tuurdijk voor de ontwikkeling van woningen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.Verkoop van grond door de gemeente Houten in juli 1951 op de hoek van de Beusichemseweg en de Tuurdijk voor de ontwikkeling van woningen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.
In de zestiende eeuw is er zelfs een overlevering bekend van een boer uit 't Goy die verteld uit aan het gercht van 't Goy en Houten dat de Tuurdijk geen officiele weg was die het bezit was van iemand. Het pad liep gewoon over de bestaande akkers en weiland heen.


Zicht op woningen aan De Eng (2- en hoger) in dorp 't Goy vanaf de Tuurdijk gezien in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zicht op woningen aan De Eng (2- en hoger) in dorp 't Goy vanaf de Tuurdijk gezien in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zelfs bij de invoering van het kadaster zijn er percelen van de Tuurdijk waar geen eigenaar aan gekoppeld was.


Zicht op de Tuurdijk met midden achterin het huis aan de Tuurdijk nr. 23 in oostelijke richting gezien in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zicht op de Tuurdijk met midden achterin het huis aan de Tuurdijk nr. 23 in oostelijke richting gezien in de zomer van 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.                 

De Tuurdijk met sportpark De Eng in de richting van het noordoosten gezien. Bron: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..De Tuurdijk met sportpark De Eng in de richting van het noordoosten gezien. Bron: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Toegangsportaal of ingang van de inrit naar de boerderij Koningsbergen gezien vanaf de Tuurdijk in de periode 1985-1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Toegangsportaal of ingang van de inrit naar de boerderij Koningsbergen gezien vanaf de Tuurdijk in de periode 1985-1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


De Tuurdijk in 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.De Tuurdijk in 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


De Tuurdijk in westelijke richting gezien met links de Beusichemseweg en midden 'Den Eng'. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotgrafie B.V..De Tuurdijk in westelijke richting gezien met links de Beusichemseweg en midden 'Den Eng'. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotgrafie B.V..


    

339 46 Stukken betreffende de verpachting en de gedeeltelijke verkoop door het kerkbestuur van een stuk land genaamd "Het Onze Lieve Vrouwen Land", gelegen aan de Tuurdijk en de provinciale weg, 1907, 1925 en 1968 Verkoop kerkbestuur 't Goy va de rechte haakse Tuurdijk en een klein stukje Hoogdijk


De Beusichemseweg, ter hoogte van de afslag van de Zuwedijk, kort voordat de weg is verbeterd en verbreed. In het midden het tolwachtershuis dat stond op de plaats waar nu het Amsterdam-Rijnkanaal ligt in 1930. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.De Beusichemseweg, ter hoogte van de afslag van de Zuwedijk, kort voordat de weg is verbeterd en verbreed. In het midden het tolwachtershuis dat stond op de plaats waar nu het Amsterdam-Rijnkanaal ligt in 1930. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Gezicht op een aantal ouderen woningen in 't Goy aan De Eng. Foto: Sander van Scherpenzeel.Gezicht op een aantal ouderen woningen in 't Goy aan De Eng. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Kunstwerk Kunstwerk "De Zittende Vrouw" van Elselien van der Graaf. Links de Tuurdijk in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


De Beusichemseweg ter hoogte van boerdrij Den Oord kort nadat de weg is verbeterd en verbreed. Links boerderij Den Oord en op de achtergrond de Lekdijk in 1930. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.De Beusichemseweg ter hoogte van boerdrij Den Oord kort nadat de weg is verbeterd en verbreed. Links boerderij Den Oord en op de achtergrond de Lekdijk in 1930. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Zicht op de t-splitsing van de Beusichemseweg en de Tuurdijk in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zicht op de t-splitsing van de Beusichemseweg en de Tuurdijk in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Gezicht op de Tuurdijk vanaf de Beusichemseweg in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Gezicht op de Tuurdijk vanaf de Beusichemseweg in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Ondanks het verbod van de bezetter werd de nieuwe pastoor van 't Goy met paarden ingehaald. Op de foto staan een aantal paarden met ruiters opgesteld bij herberg De Laatste Stuyver in 1940-1945. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Ondanks het verbod van de bezetter werd de nieuwe pastoor van 't Goy met paarden ingehaald. Op de foto staan een aantal paarden met ruiters opgesteld bij herberg De Laatste Stuyver in 1940-1945. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


De Beusichemseweg, ter hoogte van de afslag van de Zuwedijk, kort nadat de weg is verbeterd en verbreed. In het midden het tolwachtershuis dat stond op de plaats waar nu het Amsterdam-Rijnkanaal ligt in 1930. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.De Beusichemseweg, ter hoogte van de afslag van de Zuwedijk, kort nadat de weg is verbeterd en verbreed. In het midden het tolwachtershuis dat stond op de plaats waar nu het Amsterdam-Rijnkanaal ligt in 1930. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Gezicht vanaf Tuurdijk in westelijke richting, met links de Beusichemseweg in 2021 (2). Foto: Sander van Scherpenzeel.Gezicht vanaf Tuurdijk in westelijke richting, met links de Beusichemseweg in 2021 (2). Foto: Sander van Scherpenzeel.


Gezicht vanaf Tuurdijk in westelijke richting, met links de Beusichemseweg in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Gezicht vanaf Tuurdijk in westelijke richting, met links de Beusichemseweg in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


                               


5.   Wickenburghseweg -

Bij raadsvergadering vastgesteld op donderdag 4 oktober 1962.


Luchtfoto van het Oude Goyse dorp vanuit het noorden. In het midden het terrein waar kasteel Ten Goye heeft gestaan. Op de achtergrond het Amsterdam-Rijnkanaal in ca. 1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Luchtfoto van het Oude Goyse dorp vanuit het noorden. In het midden het terrein waar kasteel Ten Goye heeft gestaan. Op de achtergrond het Amsterdam-Rijnkanaal in ca. 1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Genoemd naar het gelijknamige landgoed Wickenburgh gelegen ten zuiden van de weg.

Tot de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd het gedeelte tussen de Beusichemseweg en Groenedijk de Goyse Molensteeg genoemd wat ook een officiële straatnaam was uit 1929.


                    

Luchtfoto van de landerijen tussen Houten en 't Goy, uit het zuiden, met links de Tiendweg, in het midden de Wickenburghseweg en op de achtergrond de Hoogdijk en en de Beusichemseweg. Op de voorgrond het Amsterdam-Rijnkanaal op zaterdag 15 juni 1996. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85645.Luchtfoto van de landerijen tussen Houten en 't Goy, uit het zuiden, met links de Tiendweg, in het midden de Wickenburghseweg en op de achtergrond de Hoogdijk en en de Beusichemseweg. Op de voorgrond het Amsterdam-Rijnkanaal op zaterdag 15 juni 1996. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85645.


Erepoort bij de katholieke kerk van 't Goy met Goyse inwoners wachtend op de nieuwe burgemeester dhr. Scholtens op maandag 21 september 1925. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Erepoort bij de katholieke kerk van 't Goy met Goyse inwoners wachtend op de nieuwe burgemeester dhr. Scholtens op maandag 21 september 1925. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


   

Gezicht op de voor- en zijgevel van een boerderij te Houten die met de voorgevel aan het Loerikse zandpad en met de achtergevel aan de voormalige Beusichemseweg stond in 1983. Naar een tekening van L.M.J. de Keijzer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Gezicht op de voor- en zijgevel van een boerderij te Houten die met de voorgevel aan het Loerikse zandpad en met de achtergevel aan de voormalige Beusichemseweg stond in 1983. Naar een tekening van L.M.J. de Keijzer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


De voorgevel van de woning/winkel/café Den Eng. Ervoor poseert een aantal volwassenen en kinderen aan de Beusichemseweg 106. in 1915-1930. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.De voorgevel van de woning/winkel/café Den Eng. Ervoor poseert een aantal volwassenen en kinderen aan de Beusichemseweg 106. in 1915-1930. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Gezicht op de voor- en zijgevel van een boerderij aan de Beusichemseweg 13 te Houten naar een tekening van L.M.J. de Keijzer in 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Gezicht op de voor- en zijgevel van een boerderij aan de Beusichemseweg 13 te Houten naar een tekening van L.M.J. de Keijzer in 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Jhr. Van Tets Fruitteelt school aan de Wickenburghseweg gezien in oktober 1963. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 85.889.Jhr. Van Tets Fruitteelt school aan de Wickenburghseweg gezien in oktober 1963. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 85.889.


         

De Leedijk (nu Staatsspoor) gezien vanaf de Beusichemseweg in zuidwestelijke richting in 1993. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.De Leedijk (nu Staatsspoor) gezien vanaf de Beusichemseweg in zuidwestelijke richting in 1993. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


    

De Blokhovensewetering gezien vanaf de Achterdijk in zuidoostelijke richting in maart 1988. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.De Blokhovensewetering gezien vanaf de Achterdijk in zuidoostelijke richting in maart 1988. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Gedeelte van de Blokhovensewetering en de Achterdijk in ca. 1085. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Gedeelte van de Blokhovensewetering en de Achterdijk in ca. 1085. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Knotwilgen in Schalkwijk in 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Knotwilgen in Schalkwijk in 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


De Tiendweg tussen de Hoogdijk en de Beusichemseweg in 1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.De Tiendweg tussen de Hoogdijk en de Beusichemseweg in 1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


  

 Dorp Schalkwijk

De westelijke kant van het dorp Schalkwijk in de omgeving van het Neereind de Kaaidijk, Lagedijk, de Lange Uitweg en Korte Uitweg en de Jhr. Ramweg in 2021. Bron: Openstreetmap (NL).De westelijke kant van het dorp Schalkwijk in de omgeving van het Neereind de Kaaidijk, Lagedijk, de Lange Uitweg en Korte Uitweg en de Jhr. Ramweg in 2021. Bron: Openstreetmap (NL).


Gezicht op Schalkwijk in de periode 1774-1828 naar een tekening van Pieter Bouman. Bron: Rijksmuseum.nl.Gezicht op Schalkwijk in de periode 1774-1828 naar een tekening van Pieter Bouman. Bron: Rijksmuseum.nl.


De kern van Schalkwijk (nieuwe gedeelte) rondom de Katholieke Kerk aan de jhr. Ramweg en de woningen aan de Wickenburghselaan in 2021. Bron: Openstreetmap (NL).De kern van Schalkwijk (nieuwe gedeelte) rondom de Katholieke Kerk aan de jhr. Ramweg en de woningen aan de Wickenburghselaan in 2021. Bron: Openstreetmap (NL).


Gezicht op de Nederlands Hervormde kerk van 't Goy in 1660 naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200540.Gezicht op de Nederlands Hervormde kerk van 't Goy in 1660 naar een tekening van L.P. Serrurier. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200540.


De kern van Schalkwijk (oude gedeelte) rondom de N.H. Kerk aan de Brink en de Kerkweg in 2021. Bron: Openstreetmap (NL).De kern van Schalkwijk (oude gedeelte) rondom de N.H. Kerk aan de Brink en de Kerkweg in 2021. Bron: Openstreetmap (NL).


Gezicht op het dorp Schalkwijk met op de voorgrond een kronkelend water en rechts een boerderij in ca. 1700. Maker en bron onbkend.Gezicht op het dorp Schalkwijk met op de voorgrond een kronkelend water en rechts een boerderij in ca. 1700. Maker en bron onbkend.


Het dorp van Schalkwijk aan de Provincialeweg, Overeind en De Heul en de Pothuizerweg in 2021. Bron: Openstreetmap (NL).Het dorp van Schalkwijk aan de Provincialeweg, Overeind en De Heul en de Pothuizerweg in 2021. Bron: Openstreetmap (NL).