Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Copyright van St. Houtense Hodoniemen

Copyright © Houtensehodoniemen.nl

Alle auteursrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Mocht je iets van een tekst of afbeelding willen gebruiken.

Gebruik dan het mailformulier om het ons te vragen.

Dan kunnen wij kijken wat we voor je kunnen betekenen.